Álllj meg és gondolkozz előadás

27
Állj meg és gondolkozz Állj meg és gondolkozz !!! !!!

Upload: bogi-balogh

Post on 10-Jul-2015

416 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Álllj meg és gondolkozz előadás

Állj meg és gondolkozzÁllj meg és gondolkozz!!!!!!

Page 2: Álllj meg és gondolkozz előadás

• MKT MKT • Erdélyi IKEErdélyi IKE /KRISZ /KRISZ

• ProgramokProgramok

Page 3: Álllj meg és gondolkozz előadás

MKTMKT

• Már több,mit 15 éve szervezi az Erdélyi Már több,mit 15 éve szervezi az Erdélyi IKE , azzal a céllal,hogy a fiatalok IKE , azzal a céllal,hogy a fiatalok bevonják az ifjúsági munkába.bevonják az ifjúsági munkába.

• A képzés 3 szemináriumból áll illetve egy A képzés 3 szemináriumból áll illetve egy gyakorlatból. gyakorlatból.

• Jelentkezni lehet 16-22 év között.Jelentkezni lehet 16-22 év között.

Page 4: Álllj meg és gondolkozz előadás

• MMaradj aradj KKrisztus risztus TTanítványa anítványa • ““Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja

meg magát vegye fel a keresztjét és úgy meg magát vegye fel a keresztjét és úgy kövessen engemkövessen engem.”.”

• ““Egyetlen élet gyorsan véget ér csak az Egyetlen élet gyorsan véget ér csak az tart örökké, amit Jézusért teszel.tart örökké, amit Jézusért teszel.””

Page 5: Álllj meg és gondolkozz előadás

Milyen kereszthordozásra gondolt Jézus?

Előfordul-e ez a két véglet a gyülekezetben?

Page 6: Álllj meg és gondolkozz előadás

MMunkatárs unkatárs KKépző épző TTanfolyam anfolyam

• ““  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeketminden népeket, megkeresztelvén őket az , megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. nevében.    Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit    Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!Ámen!” Mt.2” Mt.288:19-20:19-20

    ”” Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a  Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.Jézus Krisztus jó vitéze.” 2Tim.2:3” 2Tim.2:3

Page 7: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Jézus nem ilyen Munkatársakat akarJézus nem ilyen Munkatársakat akar!!!!!!

Page 8: Álllj meg és gondolkozz előadás
Page 9: Álllj meg és gondolkozz előadás

““Az Az iigének pedig megtartói legyetek és ne csak gének pedig megtartói legyetek és ne csak

hallgatói, megcsalván magatokat.hallgatói, megcsalván magatokat.”Jak.1/22”Jak.1/22

Page 10: Álllj meg és gondolkozz előadás

YMCA YMCA

• Young Mens Christian Assotiation Young Mens Christian Assotiation • Angliában George Williams alapította Angliában George Williams alapította

1844-ben, ehhez tartozik az Erdélyi IKE1844-ben, ehhez tartozik az Erdélyi IKE• Királyhágó melléken a KRISZ működik.Királyhágó melléken a KRISZ működik.• Jézus azt akarja, hogy hirdessük Őt itt a Jézus azt akarja, hogy hirdessük Őt itt a

Földön. Földön.

Page 11: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova küldelek…menj oda, ahova küldelek…

• Jeremiás 1, 6bJeremiás 1, 6b

Page 12: Álllj meg és gondolkozz előadás
Page 13: Álllj meg és gondolkozz előadás

Előadások Előadások

• Önismeret, Önismeret, Istenismeret Istenismeret

• Fontos, hogy Fontos, hogy ismerjem magam, ismerjem magam, hogy tudjam mire hogy tudjam mire vagyok képes és mit vagyok képes és mit szeretek csinálni. szeretek csinálni.

Nyílt területNyílt terület

Tudom Tudom magamról.magamról.

Vak területVak területMások Mások tudják tudják rólamrólam

Rejtett Rejtett terület terület Csak én Csak én tudomtudom

Ismeretlen Ismeretlen Senki se Senki se tudjatudja

Page 14: Álllj meg és gondolkozz előadás

Isten ismeretIsten ismeret

• Egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg Egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg Őt.Őt.

• ““Mert nemcsak kenyérrel él az ember Mert nemcsak kenyérrel él az ember hanem minden igével, amely Istennek hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.szájából származik.””

Page 15: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Te kire hallgatsz Te kire hallgatsz ??????

Page 16: Álllj meg és gondolkozz előadás

Helyem a világban, gyülekezetben, Helyem a világban, gyülekezetben, ifibenifiben??????

• Isten által rendelt helyünk van a világban.Isten által rendelt helyünk van a világban.• ““Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem

hogy őrizd meg őket a gonosztól.hogy őrizd meg őket a gonosztól.””• Helyem a gyülekezetben. Az ifjúságnak a gyülekezet Helyem a gyülekezetben. Az ifjúságnak a gyülekezet

középpontjában kell álljon. középpontjában kell álljon. • Az ifiben pedig Az ifiben pedig minden Istent kereső embernek helye minden Istent kereső embernek helye

van.van.• Valaki ezt mondtaValaki ezt mondta::

Page 17: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Mert a ma elvégzett munka meghatározza Mert a ma elvégzett munka meghatározza a jövő gyülekezetének arculatát.a jövő gyülekezetének arculatát.

• Keresztény közösségbe NEM ciki járni.Keresztény közösségbe NEM ciki járni.

IKE

Gyülekezet

Page 18: Álllj meg és gondolkozz előadás

IKE Bibliaórák és más ifis alkalmak IKE Bibliaórák és más ifis alkalmak

Miért járunk IKÉ-reMiért járunk IKÉ-re??HalHallljunkjunk Istenről, tanuljunk róla Istenről, tanuljunk róla

megmaradjunk a hitben, közösségben megmaradjunk a hitben, közösségben legyünk más keresztyén ifjakkal. legyünk más keresztyén ifjakkal.

Mitől kreatív az IKEMitől kreatív az IKE?? IIstensten kreatív kreatív!!!!!!Az IKE játékos, ötletes, figyelem felkeltő kell Az IKE játékos, ötletes, figyelem felkeltő kell

legyenlegyen..

Page 19: Álllj meg és gondolkozz előadás

Bűn a fiatalokat az evangéliummal Bűn a fiatalokat az evangéliummal untatniuntatni!!!!!!

• MegfelelMegfelelő időd kell szánni az áhítatra.ő időd kell szánni az áhítatra.• Úgy kell szóljunk, hogy érdekelje őket.Úgy kell szóljunk, hogy érdekelje őket.• Aki egy lelket nyer meg az egész világot Aki egy lelket nyer meg az egész világot

nyeri meg. nyeri meg. • Nem szabad feladni a missziót.Nem szabad feladni a missziót.

Page 20: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Kell legyen titkos üzenet.Kell legyen titkos üzenet.• Hangulat zárás, amikor lezárul a komoly Hangulat zárás, amikor lezárul a komoly

rész. rész. • Rendhagyó alkalmak Rendhagyó alkalmak • Filmnézés megbeszéléssel a végén.Filmnézés megbeszéléssel a végén.• IKE születésnap IKE születésnap • Játékestek Játékestek

HasHaszznnoos tans tanááccssok ok

Page 21: Álllj meg és gondolkozz előadás

• Közös kirándulások.Közös kirándulások.• Strandolás Strandolás • Lelki túrák Lelki túrák • Ima séta Ima séta • Közös reggeli áhítattal Közös reggeli áhítattal • Ima éjszakaIma éjszaka• IKE a szabadban IKE a szabadban

Page 22: Álllj meg és gondolkozz előadás

• ““ Az if júkori Az if júkori kívánságokat kívánságokat pedig kerüld; pedig kerüld; hanem hanem kövessed az kövessed az igazságot, a igazságot, a hitet, a hitet, a szeretetet, a szeretetet, a békességet békességet azokkal azokkal egyetembe, a egyetembe, a kik segítségül kik segítségül hívják az Urat hívják az Urat t iszta szívből.t iszta szívből. ” ” 2 Tim 2:222 Tim 2:22

Page 23: Álllj meg és gondolkozz előadás

ErdErdélyi IKEélyi IKE

• ErdélybenErdélyben az IKE-mozgalom 1921 februárjában kezdõdött Kolozsváron. az IKE-mozgalom 1921 februárjában kezdõdött Kolozsváron. • 1993-ban újból beindult és 1994-tõl hivatalosan bejegyzett1993-ban újból beindult és 1994-tõl hivatalosan bejegyzett Erdélyi Erdélyi

I f júsági Keresztyén EgyesületIf júsági Keresztyén Egyesület néven. Jelenleg 41 néven. Jelenleg 41 tagcsoportjatagcsoportja van. van.

Az IKE- munka központjában Jézus Krisztus és az Õ missziói parancsa áll. Bár az IKE program sokszínű, minden helyi országos és nemzetközi szövetség alapja közös. Ez a Párizsi Alap, amelyet az 1855-ös világkonferencián fogadtak el: "Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Õ tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Õ országát terjesztik a fiatalok között."

Page 24: Álllj meg és gondolkozz előadás
Page 25: Álllj meg és gondolkozz előadás

ProgramokProgramok

• Bibliaismereti vetélkedő. Sámuel Bibliaismereti vetélkedő. Sámuel 2.könyvéből. Október 13-án 2.könyvéből. Október 13-án

• Egyházkerületi Sportnap. Mikolán Egyházkerületi Sportnap. Mikolán Bármilyen sportágban lehet jelentkezni Bármilyen sportágban lehet jelentkezni minimum 2 résztvevő kell. minimum 2 résztvevő kell.

Page 26: Álllj meg és gondolkozz előadás
Page 27: Álllj meg és gondolkozz előadás

• “A lélek mentés szenvedélye nélkül mit

lődörögsz ezen a furcsa pályán?”