belečka prezentacija

33
Prisjetite se! U čemu je razlika između vremena i klime? Klima je prosječno stanje atmosfere nad nekim područjem promatrano u dužem vremenskom razdoblju (15 – 30 godina). Vrijeme je trenutačno stanje atmosfere. Nabrojite klimatske elemente. Klimatski elementi su temperatura zraka, padaline, smjer i brzina vjetra, naoblaka, tlak zraka i dr. Koji su najvažniji klimatski elementi? Nabrojite vrste. Padaline su uz temperaturu zraka najvažniji klimatski element. Padaline nastaju u oblacima (kiša, snijeg i tuča) i pri Zemljinoj površini (rosa, mraz i inje).

Upload: theorema1

Post on 02-Jul-2015

4.385 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

za belec!

TRANSCRIPT

Page 1: Belečka prezentacija

Prisjetite se!• U čemu je razlika između vremena i

klime?

• Klima je prosječno stanje atmosfere nad nekim područjem promatrano u dužem vremenskom razdoblju (15 – 30 godina). Vrijeme je trenutačno stanje atmosfere.

• Nabrojite klimatske elemente.

• Klimatski elementi su temperatura zraka, padaline, smjer i brzina vjetra, naoblaka, tlak zraka i dr.

• Koji su najvažniji klimatski elementi? Nabrojite vrste.

• Padaline su uz temperaturu zraka najvažniji klimatski element.

Padaline nastaju u oblacima (kiša, snijeg i tuča) i pri Zemljinoj površini (rosa, mraz i inje).

Page 2: Belečka prezentacija

Prisjetite se!• Što je vjetar? Koji su stalni, koji

povremeni, a koji periodični vjetrovi?

• Strujanje zraka s područja visokog tlaka prema području niskog tlaka naziva se vjetar.

Stalni vjetrovi su pasati, zapadni vjetrovi i polarni vjetrovi, periodični su monsuni, zmorac i kopnenjak, a povremeni su bura, jugo, fen.

• Čemu služi barometar, a čemu služi termometar?

• Termometrom mjerimo temperaturu, a barometrom tlak zraka

Page 3: Belečka prezentacija

Prisjetite se!• Koji klimatski faktori (modifikatori) utječu

na klimu?

• Geografska širina, nadmorska visina, raspodjela kopna i mora, morske struje, udaljenost od mora, reljef, jezera, stalni vjetrovi, tlo i biljni pokrov te utjecaj čovjeka

• Kako reljef utječe na klimu?

• Nakon geografske širine najvažniji klimatski modifikator je nadmorska visina (reljef). Reljefne prepreke zaustavljaju utjecaje mora.

Page 4: Belečka prezentacija

Prisjetite se!• Koje su umjerene klime?

• Umjerene klime su umjreno topla i sredozemna.

• Koja klima prevladava u Europi?

• U Europi prevladava umjereno topla klima u kojoj prirodno raste zajednica listopadnih šuma. U sjevernim krajevima Europe prevladava snježno-šumska klima i biljna zajednica tajge.

• Između kojih se paralela sjeverne geografske širine smjestila Republika Hrvatska?

• Republika Hrvatska smjestila se u sjevernom umjerenom pojasu.

Page 5: Belečka prezentacija

Što nam prikazuje klimatski dijagram?

Page 6: Belečka prezentacija

Klima HrvatskeKlima Hrvatske

Page 7: Belečka prezentacija

Klimatski elementi i klimatski faktori• Klimatski elementi:

• temperatura zraka• padaline• vlaga zraka• tlak zraka• smjer i brzina vjetra• naoblaka

• Klimatski faktori

• geografska širina• nadmorska visina• raspodjela kopna i mora• morske struje• udaljenost od mora• reljef• stalni vjetrovi• jezera• tlo i biljni pokrov• utjecaj čovjeka

Page 8: Belečka prezentacija

• Sunčevo zračenje koje dopire do Zemlje

• Najveću insolaciju imaju otoci Hvar i Brač

• Mjeri se u broju sunčanih sati

Insolacija

Page 9: Belečka prezentacija
Page 10: Belečka prezentacija
Page 11: Belečka prezentacija

Temperatura zraka

• ZIMI - najniže temperature su u gorskoj Hrvatskoj od -2° do 0°C

• u primorskoj Hrvatskoj više su od 4°C• LJETI – najviše su u primorskoj Hrvatskoj

i na krajnjem istoku i do 24°C

Page 12: Belečka prezentacija

Temperaturni obrat (inverzija)Temperaturni obrat (inverzija)

• stanje atmosfere kada se temperatura stanje atmosfere kada se temperatura zraka s visinom povećavazraka s visinom povećava

• temperaturni obrat čest je zimi u temperaturni obrat čest je zimi u kotlinama, na dnu kojih se nagomilava kotlinama, na dnu kojih se nagomilava teži hladni zrakteži hladni zrak

• pojava je i često vezana uz pojavu pojava je i često vezana uz pojavu maglemagle

Page 13: Belečka prezentacija

Temperaturni obrat nastaje u kotlinama i poljima gdje se nakon noćnog ohlađivanja hladni zrak zadržava i

tijekom dana. Ohlađivanje dovodi do kondenzacije i stvaranja magle,

pa su zimi polja u kršu (ili naselja) često obavijena maglom, a na okolnim višim predjelima je vedro i

toplije.

Page 14: Belečka prezentacija
Page 15: Belečka prezentacija

PadalinePadaline

•najviše padalina prima gorska Hrvatskanajviše padalina prima gorska Hrvatska•najmanje padaline primaju neki otoci najmanje padaline primaju neki otoci (Vis, Hvar, Palagruža) (Vis, Hvar, Palagruža) i istočnohrvatska i istočnohrvatska ravnica ravnica (utjecaj kontinentalnosti)(utjecaj kontinentalnosti)

•zimi se snijeg zadržava i do tri mjeseca u zimi se snijeg zadržava i do tri mjeseca u unutrašnjostiunutrašnjosti•ljeti su česti tuča i grmljavinski pljuskoviljeti su česti tuča i grmljavinski pljuskovi

Page 16: Belečka prezentacija

Snijeg otežava promet, ali može imati i pozitivan učinak na turizam, šport i rekreacija te spriječava

štetno djelovanje mraza.

Page 17: Belečka prezentacija

VjetroviVjetrovi

• jugo (vlažan, JI, puše ravnomjerno)jugo (vlažan, JI, puše ravnomjerno)

• bura (SI, hladan, suh, puše na mahove)bura (SI, hladan, suh, puše na mahove)

• maestral (puše od zapada prema maestral (puše od zapada prema istoku, u toplijem dijelu godine, donosi istoku, u toplijem dijelu godine, donosi vedro i stabilno vrijeme, pogodan za vedro i stabilno vrijeme, pogodan za jedrenje)jedrenje)

Page 18: Belečka prezentacija

Udari bure, koja puše 2 – 3 dana, mogu dosegnuti brzinu i do 150 km/h, a posebno je snažna podno Velebita (Senjska

bura) i Biokova Hladni zrak, koji se nakupio u unutrašnjosti, spušta se s kontinentalne strane priobalnih planina preko prijevoja

prema toplijem moru.

Page 19: Belečka prezentacija

Jugo je vlažan i ravnomjeran i u najvećem dijelu jugoistočni vjetar. Puše iz sjeverne Afrike, pa se

zrak prelazeći preko Sredozemnoga mora navlaži i obično donosi kišu. Više puše u hladnijem dijelu

godine, kada je topao.

Page 20: Belečka prezentacija

Klimatski čimbenici na prostoru Hrvatske

• smještaj u umjerenom toplinskom pojasu

• zračne mase koje se formiraju nad kopnom i morem – anticiklona i ciklona

• zona zapadnih vjetrova• reljefna obilježja (smjer pružanja gorja)• utjecaj Jadranskog mora (ograničen na

priobalni pojas)

Page 21: Belečka prezentacija

Srednji raspored tlaka zraka u siječnju i srpnju

Page 22: Belečka prezentacija

Temperature, padaline i tipovi klime

PRIMORSKA HRVATSKA

GORSKA HRVATSKA

NIZINSKA HRVATSKA

Temperature(srednjaci)

- Ljeto 22 – 26°C - Zima > 0 °C- insolacija

- Ljeto < 20°C- Zima < 0°C- temperaturna inverzija

- Ljeto 20 – 24°C- Zima – 2 – 0°C 

Padaline - > 1000 mm- povećavaju se od otoka prema obali i od SZ prema JI 

- 1200 – 2000 (4000) mm- povećavaju se s nadmorskom visinom 

- < 1000 mm- smanjuju se od Z prema I, povećavaju s nadmorskom visinom

Tip klime - umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom- sredozemna klima 

- umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom- vlažna snježno-šumska klima 

- umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom

Page 23: Belečka prezentacija

Tipovi klime• umjereno topla klima s toplim ljetom – nizinska

Hrvatska i veći dio gorske Hrvatske, zime hladne sa snijegom

• na istoku vruća ljeta – utjecaj kontinentalnosti

• u gorskoj Hrvatskoj utjecaj reljefa na temperaturu i padaline

• snježno-šumska – planinski prostor gorske Hrvatske

• sredozemna klima – dalmatinski otoci i priobalje• umjereno topla klima s vrućim ljetom – Istra,

Kvarner sa sjevernojadranskim otocima

Page 24: Belečka prezentacija
Page 25: Belečka prezentacija

Klimatski dijagram Palagruže

Page 26: Belečka prezentacija

Klimatski dijamgram Pule

Page 27: Belečka prezentacija

Klimatski dijagrami Zagreba i Osijeka

Page 28: Belečka prezentacija

Klimatski dijagram Ogulina

Page 29: Belečka prezentacija

Klimatski dijamgram Zavižana

Page 30: Belečka prezentacija

U sredozemnoj klimi uspjevaju masline pa se takva klima naziva i klima masline. Na Velikom

Brijunu raste maslina stara 1600 godina.

Page 31: Belečka prezentacija

Meterološka postaja u gorskoj Hrvatskoj. U gorskoj Hrvatskoj srednje srpanjske temperature kreću od 15°C do 20°C. Srednje siječanjske temperature su

niže od 0° C (od -2° do 0°C), a zime su duge i hladne.

Page 32: Belečka prezentacija

PROVJERIMO ZNANJEPROVJERIMO ZNANJE11. Koje vrste vjetrova pušu u Hrvatskoj?2. Uz pomoć klimatskog dijagrama opišite obilježja

snježno-šumske klime, umjereno tople i sredozemne klime.

3. U kojim je prostorima gorske Hrvatske klima snježno-šumska, a u kojim umjereno topla?

4. Uz pomoć klimatskog dijagrama usporedite temperaturu zraka i količinu padalina u istočnom i zapadnom dijelu nizinske Hrvatske.

5. Objasnite posljedice vremenskih nepogoda za gospodarstvo.

Page 33: Belečka prezentacija

PROVJERIMOPROVJERIMO ZNANJEZNANJE

6. 6. Objasnite klimatsku regionalizaciju Hrvatske.7. 7. Koji klimatski čimbenici utječu na klime

Hrvatske?8. Što je to temperaturni obrat (inverzija)?9. Što je insolacija?10. Gdje su najviše prosječne srpanjske

tempereture u Hrvatskoj?