balti riikide okupeerimine 1939-1940

of 16 /16
BALTI RIIKIDE OKUPEERIMINE 1939-1940 Märt Virunurm

Upload: maert-virunurm

Post on 11-Jul-2015

224 views

Category:

Education


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

BALTI RIIKIDE OKUPEERIMINE 1939-1940

Märt Virunurm

Page 2: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

PÕHJUS

Kõigi kolme Balti riigi okupeerimine N. Liidu

poolt 1940. aastal toimus ühe ja

samatsenaariumi järgi, tuues ettekäändeks

kõigi kolme riigi poolt N. Liiduga sõlmitud

vastastikuse abistamispakti rikkumise.

Esimesena sai sellise süüdistuse Leedu.

Page 3: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

1940 - LEEDU

Juba 1940. aasta aprillis hakkas Punaarmee

koondama oma üksusi Leedu piirile.

18. mail alustasid Nõukogude väed

marssi Naujai Vilniost Kaunase lähedal

paiknevale Gaižiunasepolügoonile.

Page 4: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

NOVEMBRIS HAKKAS NÕUKOGUDE LIIT

SURVESTAMA SOOMET.

Leningradi julgeoleku tagamiseks annab

Soome Karjala alad ja Nõukogude Liit

annab Põhjast territooriumi tagasi.Nõuti ka,et

Soome lubaks oma territooriumile rajada

Nõukogude Liidu sõjaväebaasid.

Soome vastus EI !

Page 5: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

30.11.1939

Nõukogude Liit alustab sõda Soome vastu

Page 6: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

12.03.1940 SÕLMITI RAHULEPING MOSKVAS

SOOME JA NÕUKOGUDE LIIDU VAHEL

1.Soome loovutas Karjala koos Viiburi

linnaga

2.Pidi lubama rajada Nõukogude

mereväebaasi Hanko poolsaarele

Page 7: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

14.06.1940 – NÕUKOGUDE LIIT ESITAS

ULTIMAATUMI LEEDULE

Ultimaatumi 2 olulisemat nõuet :

1. Täiendavate väeüksuste lubamine Leedu

territooriumile

2. Valitsuse väljavahetamist

Page 8: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

15.06.1940

Punaarmee marsib Leetu. Nõukogude

okupatsiooni algus.

Page 9: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

16.06.1940 - 17.06.1940

Esitati ultimaatum Eestile

Marssis sisse 100 000 meest. Iseseisva

Eesti riigi lõpp, okupatsiooni algus Eestis ja

Lätis

Page 10: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

EESTI OKUPATSIOON

Eestisse saadeti A.Ždanov – Stalini

eriesindaja. Viis Nõukogude okupatsiooni

poliitika Eestis läbi. Stsenaariumi,mida Stalin

ette nägi.

Page 11: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

LEPINGU OLULISEMAD TINGIMUSED

• Eesti on kohustatud lubama omada Nõukogude Liidul Saaremaal, Hiiumaal ning Paldiski linnas sõjaväebaase.

• Kumbki lepinguosaline ei tohi sõlmida liite ega osa võtta koalitsioonidest, mis on sihitud ühe

lepinguosalise vastu

• Käesoleva pakti elluviimine ei tohi riivata kummagi lepinguosalise suveräänsust

• Baaside piirkonnad jäävad EV territooriumiks

Page 12: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

21.06.1940

astus sisse uus valitsus,mille eesotsas oli

J.Vares Barbarus. Juunipööre Eesti riiklus

likvideeriti täielikult järgmiste

ümberkorraldustega (juuni-juuli 1940)

Page 13: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

UUS KORD EESTIS

1.Keelustati Isamaaliidu,Kaitseliidu ja kutsekodade tegevus

2.Hakati vallandama juhtivaid ametnikke

3.Ainukese erakonnana võis tegutseda EK(b)P – Eestimaa kommunistliku bolševike

partei tegevus.

4.Algasid esimesed arreteerimised NKVD –Siseasjade Rahvakomissariaat juhtimisel

5.Saadeti laiali Riigikogu ja korraldati uued valimised riigi volikogusse ETRL – (valimisliit) Eesti Töötava Rahva Liit

Page 14: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

1. Eesti Vabariik kuulutatakse ENSV - Eesti

Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks

2. Maa kuulutati rahva omandiks, hakati ellu

viima agraarreformi

3. Võeti vastu otsus tagandada ametist EV

president Konstantin Päts

4. Otsustati esitada palve ENSV vastu

võtmiseks NSV Liidu koosseisu

Page 15: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

06.08.1940

Ametlikult astus Eesti (Läti,Leedu) NSV Liidu

koosseisu. Inkorporeerimine

Page 16: Balti riikide okupeerimine 1939-1940

TÄNAN KUULAMAST !