babies -2

Download Babies  -2

Post on 18-May-2015

625 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Visa kas yra didinga pasaulyje, nublanksta prie kdiki didingum. V. Hugo Ities turtingas mogus yra tas, kurio vaikai bga itiestas rankas, kai jos yra tuios.

2. Vaikai pasaulio gro mato motinos akimis. Pestalocis Sprendimas turti vaik - tai susitaikymas su tuo, kad nuo iol tavo irdis gyvens ne tavo kne... 3. Jei savo vaikus padarysite laimingus dabar, jie bus laimingi dar dvideimt met - vien prisimindami tai. Vaikams privalome duoti du dalykus - aknis ir sparnus... 4. Kiekvienas naujagimis yra pats rykiausias rodymas, kad Dievas dar nenusivyl mogumi. R. Tagor Metai pasiklysta laike, laikas itirpsta vienoje maytje akimirkoje, akimirkoje - amintoje tyro vaiko irdyje... 5. Vienintelis dalykas k tvas gali duoti savo vaikams, tai mylti j mam. Kaskart kai gimsta kdikis, pasaulis suvinta galimybmis... 6. ...tiek nedaug reikia, kad vaikas pravirkt, ir tiek nedaug, kad nusiypsot...Vaikas visada gali imokyti suaugus trij dalyk: diaugtis be jokios prieasties, visuomet bti kuo nors usimusiu ir i vis jg reikalauti to, ko trokti. /P.Coelho/ 7. STABTELK su savo vaiku-kai kiti skuba aplink. VAIKIOK su savo vaiku-kai kiti vien tik bga. KALBK su savo vaiku-kai kiti geriau aukia. KLAUSYKIS vaiko-kai kiti apsimeta usim. JUOKIS su savo vaiku-kai kiti iri piktai. AISK su vaiku-kai kiti patys nori bti linksminami. PAGIRK savo vaik-kai kiti mato tik prasiengimus. MOKYKIS i savo vaiko-kai kiti yra prarad ini poreik. SVAJOK su savo vaiku-kai kiti tapo labai ciniki. SKAITYK su savo vaiku-kai kiti pirmenyb teikia televizoriui. MELSKIS su savo vaiku-kai kiti yra prarad tikjim. ATSIPRAYK savo vaiko-kai kiti apsimeta neklystaniais. DRAUSMINK savo vaik-kai kiti nesugeba nustatyti apribojim. APKABINK savo vaik-kai kiti nevertina prisilietimo jgos. A.P.Witham 8. Niekas neauga ms sode, tik skalbiniai ir kdikiai... Dylan Thomas Garbanl auksins spalvos, susiraiius velnuiais iedeliais, nuo mieliausios pasauly galvos man brangesn u turt ir gali. L. Byron 9. Savo viduje mes esame vaikai ir tokie liekame beveik vis savo gyvenim. Z. Froidas 10. Vaikai - tai gyvi laikai, siuniami ateit, kurios mes nematysime. Neil Postman Didiausi psichologin tak aplinkai ir ypa vaikams daro netinkamai gyvenamas tv gyvenimas.Carl Jung 11. Vaikai niekada atidiai nesiklaus suaugusij, taiau visada puikiai mokjo juos mgdioti .Vaikas gim kitais laikais, todl neribokite jo savo inojimu. 12. Vaikai sugeba daug k iksti todl, kad jie neino alternatyv. Maya Angelou I pradi vaikai myli savo tvus. Kai suauga, juos teisia. Kartais jiems atleidia.Oscar Wilde 13. Mano geriausi kriniai yra mano vaikai. Diane von Furstenberg 14. Vienintelis, kas supranta vaik, - tai kitas vaikas.M. Montesori Svarbiausia, ko tvai gali imokyti savo vaikus, tai, kaip be j gyventi.Frank A. Clark 15. Mayti, glenas ir trapus daigeli, vadinamas MOGUM! O kaip tave apsaugoti, apginti, iauginti?.. Just. Marcinkeviius 16. Giesm, tyliai gldinti motinos irdy, pragysta i vaiko lp... Vaikas pakankamai jauts, k reikia mama, auga labiau pasitikintis savimi ir todl jis anksiau ir lengviau nutraukia "virktel". 17. Kaip aidia vaikai? Kaip suaug... Tiktai paprastai ir graiai. Kadaise, kai nieks ms nemat, Mes aidm abu panaiai. 18. Kaip lidi vaikai? Kaip suaug... Tiktai visada atvirai. Jie ir neinodami tiki,Kad baigiasi viska gerai. 19. Kaip myli vaikai? Kaip suaug... Kaip mudu, kaip mudu kadais. Todl juos ir glaudia ir aukia Graiausiais pasauly vardais . 20. Ateiti pasaul taip pat sunku, kaip ir gimdyti. Vaikai gyvena tame paiame pasaulyje, kaip ir mes, taiau suvoki j kitaip. 21. I kur tu, vaike, gavai rankas, kojas, akis? O kas bt gyvu tave imok, kas dav tau em ir motin? I ko tu verki ir galvoji, I ko augi, o kojos tavo galvojimo klauso? Kas, vaike, tau dav klaus, kas sugalvojo plaukus, O kas imok augti? Marcelijus Martinaitis 22. Kdikis neklysta. Jis jus teisia nuostabiu ir siaubingu tikrumu. Jis prasiskverbia ird ir mato js mini spalv. Naujagimis - tai veidrodis. Jis atspindi js atvaizd. Nuo js priklauso, ar jis pravirks./Frederikas Laboije/ 23. Jei vaiko sieloje iekosime tik iukli, be abejo, tik jas ir rasime. (J. Geniuas) Visas pagrindines akas medis ileidia pirmaisiais metais. Vliau joms tereikia augti ir stiprti. To, ko norime imokyti mog visam gyvenimui, turime mokyti eimoje. (J. A. Komenskis) 24. Meil - yra esmin vaisingumo dvasia: jos pagrindinis tikslas - kurti gyvenim. (M. Montesori) Bkite rpestingi su mautliais: jie yra dideli, nes juose Dievas gyvena. (V. Hugo) 25. Vaikas, kuris teikia laims savo tvui ir savo motinai, yra geriausia, k ms akys gali regti. (S. Lagerlef) Nepaindami vaiko prigimties, mes vaik savo grubumu tarsi irauname i vaikysts. 26. Vaiko gyvenimas tarsi augalas, kuris turi ne tik tai, k mato ms akys, bet ir tai, kas jame tno kaip ateities uuomazgos. Jis gal tik iskleids lapus, bet kada nors prays, vliau duos vaisi. Tas ateities uuomazgas gali tiksliausiai apiuopti tas, kuris pasta augalo esm. Taigi, mums norint suvokti vaiko ateit, reikia prasiskverbti slpining vaiko prigimt. PPS INGA