Autorizovaný překlad WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Download Autorizovaný překlad WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Post on 03-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autorizovan peklad WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Pednet budou. Radek Pavlek @radlicek Roman Kabelka @cjneti Luk Marvan @bobmarvan. Program. 9:30 10:00 vod a sndan 10:15 11:45 Pedstaven pekladu WCAG 2.0 12:00 13:30 Praktick pklady - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Autorizovan peklad WCAG 2.0Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 • Pednet budouRadek Pavlek @radlicekRoman Kabelka @cjneti

  Luk Marvan @bobmarvan

 • Program 9:30 10:00vod a sndan

  10:15 11:45Pedstaven pekladu WCAG 2.0

  12:00 13:30Praktick pkladyVyzkouen vlastnch web

 • 1. vodAutorizovan peklad WCAG 2.0

 • Pro autorizovan peklad?Protoe m vhu.Protoe je univerzln.Pstupn i pro ty, kte um jen esky.

 • Pro jsme v Seznamu?Pstupnost nm nen ciz!

  Seznam.cz se zpstupovn svch slueb vnuje dlouhodob ji od roku 2005 ve spoluprci s Centrem Tereza.

  Doposud jsme pouvali intern Pravidla pstupnho Seznamu.

 • 2. Pedstaven pekladuAutorizovan peklad WCAG 2.0

 • Kdo se na nm podl?RHOFI MUNI v BrnMartin HassmanHelpnet.czGoogle R

  MVRPecka DesignSeznam.czPetr StanekTeiresiasQCM, s.r.o.

 • Co mu pedchzelo a na co navazuje?

 • WCAG 1.05. kvtna 199914 pravidel s jednotlivmi kontroln bodypriorita (1 a 3) -> dleitost (mus, ml by, me)

 • Principy nebo pravidla?

 • PravidlaDidaktick formulace.Strach z pochyben.Magick poet (3, 7, 9, 10, 12).Nepipoutj vjimky.Zastarvaj.Relativn snadno se ov jejich splnn.

 • PrincipyFormuluj problm v abstraktn rovin.Vce monch (sprvnch) vklad.Dlouh ivotnost.Zodpovdnost.Erudovanost.He se testuje jejich splnn.

 • GuidelineDirektiva.Smrnice.Nvod.Vodtko.Doporuen postup.

 • WCAG 2.0Reakce na dnes ji v mnoha ohledech nevyhovujc WCAG 1.0.25. ledna 2001 prvn veejn pracovn verze.Nsledovalo dalch 11 pracovnch verz.Finln verze vydna 11. prosince 2008.

 • WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritrium technika 4 principy Vnmatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost. Robustnost.

 • WCAG 2.0 struktura metodikyKad princip je dle lenn na nkolik pravidel (celkem je jich 12).Kad pravidlo m nkolik kritri, kter maj opt piazeny priority (A, AA, AAA) a jejich ne/splnn lze ovit.K pravidlm a kritrim jsou piazeny technikypostaujc,poradensk.

 • WCAG 2.0 v rychlosti - vnmatelnostTextov alternativy.Titulky a alternativy.pizpsobiteln obsah.Dostaten kontrast.

 • WCAG 2.0 v rychlosti - ovladatelnostPstupnost z klvesnice.Dostatek asu na peten a prci s obsahem strnky.Pozor na zchvaty.Navigace a snadn nalezen obsahu.

 • WCAG 2.0 v rychlosti - srozumitelnostiteln a srozumiteln texty.Obsah se zobrazuje a funguje tak, jak uivatel pedpokld.Pomozte uivatelm vyvarovat se chyb a opravit je.

 • WCAG 2.0 v rychlosti - robustnostMaximln kompatibilita se stvajcmi i budoucmi technologiemi, vetn asistivnch technologi.

 • WCAG 1.0 vs. WCAG 2.0Kompletn srovnn cca 35 normostran.http://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison/21 naprosto novch poadavk/kritri.Ostatn (svm zpsobem) odpovdaj pravidlm WCAG 1.0.

 • WCAG 2.0Co je novho?

 • Progresivn pstup k vci.

 • Soulad s aktulnmi trendy.

 • Flexibilita, pizpsobivost a nadasovost.

 • Mitelnj vsledky.

 • Nezvislost na technologii.

 • Orientace na uivatele.

 • Zklady jsou pod stejn.

 • Zmna pohledu na pstupnostDraz na uivatele vs. Technicistn pohled na pstupnost.Pstupnost nen ernobl.Jen soulad s metodikou nesta (guideline = nvod, ne dogma).

 • Pr rad zvremZvyky a chovn uivatel se mn.Mn se i asistivn technologie.Sledujte trendy, on-line zdroje.Komunikujte s uivateli.Pouvejte zdrav selsk rozum.

 • WCAG 2.0 dal zdrojeoriginln verze www.w3.org/TR/WCAG20esk peklad www.blindfriendly.cz/wcag20st dokumentu, neautorizovan pekladseril na Zdrojk.cz http://zdrojak.root.cz/serialy/wcag-2-0 WCAG 2.0 Checklistwww.webaim.org/standards/wcag/checklistWCAG 2.0 Checklist esk verzewww.blindfriendly.cz/wcag20checklist

 • 3. Praktick pkladyAutorizovan peklad WCAG 2.0

 • Problematick prvkyAlternativyTitulkyNadpisySeznamyNevhodn pouit JavascriptuNedostaten kontrast barevMal vchoz psmoTabulkyFormule

 • Alternativy1.1.1 Netextov obsah: Kad netextov obsah, kter je uivateli prezentovn, m svou textovou alternativu, slouc stejnmu elu.

  http://www.ibm.com/cz/cs/

 • Titulky2.4.2 Strnky maj titulek:Kad webov strnka m titulek, vystihujc jej tma i el.

  http://vspj.cz/

 • Nadpisy2.4.6 Nadpisy a popisky:Nadpisy a popisky odpovdaj svmu elu nebo tmatu.

  2.4.10 Zhlav jednotlivch st:Zhlav jednotlivch st slou k uspodn obsahu.

  http://novinky.cz/

 • Seznamy1.3.1 Informace a vzjemn vztahy: Informace, strukturu a vzjemn vztahy obsaen v prezentaci lze programov urit nebo jsou dostupn ve form textu.

  http://www.superkoderi.cz/

 • Nevhodn pouit Javascriptu2.1.1 Klvesnice:Vechny funkce obsahu lze obsluhovat pes rozhran klvesnice, ani by bylo nutn jednotliv hozy zvlt asovat, vjimku tvo ppad, kdy vstup dan funkce reaguje na zpsob pohybu pi zadvn a jeho prbh.

  http://pipni.cz/

 • Nevhodn pouit Javascriptu2.1.2 dn past na klvesy:Jestlie je mon pesunout fokus na urit prvek na strnce prostednictvm klvesnice, pak je tak mon pouze prostednictvm klvesnice fokus opt z prvku pesunout pry. Je-li k tomu zapoteb pout jinch klves ne ipek, tabultoru s nezmnnou funkc i jinch klves standardn pouvanch pro nvrat, je uivatel pouen o zpsobu, jm lze fokus z prvku odstranit.

 • Nedostaten kontrast barev1.4.3 Minimln kontrast:Text i text ve form obrzku m vi svmu pozad kontrast minimln 4,5:1.

  http://www.apple.com/cz/

 • Mal vchoz psmo1.4.4 Zmna velikosti textu:S vjimkou titulk a text ve form obrzk me bt text zvten a o 200% bez pomoci asistivnch technologi, ani dojde ke ztrt obsahu i poruen funknosti.

  http://www.skype.com/intl/en-gb/home

 • Tabulky1.3.2 Srozumiteln poad:Jestlie m poad informac, v nm jsou prezentovny, vliv na jejich srozumitelnost, me bt sprvn poad, v nm maj bt informace teny, programov ureno.

  http://www.gymta.cz/

 • Formule3.3.2 Popisky nebo pokyny:Je-li vyadovn vstup uivatele, m uivatel k dispozici popisky nebo pokyny.

  http://registrace.seznam.cz/

 • Kruciln otzky:Co je patn na vaem webu? Co udlte pro zlepen pstupnosti vaeho webu?

 • Dkujeme za pozornostRadek Pavlek @radlicek Roman Kabelka @cjneti Luk Marvan @bobmarvan

 • Radek se pstupnosti aktivn vnuje od roku 2000pod hlavikou projektu Blind Friendly Web. Je autorem metodiky Blind Friendly Web a spoluautor eskch pravidel pstupnosti pro weby veejn sprvy. Opstupnosti tak pe na svm blogu POSLEPU.

  Roman se problematice pstupnosti vnuje profesionln 4 roky pod hlavikou projektuBlind Friendly Web. Jeho zkuenosti s implementac uitn pstupnosti na webovch strnkch sahaj ovem ji do doby vce jak ped deseti lety, kdy se setkval s astmi barirami v pstupnosti a zkoumal monosti jejich een. Krom toho se vnuje lektorsk innosti zamen na zcvik s nronmi kompenzanmi pomckami pro nevidom na bzi PC ve spolenostiTyfloCentrum Brno.