barman ospatar

Author: brian-warner

Post on 14-Jul-2015

1.582 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nr. ...... / ........................................ EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC

BARMAN - OSP TARPROCESUL DE MUNC Procesul de munc const n prepararea b uturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a b uturilor r coritoare, aprovizionarea cu marf , depozitarea acesteia, cur enia la locul de munc . ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT a) Mijloace de produc ie: fierb tor electric pentru ap i ceai; expresor (dozator cafea); ma in pentru cuburi de ghea ; utilaje frigorifice; cu ite, tacmuri, tirbu on, deschiz tor de sticle, conserve etc.; vesel , pahare; mas de lucru; dulapuri pentru pahare, vase, unelte i scule; rasteluri; conserve, b uturi, fructe, zah r, etc; spa ii de lucru; sc ri, c i de circula ie i acces; spa ii igienico-sanitare i sociale; produse de ntre inere i cur enie; consumabile; curent electric 220V; agent termic sub presiune; mobilier pentru sala de mese (mese, scaune, cuiere mobile..) ap curent , canalizare.

b) Mediul de munc Lucr torul i desf oar activitatea n sec ia bar a restaurantului, care prezint urm toarele caracteristici: - este prev zut cu sistem de climatizare a aerului - sistem de nc lzire centralizat - suprafa a de lucru este lucioas ( gresie ) - iluminatul este artificial - fum provenit de la clien ii fum tori - zgomot de fond provenit de la clien i, muzic , utilaje frigorifice - vestiar i baie proprie angaja ilor - chiuvet cu ap potabil - loc de servire a mesei - trus medical cu con inut minim prev zut de lege - instalatii de pevenire i stingere a incendiilor - calamit i naturale: tr snet, inunda ii, cutremur etc.

1

-

c) Sarcina de munc prezentarea la program i preg tirea executantului prin mbr carea echipamentului individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectiv ; verific starea de func ionare a utilajelor din dotarea sec iei; aprovizionarea cu produsele necesare; executarea sarcinilor de munc primite; cur enie n punctele de lucru ( inclusiv p r i superioare / geamuri aflate la n l ime ); transferarea produselor r mase n magazie sau n utilajele frigorifice (transport manual i depoziteaz pe orizontal i vertical marfa recep ionat ); dezechiparea executantului de echipamentul individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; ndeplinirea sarcinilor de munc se efectueaz cu: respectarea planului de opera ii, respectarea instruc iunilor i procedurilor de lucru, respectarea prevederilor privind securitatea i s n tatea n munc , respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unit ii.

.

2

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL Nr. crt. A. 1. DENUMIREA FACTORILOR DE RISC MIJLOACE DE PRODUC IE De natur mecanic 1.1. Mi c ri periculoase: 1.1.1. Mi c ri func ionale ale echipamentelor de munc - riscuri determinate de organe de ma ini n mi care neprotejate - riscuri determinate de mi c ri de fluide - riscuri determinate de deplas ri ale mijloacelor de transport n mi care - risc de strivire - risc de retezare - risc de prindere i/sau antrenare - risc de ag are, apucare - risc de impact - riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor i materialelor - riscuri determinate de pozi ia relativ - riscuri determinate de rezisten a mecanic inadecvat 1.1.2. Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor de munc sau ale fluidelor : - riscuri determinate de func ionarea defectuoas a sistemului de comand - riscuri determinate de repornirea sursei de energie dup ntrerupere - riscuri determinate de influen a din exterior asupra echipamentului electric - riscuri determinate de alte influen e din exterior (gravita ie, vnt etc.) - riscuri determinate de erori de software - riscuri determinate de manevre gre ite datorate unei insuficiente adapt ri a ma inii la caracteristicile i abilit ile umane 1.1.3. Deplas ri sub efectul gravita iei de obiecte : - risc de alunecare - risc de rostogolire - risc de rulare pe ro i - risc de r sturnare - risc de c dere liber de materiale - risc de c dere de la acela i nivel - risc de c dere de la n l ime - risc de scurgere liber de fluide - risc de deversare - risc de surpare, pr bu ire - risc de scufundare 1.1.4. Deplas ri sub efectul propulsiei : - risc de proiectare de corpuri sau particule - risc de deviere de la traiectoria normal - riscuri determinate de mi c ri de balans 3 DA / NU

X X X X X

X

X X X

2.

3.

- riscuri determinate de mi c ri de recul - riscuri determinate de ocuri excesive la oprire sau pornire - riscuri determinate de jeturi sau erup ii 1.2. Suprafe e sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafe e n ep toare - riscuri determinate de suprafe e t ioase - riscuri determinate de suprafe e alunecoase - riscuri determinate de suprafe e abrazive - riscuri determinate de suprafe e adezive 1.3. Recipiente sub presiune sau vid : - risc de explozie - risc de injec ie - risc de mpro care cu lichid sau abur sub presiune 1.4. Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice : - riscuri determinate de utilizarea uneltelor de mn vibratorii - riscuri determinate de vibra iile transmise n tot corpul De natur termic 2.1. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor : - arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - op rire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat 2.2. Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor - deger turi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut 2.3. Fl c ri, flame : - risc determinat de contactul cu fl c ri - risc determinat de explozii - risc determinat de expunerea la radia ii emise de surse de c ldur - risc determinat de incendii 2.4. Alte categorii de expuneri : - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu supranc lzit - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu cu temperaturi sc zute De natur electric 3.1. Curentul electric: - riscuri determinate de atingerea direct (instala ii, posibilit i) - riscuri determinate de atingerea indirect (instala ii, posibilit i) - risc determinat de tensiune de pas periculoas - risc determinat de apropierea de elemente conduc toare de electricitate racordate la tensiuni mari (periculoase) - risc determinat de fenomene electrostatice - risc determinat de nc rcare electrostatic /poten ial electrostatic - risc determinat de electricitate atmosferic (lips protec ie paratonerie) 3.2. Fenomene complementare: - risc determinat de radia ii termice sau alte fenomene (aruncarea unor 4

X X X

X

X

X X X X

X X

4.

5.

B. 1.

particule topite) - riscuri determinate de scurtcircuite De natur chimic (pericol la contact sau manipulare) 4.1. Substan e toxice: - riscuri determinate de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - riscuri determinate de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.2. Substan e caustice / corozive - risc determinat de stropire accidental - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.3. Substan e inflamabile i/sau corozive - risc determinat de formarea de atmosfer inflamabil - risc determinat de formarea de atmosfer exploziv - risc determinat de descompunerea acestor substan e 4.4. Substan e nocive sau iritante - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.5. Substan e sensibilizante, mutagene sau cancerigene: - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingerare accidental - risc determinat de contact cutanat accidental De natur biologic (pericol la contact sau manipulare): 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme: - risc determinat de culturi de bacterii - risc determinat de culturi de viru i - risc determinat de culturi de richeti - risc determinat de culturi de spirochete - risc determinat de culturi de ciuperci - risc determinat de culturi de protozoare 5.2. Plante periculoase (ciuperci otravitoare): - risc determinat de ingerare accidental 5.3. Animale periculoase - risc determinat de expunerea n apropierea animalelor de paz MEDIUL DE MUNC De natur fizic 1.1. Temperatura aerului: - risc determinat de expunerea la temperatur ridicat - risc determinat de expunerea la temperatur sc zut 1.2. Umiditatea aerului: - risc determinat de expunerea la umiditate ridicat - risc determinat de expunerea la umiditate sc zut 1.3. Curen i de aer: - risc determinat de expunere la curen i de aer 5

X X

X

X X

X

X

X

X

Presiunea aerului: - risc determinat de expunerea la presiune ridicat - risc determinat de expunerea la presiune sc zut 1.5. Aeroionizarea aerului: - risc determinat de aeroionizare 1.6. Suprapresiune n adncimea apelor: - risc determinat de expunere la suprapresiune 1.7. Zgomot: - risc determinat de expunere la zgomot 1.8. Ultrasunete: - risc determinat de expunere la ultrasunete 1.9. Vibra ii: - risc determinat de expunere la vibra ii 1.10. Iluminat: - risc determinat de expunere la iluminat sc zut - risc determinat de expunere la iluminat str lucitor - risc determinat de expunere la iluminat pulsator 1.11. Radia ii: 1.11.1 Radia ii electromagnetice: - risc determinat de expunere la radia ii infraro ii - risc determinat de expunere la radia ii ultraviolete - risc determinat de expunere la unde de radiofrecven - risc determinat de expunere la microunde - risc determinat de expunere la radia ii de frecve nalt - risc determinat de expunere la radia ii de frecve medie - risc determinat de expunere la radia ii de frecven joas - risc determinat de expunere la radia ii laser 1.11.2 Radia ii ionizare: - risc determinat de expunere la radia ii alfa - risc determinat de expunere la radia ii beta - risc determinat de expunere la radia ii roentgen si gamma 1.12. Poten ial electrostatic: - risc determinat de expunere la poten ial electrostatic 1.13. Calamit i sau fenomene naturale: - risc determinat de trasnet - risc determinat de intemperii (canicul , vnt, ploi toren iale, grindin , ger, viscol, cea , polei) - risc determinat de alunec ri, sup ri, pr bu iri de teren - risc determinat de pr bu iri de roci - risc determinat de pr bu iri de arbori - risc determinat de inunda ii - risc determinat de avalan e - risc determinat de seisme 1.14. Pulberi pneumoconiogene: - risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene 1.15. Elementele construc iei i dot rilor (u i, ferestre, sertare) - risc determinat de manipularea gre it a u ilor, ferestrelor locului de munc - risc determinat de manipularea gre it a dulapurilor, birourilor etc. 1.4. 6

X

X

X

X X

X X

2.

3.

4.

C. 1.

2.

De natur chimic 2.1. Pericol de inhalare - risc determinat de inhalare de gaze, vapori, aerosoli, pulberi, fibre, fumuri, ce uri - risc determinat de inhalare de gaze, vapori, aerosoli, pulberi, fibre, fumuri, ce uri toxice, caustice, inflamabile sau explozive De natur biologic 3.1. Microorganisme n suspensie n aer: - risc determinat de inhalare de bacterii - risc determinat de inhalare de viru i - risc determinat de inhalare de richeti - risc determinat de inhalare de spirochete - risc determinat de inhalare de ciuperci - risc determinat de inhalare de protozoare Caracterul special al mediului de munc : - risc determinat de mediul de munc subteran - risc determinat de mediul de munc acvatic - risc determinat de mediul de munc subacvatic - risc determinat de mediul de munc ml tinos - risc determinat de mediul de munc aerian SARCINA DE MUNC De con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc n raport cu cerin ele de securitate 1.1. Opera ii, reguli, procedee gre ite - risc determinat de con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc care nu respect planul de opera ii - risc determinat de repartizarea sarcinii de munc unor lucr tori cu preg tire profesional sau stare psiho-fizic necorespunz toare; - risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumar a lucr torului; - risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate i s n tate n munc ; - risc determinat de men inerea n func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare din punct de vedere tehnic. 1.2. Absen a unor opera ii: - risc determinat de absen a unor opera ii. 1.3. Metode de munc necorespunz toare: - risc determinat de succesiunea gre it a opera iilor de lucru De solicit ri psiho-fizice: 2.1. Solicitare fizic : - risc determinat de supradimensionarea sarcinii de munc - risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort static) a lucr torului; - risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort dinamic) a lucr torului - risc determinat de pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase. 2.2. Solicitare psihic : - risc determinat de ritmul de munc mare; - risc determinat de luarea deciziilor n timp scurt; - risc determinat de monotonia muncii; 7

X X X X X

X X

D. 1.

2.

- risc determinat de opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, aten ie i precizie a mi c rilor etc. EXECUTANT Ac iuni gre ite: 1.1. Executarea defectuoas de opera ii: - risc determinat de efectuarea gre it a unor opera ii sau reac ii neadecvate - risc determinat de nerespectarea succesiunii opera iilor conform fi ei tehnologice; - risc determinat de efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, pozi ion ri, fix ri, asambl ri gre ite - risc determinat de utilizarea necorespunz toare a echipamentului individual de protec ie; - risc determinat de utilizarea necorespunz toare a mijloacelor de protec ie de la locul de munc . 1.2. Nesincroniz ri de opera ii: - risc determinat de ntrzierea efectu rii unor opera ii de lucru; - risc determinat de devans ri n efectuarea unor opera ii de lucru 1.3. Efectuarea de opera ii neprev zute prin sarcina de munc : - risc determinat de punerea n func iune a echipamentelor de munc din neaten ia lucr torului; - risc determinat de punerea n func iune a altor echipamente de munc din proprie ini iativ , neprev zute n sarcina de munc ; - risc determinat de ntreruperea func ion rii echipamentelor de munc ; - risc determinat de alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.); - risc determinat de deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone periculoase; - risc determinat de c derea lucr torului de la acela i nivel prin dezechilibrare, mpiedicare, alunecare; - risc determinat de c derea lucr torului de la n l ime; - risc determinat de c derea lucr torului prin p irea n gol; - risc determinat de prezentarea la lucru n stare psiho-fizic necorespunz toare. Omisiuni - risc determinat de omiterea efectu rii unor opera ii - risc determinat de neutilizarea echipamentului individual de protec ie; - risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protec ie.

X

X

X

X

X X X X X

X

8

LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISCy F.1. - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii y F.2. - prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (u i, ferestre, mobilier etc.) din dotarea spa iului de lucru y F.3. - t ierea, n eparea lucr torului n timpul utiliz rii uneltelor, sculelor (desf c tor de sticle i conserve, cu ite, tacmuri) y F.4. - c dere liber sub efect gravita ional de unelte, materiale grele n timpul manipul rii lor (desc rcarea, aranjarea sticlelor cu b uturi, de r coritoare, de ap etc.) y F.5. - mpro care cu jet lichid (agent termic) n urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de nc lzire sub presiune y F.6. - expunerea personalului la suprafe e alunecoase, acoperite cu gresie, n timpul servirii la mese a clien ilor y F.7. - rostogolirea, r sturnarea ambalajelor, sticlelor stivuite pe rafturi, aflate n echilibru instabil cu lovirea lucr torului y F.8. - contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat y F.9. - expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz, consumatoare de gaze naturale) y F.10. - expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . y F.11. - expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. y F.12. - expunerea la substan e iritante care intr n contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru ntre inerea cur eniei la locul de munc lucru). y F.13. - expunerea la microorganisme care se depoziteaz n spa iile socio-sanitare, care intr n contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant. y F.14. - agresarea executantului n incint periculoase. sau n afara unit ii de c tre animale i a vaselor (uneltelor de

9

y F.15. - expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru. y F.16. - expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor, spa ii de g tit, spa ii de servit) y F.17. - expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, fripteuz , aparate de buc t rie electrice). y F.18. - calamit i naturale. y F.19. - inhalare de fume de la igar , gaze naturale sau monoxid de carbon n cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. y F.20. - repartizarea sarcinii de munc necorespunz toare. y F.21. - repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar . y F.22. - men inerea n func iune a unor echipamente de munc tehnic. y F.23. - supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. y F.24. - stres datorat organiz rii neadecvate a muncii. y F.25. - expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice (efort fizic i dinamic, manipulare greut i, pozi ii vicioase i for ate). y F.26. - efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului, aprinderea focului la ma ina de g tit). y F.27. - c derea personalului de la acela i nivel prin dezechilibrare, mpiedicare, alunecare. y F.28. - prezentarea la lucru a lucr torului n stare psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a alcoolului, al medicamentelor, oboseal etc.) y F.29. - deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone periculoase. y F.30. - indisponibilitatea pentru munc a colectivului, conflicte ntre angaja i, conducere sau clien i. i dot ri necorespunz toare executantului aflat n stare psiho-fizic

10

Unitatea: S.C Prod Com Vulturul SRL Sec ia: Restaurant Postul de munc : Barman-osp tar Componen a sistemului de munc 0 1 Factori de risc identifica i

FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

Num r de persoane expuse = 2

Durata expunerii : 8 h / schimb Nivel de risc global = 2,00 Evaluator : Enache Gheorghe Forma concret de manifestare a factorilor de risc (descriere, parametri) 2 F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (u i, ferestre, mobilier etc.) din dotarea spa iului de lucru F.3. T ierea, n eparea lucr torului n timpul utiliz rii uneltelor, sculelor (desf c tor de sticle i conserve, cu ite, tacmuri). F.4. C dere liber sub efect gravita ional de unelte, materiale grele n timpul manipul rii lor (desc rcarea, aranjarea sticlelor cu b uturi, de r coritoare, de ap etc.) F.5. mpro care cu jet lichid (agent termic) n urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de nc lzire sub presiune. F.6. Expunerea personalului la suprafe e alunecoase, acoperite cu gresie, n timpul servirii la mese a clien ilor. F.7. Rostogolirea, r sturnarea ambalajelor, sticlelor 11 Consecin a Clasa de gravitate 4 7 Clasa de probabilitate 5 2 Nivel de risc 6 4

3 DECES

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM

2

2

2

MIJLOACE DE PRODUC IE

FACTORI DE RISC MECANIC

2

5

3

2

4

2

2

2

2

3

4

3

2

5

2

FACTORI DE RISC TERMIC

FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC

MEDIUL DE MUNC

FACTORI DE RISC FIZIC

stivuite pe rafturi, aflate n echilibru instabil cu lovirea lucr torului. F.8. Contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat . F.9. Expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz, consumatoare de gaze naturale) F.10. Expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . F.11. Expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. F.12. Expunerea la substan e iritante care intr n contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru ntre inerea cur eniei la locul de munc i a vaselor (uneltelor de lucru). F.13. Expunerea la microorganisme care se depoziteaz n spa iile socio-sanitare, care intr n contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant. F.14. Agresarea executantului n incint sau n afara unit ii de c tre animale periculoase. F.15. Expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru. F.16. Expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor, spa ii de g tit, spa ii de servit) F.17. Expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, fripteuz , aparate de buc t rie electrice). 12

3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES 2 2 4 4 2 2

7

2

4

7

2

4

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

2

2

2

2

2

2

2 2

2 5

2 3

2

4

2

2

5

3

FACTORI DE RISC CHIMIC DE CON INUT SARCINA DE MUNC SOLICIT RI PSIHO-FIZICE

F.18. Calamit i naturale. F.19. Inhalare de fume de la igar , gaze naturale sau monoxid de carbon n cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. F.20. Repartizarea sarcinii de munc executantului aflat n stare psiho-fizic necorespunz toare. F.21. Repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar . F.22. Men inerea n func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare tehnic. F.23. Supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. F.24. Stres datorat organiz rii neadecvate a muncii.

DECES DECES DECES

7 7

1 1 1 4 4 6 4 5

3 3

7 2 2 2 3 2

3 2 2 3 3 3

AC IUNI GRE ITE EXECUTANT

OMISIUNI

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile F.25. Expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice ITM (efort fizic i dinamic, manipulare greut i, pozi ii 3-45 zile vicioase i for ate). F.26. Efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor ITM opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului, 3-45 zile aprinderea focului la ma ina de g tit). F.27. C derea personalului de la acela i nivel prin ITM dezechilibrare, mpiedicare, alunecare. 3-45 zile F.28. Prezentarea la lucru a lucr torului n stare ITM psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a 3-45 zile alcoolului, al medicamentelor, oboseal etc.) F.29. Deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone DECES periculoase. F.30. Indisponibilitatea pentru munc a colectivului, INV. conflicte ntre angaja i, conducere sau clien i. Gr.II

2

4 4 4 1 1

2

2 2

2 2

7 5

3 3

13

Nivelul de risc global al locului de munc este:30

r Ri

i

N rg !

i !1 30

!i

ri !1

3 (4 v 4) 12 (3 v 3) 15 ( 2 v 2) 156 ! ! 2,00 3 v 4 12 v 3 15 v 2 78

Fig. 1 Nivelurile par iale de risc pe factori de risc

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc BARMAN-OSP TAR este egal cu 2,00 - valoare care l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc mic spre mediu. Rezultatul este sus inut de Fi a de evaluare din care se observ c din totalul de 30 factori de risc identifica i numai 3 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. Cei 3 factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: - F.1. - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. - F.10. - expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . - F.11. - expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. n ceea ce prive te ponderea factorilor de risc identifica i, dup sursa generatoare din cadrul sistemului de munc , situa ia se prezint dup cum urmeaz : 46,68 %, factori proprii mijloacelor de produc ie (nivel de risc global calculat = 2,83); 14

r Ri

14

i

N rg !

i !1 14

!i

ri !1

3 (4 v 4) 2 (3 v 3) 9 (2 v 2) 102 ! ! 2,83 3v 4 2 v 3 9 v 2 36

16,66 %, factori proprii mediului de munc (nivel de risc global calculat = 2,86);5

r Ri

i

N rg !

i !1 5

!i

ri !1 6 i

4 (3 v 3) 1 (2 v 2) 40 ! ! 2,86 4 v 3 1v 2 14

20,00 %, factori proprii sarcinii de munc (nivel de risc global calculat = 2,75);

r RN rg !i !1 6

i

!i

ri !1 5

4 (3 v 3) 2 (2 v 2) 44 ! ! 2,75 14 v 3 2 v 2 16

16,66 %, factori proprii executantului (nivel de risc global calculat = 2,50);

r Ri

i

N rg !

i !1 5

!i

ri !1

2 (3 v 3) 3 (2 v 2) 30 ! ! 2,50 2v 3 3v 2 12

Fig. 2 Ponderea factorilor de risc dup sursa generatoare

Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 7 (23,33 %) dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate). 15

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n Fi a de m suri propuse. Fi a de m suri propuse postului BARMAN / OSP TAR Nr. crt. 1. Nivel de Factor de risc risc F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea 4 personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. M suri propuse (Nominalizarea m surii) M suri tehnice: - Respectarea codului rutier - n incinta unit ii se va p stra viteza maxim de 5 km/or M suri organizatorice: - Se va efectua instruirea n domeniul securit ii i s n t ii n munc (din L.319/2006, Codul rutier) i se va consemna n fi a de instruire individual ; - Control medical periodic. M suri tehnice: Interzicerea utiliz rii instala iilor electrice cu defec iuni (fire dezizolate, ntrerup toare, prize, stechere, cabluri electrice defecte). M suri organizatorice: Instruirea personalului privind riscul expunerii la utilizarea energiei electrice (L.319/2006 i H.G.1146/2006) i se va consemna n fi a de instruire individual ; M suri tehnice: - Conectarea prizelor de la instala iile electrice la nulul de protec ie. - Verificarea rezisten ei de dispersie a prizelor de p mnt. M suri organizatorice: Instruirea angaja ilor n ceea ce prive te utilizarea energiei electrice (tensiuni nepericuloase, periculoase, curen i periculo i etc.)

2.

F.10. Expunerea lucr torului prin 4 atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect .

3.

F.11. Expunerea lucr torului prin 4 atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie.

16

17