balanza 123

Download Balanza 123

Post on 20-Feb-2018

263 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Balanza 123

  1/46

 • 7/24/2019 Balanza 123

  2/46

  ^dtratjs y Nijmra`as - Vabvakgj Drrjrds - Xuktjs Jfubtagjs

  CJFWD\TCA ! "afi# dk $%&'! Dra (i)jbdmti*j gd +uit,ibi(uitb rdy gd bjs a,tdfas .ud`abbdfi# dk $/'& 8drj gd1igj a sdr Cjftd,u*a *uy)jvdk fuakgj dstd afjktdfi*idktj `ud dbdvagj abtrjkj su tj F(i*ab8j8jfa a .uidk sirvi# dk dbd)>rfitj bbdmakgj ab mragj gd mdkdrab 8jr susviftjrias sj1rd bjs td8dkfias y fjk.uistakgj F(abfjy Wd.ui,.uia,! 6abbdfi# F(i*ab8j8jfa dk $/7% ya4k sd vij gds8jsdgj gd ba fjrjka 8jr su (dr*akj

  ibdmiti*j t,fjkuabt 8drj Cjftd,u*a kj abdm# susgdrdf(js a sdr dbdmigj d*8dragjr *jstr#sd kj1bd yfj*j t,fj(uabt 8rjtdma a "d,a(uabfjytb 8rkfi8dgd Wd,- fufj gdstrjkagj y 8drsdmuigj 8jr Ca0tbausur8agjr gdb trjkj gd Wd8akdfa Cjftd,u*a*arf(# a 8rjfurar ba 8a, fjk Ca0tba! Dstd rdf(a,#tjgj arrdmbj y db d*1a)agjr a,tdfa 8ugj sabvarsdgd1igj a ba `uma! Cjftd,u*a aktd a.udbba aftitug(a1b# gd mudrra 8drj bjs a,tdfas 8agdfak 8jfjgis8udstjs a mudrrdar 8jr uka fudsti#k .ud kj bdsa`dfta1a girdfta*dktd fu=b dra ba fudsti#k dktrd bjsgd Wd8akdfa y Wd,fufj! Xdrj ba ik`budkfia gdb rdy y

  ba suya 8rj8ia fjkvdkfidrjk a bjs *d0ifakjs 8arabuf(ar dk `avjr gdb 8rkfi8d gd Wd,fufj bi1r#sd ukamrak 1atabba dk Wakaiafak dk bjs gjs 8ri*drjs gasgd fj*1atd `udrjk vdkfigjs bjs a,tdfas .ud dsta1akya gis8udstjs a sj*dtdrsd budmj gd safri`ifar a surdy y a sus )d`ds fuakgj Cjftd,u*a gakgj vudbtaab bamj .ud sd8ara1a a bjs fj*1atidktds 8jrWbafj8ak y F(abfj afj*dti# ab dkd*imj 8jr bads8abga! Ca0tba a1akgjkagj 8jr ba kj1bd,a .uddsta1a gismustaga 8jr su gds8jtis*j gij ba sd5ab gd

  ba gdrrjta y sd jfubt#9 dk uk dsta1bdfi*idktj gd1a5js! s ?Car,j$3$&2 y .ud sd fj*8jka 8rikfi8ab*dktd gd bjs8jgdrjsjs dstagjs gd Wd,fufj C>0ifj y Wbafd8=kfaga ukj gd bjs fuabds tdka su rdy! Cjftd,u*a

  simui# sirvidkgj a su (dr*akj agubtdrikj! Vj*dti#a ba j1dgidkfia gd ,fj(uab db rdikj gd Wafu1a y bjs8rikfi8agjs gd Fj)j(uaf=k y ;jf(i*ibfj y 8jr susviftjrias gij a su kafi#k 8rdgj*ikij dk db Ak=(uaf!"j ds d0tra5j as .ud a ba *udrtd gd t,fj(uabt?$/%:2 `udsd dbdvagj ab trjkj 8jr afba*afi#k! Wjgjsbjs )d`ds vdfikjs asistidrjk a ba fdrd*jkia gd bafjrjkafi#k! Dk bjs abtards sd safri`ifarjk vfti*asfuya sakmrd fjrri# a tjrrdktds 8ara dbbj sdsu*ikistrarjk bjs 8risijkdrjs (df(js dk ukaikfursi#k (df(a fjktra bjs (a1itaktds gd F(abfj!

  Cjftd,u*a kj sus8dkgi# bas mudrras

  fj*dk,agas dk db rdikagj aktdrijr! Hd)js gd dbbjd*8d,# su rdikagj bdvaktakgj uk td*8bj a+uit,ibj8jf(tbi ?gijs agjragj 8jr bjs a,tdfas .udgifdk kafi# ar*agj gd tjga ar*a2 y *atakgj dk1atabba fa*8ab ab rdy gd Wbatdbjbfj .uidk ya dktid*8j gd t,fj(uabt (a1a 8rdtdkgigj a8jgdrarsdgd ba fjrjka gd C>0ifj!

  C>0ifj y sus abiagjs gdfbararjk ba mudrra aFjbiuai0-tba(uaf=k .ud dstakgj *uy ab Cdgijgasd d*8d5a1a dk fdrrar db 8asj a bjs *drfagdrds gdb

 • 7/24/2019 Balanza 123

  3/46

  "jrtd! Dk ba 8ri*dra fa*8a5a `udrjk gdrrjtagjs98ara ba sdmukga rdukidrjk uk dkjr*d d)>rfitj .udgdrrjt# a tjgjs a 8dsar gd (a1>rsdbd ukigj bjsWba0fabtdfas y bjs +ud0jt,ikmas! Dk fj*1atd*atarjk *uf(js dkd*imjs y a bjs .ud (ifidrjk8risijkdrjs bjs safri`ifarjk a bjs gijsds!

  Agud5=rjksd ta*1i>k gd t,t,jfak Wd8dyafaf

  Wdfabfj Wd(uaf=k y uau(tjf(fj fdrfa gdbAtb=ktifj!Fjk.uistarjk gds8u>s bas fj*arfas Atjf(8ak

  Wi,au(fjaf y udtbaf(tbak gd gjkgd safarjk mrak1jtk dk rifas tdbas (dr*jsjs ta8ifds 8bu*as gd*uf(j vabjr *u)drds 8ara dsfbavas vabijsas 8idbdsy *uf(js jtrjs artfubjs as gd utibigag fj*j gdbu)j!A jribbas gdb jb j gd Fudtbaf(tbak (abb=rjksdkudva*dktd fjk bjs +ud0jt,ikmas y bjsWba0fabtdfas .ud afugak fjk rd`udr,js bbdvakgjbjs gijsds gd F(jbuba y auk .ud dk uk 8rikfi8ij

  td*ak j`rdfdk 1atabba td*idkgj jtrj gdsfaba1rjCa.ui(dki0 kudvj rdy gd Wbatdbjbfj bds afj-*dtidrjk y dk 8jfjs gas sd vij jfu8aga 8jr dbikvasjr tjga ba 8rjvikfia! ^dgu)drjk 8jr `ik bastidrras gd Wbakfj,uau(titbak y Wba8afjya .ud bds8ama1a tri1utj dk ikfidksj fjbjrds vasjs `ikjsaktjrf(as y 8dkaf(js gd .udt,abbi .ud dk ba >8jfadrak bjs gd *ayjr 8rdfij!

  Ha fjktri1ufi#k gd bjs Fudtbaf(tbaktdfasfjksista 8rikfi8ab*dktd dk fafaj y dk ba2 mj*a gd.ud dktjkfds sd (afak 8dbjtas bba*agas ubb!

  Xdrj bas faba*igagds 8rjktj a.ud)arjk ab

  i*8drij! Has amuas gdb bamj gd C>0ifj frdfidrjk(asta fu1rir ba fiugag y sus (a1itaktds tdkak .udrdfjrrdr bas fabbds dk fakjas!

  6ud dktjkfds fuakgj 8ara dvitar `uturasikukgafijkds sd (i,j uk mimaktdsfj 8ardg#k gdfuatrj y *dgij 1ra,as ga akf(j *=s gd trdsbdmuas gd barmj y avak,akgj db ds8afij gd ukabdmua gdktrj gdb amua! Dk F(abfj (u1j ukard1dbi#k .ud jfasijk# *uf(as vfti*as9 budmj(u1j `udrtds kidvds y a1ukgaktds (dbagas .udgdstruydrjk tjgas bas sid*1ras y 8baktjs! +u1jsdis a5js gd (a*1rd y *isdria tak mrakgd .ud bjs

  8agrds i1ak a Wjtjkafa8ak a 8dr*utar a sus (i)js8jr *a,!Hjs trds rdyds ukigjs gistri1uydrjk bjs mrakjs

  .ud a1ukgaktd*dktd tdkak rdsdrvagjs9 d0i*idrjka bjs 8ud1bjs gd tjgj tri1utj 8drj bas `a*ibias(uak gd a.udbba tidrra gdsjbaga!

  Vd .udra a8bafar ba f#bdra gdb fidbj fjksafri`ifijs gd sakmrd (u*aka .ud faga ga sdau*dkta1ak! Hjs safdrgjtds gdfak Gsd kdfdsita

  sakmrd `rdsfa y ya kj 1asta1ak bjs 8risijkdrjs gdmudrra 8ara ik*jbar!

  Dk $/3: d*8d,# a *d)jrar ba situafi#k! Hatidrra d*8d,# a gar sus `rutjs rdmrdsarjk bjs`umitivjs y db vabbd d*8d,# a rd8jkdrsd gd sus.ud1raktjs! Hjs (j*1rds fubtivarjk (asta dk basfu*1rds gd bjs fdrrjs .ud dkfjktrarjk a8tjs 8ara

  ba amrifubtura!Xdrj tak 8rjktj d*8d,# ba 1jkak,a bjs gdF(abfj dtdrkjs dkd*imjs gdb i*8drij sd rd1dbarjk!Vid*8rd ba dtdrka fudsti#k tak 8rjktj gdsa8ardfddb td*jr surmd db rdkfjr9 G@.ui>k js dksd5# atd*dr .ud kj js dksd5# a a*ar ra,a gd v1jrasM?Euak db 8rdfursjr2 y as (ak sdmuigj bjs (j*1rdssimbj tras simbj! Ha bdy kjs vikj a j`rdfdr a*jr gdbXagrd @sdr=k bbdmagjs bjs tid*8jsM

  Cjftd,u*a gdsda1a 8jkdr `ik a bas mudrras 8drjkj dra 8jsi1bd aktd tab dstagj gd fjsas y bjs trdsrdyds ukigjs sd 8rj8usidrjk kj gd)ar bas ar*as

  (asta gdstruir a.udbbjs dkd*imjs gd ba 8a,!Ha sudrtd gd bjs iksurrdftjs sd gdfigi# dk ukasjba 1atabba .ud gur# 7/ (jras 8drj .ud fjst#*uf(si*a sakmrd!

  Hjs vdkfdgjrds dktrarjk dk ba fiugag ab sa.udjy 8ibba)d9 atdrrjri,agjs bjs (a1itaktds (uydrjk abjs *jktds y *uf(js sd gd)arjk *jrir gd (a*1rdaktds .ud fadr dk *akjs gdb dkd*imj!

  Hjs vdkfdgjrds sd rd8artidrjk bas tidrras .ud a suvd, gistri1uydrjk dktrd sus fa8itakds! A bjs f(abfjs.ud tj*arjk 8risijkdrjs bds (ifidrjk jrkarmrakgds sabjkds dk sus 8abafijs!

  Hjs trds rdyds avak,arjk gds8u>s sj1rd Wd8dafa.ud ta*1i>k sd (a1a rdvdbagj y bj gj*ikarjk dkjtrj fj*1atd!

  Ia 8udstjs dk fa*8a5a 8rjsimuidrjk susfjk.uistas *=s abb= gd bjs *jktds

  Wj*arjk as bas 8rjvikfias gd Fud0tbakWbabiuitjbak Fj0j(itbak Wa*a,jbak Afatb=kXia,tbak Wdtbjfjyak y ;ibdtd8df y bds (ifidrjktri1utarijs tdr*ikakgj fjk dstj ba affi#k *ibitargd Cjftd,u*a 8drj kj ba gd su mj1idrkj!

  s gd ba ikukgafi#k rddgi`if# ba fiugag gdC>0ifj dk *d)jrds fjkgifijkds .ud dsta1a

  aktdrijr*dktd! Vafri if# tjga su `jrtuka dk bjsgas gd gdsmrafia gd su rdikj! +i,j su fjrtdku*drjsa y 1ribbaktd9 bjs 8rkfi8ds vdfikjsafugak a rdkgirbd (j*dka)d y a8jrtar vabijsjsrd(dkds! Dktrd sus ikstru*dktjs Cjftd,u*a fjkt#fjk bjs safdrgjtds bjs .ud bbdmarjk a sdr takku*drjsjs .ud sjbj dk db td*8bj gd ba fiugag gdC>0ifj vivak 3!''' 8drsjkas fjksamragas abfubtj! Au*dkt# bas fdrd*jkias rdbimijsas ikstituy#kudvjs fubtjs 8ara garbds *=s i*8jrtakfia a bjs

 • 7/24/2019 Balanza 123

  4/46

  j)js gdb 8ud1bj! Fjkstruy# kudvjs tdjfabi jtd*8bjs gd k

  dsta1a mrakgd*dktd rd8ri*iga y fastimaga!

  Hjs dsfbavjs fautivagjs dk ba mudrra drakgdstikagjs a bjs safri`ifijs sabvj raras d0fd8fijkds8drj bjs gd*=s dsfbavjs dsta1ak 8rjtdmigjs 8jr >b!

  Vu f#gimj `ud d0fdsiva*dktd rimurjsj 8drj sdgirima sid*8rd a 8rdvdkir *abds .ud a`dfta1ak ba*jrab gd bas fjstu*1rds y `ud 8jr dstd *jgj fj*ji*8usj db jrgdk dk sus vasabbjs .ud a 8dsar gd su

  sdvdrigag bd agjra1ak!Xudgd afus=rsdbd gd (a1dr i*8udstj 8jr db`akatis*j rdbimijsj gdsviagj gd ba `d gd bjsa,tdfas bj .ud gd1a (a1dr (df(j sj1rd jtras1asds 8jr dsj dra td*igj 8drj ta*1i>k drards8dftagj dk tjgj db Ak=(uaf 8jr su )ustifia 8arasus s41gitjs9 bba*=1akbd b(uifa*ika ds gdfir dbrakgd y db Eustj! 6abbdfi# dk $/:/ y bd sufdgi# su8ri*j A0a)afabt!

 • 7/24/2019 Balanza 123

  5/46

  mi*dk dfjk#*ifj y *d d*8d5j .udgds8u>s gd dstd fa8tubj faga (j*1rd 8udgd sdr uk*ikistrj y )d`d gd dstagj!!! Xdr*itig*d .ud 8jr ukavd, dk tjga *i barma j1ra gima fj*j db 8j8ubar ybdmdkgarij GDb Oasfj gd Jbavarra Fuakgj ukvasfj .uidrd tjgjs .uidrdk9 8jr.ud .uidrj yj y1asta Brak sidtd!!! fu=ktj *d fudsta bj .ud afa1j gd 8rj*dtdr8drj!!! agd*=s gd Oasfj sjy kavarrj9 tidrra `>rtib yfidbj 8urj a bjs .ud dvjfj 8ara dstd!!! fa8tubj .ud8udgd sdr y sdr= uk F#gimj gd dfjkj*a *atdriab*jrab fidkt`ifj y ds8irituab!

  Ojy a gistri1uir *i tra1a)j dk $/ 8=rra`js!Xbaktd>*jsbjs!

  DFJ"JCA I DFJ"JC;W6FAFJ"

  udrd*js 8rj8dkgdr a rd8arar dk *uf(j bjsga5jL fausagjs 8jr ba dfjkj*i0ti`ifafi#k .ud (aktdkigj bas kafijkds tjgas dk vd, gd ba vdrgagdradfjkj*a!

  "ikmuka `ukfi#k gd ba viga 8udgd afdrfarsd a ba8dr`dffi#k dk taktj sd gdsfjkjfd db vabjr rdab gdbds8ritu gdb (j*1rd g=kgjbd db 8udstjfjrrds8jkgidktd ds gdfir db 8ri*drj gd tjgas basfjsas9 y 8jr kj (a1dr sigj as dk vd, gd dfjkj*a(u1j dfjkj*i0ti`ifafi#k!

  +jy fj*j ya ba bdy bd Eustifia y kj8udgj ki .uidrj gdsj1dgdfdr a .uidk *d *akga8udstj .ud *d iks8ira y gar> a.u uk 8uktj gdfaga fa8tubj gd dfjkj*a 8ara .ud sirva gd ds-faba 8dgam#mifa fj*j as sd gdstika 8ara bjs(j*1rds dk db r>mi*dk gd ba Fj*uka gd A*jr yHdy!

  Ha dfjkj*a 1idk dktdkgiga ds dvitar sid*8rd bj

  su8dr`buj9 8drj fuigakgj kj sd vaya a fadr dk dbrigfubj gdb avarj dk ba tafa5dra dk ba*d,.uikgag .ud bbdvak gdsdmuiga ab dmjs*j y baavarifia .ud ds bj .ud fjksti