backstage türkçe

Download Backstage türkçe

Post on 19-Feb-2016

232 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

T E C H N O A L P I N – K A R G A R A N T I L I türkçe Başarılı bir kış turizmi için temel ilke 2 BACKSTAGEMAGAZINE Kar garantili 1) Mountain Quality Check Winter 2005 und 2006, Mountain Management Consulting, www.mountain- management.com ... TÜM GÜN BOYUNCA ÜZERİNDE EN İYİ ŞEKİL- DE YOL ALABİLECEKLERİ PİSTLERİN BEKLENTİSİ İÇİNDELERER 1989 yılından beri Alpler Bölgesi’ndeki tırmanma ter- tibatlarının transport kapasitesi (Verimlilik Kişi sayısı/ Saat x İrtifa farkı m) sürekli olarak artmaktadır. Öyle

TRANSCRIPT

 • M A G A Z I N E

  T E C H N O A L P I N K A R G A R A N T I L I

  trk

  e

 • Kar g

  aranti

  li

  Teknik kar yadrlmasBaarl bir k turizmi iin temel ilke

  2 BACKSTAGEMAGAZINE

 • ... KI TATLNDE KAR ARIYORLARKi tatilinin ana fikri kar ve gnetir. Kara bal olmayan hamam, sauna, rnlerle telafisi ne-

  ... KI TATL BLGELERN GARANTL KAR G-VENLNE GRE SEYORLARKar gvenlii, K sporu yaplacak yerin seiminde en nemli kriter. Pistlerin gvenlii Kar ile yaknl olan

  ... PST KALTES VE PST LE LGL TEKLFTEN ET-KLENDKLERNDE TEKRAR GELYORLARBu konu; mteri anketleri ile birok defa onaylanmtr. Bu nedenden tr; ideal kar ve pist durumu, baarl

  ... TM GN BOYUNCA ZERNDE EN Y EKL-DE YOL ALABLECEKLER PSTLERN BEKLENTS NDELERER1989 ylndan beri Alpler Blgesindeki trmanma ter-tibatlarnn transport kapasitesi (Verimlilik Kii says/Saat x rtifa fark m) srekli olarak artmaktadr. yle

  redeyse mmkn deildir. Bu rnler sadece tamamlayc niteliktedir.

  bir dier nemli kriter- 2. srada yer alyor.1) 2) Trmanma tertibat-larnn rahatl ise daha sonraki bir kriter.

  bir kayak blgesinin temel koul-lar arasnda saylyor. Teknik kar yadrlmas, kayak merkezinin gvenlii iin vazgeilmezdir.

  ki; 2004-2006 yllar arasnda sadece Tiroldeki transport kapa-sitesi 422.122 kiiden 457.402 kiiye kt.3) Bu taleplere, tama-men doal olan kar pistleri da-yanamaz.

  1) Mountain Quality Check

  Winter 2005 und 2006,

  Mountain Management

  Consulting, www.mountain-

  management.com

  2) Avusturya, svire, Almanya

  ve talya kapsamnda yap-

  lan, K 2006/2007 Byk

  Online-K Sporu Anketi.

  3) Seilbahnen, Lifte in Tirol

  01.12.2006, Yaymlayan

  Tirol Eyalet Ynetimi Spor

  Departman.

  KI SPORCULARI...

  KI SPORCULARININ ARADIIKAR GVENL, PSTN KALTESVE PST ETLL

  BACKSTAGEMAGAZINE 3

 • Kar g

  aranti

  li

  GEN ALANI KAPLAYAN SUN KAR YADIRIMI

  rm olmadan, leden sonralar kaymaya iyi derecede elverililik mmkn olamazd.

  ... KI TATLCLER VE KAYAK MERKEZ N KAYAK SEZO-NUNU PLANLANABLR HALE GETRYORKatma deer zincirindeki tm iletmeler kendilerini bu tarihle-re gre hazrlayabilir ve bylece; yksek katma deeri garantileye-cek olan nispeten daha dengeli bir i plann hedefleyebilirler.

  ... EFEKTF VE ALGILANAN GVENL YKSEK DE-RECEDE ARTIRIYORPist hatas nedeniyle dmeler, lokal buzlanma veya karsz blgeler ve ayrca ar derecede deikenlik gsteren kar kalitesi teknik kar yadrlmas ile engel-lenmektedir.

  ... BALANGI SEVYESNDEKLER VE KISA BR SRE SONRA YENDEN BALAYANLAR N OLUMLU BR KAYAK SPORU TECRBESNE MKAN SALARKayak sporunun popler bir spor dal olarak destek-lenmesi iin ocuklarn cokusu nemli bir etkendir. ocuklar, sadece olumlu tecrbelerle kayak sporundan zevk alr ve bu zevki hatrlarlar. Hzl baar tecrbeleri, yaralanma riskinin az olmas ve pistlerde iyi bir imajn ol-mas, imdiye kadar azmsanan gen ve yetikin yeniden balayanlar grubu ( Avusturya, Almanya ve Hollandann ekirdek pazarlarnda yaklak 12,9 milyon potansiyel (yeniden) balayan4)) kayak sporunun yaplmas iin ana kriterleri ifade etmektedir. Dadan vadiye kadar kay-maya elverili (buzlu olmayan!!), en iyi ekilde dzeltilen pistler bunun iin temel artlar oluturuyor.

  ... HENZ SONBAHARIN BT-MNE DORU BLE EN Y PST KALTESN SALIYOR

  ... SABAHTAN AKAMA, DA-DAN VADYE KADAR ET L-DE KULLANILI, SALAM PSTLERE OLANAK SALIYORYollarn artan transport kapasite-si ve ayrca artan kayak says, pistlerin gnmzde, nceden 1,5 haftada sahip olduklar fre-kanslar bir gnde gzler nne sermektedirler. Teknik kar yad-

  KAR GVENL BU ESNADA KAYAK BLGELENN EN NEML PAZARLAMA ARACI OLMUTUR

  4 BACKSTAGEMAGAZINE

 • KAR MAKNELER BAARILI,SALIKLI KI SPORU MERKEZLERNN TEMEL EKPMANLARI ARASINDADIR

  ... TURZMDE KATMA DEE-RN SALANMASI N TEMEL OLUTURUYORTirolde, teleferik ekonomisi d-nda bu kadar az bir alanda blgenin ve blge halknn refa-hn bu derece yksek llerde salayan baka bir bran yok. Te-leferik ekonomisi, yllk en azn-dan yaklak 550 milyon katma deer hedefliyor.5) Da demiryolu sahasnn (Primer sektr) geliri ile balantl olarak 6 seviyesinde bir arpan etkisi ortaya karmakta-dr, yani da demiryolunda c-retlerde, maalarda ve krlarda 1000,- , bunlarn kullanm ile blgede toplam 6000,- gelire dnmektedir. Devlet iin gi-der vergisi deneklerinden yllk 502,2 milyon denmektedir.6)

  Teleferik branlarnn; yazn ek bir geim kayna yaratma aba-

  larna ramen, bran cirosunun %93 kn elde edil-mektedir. Avusturyann teleferik iletmeleri, byk b-lm yapca yoksul blgelerde olan, ortalama 14.300 insann iverenidir.7)

  ... DORUDAN KYE YAKINLII LE UZUN ULAIM SRELER OLMAKSIZIN KOLAY KAYAK ZEVKNE OLANAK SALARTeknik kar yadrlmas sayesinde ak tutulabilen ayr ayr ky teleferikleri ve kk aile kayak blgeleri, uzun yolculuklar gerekmeksizin dzenli altrma ve idman olanaklarn garantiliyor.

  4) Avusturya Teleferik let-

  meleri Meslek Odas, www.

  seilbahnen.at/winter/wiedere-

  insteiger, Kasm 2009

  5) Tirol Ticaret Odas Ekono-

  mik Raporu 2007

  6) dwif Mnchen, Teleferik-

  letmeleri Katma Deer Ara-

  trmas2005, sterreich Wer-

  bung T-MONA 06; Avusturya

  Teleferik letmeleri Meslek

  Odas, www.seilbahnen.at/

  heute/wertschoepfung

  7) Avusturya Teleferik let-

  meleri Meslek Odas, www.

  seilbahnen.at/seilbahnen/

  heute/wirtschaftsfaktor

  BACKSTAGEMAGAZINE 5

 • Kar g

  aranti

  li

  Saylar ve GereklerTeknik kar yadrlmas

  Tirol 2.500 kmden fazla kayak pistine ve ortalama 7.300 hektar pist alanna sahip. Bu; Tiroln kara alanndaki yzlm-nn yaklak %0,6sna tekabl etmektedir (Tirol Eyalet Ynetimi Dairesinin alan planlama departman verilerine gre).8)

  5.300 Hektar, yani Tiroldeki pist alanlarnn %73ne teknik kar yadrlmaktadr.9)

  Buna kyasla:10)

  Bir sonraki sayfada grafie baknz Avusturyadaki 254 teleferik irketi, 2010 mali ylnda

  toplam 562 milyon Euro yatrm yaptlar. Bunun 287 milyon Eurosu trmanma tertibatlarna, 122 milyon Eurosu pist yapm, giri sistemleri, park alanlar ve ulam yollar, gastronomi, pist aralar, kzak pistleri vb. yatrmlar iin, ayrca 153 milyon Euro da teknik kar yadrlmasna aktarld11). Buna kyasla: 2009: 163 milyon, 2008: 127 milyon, 2007: 115 milyon, 2006: 55 milyon.12)

  Teknik kar yadrlmas Teleferik irketlerinin toplam giderle-rinin %17- %20sini oluturmaktadr.13)

  svirede ylda 80 milyon Franktan fazlas teknik kar yadrl-masna yatrlmaktadr. Bu durum; karla kapl olan pist alanlarnn belirgin derecede artmasna sebep olmutur. 1999/2000 yllarnda pistlerin sadece %5ine teknik kar yadrlmaktayd. 2009/2010 yllarnda ise bu oran yaklak %36y buldu.14)

  Saylar ve Gerekler8) Tirol Ticaret Odas Ekono-

  mik Raporu 2007, sayfa 1 f.

  9) Tirol Ticaret Odas Ekono-

  mik Raporu 2007, sayfa 3

  10) Avusturya Teleferik let-

  meleri Meslek Odas,

  www.seilbahnen.at/presse/

  aktuell/factsheet-winter

  11) Avusturya Teleferik let-

  meleri Meslek Odas,

  www.seilbahnen.at/presse/

  aktuell/factsheet-winter

  12) Tirol Ticaret Odas Ekono-

  mik Raporu 2007, sayfa 13

  13) Tirol Ticaret Odas Ekono-

  mik Raporu 2007, sayfa 28

  14) www.seilbahnen.org/

  dcs/users/174/Fakten_

  Zahlen_2010_d.pdf

  6 BACKSTAGEMAGAZINE

 • Avusturyada toplam25.400 hektar pist alan%66s karla rtl

  Tirol7.300 hektar pist%73 karla rtl

  Dolomiti Superski1.200 km pist%95i karla rtl

  Fransada toplam25.000 hektar pist alan%19u karla rtl

  Bayern3.700 hektar pist alan%13 karla rtl

  Kanton Graubnden%20si karla rtl pist

  svirede toplam80 km2 pist alan%36s karla rtl

  Sdtirolde toplam%80in zerinde karlartl pist alan

  BACKSTAGEMAGAZINE 7

 • Kar g

  aranti

  li

  DOAL VEYA SUN KAR OLMASI FARKETMEZ, SONUTA KAR SU VE HAVA ELEMENTLERNDEN OLUUYOR

  Aradaki fark sadece teknik karn makine retimi olma-sdr. Bu nedenden dolay; genel olarak kullanlan Suni kar terimi yanltr. Bu terim daha ok, plastik veya strafordan elde edilen tiyatro ve film karn tanmlamak-tadr. Kar yadrma tertibatlarndan elde edilen kar iin doru isim teknik kardr.

  Teknik karn retiminde doal karn oluumu taklit edil-mektedir. Kar retelerinin tipinden bamsz olarak (pervaneli kar reteci ya da flemeli hortum) tazyikli su kullanlarak en kk damlacklar pskrtlmektedir. Kk zerreler halinde pskrtlen su sisi; ince ekilde pskrtlen, nkleatr pskrten hortumlardan kan ve nkleit (kar ekirdei) denilen yapy ieren su ve ba-snl hava karm ile karlar. Pervaneli kar rete-lerinin trbinleri nkleitleri ve ince su sisini ortamdaki havaya tar. Bu uu sresince su ve hava karm donarak kar tanelerine dnr.

  Su ve hava, baka bir ey yok!Doal karn oluumuDoal veya teknik kar olmas fark etmez, sonuta kar su ve hava elementlerinden oluuyor. Kar, atmosferdeki havann soumas ve ar doygunlua ulamas ile bulutlarda oluan, en hassas e-kilde younlaan su damlacklarndan olumaktadr. Bunlardan; -yerekimine bal olarak- yerkre tarafndan ekilen, ok dk slarda oluan kk buz kristalleri oluur. Birka dakika sren d srasnda farkl hava katmanlar arasnda buz kristalleri kendi eksenleri boyunca byrler ve bylelikle tipik kar kristalleri ortaya kar. Kar kristallerinin birbirine balanmas ve beraberce yuvarlanmalar ile kar taneleri oluur. Kar tanelerinin ierisindeki su miktarna ve ald ekle gre doal kar farkl eitlere ayrl-maktadr. Toz kardan buzlu kara, sulu ilkbahar karna kadar birok eide ayrlmaktadr.

  Teknik kar yadrlmasnn temel prensipleriTeknik kar da tpk doal kar gibi sadece su ve havadan olumaktadr.

  8 BACKSTAGEMAGAZINE

 • Teknik kar yadrlmas iin iklimsel ko-ullarTeknik karn retilmesi iin birok zellik dikkate aln-maldr. Kar ssndan sz edildiinde, slak termo-metre scakl kastedilmektedir. Islak termometre scakl; kuru termometre scakl (tm termomet-relerden okunabilen scaklk) ve relatif nem oran