Åtgärder mot penningtvätt och kommande förändringar

of 21/21
Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering Nathalie Persson 20 maj, GRC 2015

Post on 03-Aug-2015

146 views

Category:

Law

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. tgrder mot penningtvtt och terrorismfinansiering Nathalie Persson 20 maj, GRC 2015 2. Vem r jag? TranscendentGroupSverigeAB2015 3. Ml med passet Reda ut begrepp - vad r vad? Utgr frn lrdomar och vanliga missfrstnd Frndringar i lagen om tgrder mot penningtvtt och finansiering av terrorism Riskbedmning PEP TranscendentGroupSverigeAB2015 4. Definition Penningtvtt Finansiering av terrorism TranscendentGroupSverigeAB2015 5. Vad r vad? TranscendentGroupSverigeAB2015 FATF 40 rekommendationer Tredje penningtvttsdirektivet Nationell lag Freskrifter frn finansinspektionen Interna dokument 6. Fjrde penningtvttsdirektivet TranscendentGroupSverigeAB2015 FATF reviderade rekommendationer Fjrde penningtvttsdirektivet Nationell lag Freskrifter frn finansinspektionen Interna dokument 7. Fjrde FATF reviderade 40 rekommendationer och utrett Sverige Tredje penningtvttsdirektivet Nationell lag frslag p ndring frn 1 augusti Freskrifter frn finansinspektionen Interna dokument Vad r p gng idag? TranscendentGroupSverigeAB2015 8. Frordning information vid elektronisk verfring Inte bara direktiv TranscendentGroupSverigeAB2015 Frordning om sanktioner FATF 40 rekommendationer Tredje penningtvttsdirektivet Nationell lag Freskrifter frn finansinspektionen Interna dokument 9. Glm inte bort finansiering av terrorism Penningtvtt och finansiering av terrorism r internationella problem som utgr hot mot det finansiella systemets stabilitet och trovrdighet samt i frlngningen den reala ekonomin. Frtroendet fr det finansiella systemet kan snabbt skadas om dess institutioner frknippas med illegala tillgngar och penningtvtt samt finansiering av terrorism. Lnder mste drfr vidta frebyggande tgrder p detta omrde. tgrderna mste vidtas svl nationellt som i samarbete med andra lnder. (bakgrund i Regeringens proposition 2014/15:8 Infrande av vissa internationella standarder i penningtvttslagen) TranscendentGroupSverigeAB2015 10. Fjrde penningtvttsdirektivet TranscendentGroupSverigeAB2015 11. Riskbaserad metod Det sls i direktivet fast att anvndningen av en riskbaserad metod r ett effektivt stt att kartlgga och minska risker fr det finansiella systemet och den ekonomiska stabiliteten p den inre marknaden. Ansvariga enheter vars verksamhet omfattas av direktivet skulle lggas kartlgga, inse och minska sina risker samt dokumentera och uppdatera sina riskbedmningar. TranscendentGroupSverigeAB2015 12. Frenklade och skrpta krav p kundknnedom Enligt frslaget skulle ansvariga enheter lggas skrpta kontroller nr riskerna r strre och f gra frenklade kontroller nr riskerna bevisligen r mindre. Undantag tas bort PEP omfattar ven inhemska viktiga offentliga funktioner samt de som arbetar fr internationella organisationer TranscendentGroupSverigeAB2015 13. Uppgifter om faktiska gare I det ndrade direktivet fresls nya tgrder fr att skapa strre klarhet om och tillgng till uppgifter om faktiska gare. Identifiering av den faktiska garen och rimliga tgrder fr styrkande av dennes identitet ska krvas. TranscendentGroupSverigeAB2015 14. Frndringar i lagen TranscendentGroupSverigeAB2015 15. Frndringar i lagen Frndring gllande PEP (person i politisk utsatt stllning) Situationer som kan pverka risken: nya produkter och affrsmetoder samt anvndning av ny teknik Behandling av personuppgifter och tystnadsplikt Riskbedmning TranscendentGroupSverigeAB2015 16. PEP person i politiskt utsatt stllning Krav att inhmta information om PEP har lyfts in i paragraf om grundlggande kundknnedom. Det finns inte lngre ngon skillnad p inhemsk och utlndsk PEP. TranscendentGroupSverigeAB2015 17. Riskbedmning Verksamhetsutvare ska kartlgga och bedma riskerna fr penningtvtt och finansiering av terrorism i verksamheten. Riskbedmningen ska dokumenteras och hllas uppdaterad. TranscendentGroupSverigeAB2015 18. Riskbedmning Lag och freskrifter Policy Risk- bedmning Rutin - KYC Sanktion PEP TranscendentGroupSverigeAB2015 19. Riskbedmning och den rda trden Riskbedmning och externa regler Policy och instruktion Rutiner TranscendentGroupSverigeAB2015 Riskanpassade Riskanpassade 20. Har ni frgor? E-post: [email protected] Tel: 072-172 97 78 TranscendentGroupSverigeAB2015 21. www.transcendentgroup.com