arthur cayley

Download Arthur Cayley

Post on 01-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arthur Cayley. “Kao i za sve drugo, tako i za matematičku teoriju vrijedi: ljepota se može spoznati, ali ne objasniti.”. Arthur Cayley. Rođen 16.8.1821. u Engleskoj 1838. upisao studij matematike Bio je pravnik Objavio 967 matematičkih radova Bio je najmlađi profesor u Cambridgeu u 19. st. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Arthur Cayley

  Kao i za sve drugo, tako i za matematiku teoriju vrijedi: ljepota se moe spoznati, ali ne objasniti.

 • Arthur CayleyRoen 16.8.1821. u Engleskoj1838. upisao studij matematikeBio je pravnikObjavio 967 matematikih radovaBio je najmlai profesor u Cambridgeu u 19. st.

 • Arthur CayleyPokret za sveuilino obrazovanje enaUmro je za vrijeme ureivanja svojih sabranih dijela 26.1.1895.Dao svoje doprinose u razliitim granama matematike

 • Cayleyjev rad

  Uspostavio teoriju grafova kao samostalnu matematiku disciplinu

  Primjene u kemiji

  Bavio se posebnom vrstom grafova stablima

 • PrimjerCrtei kemijskih molekulaMolekulu prikazujemografom na sljedeinain:

  Molekula vode H2O.H O H

  Imamo 3 vrha povezana s 2 brida2 vrha predstavljaju atome vodika, a jedan vrh atom kisika

 • U geometriji...Cayley je razvio geometriju u n dimenzija

  Njegov rad primjenjen je na prouavanje kontinuuma prostor vrijeme

  Predloio da se euklidska i neeuklidske geometrije promatraju kao posebni tipovi geometrija

 • Veliki doprinos

  Osim u teoriji grafova i geometriji, imao je veliki znaaj u teoriji grupa

  Postavio je temelje modernoj teoriji matrica

 • Veliki doprinos

  Po Cayleyu je nazvano mnogo matematikih pojmova, posebno u algebri

  Neki od njih su:

  - Cayleyjev teorem- Cayleyjeve tablice- Cayley Hamiltonov teorem

 • Cayleyjev teoremSvaka konana grupa izomorfna je nekoj grupi permutacija.Jednostavnije, konana grupa je neki konaan skup na kojem je definirana neka operacija.Ta operacija mora imati svojstva:- zatvorenost- asocijativnost- ima neutralni element- svaki element ima inverzni

 • PrimjerSkup {1,2,...,12} (sati) uz operaciju zbrajanje na satu.Vidimo da operacija zbrajanje na satu ima sva potrebna svojstva: tu je 1+2=3, ali takoer 5+10=3 neutralni element je 12 10+2=12 inverzni element od 10 je 2

 • Cayleyjeve tabliceIzomorfnost dviju grupa znai da se te grupe razlikuju samo po karakteru ili imenima operacija i elemenata.

  Kada njihova pravila upiemo u tablicu zbrajanja, izgedat e jednako

  Pogledajmo to na primjeru

 • PrimjerGrupa {0,1} s operacijom binarnog zbrajanja ima tablicu:

  +01001110

 • Grupa s elementima i i s operacijom takva je njezina tablica ovakva:

 • Vidimo da se te tablice razlikuju samo po oznakama, ali ne i po smislu, tj. one predstavljaju izomorfne grupe.

  Cayleyjevi rezultati su bili previe ispred vremena pa u tom trenutku nisu imali bitnog utjecaja. Kasnije su bitno unaprijedili teoriju grupa.

 • MatriceCayley je postavio temelje modernoj teoriji matricaNjegov rad posluio je kao temelj kvantne mehanikePrvi je dao apstraktnu definiciju matriceDefinirao je operacije s matricamaPrvi uveo mnoenje matrica

 • Cayley Hamiltonov teoremSvaka kvadratna matrica zadovoljava svoju kvadratnu jednadbu.

  Karakteristina jednadba matrice je jednadba det(A-xI)=0, gdje je I jedinina matrica s istim brojem redaka i stupaca kao A, a x nepoznanica.

 • PrimjerZa A= je

  A-xI= pa je

  Det(A-xI) = x2-2x+1, tj. karakteristina

  jednadba je x2-2x+1 = 0.

 • Cayley-Hamiltonov teorem kae da A moemo uvrstiti na mjesto x te da, ako slobodni lan shvatimo kao slobodni lan puta jedinina matrica, dobit emo istinitu matrinu jednakost:A2 2A + 1 I = 0

 • Problem etiri boje

  Problem: Moe li se bilo koja karta obojiti etirima bojama tako da susjedne drave budu razliito obojene?

 • Problem etiri boje

  Cayley je jedan od mnogih matematiara koji se bavio ovim, naizgled jednostavnim problemom

  nije uspio dokazati teorem, ali doao je do nekih vrlo vanih zakljuaka

 • 1. zakljuakAko je proizvoljna karta, koja se sastoji odn drava, ve obojena s etiri boje i ako tojkarti dodamo jednu dravu, tada se i novakarta od n+1 drava moe obojiti etirimabojama.

 • 2. zakljuakCayley je zakljuio kako je dovoljnopromatrati samo karte kod kojih se u svakomvoru dodiruju tono tri drave, tzv. kubnekarte.Naime, ako se u nekom voru susree vieod triju drava, tada se na taj vor postavimala kruna zakrpa, oboji se tako dobivena kubna karta, a zatim se zakrpa jednostavno ukloni.

 • 2. zakljuakDodavanje i izbacivanje zakrpe:

 • 3. zakljuak

  Ako je Teorem o etiri boje istinit, tada sebojenje karata uvijek moe izvesti na takavnain da se sve drave koje lee uz rubkarte mogu obojiti najvie trima bojama.

 • Rjeenje problema:Cayley je pokuao rijeiti ovaj problem na razne naine:

  Metodom matematike indukcijeMetodom kontradikcije

 • Rjeenje metodom matematike indukcijeProblem se javio zbog toga to postoji bezbrojnaina na koje se nekoj karti moe dodati jo jednadrava.

  Kako odrediti kojom bojom treba obojiti tu dodanudravu?

  U nekim situacijama je to lako, no sigurno imasluajeva kad to nije jednostavno jer je potrebnopromijeniti boju cijelom nizu prethodno obojenihdrava.

 • Rjeenje metodom kontadikcijeZamislimo da je Teorem laan i da postoje nekekarte koje se ne mogu obojiti samo etirimabojama.

  Meu svim takvim uljezima za koje je potrebno 5 ilivie boja, izaberimo onu s najmanjim brojem drava.Nazovimo je najmanjim uljezom.

  Dokazati Teorem o 4 boje,sada znai dokazati da najmanji uljezi ne postoje.

 • Rjeenje metodom kontadikcijeMetoda je zakazala ve kod promatranja drava s 4, 5 ili vie bridova (Cayley ju je pokazao za 3 brida).

 • Teorem o est bojaIako nije uspio dokazati tvrdnju, njegova ideja se pokazala korisnom: njome se mogla dokazati slabija tvrdnja:

  Svaka karta moe se obojiti sa est bojatako da susjedne drave budu obojenerazliito.

 • ZakljuakCayley je bio vrlo svestran matematiarbio je najmlai profesor na Cambridgeu u 19. stoljeuautor je 967 matematikih radova iz raznih podrujabavio se geometrijom, teorijom grafova, teorijom grupa, matricama i drugim matematikim problemimadao je veliki doprinos u raznim granama matematike, posebno u algebri

 • Literatura

  S. Graan: etiri su dovoljne!, Matka, broj 41 / godina 9. / 2007.

  Franka Miriam Brckler: Povijest matematike II

 • Hvala na panji!

  Katica BabiAnita JukiManuela Pavi

View more