alphens nieuwsblad week44

of 48 /48
VOLGENDE WEEK HEBBEN WIJ IETS NIEUWS VOOR U... Alphens Nieuwsblad WIJ HIER VAN ZONDAG 2 NOVEMBER: KOOPZONDAG! BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE De beste kwaliteit en de snelste service van Nederland! Italieweg 5 2411 NR Bodegraven www.bbmglas.nl OPEN HUIS ZATERDAG 1 NOV. Zie de advertentie van alle deelnemende woningen elders in deze editie. Houtman & de Vogel Makelaars met pit www.alphensnieuwsblad.nl Donderdag 30 oktober 2014 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl EDWIN TEN BRINK Wij willen als winkeliers toch elke zondagmiddag open kunnen gaan 3 » IN THEATER CASTELLUM Het koor bestaat 35 jaar en viert dat met allereerste Kin- deren voor Kinderenmusical 47 » Arc de Triomphe sponsort sporthelden Door Ingrid Halbmeijer ALPHEN AAN DEN RIJN - Bijna iedereen kent Arc de Tri- omphe. Minder bekend is dat de businessclub van ARC niet alleen de voet- balclub sponsort, maar ook andere topsporters in Alphen. En sinds de fusie met Rijnwoude en Boskoop, eveneens de toppers uit die plaatsen. Alphen heeft niet bepaald een flitsende uitstraling, vindt Stanley, directeur bij Van der Werff Groep. “Als Alphen in het nieuws komt, is dat door een schiet- of steekpartij of omdat een dijk het dreigt te begeven. Door sportalenten te steunen, en die heeft Alphen beslist, kunnen die sporters natio- naal en internationaal suc- ces boeken en komt Alphen positief in het nieuws.” “Kunnen we met recht trots zijn op Alphen, want zeg nou zelf, hoe cool is het als we een olympische kampioen in de stad hebben. De Epke Zonderland van Alphen!”, glundert Jan Verheul, eige- naar van Verheul Commu- nicatie. ARC de Triomphe is en blijft de businessclub van ARC, dat de helft van de centen krijgt. Door zelf ook acties te ontplooien om geld binnen te krijgen, kan dat bedrag tot maximaal 65 pro- cent worden verhoogd. De rest gaat naar talenten in an- dere takken van sport. Wie die gelukkigen zijn wordt overigens binnenkort be- paald aan de hand van pro- gressie en resultaten van de talenten. “Die talenten mel- den zichzelf bij ons aan en jaarlijks bekijken we of we met sponsoring doorgaan”, legt Stanley uit. Daarnaast moeten de inkomsten van Arc de Triomphe worden verhoogd. “We willen meer ondernemingen de kans geven zich bij ons aan te sluiten, dus hebben we de kosten verlaagd. Zo is er al een sponsorpakket voor 750 euro. Het meest uitgebreide pakket kost 5.000 euro”, vertelt Jan. Lid zijn van Arc de Triomphe is om meer- dere redenen leuk. Jan: “25 november hebben we ons najaarevent met Barbara en Frits Barend. In het voorjaar is er weer een Sporthelden- diner voor alle sponsoren met de sporters die wij steu- nen en dus ook met de selec- tie van ARC.” Meer infor- matie: 0172-473144 of info@ bcarc.nl. HOE COOL IS HET ALS WE EEN OLYMPISCHE KAMPIOEN IN DE STAD HEBBEN Een sporter uit Alphen, die wereldkampioen wordt of wellicht nog mooier een olympische titel verovert. Stanley de Looze en Jan Verheul dromen ervan. Maar dat niet alleen. De bestuursleden van de businessclub Arc de Triomphe zetten zich in om deze droom werkelijkheid te laten worden. Trots zijn op Alphen Stanley de Looze en Jan Verheul brengen topsporters en sponsoren bij elkaar met de businessclub Arc de Triomphe. Het moet leiden tot een Alphense olympische kampioen. Bestuurslid Arc de Triomphe ALPHEN AAN DEN RIJN - De businessclub Arc de Tri- omphe is wat je noemt een mannenbolwerk. Ook daarin willen bestuursle- den Stanley de Looze en Jan Verheul verandering bren- gen. Ze zoeken daarom een vrouwelijk bestuurslid, die uiteraard veel, zoniet alles met sport heeft. Ben jij zo’n vrouw, bel dan 0172-473144 of mail naar [email protected]. Politie langs de deuren ALPHEN AAN DEN RIJN - Men- sen die nog een boete heb- ben openstaan, kunnen de komende weken de politie aan de deur verwachten. In deze periode besteedt de politie in het hele land, dus ook in Alphen aan den Rijn en omgeving, extra aan- dacht aan de inning van nog niet-betaalde boetes. Tijdens de actie, die op maandag 3 november begint, worden ook mensen die zich niet gemeld hebben voor een taak- of gevangenisstraf aan- gehouden en meegenomen naar het politiebureau om alsnog hun opgelegde straf te ondergaan. KLIK & WIN ACTIE Win De erfenis van Elizabeth van Kirsty Wark Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Rijnpark naast Latexfalt KOUDEKERK - Op basis van de onlangs verschenen rap- portage milieuzone is het mogelijk om het woning- bouwproject Rijnpark op de gewenste locatie te bouwen. De nabijheid van Latexfalt mag geen probleem zijn. Dit betekent dat de woningen geen overlast zullen erva- ren van de geuren van het productieproces bij Latex- falt. Dat wil het bedrijf ook voorkomen. Bovendien wil Latexfalt op een normale wijze haar productieproces uit kunnen blijven voeren. Latexfalt en projectontwik- kelaar Niersman zitten nu om de tafel om de woning- bouw soepel te laten verlo- pen. Het bestemmingsplan moet medio 2015 gereed zijn. Dit kan iets langer du- ren door bezwaren van om- wonenden. Niet lang wachten op hulp Dat iedereen na 1 januari 8 weken op hulp in de huis- houding moet wachten, is niet waar. Wie bijvoorbeeld uit het ziekenhuis wordt ontslagen en geen andere hulp heeft, krijgt een spoed- aanvraag voor dezelfde dag of maximaal vijf werkdagen, meldt het college. Meer leerwerkbedrijven ALPHEN AAN DEN RIJN - Tij- dens de Week van het Werk, een initiatief van onderne- mersvereniging VOA en de gemeente, wordt dinsdag- middag in Ondernemings- huis iFlow een convenant ondertekend om tot meer leerwerkbedrijven in de re- gio te komen. Wethouder Willem Jan Stegeman onder- tekent namens de gemeente als leerwerkbedrijf en pro- jectleider Jos Valk onderte- kent namens het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloos- heid. Met de ondertekening verplicht de gemeente zich om zich als ambassadeur in te zetten. Alphen zal bij op- drachten de voorkeur geven aan erkende en actieve leer- bedrijven. De gemeente is ook verplicht om tien poten- tiële nieuw ambassadeurs aan te dragen. Uitbreiding Oosterman AARLANDERVEEN - De uitbrei- ding van Studio Oosterman in Aarlanderveen blijft een probleem. De gemeenteraad heeft voor het zomerreces vastgesteld dat een wijzi- ging van het bestemmings- plan wordt voorbereid. In nadere gesprekken tussen Oosterman en de gemeente is vastgelegd dat de capaci- teit maximaal 350 bezoe- kers is met 55 parkeerplaat- sen op eigen terrein. Dit is overigens nu ook het geval. Als het bestemmingsplan wordt aangepast, zullen er ongetwijfeld tóch protesten komen van een van de om- wonenden.

Author: wegener

Post on 06-Apr-2016

270 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alphens Nieuwsblad

TRANSCRIPT

Page 1: Alphens Nieuwsblad week44

VOLGENDE WEEK HEBBEN WIJ IETS NIEUWS VOOR U... Alphens Nieuwsblad

WIJHIERVAN

ZONDAG 2 NOVEMBER:KOOPZONDAG!

BELVOOREEN

GRATISOFFERTE

De beste kwaliteiten de snelste servicevan Nederland!

Italieweg 52411 NRBodegravenwww.bbmglas.nl

OPEN HUISZATERDAG 1 NOV.

Zie de advertentie van alle

deelnemende woningen

elders in deze editie.

Houtman & de VogelMakelaars met pit

  ‹www.alphensnieuwsblad.nlDonderdag 30 oktober 2014

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Edwin tEn BrinkWij willen als winkeliers toch elke zondagmiddag open kunnen gaan

in thEatEr CastEllumHet koor bestaat 35 jaar en viert dat met allereerste Kin-deren voor Kinderenmusical

47»Arc de Triomphe sponsort sporthelden

Door Ingrid Halbmeijer

alphEn aan dEn rijn - Bijna iedereen kent Arc de Tri-omphe. Minder bekend is dat de businessclub van ARC niet alleen de voet-balclub sponsort, maar ook andere topsporters in Alphen. En sinds de fusie met Rijnwoude en Boskoop,

eveneens de toppers uit die plaatsen.Alphen heeft niet bepaald

een flitsende uitstraling, vindt Stanley, directeur bij Van der Werff Groep. “Als Alphen in het nieuws komt, is dat door een schiet- of steekpartij of omdat een dijk het dreigt te begeven. Door sportalenten te steunen, en die heeft Alphen beslist, kunnen die sporters natio-naal en internationaal suc-ces boeken en komt Alphen positief in het nieuws.”“Kunnen we met recht trots zijn op Alphen, want zeg nou zelf, hoe cool is het als we een olympische kampioen in de stad hebben. De Epke Zonderland van Alphen!”, glundert Jan Verheul, eige-naar van Verheul Commu-

nicatie. ARC de Triomphe is en blijft de businessclub van ARC, dat de helft van de centen krijgt. Door zelf ook acties te ontplooien om geld binnen te krijgen, kan dat bedrag tot maximaal 65 pro-cent worden verhoogd. De rest gaat naar talenten in an-dere takken van sport. Wie die gelukkigen zijn wordt overigens binnenkort be-paald aan de hand van pro-gressie en resultaten van de

talenten. “Die talenten mel-den zichzelf bij ons aan en jaarlijks bekijken we of we met sponsoring doorgaan”, legt Stanley uit. Daarnaast moeten de inkomsten van Arc de Triomphe worden verhoogd. “We willen meer ondernemingen de kans geven zich bij ons aan te sluiten, dus hebben we de kosten verlaagd. Zo is er al een sponsorpakket voor 750 euro. Het meest uitgebreide

pakket kost 5.000 euro”, vertelt Jan. Lid zijn van Arc de Triomphe is om meer-dere redenen leuk. Jan: “25 november hebben we ons najaarevent met Barbara en Frits Barend. In het voorjaar is er weer een Sporthelden-diner voor alle sponsoren met de sporters die wij steu-nen en dus ook met de selec-tie van ARC.” Meer infor-matie: 0172-473144 of [email protected].

hoe cool is het als we een olympische kampioen in de stad hebben

Een sporter uit Alphen, die wereldkampioen wordt of wellicht nog mooier een olympische titel verovert. Stanley de Looze en Jan Verheul dromen ervan. Maar dat niet alleen. De bestuursleden van de businessclub Arc de Triomphe zetten zich in om deze droom werkelijkheid te laten worden.

Trots zijn op Alphen

Stanley de Looze en Jan Verheul brengen topsporters en sponsoren bij elkaar met de businessclub Arc de Triomphe. Het moet leiden tot een Alphense olympische kampioen.

Bestuurslid Arc de TriomphealphEn aan dEn rijn - De businessclub Arc de Tri-omphe is wat je noemt een mannenbolwerk. Ook daarin willen bestuursle-den Stanley de Looze en Jan Verheul verandering bren-gen. Ze zoeken daarom een vrouwelijk bestuurslid, die uiteraard veel, zoniet alles met sport heeft. Ben jij zo’n vrouw, bel dan 0172-473144 of mail naar [email protected].

Politie langs de deurenalphEn aan dEn rijn - Men-sen die nog een boete heb-ben openstaan, kunnen de komende weken de politie aan de deur verwachten. In deze periode besteedt de politie in het hele land, dus ook in Alphen aan den Rijn en omgeving, extra aan-dacht aan de inning van nog niet-betaalde boetes.Tijdens de actie, die op maandag 3 november begint, worden ook mensen die zich niet gemeld hebben voor een taak- of gevangenisstraf aan-gehouden en meegenomen naar het politiebureau om alsnog hun opgelegde straf te ondergaan.

KLIK & WIN ACTIE

Win De erfenis van Elizabeth van Kirsty WarkGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Rijnpark naast LatexfaltKOUDEKERK - Op basis van de onlangs verschenen rap-portage milieuzone is het mogelijk om het woning-bouwproject Rijnpark op de gewenste locatie te bouwen. De nabijheid van Latexfalt mag geen probleem zijn. Dit betekent dat de woningen geen overlast zullen erva-ren van de geuren van het productieproces bij Latex-falt. Dat wil het bedrijf ook

voorkomen. Bovendien wil Latexfalt op een normale wijze haar productieproces uit kunnen blijven voeren.Latexfalt en projectontwik-kelaar Niersman zitten nu om de tafel om de woning-bouw soepel te laten verlo-pen. Het bestemmingsplan moet medio 2015 gereed zijn. Dit kan iets langer du-ren door bezwaren van om-wonenden.

Niet lang wachten op hulpDat iedereen na 1 januari 8 weken op hulp in de huis-houding moet wachten, is niet waar. Wie bijvoorbeeld uit het ziekenhuis wordt

ontslagen en geen andere hulp heeft, krijgt een spoed-aanvraag voor dezelfde dag of maximaal vijf werkdagen, meldt het college.

Meer leerwerkbedrijvenAlphen AAn den Rijn - Tij-dens de Week van het Werk, een initiatief van onderne-mersvereniging VOA en de gemeente, wordt dinsdag-middag in Ondernemings-huis iFlow een convenant ondertekend om tot meer leerwerkbedrijven in de re-gio te komen. Wethouder Willem Jan Stegeman onder-tekent namens de gemeente als leerwerkbedrijf en pro-

jectleider Jos Valk onderte-kent namens het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloos-heid. Met de ondertekening verplicht de gemeente zich om zich als ambassadeur in te zetten. Alphen zal bij op-drachten de voorkeur geven aan erkende en actieve leer-bedrijven. De gemeente is ook verplicht om tien poten-tiële nieuw ambassadeurs aan te dragen.

Uitbreiding OostermanAARLANDERVEEN - De uitbrei-ding van Studio Oosterman in Aarlanderveen blijft een probleem. De gemeenteraad heeft voor het zomerreces vastgesteld dat een wijzi-ging van het bestemmings-plan wordt voorbereid. In nadere gesprekken tussen Oosterman en de gemeente

is vastgelegd dat de capaci-teit maximaal 350 bezoe-kers is met 55 parkeerplaat-sen op eigen terrein. Dit is overigens nu ook het geval. Als het bestemmingsplan wordt aangepast, zullen er ongetwijfeld tóch protesten komen van een van de om-wonenden.

Page 2: Alphens Nieuwsblad week44

Dealer Jan Janssen - Batavus - Aldo - Gitane80 jaar Bakker Fietsen

Ingeruild: 12 elektrische fietsen vanaf € 499Ingeruild: 40 gebruikte fietsen dames- heren

Kinder ATB fietsen vanaf € 150

www.bakkerfietsen.nl • www.fietsgoedkoop.nl

Speciale InruilaktieBATAVUS ELEKTRISCH MET BOSCH MOTER

NU € 500 INRUIL VOOR UW OUDE FIETS.

BIJ AANKOOP FIETS VAN FIETSPLAN, KADOBON VAN € 100 (ALLEEN GELDIG TOT 15 NOVEMBER 2014)

Bloemhofstraat 43 – 2406 BR Alphen a/d Rijn - Tel. 0172-473295 - Email: [email protected]

Bakkerfietsen-wielersport

Uw cv-ketel aan vervanging toe?

Meer info? Bel ons vrijblijvend: T (0172) 43 26 61

Stuur een email naar: [email protected]

óf bezoek onze website: www.ponsioen-tech.nl

Tankval 34 - 2408 ZC Alphen a/d Rijn

MET EEN NIEUWE CV-KETEL:* Minder kans op storingen* Lagere stookkosten* Meer comfort* Minder belastend voor het milieu

U kunt bij ons terecht voor installatie van diverse A-merken cv-ketels

Altijd verzekerd zijn van ‘n goed werkende cv-ketel? Sluit dan een onderhoudsabonnement af !

RIOOLONTSTOPPING

RIOOLVERNIEUWING

CAMERA-INSPECTIE

RIOOLDETECTIE

ROOKDETECTIE

POMPTECHNIEK

RavenhorstDE RIOOLONTSTOPPER

RIOOLONTSTOPPING

RIOOLVERNIEUWING

CAMERA-INSPECTIE

RIOOLDETECTIE

ROOKDETECTIE

POMPTECHNIEK

24 uur service | 7 dagen per weekBel gratis: 0800 - 0172 | www.de-rioolontstopper.nl

Of we de kosten lekker laag houden?

Voor een servicebeurt, reparatie etc., is uw auto bij ons in goede handen.Ook voor diagnose, LPG-service en motorelekronica staan wij tot uw dienst. Want dagelijks komt vrijwelelk merk bij ons binnen.

Voor ons maakt het niet uit welk merk u rijdt, wij zorgen dat u erinblijft rijden.

Garage SchoutenEikenlaan 259cTel: 0172 494 304

WWW.AVERBIJ.NL

Keuze uit 40 occasions

Rijnhavenkade 4/62404 HB Alphen a/d RijnTelefoon (0172) 44 42 70E-mail: [email protected]

Wasmachine stuk?

Tel: 0172-424499

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 2

Badhuisweg 32, Boskoop Goudse Rijweg 354, Boskoop Reijerskoop 151, Boskoop Weegbree 39, Boskoop Groenestein 121, Alphen a/d Rijn

Vraagprijs € 250.000,= k.k. Vraagprijs € 389.000,= k.k. Vraagprijs € 200.000,= k.k. Bieden vanaf € 269.000,= k.k. Vraagprijs € 142.000,= k.k.

Vrijstaande dijkwoning met unieke Landelijk gelegen charmante Prachtig authentieke 2-onder-1 UITGEBOUWDE hoekwoning met zonnige Royaal 2 (vh 3) kamerappartement

ligging! Rondom de woning is een voor-/ uitgebouwde 2-onder-1 kapwoning kapwoning met tuin op het zuiden. tuin en berging. Sfeervolle woonkamer met 2 zonnige balkons en een zeer fraai

achter en riante zijtuin aangelegd met met vrijstaande garage en zeer royale Deze sfeervolle woning heeft een met aparte eetkamer, keuken, uitzicht. Woonkamer, nette keuken,

diverse terassen en een goede zonligging. tuin. Lichte doorzon woonkamer ruime woonkamer en-suite met bijkeuken, 4 slaapkamer en, maar liefst 1 (vh 2) slaapkamers en een moderne

Gezellige woonkamer, keuken, souterrain met veranda, moderne keuken, vaste kasten. Uitgebouwde keuken en 2 badkamers. Aan 2 zijden van de woning badkamer met ligbad.

met badkamer, ruime kamer en opslag- 4 slaapkamers en een complete een bijkeuken, 4 slaapkamers en een is de tuin aangelegd. Servicekosten bedragen € 200,= p/m.

ruimte. Royale slaapkamer op de verdieping. badkamer. Woonopp: 140 m2, badkamer. Bouwjaar: 1907, Woonopp: 130 m2, inhoud: 360 m3 Woonopp: 78 m2.

Perceelgrootte: 356 m2. inhoud: 416 m3, perceelgr: 620 m2. woonopp: 135 m2, inhoud: 420 m3. perceelgrootte: 210 m2. Inhoud: 230 m2.

Saturnusstraat 7, Alphen a/d Rijn Cantatestraat 36, Alphen a/d Rijn Edelsteensingel 13, Alphen a/d Rijn Noordeinde 297a, Boskoop Kersengaarde 45, Boskoop

Vraagprijs € 200.000,= k.k. Vraagprijs € 200.000,= k.k. Vraagprijs € 219.000,= k.k. Vraagprijs € 269.000,= k.k. Vraagprijs € 369.000,= k.k.

SFEERVOLLE eengezinswoning met een UITGEBOUWDE sfeervolle 5 kamer Goed onderhoude drive-in woning! Mooi gesitueerde 2/1 kapwoning met Goed gesitueerde, op hoog niveau

zeer diepe zonnige achtertuin. Deze woning met zeer royale woonkamer Doorzon woonkamer met openhaard en een vrij weids uitzicht! De degelijk afgewerkte, zeer royale woning met

afgewerkte tussenwoning heeft een met openslaande deuren naar de tuin. openslaande deuren naar het zonnige gebouwde woning heeft een tuingerichte garage en zonnige tuin op het zuiden.

doorzon woonkamer, moderne keuken Moderne open keuken met kookeiland, terras (ZW), half-open keuken, 4 woonkamer met open haard, woonkeuken, Riante woonkamer, moderne keuken,

en badkamer en 4 slaapkamers. De woning 4 slaapkamers, badamer en zonnige slaapkamers en een royale badkamer. 3()vh 4) slaapkamers en badkamer. 4 royale slaapkamers en luxe

kijkt uit over een groenstrook en water. tuin op het zuiden. De achtertuin in thans in gebruik als Zeer diepe achtertuin (ca. 25 meter). badkamer. Bouwjaar 2000.

Woonopp: 127 m2, inhoud: 439 m3 Woonopp: 120 m2, inhoud: 360 m3 moestuin. Woonopp: 135 m2, Woonopp: 108 m2, inhoud: 372 m3, Woonopp: 150 m2, inhoud: 460 m3,

Perceelgrootte: 171 m2. perceelgrootte: 120 m2. inhoud: 507 m2, perceelgrootte: 204 m2. perceelgrootte: 300 m2. perceelgrootte: 230m2.

Eurromarkt 3 • 2408 BA Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 - 234406 Site: www.houtmandevogel.nl

Email: [email protected]

OPEN HUIS ZATERDAG 1 november 11.00 - 14.00 UUR

Bezoek tijdens het Open Huis zonder afspraak de woningen op deze pagina. U bent van harte welkom!

Page 3: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 3

Tweetalig havo op Scala CollegeAlphen AAn den Rijn - Het Scala College start volgend schooljaar met een tweeta-lig opleiding voor leerlingen uit Groep 8 met een havo-advies. Het Scala College verzorgt al tweetalig onder-wijs voor vmbo-tl en vwo-leerlingen. Het betekent dat het Scala College de eerste brede tweetalige school in de regio wordt.Om dat extra luister bij te zetten werden leerlingen van groep 8 van De Hob-bitburcht dinsdag met een echte Engelse dubbeldekker naar Locatie Nieuwe Sloot aan de Kees Mustersstraat vervoerd om mee te doen aan de verschillende work-shops. Waarom nu ook op de havo tweetalig onderwijs?

Teamleider tweetalig onder-bouw Raymond Pet: “Omdat Engels een wereldtaal is. Een goede kennis van de Engelse taal geeft een leerling straks

na zijn einddiploma een voorsprong bij zijn vervolg-studie. Bovendien hebben ze later een streepje voor in het bedrijfsleven.”

Leerlingen van groep 8 van De Hobbitburcht komen met een Engelse dubbeldekker naar het Scala College.

Bibliotheek blijfthAZeRSWOUde-RijndijK - De gezamenlijke Alphense bi-bliotheken en de gemeente zijn bezig met het smeden van plannen voor de bibli-otheken. De gemeente stelt hiervoor een visie op. In de tussentijd gaan verschillen-de ontwikkelingen echter gewoon door. Over de ves-tigingen in Boskoop en in Hazerswoude-Rijndijk heeft de PvdA vragen gesteld aan de wethouders. De zorg gaat over waar de lokale biblio-theek naar toe moet en of het ‘niet doorgaan van’ met-een betekent dat de Boskoop en Hazerswoude-Rijndijk dan helemaal geen biblio-theek meer hebben. Wet-houder Kees van Velzen wil

iedereen geruststellen: “Dat er plannen wegens voort-schrijdend inzicht wijzigen, betekent zeker niet dat wij bibliotheken laten verdwij-nen.” In Hazerswoude-Rijn-dijk is door de voormalige gemeente Rijnwoude beslo-ten om de bibliotheek mee te nemen in de herbestemming van het oude gemeentehuis. Het middendeel is echter onlangs verkocht, daarom heeft de bibliotheek de huur opgezegd. “De bibliotheek kan echter op een andere lo-catie, dat zou zelfs in een an-dere vleugel van het gebouw kunnen zijn.” Als de nieuwe visie klaar is, wordt duide-lijk waar de bibliotheek naar toe gaat.

KORT nieUWS

Kerstmarkt RidderhofAlphen AAn den Rijn - Op vrijdag 19 en zaterdag 20 december organiseert winkelcentrum Ridder-hof een sfeervolle kerst-cadeaumarkt. Tijdens beide dagen is er gezel-lig entertainment met kerstmuziek, kerstman-nen en natuurlijk warme chocolademelk en glüh-wein. Naast allerhande marktkoopwaar is er ook ruimte voor hobbyisten om hun eigengemaakte kerstspulletjes aan de man te brengen. Lijkt u dit wat dan kunt u zich aanmelden via: [email protected]. Prijzen: 2 meter kraam vanaf 20 euro. Voor meer informa-tie kijkt u op www.derid-derhof.nl of op Facebook.

OmbudsteamAlphen AAn den Rijn - Za-terdag 1 november tussen 10.00 en 12.00 uur houdt het PvdA-Ombudsteam een inloopspreekuur in het PvdA-partijkantoor, Marsdiep 229. Heeft u een probleem met het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie? Voelt u zich onrechtvaar-dig behandeld door een gemeentelijke instantie of duurt uw uitkeringsaan-vraag veel te lang? Het PvdA-Ombudsteam staat voor u klaar.Het Ombudsteam is dagelijks bereikbaar via 06-45957549 of [email protected].

‘We willen vrije winkelopeningstijden’“We hebben er erg lang over gesproken, maar we willen als winkeliers toch elke zondagmiddag open kúnnen gaan.” Dat zegt Edwin ten Brink, bestuurslid van de VOA. “Wij vragen de gemeente om vrije openingstijden, zodat de winkeliers het zelf kunnen regelen.”

Door Eveline J. Verhoeve

Alphen AAn den Rijn - “Bin-nen de ondernemersvereni-ging voeren we al jaren ge-sprekken met de voorzitters van de zes Alphense win-kelcentra. De meningen zijn verdeeld over het open zijn op zondag, maar als winke-liers willen we dat in ieder geval zelf kunnen beslissen. Dat ons opgelegd wordt wan-neer we een ‘koopzondag’ mogen houden, werkt zeker niet”, zegt Edwin ten Brink namens ondernemersver-eniging VOA. “De VOA heeft een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om onthef-fing van de zondagsluiting. De maatschappij is veran-derd. Online kopen via in-ternet kan 24 uur per dag 7 dagen per week. Als winke-lier moet je in deze ontwik-keling mee kunnen. Dat lukt nu niet.”De brief van de VOA heeft als

doel om zelf de openingstij-den vast te kunnen stellen. “Het gaat dus niet om extra koopzondagen. Als winke-liers kunnen wij onze ope-ningstijden heel goed zelf regelen en dan wordt win-kelen in Alphen weer leuk”, zegt Ten Brink. “We hebben nu te maken met omliggen-

de plaatsen – Nieuwkoop, Bodegraven, Leiden, Gouda en Zoetermeer bijvoorbeeld – waar wel vrije openingstij-den zijn. Je ziet aan de cijfers uit het koopstroomonder-zoek dat ‘onze’ klanten in de omliggende plaatsen gaan shoppen.”“We willen met vrije ope-

ningstijden bereiken, dat Al-phenaren in Alphen willen kopen. Wanneer er koopzon-dag is, moet duidelijk zijn. Een heel winkelcentrum is of open of gesloten. De koopzondagen moeten aan-trekkelijk worden gemaakt. Er moeten in het Stadshart activiteiten worden georga-

niseerd. Dan zul je zien dat er wel omzetgroei is.”

Niet mee bemoeienDe brief is goed ontvangen door wethouder economi-sche zaken, Gerard van As. “Ik vind vrije openingstij-den een goede zaak”, aldus Van As. “Alphen aan den

Rijn kan niet achterblijven bij de ons omringende plaat-sen, bovendien is de wereld veranderd. De oude regels zijn veel te betuttelend. Laat de winkeliers het zelf regelen. We moeten ons er niet mee bemoeien en niet moeilijk doen als het simpel kan!”

Theorie versus praktijk Waarom het zonder onthef-fing met de koopzondagen niet lukt? Dat heeft te maken met de manier waarop de gemeente Alphen aan den Rijn de winkelopeningstij-den heeft geregeld. In theo-rie betekent twaalf koopzon-dagen dat er één keer in de maand een koopzondag is. In de praktijk gaat die vlie-ger niet op. Juli en augustus is er geen koopzondag, zo-dat in december meer koop-zondagen mogelijk zijn. De twee extra dagen zijn niet voldoende om rond de feest-dagen elke zondag open te zijn. Daar komt bij dat het Stadshart een andere rege-ling kent dan de wijkwin-kelcentra.“Verder moeten we rekening houden met allerlei feestda-gen zoals Tweede Paasdag”, legt Ten Brink uit. “Dat werkt niet en daarom is het nu een zootje met een wil-lekeur aan open en gesloten winkels. Mensen willen wel weten waar ze aan toe zijn. Koopzondagen werken pas als je regelmaat hebt.

‘Als winkeliers willen we in ieder geval zelf kunnen beslissen. Dat ons opgelegd wordt wanneer we een ‘koopzondag’ mogen houden, werkt zeker niet’, zegt Edwin ten Brink namens ondernemersvereniging VOA. Foto Eveline J. Verhoeve

De ZwanenburchtZWAMMeRdAM - De Eetclub mag voorlopig gebruik ma-ken van een ruimte in de voormalige openbare school. Een keer in de maand eet een ‘club’ alleengaanden ge-zamenlijk. Wethouders Mi-chel du Chatinier en Tseard Hoekstra koken zondag 2 november voor hen. De Eet-club functioneert onder de paraplu van een stichting van bewoners die ook ande-re activiteiten in het gebouw onder zal brengen. De open-bare school in Zwammer-dam, De Zwanenburcht, is gesloten wegens gebrek aan leerlingen. Wethouder Han de Jager heeft het gebouw inmiddels uit het scholen-bestand gehaald. Het ge-bouw valt nu als ‘gebouw’

onder het vastgoed van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wethouder Du Chatinier heeft het gebouw een voor-lopige bestemming gegeven met tijdelijke huurders. De definitieve bestemming is nog niet bekend. Het kan zijn dat het gebouw defini-tief een andere bestemming krijgt, maar het is ook moge-lijk dat het gebouw wordt af-gebroken en dat op deze plek nieuwbouw komt. Wethou-der Kees van Velzen onder-zoekt of de locatie geschikt is voor een multifunctioneel centrum. De functie wordt bepaald in overleg met de dorpsbewoners. Voor de zo-mer moet bekend zijn wat er gaat gebeuren.

Volg ons ook op FacebookAlphen AAn den Rijn - Het Alphens Nieuwsblad kunt u nu ook volgen op Facebook. Ga naar www.facebook.com/alphensnieuwsblad voor leuke en bijzondere nieuwtjes uit Alphen en omgeving.Uiteraard kunt u uw mening over de geplaatste artikelen delen met andere vrienden van het Alphens Nieuws-blad. De krant Alphens Nieuwsblad blijft u natuur-lijk ontvangen op donder-dag.Ook op de website staan leuke nieuwtjes en u kunt er zelf een artikel plaatsen: www.alphensnieuwsblad.nl

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (088) 013 12 23e [email protected] www.alphensnieuwsblad.nlTwitter: @alphensnieuwswww.facebook.com/alphensnieuwsblad

Commercieel directeurBas Stikkelorume [email protected]

eindredactie Ingrid HalbmeijerT (088) 013 12 23M 06 53 71 44 92

Chef regioredactieAnnemieke Anneveldte [email protected]

Bezorgklachteni www.deweekkrant.nl/verspreid-klachtenT (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoop

Voor informatie over de advertentie-mogelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met (088) 013 99 84. Of mail ons via [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

drukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)i www.wegenermedia.nl

Alphens nieuwsblad is een uitgave van Wegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.© Wegener Media BVA

COLOFON

Page 4: Alphens Nieuwsblad week44

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

In Alphen aan den Rijn en omgeving zijn diverse organisaties op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

SCOUTING DE UITHOEK – biedt leuke en span-nende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Gezocht! Welpenleiding. Welpen zijn jongens van 7-11 jaar. Als leiding verzorg je met een team elke week een spannend en uitdagend programma.

GROEI EN BLOEI - De afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken organiseert allerlei activiteiten voor de leden. Bijvoorbeeld lezingen, workshops, excursies, een busreis, een fietstocht, bloem-schiklessen, een plantenruilbeurs of een bezoek aan de tuin van andere leden. Om het bestuur te versterken zoeken wij een secretaris met groene vingers. De bestuursvergaderingen vinden plaats op dinsdagmiddag (10 x per jaar).

JSO KOM ERBIJ - is voor alle ouders uit Alphen aan den Rijn met een kind tussen de 0 en 18 jaar. Onder de naam Kom Erbij worden verschillende activiteiten geboden, zowel voor ouders, als voor ouders en kinderen samen. Kom Erbij heeft spe-ciale aandacht voor niet-Nederlandstalige ouders. Op vrijdagmiddag is de speluitleen geopend, dit vindt plaats van 13.00 – 15.00 uur. Heb jij interes-se in spelletjes en speelgoed en vind je het leuk om met allerlei ouders in contact te komen? Wordt dan Medewerker Speluitleen.

Interesse in één van deze vacatures? U kunt voor meer informatie bellen met de vacaturebank van Participe Vrijwilligersnet: 0172-425555 werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

BINGOA.V.V. ALPHEN

ZATERDAG 1 NOVEMBERAanvang 20.00 uur - kantine open 19.00 uur

1 HOOFDPRIJSvan € 230,-

1 SUPER-HOOFDPRIJSen nog vele andere knallers van prijzen.

Sportlaan 9 - Sportpark De BijlenRaadhuisstraat 1182406 AH Alphen aan den Rijn0172 - 476205

LCD TV STUK?Voor reparaties en storingen aan uw

tv- en audioapparatuur

Raadhuisstraat 118 – Alphen aan den Rijn – 0172/ 476205

www.baksbeeldengeluid.nl

Stijve spieren bij het opstaan? Spierpijn in de armen na een paar uurtjes tuinieren? Of een stijve nek of schouders na een lange werkdag? Bijna de helft van de Nederlanders heeft regelmatig tot dagelijks last van spierpijn en stijfheid. Ernstig? Nee, gelukkig niet. Vervelend is het wel. Met name omdat het ons doen en laten fl ink kan beïnvloeden.

Wat helpt? De doorbloeding bevorderen!Uit onderzoek blijkt dat spier-pijn en stijfheid vooral in de rug (58%), nek (40%) en schouders (40%) zit. Laat dit nou juist de lichaamsdelen zijn die we bij bijna iedere beweging gebruiken. En dus worden we ook iedere keer weer geconfronteerd met de pijn-lijke, stijve spieren en gewrichten. Als we lopen, als we fi etsen, als we werken, als we het huishou-den doen… continu. Wat helpt? De doorbloeding bevorderen. Hierdoor versnelt de afvoer van afvalsto� en, maar ook de aan-

voer van voedingssto� en en repa-ratiesto� en. En dat zorgt ervoor dat spierweefsel sneller herstelt.

Hoge concentratie Arnica montanaArnica montana (valkruid) staat al jaren bekend als krachtige, na-tuurlijke hulp bij het bevorderen van de doorbloeding. Atrosan Spier- en Gewrichtsgel van A.Vogel* is een makkelijk smeer-bare, rap intrekkende en snel pijnstillende ge l met maar liefst 50% Arnica montana. In deze hoge concentratie zorgt de Arnica voor een snel-le stimulering van de lokale doorbloeding, waardoor uw lichaam krachtig ondersteund wordt om zelf aan de slag te gaan met het herstellen van de spieren en u sneller weer soepel bent. Zodat u weer kunt doen en laten wat u zelf wilt.

* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Arnica montana, lees voor gebruik de bij-sluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang bestaand gebruik.

‘ Beoordeeld met een 9,3 door gebruikers’

ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing bij spierpijn en stijfheidVoor een snel herstel op lichaamseigen manier

A.Vogel Atrosan Spier- en Gewrichtsgel is verkrijgbaar in een verpakking van 100 ml bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheids-winkels. Adviesprijs €9,99. Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

KOSTER collectiefZelfverzekerd dankzij collectief voordeel

Voor Zekerheid in Zaken ®

Via het KOSTER collectiefprofiteert u van de beste dekkingen én een

aantrekkelijke korting op al uw verzekeringen. www.kostercollectief.nl

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 4

Vrouwenkoor Colorique

Alphen AAn den Rijn - Ben jij kleurrijk, enthousiast en hou je van zingen? Dan is Vrou-wenkoor Colorique echt iets voor jou! Het koor bestaat nu een jaar en is een voortzet-ting van het Vrouwenkoor van Collegium Voci dat in de zomer van 2013 is opge-heven. De elf dames wilden graag met elkaar blijven zin-gen en hebben een succes-volle doorstart gemaakt met Wim van Aken als nieuwe dirigent. Hij is samen met de zangeressen dit nieuwe avontuur gestart. Van Aken: ”Ik ben getroffen door het enthousiasme van de leden en de wil en bereidheid tot leren. Ik voel een match tus-

sen de ambitie van het koor en mijzelf en verwacht dat wij steeds verder zullen groeien in klank en muzi-kaliteit, waarbij we plezier in het musiceren hebben en houden.” Het repertoire van Colorique gaat van licht-klassiek tot barok, van Mid-deleeuws tot modern. Al-hoewel het koor ook werken uitvoert met pianobegelei-ding, is het gespecialiseerd in a capella zang.Dirigent Wim van Aken (54) haalde in 2004 zijn praktijk-diploma koordirectie aan de Hogeschool Gorinchem IDE, bij docent Joop Schets. Hij heeft enkele jaren er-varing als dirigent van een

gemengd koor en was de afgelopen jaren regelmatig waarnemer, onder meer van Collegium Voci. Hij zingt zelf sinds 1985 in uiteenlo-pende koren: mannenkoor, barbershop kwartet, kamer-koren, oratoriumkoren.Vrouwenkoor Colorique re-peteert elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Wijk-centrum Ridderveld, Con-certweg 3. Kom een paar keer vrijblijvend meezingen. Meer informatie via [email protected] en

www.vrouwenkoorcolorique.webklik.nl

Vrouwenkoor Colorique onder leiding van dirigent Wim van Aken is op zoek naar nieuwe leden.hennepkwekerij opgeroldAlphen AAn den Rijn - De politie heeft een hennep-kwekerij en GHB in een woning aan de Neder-landstraat aangetroffen en in beslag genomen. De bewoners, een 46-jarige vrouw en een 45-jarige man, zijn hiervoor aan-gehouden en na verhoor weer vrijgelaten. De po-litie heeft proces-verbaal tegen hen opgemaakt.De politie had een anonie-me tip ontvangen over een mogelijke hennepkwekerij in de woning. De politie heeft direct na de tip vooronderzoek verricht alvorens vrijdag in de wo-

ning werd gekeken. In één kamer werd een hennep-kwekerij met 57 planten aangetroffen. Daarnaast werden ook een hoeveel-heid henneptoppen, GHB en grondstoffen om GHB te maken gevonden. Alle verdovende middelen, de apparatuur van de kweke-rij en de grondstoffen zijn in beslag genomen.De bewoners werden na de vondst aangehouden. Vermoedelijk hebben zij al twee eerdere oogsten ge-had. De bevindingen van de politie worden doorge-geven aan ondermeer de gemeente. In september

2014 is de politie in het gebied Gouda – Alphen een hennepteam gestart om zich nog meer te richten op het aanpakken van hennepkwekerijen en verdachten voor de rech-ter te brengen. Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is een misdrijf, dus straf-baar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennep-kwekerijen.

jongeren tussen 12 en 25 jaar zoeken enthousiast maatjeAlphen AAn den Rijn - Iedere jongere heeft dromen en wil iets van zijn leven maken. Soms gaat dat niet gemak-kelijk. Jeugdsupport is een maatjesproject voor jonge-ren (12 tot 25 jaar) waarbij vrijwilligers jongeren die lang in de (jeugd)zorg zitten ondersteunen met het op-bouwen van hun toekomst. Een maatje is iemand die van mens tot mens onder-steunt, zodat de jongere weer vertrouwen krijgt in zichzelf en in anderen.Aan de jongere wordt, op zorgvuldige wijze, een

maatje gekoppeld die hem of haar steunt in het weer opbouwen van zijn eigen leven. Het maatje is geen hulpverlener maar een vrij-williger. Hij is iemand met wie de jongere een goed klik heeft. Hij is enthousiast om met een jongere, die het niet gemakkelijk heeft (gehad) activiteiten te ondernemen zodat de jongere weer ver-trouwen krijgt in zichzelf en een netwerk kan opbouwen. Het gaat om activiteiten zo-als shoppen, kletsen, spor-ten, muziek maken, koken, een opleiding bezoeken,

meegaan naar de woning-bouwvereniging. Het maatje (vanaf 21 jaar) geeft het goe-de voorbeeld, geeft vertrou-wen en afleiding en is be-reid de jongere een tweede, een derde of zelfs een vierde kans te geven. Hij staat ste-vig in zijn schoenen en is bereid om iedere week een dagdeel met de jongere op te trekken gedurende 1 tot 1,5 jaar. Wie een maat je wil zijn neemt voor meer infor-matie contact op met Anne Wöstmann: 06-35122334 of [email protected].

Page 5: Alphens Nieuwsblad week44

Aplus Minicars Brommobielen & Bromfietsen

Aplus Minicars > Schoterhoek 15 > 2441 LC Nieuwveen > T: 0172-605521 > www.aplus-minicars.nl > [email protected]

Verkoop, onderhoud en reparatie

Elektrische en brandstof scooters

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”advertorial

Belgische wetenschap hee� een doorbraak gerealiseerd dat soepeler bewegen weer mogelijk maakt. Na jarenlang onderzoek is een koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. Dit hee� tot de krachtigste formule, ook wel “de bom” genoemd, geleid. Het product is bedoeld voor behoud van gewrichten en optimalisatie en versterking van het kraakbeen. Het product, 100% natuurlijk, hypo-allergeen en vrij van parabenen, heet DexSil Forte.

Silicium is een lichaamseigen stof die voorkomt in organen en klieren, maar ook in de huid, nagels en haren. Bovenal is het van de bestand-delen van het bindweefsel (kraakbeen, botten). Daarnaast bevat DexSil Forte MSM dat zorgt voor behoud van de integriteit van de botten en het kraakbeen; Glucosamine dat een rol speelt in het vernieuwingsproces van het kraakbeen;

en Chondroïtine dat beschermend werkt voor de gewrichtsweefsels. Dit zijn essentiële be-standdelen voor het behoud van kraakbeen en de gewrichten. DexSil Forte is het eerste product met deze samenstelling. Het maakt het product tot de krachtigste formule voor een betere be-weeglijkheid en soepelheid van de gewrichten en verzorging van de spieren en pezen. DexSil Gel kan gebruikt worden voor lokale ondersteu-ning van de klachten.

DexSil Forte is verkrijgbaar bij:

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”advertorial

Belgische wetenschap hee� een doorbraak gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. Dit hee� de krachtigste formule voor behoud en versterking van kraakbeen en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn verblu�end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks e�ect bij afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen zeer snel worden opgenomen en e�ectief werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen enkele dagen wordt al een eerste e�ect ge-voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en gewrichten al dusdanig dat de pijn signi�cant is ge-reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, AmstelveenBinnenhof 62AEtos Rembrandthof, AmstelveenRembrandthof 51Etos BadhoevedorpSloterweg 121

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”Belgische wetenschap hee� een doorbraak gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit Silicium met MSM, Glucosamine en Chon-droïtine. Dit hee� de krachtigste formule voor behoud en versterking van kraakbeen en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn verblu� end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondroïtine (bescherming gewrichten) worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks e� ect bij afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de katalysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen zeer snel worden opgenomen en e� ectief

werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare formule met de combinatie van MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen enkele dagen wordt al een eerste e� ect gevoeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en gewrichten al dusdanig dat de pijn signi� cant is gereduceerd en u soepeler kunt bewegen.

Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, AmstelveenBinnenhof 62AEtos Rembrandthof, AmstelveenRembrandthof 51Etos BadhoevedorpSloterweg 121

Etos Alphen a/d RijnWC Ridderhof 9T: 0172-419197De Aanhof 10T: 0172-476128Provinciepassage 94-96T: 0172-478137

Kombrunchen voor

maar €1,-14.00 – 15.00 uur

Kom

Aanstaande zondag geopend

van 14.00 - 18.00 uurGeniet van een heerlijke brunch:• Kop verse soep• Broodje met salade• Vers gekookt eitje

@TenBrinkFood /tenbrinkfood

Winkelcentrum Herenhof 183 • 2402 DK Alphen a/d Rijn • Tel. 0172 - 418 787 • www.ten-brink.nl

• Jus d’orange• Fairtrade verse

bonenkoffi e: espresso, café crème of cappuccino

5 STERREN CLUB VOOR EEN 2 STERREN PRIJS

ALLES ONDER 1 DAKWONEN | SLAPEN | KOKEN | SPORTEN | ETEN & DRINKEN

Davinci Euromarkt 2 2408 BL Alphen aan den Rijn www.davinciwonen.nl

ZONDAGZIJN WIJOPEN!A.S. ZONDAG 2 NOVEMBER OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MET O.A. DE OPENING VAN DE OVERZICHTS -EXPOSITIE VAN ‘OLLY ART’ @THE ART SHOP(MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE ÉN LIVE MUZIEK VAN DE ALPHENSE BAND MURPHEY’S LAW!)

VLOERENTOPMERKEN VOOR INKOOPPRIJZEN!

Energieweg 63 | Alphen a/d Rijn (100 meter voorbij Avifauna)(0172) 244 370 | [email protected] | www.alfavloeren.nl

Wat dacht u hier van?• Extra brede plank van 24 cm eiken• 8 mm hdf met 2- of 4-zijdige v-groef• Gebruiksklasse 32 (hoge slijtvastheid) • Leverbaar in 7 prachtige decoren

€11.95

Geopend: ma t/m zat van 09.00 tot 17.00 uur. Met KVK-, Sligro- of Makropas. Prijzen zijn excl. btw.

per m2

Elders €21.95 bij ons slechts

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 5

Page 6: Alphens Nieuwsblad week44

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

L. PASTEURWEG 10, ALPHEN A.D. RIJN

Tel. 0172782468

APK € 29,95 all-inn

nu met gratis wintercheck - prijzen incl. BTW

Koningsmantel 19Alphen aan den Rijn

Tel. (0172) 43 34 91

• erkend gas- en waterfitter• sanitair-, dak en rioolwerk• lood- en zinkwerk

JOOP KOKLOODGIETERS

Koningsmantel 19Alphen aan den Rijn

Tel. (0172) 43 34 91

• erkend gas- en waterfitter• sanitair-, dak en rioolwerk• lood- en zinkwerk

JOOP KOKLOODGIETERS

• erkend gas- en waterfitter• sanitair-, dak en rioolwerk• lood- en zinkwerk

JOOP KOKLOODGIETERS

•erkend gas- en waterfitter•sanitair-, dak en rioolwerk•lood- en zinkwerk• onstoppen keuken-

en badkamerafvoeren

0172 49 32 82

WWW.KRAMERUITVAARTZORG.NLUitvaartcentrum Alphen aan den Rijn en Uitvaartcentrum Waddinxveen

Wij zijn ervoor u...

Sarah Jongejan Marco Hoogenboom

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 6

Eenvoud24 uur per dag bereikbaar op

0172 - 47 20 77. Ook als u niet ofelders verzekerd bent.

Kijk ook op www.monuta.nl/alphenaandenrijn

Wees ook een parkeerheldAlphen AAn den Rijn - De campagne ‘Wees een par-keerheld, voor de veiligheid van onze kinderen’ is deze week begonnen. De cam-pagne wijst ouders op het belang van veilig parkeren.Rond veel scholen ontstaan parkeerproblemen tijdens haal- en brengmomenten. Ouders parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de school. Vaak ontstaan er op-stoppingen omdat auto’s bij-voorbeeld op kruispunten, op de stoep of dubbel gepar-keerd staan. Voor leerlingen die op de fiets of te voet zijn, levert dit met enige regel-maat onveilige situaties op.

De gemeente wil hier samen met de basisscholen iets aan doen. Doel van de par-keercampagne ‘Wees een parkeerheld, voor de veilig-heid van onze kinderen’ is om ouders bewust te maken van de onveilige situaties die kunnen ontstaan door slordig parkeren.De campagne is maandag direct na de herfstvakan-tie begonnen. Dit is ook de periode waarin ouders hun kinderen vaker met de auto naar school brengen vanwe-ge het slechtere weer. De ge-meente en de politie ontvan-gen in die tijd meer klachten over het onveilig parkeren

van ouders bij scholen. Deze klachten komen van bewo-ners, de scholen en de ouders zelf. Met deze campagne wil men ouders bewust maken van hun parkeergedrag. Dat je je kind naar school toe brengt met de auto is oké, maar zorg er dan wel voor dat je veilig parkeert.Tijdens de campagneperi-ode gaan bij verschillende basisscholen op drukke mo-menten de leerlingen samen met Toezicht en Handhaving van gemeente n de straat op om ‘parkeerbonnen’ uit te delen. Hierbij draait het om de vraag: ‘U wilt toch ook een echte parkeerheld zijn?’

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 7: Alphens Nieuwsblad week44

WEKELIJKS VOORDEEL OP DE ALPHENSE ZATERDAG MARKT

Aanbiedingen geldig op al onze verkooppunten

Woensdag t/m zaterdag:VERSE WITLOF, 500 gram HOLLANDSE! € 0,49SAPPIGE MANDARIJNEN, 20 stuks ZONDER PIT! € 2,99VERSE SPRUITJES, 500 gram PANKLAAR! € 1,49PERSSINAASAPPELS, Grote doos!! VOL SAP! € 14,99Vers Fruit Actie!HOLLANDSE AARDBEIEN, BOSBESSEN,GROTE SMUL MELOEN, FRAMBOZEN, OFGRATIS GESCHILDE ZOETE ANANAS ZOEK UIT! 3 voor € 5,-Maandag & dinsdag:VERSE ZUURKOOL, 500 gram UIT HET VAT! € 0,49RODE/ SPITSKOOL, 500 gram HOLLANDSE! € 0,69BOERENKOOL, 300 gram VERS GESNEDEN! € 0,99

Elke Zaterdag op de Alphense Zaterdagmarkt

Minder Zout

Verwen-kaas

3.95 3.95

500 gram

noord Hollandse

Extra Belegen

3.95 3.95

500 gram

OuderwetseOude

Boerenkaas

3.95

500 gram

Ons Merk30+

Belegen 3.95 3.95

500 gram

WA

AR

DE

BO

N:

BAKKERIJ ‘T STOEPJE

Voor iedere kopende klant 2 choco cakejes gratisAanbiedingen geldig tegen inlevering van deze bon. Max 1 bon per klant. Aanbiedingen geldig op zaterdag 1 november. OP = OP

MINI CAKEJES choco of appelkruimel

3 voor 1,00 of 10 voor 3,00

Plak roomboter GEVULDE SPECULAAS 

± 250 gram 2,00 nu 3 plakken 5,00

 SPORT-MIX 500 gram

€ 2,95

“Op de markt geldt het gezegde: ‘Ons kent ons.”Het zaterdagse marktritme van Jeroen Hoogendijk (30 jaar) bestaat uit praktisch elke week een rondje lopen langs de vaste, bekende kramen met af en toe een kijkje bij iets nieuws. Voor Jeroen zijn de marktkooplieden echte ambachtslieden. Het zijn spe-cialisten die iedere week weer kwaliteitsproducten verkopen, veel verser dan in de supermarkt. Verse producten zoals groente, vis, zaden en kaas hebben een betere prijs- kwaliteitsverhouding en je krijgt, op de markt, echt waar voor je geld! Een aspect wat Jeroen ook terug vindt in de Reformkraam. Hij is erg fan van de ongebrande noten. Alles in de kraam is zeer overzichtelijk, kwalitatief van goede kwaliteit en gezond! “De producten zijn nog ruw en eigen.” Jeroen vindt het � jn dat de kooplieden echt mee denken en advies geven bij het kiezen van producten. “Zo heb je meer mogelijkheden en kan je je ogen openen voor iets nieuws. Op de markt komt je andere dingen tegen dan in de dagelijkse sleur in de supermarkt.” Bovendien hangt er op de markt een gemoedelijke en gezellige sfeer en heerst het bekende fenomeen; ‘Ons kent ons.’ Zo vertelt Jeroen dat zijn ouders vroeger al op de markt kwamen en hij nu als zoon ook. Soms komt het wel eens voor dat hij toevallig tegelijk met zijn vader aan de kraam staat. Kooplieden herkennen hun vaste klanten en weten wie zij zijn.

7.99 1.493.00

Bram van Diermen World of Fresh FishDeze aanbiedingen zijn geldig op zaterdag 1 november en woensdag 5 november

op de markt in Alphen. En op vrijdag 31 oktober in Nieuwkoop

WARM GEBAKKEN LEKKERBEKKENPER STUK 2.99

3 VOOR

VERSE ZALMFILETNORMAAL 100 GR 2.25

NU 100 GR.

ZEEVRUCHTENSALADE (UIT EIGEN KEUKEN!)

200 GR. 1.99

Graag tot ziens aan de kraam

4e gratis

MET GRATIS ZALMKRUIDEN!

Uw specialist in vitamine, kruiden en natuurvoeding.

NU SUPER VEEL VOORDEEL OP:

BIOLOGISCHE KOKOSOLIEkokosolie geursloos is voornamelijk bedoeld om warm te gebruiken

500ml € 6,501000ml € 10,-

www.vitabus.nl | [email protected] | 06505582752220ml €16,-

Bram van DiermenKom kijken bij onze

nieuwe verkoopwagen!  En profiteer van leuke acties !!!

Page 8: Alphens Nieuwsblad week44

...daarom

Hoera!Dankzij uw stem is Hoogvliet uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland.

Een titel om trots op te zijn!

Zet

- en

dru

kfou

ten

voor

beho

uden

. Max

. 4 k

eer d

e aa

nbie

ding

per

kla

nt.

Ook

onl

ine

te b

este

llen

op o

nze

web

supe

r www.hoogvliet.co

m

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 29 okt. t/m dinsdag 4 nov. 2014

Coca-Cola Alle pakken

met 6 fl essen van 1.5 liter

Per pak10.44

7.997.997.997.pak

6 fl essen

Per liter 0.89

Slavinken, boomstam-metjes, satéschnitzels of zigeunergehaktschnitzels 4 schalen van 400 - 500 gram naar keuze12.76 - 15.96

Ariel regular of color wasmiddel Fles 3250 ml, pak 3250 gram of pods of tabs pak 38-40 stuksPer stuk12.59 - 17.19

10.0010.0010.0010.4 schalen

9.99

aanbiedingen geldig do/za.www.degoudreinet.nl

VOLENDAMMER VISSPECIAALZAAK

JAN&RENEHerenhof 34, 2402 DM alphen a/d rijn

tel: 0172241231Koperwiekplein 15,1602 NK enkhuizen

tel; 0228319700

VISSPECIAALZAAK JAN & RENÉ 5 JAAR OP DE HERENHOF

Dit heugelijke feit kunnen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.Als dank aan u die de afgelopen 5 jaar uw vertrouwen in ons en onze visprodukten

heeft geschonken,organiseren wij in de week van 3 t/m 8 november a.s.

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG EEN GRANDIOZE TOMBOLA MET LEUKE PRI-JZEN, WAARONDER COMPLEET VERZORGDE ARRANGEMENTEN

NAAR HET BEKENDSTE DORP VAN NEDERLAND. (DEELNAME IS NA AANKOOP GEHEEL GRATIS)

ZATERDAG 8 NOVEMBER SLUITEN WIJ DEZE FEESTWEEK AF MET

“HAPPY HOURS DAY”.08.00 uur t/m 09.00 uur GEROOKTE PALINGFILET 100 GRAM € 5.00

09.00 uur t/m 10.00 uur VERSE SCHOLFILET 500 GRAM € 5.00

10.00 uur t/m 11.00 uur VERS GESNEDEN HARING 4 STUKS € 5.00

11.00 uur t/m 12.00 uur WARM GEBAKKEN KIBBELING 500 GRAM € 5.00

12.00 uur t/m 13.00 uur VERSE ZALMFILET 200 GRAM € 5.00

13.00 uur t/m 14.00 uur GESTOOMDE MAKREEL 2 STUKS € 5.00

14.00 uur t/m 15.00 uur HOLLANDSE GARNALEN 100 GRAM € 5.00

15.00 uur t/m 16.00 uur VERSE ZEEUWSE MOSSELEN PER KILO € 5.00

16.00 uur t/m 17.00 uur KLEINE HORS-D'OEUVRE PER STUK € 5.00

GRAAG TOT ZIENS IN ONZE WINKEL!Volendammer Visspeciaalzaak JAN & RENE-Herenhof 34-Alphen aan den Rijn-

‹ Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 8

Page 9: Alphens Nieuwsblad week44

20%KORTINGOP ALLES*

* Vraag naar de voorwaarden

Alleen op donderdag 30 oktober, vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november ontvangt u 20% op alles*

DA Herenhof – Drogisterij & Luxe Parfumerie – Winkelcentrum Herenhof – Alphen aan den Rijn

Page 10: Alphens Nieuwsblad week44

ALTIJD DE BESTE DEAL!

GLASVEZELWEKEN!

STAP NU OVER.

€39,1 1per maand.

Nu vanaf

Alle providers hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Zo heeft u al een alles-in-een-pakket vanaf € 39,11 per maand. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/keuzehulp om het aanbod op uw adres te vergelijken en vind de beste deal op ons netwerk. Er is altijd een abonnement dat het beste bij uw situatie en budget past.

OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL IS ZO GEDAAN. Overstappen op glasvezel is zo eenvoudig dat u het vandaag nog snel en makkelijk via www.eindelijkglasvezel.nl/overstap regelt. In slechts drie simpele stappen stapt u over.

Liever advies van een glasvezeladviseur? Dat kan ook, het is net zo makkelijk en snel als zelf overstappen. De glasvezeladviseurs van Reggefi ber nemen de tijd om u een onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies te geven. Ook beantwoorden ze al uw vragen over abonnementen. Als u wilt, sluiten ze het abonnement direct voor u af.

1 2 3Vergelijk. Kies en sluit af. Geniet.

DIT IS HET MOMENT.STAP NU OVER!

en sluitdirect af.

Vergelijk,kies

Wilt u bellen, chatten of liever persoonlijk advies aan huis? U kiest zelf hoe u contact met ons heeft.

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

www.eindelijkglasvezel.nl/klantenservice

088 006 37 10

www.twitter.com/reggefi ber

www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 10

Zorgen over zorg

ALPHEN AAN DEN RIJN - Café Alphens was stampvol bij De Alphense Talkshow van zaterdag over de zorg. De gemoederen liepen af en toe hoog op. Wat is zorg op maat? Dat was de opening. De reactie van de mensen aan tafel was dat ‘zorg op maat’ wellicht niet de juiste term is. Het gaat om de on-dersteuning die iemand no-dig heeft. Deze zogenaamde indicatiestelling moet ui-terst nauwgezet plaatsheb-ben met veel begrip voor de noden van de cliënt. SP-fractievoorzitter Ronald Geurts meende dat “zorg op maat” ook een mantra

was, een kreet waarvan de inhoud nogal eens verschil-de. Directeur Else Leih van Participe liet weten dat ze met 7 andere organisaties in gesprek is om de uitvoering van de nieuwe regels te be-palen. Dat is een opdracht van de gemeente. De plan-ning is dat dit in december wordt afgerond. Een opmer-king vanuit het publiek is dat degene die indiceert wel de theoretische kennis heeft, maar niet altijd genoeg prak-tijkervaring heeft of soms de mens achter het verhaal ver-geet. Een goede indicatie-stelling bleek opnieuw van belang. Marja Kraakman

van Activite had daarin ruim vertrouwen, maar an-deren waren er sceptisch over. Bezuinigingen spelen een belangrijke rol. Men-sen met een laag inkomen, komen door opeenstapeling van tal van (zorg)kosten nog al eens in de bijstand te-recht. Marjanne Orbons van het APG maakte duidelijk dat de communicatie met de gemeente slecht is. Zij kreeg veel bijval uit het publiek maar ook van andere tafel-gasten. Raadslid Petra Hoo-genes van Nieuw Elan liet weten dat zij open staat voor elk gesprek over de nieuwe zorgaanpak.

Veel belangstelling voor De Alphense Talkshow.

Renovatie woningen Pieter FloriszstraatALPHEN AAN DEN RIJN - BAM is begonnen met de reno-vatie van 66 woningen in de Pieter Floriszstraat. De huurders krijgen een nieu-we keuken, badkamer en toilet en een zuinige HR-combiketel. Ook worden de nog aanwezige geisers en de gaskachels vervangen. Tege-lijkertijd neemt wonenCen-traal energiebesparende en comfortverhogende maat-regelen. Naast het isoleren van de spouwmuur en het vernieuwen van de dakpla-ten verandert het aanzicht van de woningen aan de zijde van zowel de Pieter Floriszstraat als de Prins Bernhardlaan. Door de com-binatie van nieuwe isoleren-de gevelplaten en dezelfde kleur afwerkingsplaten voor leidingen krijgt de gevel een bijzondere uitstraling. Ook het portiek ondergaat een metamorfose. De entrees

krijgen drie verschillende kleuren om de herkenbaar-heid te vergroten. Er komen ook nieuwe postkasten en een nieuwe entreedeur. Als voorbereiding op de reno-vatie van de woningen is in juni een proef uitgevoerd in drie woningen van één por-tiek. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de hui-dige staat van de woningen. Het uitvoeren van de proef in een vroeg stadium voor-komt verrassingen tijdens de renovatie. Het zorgt ervoor dat werkzaamheden beter op elkaar zijn afgestemd waardoor huurders minder overlast ervaren tijdens de renovatie. De renovatie van de wonin-gen in de Pieter Floriszstraat vindt plaats in twee fases. Het eerste blok is nu in 2014/2015 aan de beurt. Het tweede blok staat op de planning voor 2017.

BAM is begonnen met de renovatie van 66 woningen in de Pieter Floriszstraat.

MamaCaféALPHEN AAN DEN RIJN - Het MamaCafé wordt woens-dag 5 november gehouden bij BaristaCafé in Boekhan-del Haasbeek aan de Julia-nastraat 26. Het is bedoeld voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Loes Mau-rits van PraktijkMoeder.nl verzorgt de begeleiding en brengt de vrouwen met elkaar in gesprek, om zo hun ervaringen over het (aankomend) moederschap te delen. Kinderen zijn ook welkom. Het MamaCafé is er iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 tot 11.00 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie: www.praktijkmoeder.nl.

Gesloten tuinenREgIo - Stichting Egelopvang Boskoop e.o. is op zoek men-sen die een volledig afgeslo-ten tuin hebben en deze be-schikbaar willen stellen om jonge egels te laten overwin-teren. “We zoeken tuinen die echt helemaal afgesloten zijn met muren of schuttin-gen en waarin wat struiken staan waar de egeltjes onder kunnen liggen tijdens hun winterslaap”, zegt Wilma Klomp, voorzitter van de stichting. “Het gaat om twee of drie egeltjes per tuin. Die willen we graag voor de winterslaapperiode in een veilige omgeving uitzetten. De Egelopvang is ook nog op zoek naar vrijwilligers die begin december voor de stichting willen collecte-ren. Meer informatie: 0172-217886 of 06-26276296.

Page 11: Alphens Nieuwsblad week44

BETER HOREN BEGINT MET WETEN WAT JE TEGENHOUDT

“Mijn zoon nam me mee naar de stad, onder het mom van een bakje koffie. Stonden we ineens voor de gehoorapparatenwinkel. Ik zeg: ‘Wat is dit nou? Doe ik niet, waanzin!’ Ik was niet doof, vond ik. Achteraf misschien dom. Jaren later moest ik natuurlijk toch aan zo’n hoortoestel. Van die kauwgomproppen. Zaten mijn oren dicht. Kon er niet aan wennen. Nu heb ik toestellen achter het oor. Die zijn zo klein en licht, dat geeft lucht. Ben er blij mee. Behalve als ik aan het roer van onze boot sta. Dan gaan ze uit. Die motor maakt zo’n takkelawaai!”

Mensen stellen een bezoek aan een audicien vaak lang uit. Wat houdt ú tegen? Als u dat weet, is de eerste stap gezet. Wilt u ook beter horen? Kom naar beterhoren.nl of doe een gratis hoortest in een winkel bij u in de buurt.

Jetty Harte (80), Oud-Beijerland

Beter horen begint metLekkenburg 55, 0182 - 59 96 60Reigerhof 84, 0180 - 32 11 18Voorstraat 83, 0348 - 42 12 05

Beter HorenGoudaNieuwerkerk aan den IJsselWoerden

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 11

Maandag 3 november begint de allereerste editie van de Week van het Werk. Op initiatief van de VOA en de gemeente worden vier dagen lag allerlei activiteiten gehouden om vooral de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Door Eveline J. Verhoeve

ALPHEN AAN DEN RIJN - De voorheen op zichzelf staan-de beroepenmanifestatie Go4it, met als doelgroep leerlingen uit 2 en 3 vmbo, is onderdeel van de Week van het Werk. “In totaal verwachten we woensdag en donderdag in Archeon zo’n duizend leerlingen van het vmbo bij de beroe-penmanifestatie”, vertelt Petra Burgmeijer namens de VOA. “Alle scholen voor voortgezet onderwijs komen met hun tweede en derde klassen. De begeleiding is in handen van de afdeling Be-veiliging van het Alphense ROC-ID college. De kinde-ren gaan kijken bij studenten van verschillende ROC’s die laten zien wat hun toekom-stige beroep inhoudt.” Het is bijvoorbeeld mogelijk om proefjes te doen bij studen-ten van de laboratoriumop-leiding. De studenten ‘in de bouw’ vertellen niet alleen zien hoe een huis wordt

gebouwd, zij geven work-shops ‘vogelhuisje bouwen’ om ook een aantal technie-ken in de praktijk te tonen.“Echt heel fijn is de komst van de bus van Otib. De branchevereniging instal-latiebouw laat zien hoe in-stalleren er tegenwoordig uit ziet. Het gaat niet langer om aan elkaar lijmen van

pijpen, 90 procent van het werk is computergestuurd. Daardoor is installatietech-niek juist een leuk beroep voor computernerds.”Maandagavond wordt in Ondernemingshuis iFlow aan de Europalaan een ju-ridisch-fiscale module gege-ven. De module is onderdeel van de lopende leergang van de Alphense Business School voor ondernemers. Dinsdag is er een Pop-up Store Randstad. Dit landelij-ke initiatief doet Alphen aan den Rijn aan. De doelgroep is werkzoekende jongeren tot circa 27 jaar. “Er zijn echt vacatures in de regio be-schikbaar”, stelt Burgmeijer. “Maar: het gaat vooral over ‘hoe presenteer je je’ bij een toekomstige werkgever. Ook kunnen er goede profielfo-to’s worden genomen voor je eigen online presentatie op LinkedIn, Facebook en Twitter.” Bas de Lange van

MarcenBas geeft een sollici-tatietraining voor dezelfde doelgroep: “Ik laat zien wat er van een goede brief en een goed cv wordt verwacht. Ook ga ik in op het vinden van een vacature, wat ge-beurt er tijdens een sollicita-tie en vooral: wat doe je na afloop!” Woensdag tussen 14.30 en 18.00 uur wordt

de Jeugdconferentie ‘Kan-sen krijgen, kansen creëren’ gehouden. Hier zijn ook de Alphense wethouders Han de Jager (jeugd) en Willem Jan Stegeman (werk) bij aan-wezig. Donderdag is er na afloop vabn de tweede dag van Go4it een voorlichtings-bijeenkomst voor ouders én er kan worden genetwerkt!

Eerste editie van Week van het Werk

Petra Burgmeijer, secretaris van ondernemersvereniging VOA, is druk bezig met de organisatie van de eerste Week van het Werk. Een belangrijk onderdeel is de al langer bestaande beroepenmanifestatie Go4it voor leerlingen van het vmbo. Foto Eveline J. Verhoeve

Er zijn Echt vacaturEsin dE rEgio bEschikbaar

Maandag 3 november: Alphense Business School; dins-dag 4 november: Ondernemingshuis iFlow vanaf 13.00 uur Pop-up Store Randstad, Stage nieuwe Stijl, Sollici-tatietraining en ondertekening Convenant; woensdag 5 november: Archeon vanaf 8.30 uur Go4it, vanaf 14.30 jeugdconferentie; donderdag 6 november: Archeon vanaf 8.30 uur Go4it, vanaf 16.00 uur voorlichtingsbij-eenkomst ouders, vanaf 16.30 uur netwerken met de VOA. Informatie en opgeven via www.voaonline.nl

Page 12: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 12

Markt en Halloween

Alphen AAn den Rijn - Za-terdag 1 november is er een Najaarsmarkt in winkelcen-trum de Herenhof. De markt duurt van 9.00 tot 17.00 uur en er is genoeg te beleven. Er zijn een groot aantal kramen met onder andere hobbyar-tikelen, sieraden, sfeerde-coraties en cadeauartikelen. De markt wordt opgeluis-terd door gezellige muziek, waarbij u ook verzoeknum-mers kunt aanvragen.Dat het bmorgen Halloween is zal niemand ontgaan zijn. Halloween kent zijn oor-sprong in Amerika en in-spireert ons in Nederland tot feesten en versieringen.

Kenmerkend voor Hallo-ween is de alomtegenwoor-digheid van het ‘griezelige’. Een oranje pompoen, uit-gesneden in de vorm van een gezicht met een gemene grijns en met daarin een lichtje, is symbool bij uit-stek van het feest. Ook bij de Herenhof zal dit niet onopgemerkt blijven. Beleef op deze zaterdag 1 november een verrassende creepy funny middag! Di-verse griezelige steltenlo-pers gaan door het winkel-centrum. Verder is er ook aan de kleintjes gedacht want zij mogen aan de slag met het maken en versieren

van lampionnen. Omstreeks 16.00 uur is er een gezellige optocht van de kinderen met hun zelf ver-sierde lampion. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor gezellige muziek tijdens deze Najaarsmarkt en Hal-loween viering. Alle activiteiten zijn uiter-aard gratis en worden u aangeboden door de Heren-hof winkeliers. De kinderen hoeven zich niet in te schrij-ven voor de workshop. Zaterdag 1 november is ook het startmoment voor een speciale actie, waarbij u kunt sparen voor directe kassakorting.

Kom zaterdag naar de najaarsmarkt met leuke Halloween activiteiten in winkelcentrum de Herenhof.

Groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ nu in AlphenAlphen AAn de Rijn - Stop-pen met roken wordt vaak als moeilijk ervaren. Vier van de tien rokers willen wel graag stoppen, maar zouden daarbij steun wel prettig vinden. Voor wie die extra steun wil, start op dinsdagavond 4 november de groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ in Alphen aan de Rijn. De kans op succes is met deze training ruim acht-maal groter dan bij stoppen-met-roken op eigen kracht en is daarmee één van de hoogst scorende ondersteu-ningsmethoden. De succes-factoren van deze training zijn het stoppen in groeps-verband in combinatie met deskundige begeleiding en het gebruik van medicijnen en / of nicotinevervangers.De training start op dins-dag 4 november van 20.00 tot 21.30 uur in het gebouw van ActiVite aan de Henry

Dunantweg 17 en eindigt op dinsdag 16 december. De training staat ook open voor inwoners van omliggende gemeenten.De training wordt vanwege de goede kwaliteit door vrij-wel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisver-zekering, evenals de kosten van medicatie en nicotine-vervangers. Voor de vergoe-ding van medicatie geldt de voorwaarde dat er tegelijk ook begeleiding zoals deze groepstraining plaatsvindt. Op de vergoedingen vanuit de basisverzekering kan wel het eigen risico van toepas-sing zijn.Kijk voor contactgegevens, alle voorwaarden en aan-melding op www.rookvri-jookjij.nl of bel met Sine-Fuma op 076 - 88 951 95. U kunt daar actuele informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Vier van de tien rokers willen wel graag stoppen, maar zouden daarbij steun wel prettig vinden.

Aglow houdt bijeenkomstAlphen AAn den Rijn - Aglow is een interkerkelijke wereld-wijde organisatie. Dinsdag 4 november is er een bijeen-komst in het gebouw van het Leger des heils aan de Zon-neweg 3 in Alphen aan den Rijn. Mannen en vrouwen zijn welkom om 19.30 uur. Om 20.00 uur spreken Jan-Pieter en Marjon Laros over ‘Levend water’. De toegang is gratis; er wordt gecol-lecteerd. Bel voor meer in-formatie Jeanette van Vliet: 0172-881073 of kijk op:

www.aglow.nl/ alphen-aan-den-rijn

Nieuw: Urban Street PlayAlphen AAn den Rijn - Sport-spectrum is begonnen met een nieuwe activiteit: ‘Ur-ban Street Play’. Het is be-doeld om buitenspelen naar een heel ander niveau te til-len. Deelnemers gaan naar gave locaties om te Freerun-nen, om Urban golf te spelen door de wijk, levend stratego met een twist te ondergaan in het Heempark, Ultimate frisbee op de speelveldjes, straatvoetbal zoals je dat nog nooit hebt gedaan. Kinderen van 9 tot 12 jaar kunnen voor 3 euro per keer mee-doen. Verzamelen om 14.00 uur bij zwembad AquaRijn. Mail voor meer informatie naar buurtsportcoach Tjerk Kramer: [email protected].

Page 13: Alphens Nieuwsblad week44
Page 14: Alphens Nieuwsblad week44

Met en zonder afspraakwww.modernstyle.nl (0172) 436 576

Herenhof Alphen aan den RijnOpeningstijden: ma. 11.00 - 17.30u

di. t/m do. 09.00 - 17.30u vr. 09.00 - 20.30u, za. 08.30 - 16.00u

Kapsalon

Modern StylePersonal Style

Feestje ?Laat je haar opsteken of krullen.

Nu vanaf € 25

Wij hebben diverse leuke en

speciale Kerstaccessoires voor je

haar.

Voor elke klant ligt er een leuk

( kerst ) cadeautje klaar

Herenhof 40 - Tel. (0172) 421810

Zonneveld’s Bakkerij

Voor echt gezond én lekker brood - zonder schadelijke E-nummers en brood-verbeteraars (dus ook geen L-cysteïne)

moet u natuurlijk bij Zonneveld’s Bakkerij zijn!Dit weekend : Chocolade Truffel Taart

Super lekker

Nieuw brood : Spelt, haver, boekweit met chia zaden. Cholestorol verlagend. Geeft u energie

Ze zijn er weer : handgemaakte bonbons. Met verse roomvulling

Herenhof 48-50, 2402 DN Alphen a/d Rijn, tel. 0172 - 44 57 33

Herenmode en Dames- & Herenschoenen

Polo / Overhemd2 voor

€ 39,99BR

AD

ERIE

AA

NBI

EDIN

G –

BRA

DER

IE A

AN

BIED

ING

BRAD

ERIE AA

NBIED

ING

– BRAD

ERIE AA

NBIED

ING

BRADERIE AANBIEDING – BRADERIE AANBIEDING

BRADERIE AANBIEDING – BRADERIE AANBIEDING

Herenhof 48-50, 2402 DN Alphen a/d Rijn, tel. 0172 - 44 57 33

Herenmode en Dames- & Herenschoenen

Polo / Overhemd2 voor

€ 39,99BR

AD

ERIE

AA

NBI

EDIN

G –

BRA

DER

IE A

AN

BIED

ING

BRADERIE AANBIEDING – BRADERIE AANBIEDING

BRADERIE AANBIEDING – BRADERIE AANBIEDING

DA Drogisterij & Luxe ParfumerieHERENHOF 94, ALPHEN AAN DEN RIJN

Voor goed zelfzorgadvies gaat u naar de:Erkend Specialist in Zelfzorg

Dit advies is bij ons Gratis

Aanstaande zondag

geopendvan 14.00 - 18.00 uur

Geniet van een heerlijke brunch:• Kop verse soep• Broodje met salade• Vers gekookt eitje

• Jus d’orange• Fairtrade verse bonenkoffi e: espresso,

café crème of cappuccino

@TenBrinkFood /tenbrinkfood

Winkelcentrum Herenhof 183 • 2402 DK Alphen a/d Rijn • Tel. 0172 - 418 787 • www.ten-brink.nl

Kom brunchen voor

maar €1,-14.00 - 15.00 uur

Met en zonder afspraakwww.modernstyle.nl (0172) 436 576

Herenhof Alphen aan den RijnOpeningstijden: ma. 11.00 - 17.30u

di. t/m do. 09.00 - 17.30u vr. 09.00 - 20.30u, za. 08.30 - 16.00u

Kapsalon

Modern StylePersonal Style

Nieuwste Najaars & Winter Trends

Op de Najaarsmarkt leuke Trend artikelen

Onze topstylisten zijn aanwezig om u te adviseren.

Mini’s

Haar Gel / Kleur Gel

The Original. Premium hair ring. 3 stuks per doosje

Aanbiedingen geldig op al onze verkooppunten

Woensdag t/m zaterdag: VERSE WITLOF, 500 gram HOLLANDSE! € 0,49SAPPIGE MANDARIJNEN, 20 stuks ZONDER PIT! € 2,99VERSE SPRUITJES, 500 gram PANKLAAR! € 1,49PERSSINAASAPPELS, Grote doos!! VOL SAP! € 14,99

Vers Fruit Actie!HOLLANDSE AARDBEIEN, BOSBESSEN,GROTE SMUL MELOEN, FRAMBOZEN, OFGRATIS GESCHILDE ZOETE ANANAS ZOEK UIT! 3 voor € 5,-

Maandag & dinsdag:VERSE ZUURKOOL, 500 gram UIT HET VAT! € 0,49RODE/ SPITSKOOL, 500 gram HOLLANDSE! € 0,69BOERENKOOL, 300 gram VERS GESNEDEN! € 0,99

Page 15: Alphens Nieuwsblad week44

... waar anders

www.herenhof.nl

Speciale najaarsmarkt

aanbieding

Bij aankoop van twee pakken

Unox erwten soep

een AH rookworst gratis

Deze Aktie geldt alleen op zaterdag 1 november

Albert Heijn Herenhof

Speciale najaarsmarkt

aanbieding

Bij aankoop van twee pakken

Unox erwten soep

een AH rookworst gratis

Deze Aktie geldt alleen op zaterdag 1 november

Albert Heijn Herenhof

Speciale najaarsmarkt

aanbieding

Bij aankoop van twee pakken

Unox erwten soep

een AH rookworst gratis

Deze Aktie geldt alleen op zaterdag 1 november

Speciale najaarsmarkt

aanbieding

Bij aankoop van twee pakken

Unox erwten soep

een AH rookworst gratis

Deze Aktie geldt alleen op zaterdag 1 november

Albert Heijn Herenhof

Noord-Hollands Blond Zacht GerijptRomig en vol van smaak en beslist niet zout 500 gram € 5.99

Boerenkaas StolwijkZacht met gaten. Met een lekkere boeren smaak. 500 gram € 6.99

Tomme de Savoie FermierSmelt in de mond en ontwikkelt een hazelnootachtige smaak 100 gram € 1.99

Comte. 12 maanden gerijptEen stevige smaak met een licht zoetje 100 gram € 2.99

Grote Vliespinda’sVersgebrand en gezouten 250 gram € 1.59

Tiny van der Linden - de GrootHerenhof 42 Alphen aan den Rijn

Aanbiedingen zijn geldig t/m dinsdag 11 november 2014

Cadeau’s

Creatief en mooi verpakken

Alles voor de Sint op één adres

Gezellige lange avonden Najaarsmarkt

Zaterdag 1 november09.00 – 17.00 uur

Markt - Muziek - Workshopswww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nlwww.herenhof.nl

Page 16: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 16

2 5 3 8 7 6 1 4 96 8 4 9 2 1 7 3 59 1 7 5 4 3 2 8 65 6 8 3 1 2 4 9 73 7 2 4 9 5 6 1 84 9 1 7 6 8 3 5 21 3 9 2 8 7 5 6 47 4 5 6 3 9 8 2 18 2 6 1 5 4 9 7 3

8 6 42 3 5

9 7 5 85 6 1 4 7

2 6 17 8 5

3 2 87 4 3 1

6 4 9

Opgave 45

Oplossing

sudoku 45_sudoku 45.qxd 22-03-12 13:13 Pagina 1

Sudoku

Horoscoop

Probeer uw emotionele en ra-tionele kant wat meer in harmonie te brengen. Dat kan tot spannende nieuwe mogelijkheden leiden, waarbij uw wils-kracht goed van pas zal komen.

Ram

Er breekt eindelijk een periode van relatieve stabiliteit aan. Door uw geleverde inspanningen komt er meer ruimte voor romantiek, harmonie en familiebanden. Geniet ervan.

Stier

Sta open voor nieuwe kansen en laat achterhaalde meningen los. Niet alleen op kunstzinnig of professioneel vlak, maar ook in uw gevoelsleven. Dat komt uw levensvreugde ten goede.

Maagd

Als u uitstelt wat toch moet ge-beuren, krijgt u daar vast spijt van. Pak die stier daarom direct bij de hoorns! Laat uw omgeving weten dat er nood-zakelijke veranderingen aankomen.

Leeuw

U ontplooit zich steeds meer tot iemand waarop men kan bouwen. Anderen goed advies geven gaat u steeds beter af. Daarmee bouwt u credits op. Zakelijk én in persoonlijk sfeer.

Kreeft

U bent niet voor niets onte-vreden over uw huidige leven. Streef daarom naar meer harmonie, maar blijf vooral bescheiden. Uzelf ineens op de voorgrond plaatsen is ongeloofwaardig.

Tweelingen

U staat voor een moeilijke keuze maar voelt heel goed aan waar u vrede mee zult hebben. Gemoedsrust is het sleutelwoord. Constante onrust in uw leven ondermijnt uw krachten.

Vissen

Binnenkort zal een zware last van uw schouders vallen. Kwel uzelf daarom niet langer met schuldgevoel. Als omstandigheden veranderen kunt u het beste meeveranderen.

Waterman

Een belangrijke boodschap is het begin van een verandering. Zelfs als u daar in eerste instantie niet helemaal in gelooft. Houd het hoofd geheven en aarzel niet bij het maken van keuzes.

Steenbok

Laat u door niemand belem-meren en blijf op de ingeslagen weg. U weet dat die voor u de juiste is. Accep-teer wel hulp bij zaken die nieuw zijn. Dat kan u alleen maar verder helpen.

Boogschutter

Er moet een geheim op tafel komen voor er iets kan veranderen aan uw situatie. Oordeel niet te hard, niet over uzelf en niet over anderen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Schorpioen

U verlangt naar acceptatie van uw omgeving; u begrijpt dat daar de ba-sis ligt voor geluk. Toch kunt u met een onverwacht verlies te maken krijgen. Daar leert u steeds beter mee omgaan.

Weegschaal

Puzzel mee!

Oplossing

-o-o---s--k--napolitaineasla-o-ivoor--l-voile-re-demon-a-dondis-l-vaars--s-etsen-a-dactie-l-sneu-u-s-gedegenasregen-s-r---ar-m-garde-ma-fenomeen-erratum-erg

DETAILLIST

Gruwelijk beeld verbeeldZijn Arische achtergrond had het voor fotograaf Wilhelm Brasse mogelijk kunnen maken concentra-tiekamp Auschwitz te ver-laten. Hij ziet dat echter als verraad en blijft om voor de Nazi’s SS’ers en vooral ge-vangenen op de gevoelige plaat vast te leggen. Zijn le-ven nooit zeker, krijgen hij en zijn team steeds nieuwe opdrachten om de gebeurte-nissen in het vernietigings-kamp voor het nageslacht te bewaren. Gevangenen die net aankomen of die hun laatste uren beleven, maar ook gedetailleerde details van de gruwelijke experi-menten van kamparts Josef Mengele. Ondertussen gaat, hoe wrang ook, het leven door. De verschrikkingen weerhouden Brasse er niet van aan de liefde te denken. En met het idee dat de ver-schrikkingen niet voor eeu-wig kunnen duren, smok-kelt hij foto’s naar buiten.

VolgDizzie.nlook op Facebook: dizzieboe-ken

Luca Crippa & Maurizio Onnis, De fotograaf van Auschwitz, Boekerij 18,95 (e-book 12,99)

Avontuur met inhoudAls onaangepaste scholier wordt Martí Zuviría van school gestuurd voor zijn opleiding goed en wel is begonnen. Maar de karme-lieten zien toch wel wat in de jongeman en sturen hem met een aanbevelings-brief naar de markies van Vauban. Daar begint voor Zuviría de wonderlijke ge-schiedenis, die hij als hoog-bejaarde op schrift laat stel-len. Hoewel hij aangeeft zijn talenten na die tijd nog veel gebruikt te hebben, gaat het daarbij vooral om het beleg en de val van Barcelona. Op persoonlijk vlak speelt er echter nog iets anders. Zu-viría heeft zijn vijfde ster als militair ingenieur nog niet echt verdiend als zijn leer-meester Vauban zijn laatste adem uitblaast. Jarenlang blijft de zoektocht naar een woord een stuk van zijn le-ven bepalen. Een bijzonder boek waarin humor en ver-nietigende dramatiek elkaar in hoog tempo afwisselen.

Koop dit boek opDizzie.nl

Albert Sánchez Piñol, VictusSignatuur 39,95 (e-book 14,99)

Op zoek naar oorsprong talenGeïnteresseerd in taal? Ge-interesseerd in mensen? Liefhebber van reizen? Of toch vooral van een goed verhaal? In De binnenplaats van Babel komt eigenlijk iedereen aan zijn trekken. Salomon Kroonenberg com-bineert het verhaal van zijn veeltalige grootvader met een zoektocht naar het ont-staan van talen. Met aan Bij-belboeken ontleende citaten gaat Kroonenberg op zoek naar de restanten van de To-ren van Babel, onder ander om te constateren dan Me-sopotamië al meertalig was op het moment dat de toren werd gebouwd. Maar er zijn nog vele meer interessante bronnen van veeltaligheid die Kroonenberg bij zijn zoektocht aanhaalt. Uiter-aard in de voetsporten van wetenschappers die hem voor gingen en niet in de laatste plaats opa Salomon, die nóg meer talen sprak dan de auteur zelf. Zo maak je wetenschap toegankelijk!

Geef je mening over dit boek opDizzie.nl

Salomon Kroonenberg, De binnenplaats van BabelAtlas Contact 21,99 (e-book 15,99)

Page 17: Alphens Nieuwsblad week44

ALPHEN AAN DEN RIJN, van Mandersloostraat 84, tel.: 0172 47 38 18 - Shop ook online: Anna.nl

2e BROEK

HALVE PRIJS*

JASSEN25% KORTING

VESTEN & TRUIENvan 69,95 voor 49,-

GEISHA (SELECTED ITEMS)

TOT 40% KORTING

*De in deze actie vermelde korting geldt op de broek met de laagste prijs. De korting geldt op iedere tweede broek en is geldig t/m 8 november.

Ze is scherp geprijsd

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 17

Wereldwinkel zoekt vrijwilligersAlphen AAn den Rijn - De Wereldwinkel Alphen aan den Rijn aan de Prins Hen-drikstraat 230 heeft meer vrijwilligers nodig. Met haar verkoopactiviteiten wil de winkel het haar klanten mogelijk maken dat zij met hun aankopen een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de Derde Wereld.

Naast het aanbod van voe-dingsproducten profileert de winkel zich als een ca-deauwinkel. Het motto is: De Wereldwinkel voor een beter leven, daar en hier. Alle medewerkers van de winkel doen dit op vrijwil-lige basis. Er wordt gewerkt met een vierwekelijks roos-ter en u wordt in die periode

gemiddeld drie tot vier dag-delen ingeroosterd. Naast de winkelwerkzaamheden wordt er verwacht dat u en-kele lichte huishoudelijke taken doet. Belangstelling? Bel of kom even langs in de winkel. Het telefoonnummer van de Wereldwinkel is (0172)- 49 09 02.

Geen geld voor Glazen Huis Alphen aan den RijnAlphen AAn den Rijn - Al-phen Stad FM/TV organi-seert dit jaar geen eigen gla-zen huisactie. Onder meer omdat de begroting nog niet gedicht is. De omroep vindt het niet verantwoord om het risico te lopen dat de begro-ting voor aanvang van het liefdadigheidsevenement niet sluitend is.Alphen Stad FM/TV vindt het niet gepast om gelden uit de opbrengst van het evenement te gebruiken voor de realisatie ervan. Het Alphense Glazen Huis wordt sinds 2010 georga-niseerd door vrijwilligers van Alphen Stad FM/TV. De omroep is alle vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om het eve-nement tot een succes te ma-ken ontzettend dankbaar.“We kunnen terugkijken op drie hele mooie edities van Het Alphense Glazen Huis”�,

blikt projectleider Danny de Bruin terug. “Dat is Alphen Stad FM/TV veel waard. Het zijn herinneringen en ervaringen die we nooit zul-len vergeten. Ieder jaar weer zijn we er in geslaagd om een nóg mooier, nóg profes-sioneler evenement, met een nóg hogere opbrengst te rea-liseren.”De laatste editie zal bij de mensen het meest in het geheugen blijven. Ieder jaar zamelde Alphen Stad FM/TV een hoger bedrag in, met als hoogtepunt 53.132,91 euro in 2013. Bekende ar-tiesten als Handsome Poets, Henkie, Cooldown Café, George Baker, Kraantje Pap-pie, Zanger Rinus, Tiny Lit-tle Big Band, De Kraaien en Matsoe Matsoe traden op. Ook ontving het glazen huis veel BN�ers, zoals cabaretier Jochem Myjer en profvoet-baller Jens Toornstra.

Dit jaar geen Glazen Huis op het Rijnplein.

Tegen David’sAlphen AAn den Rijn - Bewo-ners Geus en Stegeman van de Hooftstraat zijn tegen de komst David’s. Ondanks ge-spreken met de burgemees-ter zijn veel vragen onbe-antwoord gebleven. “Welke toezeggingen zijn er gedaan aan aanvrager, waardoor hij nu al ongeveer 2 ton geïn-vesteerd heeft in huurpand? Hoe is het mogelijk dat de ge-meente een vergunning af-geeft voor een lichtreclame met de naam David’s terwijl er nog geen horecavergun-ning is. Hoe kan het dat de eis van onbesproken gedrag van de aanvrager volgens de Bibob niet van toepas-sing is. Locatie valt binnen horecabestemming klasse 2 waar geen feesten zonder vergunningsaanvraag kun-nen worden gehouden. Een bar met dansvloer, DJ tafel en het aantal bezoekers zien de bewoners wel degelijk als een disco/feest en dit minstens 3 avonden in de week. Bewoners vinden dat burgemeester met beroep op de openbare orde veel meer kan doen gezien de makke-lijke in te schatten overlast in deze smalle straat door te parkeren auto’s, fietsen, brommers en van dronken, schreeuwende, vechtende, plassende en kotsende be-zoekers, zoals nu reeds in mindere mate. Tevens zou gemeente aan de levens-gevaarlijke situaties moe-ten denken wanneer in dit straatje mensen naar buiten rollen en voertuigen met snelheden van 50 km of meer voorbij stuiven.”

Eén jaar voedselbank: van 55 naar 195 klanten

Afgelopen donderdag deelden we voor de 52e keer voedselpakket-ten uit. Tijd om even stil te staan

bij wat er het afgelopen jaar gebeurde. We begonnen in oktober 2013 met 55 klanten. Inmiddels zijn dat er 195 geworden. 195 alleenstaanden en gezinnen in Alphen aan den Rijn en omstreken, die getoetst zijn door hulpverleners en voldoen aan de zeer strenge toelatingsnormen van de Vereniging Voedselbanken Nederland (VBN). Natuurlijk tellen we niet alle uurtjes, maar afgelopen week werden ze een keer bijgehouden en kwamen we op 324 uur. Het afgelopen jaar zullen dat er in totaal ongeveer 13.000 geweest zijn. In de afgelopen 52 weken deelden we dik 7.000 voedselpakketten uit, waarvan we er onge-veer 400 bezorgden, omdat deze klanten te ziek of niet bij machte waren ze zelf op te halen. We verzamelden ongeveer 130.000 kilo voedsel om deze pakketten te vullen. We produceerden daarbij 30.000 kilo afval en brachten ongeveer 3000 kilo karton naar de kerk. We begonnen met 6 enthou-siaste vrijwilligers en verder vrijwel niets. Inmiddels hebben we ongeveer 50 vrijwil-

ligers die ons helpen, een loodsruimte van 350 m2, een bestelbus en een kleinere bestelwagen. We hebben de beschikking over ruim 750 klapkratten en 100 dolly’s om deze kratten te verrijden. We hebben 40 tafels waar we 240 kratten op kunnen zetten. We hebben een subsidieaanvraag lopen bij twee instanties om een koel- en vriescel aan te schaffen, zodat we eind 2015, zoals VBN van haar leden eist, vol-ledig voedselveilig kunnen werken. Omdat het aantal klanten nog steeds toeneemt, verwachten we ook het komend jaar nog meer te moeten investeren in materiaal en zullen de exploitatiekosten zeker niet lager worden. Toch hebben we goede hoop dat we dit werk op dezelfde manier kunnen blijven doen en hopen volgend jaar een nog groter aantal mensen met dezelfde kwan-titeit en kwaliteit te kunnen helpen. Bij deze willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen heeft. Vrijwil-ligers, bedrijven, donateurs, kerkbesturen, scholen, krantenredacties, serviceclubs, andere voedselbanken en natuurlijk alle goedgeefse particulieren. Dirk van Kampen

nieuws vAn Ons winkeltje

Page 18: Alphens Nieuwsblad week44

Fysiotherapiepraktijk van den Berg nodigt u graag uit voor:

Informatieavond kinderfysiotherapieWoensdag 12 november 2014, 20.00-21.30 uur

-Hoe ga ik het beste om met de voorkeurshouding van mijn baby? -Mijn kindje kruipt nog niet… Is dat wel ‘normaal’?-Volgens mij heeft mijn kleuter platvoeten. Moet ik daar iets mee?-Mijn kind heeft problemen met schrijven… Zou een kinderfysiotherapeut kunnen helpen?Alles komt bod deze avond. Niet alleen interessant voor ouders, maar ook voor leerkrachten, pedagogisch medewerk(st)ers en verwijzers. Wij informeren en adviseren u graag over alle aspecten van kinderfysiotherapie.Sprekers: Kinderfysiotherapeuten Krystle den Haan en Regine Valentijn.

Informatieavond artrose (i.s.m. huisartsen en apotheek in ons pand)Dinsdag 18 november 2014, 19.30-21.00 uur

Artrose betekende vroeger afscheid nemen van veel dingen waar men plezier aan beleefde. Gelukkig is er heel veel verbeterd op het gebied van diagnose en behandeling van artrose de afgelopen jaren en is er nu van alles mogelijk. Samen praten wij u hier deze avond -elk vanuit onze eigen invalshoek- heel graag over bij.Sprekers: Marjan Meekma, huisarts. Martine Ruitenburg, apotheker. Eldert Jongejan en Yvonne Kroft, beide fysiotherapeut gespecialiseerd in reumatische aandoeningen en lid van het Fyranet (reumanetwerk, LUMC).

Informatieavond lage rugklachtenWoensdag 26 november 2014, 19.30-21.00 uur

Heeft u al langere tijd last van uw onderrug en is daar geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor gevonden? Dan wilt u vast weten wat u zelf verder nog kunt doen om uw klachten te doen verminderen. Op deze avond bieden we u daarvoor de nodige handvatten en uiteraard kunt u ons ook al uw vragen voorleggen.Spreker: Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Winke Pont.

Locatie: 3e verdieping van Gezondheidscentrum Dillenburg (lift aanwezig)

Er zijn GEEN kosten verbonden aan deze informatieavonden, wel graag vooraf aanmelden per e-mail: [email protected] of telefonisch: 0172-473855

idcollege.nl

Open dagMaandag 3 november16.00 - 21.00 uur

Uw kind ontdekt zichzelf.En een vak.

Alphen aan den Rijn • G

ouda • Katwijk • Leiden • Leidschendam

-Voorburg • Woerden • Zoeterm

eer‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 18

GroenLinks wil Alphens verbod op zwanendriftenEr is weer veel discussie omtrent het zwanendriften, want de drifter is helaas weer goed op dreef. De zwanendrifter duikt op allerlei plekken op - vaak op particulier terrein- en plukt daar zwanen zó uit de sloot, leewiekt ze en neemt ze mee.

Door Marijke Kottenhagen

Alphen AAn den Rijn - ‘Daar kunnen we niets aan doen,’ zegt de gemeente Alphen. Is dit echter ook wel zo? Onzin, zegt GroenLinks Alphen aan den Rijn. De gemeente gaat niet over de daadwerkelijke handhaving van de regels. Die taak ligt bij de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is echter vreemd dat de gemeente zegt het zwa-nendriften niet te kunnen verbieden. Waarom kun-nen onze buurgemeenten zoals Nieuwkoop en Wad-dinxveen dit dan wél? Di-verse gemeenten stellen dat een zwanendrifter zijn activiteiten alleen mag uit-voeren als hij toestemming heeft van de grondeigenaar. De gemeente kan toestem-

ming in openbaar gebied dus gewoon weigeren. Dat was tot eind 2013 ook in de oude gemeente Boskoop het geval. De politie had ook instructies gekregen om handhavend op te treden bij meldingen. Ook op par-ticulier terrein mag hij niet zomaar zijn gang gaan. Een eigenaar kan dit niet alleen duidelijk maken door zijn terrein te omheinen of een bordje verboden toegang te plaatsen, maar ook door dit

mondeling mee te delen aan de zwanendrifter. Ook an-dere Groene Hart gemeen-ten hanteren deze regels. Het is dus prima mogelijk. Waarom het college van Al-phen zich zo afwijkend op-stelt is onduidelijk. Intussen draagt de zwanendrifter die hier actief is zijn praktijken over aan zijn zoons. Als het leewieken in 2018 verboden wordt willen zij toch door-gaan. In plaats van leewie-ken willen ze de zwanen

dan kortwieken (de vleugel-pennen afknippen om het vliegen onmogelijk te ma-ken). Hoog tijd dus om het zwanendriften voor eens en altijd te verbieden. Daarom roept GroenLinks niet al-leen het college opnieuw op om het zwanendriften in Alphen te verbieden, maar ook om met andere gemeen-ten op te trekken om de re-gering aan te zetten tot een wettelijk verbod op zwanen-driften.

De zwanendrifter duikt op allerlei plekken op - vaak op particulier terrein- en plukt daar zwanen zó uit de sloot, leewiekt ze en neemt ze mee.

Coach4you voor jongerenAlphen AAn den Rijn - Coa-ch4you is een preventief mentorproject van Gilde Nederland in het kader van voortijdig schoolverlaten. Te veel jongeren verlaten de school zonder een diploma. Coach4You probeert daar verandering in te brengen. Het is bedoeld voor leer-lingen die door een aantal risicofactoren extra onder-steuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs te rea-liseren. Deze risicofactoren kunnen zowel in de omge-ving van het kind liggen als in het kind zelf. Het Gilde Alphen aan den Rijn heeft zich verbonden aan dit lan-delijke project en heeft in de afgelopen maanden van het Oranjefonds en VSB fonds geld gekregen. In Alphen hebben enkele scholen zich aangemeld voor dit project. Het Gilde is op zoek naar gemotiveerde en goed opge-leide vrijwilligers die zich als coach voor dit project in willen zetten. De coach geeft een leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak. Maar ook op het bieden van praktische studiebe-geleiding (structureren en plannen van huiswerk). Het coachtraject duurt 18 maan-den. Meer informatie over dit project bij Jack Hageraats, 06-52417973 en www.gil-dealphenaandenrijn.nl.

Kids tekenen voor vredeAlphen AAn den Rijn - 650 kinderen uit groep 8 van in totaal 21 basisscholen uit Alphen aan den Rijn, Aar-landerveen, Zwammerdam en Woubrugge, tekenen voor de vrede. Zij doen mee aan de 27e Internationale Lions Vredesposterwedstrijd en in Alphen aan den Rijn al voor de 9e keer georganiseerd door Lions Club Alphen aan den Rijn en Lions Rhijn-hart Alphen aan den Rijn. Het thema dit jaar is: Vrede, Liefde en Begrip.Het is niet alleen een seri-euze maar ook een leuke wedstrijd. Er zijn voorwaar-den, jury rondes, een heuse expositie in Da Vinci en een feestelijke prijsuitreiking. Net voor de herfstvakantie vond de eerste juryronde op de scholen plaats en werden 4 deelnemers van iedere groep genomineerd voor de prijzen. Nu vindt de tweede juryronde plaats en worden per groep 8, uit de genomi-neerden, een 1ste en 2de prijswinnaar geselecteerd. Ook een Alphense overall winnaar wordt gekozen. Op vrijdag 31 oktober om 15.45 uur worden de prijswin-naars bekendgemaakt en de prijzen, die beschikbaar worden gesteld door theater Castellum en Joost Zwanen-burg van Galerie VijfB, uit-gereikt. Dit gebeurt tijdens een feestelijke happening in het atrium van Woonboule-vard DaVinci. Daar treden dan ook ‘de vuilnismannen’ op.

Page 19: Alphens Nieuwsblad week44

VOL MET TRENDS EN TIPSIn

terie

ur: M

arce

l Wan

ders

: Kam

eha

Gran

d Bo

nn H

otel

met

Sm

oke

Chai

r fau

teui

l van

M

aarte

n Ba

as. D

e M

oooi

Pig

Tab

le b

ijzet

tafe

l is o

ntw

orpe

n do

or F

ront

M

ode:

Dol

ce &

Gab

bana

: Wom

an-N

ajaa

r Win

ter-

14-1

5

Page 20: Alphens Nieuwsblad week44

Bij aanschaf van een laminaat of PVC vloer

GRATISGELEGD

20%KORTINGop raamdecoratie

15 %KORTINGop alle gordijnen

Europalaan 28-30 | Alphen a/d Rijn | T. (0172) 47 08 90 | [email protected]

www.g-sfloordesign.nl

vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

�Nieuwe woningstoff ering nodig?

Lever deze bon in bij onze showroom en profi teer van een mooie korting.

aanbiedingen geldig t/m 1 november 2014

Glanspantser

TOPWASH VAN€15

VOORHet meest uitgebreidewasprogramma met

UW E-MAILADRES:

UW POSTCODE:

carwash van Alphen

carwashcarwash van van Alphen Alphen AlphenXLXLXLXLXLXLXLXLXLcarwashXLcarwashXLcarwashXLcarwashcarwashXLcarwashXLcarwashXLcarwash vanXL vanXL vanXL van AlphenXL AlphenXL AlphenXL AlphenXLXLXLXLXLXLXLXLXL AlphenXL AlphenXL AlphenXL AlphenXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXL AlphenXL AlphenXL AlphenXL AlphenXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLXLdé Alphen Alphen Alphen Alphen

Carwash Easy and GO, de wasstraat met de modernste wastechniek, zorgt er voor dat uw auto weer als nieuw is. Met een capaciteit van 120 auto’s per uur staat u zelden in de rij en houdt u dus tijd over om uw auto gratis en

overdekt op te ruimen en te stofzuigen.

Tegen inlevering van deze advertentiemet e-mailadres en postcode:

• modernste wastechniek• snelste doorloopsnelheid

• schoonste resultaat• GRATIS stofzuigen en koffi e

Verwen uw auto en laat hem komende weken*wassen tegen een supervoordelig tarief!

*GELDIG T/M 9 NOVEMBER 2014

€9,99

dédédé

• GRATIS stofzuigen en koffi e

€9,99

Easy&Go!Gouwelandenlaan 20(t.o McDonald’s, N11)Alphen aan den Rijn Tel. 0172 - 230 000 easyandgo.nl

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 20

Page 21: Alphens Nieuwsblad week44

Juist industriële panden worden steeds vaker opge-knapt om in kleine units te verhuren aan bewoners en kleine ondernemers. Wonen en werken kan in deze untis soms gecombi-neerd worden. Terwijl juist bezitters van grote ruimtes vaak streven naar zo wei-nig mogelijk meubilair, zoe-ken kleinbehuisden vooral naar slimme oplossingen om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Bei-de situaties kunnen grappig genoeg tot dezelfde keuzes leiden. Zoals een keuken in industriële stijl of modulair meubilair waar in een hand-omdraai een andere functie aan gegeven kan worden.

Van eiken tot steigerhoutVoor een keuken met een stoere, verweerde uitstra-

ling maakt bijvoorbeeld HoutCuisine keukenfronten en afwerkdelen. Zo kun je zelf een unieke en budget-vriendelijke houten keuken maken op basis van een on-derbouw van bijvoorbeeld Ikea of de bouwmarkt. Er is een ruim assortiment houtsoorten om uit te kie-zen. Van robuust eiken tot strak hoogglans of sloop- of steigerhout. Laat je voor modulaire meu-bels inspireren door Sweet Talk and Dream, bedacht door de Franse designer Matali Crasset voor Italiaans meubelbedrijf Campeggi. Je kunt Sweet Talk and Dream meubels gemakkelijk trans-formeren tot zitelement, bank of ligbed. Matroshka Furniture AB ontwierp het multifunctionele meubel Matroshka met het concept: 4 kamers in 1. De collectie bestaat uit meubelstukken

die je op verschillende ma-nieren kunt combineren en in elkaar opslaan. De meest compacte versie neemt slechts vier vierkante me-ter in beslag. Het Italiaanse HeyTeam ontwierp het de-sign concept Multiplo, een modulair object dat mensen met weinig ruimte uit de brand helpt.

DuurzaamDe begrippen milieuvrien-delijk en duurzaam vallen ook niet meer weg te den-ken uit ons leven. Vandaar ook de trend om te kiezen voor vintage meubilair. Dat is niet alleen trendy maar zorgt ook voor een unieke uitstraling en voorkomt dat oude meubels onterecht als oud vuil worden behandeld.

Ook tuinmeubels kun je in het najaar in je woonkamer uitproberen. Het moet er wel stijlvol uit blijven zien dus laat merken dat je daar doelbewust voor gekozen hebt. Vooral meubels van metaal, glas, riet en andere natuurlijke materialen zijn of worden populair! Als gevolg van het leven in de stad, is de behoefte

aan natuur en een ‘groener’ leven groter dan ooit. We eten bewuster en kweken vaak onze eigen kruiden. Desnoods op het balkon of op een plank in de keuken. Botanische prints beho-ren dan ook tot één van de woontrends voor 2015. Haal de natuur in huis met na-tuurlijke vormen en produc-ten. Goud, koper en andere metalen blijven een trend en zorgen voor een verweer-de look. Door deze sfeervol-le materialen te gebruiken, creëer je een indus trieel in-terieur. Een ander antwoord op de technologische ont-wikkelingen en de daarbij behorende strakke, sobere en gestroomlijnde uitstra-ling is de comeback van kleur!

De toenemende verstedelijking en digitalisering van onze samenle-ving beïnvloeden ook ons persoonlijke leven. De verwachting is dat in minder dan 20 jaar 70 procent van de wereldbevolking in steden woont. Industriële panden zijn erg in trek maar dat sluit creatief wonen op een paar vierkante meter niet uit.

VaN INdusTriEEL

ToT FuNcTionEEL De toenemende verstedelijking en digitalisering van onze samenle-ving beïnvloeden ook ons persoonlijke leven. De verwachting is dat in minder dan 20 jaar 70 procent van de wereldbevolking in steden woont. Industriële panden zijn erg in trek maar dat sluit creatief wonen op een

FuNcTionE FuNcTionEE FuNcTionEE FuNcTionE

Geen valse bescheidenheid.Wel gewoon een zeer bescheiden brandstofverbruik: gemiddeld 1 op 25.

De Mitsubishi Space Star vanaf € 8.890**Exclusief bijkomende kosten à € 753,70

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, exclusief metallic lak, recyclingbijdrage, kentekenleges en kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, [email protected]. Wijzigingen voorbehouden.

Brandstofverbruik: 4,0 tot 4,3 l/100km CO2-uitstoot: 92 tot 100 g/km

Autobedrijf Dinant Fase B.V.Curieweg 13, 2408 BZ Alphen a/d Rijn, T. 0172 - 47 49 31www.fase.nl

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 21

Page 22: Alphens Nieuwsblad week44

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

Vrijstaande veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakGootprofiel

standaard vlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 200 cm diep

Veranda’s 300 cm diep

300 x 200 cm400 x 200 cm500 x 200 cm 600 x 200 cm 700 x 200 cm

€ 999,00€ 1.369,00€ 1.711,00€ 2.054,00€ 2.396,00

300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

Veranda’s 250 cm diep300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.283,00€ 1.633,00€ 2.031,00€ 2.281,00€ 2.533,00

€ 1.486,00€ 1.738,00€ 2.142,00€ 2.491,00€ 2.833,00

Veranda’s 450 cm diep

Veranda’s 350 cm diep300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 1.691,00€ 1.973,00€ 2.387,00€ 2.781,00€ 3.189,00

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

€ 1.706,00€ 2.261,00€ 2.707,00€ 3.057,00€ 3.440,00

€ 2.702,00€ 3.241,00€ 3.927,00 € 4.498,00€ 5.022,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 250 cm diep

Veranda’s 350 cm diep

300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.728,00 € 2.145,00 € 2.654,00 € 2.938,00 € 3.252,00

300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

Veranda’s 500 cm diep

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

300 x 500 cm 400 x 500 cm 500 x 500 cm 600 x 500 cm 700 x 500 cm

€ 2.152,00 € 2.775,00 € 3.330,00 € 3.712,00 € 4.158,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Maatwerkof extra opties?

Onze verkoper geeft u graag meer informatie.

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakGootprofiel

standaard vlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 200 cm diep

Veranda’s 300 cm diep

300 x 200 cm400 x 200 cm500 x 200 cm 600 x 200 cm 700 x 200 cm

€ 999,00€ 1.369,00€ 1.711,00€ 2.054,00€ 2.396,00

300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

Veranda’s 250 cm diep300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.283,00€ 1.633,00€ 2.031,00€ 2.281,00€ 2.533,00

€ 1.486,00€ 1.738,00€ 2.142,00€ 2.491,00€ 2.833,00

Veranda’s 450 cm diep

Veranda’s 350 cm diep300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 1.691,00€ 1.973,00€ 2.387,00€ 2.781,00€ 3.189,00

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

€ 1.706,00€ 2.261,00€ 2.707,00€ 3.057,00€ 3.440,00

€ 2.702,00€ 3.241,00€ 3.927,00 € 4.498,00€ 5.022,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Afmeting Prijs Afmeting Prijs

Maatwerkof extra opties?

Onze verkoper geeft u graag meer informatie.

15%kortingop montage

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

Vrijstaande veranda’smet polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 250 cm diep

Veranda’s 350 cm diep

300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.728,00 € 2.145,00 € 2.654,00 € 2.938,00 € 3.252,00

300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

Veranda’s 300 cm diep300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

€ 1.932,00 € 2.251,00 € 2.765,00 € 3.148,00 € 3.550,00

€ 2.136,00 € 2.487,00 € 3.011,00 € 3.435,00 € 3.907,00

Veranda’s 500 cm diep

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

300 x 500 cm 400 x 500 cm 500 x 500 cm 600 x 500 cm 700 x 500 cm

€ 2.152,00 € 2.775,00 € 3.330,00 € 3.712,00 € 4.158,00

Veranda’s 450 cm diep300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 3.126,00 € 3.732,00 € 4.522,00 € 5.121,00 € 5.708,00

€ 3.247,00 € 4.025,00 € 4.731,00 € 5.435,00 € 6.126,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

Vrijstaande veranda’smet polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 250 cm diep

Veranda’s 350 cm diep

300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.728,00 € 2.145,00 € 2.654,00 € 2.938,00 € 3.252,00

300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

Veranda’s 300 cm diep300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

€ 1.932,00 € 2.251,00 € 2.765,00 € 3.148,00 € 3.550,00

€ 2.136,00 € 2.487,00 € 3.011,00 € 3.435,00 € 3.907,00

Veranda’s 500 cm diep

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

300 x 500 cm 400 x 500 cm 500 x 500 cm 600 x 500 cm 700 x 500 cm

€ 2.152,00 € 2.775,00 € 3.330,00 € 3.712,00 € 4.158,00

Veranda’s 450 cm diep300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 3.126,00 € 3.732,00 € 4.522,00 € 5.121,00 € 5.708,00

€ 3.247,00 € 4.025,00 € 4.731,00 € 5.435,00 € 6.126,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

Vrijstaande veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakGootprofiel

standaard vlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 200 cm diep

Veranda’s 300 cm diep

300 x 200 cm400 x 200 cm500 x 200 cm 600 x 200 cm 700 x 200 cm

€ 999,00€ 1.369,00€ 1.711,00€ 2.054,00€ 2.396,00

300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

Veranda’s 250 cm diep300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.283,00€ 1.633,00€ 2.031,00€ 2.281,00€ 2.533,00

€ 1.486,00€ 1.738,00€ 2.142,00€ 2.491,00€ 2.833,00

Veranda’s 450 cm diep

Veranda’s 350 cm diep300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 1.691,00€ 1.973,00€ 2.387,00€ 2.781,00€ 3.189,00

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

€ 1.706,00€ 2.261,00€ 2.707,00€ 3.057,00€ 3.440,00

€ 2.702,00€ 3.241,00€ 3.927,00 € 4.498,00€ 5.022,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 250 cm diep

Veranda’s 350 cm diep

300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.728,00 € 2.145,00 € 2.654,00 € 2.938,00 € 3.252,00

300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

Veranda’s 500 cm diep

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

300 x 500 cm 400 x 500 cm 500 x 500 cm 600 x 500 cm 700 x 500 cm

€ 2.152,00 € 2.775,00 € 3.330,00 € 3.712,00 € 4.158,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Maatwerkof extra opties?

Onze verkoper geeft u graag meer informatie.

Aluminium veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

Vrijstaande veranda’s met polycarbonaat dakbedekking

15%korting

op montage

Standaardveranda

Kleur Dakbedekking GootprofielRAL 9016 (wit) RAL 9001 (crèmewit)

RAL 7016 (grijs antraciet) structuurlakGootprofiel

standaard vlakPolycarbonaat 16 mm helderPolycarbonaat 16 mm opaal

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 200 cm diep

Veranda’s 300 cm diep

300 x 200 cm400 x 200 cm500 x 200 cm 600 x 200 cm 700 x 200 cm

€ 999,00€ 1.369,00€ 1.711,00€ 2.054,00€ 2.396,00

300 x 300 cm400 x 300 cm500 x 300 cm600 x 300 cm700 x 300 cm

Veranda’s 250 cm diep300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.283,00€ 1.633,00€ 2.031,00€ 2.281,00€ 2.533,00

€ 1.486,00€ 1.738,00€ 2.142,00€ 2.491,00€ 2.833,00

Veranda’s 450 cm diep

Veranda’s 350 cm diep300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

300 x 450 cm 400 x 450 cm 500 x 450 cm 600 x 450 cm 700 x 450 cm

€ 1.691,00€ 1.973,00€ 2.387,00€ 2.781,00€ 3.189,00

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

€ 1.706,00€ 2.261,00€ 2.707,00€ 3.057,00€ 3.440,00

€ 2.702,00€ 3.241,00€ 3.927,00 € 4.498,00€ 5.022,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Veranda’s 250 cm diep

Veranda’s 350 cm diep

300 x 250 cm400 x 250 cm500 x 250 cm 600 x 250 cm 700 x 250 cm

€ 1.728,00 € 2.145,00 € 2.654,00 € 2.938,00 € 3.252,00

300 x 350 cm400 x 350 cm500 x 350 cm600 x 350 cm700 x 350 cm

Veranda’s 500 cm diep

Veranda’s 400 cm diep300 x 400 cm400 x 400 cm500 x 400 cm600 x 400 cm700 x 400 cm

300 x 500 cm 400 x 500 cm 500 x 500 cm 600 x 500 cm 700 x 500 cm

€ 2.152,00 € 2.775,00 € 3.330,00 € 3.712,00 € 4.158,00

Afmeting(Breedte x diepte)

Prijs(incl. BTW)

Maatwerkof extra opties?

Onze verkoper geeft u graag meer informatie.

Zuidzijde 662411 RT BodegravenTel. 0172-61 24 53

Energieweg 5 - 192421 LM NieuwkoopTel. 0172-57 48 10

Volg ons op Facebook

Kom langs of kijk op onze site

voor alle mogelijkheden en maten.

30%korting

tot 35%korting

30%blokhutten

november actiemaand

35%35%35%tuinschermen

www.dbhout.nl

SUPER

NAJAARSAKTIE

zakken à

30 ltr bemeste tuinaarde

NU 0,99 *

* geldt v.a. 5 zakken tegelijk

Woodvision•

Hillhout•

Carpgarant

openhaard-hout zakkenNU 2,99

per zak

hardhout en vuren hout

Bezoek onze

tuinmeubelen-

showroom

en blokhutdorp

1.200 m2

Het uniekeglasschuifwandsysteem

aluminium veranda’sin vele varianten

I NTERNAT IONAL

Page 23: Alphens Nieuwsblad week44

Bomen, struiken en vaste planten bereiden zich ook zelf voor op de winter. De planten halen zoveel moge-lijk voedingsstoffen uit de bladeren en slaan deze op in de wortels. Dit proces zorgt voor die mooie en spectacu-laire kleuren in de herfst. De meest bekende herfst-bloeier is waarschijnlijk de aster. Vanaf het begin van de herfst openen ze zich met een zee van kleine bloemen, maar ook vaste planten als de monnikskap, herfst-anemoon, leliegras, sedum

en armeluisorchidee geven kleur aan de herfsttuin. Eén of meerdere robuuste gras-pollen mogen in de herfst-tuin ook niet ontbreken en violen zorgen voor vrolijk-heid.

Ook fraai in de winterDe tuin winterklaar maken betekent al lang niet meer dat alles rigoureus kort wordt gesnoeid zodat je de hele winter tegen een zwart gat aan zit te kijken. Ook een

wintertuin kan er fraai uit-zien. Al vraagt dat wel een en ander aan werk. Het na-jaar is de ideale periode om bomen, struiken en hagen te snoeien. Snoei strak: ge-bruik een heggenschaar of een speciale elektrische of accuheggenschaar. Haal na het snoeien alle onkruid weg. Vaste planten moet je nu scheuren zodat ze kunnen verjongen. De herfst is ook een goede tijd om nieuwe bomen, heesters, rozen en bladverliezende hagen te planten. Loop ook

even alle klimplanten na en zet ze goed vast zodat stevi-ge wind er geen vat op krijgt.

RustEénjarigen en vaste planten (ook die in potten), kun je in principe gewoon laten staan. Borders laat je met rust tot het voorjaar. Daar-door biedt je vogels en ande-re tuindieren een beschutte plek waar ze van alles van hun gading in kunnen vin-den. Zoals insecten, zaad, slakken en bessen. Je voor-komt er ook mee dat de bo-

dem bij veel neerslag dicht-slaat. Bovendien kun je nog lang genieten van planten die het ook ’s winters nog mooi doen. Als het nodig is, kun je de grond bekalken. Zorg ervoor dat je composthoop enigs-zins vrij blijft van teveel regen, anders wordt het één grote modderpoel. Als het echt koud gaat worden, moet je vorstgevoelige planten de noodzakelijke bescherming geven. Zorg er ook voor dat de vijver en het gras vrij blij-ven van bladeren. Als het

gras nat is, kun je er beter niet op lopen. Als je het grootste deel van je tuinklus geklaard hebt, wordt het tijd je gereed-schap goed schoon te ma-ken. Wie wel wat raad en hulp kan gebruiken bij het winterklaar maken van de tuin boft, want er is een app voor je smartpone die je in alles terzijde staat. Deze Pokon app is gratis te down-loaden voor smartphones via Google Playstore en Apple Store.

Het tuinseizoen is in het najaar nog niet voorbij. De zon kan heerlijk schijnen en buiten actief bezig zijn, is net zo gezond als sporten. Na een paar dagen op je gemak klussen gaat de tuin zonder zorgen de winter in.

NAJAARSkLussEn in De Tuin

altijd iemand

aanwezig tijdens werk-dagen

gratis gebruikbussen

NIEUW!Opslag ruimte voor particulieren en bedrijven

vind je bij EasyUnit.

Sinds 2004 een begripin Alphen aan den Rijn

en bekend vanwegeservice en kwaliteit!

Huur nu een opslag en ontvang een WashCard

t.w.v. € 50,-*

* Vraag een medewerker naar de voorwaarden

Easy Unit self-storage Chr. Huygensweg 6

2408 AJ Alphen a/d Rijn Tel.0172-470606 [email protected]

gratisaannamegoederen

gratis gebruik flexplek voor

zakelijke huurders*

24/7toegang

tot uw unit

easyunit.nl

lekker easy!

huren alvanaf

€ 12,50 p/mnd

gratis WiFI +koffie/thee

t.w.v. € 50,-*

WASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARD

Snel en voordelig uw auto wassen!Snel en voordelig uw auto wassen!

WASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARDWASHCARD

Snel en voordelig uw auto wassen!

cameratoezicht+ alarm (SBBA)+ alarm (SBBA)

aanwezig

Ook lekker

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 23

Page 24: Alphens Nieuwsblad week44

& GroeienBloeien Snoeien

Reijerskoop 1662771BT Boskoop

T: 0172-21 15 63M: 06-549 17 077 www.3mgarden.nl

E: [email protected]: www.3mgarden.nl

UW TUIN WINTERKLAAR MAKEN ?Schakel dan een vakbekwaam hoveniersbedrijf in!

 Bel vrijblijvend:  06 51536808

TUINONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD

INSTEEK 30 BOSKOOPTEL: 0172 40 48 48 • MOB: 06 22 42 09 35

www.reinierscholten.nl

Tijd voor najaarsonderhoud aan uw tuin!

De herfst laat zich nu duidelijk zien, de winter is in aantocht.De warme zomer hee� er voor gezorgd dat uw tuin volop in bloei hee� gestaan en u hee� kunnen genieten van prachtige kleuren in uw tuin. Toch is het nu echt tijd om uw tuinwinterklaar te maken. Uw hovenier helpt u hier graag mee.

Maak nu een afspraak!Hoogeind 62, 3465 ZG DriebruggenTel. 0348-501 734 Fax 0348-501 797www.plantplan.nlKleurnummer groen= PMS 347

De Specialist in uw Buiten Totaal Plan

UW HOVENIER VO OR HET GROENE HART

PAKISTANSTRAAT 29 2408 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN T 0172 471891 ALPHAGROEN.NL

NAJAARSBEURT TUINSLECHTS 6% BTW

Is uw tuin winterklaar?

Hét adres voor al uw tuinwensen

Page 25: Alphens Nieuwsblad week44

We zijn dol op kortingsac-ties, zoals van Sweetdeal maar ook van die in winkels en de horeca maken we veel gebruik. Bovendien beste-den we meer aandacht aan onze voeding, kiezen we vaker voor energiezuinige apparaten en worden we ons bewuster van de eigen ver-antwoordelijkheid voor onze gezondheid. Bij al deze za-ken speelt internet een steeds grotere rol. We zoeken er tips en informatie, kopen er onze kleding, apparaten en andere gebruiksvoorwerpen, boe-ken er vakanties en onder-houden er sociale contacten. We vinden er bovendien al-lerhande hulpmiddeltjes en diensten om ons leven min-der stressvol en gemakkelij-ker te maken. Ook op onze smartphone kunnen we overal even iets opzoeken, een rekening be-talen of Facebook checken. In Europa loopt Nederland voorop in het omarmen van smartphone en tablet en de nieuwe apps vliegen ons om de oren. Je kunt er je hartslag mee meten of de buienradar

bekijken. De Winter Wake -Up app waakt zelfs over je als je slaapt. Doordat je deze kunt koppelen aan de weers-verwachting past hij zelf de tijd van opstaan aan als er ’s nachts veel sneeuw is ge-vallen of als het ijzelt. Sociale media spelen een hoofdrol in ons leven. Al in 2012 kreeg je in Amerika bij festivals een polsbandje waarmee je door een arm-zwaai richting gps-ontvan-ger je vrienden kon laten weten bij welk podium je naar welke band stonden te kijken. C&A introduceerde in Brazilië zelfs hangertjes waarop je kon afl ezen hoe-veel exemplaren van betref-fend kledingstuk nog waar verkrijgbaar waren en hoe vaak dit al was gekocht.

Stress de baasIntussen willen we ook nog eens allemaal fi t en gezond blijven. Dat voldoende rust daar bij hoort, wordt in alle hedendaagse hectiek nog wel eens vergeten. Hoe je ongezonde stress en overver-moeidheid op allerlei manie-

ren kunt voorkomen kun je natuurlijk ook tot in detail op internet vinden. In grote lij-nen komt het er op neer dat je af en toe afstand moet nemen van alles wat energie kost. Daarvoor gaan we graag naar een wellnessoord maar een uurtje kijken of je prioritei-tenlijstje nog wel klopt helpt ook al. Concen-treer je daarbij op wat nu aan de orde is. An-dere zaken zijn van later zorg. Probeer te (re)orga n iseren wat er te (re)orga n iseren valt. In je huis, je garderobe en je administra-tie. Geef alles een vaste plek. Blind kunnen pakken als je iets nodig hebt scheelt een berg stress. Door alles op orde te brengen maak je ook je hoofd leeg. Om

op een constructieve manier te leren werken aan een rus-tiger leven kun je - natuurlijk ook online - een training mindfulness doen. Daarmee leer je in acht weken om op zelfgekozen momenten te ontspannen.

Ondanks alle internetmogelijkheden is voor veel mensen shoppen nog steeds een hobby. Toch wil in deze tijd niemand meer een dief van eigen portemonnee zijn. Dus letten we beter op hoe en waaraan we ons geld uitgeven.

TiJd, GELd , WELzijN En InTErnET‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 25

Page 26: Alphens Nieuwsblad week44

Net als bij de vrouwen zien we meer volume in het mo-debeeld, behalve misschien in de klassieke stijl. Daar blijven de pakken strak ge-sneden. Jasjes mogen even-tueel iets wijder en langer, maar broeken blijven strak en met smalle pijpen. Deze mogen niet over de schoen vallen maar liefst juist pre-cies daarboven. Sokken mo-gen daarom geen eyecatchers zijn, tenzij nadrukkelijk als zodanig bedoeld. Dan moe-ten ze ofwel van bijzonder materiaal zijn of een uitda-

gende print hebben. Volume komt in de klassie-ke stijl vooral tot uiting in de trenchcoat als winterjas. Deze mag weliswaar ruig ogen maar dient van zacht, natuurlijk materiaal te zijn. Louis Vuittons herencollec-ties zijn altijd geïnspireerd op reizen, in de ruimste zin van het woord. Ook Esprit zoekt het op bijzondere plekken. Onder de kop GMT (Green-wich Mean Time) schakelt de street & sportswear lijn Timezone elk seizoen over naar andere tijdzones.

Ruig en stedelijkOp zoek naar inspiratie voor de nieuwe collectie. Vor-men, kleuren en het unieke karakter van elke regio en haar bewoners, beïnvloeden de ontwerpers en hun crea-ties. Voor de herfst en winter werd Schotland geselecteerd met zijn Highlands en het stedelijk industriële gebied van Glasgow. De focus blijft niettemin op de denim roots. Met essentiële functionali-teit, goede stoffen en een au-thentiek versleten karakter. Timezone biedt comforta-bele kleding, geschikt voor elke tijdzone die voldoet aan de eisen van een moderne levensstijl.

Eigen stijlOp het werk, onderweg of gewoon thuis. Mannen kun-nen tegenwoordig hun eigen traditie ontwikkelen. Een chambray overhemd bij-voorbeeld, kan zowel chic als casual gedragen worden. Zwaar geruwde fl eecemeng-sels en soepel gewassen wol geven klassieke sweatshirts en truien een eigentijds cachet. Simpele sportjasjes van wol en nylon - handig omdat ze aan twee kanten draagbaar zijn - worden af-

gewisseld met blousons en stoere houthakkersjassen van vervilte wol. Handige de-tails zoals ceintuurs, sleutel-hangers of bretels geven een extra touch aan de 5-pocket jeans, chino’s met taps toelo-pende pijpen of slim fi t cargo jeans. Misschien wel de be-langrijkste accessoire voor de moderne, modebewuste man is print. Het is een ware kunst en daarmee een sport om een shirt te dragen met print die niemand anders heeft. Vooral de collecties in het alternatieve (club- en skate-) circuit blinken er in uit. Zelf maken is ook een optie. Ontwerp op je computer je eigen signatuur en laat die op neutrale shirts drukken. Mannen – jong en ouder – die een hang hebben naar retro en vintage kunnen te-recht bij modemerk Z Zegna uit de Italiaanse hoofdstad Rome. Dit merk presenteert een wintercollectie die her-inneringen oproept aan het swingende Londen van de jaren zestig en zeventig. De collectie van Z Zegna is ronduit Mod. De look is superstrak en de slanke silhouetten transformeren tot living legends.

Als kleren echt de man maken vullen dit najaar louter stoere, verzorgde kerels ons straat-beeld. Waarbij het weinig uitmaakt of de gekozen stijl klassiek, natuurlijk, sportief of rock is. Zolang de gekozen uitstraling maar klopt.

ManneN ontwikkeleN huN EigeN TradiTie

verandadaken gratis montage!

Tot 7 meter breed met 2 palen!

4 seizoenen buiten genieten!

www.unizon.nl T. (0172) 61 05 46

Doortocht 18 Bodegraven

OPENINGSTIJDEN SHOWROOMma t/m wo op afspraakdonderdag 10.00 - 17.00 uurvrijdag 10.00 - 21.00 uurzaterdag 10.00 - 16.00 uur

Dé specialist van de regio, met eigen montagedienst!

Kostuum in 4 dessins

van €229,-

voor €179,-

OP = OP

alphen a/d rijn - www.odijkmode.nl

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 26

Page 27: Alphens Nieuwsblad week44

WWW.SEBASTIANALPHEN.NLCASTELLUMSTRAAT 1A-1B | ALPHEN AAN DEN RIJN | TEL 0172 - 47 38 53

ZONDAG 2 NOVEMBER: KOOPZONDAG!

Page 28: Alphens Nieuwsblad week44

Grofweg kun je de kle-dingstijlen die zich in de picture spelen onderver-delen in (kleurig) folklo-re, punk rock, fourties en seventies. Dat vertaalt zich in veel ronde vormen, grove breisels en oversized kle-dingstukken.Het is weer even wennen, meerdere lagen kleding aan je lijf. Als lang niet alles meer kan, vraagt het najaar om uitgebreid shoppen.

Maar zelfs als kleding ko-pen je grootste hobby is, is de aanschaf van een winter-jas een serieuze zaak. Kies vooral een winterjas waar je je lekker in voelt, maar wel met details die ‘hem’ echt een jas voor jou maken. De meeste jassen die je zult tegen komen zijn oversized, niet of nauwelijks getailleerd en hebben een riem of sjaal als sluiting. Wie liever een kort modelletje draagt kan

gaan voor een cape, parka of (biker)jack. Er valt genoeg te variëren. Ook in kleur, want je hebt in alle stijlen de keu-ze uit beige, groen, blauw, zwart, geruit, roodtinten en grijsnuances.

ContrastSkinny jeans mogen blijven omdat juist die uitstekend matchen met oversized. Het-zelfde geldt voor een dikke panty of maillot met een bijzonder dessin. Toch ko-men ook de wijdere broeken terug. Een tikje mannelijk en met een hogere taille, ein-delijk! Vooral fi jn voor wie al een poosje geen zestien

meer is. Rokken worden in alle lengtes gedragen, maar een lengte ruim over de knie wordt op de catwalks veel gespot. Opvallend zijn de rokken met een ongelijke lengte, zoals je die ook in de seventies veel zag. Met een golvende zoom of met on-gelijke punten. Celebs gaan ook voor a-symmetrisch: kort voor en lang achter. De meest opvallende jurk wordt deze winter het trapeze mo-del, wijd uitlopend en met wijde mouwen. Eveneens met een knipoog naar de seventies.

Lekkere truiTruien worden eveneens

een belangrijk onderdeel van je garderobe. Vooral omdat ze lekker zitten en zo-wel goed staan op (skinny) jeans als op een kort rokje. Deze winter zijn er veel trui-en in opvallende vormen en in heel veel kleuren en kleurcombinaties. Kies er bijpassende dikke sokken of beenwarmers bij die bo-ven je schoenen of laarsjes uitkomen. Koud zullen we het dit komend seizoen niet hebben. Het straatbeeld gaat veel trendy nepbont en gro-ve breisels te zien geven. In allerlei kleuren en patronen en zelfs als topje. Een wollen vest, sjaal en muts vormen de basis voor je najaars outfi t.

Het fairtrade merk Inti heeft een 100% wollen collectie die uitstekend past bij win-terse sferen. Details doen vaak veel. Dit seizoen geldt dit vooral voor franje. Niet alleen als onmisbaar on-derdeel van de western- of hippie stijl maar ook gewoon als chic detail. Kijk maar naar de grote ontwerpers. Esprit is niet vergeten dat al deze warme creaties om een comfortabele en verlei-delijke onderlaag vragen. De nieuwe denim-inspired bodywear lijn heeft daarom een zachte touch en veel de-tails als veters en biesjes.

gaan voor een cape, parka of meer is. Rokken worden in alle lengtes gedragen, maar

We worden creatiever, ook in het kiezen van een eigen kledingstijl. Gelukkig valt er veel te kiezen binnen de trends die zich dit najaar aftekenen.

Swaenswijkplaats 3

2405 AV Alphen aan den Rijn

www.marcelvdbergkappers.nl

De mobiele snackwagen voor al uw feesten partijen en evenementen!

Ook tijdens de FEESTDAGEN een smakelijke aanvulling!

Alphen aan den Rijn

06-39545655 [email protected] 0172-495830

Kent u de Ouderen- Ombudsman? Die wijst u de weg!

Bel de OuderenOmbudsman!0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 28

Page 29: Alphens Nieuwsblad week44

UITPAKDAGEN!Koop nu met

KNAL KORTING!

Page 30: Alphens Nieuwsblad week44

0172 43 45 61

monument.... statig oud wordt nieuw wonen

• 5 riante appartementen

• bijzonder royale buitenruimte (terras of privé tuin)

• woonoppervlaktes variërend van 115 tot 329 m²

• privé parkeerplaats(en)

• zeer luxe afwerkingsniveau

• verkoopprijzen vanaf € 349.950,- v.o.n. tot € 799.950,- v.o.n.

Scala

28bijzondere appartementenb u r ge m e e s t e r Visserpark

ALPHEN AAN DEN RIJN

STaRT VERKOOP | za. 8 NOVEMBER

nieuwbouw.... op zijn best

• 23 fraaie appartementen

• ruim balkon, dakterras of privé tuin

• woonoppervlaktes variërend van 75 tot 134 m²

• privé parkeerplaats

• luxe afwerkingsniveau

• verkoopprijzen vanaf € 199.950,- v.o.n. tot € 339.950,- v.o.n.

11:00 - 13:00 uur | KoPPes mAKeLAArdij, juLiAnAstrAAt 85-87, ALPHen AAn den rijn

wONENiNScala.Nl

Page 31: Alphens Nieuwsblad week44

Gem. verbruik: 3,6 - 6,3 l/100km, 27,7 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot 94 - 147 g/km. *Actievoorwaarden: De 50/50 deal is een niet-doorlopend kredietaanbod via Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12011170, toetsing en registratie BKR te Tiel. Kia Finance en de Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer bij

uw Kia-dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad van de door u gewenste financiering. Het jaarlijkse kostenpercentage vermeld in het standaard informatieblad is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 50/50 deal is geldig op alle uitvoeringen van de Rio. Maximale financieringsbedrag Rio: € 7.500,-. Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-11-14 en uiterste registratiedatum van 14-12-14. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Contante waarde

Inruil (inclusief inruilpremie)

Totaal kredietbedrag

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijn-bedrag per maand

Duur kredietovereen-komst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

Rio 3-deurs 1.2 CVVT BusinessLine € 16.149,- € 8.649,- € 7.500,- 0,0% 0,0% € 312,50 24 € 7.500,-

€ 1.800,-Voordeel tot

en de rest in 24 maanden, 0% rente

Kia Rio BusinessLineRijklaar vanaf € 7.149,-*

50/50 DEAL

Er is al een Rio vanaf € 11.495,- inclusief € 1.500,- inruilpremie

Voorzien van o.a.:•Airconditioning•Radio/CD-speler•Mistlampen vóór•Ruimtebesparend reservewiel•Grille met chromen afwerking•Achterlichten met LED techniek•Lederen stuurwiel en pookknop•Cruise control inclusief Speed Limiter en Supervision instrumentencluster •Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening•Auto Light Control•Bagagenet inclusief opbergvak onder kofferruimte Meerprijs 5-deurs € 800,-

inclusief € 1.500,- inruilpremie

Kia Rio BusinessLineNormaal € 15.245,-

Nu vanaf € 13.745,-

Alphen aan den Rijn Curieweg 11 Tel. (0172) 474 933 www.kia-alphenaandenrijn.nlWoerden Barwoutswaarder 9-11 Tel. (0348) 421 234 www.kia-woerden.nlMoordrecht Zuidbaan 589 Tel. (0182) 20 02 02 www.kia-gouda.nl

Guard Academy houdt op zaterdag 15 november een speciale selectie- en adviesdag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigingen te Deventer, Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging. Ruim 80% van de cursisten heeft na het behalen van het beveiligingsdiploma binnen 2 à 3 maanden een baan in de beveiliging gevonden. De vraag naar beveiligers is namelijk nog steeds groot.

Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opgeleid personeel. Dit komt onder meer door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij luchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen en evenementen. Bovendien neemt nog steeds de criminaliteit in omvang toe.

Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vinden zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de beveiliging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste, receptioniste en conciërge functies op scholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen en winkelbeveiliging.

Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennismaken met het vakgebied. Tevens kan op veel momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een stage bijna op maat dus en aangepast aan de persoonlijke situatie.

Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de opleiding teleurstellingen voorkomen bij de cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf.

EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGINGDIE WERKT EN LOONTStuderen kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de overheid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdrage vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studiefinancieringfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie- en adviesdag kan via de website van Guard Academy, www.guardgroup.nl

Advertorial

Guard zoekt mannen en vrouwenmet initiatief voor de beveiligingHet succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk

Zie onze openingstijden op:www.DeliterSlijter.nl

DeLiterSlijter.nlHoge Rijndijk 313e

2382 AP Zoeterwoude-Rijndijk071 - 589 08 00

(op de Rijneke boulevard naast Bristol)

DeLiterSlijter.nlOosterheemplein 549

2721 NJ Zoetermeer079 - 360 21 64

(winkelcentrum Oosterheem)

DeMonnik Graanjenever

Bailey’s Chocolat

Luxe

CzarPeterVodka

ClanMurrayWhisky

Bushmills Irish Single

Malt

Bacardi Superior

Hele liter

€ 9,99

0,5 Liter

€ 12,99

Hele liter

€ 10,99Hele liter

€ 12,99

0,7 Liter

€ 19,99

Hele liter

€ 17,49

l

Anders nog iets lekkers?

6 voor € 99,00Onze prijzen zijn incl. BTW.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m

5 november 2014

Tel. 079 - 331 58 93 www.verbaaninstallatie.nl

DE BEST GETESTE CV-KETELVOOR DE LAAGSTE PRIJS!

VAILLANT ECOTEC CW4Compleet gemonteerd vanaf

ALLEEN BIJ VERBAAN:

GRATISluxe Vaillantklokthermostaat

13 JAAR GARANTIE

OP ONDERDELENGRATIS

1345.-1345.-

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 31

Page 32: Alphens Nieuwsblad week44

AdvertoriAl

Barendrecht – Bij het uitzoeken van een nieuwe televisie kom je steeds meer nieuwe functies tegen; Ultra HD, 4K, Curved en Smart bijvoorbeeld. Maar wat is de beste tv, en vooral, welke past het beste bij uw wensen? Hélp, welke televisie past bij mij?

De televisie neemt vaak een prominente plek in de woonkamer in. Een middel-punt waar de familie in de avond samenkomt om lek-ker tv te kijken. Het is daar-om belangrijk dat u de juiste keuze maakt wanneer u een nieuwe televisie koopt. Er zijn zoveel verschillende soorten en maten en de prij-zen verschillen enorm. Door het grote aanbod is het lastig een keuze te maken. Samsung en Klein weten met het vraagstuk: ‘Help, welke televisie past bij mij?’ wel raad en komen met een oplossing. Samsung, het grootste televisiemerk van Nederland heeft het meest uitgebreide assortiment met kwalitatief hoogstaande producten en Klein is de televisiespecialist als het gaat om het adviseren welk

type televisie het beste bij specifieke wensen past. Deze twee partijen hebben de handen ineengeslagen; samen zorgen ze dat u nooit met een verkeerde televisie thuiskomt. Alles begint met de afme-ting, hoe ver zit u van uw te-levisie en welk type past bij

uw kijkgedrag? En vervol-gens, waar hecht u waarde aan, beeldkwaliteit of de-sign, of beide? Gaat u de te-levisie ook gebruiken om te internetten of Uitzending ge-mist te gebruiken. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of een van de laatste tech-nologische ontwikkelingen iets voor u zijn. Vanuit alle winkels van Klein kan het complete assortiment gele-verd worden en kan alles gedemonstreerd worden.

Laatste technieken Curved is de nieuwste ont-wikkeling op tv-gebied. Het gebogen scherm zorgt voor een weergaloze kijkerva-ring; u zit het als het ware in het beeld. Naast het gebogen scherm is Ultra HD (4K) één

van de betere beeldtechnie-ken van dit moment, wel vier keer scherper dan u gewend bent. Het is net alsof u naar een bewegende foto kijkt, zo scherp is het beeld. Tot slot, Smart televisie. Dit geeft aan dat de televisie geschikt is voor gebruik van internet

en het geeft ook de mogelijk-heid apps als Netflix, Uit-zending gemist te gebrui-ken. Maar er is verschil in snelheid en mogelijkheden binnen de Smart functies. Begint het al te duizelen bij u? Klein staat klaar om uw vragen te beantwoorden!

Ultra HD, 4K, Curved, Smart…Help, welke televisie past bij mij!?

De spectaculaire Samsung UE 55 HU 7100. Curved televisie is de nieuwste ontwikkeling op tv-gebied. Klein laat graag zien welke nieuwe televisie het best bij u past.

Met het uitgebreide SaMSung aSSor-tiMent toont Klein wat MogelijK iS

Nu kopen!Op dit moment krijgt u tot € 1000,- voordeel op een Samsung actiemodel tv. Dit zijn de allernieuwste model-len zoals als Curved televisies, met Ultra HD en met de uitgebreidste Smart functies. Alle Samsung actiemodel-len zijn uit voorraad leverbaar bij Klein. Kijk snel op klein.nl of kom langs bij één van de 39 winkels voor een uitgebreide demonstratie of persoonlijk advies!

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 32

Alle Alphenaren helpen SinterklaasIn Alphen aan den Rijn wordt een grote inzamelingsactie van speelgoed gehouden, zodat daadwerkelijk alle kinderen in Alphen op het Sinterklaasfeest een cadeautje krijgen.

Alphen AAn den Rijn - Zodra de pakjesboot komt bin-nenvaren gaat menig kin-derhartje sneller slaan. Wat zal de Sint dit jaar voor ons meebrengen?Het gezellige avondje komt snel dichterbij en de cho-comelk met speculaas staat al op tafel. Er wordt luid-keels gezongen en een tik-keltje zenuwachtig wordt er gewacht op het gebonk op de deur of het raam. Hard dravend naar de voordeur struikelt menig kind over de grote stapel cadeaus die in de gang zijn achtergelaten. Dank je Sinterklaasje wordt er nog even geroepen en het uitpakken kan beginnen. Met veel gejoel en een hoop herrie wordt het ene na het andere pakje opengescheurd en na een klein uurtje staan de uitgepakte cadeautjes op-gestapeld in een hoekje van de kamer.Helaas is dit voor veel kin-deren uit honderden gezin-

nen uit Alphen aan den Rijn slechts een verhaal, een droom of een wens. De Sint gaat hun huisje voorbij en vertrekt weer naar Spanje. De crisis is ook bij de Sint merkbaar, er zijn minder Pietermannen om de ca-deautjes uit te delen en erger nog het budget van de Sint is de laatste jaren een stuk minder geworden waardoor niet iedereen blij verrast kan worden.Initiatiefnemers Gudo Cools van Danscentrum Harry Cools en Harold Koele-mij van Alphenaren voor Alphenaren (www.alphe-narenvooralphenaren.nl) schieten de Sint te hulp. Er is een grote speelgoed actie opgezet waarbij aan Alphe-naren wordt gevraagd het speelgoed waar niet meer mee wordt gespeeld in te leveren. In een grote pakjes-loods wordt het ingeleverde speelgoed gecontroleerd, schoongemaakt en klaarge-zet voor de Sint. Het speel-goed kan ingeleverd worden bijDanscentrum Harry Cools aan de Wilhelminalaan 17 en bij GrandBazar aan de Ouvertureweg 19 in Alphen aan den Rijn. Dit kan tot het einde van het jaar.Omdat de Sint door de drukte niet overal persoon-

lijk kan langs gaan brengt hij op zaterdag 6 december een bezoekje aan GrandBa-zar en zijn er tientallen ge-zinnen met kinderen uitge-nodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dit zijn gezinnen die normaal gesproken de Sint langs zien rijden en het feest stilletjes voorbij laten gaan.De hoofdpiet heeft al laten weten als door het grote aan-bod van cadeautjes er geen voldoende tijd is om uit te delen de Kerstman het werk afmaakt. In de kerstpakket-ten, die aan het einde van het jaar worden uitgedeeld door de Kerspakketten Ac-tie Alphen aan den Rijn, zit-ten speelgoedbonnen die in de winkel van GrandBazar ingeleverd kunnen worden. Hiervoor kan een leuk ca-deau worden uitgezocht voor onder de kerstboom. Deze speelgoed inzamelingactie gebeurt in samenwerking met de Stichting SLIMM, een organisatie, die lokale initiatieven steunt en zich inzet voor het welzijn van de mens. Voor meer infor-matie over deze actie kunt u bellen met 06-1329 1435. Op de website van Stichting SLIMM staat informatie waarvoor de stichting zich allemaal inzet:

www.stichting-slimm.nl

Gratis controle tijdens fietsverlichtingsactieAlphen AAn den Rijn - De jaarlijkse fietsverlichtings-actie is op zaterdag 1 novem-ber. Fietsers kunnen dan hun verlichting gratis laten controleren en repareren bij 19 rijwielhandelaren in Al-phen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, en bij de stand van de Fietsers-bond in het centrum van Alphen aan den Rijn. Als re-paratie nodig is, hoeft men alleen het materiaal te beta-len en geen arbeidsloon. In de week daarna krijgt men bij de deelnemende rijwiel-handelaren 10% korting op de totale reparatie van

de verlichting. In Alphen aan den Rijn wordt de actie voor het 20e jaar gehouden. Daarom krijgt elke 20e klant bij de stand aan De Vest gra-tis speciale fietsverlichting aangeboden. Ook kun je daar de postcode in je fiets laten graveren. Behalve voor de veiligheid is werkende verlichting ook goed voor je portemonnee: de boete voor fietsen in het donker zonder verlichting bedraagt name-lijk 55 euro. Meer informa-tie:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

The Medicine Show presents Frédérique Spigt is een muziekprogramma (folk/country/blues) gelardeerd met diverse theatrale elementen, donderdag 6 november in het Parktheater. De aanvang is om 20.30 uur. Reserveer via www.park-villa.nl/parktheater of koop een kaartje aan de zaal vanaf 19.30 uur. Foto Hans Verlaat

Frédérique Spigt

Oppatja opent GrandBazarAlphen AAn den Rijn - Zater-dag 1 november wordt de GrandBazar winkel aan de Ouvertureweg 19 in Alphen aan den Rijn officieel ge-opend door Hélène Oppatja. In de 2e kans winkel zijn leuke spullen te koop en is er een uitgebreid aanbod op het gebied van woonacces-soires, huishoudelijke arti-kelen, kleding, schoenen, boeken, kleinmeubelen, speelgoed en veel andere herbruikbare goederen. De mensen die in de winkel werken doen dit op vrijwil-lige basis of in overleg met een instantie. Zo wordt er een werkplek geboden aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet direct in-zetbaar zijn.De winkel is een werkgroep van de Stichting SLIMM, een afkorting voor Samen-werkende Lokale Initiatie-ven voor Mens & Milieu. De stichting is een platform voor lokale ideeën die zich inzetten voor de welzijn van de mens. De belangrijkste doelgroepen zijn mensen die het minder hebben en (eenzame) ouderen. Binnen de organisatie zijn diverse werkgroepen zoals Alphe-naren voor Alphenaren, GrandBazar en GBA Recy-cling. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Voed-selbank,Diaconaal Platform Alphen, Participe. Meer informatie via 06-13291435 en

www.stichting-slimm.nl

Page 33: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 33

Goede exploitatieAlphen AAn den Rijn - Sport-spectrum heeft over het eerste halfjaar van 2014 een positief resultaat op de ex-ploitatie van de overdekte zwembaden van Alphen aan den Rijn behaald.Net als in vele andere ge-meenten is ook in Alphen aan den Rijn de exploita-tie van de zwembaden een grote uitdaging. Met name 2013 was een lastig jaar. Om te voorkomen dat ook 2014 in mineur zou eindigen en wederom extra subsidie no-dig zou zijn om de exploi-tatie rond te krijgen heeft Sportspectrum besloten tot efficiencymaatregelen. De

maatregelen hebben gere-sulteerd in een positief re-sultaat op de exploitatie van de overdekte zwembaden. En dat terwijl er in 2013 nog sprake was van een tekort. Sportspectrum verwacht dat deze ontwikkeling zich in de tweede helft van 2014 voortzet.Een acceptabele zwemba-denexploitatie is sinds de opening van AquaRijn in 2012 zeer moeilijk geble-ken. Om het gebruik van de zwembaden te optimalise-ren heeft Sportspectrum het openstellingsrooster aange-past en een aantal efficien-cymaatregelen ingevoerd

waardoor de personele inzet fors is verminderd. Daar-naast valt op dat Sportspec-trum, als gevolg van een nieuwe methodiek voor de zwemlessen, een grote toe-name in zwemlesklanten behaalt en dat het aantal recreatieve bezoekers licht is gestegen. De exploitatie is daardoor sterk verbeterd.Deze positieve ontwikke-ling betekent overigens dat de zwembaden voor de ge-meente nog altijd veel geld kosten. Het is echter alge-meen bekend dat gemeen-telijke zwembaden niet kos-tendekkend geëxploiteerd kunnen worden.

Het is bekend dat gemeentelijke zwembaden niet kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden.

Golfers tussen de 30 en 55 jaar met een handicap 54 of lager kunnen op Golfclub Zeegersloot een Twilight-lidmaatschap afsluiten.

Alphen AAn den Rijn - Golf-club Zeegersloot richt zich met een nieuw Twilight-lidmaatschap tot golfers die overdag geen tijd hebben om hun sport te beoefenen. Deze lidmaatschapsvorm geeft het recht om te spelen tijdens twilight-uren. Het is bedoeld voor golfers tussen de 30 en 55 jaar, die wegens hun beperkte beschikbaar-heid geen ‘gewoon’ lidmaat-schap afsluiten, maar aan het eind van de werkdag en in het weekeinde wel graag een balletje willen slaan.Het Twilight-introductieta-rief, dat geldt van novem-ber 2014 tot en met decem-

ber 2015, bedraagt € 39per maand. Vanaf januari 2016 kost dit lidmaatschap € 44 per maand. Het Twilight-lidmaatschap wordt aan-gegaan voor minimaal een kalenderjaar. Twilight-leden zijn automatisch lid van de Nederlandse Golf Federatie en kunnen hun handicap via Golfclub Zeegersloot registreren. Tijdens winter-tijd kunnen Twilight-leden vanaf 14.00 uur, en in de zomertijd-periode op werk-dagen vanaf 17.00 uur en in de weekends vanaf 15.00 uur, onbeperkt spelen op de Griend-, Heuvel- en Park-baan. Bovendien mogen ze

buiten deze uren driemaal per jaar tegen een geredu-ceerd tarief spelen. Spelers dienen wel in het bezit te zijn van handicap 54 of lager.De driving range, oefengreens en bunkers in het oefencen-trum en de faciliteiten in het clubhuis staan onbeperkt ter beschikking. Ook bestaat voor Twilight-leden de mo-gelijkheid om het clubleven van GC Zeegersloot te er-varen tijdens de populaire Woensdagavondcompetitie, die van mei t/m augustus wordt georganiseerd. Meer infromatie op:

www.zeegersloot.nl

Twilight-lidmaatschap nieuw bij Golfclub Zeegersloot

Page 34: Alphens Nieuwsblad week44

/businessclubarcdetriomphe [email protected]@ARC_deTriomphe

GOUDEN SPONSORS Aanmemingsbedrijf van Mil • BDO Accountants en Adviseurs • ABN-AMRO Bank • Planje Accountants • ING • MD Service • Okee Bedrijfsdiensten • TK Advocaten Notarissen • Sera Softeware • Archeon • Van Oerle • Lansight • VMDeerenberg • Glascentrale Midden Holland BV • Fietspoint Oldenburger • La Gro Advocaten • Flynth Adviseurs Accountants • Rabobank • SWA • Alphen IntoBusiness • Aerial Work Platforms • Liefting Geveltechniek • Grant Thornton • Versloot van Wingerden B.V. • Van de Graaf Accountants • Gek van Fietsen • Marco Lifttechniek • Wille Donker Advocaten • TCA • Buntsma Autoschade • KHZ Movers • Kempenaar • The Data Caretakers •Vishandel Sluizeman

ZILVEREN SPONSORS GBA Accountants & Adviseurs • Trias

BRONZEN SPONSORS Kameleon • Uipkes

ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014

AANVANG: 14.30 UURLOCATIE: SPORTPARK ZEGERSLOOT

PROGRAMMA SV ARC

ARCALPHEN AAN DEN RIJN

-SPORTLUST ’46

WOERDEN

BRONZEN SPONSOR BENT U AL VANAF € 750,- PER JAAR. U sponsort de topsport in Alphen en u ontvangt:• 2 kaarten voor het InSportheldenDiner• 2 kaarten voor iedere thuiswedstrijd ARC1• 2 kaarten voor de voorjaarsvergadering• 2 kaarten voor het najaarsevent*• 20 consumptiebonnen voor sv ARC• Sponsorbord 3 m langs veld sv ARC• Naam & logo op website, Facebook, sponsorbord• Naam in vooraankondiging Alphens Nieuwsblad• Logo op presentatiewand ARC de Triomphe

HOOFDSPONSOR

PLATINA SPONSORS

Page 35: Alphens Nieuwsblad week44

Eliquamet • Vulputem • Dio od tie Commolu msandre • Riurer irilit laore

modiat • Wisisis modolor sed • Do dio do od mincipsum • Quametum augait nonsecte • Con vent nim do consectet

• Wis dolore mincilla autat ulputId magnitiorum ipsam • Qui aut hiliquiate • Offi ciis etur re, et reria is sum essunt quis aut quatur • Sinctibus et vidus il

evendan destrum int inuscium

De start was moeizaam, maar het team van ARC lijkt steeds beter op elkaar ingespeeld te worden. De laatste drie wedstrijden werden gewonnen, twee keer op een rij werd achterin de nul gehouden, en de Racing gaat weer stiekem naar boven kijken.

En eigenlijk is een club met zo’n historie en zo’n grote achterban dat ook wel aan haar stand verplicht. De tegen-stander van zaterdag, Sportlust’46, is de trotse koploper, maar ARC kan het gat zaterdag verkleinen tot vier punten. Dat dat daadwerkelijk gebeurt moet niet uitgesloten worden geacht, want tegen de club uit Woerden speelt de Alphense Racing Club altijd goed. Zelden werd van deze tegenstander verloren. Bij Sportlust’46 spelen onder meer de oud ARC’ers Jeroen Merk en Gert Labots. Vooral laatstgenoemde had bij ARC een goede staat van dienst opgebouwd. Wellicht dat hij na afl oop van de wedstrijd en nog eens extra aan het eind van het seizoen spijt heeft dat hij niet gebleven is. Sportlust’46 en ARC zijn twee teams die graag aanvallend voetballen en zich niet ingraven, zoals veel andere ploegen in deze klasse. Het belooft dan ook een bijzonder interessante wedstrijd te worden, waarbij het voor de equipe van Frank Bloemheuvel noodzakelijk is om rond kwart over vier met een brede glimlach van het veld te stappen. Dan telt ARC namelijk weer helemaal mee, zijn de eerste moeizame weken snel vergeten en kan het wel weer eens een heel mooi seizoen worden.

ARC – Sportlust ’46

VOORBESCHOUWING

BEN JIJ DE NIEUWE SPORTHELD VAN ALPHEN AAN DEN RIJN?MELD JE AAN BIJ INSPORTHELDEN VAN ARC DE TRIOMPHE

InSportHelden van ARC de Triomphe ondersteunt Alphense topsporters en top-

talenten in het verwezenlijken van hun Olympische droom. In het verleden steunden

we onder meer eventingamazone Bobby Bary, tennisser Hidde Sels en zeilster

Nina Keijzer. In 2015 wordt een nieuwe selectie van topsporters samengesteld.

Zit jij daarbij?

InSporthelden ondersteunt topsporters en toptalenten op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van fi nanciële ondersteuning, het beschikbaarstellen van een sportschool, het aanbieden van fysiotherapie, het geven van juridisch advies, het opzetten van een website en het aanbieden van stageplaatsen. Hierbij houden we rekening met de individuele wensen van de sporters. Met deze ondersteuning krijgen de topsporters het een stuk gemakkelijker en kunnen zij zich volledig richten op het sporten. Door het aanbieden van stageplaatsen, kunnen de sporters ook werken aan een carrière na de sport.

ARC de Triomphe maakt de fi nanciële ondersteuning mogelijk. Binnenkort biedt de businessclub ook materiële steun in de vorm van een sponsorauto. Deze auto kunnen de topsporters reserveren en gebruiken om naar trainingen en wedstrijden te rijden. ARC de Triomphe organiseert vanaf 2015 ook ieder voorjaar het InSportheldenDiner waarvoor alle topsporters en sponsoren uitnodigd worden. De sponsoren bieden dit diner aan als blijk van waardering van de prestaties van de top-sporters. De InSporthelden en het 1e elftal van sv ARC – dat ook gesponsord wordt door ARC de Triomphe - delen op hun beurt weer hun prestaties en ambities met de sponsoren. Tijdens deze avond wordt ook de InSportHelden talentenprijs uitgereikt.

Ben jij een topsporter of toptalent uit Alphen aan den Rijn of om-geving? En wil jij in aanmerking komen voor ondersteuning door InSportHelden? Meld je dan aan via [email protected]. Hier kunt u zich als bedrijf ook aanmelden als u de sporthelden wilt ondersteunen.

John Kroes is notaris-partner bij Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs,

de voorzitter van businessclub ARC de Triomphe en hoofdsponsor van sv ARC.

Als sportliefhebber wil hij Alphen aan den Rijn weer op de kaart zetten.

“Ik ben een echte sportfanaat. Nu doe ik alleen aan fi tness, maar nog niet zo lang geleden deed ik ook fanatiek aan hardlopen. Het is voor mij een ideale manier om te ontspannen. Naar sport kijken doe ik ook graag. Laatst was ik bij de marathon van Amsterdam. Geweldig om te zien hoe mensen boven zichzelf uitstijgen en het beste uit zichzelf willen halen. Dat zie ik ook terug bij de voetballers van sv ARC, oftewel Sportvereniging Alphense Racing Club. Ik probeer altijd iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal bij te wonen. Toen ik 18 was kwam ik voor het eerst in aanraking met sv ARC. Als scheidsrechter. Ook dat heb ik jaren-lang gedaan, een leuke tijd.

ARC de Triomphe is van oudsher als businessclub verbonden aan sv ARC. Eerst lag de nadruk op het sponsoren van deze voetbalclub, maar nu willen we ook met name individuele sporters gaan sponsoren. Sportsponsoring heeft een maatschappelijk doel. Natuurlijk is naamsbekendheid voor de sponsor mooi meegenomen, maar het is niet het hoofddoel. Dat moet het bedrijfsleven zich ook beseffen. Sport zorgt voor verbinding en vertier. Kijk alleen al naar sv ARC, hockeyclub H.C. Alphen en de Alphen Eagles. Wekelijks zijn op sportpark de Bijlen al meer dan 5.000 mensen direct of indirect met sport bezig.

De ambitie van ARC de Triomphe is een Olympisch kampioen of wereldkampioen binnen onze gemeentegrenzen. Want hoe geweldig zou dat zijn: onze eigen Epke Zonderland of Bob de Jong. Een topsporter die als ambassadeur optreedt voor onze stad en ervoor zorgt dat Alphen aan den Rijn weer positief in het nieuws komt. ARC de Triomphe steunt daarom talentvolle sporters, de InSportHelden. Als bedrijf kunt u zich al vanaf € 750,- bij ARC de Triomphe aanmelden als sponsor. Alleen met een grote groep sponsoren kunnen we iets betekenen voor de sport in Alphen. Doet u ook mee?”

‘Ik ben een echte sportfanaat.’

Eliquamet • Vulputem • Dio od tieeCommolu msandre • Riurer irilit laoorreee

modiat • Wisisis modolor sed • Do ddioooodo od mincipsum • Quametum augaaitt tnonsecte • Con vent nim do conseccteeetttt

• Wis dolore mincilla autat ulputIdd magnitiorum ipsam • QuQ i auautt hihililiququiaiatteeee •• OfOffifi ciciciiisis eettuturr rere,, etetet rrrerereriaiaia iiissss susususummmm esesesessusususunntntntntt quququququiisisisisis aaaaa tutututut qqqqqquauauauauattutututurrrr •••• SiSiSiSiSiSincncncnctititititibbubububusss tetetetet vvvvidididididususus iiiillll

evevenendadan ddestrum int inuscium‘Ik ben een echteevendan destrum int inusciumevendan destrum int inusciu

Onze eigen Epke Zonderland, hoe geweldig zou dat zijn?

Page 36: Alphens Nieuwsblad week44

verzekeringen hypotheken pensioenen deerenbergvm

Uw verzekeringen heeft u goed voor elkaar. WA, inboedel- en reisverzekering geregeld. Maar toch heeft u wel eens twijfels over de dekking van die verzekeringen. Betaalt u niet teveel? Bent u niet dubbel of onderverzekerd? Sluiten de verzekeringen aan op uw behoeften? Dan is het goed om een fi nanciële dienstverlener te kennen, die uw zorgen wegneemt. Die thuis is in de regio en altijd persoonlijk klaar staat om u te adviseren. Op ons kunt u rekenen. WWW.VMDEERENBERG.NL

MIRANDA HAZEVELD, RELATIEBEHEERDER

VMDeerenberg. Mensen waarop je kunt rekenen!altijd

ZEKER IN ’T GROENE HART

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 36

Bart Valentijn schaatst 6 pr’s

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 15-jarige Alphense schaat-ser Bart Valentijn heeft met Schaatsteam Wim Nieu-wenhuizen getraind in het Duitse Erfurt. Hij reed er 6

persoonlijke records. Niet alleen op de 500 en op de 1.500 meter wist hij zich te verbeteren. Ook op de 3 ki-lometer reed hij maar liefst 6 seconden sneller. Bart

schaatste tot en met het vo-rige seizoen bij de Alphense STC De Rijnstreek. In mei is hij toegetreden tot het semi-professionele schaatsteam Wim Nieuwenhuizen.

Alphenaar Bart Valentijn was goed op dreef op de schaatsbaan in het Duitse Erfurt. Foto Nol Terwindt

Schaatscursus Rijnstreek slaat aan bij kinderenALPHEN AAN DEN RIJN - De Al-phense schaatsvereniging, STC De Rijnstreek, werkte voor het eerste mee aan schaatscursus vrorige week in Leiden. Iedere dag ston-den tenminste twee trainers van de vereniging op het ijs. Een mooie kennismaking voor zowel de vereniging als voor de kinderen. Kin-deren die meerdere dagen kwamen maakten zichtbaar vorderingen en begonnen steeds meer plezier in het schaatsen te krijgen. Bijzon-der was dat ook ouders mee mochten schaatsen mits ze de groepen niet hinderden. Dat gebeurde zeker niet en na de les konden de ouders samen met de kinderen nog even doorschaatsen. Voor kinderen die verder willen schaatsen kon de Alphense vereniging een gratis proef-les op zaterdagmiddag aan-bieden. Iedere zaterdag om

17.45 uur schaatsen ook bij-na 100 Alphense kinderen bij de vereniging.

Meer aanmeldingen“Terwijl veel Alphenaren in september nog genieten van de nazomer staan de schaat-sers al op het ijs. Als een-maal de winter doorbreekt zien we wel een verhoging van het aantal aanmeldin-gen”, aldus secretaris Victor Rademakers. “Dan is het voor velen echter nog erg kort dag om schaatsen te leren en van ijspret te genie-ten. De kinderen die dan al meegedaan hebben kunnen dan al lekker meekomen.” Of de Alphense schaats-vereniging ook in de kerst-vakantie meewerkt aan de schaatslessen in Leiden is nog niet zeker. In de kerst-vakantie geven zij naar ver-wachting ook cursussen op de ijsbaan in het Archeon.

Kinderen uit Alphen leren bij STC De Rijnstreeks schaatsen in de Leidse ijshal.

Alphens roeisucces ALPHEN AAN DEN RIJN - Zon-dag vond de Goudse Mijl plaats, een roeiwedstrijd in vier banen over 1.609 m. Zes Alphense ploegen deden mee.Bij de meisjes tot 18 jaar wist Anne Stahlie zich met Laura als eerste in de dubbeltwee over de finish te roeien. Ook de veteranen mix-ploeg

met Ines van Marrewijk en Gudrik van Tol roeiden de snelste tijd in de dubbel-twee.Voor de andere ploegen was de tegenstand net iets te groot. Of kwam niet opda-gen, zodat Louis Duijser en Edo Wiebinga in de twee-zonder de vier banen voor zich alleen hadden.

Kaag en BraassemdriveWouBRuggE - De bridge-clubs van Kaag en Braassem organiseren op zaterdag 22 november voor de zevende keer de open Kaag en Braas-semdrive. Naast bridge ligt de nadruk vooral op de ont-moeting tussen spelers. Dat kan tijdens het spel, maar ook de lunch biedt hiervoor de gelegenheid. Dit evene-

ment wordt gehouden bij Café Die Twee, Bateweg 78 in Woubrugge en duurt van 10.00 tot 17.30 uur. Meedoen kost € 28 per paar inclusief lunch. Tot 17 november kunt u zich inschrijven via Nico Jansen, tel. 0172 518888 of Riet Akerboom tel. 071 5018665 of [email protected].

Prijzen voor karateka’sALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense karateka’s hebben goed gepresteerd op de Ne-derlandse Genwakai Karate Kampioenschappen, die in Leimuiden zijn gehouden. Mick Blijenberg heeft de 2e prijs behaald bij de junioren kata bruine band, is Frederik van der Weerd 3e geworden van de blauwe band kata se-nioren, Coen Huisman wist de 1e prijs te behalen bij groene band kata senioren en Paul Duijkers wist de 1e prijs te bemachtigen bij su-perior kata. Diana Kobayashi werd 2e bij superior kata. Bij het onderdeel Kumite (vrij vechten) behaalde Yumiko Kobayashi de 1e prijs en de 2e prijs kumite ging naar Diana Kobayashi. Diana Ko-bayashi wist dit jaar 2 prij-zen te bemachtigen, omdat zij in zowel kata als kumite de 2e prijs had behaald ging dit jaar de wisselbeker, de Nangou Challenge Cup, we-derom naar Alphen aan den Rijn Dojo.

Page 37: Alphens Nieuwsblad week44

WOON- & KOOKWEKENIN DE WOONMALLTijdens Oktober Woonmaand zijn de Woon- & Kookweken in Woonmall Alexandrium! Ontdek de nieuwste trends in onze Woon- en keukenwinkels. Geniet van de mooi gedekte tafels in ons atrium. In het weekend zijn er kook demonstraties van diverse koks en proef heerlijke amuses. Op zondag is er live muziek. Woonmall Alexandrium Rotterdam voor koken en meer...

woonmallalexandrium.nl | makkelijk parkeren | A20 afslag 16

7DAGENOPEN

WONEN EN

KOKEN

Page 38: Alphens Nieuwsblad week44

€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00Deze superdeal mag je niet missen! Want profiteer je nu van één van onze vele leuke aanbiedingen dan krijg je gegarandeerd een fantastisch cadeau van minimaal € 129,00. Ga dus vliegensvlug naar Sweetdeal.nl enprofiteer voordat het te laat is!

* Waarde is afhankelijk van de gekozen bestemming. Lees de overige voorwaarden op sweetdeal.nl

100% GEGARANDEERD!Apple iPad Air

t.w.v. € 479,- Beats Solot.w.v. € 129,-

Samsung Gear 2t.w.v. € 249,-

Apple iPhone 6t.w.v. € 799,-Nikon Coolpixt.w.v. € 179,-

Ongelofelijk maar waar!Bestel nu op Sweetdeal.nl en ontvang

gegarandeerd een cadeau van minimaal

Ook partner worden van de snelst groeiende dealsite in Nederland?Bel 088-0139188 of mail naar [email protected] voor meer informatie!

Ongelofelijk maar waar!

47,-*56% korting

€ 108,-

8,95*

69% korting

€ 29,-

4,95*

83% korting

€ 29,95

1,-*90% korting

€ 9,95

Superhandige iPadhoes

Vier stylus-pennen voor je tablet of smartphone!

Euroknaller!Een stoere voetbalveld handdoek!

Veluwe Veluwe Veluwe Princess Hotel Princess Hotel Princess Hotel WipselbergWipselbergWipselberg

19,95*

66% korting

€ 59,-

0,-*100% korting

€ 25,-

Zes karakteristieke flessen rode wijn

Batterypack & laadkabel voor iPhone 4 & 5

Gratis oplaadsetje voor Samsung en iPhone/iPadGratis

verzending!Gratis verzending! 12V + 220v plugGratis verzending!

29,95*

48% korting

€ 57,95

29,95*

37% korting

€ 47,95

Zes verrukkelijke Argentijnse flessen witte wijn

Heerlijk verblijf

2 vliegtickets voor

bestemming in Europa*

Page 39: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 39

AZC verliest opnieuw

De waterpoloheren van AZC Moscow ontvingen in een goed gevuld zwembad AquaRijn de Polar Bears uit Ede. Na een goed begin gingen de Alphenaren toch kopje onder: 9-12.

ALPHEN AAN DEN RIJN - AZC begon sterk en wist de ‘be-ren uit Ede’ achter zich te houden, halverwege stond het 4-3 voor de thuisploeg. Echter in de tweede deel van de wedstrijd kon AZC wederom geen vuist maken en was het Polar Bears dat de overhand had. De derde en

vierde periode gingen beide met 2 doelpunten verschil naar de bezoekende ploeg die daarmee de eindstand van 9-12 op het scorebord bracht (periodestanden: 2-0, 2-3, 3-5, 2-4).

Geen bezielingOp de vraag waar dit nu aan ligt zegt coach van der Wild: “Na een geweldige voorbe-reiding op deze competitie lijkt het nu te ontbreken aan bezieling, het is alsof de ploeg op de automati-sche piloot staat en daarmee denkt te kunnen winnen. Het mag duidelijk zijn dat iedereen bij zichzelf te rade moet gaan hoe we dit gaan

omdraaien want dat er wat moet veranderen is duide-lijk!”Aankomend weekend wacht alweer een tegenstander van formaat, GZC Donk ont-vangt de Alphenaren zater-dag in Gouda. De wedstrijd van aanstaande zondag te-gen UZSC is verplaatst in verband met de Europese verplichtingen van de ploeg uit Utrecht. Eerste keeper van AZC Moscow en het Nederlands team, Clement Stegman, is minimaal 6 maanden uit-geschakeld met een ernstige blessure. Ronald Sol verving hem afgelopen wedstrijden uitstekend.

Adam Maklari scoorde drie keer voor AZC Moscow in de wedstrijd tegen Polar Bears uit Ede. Het duel ging uiteindelijk met 9-12 verloren.

BridgedriveAARLANDERvEEN - In Studio Oosterman aan het Noordeinde 62 in Aarlan-derveen wordt zondag 2 november een bridgedrive gehouden, waarop planten zijn te winnen. Tevens is er een maaltijd. Er worden 35 spellen gespeeld in een gezellige sfeer. De aanvang is om 15.30 uur.Opgeven bij Kees Hoo-gervorst: 0172 603352 of [email protected].

Garden Plaza Flora CrossBOSKOOP - Zaterdag 1 november staat de 38e Garden Plaza Flora Cross op de agenda van vele sportliefhebbers. Met zo rond de 700 deelnemers slaagt AV’47 er elk jaar weer in veel atleten van pupil tot master naar de cross te halen.Naast de wedstrijden die openstaan voor leden van atletiekverenigingen zijn er ook prestatielo-pen over 4500 tot 9000 meter waarbij iedereen, ook niet-leden, zich aan kunnen melden. De eerste prestatielopen zijn vanaf 13.25 uur.Door het grote succes in de afgelopen jaren is de estafette niet meer weg te denken op het program-ma. De inschrijving staat open voor leden en niet-leden. Een team bestaat

uit 4 deelnemers die ieder 1000 meter lopen. Alle denkbare combinaties zijn mogelijk een mix van jong, oud, dames en heren, is geen probleem. Voor het leukst verkleedde team, de leukste naam en het snelste team zijn prijzen beschikbaar. De start is om 12.30 uur. Aanmelden kan vooraf of de dag zelf tot 30 minuten voor de start. Voor meer informa-tie:www.av47.nl

Loopcursus 20 van Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN - Op 1 maart 2015 vindt de 50e editie van de 20 van Alphen plaats. Zoals ieder jaar biedt de organisatie in samenwerking met AAV ‘36 de loopcursus aan in voorbereiding naar dit evenement. In de week van 24 november start de 12-wekelijkse cursus. Een aantal weken later start ook de 8-wekelijkse cur-sus. De cursus is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde hardlo-per. Nieuw dit jaar is de topcursus: een loopcursus gericht op de gevorderde, snellere hardlopers. De cursus leert hardlopers hoe ze de 10 KM onder de 45 en de 20 KM onder 90 minuten kunnen lopen. Met deze cursus is een toptijd vrijwel gegaran-deerd. Meer informatie:www.De20vanGoud.nl

KORT NIEUWSSchaatsers trainen in Inzell ALPHEN AAN DEN RIJN - Veer-tien jonge schaatsers zijn met 4 begeleiders uit Kou-dekerk (Vereniging IJssport Koudekerk) en Alphen aan den Rijn (STC De Rijnstreek) naar Inzell geweest voor een trainingsweek. In het begin van de week werd er hard getraind in de zuivere berg-lucht op de schaatsoefenin-gen onder zomerse omstan-digheden. Op maandag en dinsdag kreeg de jeugd pro-fessionele begeleiding met een persoonlijke videoana-lyse. Op dinsdagavond was er een wedstrijd die door de Lekstreek al sinds jaar en dag wordt georganiseerd. Op donderdagmorgen was de zomer omgeslagen in winter en kon men na de schaatstraining sneeuw-ballen gooien. Op donder-dagavond kon iedereen op de kortste afstanden zijn of haar persoonlijk record ver-beteren, dat lukte iedereen. Op vrijdag was alweer de laatste training en was er ’s middags nog tijd voor een cultureel uitstapje naar een zoutmijn in Berchtesgaden. Zaterdagochtend vertrok-ken de schaatsers en hun be-geleiders weer naar Neder-land. De deelnemers kijken terug op een fantastische week. ”En hoe geweldig om te zien dat in totaal acht-tien individuen zo snel een top worden. Met extra dank aan de sponsors Alle Hens catering en Stolp Adviseurs en Accountants”, aldus een van de begeleiders.

Eeg en Swansea

Eeg Bollebakker is bij diverse voetbalclubs een goede bekende. Hij deed in het verleden al eens iets op het gebied van sponsoring voor ARC, was penning-meester van Alphense Boys waar hij nu op het door hem zelf geschonken bord in het clubhuis de standen van alle elftallen bijhoudt, was penningmeester van Haaglandia en beheerde de gelden van de businessclub van ADO Den Haag. In die functie bij de businessclub bouwde hij een interessant en uitgebreid netwerk op. Nooit verkeerd als kleine ondernemer natuurlijk. Met zijn bedrijfje AKEB, Administratiekantoor Eeg Bollebakker, timmert hij de laatste tijd stevig aan de weg. Onlangs liet hij een joekel van een reclamebord plaatsen bij Alphense Boys en vrijdagavond was de naam van zijn kantoor, dat voor diverse welgestelde bekende Nederlanders de administratie verzorgt, diverse keren luid en duidelijk in beeld tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – FC Dordrecht. De felle led-reclame langs het gehele veld kon niemand ontgaan.Eeg is al jaren heel goed bevriend met John van Zweden. De voormalige Haagse hooligan kocht zich

een aantal jaren geleden voor een relatief klein bedrag in bij Swansea dat de laatste jaren een opval-lende rol vertolkt in de En-gelse Premier League. Zijn aandelen zijn inmiddels miljoenen waard. Kust-plaats Swansea, weliswaar een stad in Wales, schijnt op twee na de grootste uitgaansstad van Engeland te zijn. In samenwerking met vriend Van Zweden, groot geworden in het verkopen van behang, regelt Eeg Bollebakker tegenwoordig groepsrei-zen naar thuiswedstrijden van Swansea. Dat is een hobby van hem. Het betreft dan niet zo maar even een heerlijke voetbalwedstrijd in Engeland meebeleven en dan rap terug. Nee, het is meerdaagse arrangementen met indien gewenst al-lerlei vip-faciliteiten, zoals rondleiding in het stadion, diner, koffi e drinken op de achtentwintigste verdie-ping van een prima etablis-sement, diner, verzorging in het stadion en meer van dergelijke gemakken die het leven zo mooi maken. Eeg zelf verdient er niets aan, hij vindt het al leuk genoeg om als reisleider mee te gaan, dat is zijn winst. Wie interesse heeft, zijn telefoonnummer is 06-54602208.

SPORTPET

BAHLMANNSPORT

Herenhof | Alphen a/d Rijn

www.bahlmannsport.nl

Winst voor ARC en Alphense BoysARC en Alphense Boys wonnen allebei hun uitwedstrijd en voorkwamen daarmee dat hun rol voorlopig uitgespeeld zou zijn. Nieuwkoop en NSV’46 boden in de derby geen spektakel en verloren daarmee de kans op het winnen van de eerste periode. Alphen leed de eerste nederlaag dit seizoen.

Door Theo van Egmond

ALPHEN AAN DEN RIJN - ARC was in Zoetermeerse DSO vanaf het begin de bovenlig-gende partij. De thuisclub kwam er op het prachtige complex eigenlijk niet aan te pas. Door de vele mogelijk-heden niet in doelpunten om te zetten bleef het echter nog (te) lang spannend. In de eerste helft wist alleen Youri Looyestijn te scoren. Hij deed dat door de bal uit een vrije trap weergaloos mooi in de bovenhoek te krullen.De beslissing liet tot acht

minuten voor tijd op zich wachten. Luuk Samsom wipte de bal weergaloos over de te ver voor zijn doel staande keeper heen. DSO stond toen al enige tijd met tien man nadat een Zoeter-meerder na een schanda-lige overtreding op de net ingevallen Robin de Heij was weggestuurd. DSO, dat vorig jaar net als ARC op één doelpunt promotie naar

de hoofdklasse miste, gaat een zware tijd tegemoet. De prestaties van het eerste elf-tal zijn na het vertrek van veel spelers ver onder de maat, de ploeg loopt tegen veel schorsingen op, be-stuurlijk rommelt het en er is zelfs niemand te vinden die bij de kassa plaatsneemt om entreegeld te incasseren. Bij ARC daarentegen begint het na drie zeges op rij weer ergens op te lijken al is het spel nog niet overtuigend. Zaterdag komt Sportlust’46, de nummer twee op de ranglijst, op bezoek. In de

ploeg spelen de oud-ARC’ers Jeroen Merk en Gert Labots. De club uit Woerden heeft zes punten meer dan ARC en won buiten Woerden van Haaglandia en Voorscho-ten’97. Bij Swift werd verlo-ren. ARC verloor thuis twee wedstrijden. Sportlust’46 is dus zaterdag de favoriet, maar ARC verloor in het verleden zelden van deze te-genstander.Alphense Boys leek op een gemakkelijk middag af te stevenen toen de ploeg in Beverwijk tegen De Kenne-mers al vrij snel op een 3-0 voorsprong kwam. De goals werden geproduceerd door Yusuf Sarica, Lars van der Plank en Bilal el Yacoubi. De thuisploeg kwam na de pauze echter terug tot 3-2 en de Alphenaren mochten uit-eindelijk nog blij zijn dat het daarbij bleef. Na een lange periode van blessureleed maakte de van Nieuwkoop teruggekeerde Thom Nou-wens zijn eerste speelminu-ten.Zondag komt het Noord-wijkse SJC op bezoek. Die ploeg stelt tot heden zwaar teleur, maar Alphense Boys heeft het tegen de Sint Je-roen Club altijd moeilijk.

GERT LABOTSGAAT ZATERDAGOP BEZOEK BIJZIJN OUDE LIEFDE

NSV’46, Nieuwkoop en Alphen lopen periodetitel misProgrammaALPHEN AAN DEN RIJN - Voor zaterdag 1 november staan de volgende wedstrijden op het programma: ARC - Sportlust’46; Zevenhoven - VOP; TAVV - Argon; Zwam-merdam - Roodenburg; Koudekerk - Oegstgeest; Aarlanderveen - Sportief; KDO - Alphia; Nieuwkoop - SVOW; Roda’23 - NSV’46; DOSR - Woubrugge.Op zondag 2 november worden gespeeld: Alphense Boys - SJC; Van Nispen - Kickers’69; Nicolaas Boys - Voorschoten’97; DONK - Al-phen; Altior - Warmunda.

TopscorersALPHEN AAN DEN RIJN - Op de lijst van topscorers staat nog steeds Daniel van Leeu-wen van Aarlanderveen op de eerste plaats met 9 doel-punten. Hij wordt gevolgd door Yusuf Sarica van Al-phense Boys, die acht keer raak schoot; Kevin Duthler van Alphen en Kenny Blanken van Alphia met 7 doelpunten; Michel Nolten van Alphia met 6 doelpun-ten; Kevin Bergshoeff van Zwammerdam met 5 doel-punten; Jordy Wijfje en Bart Verlooy van Aarlanderveen en Giovanni Lancel van ARC met 4 doelpunten.

Page 40: Alphens Nieuwsblad week44

Meer weten over ongewild urineverlies?Herkent u het ook? Even niezen of een goede lachbui en... oeps een ongelukje. Maar liefst 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft last van ongewild urineverlies. Het komt dus bij veel mensen voor. Echter, schaamte om erover te praten leidt vaak tot onnodig ongemak. Dat is natuurlijk jammer. Wist u bijvoorbeeld dat urine absorberende producten volledig worden vergoed of dat speciale oefeningen helpen ongewild urineverlies te voorkomen?

Raadpleeg uw huisarts Ongewild urineverlies is heel vervelend maar met de juiste begeleiding valt er vaak goed mee te leven. Een bezoek aan de huisarts is bij klachten altijd een belang-rijke stap.

Advies, tips en oefeningenBent u er nog niet aan toe om een bezoekje te brengen aan de huisarts dan kunt u ad-vies, tips of oefenschema’s inwinnen. HARTMANN heeft 10 jaar geleden Medi-Call opgericht, het eerste adviescentrum speciaal voor mensen met ongewild urine- of ontlastingverlies. Medi-Call is gratis telefo-nisch bereikbaar en ook op de website is veel prakti-sche informatie te vinden. Verpleegkundigen advise-ren mensen niet alleen welk product het meest geschikt

is, maar ook hoe het gebruik van producten eventueel uit te stellen is. Naast het huis-merk Moli, leveren zij vrij-wel alle merken van urine absorberende producten.

Medi-CallEen kijkje op de afdeling van Medi-Call laat de enor-me toewijding en kennis van alle verpleegkundigen zien. “We krijgen enthou-siaste reacties! Je kunt echt iets voor mensen betekenen en dat geeft veel voldoening. Laatst had ik een vrouw aan de telefoon die kennelijk al jarenlang producten ge-bruikte, maar zich hier nog steeds niet zeker bij voelde. Na een goede intake bleek dat ze gewoonweg niet de

juiste producten had. Deze vrouw was zo dankbaar nu ze dat vertrouwen wel heeft. Mensen kunnen bij ons ge-woon vrijuit praten, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat de buren meeluisteren. In korte tijd regelen wij al-les, van productadvies tot vergoeding en de volgende dag staat een neutrale kar-tonnen doos voor de deur met producten”, aldus Linda van Medi-Call.

Producten volledig vergoedAls producten nodig zijn, kunt u het beste kiezen voor speciale urine absorberende producten met specifi eke eigenschappen die onder andere zorgen voor razend-snelle absorptie en inkap-seling van nare geurtjes. Producten zoals maandver-band bieden u niet dezelfde bescherming. Producten die u via Medi-Call ontvangt, worden bovendien met een recept van een (huis-)arts vanuit de basiszorgverzeke-ring voor iedereen volledig vergoed.

Meer weten of een GRATIS proefpakket? Zie www.medi-call.nl of bel 0800-4446622 (gratis).

Profi teer nu van onze superscherpe 65 euro actie! Met deze actie boekt u al een kamer voor €65, inclusief uitgebreid

ontbijtbuffet voor 2 personen. Laat u zich liever verrassen? Kies dan voor ons Verrassingshotel!

Voor meer informatie en/of reserveren? Bel 0347 - 750 430 of kijk op www.fl etcher.nl/65

Deze aanbieding is te boeken t/m 31 januari 2015. De prijs is geldig op basis van een verblijf van 2 personen op een standaard tweepersoonskamer. De prijs is exclusief tax and handling fee.

65 hotels is €65 Ontvangst met welkomstdrankje1 x overnachting voor 2 personen1 x uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personenInformatiepakketje van de omgeving

65 hotels = €65 Geen weekend- en 4-sterrentoeslag

Geen reserveringskosten

€65,-voor 2 personen

deweekkrant.nl/reizen

WIJ VIEREN FEEST!

Voor meer informatie over deze woningen kunt u contact opnemen met: Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BVJ.L. van Rijweg 20 - 2713 JA ZOETERMEERE-mail: [email protected]

www.twitter.com/hofrijnland

www.facebook.com/hofrijnland

079 - 329 66 66 - www.hof-rijnland.nl

VerhuurPropertymanagementVvE beheerResearch

Groenhovenweg-Heuvellaan - Gouda

• 3 en 4 kamerappartementen• Variërend van 84 tot 95 m²• Zonnig balkon of tuin op het zuidwesten of zuidoosten• Scholen, winkelcentrum, NS-station, sportvelden en zwembad in nabije omgeving• Dichtbij uitvalswegen A12 en A20

OPEN HUIS IN DE MODELWONING GROENHOVENWEG 397: ELKE DINSDAG VAN 14.30 TOT 16.00 UUR EN ELKE ZATERDAG VAN 14.30 TOT 15.30 UUR, BEL VOOR MEER INFORMATIE JEFFREY BALGOBIND

Huurprijzen vanaf € 725,00 per maand

HUUR NU MET KORTING OF EEN GRATIS LAMINAAT VLOER!

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 40

Een nieuw en opvallend reclamebord hangt er sinds kort in sporthal de Steupel in Nieuwkoop. Smart development, specialist in het bouwen van professionele websites en webshops, sponsort voor drie jaar Volleybalvereniging Waterlanders. Eigenlijk kon Smart Development niet uitblijven als sponsor van Waterlanders. Voorzitter Rolf Karlsson van de communicatie commissie, is namelijk mede-eigenaar van deze onderneming uit Alphen aan den Rijn.

Sponsor Waterlanders

Alphense vliegt agent aanALPHEN AAN DEN RIJN - De po-litie heeft twee mannen en een vrouw van 24 jaar uit Alphen aan den Rijn aan-gehouden na een melding van geluidsoverlast op het Romanenwerk.De bewoners van de wo-ning, twee van de verdach-ten, kregen een waarschu-wing voor het veroorzaken van geluidsoverlast. Nadat de agenten weer vertrokken waren zagen ze dat de be-woners buiten verhaal gin-gen halen bij de meldster.

De agenten keerden direct weer terug en spraken de bewoners daarop aan. On-dertussen werd de muziek door vrienden van de be-woners weer harder gezet. Het gesprek met de agenten mondde uit in een discussie en even later in een handge-meen waarbij de bewoon-ster een agent aanvloog en beledigde. Hiervoor werd zij aangehouden. De bewoner probeerde de aanhouding te belemmeren, maar werd op afstand gehouden. Hij

werd aangehouden voor het belemmeren van de aan-houding. Omdat de sfeer grimmiger werd, werd een extra eenheid opgegroepen. Vrienden van de bewoners schreeuwden tegen de agen-ten en één van hen nam een vechthouding aan. Pas toen hij met een wapenstok te-gen zijn been werd geslagen hield hij afstand. Toen van-uit de tuin van de bewoners hete kolen en brandend hout werd gegooid , werd een der-de verdachte aangehouden.

Page 41: Alphens Nieuwsblad week44

Apparatenset bestaande uit 5 apparatenBosch vanaf € 2399,-

AEG vanaf € 2195,-

Zanussi vanaf € 1495,-

Smeg vanaf € 1895,-

GRATIS MONTAGE

Bij aankoop van een

Showroomverkoop keukens tot

70% KORTING

www.topkeukenszoeterwoude.nl Hoge Rijndijk 303, Zoeterwoude • Tel. 071 - 58 939 71

Nu 5.595,-*

1 2 3

1

2

3

Betonlook composiet blad

Diverse kleuren tegen zeer scherpe prijzen

Smeg apparatenVaatwasser, combi

magnetron, gaskookplaat, schouwkap, koelkast

Greeploos mat wit (leverbaar in vele kleuren)

Opstelling aan te passen

BONTEMPI | ARTEGO | PÖNNIGHAUS

PROFITEER MEE TIJDENS DE

OKTOBER WOONMAAND!

Nu 5.595,-

WOONMAAND!Nu 5.595,-

WOONMAAND!

PROFITEER MEE TIJDENS DE

WOONMAAND!

PROFITEER MEE TIJDENS DE

WOONMAAND!WOONMAAND!

PROFITEER MEE TIJDENS DE PROFITEER MEE TIJDENS DE PROFITEER MEE TIJDENS DE

Elburgplein 18, Gouda

Actie geldig van 27 okt. t/m 9 nov. 2014. Niet geldig in combinatie met andere acties. Zolang de voorraad strekt. Zet- en of drukfouten voorbehouden.

Kijk ook op vrijbuiter.nl

Topmerken bij Vrijbuiter:

Warm de herfst in!

Tip!

Alle dames en heren fleece jacks

nu voor 39.-

179.99 149.-Falcon QuebecHeren winterjack

249.99 199.-Tenson WillhemHeren winterjack

129.95 99.-IcePeak TanikaDames parka

199.95 149.-Didriksons RonjaDames winterjack

79.99 59.99

Vaude Splash 20+5 literRugzak, diverse kleuren

59.95 49.-

Redwood Outdoor Catalpa LowWandelschoenmaat 38-46

Life-Line Arctic en PolarDames en herenwinterbroek

64.95 49.-

109.95 89.-

Grisport ComfortWandelschoenmaat 41-47

Ski ensnowboard onderhoud

7.50Slijpen & waxen (3 pakket)

Bij inlevering van deze bon

Gratis Collonil NanoproOnderhoudsmiddelbij aankoop van een paar wandelschoenen

Bij inlevering van deze bon

De nieuwe wintercollectie is binnen!

Page 42: Alphens Nieuwsblad week44

AutoStore Alphen

Prinses Margrietlaan 25Alphen aan den Rijn 0172 – 24 59 [email protected]

RUIM 5000 M2 OPSLAGBOXEN, DUS ALTIJD DE JUISTE MAAT BESCHIKBAAR!

ACTIE - 33% KORTING EN EERSTE MAAND HUURVRIJ

De oplossing voor opslag in de regio Alphen aan den Rijn!

✓ Ideaal voor opslag van o.a. inboedel | meubels | motor

oldtimer | auto | trike | quad | scooter

✓ Keuze uit 20 formaten opslag: opslagruimtes huren

vanaf 1 m2 tot meer dan 40 m2

✓ 7 dagen per week 24 uur per dag toegang

✓ Opslagruimte droog en goed geconditioneerd

✓ Flexibel huren. Kosteloos wisselen naar een ander

formaat opslagbox

✓ Gratis service verhuisbus beschikbaar

✓ Ruimte-garantie: altijd de ruimte beschikbaar die u wenst

✓ U rijdt op elke verdieping in uw auto

(met aanhanger) voor uw eigen opslagbox.

✓ Veilig opslag huren. Permanente controle door 24-uurs

camerabeveiliging en toegangscontrolesysteem

Oppervlakte Inhoud Prijs p/mnd met 33 % kortingBox van 1,0 m2 2,2 m 3 € 26,25 nu voor € 17,50Box van 2,0 m2 4,4 m3 € 37,50 nu voor € 25,= Box van 3,0 m2 6,6 m3 € 52,50 nu voor € 35,= Box van 4,0 m2 8,8 m3 € 67,50 nu voor € 45,=Box van 5,0 m2 11,0 m3 € 75,= nu voor € 50,=Box van 6,0 m2 13,2 m3 € 90,= nu voor € 60,=Box van 7,0 m2 15,4 m3 € 105,= nu voor € 70,=Box van 8,0 m2 17,6 m3 € 120,= nu voor € 80,=Box van 10 m2 22,0 m3 € 150,= nu voor € 100,=Box van 26 m2 57,2 m3 € 225,= nu voor € 150,=

* De vermelden prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren is het huren van opslag echter BTW-vrij, dus wordt deze ook niet in rekening ge-bracht. Voor bedrijven wordt wel BTW in rekening ge-bracht.

Ruime gangpaden Met auto naar elke verdieping Elke opslagbox bereikbaar met bus Motorstalling

InboedelopslagGRATIS gebruik verhuiswagens 24 uur 7 dagen per week toegang Het team van AutoStore Alphen

ACTIE: 33% KORTING BEL DIRECT 0172 - 24 59 01

BEWEZENDE VOORDELIGSTE!

Page 43: Alphens Nieuwsblad week44
Page 44: Alphens Nieuwsblad week44

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 13,9 – 24,4; kms/liter 13,9 – 24,4; CO2 gr/km 169 – 109.Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

*Alleen servicecenter

Alphen aan den Rijn 0172 – 460 960Delfgauw 015 – 251 7230Den Haag Binckhorst 070 – 381 0381Den Haag Kerketuinen 070 – 309 8980Scheveningen 070 – 354 2991*Gouda 0182 – 683 939Haarlem 023 – 528 1550

Heemskerk 0251 – 229 162Hillegom 0252 – 241 260*Katwijk 071 – 402 9203*Leiden 071 – 535 1800Velserbroek 023 – 537 5241*

www.motorhuis.nl

Al vanaf:

€ 28.345

DE ZAFIRA TOURER

VOOR WIE DACHT DAT HET NIET LUXER KON.Nu met € 2.885,- klantvoordeel.

De Zafi ra Tourer is de ideale familieauto, maar ook zakelijk staat hij zijn mannetje. Zo is er de Business+ uitvoering met standaard vele luxe extra’s, zoals een geïntegreerd navigatiesysteem, telefoonvoorbereiding met bluetooth en licht- en regensensoren. Tijdelijk is de Zafi ra Tourer nóg rijker uit te rusten met het luxe Executive pakket. Dit bestaat o.a. uit een achteruitrijcamera, Electronic Climate Control, een panoramadak, twee wegklapbare stoelen op de derde zitrij en nog véél meer. Dit alles levert u een voordeel op van maar liefst € 2.885,-!

20% bijtelling

alphen h.k. onnesweg 26 | t (0172) 47 56 41

bodegraven europaweg 1c | t (0172) 63 17 17

gouda edisonstraat 2 | t (0182) 51 29 77

leiden lammenschansweg 128 | t (071) 579 38 00 woerden wagenmakersweg 1 | t (0348) 49 60 60

alphen h.k. onnesweg 26 | t (0172) 47 56 41

bodegraven europaweg 1c | t (0172) 63 17 17

gouda edisonstraat 2 | t (0182) 51 29 77

leiden lammenschansweg 128 | t (071) 579 38 00 woerden wagenmakersweg 1 | t (0348) 49 60 60

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling

Slim zakendoen✔̈ Navigatiesysteem en Sync Bluetooth®

smartphone-koppeling zonder meerprijs

✔̈ Slechts 1.9% rente met Ford Options

✔̈ Eindejaars inruilbonus € 650,-

Ook verkrijgbaar met:Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling

✔̈̈✔̈Eindejaars inruilbonus € 650,-inruilbonus € 650,-

Ford FiestaNormaal vanaf 12.645,-Eindejaars inruilbonus -/- 650,-Nu tijdelijk vanaf 11.995,-of 129,- per mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderings-bijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoop-voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecifi caties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138.

powered by Ford EcoBoost

Kenmerken Options-aanbieding:Contante prijs Aan betaling Totaal krediet bedrag Vaste debet rentevoet Jaarlijks kosten percentage Duur overeen komst Termijn bedrag Slottermijn Totaal te betalen

12.645,- 3.641,- 9.004,- 1,9% 1,9% 25 mnd 129 p.mnd 6.206,- 9.302,-De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

5 nov.6 nov.

Wie durft de uitdaging aan!!!Wij zoeken een enthousiaste medewerker m/v die bij ons bureau wil komen werken om het huidige team te versterken. Dit team adviseert opdrachtgevers op het gebied van Legionella. Hierbij is het doel de opdrachtgevers op correcte wijze oplossingsgericht te adviseren en de contacten met de opdrachtgevers te beheren. Hierbij staan kwaliteit, service en flexibiliteit voorop.

Wat zoeken wij:

Medewerker Legionella beheerIemand die met plezier aan het werk wil in de advieswereld, die leergierig is en een actieve houding heeft. Iemand die goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit, graag in teamverband werkt en het leuk vindt om met opdrachtgevers in contact te komen. Iemand met een opleiding VMBO/MBO en/of ruime ervaring op het gebied van werktuigbouwkundige installaties, opgedaan bij bijvoorbeeld een installateur (in het bezit zijn van een rijbewijs B is een vereiste).

Het takenpakket bestaat uit: • Het controleren van terugstroombeveiligingen • Het nemen van watermonsters • Het plannen en uitvoeren van de projecten • Het onderhouden van contact met opdrachtgevers • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het opstellen van een Legionella beheersplan • Het adviseren van klanten • Het begeleiden van het traject bij eventuele Legionella problematiek

Waar kom je terecht:Mul BV ontwerpers & adviseurs is een groeiend adviesbureau met een goed gevulde project portefeuille dat, met het oog op de toekomst, plaats heeft voor jou. Bij Mul BV staan plezier in het werk en teamverband voorop, je bent met je collega’s bezig de opdrachtgevers te voorzien van goed onderbouwd advies. Er heerst een plezierige werksfeer waarbij vakmanschap vanzelfsprekend is. Daarnaast is er de mogelijkheid om een heel breed werkvlak te creëren met goede toekomstmogelijkheden.

Heeft de bovenstaande tekst je geïnteresseerd en wil je graag meer weten over de toekomst die er voor jou is weggelegd binnen Mul BV ontwerpers & adviseurs stuur dan een sollicitatiebrief aan onderstaand adres.

Mul BV ontwerpers & adviseursT.a.v. de heer J. Monhemius, Elburgplein 1A, 2803 PX GoudaTel: (0182) 53 88 20 | E-mail: [email protected] | Website: www.mulbv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 44

Kijk ook op

deweekkrant.nldeweekkrant.nldeweekkrant.nl Kijk ook op

Page 45: Alphens Nieuwsblad week44

Nooit meer verblind door laagstaandezon met een autobril van PearleWie kent het niet? Onderweg in de auto en opeens verblind worden door de laagstaande zon. Zeer gevaarlijk, want als gevolg van de laag-staande zon en de daarbij behorende schittering op de weg groeit het aantal verkeersongelukken in het najaar. Uit onderzoek van VVN blijkt zelfs dat jaarlijks maar liefst 1.200 ongelukken worden veroorzaakt door de laagstaande zon. Het dragen van een autobril met speciale Roadview glazen is hiervoor de oplossing!

Een autobril heeft oranje-bruine Roadview glazen die zorgen voor meer con-trast en daardoor veiliger en scherper zicht geven.

Koop nu uw autobril bij pearle met een flinKe KortingDeze glazen bieden een goede bescherming tegen de laagstaande zon en vermin-deren hinder van reflecties op het wegdek. “Een auto-bril met speciale Roadview glazen is dé oplossing voor

verblinding door de laag-staande zon. Hierdoor wor-den gevaarlijke situaties ver-meden. Steeds meer mensen vragen ernaar in onze win-kel”, aldus opticien Wim Mooijweer van Pearle.

Minder verblinding ‘s nachtsNaast Roadview glazen heeft Pearle ook speciale glazen die tijdens het autorijden ’s

nachts verblinding door felle koplampen van tegenliggers voorkomen. Wim Mooij-weer: “Wat we ook veel ver-kopen zijn Nightview gla-zen. Dit zijn gele glazen die ervoor zorgen dat automo-bilisten geen hinder onder-vinden van de schittering van straatverlichting, felle koplampen van tegenliggers en verlichte reclames langs

de weg. Deze glazen zorgen voor beter zicht bij mist, he-vige neerslag of sneeuw en maken de strepen op de weg duidelijker.”

Leeftijd als korting in euro’sEen autobril met Roadview of Nightview glazen met of zonder sterkte is verkrijg-baar bij Pearle vanaf €89. En wie nu een bril koopt bij Pearle, ontvangt tijdelijk zijn of haar leeftijd als kor-ting in euro’s op de bril. Dus bent u bijvoorbeeld 61 jaar, dan ontvangt u €61 korting. Dit aanbod geldt ook op een autobril met Roadview of Nightview glazen.

Speciaal aanbod Speciaal voor onze lezers heeft Pearle nu een extra aantrekkelijke aanbieding: bij aankoop van een com-plete bril ontvangt u tijdelijk €10 extra korting. Bijvoor-beeld bij aankoop van een autobril met Roadview of Nightview glazen. Maar dit mag ook een gewone bril of een leesbril zijn. Deze aan-bieding geldt tot en met 9 november 2014 in alle Pearle winkels.Kijk voor een winkel bij u in de buurt op pearle.nl. U kunt altijd binnenlopen, of eerst een afspraak maken via pearle.nl/afspraak. U bent altijd welkom, ook voor het schoonmaken of bijstel-len van uw bril.

Bij laagstaande zon groeit het aantal ongelukken op de weg. Draag daarom een autobril met speciale Roadview glazen.

Maritim Hotel Schnitterhof****Dit authentieke 4-sterren hotel is al meer dan 200 jaar oud en

beschikt o.a. over een lift, gezellig restaurant, bar, lounge, gratisbinnenzwembad, fi tness en sauna en comfortabele kamers.

Voor informatie en/of boekenga naar www.kras.nl/LR51801 of bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. LR51801

Deze aanbieding is geldig t/m 16 november 2014. Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen.Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Inclusief:3/4/5 dagen verblijf in Maritim Hotel SchnitterhofWelkomstdrankjeOntbijtbuffet2 x diner (op 1e en 2e avond)Gratis binnenzwembad, fi tness en saunaKras-klantbeoordeling 8,3

Supercompleet naar het Sauerland

Profi teer van voordeel tot maar liefst € 73 p.p.!

3-5 dgn vanaf

€89,-p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel > categorie reizen > autovakanties

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL25NAAST

BABY DUMP

SANIDUMP AMSTERDAMArena boulevard 78

(Villa Arena Woonmall)

SANIDUMP AALSMEERLakenblekerstraat 21

(Industrieterrein Hornmeer)

SANIDUMP LEIDERDORPMeubelplein 4

(Wooon Leiderdorp)

SANIDUMP ROELOFARENDSVEENConservenweg 199

(Industrieterrein De Lasso)

* ZON 2 NOV

MA 27 OKT

* ZON 2 NOV

MA 27 OKT

TOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€NORMAAL € 695,-

62%KORTING!

MEENEEM ACTIE

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

* Zondag 2 november open * Zondag 2 november gesloten * Zondag 2 november open * Zondag 2 november open

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 45

Page 46: Alphens Nieuwsblad week44

Familie & Relatie

198 Mededelingen

BUITENLANDBELLENSPOTGOEDKOOP

Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoewerkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

135 Relatie-bemiddeling

RELATIEBASISpersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek bij

u thuis, leden 29-89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

RELATIEBASISpersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek bij

u thuis, leden 29-89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nl BER-lid

501 Onroerend Goed Te Koop

Huis & Tuin

265 Riool-ontstopping

ZEGWAARDRioolontstopping0800 - 2.62.61.61

Hobby & Sport

145 Braderieën & Markten

SNUFFELMARKT 1 + 2 nov.E 2,- entree en gratis parke-ren. Italïelaan 4, Hazerswou-de-Dorp. 06-25110819. www.megamarktzuidholland.nl

23-11 vlooienmarkt Sport-hal Schulpwei-Wassenaar.Voor info: ! 06-83036368bb-evenementen.nl

Zon. 2 nov. VLOOIENMARKTRijswijk - de schilp 200 kra-men. Volgeboekt. !0294-237320. Donevents.nl

Auto & Vervoer

667 Te koopgevraagd

GEVRAAGD Auto's, iedereprijsklasse, RDW vrijw. Bel,wij komen! ! 06-17438876.

Werk & Inkomen

755 Overig PersoneelGevraagd

Collega's Gevraagdi.b.v auto ± E 600,- p.w.Voor info: 0348-750633

VAKMENSEN gezocht!!succesvol eigen klusbedrijf.www.devakman.info

140 Contact

Snel DatingBel 0906-10.10.162

45cpm

Vrouwen bellen Gratis 0800-4122Vragen bel onze klantenservice 0900-123 22 33 (80cpm)

BRUNETTE 21 getint enheb bruin haar. Heb jij zin in een leuk en gezellig gesprek? Bel direct op snel0906-10.10.162 Box:958750

REGIO 040. lieve, slanke en goed uitziende weduwe vrouw van 65+. Zoek serieus contact. Reageer. 0906-10.10.162 Box:452663

Ik ben op zoek naar een lieve man. Voor een leukeVRIENDSCHAP. En meer. Hou van gezelligheid. Bel. 0906-10.10.162 Box:494516

ZEELAND Lieve vrouw Zoek mannen rond 60+. Samen op pad, warmte, terrasje pakken. Bel me nu. 0906-10.10.162 Box:569689

DAGJE weg? Lieve vrouw60jr. Ik wil graag iemand leren kennen om sameneen dagje weg te gaan.0906-10.10.162 Box:816176

UTRECHT. Hai ik benMoniek, 49 jaar. Zoek eenaardige man. Even bellendan drankje doen? Liefs x0906-10.10.162 Box:247576

ZEELAND Ik ben een leuke moeder 28 jr. Zoek eenrelatie met een lieve manook uit Zeeland. Bel me nu.0906-10.10.162 Box:913825

Regio 040 CHRISTINE 55+Zoek een lieve vriend. Belme nu op de lijn. Vnvnd drankje? Eerst even bellen.0906-10.10.162 Box:497311

Wil jij snel contact met een leuke single?

Bel 0906-10.10.16245cpm

* Kies een 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnummer in dat bij de advertentie staat.

Voor nog meer leuke vrouwen uit jouw provinciekies je een 2 in het hoofdmenu.

www.provincie-dating.nl klantenservice: 0900-123 22 33 80cpm

Reageren op een advertentie met

brieven onder nummerStuur uw brief aan:

Wegener MediaRubrieksadvertenties

Postbus 36, 6500 DA NijmegenVergeet vooral niet in de linkerbovenhoek van de

envelop het briefnummer te vermelden!

De Stichting Bouw en BeheerServiceflats “Driehoorne”

De Stichting Bouw en Beheer Serviceflats exploiteert de bekende Serviceflat Driehoorne in Alphen aan den Rijn door woonruimte aan ouderen beschikbaar te stellen en door het aanbieden van diensten, die gericht zijn op de verbetering van de leefkwaliteit van de bewoners, teneinde hen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Driehoorne zoekt voor haar servicegerichte organisatie een

Betrokken medewerker financiën m/vVoor 16 tot 24 uur per week

Geboden wordt:• Gezellig afwisselend werken in een klein team• Salariëring volgens de cao VVT ( Verpleeg- verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Je bent verantwoordelijk voor:• De financiële administratie• Algemene managementondersteuning• Het aanleveren van managementinformatie• Het controleren, beoordelen en produceren van de financiële gegevens uit

de administratie t.b.v. een juiste samenstelling van de kwartaalcijfers, jaar-rekening, begroting en de aangiftes

• Het maken van analyses, het optimaliseren en actueel houden van financiële processen

• Het ondersteunen en controleren van de werkzaamheden uitgevoerd door de administratief medewerker

Gevraagd voor deze zelfstandige functie wordt:• Gedegen boekhoudkundige en bedrijfseconomische kennis• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen

een vastgoedorganisatie• Beheersing van Exact en Excel• Goede communicatieve en sociale vaardigheden• Goed overzicht kunnen bewaren, stress bestendig, proactief en

goede sparringpartner op verschillende niveaus• Bereidheid om alle voorkomende werkzaamheden aan te pakken• Praktische instelling en flexibiliteit• Improvisatievermogen en kostenbewustzijn

Geïnteresseerden kunnen voor 12 november 2014 hun reactie met bijgevoegd Curriculum Vitae per e-mail richten aan: [email protected] of schriftelijk richten aan:Stichting Bouw en Beheer Serviceflats Driehoorne, Uranusstraat 34, 2402 AG Alphen aan den Rijnt.a.v. Mevrouw S.Tjepkema Informatie tijdens kantooruren tel. 0172 - 445812

Onroerend Goed

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 46

Kijk ook op

deweekkrant.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant. ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 47: Alphens Nieuwsblad week44

‹ www.alphensnieuwsblad.nl Alphens Nieuwsblad · donderdag 30 oktober 2014 · 47

CASTELLUMRijnplein 1-3 2405 DB Alphen aan den Rijn

www.theatercastellum.nlKassa 0172 - 42 92 92

CINEMA

THEATER

ETEN & DRINKEN

Nanna Tieman – Vader (reprise)Donderdag 30 oktober 2014, 19.00 uurToneel

Hans Klok – The New HoudiniVrijdag 31 oktober & zaterdag 1 november 2014, 20.00 uurShow & Musical

Kinderen voor Kinderen – Waanzinnig Gedroomd Zondag 2 november, 13.00 uur & 17.00 uurFamiliemusical

Pieter Derks – Zo goed als nieuw (try-out)Woensdag 5 november 2014, 20.30 uurCabaret & Kleinkunst

Special: A Most Wanted Mandi 19.30 uur

Pak van mijn Hartdo, zo, wo 20.00 uurvr, za 19.00; 21.15 uurdi 19.45 uur

Furydo, zo, wo 19.30 uurvr, za 21.00 uurdi 19.15 uur

The Best of Mevr, za 18.30 uur

De Club van Sinterklaas & Het Pratende Paardza, zo, wo 15.45 uur

Wonderbroedersvr, za 18.45 uur

Trippel Trappel: Dierensinterklaaszo 13.45 uur

Sinterklaas & Diego: Het Geheim van de Ringza, wo 13.45 uur

Dummie de Mummieza, zo, wo 14.00; 16.15 uur

Maya de Bij: Eerste Vluchtza, zo, wo 13.30 uur

The Maze Runnerdo, zo, wo 19.45 uurvr, za 21.30 uur

Pijnstillersza, zo, wo 16.00 uur

Na een mooie voorstelling nog heerlijk nagenieten in Café Alphens? Bestel dan tegelijkertijd met uw theaterkaarten een Nablijvertje onder ‘extra’s’. Dit arrangement voor twee personen bestaat uit een drankje en verschillende overheerlijke tapas waaronder: brood met aioli, bitterbal van shiitakechampignon, Oude Reypenaer-kaas, olijven en chorizoworst.Een Nablijvertje kost slechts € 10,00 voor twee personen (let op: bestel dus één kaart voor twee personen). U kunt ook te zijner tijd een Nablijvertje reserveren via [email protected] of telefonisch tijdens kantooruren via 0172 – 42 92 80.

Week 44:30 oktober t/m 5 november 2014

Week 44:30 oktober t/m 5 november 2014

Laatste kaarten!

Uitverkocht

Concert Crescendo en Arti et ReligioniAArlAnderveen - Op zondag 2 november geven de fan-fareorkesten Crescendo uit Nieuwveen en Arti et Reli-gioni uit Langeraar een ge-zamenlijk koffieconcert in Studio Oosterman aan het Noordeinde 62 in Aarlan-

derveen. Het repertoire van Arti et Religioni bevat o.a. het werk ‘Poème Sympho-nique’ van componist Rob Goorhuis. Op het repertoire van Crescendo staat o.a. het werk ‘Images’ van compo-nist Henk Badings. Het kof-

fieconcert begint om 12.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie over de or-ganiserende stichting Mu-ziek uit ‘t Hart: www.mu-ziekuithethart.nl.

Een vlucht regenwulpenAlphen AAn den rijn - Don-derdag 6 (20.30), vrijdag 7 (21.30), zondag 9 (20.30) en dinsdag 11 (20.30) november draait in het Parkfilmhuis A Thousand Times Good Night van Erik Poppe. Re-becca is een ambitieuze oor-logsfotografe en behoort tot de beste van de wereld. Vol overgave doet ze haar werk, reist naar diverse brand-haarden en legt de gruwe-lijkheden van oorlogen vast. Ze is er van overtuigd dat de mensheid recht heeft op de waarheid. Haar echtge-noot heeft echter moeite met haar gevaarlijke werk en is bang zijn vrouw en de moe-der van hun jonge dochters te verliezen. Rebecca staat

voor een onmogelijke beslis-sing, want hoewel ze ziels-veel van haar gezin houdt, kan ze zich ook geen leven zonder haar werk voorstel-len. RVrijdag 7 (19.30) en dinsdag 11 (13.30) november draait de film Een vlucht regen-wulpen van Ate de Jong, naar het gelijknamige boek van Maarten ’t Hart.In het kader van Nederland Leest wordt dit boek van Maarten ’t Hart uit 1978 gra-tis uitgedeeld aan leden van de bibliotheek, reden voor het Eye Filmmuseum om de film uit 1981 met Jeroen Krabbé, Willeke van Am-melrooy en Rijk de Gooyer opnieuw uit te brengen.

Het Alphens Kozakkenkoor geeft op zaterdag 15 november om 20.00 uur een concert in de H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90 in Langeraar. Een kaartje kost 10 euro, inclusief koffie of thee in de pauze en is te koop bij: Primera in de Baronie in Alphen aan den Rijn.

Alphens Kozakkenkoor

Alphen AAn den rijn - We zijn er allemaal mee opgegroeid, de liedjes van Kinderen voor Kinderen! Het beroemde kinderkoor bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd met de allereerste Kinderen voor Kinderen familiemusical ‘Waanzinnig Gedroomd’.De theatervoorstelling voor iedereen van 5 tot 99 staat zondag 2 november in Cas-tellum op het Rijnplein. Op een onbewoond eiland, Klaar voor de Start, Wak-ker met een wijsje… De bekendste oude én nieuwe liedjes uit het 35 jarige be-staan, vertellen het verhaal over Guus die met zijn moe-der Julie naar een nieuwe stad verhuist. Julie probeert haar hoofd boven water te houden in haar nieuwe baan, terwijl Guus in een klas komt waar veel wordt gepest. Zijn nieuwe school-directeur, die thuis zijn handen al vol heeft aan zijn opstandige puberdochter,

is dan ook ten einde raad en schakelt de hulp in van meester Augustus. Met hun nieuwe meester doet de klas van Guus een bijzonder mu-zikaal project dat alles ver-andert: ‘PROJECT M’. Maar durft Guus met behulp van muziek ook zijn grote ge-heim met de klas te delen?Waanzinnig Gedroomd staat

op zondag 2 november om 13.00 uur en om 17.00 uur in Castellum. Zin om lekker mee te zingen met het hele gezin? Er zijn nog kaarten! Bel voor meer informatie en kaartverkoop de kassa van theater Castellum: 0172-429292 of kijk op de website

www.theatercastellum.nl

Kinderen voor Kinderen musical in Castellum

Het koor bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd met de allereerste Kinderen voor Kinderen familiemusical. Foto Jan Veenhof

Winanda MoleveldAlphen AAn den rijn - Van zondag 2 tot zondag 16 no-vember is er bij The Art Shop Alphen aan de Euromarkt 12 een overzichtsexpositie van het werk van kunste-nares Winanda Moleveld. Zij maakt al geruime tijd aansprekende en opgewekte schilderijen onder de naam Olly Art. De wereld van Olly Art bestaat uit vrolijke fantasie dieren en figuren. Kleurrijke schilderijen op-gezet in diverse materialen en technieken. Een groot gedeelte van haar collectie zal tijdens de expositie te zien zijn. Zondag 2 novem-ber van 14.00 tot 17.00 uur is Winanda zelf aanwezig en kunt u haar ontmoeten.

Goede HerderkerkAlphen AAn den rijn - Op za-terdag 8 november is er weer een boeken-, platen- cd- en dvd-markt. Deze wordt ge-houden in de Goede Herder-kerk aan den Ten Harmsen-straat 16 in Alphen aan den Rijn. Tevens worden er puz-zels en spelletjes verkocht. De markt begint om 9.30 uur en duurt tot 14.30 uur.De opbrengst is bestemd voor kerkelijke doeleinden. Wilt u nog boeken, platen, spelletjes of puzzels kwijt, dan kan dat ook. U kunt deze inleveren op 7 novem-ber van 10.00 tot 15.00 uur in bovengenoemde kerk. Bel voor meer informatie het kerkelijk bureau: 0172-475789.

Concert afgelastAlphen AAn den rijn - Het vorig week aangekondigde concert van Osada Vida en Leap Day op vrijdag 31 ok-tober in het Parktheater is afgelast. Het eerst volgende concert is op 14 november. Dan treden de bands Ulys-ses en Day Six op.

Geld speelt (g)een rolWoubrugge - De Woubrug-se toneel vereniging WAT speelt Geld speelt (g)een rol van Yvonne Peters op vrijdag 7 en zaterdag 8 november vanaf 20.00 uur. Zaterdag is er een matineevoorstelling vanaf 14.30. Kaarten zijn te koop aan de zaal, of in de voorverkoop bij Van Raad.Het verhaal speelt zich af op een recreatiepark, er komen twee gezinnen die zichtbaar uit twee verschillende mi-lieus komen. De ene heel netjes de andere asociaal. Dit geeft natuurlijk lachwek-kende situaties.

12 Years a SlavenieuWkoop - Op woens-dag 5 november om 21.15 uur draait in Kaleidoskoop Nieuwkoop de Amerikaan-se historische dramafilm 12 Years a Slave. Een ontwik-kelde, zwarte man woont met zijn gezin in het 19e eeuwse Noord Amerika. Op een dag wordt hij ont-voerd en als slaaf verkocht. Niemand luistert naar hem als hij beweert vrij man te zijn. Deze film van regis-seur Steve McQueen kreeg dit jaar de Oscar voor beste film. Kaartjes kosten € 7 en zijn te koop via www.kalei-doskoop-nieuwkoop.nl of op maandag tussen 13.00 en 15,.00 uur in het restaurant of driekwartier van tevoren aan de zaal.

Lampionnen makennieuWkoop - Woensdag 5 november tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen kinde-ren lampionnen maken in Kaleidoskoop Nieuwkoop. Meedoen kost 3 euro.

Historische wandelingAlphen AAn den rijn - De stadsgidsen van de Histori-sche Vereniging wandelen zaterdag, 1 november door het centrum van Alphen. Bij het bezoek aan De Ver-gulde Wagen kunt u de ten-toonstelling zien: schaatsen en ijspret in de Rijnstreek. Vertrek om 11.00 uur bij het verenigingsgebouw, Van Boetzelaerstraat 48 (t.o. Bart Smit). De kosten zijn € 2 inclusief een kopje koffie/thee.

ExpositieAlphen AAn den rijn - Hans Verbeek exposeert portret-ten bij Parkvilla. De schilde-rijen zijn er tot 8 december te zien. Hans Verbeek (1959) is een veelzijdig tekenaar, schilder, illustrator en gra-fisch vormgever.Hij is auto-didact en volgde lessen bij Parkexpressie in Alphen aan den Rijn.

Page 48: Alphens Nieuwsblad week44

Betaalbare, aantrekkelijke nieuwbouw bij het centrum van Alphen aan den Rijn

v.o.n.

koopsom

€ 159.000,= vanaf

appartementen

Aantrekkelijke kenmerken van dit project:· 3- en 4-kamerappartementen

· woonoppervlakten van 76 tot ruim 99 m2

· zeer ruime en lichte woonkamers

· ruime balkons op het ZUIDWESTEN

· tot start bouw grote keuzevrijheid over de afwerking van het appartement

· wonen op loopafstand van winkels

· uitgerust met moderne keuken inclusief inbouwapparatuur

· uitgerust met badkamer en toilet

· prachtig uitzicht over Kerk & Zanen en de polders van het Groene Hart

· eigen fi etsenberging op de begane grond

· eigen parkeerplaats in de parkeergarage € 9.500,= v.o.n.

Bezoek onze woningwinkel!Alphen aan den Rijn

Julianastraat 85-87, Telefoon: 0172 43 45 61

Email: [email protected]

Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3, Telefoon: 071 341 27 36

Email: [email protected] www.koppesmakelaardij.nl

DE BOUW IS GESTART

u woont hier al vanaf € 595,= per maand!

Op 27 november a.s. wordt de eerste paal geslagen