amsterdam - amazon s3 ... stedelijk museum fonds en het immer groeiende young stedelijk. ... dat...

Click here to load reader

Post on 27-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STEDELIJK MUSEUM

  AMSTERDAM

  Jaarverslag 2016

 • 1

  Steeds meer een eigen gezicht in 2016 2 Bericht van van de Raad van Toezicht 4

  HET STEDELIJK ALS TOONAANGEVEND MUSEUM 5

  Tentoonstellingen en onderzoek 6 Tentoonstellingen Stedelijk Museum Amsterdam in 2016 9 Collectie: voorbereidingen voor een nieuwe presentatie 18 Schenkingen in de lift 19 Publieksbereik 20 Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 22 Tentoonstellingen SMBA 2016 23

  HET STEDELIJK WERKT SAMEN 24

  Wonen in de Amsterdamse School 24 Samenwerkingen op educatief vlak 25 Internationale partners 27 Gezamenlijke aankopen 27 Programma’s met samenwerking als basis 28

  HET STEDELIJK IS ER VOOR EEN DIVERS, BREED EN INTERNATIONAAL PUBLIEK 31

  Hoge waarderingen bezoekers 31 Stedelijk bereikt nieuw publiek 32 Influencer marketing 34 Uitgekiende en verrassende middelenmix 36

  HET STEDELIJK ALS OPEN PLATFORM VOOR DEBAT, REFLECTIE EN PERFORMANCES 38

  Debat en reflectie 38 Performances en events 40 HET DRAAGVLAK VAN HET STEDELIJK: BREED EN KRACHTIG 42

  Steun voor tentoonstellingen 42 Steun van major donors: Stedelijk Museum Fonds en nieuwe support circles 44 Zakelijke relaties 44 Steun van particulieren: memberships 45

  HET STEDELIJK: ZAKELIJKE KWALITEIT EN PROFESSIONALISERING 47

  Stedelijk samen één 47 Focus op bezoekers 48 Focus op (duurzaam) ondernemerschap 48 HR-beleid 49

  GOVERNANCE 51

  Besturingsmodel 51 Rooster van aftreden, mutaties en benoemingen 52 Vergaderingen Raad van Toezicht 2016 53 Audit Commissie 53 Governance Code Cultuur 53

  Fotocredits 55

  INHOUD

 • 2

  STEEDS MEER EEN EIGEN GEZICHT IN 2016

  Met trots en veel voldoening kijken we terug op een mooi en inspirerend jaar, een jaar waarin het Stedelijk Museum Amsterdam steeds meer een eigen gezicht liet zien, initiatief nam en nieuwe plannen ontwikkelde. We zijn er trots op hoeveel kunstenaars, bezoekers en andere belanghebbenden we weer aan ons hebben kunnen verbinden.

  Een kroon op de visie en de ambitie van het museum was de toekenning van de gemeentelijke subsidie voor het Kunstenplan 2017 – 2020, begeleid door een zeer positieve beoordeling door de Amsterdamse Kunstraad. De Kunstraad roemt de eigenzinnig- heid en moed van het Stedelijk, de ruimte voor experiment, de sterke binding met de actualiteit en de doordachte en toon- aangevende presentaties.

  Waardering vinden we ook terug in de cijfers die bezoekers ons geven — een stabiele 8 de afgelopen jaren — en in de grote aan- dacht van de media, variërend van de Nederlandse dagbladen tot internationaal gezaghebbende titels als Artforum en The New York Times.

  Het Stedelijk presenteerde in 2016 omvangrijke publiekstentoon- stellingen als Wonen in de Amsterdamse School en het grote overzicht Jean Tinguely Machinespektakel, met een recordaantal bewegende sculpturen, dankzij een uitgebreid restauratietraject. We zijn er trots op dat het tentoonstellingen waren met diepgang: in beide presentaties konden we op basis van jarenlang wetenschap- pelijk onderzoek nieuwe inzichten aan het licht brengen en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de canon. Het museum investeert ook in overzichten van midcareer hedendaagse kunstenaars en ontwikkelt daar steeds speciale curatorial formats voor, zoals in 2016 in het de tweedelige tentoonstelling van de Amerikaanse

  kunstenaar Jordan Wolfson, die hiermee zijn eerste museale solo had. Daarnaast was het tonen van jong talent een belangrijk gegeven. In 2016 lanceerde het museum de lijn Stedelijk Contemporary, waarin kunstenaars als Jon Rafman, Cally Spooner, Avery Singer, Saskia Noor van Imhoff, Magali Reus en Mohamed Bourouissa voor het eerst een museaal platform kregen in Nederland, en in enkele gevallen was het überhaupt hun eerste musea platform. De presentatie ging vaak gepaard met een aankoop of een opdracht van het museum om nieuw werk te ontwikkelen.

  Ook op andere manieren speelde het museum in op de actu- aliteit. De tentoonstelling Dream Out Loud – Designing for Tomorrow’s Demands liet zien wat vormgeving kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid. Een andere actualiteit is dat 100 jaar geleden De Stijl werd opgericht. Het Stedelijk, dat een katalysator was van de internationale waar- dering voor de beweging, belicht dit in drie presentaties, die op een originele manier de collectie erbij betrekken.

  Naast het tentoonstellingsprogramma geeft het actieve public program het Stedelijk een uniek gezicht, en weet het museum met een dynamisch programma van performances, debatten, symposia en andere events een breed en divers publiek te trekken.

  De waardering voor het museum is ook af te lezen aan de vele schenkingen die we hebben mogen ontvangen van kunstenaars en verzamelaars, zoals de omvangrijke schenking van de Duitse ver- zamelaar Thomas Borgmann, die in 2017 in een tentoonstelling te zien zal zijn. We zijn er trots op dat we een steeds grotere groep par- ticulieren aan ons kunnen binden via verschillende gremia als het

 • 3

  Stedelijk Museum Fonds en het immer groeiende Young Stedelijk. Het Stedelijk staat er goed voor. Onze gezonde financiële basis met meer dan 50 procent eigen inkomsten stelt ons in staat veel van onze ambities te realiseren. Voor de overige plannen en aankopen wordt actief naar steun en financiering gezocht, en we vinden daarin veel genereuze ondersteuning vanuit fondsen, het bedrijfsleven en particulieren.

  In 2016 hebben we wederom een stap gezet in de richting van verdere professionalisering van de organisatie door het invoeren van integrale projectplanning, een ICT gebouwd op de toekomst, ongoing focus op hospitality en op duurzaam ondernemer- schap. Kortom in 2016 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een spectaculair Stedelijk in 2017. Niet in de laatste plaats door een unieke nieuwe collectieopstelling die dan aan het publiek getoond zal kunnen worden en waar dit jaar alle teams binnen het museum aan gewerkt hebben.

  We willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit buitengewone jaar heel hartelijk danken.

  En wat u als lezer betreft: bezoek ons zo vaak als u wilt en laat u inspireren.

  Beatrix Ruf, directeur Karin van Gilst, zakelijk directeur

 • 4

  BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

  2016 was een goed jaar voor het Stedelijk Museum. Naast een aantrekkelijk en divers programma en een mooie subsidietoe- kenning in het kader van de Kunstenplanaanvraag 2017-2020 wist ook dit jaar weer een groot aantal bezoekers de weg naar het Stedelijk te vinden.

  De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vijf keer regulier. Daarnaast onderhield de Raad — individueel en collectief — frequent informeel overleg met de directie.

  De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar een aantal pun- ten meer dan gemiddelde aandacht gegeven. Allereerst, in zijn rol als werkgever en toezichthouder, is er ook dit jaar regelmatig tijd besteed aan de begeleiding van de directie.

  De plannen om het museum door een herindeling nog beter te laten functioneren werden door de Raad actief gevolgd en waar nodig van kritische kanttekeningen of input voorzien. Regelmatig is er ook contact geweest met diverse partijen over ideeën om het museum of de collectie op verschillende plekken in Amsterdam zichtbaarheid te geven. De Raad let daarbij telkens nauwgezet op de lange termijn haalbaarheid van deze plannen, met name in het licht van de primaire locatie op het Museumplein.

  In zijn rol als toezichthouder heeft de Raad daarnaast de gebruikelijke aandacht gegeven aan governance, financiën en development, algemene risico’s en gedurende het jaar ook aan de lange termijn plannen van het museum. De Raad van Toezicht en de directie monitoren actief mogelijke risico’s. De door de directie opgestelde risicoanalyse wordt per kwartaal

  herzien en de beheersmaatregelen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

  Graag bedank ik alle bezoekers ook dit jaar hartelijk voor hun nieuwsgierigheid naar wat zich in 2016 binnen de muren van het Stedelijk afspeelde. Dank voor uw betrokkenheid en vertrouwen. Ook alle medewerkers van het museum die dit mogelijk maakten, wil ik hartelijk danken voor hun bijzondere inspanningen: de bezoekerservaringen en de recensies waren ook in 2016 zeer positief en de bijdrage van een ieder wordt duidelijk gezien.

  Dit is mijn laatste bericht als voorzitter van de Raad van Toezicht. Dankzij alle medewerkers van het Stedelijk en dankzij de steun van de burgers van Amsterdam staat er weer een open en sterk museum dat leidt omdat het durft. Het durft weer te duiden, te vragen, te tonen wat nog niemand kent en het leert ons allen beter te kijken en daarmee elkaar iets beter te begrijpen. Het was altijd een eer en een genoegen om hier deelgenoot van te zijn, en ik concludeer met trots dat het Stedelijk weer stevig staat en vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

  Alexander Ribbink Voorzitter Raad van Toezicht

 • 5

  Onder het motto ‘ de canon bevragen, niet bevestigen ’ en de ambitie om altijd weer nieuwe verhalen toe te voegen aan de kunstgeschiedenis, bracht het Stedelijk Museum in 2016 een avontuurlijk programma dat een breed publiek én specialis- ten aansprak. Die inspanningen werden nationaal en internatio- naal opgemerkt en gewaardeerd.

  In 2016 liet de Amsterdamse Kunstraad zich in zeer positieve bewoordingen uit over het museum: “ Het Stedelijk toont in de programmering eigenzinnigheid en moed. Er wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor experi- ment, onder meer met de grote so