basiscursus gimp inkscape en scribus de basis voor .2014-08-14  basiscursus visual basic 6.0...

Download BASISCURSUS GIMP INKSCAPE EN SCRIBUS De basis voor .2014-08-14  Basiscursus Visual Basic 6.0 Basiscursus

Post on 02-May-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BASISCURSUSGIMP, INKSCAPE EN SCRIBUS

PAUL MATTHIJSSE KIRSTEN ROTH-KOCH

JUST VECHT

MATTHIJSSE

ROTH-KOCHVECHT

GIMP INKSCAPE SCRIBUS

Hoe kom je van tekst en een verzameling afbeeldingen tot een professioneel ontwerp? GIMP, Inkscape en Scribus bieden uitkomst. Met dit boek maak je stapsgewijs kennis met deze open-sourceprogrammas. Op heldere wijze leer je fotos bewerken, illustraties maken en complete publicaties ontwikkelen.

GIMP is een fotobewerkingsprogramma waarmee je afbeeldingen kunt bewerken en bijvoorbeeld collages kunt te maken. Wil je graag zelf illustraties maken of tekeningen toevoegen aan je document, dan is Inkscape als tekenprogramma een prima basis. Scribus is het opmaakprogramma dat je vervolgens gebruikt om tekst en beeld samen te voegen tot een professionele publicatie.

De Basiscursus GIMP, Inkscape en Scribus is een praktisch boek waarin de basisvaardigheden per programma stapsgewijs en op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. Het is uitermate geschikt voor het maken van digitale documenten waarin inhoud en ontwerp elkaar versterken. Dit maakt het een waardevolle uitgave voor bijvoorbeeld scholen, verenigingen, zelfstandigen, kleine bedrijven en thuisgebruikers.

OVER DE AUTEURSKirsten Roth-Koch werkt als kunstenaar en ontwikkelt lesmaterialen. Tekenen, verf, Inkscape en GIMP zijn voor haar dagelijkse kost.

Just Vecht heeft ruime ervaring met Scribus en met het ontwerpen van diverse promotiematerialen.

Paul Matthijsse heeft als theaterfotograaf gewerkt en heeft ruime ervaring met GIMP. Hij schreef eerder een handleiding voor de opensource raw-convertor RawTherapee.

BASISCURSUS

991

978 94 6245 030 1

De basis voor uw succes!

7281 BIM Cover_GIMPInkScrib.indd 1 26-06-14 15:56

Basiscursus Access 2010Basiscursus Access 2007Basiscursus Access 2003Basiscursus Apps ontwikkelenBasiscursus ASP.NETBasiscursus AutoCAD 2014 en LT 2014Basiscursus AutoCAD 2013 en LT 2013Basiscursus AutoCAD 2012 en LT 2012Basiscursus AutoCAD 2011 en LT 2011Basiscursus AutoCAD 2010 en LT 2010Basiscursus AutoCAD 2009 en LT 2009Basiscursus AutoCAD 2008 en LT 2008Basiscursus AutoCAD 2007 en LT 2007Basiscursus AutoCAD 2005 en LT 2005Basiscursus AutoCAD 2004Basiscursus AutoCAD LT 2004Basiscursus Dreamweaver CS5Basiscursus Dreamweaver CS4Basiscursus Dreamweaver CS3Basiscursus Dreamweaver 8Basiscursus Dreamweaver MX 2004Basiscursus DrupalBasiscursus Excel 2013Basiscursus Excel 2010Basiscursus Excel 2007Basiscursus Excel 2003Basiscursus Excel 2002Basiscursus Flash CS5/ActionScriptBasiscursus Flash CS4Basiscursus Flash CS3Basiscursus Flash 8Basiscursus Flash MX 2004Basiscursus FrontPage 2003Basiscursus GamedesignBasiscursus GIMP, Inkscape en ScribusBasiscursus HTML 5Basiscursus HTML 4.01Basiscursus Illustrator CS4Basiscursus Illustrator CS3Basiscursus Illustrator CS2Basiscursus InDesign CS4Basiscursus InDesign CS3Basiscursus InDesign CS2Basiscursus JavaScript 1.5Basiscursus Joomla! 3Basiscursus Joomla! 1.6Basiscursus Joomla! 1.5Basiscursus Mac OSX 10.5 LeopardBasiscursus Office 365Basiscursus Office 2013Basiscursus Outlook 2013

Basiscursus Outlook 2010Basiscursus Outlook 2007Basiscursus Outlook 2003Basiscursus Photoshop CS5Basiscursus Photoshop CS4Basiscursus Photoshop CS3Basiscursus Photoshop 7Basiscursus PHP 6Basiscursus PHP5.4 en mySQLBasiscursus PHP 5Basiscursus Pinnacle Studio 10Basiscursus Pinnacle Studio 9Basiscursus PowerPoint 2013Basiscursus PowerPoint 2010Basiscursus PowerPoint 2007Basiscursus PowerPoint 2003Basiscursus Project 2003Basiscursus Project 2013Basiscursus SEO & HTML5Basiscursus SQL, 2e herziene drukBasiscursus SUSE Linux 10Basiscursus UbuntuBasiscursus Ubuntu 12.04Basiscursus Ubuntu 10.04Basiscursus Visio 2013Basiscursus Visio 2010Basiscursus Visual Basic 6.0Basiscursus Windows 8.1Basiscursus Windows 8Basiscursus Windows 7Basiscursus Windows VistaBasiscursus Windows XPBasiscursus Word 2013Basiscursus Word 2010Basiscursus Word 2007Basiscursus Word 2003Basiscursus XHTML 1.0Basiscursus XML herziene editie

Handboek Excel 2013Handboek Word 2013Handboek Windows 8.1

Voor meer informatie en bestellingen:

BIM Media B.V.Postbus 162622500 BG Den HaagTel.: 070-304 67 77Website: http://www.academicservice.nl

Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service:

Paul MatthijsseKirsten Roth-Koch

Just Vecht

BasiscursusGIMP, Inkscape en Scribus

Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:BIM Media B.V.Postbus 162622500 BG Den Haagtel.: (070) 304 67 77www.bimmedia.nl

Omslagontwerp: LandGraphics, AmsterdamVormgeving en zetwerk: Redactiebureau Ron Heijer, MarkeloDruk- en bindwerk: Wilco, Amersfoort

ISBN: 978 9462 45030 1NUR: 980

BIM Media B.V. 2014, Den HaagAcademic Service is een imprint van BIM Media B.V.

Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en da-tabankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BIM Media B.V. en de auteur.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-stand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-nisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schrif-telijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toege-staan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschul-digde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Orga-nisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commercile doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrie-val system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise, without the publishers prior consent.

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presen-ted in this publication, BIM Media B.V. neither guarantees the accuracy of the data con-tained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

v

Inhoud

Inleiding 1

Hoofdstuk 1 Kennismaken met GIMP, Inkscape en Scribus 51.1 In dit hoofdstuk 51.2 Open source? 51.3 Kennismaken met GIMP 61.4 Kennismaken met Inkscape 71.5 Kennismaken met Scribus 81.6 Hoe vullen de programmas elkaar aan? 81.7 Je wilt een publicatie maken 9

Hoofdstuk 2 Werken met GIMP 112.1 In dit hoofdstuk 112.2 Interface 112.3 Foto openen, bewerken, bewaren 17

2.3.1 Sneltoetsen 182.3.2 Onscherpmasker 212.3.3 Bewaren 222.3.4 Save for Web 24

2.4 Selecties maken en manipuleren 262.4.1 Buffers 272.4.2 Opties 282.4.3 Lasso 292.4.4 Toverstaf 302.4.5 Snelmasker 31

2.5 Lagen 362.6 Tot slot 47

Hoofdstuk 3 Werken met Inkscape 493.1 In dit hoofdstuk 493.2 Een rondleiding 493.3 Aan de slag met gereedschappen 52

3.3.1 Het Potlood 523.3.2 Het Selectiegereedschap 533.3.3 De Pen 553.3.4 Gereedschap Knooppunten / Ankerpunten 55

3.4 Kleuren 58

vi Basiscursus GIMP, Inkscape en Scribus

3.5 Opbouw van een illustratie en groepen 613.5.1 Stapeling van elementen en volgorde 613.5.2 Groeperen 62

3.6 Aan de slag met objecten en het padenmenu 633.6.1 Paden en objecten, wat is het verschil? 663.6.2 Het Padenmenu 67

3.7 Tekstobjecten 693.7.1 Tekst en schaduw 693.7.2 Tekst en vorm 713.7.3 Letters bewerken 72

3.8 Een jpg-bestand importeren en overtrekken 733.9 Lagen 763.10 Opslaan en exporteren 78

3.10.1 Opslaan als pdf 783.10.2 Opslaan als png 793.10.3 Automatisch opslaan 81

3.11 Nog meer 81

Hoofdstuk 4 Werken met Scribus 834.1 In dit hoofdstuk 834.2 Wat is Scribus? 83

4.2.1 Tekst 844.2.2 Afbeelding 854.2.3 Talen 85

4.3 Tekst 864.3.1 Lettertypen kiezen 864.3.2 Afmetingen 894.3.3 Tekst opmaken 904.3.4 Frames kopiren en positioneren 914.3.5 Uitlijnen 934.3.6 Groeperen 944.3.7 Verplaatsen 944.3.8 Afdrukgereed maken 974.3.9 Snijtekens 994.3.10 Preflight controle 1014.3.11 Afdrukken 1034.3.12 De achterkant 1034.3.13 Ten slotte 103

4.4 Afbeeldingen 1044.4.1 Schalen en positioneren 1064.4.2 Preflight controle, afdrukklaar maken en afdrukken 110

4.5 Kleur 1104.5.1 Kleurmodellen RGB en CMYK 1104.5.2 Kleurprofielen 1114.5.3 Printen 111

4.6 Vormgeving 1114.6.1 De rol van vormgeving in drukwerk 1114.6.2 Voorproefje 111

viiInhoud

4.7 Lagen 1164.7.1 Lagen en niveaus 1164.7.2 Niveaus 1174.7.3 Lagen 118

4.8 Stijlen 1194.8.1 Alineastijl 1194.8.2 Tekenstijlen 1224.8.3 Import 123

4.9 Hulplijnen 1234.10 Kladblok 1254.11 Sjablonen 1254.12 Scripts 1264.13 Meerbladige documenten 126

4.13.1 Tekstframes koppelen 127

Hoofdstuk 5 Bestandsformaten en toepassingen 1335.1 In dit hoofdstuk 1335.2 Bestandsformaat, bestandsomvang en

compressie 1335.3 Een klein overzicht van bestandsformaten 1355.4 Afdrukken 136