bijela hrvatska

of 23 /23
Vrijeme vladavine kralja kraljev KIR-a II Velikog i Kambiza "ILIRI" ? - STAROIRANSKI NARODI PRVI DOLAZAK ARYAC-a- HRVATA U JUGOISTOČNU EVROPU Temeljem iznesenog sadržaja u knjizi STAROIRANSKO PODRIETLO HRVATA – Mijo N. Čurić-a, ovdje iznašam sažetak, kao podsjetnik najbitnijih zbivanja od vremena stvaranja jedinstvenog velikog perzijskog kraljevstva pa do njenog osvajanja od A. Makedonskog. "Politički i gospodarski odnosi među brojnim "iranskim" kraljevima do 7. i 6 st 1 tisućljeća.pr.Kr. najčeše su bili vazalni, ali puni čestih suprostavljanja. Takav rascjepkani društveni i gospodarski život "Iranaca" prestaje dolaskom na prijestolje u gradu Aršanu kraljevine Parse (Perzije) prvog velikana "iranske" povijesti ujedinitelja i tvorca Perzij - skog kraljevstva, kralja KIR-a II Velikog."559. - 529 g.pr.Kr. (sin kralja Kabiza I - staroiranski KURUŠ- kuražan, hrabar.) On se uskoro suprostavlja vrhovništvu svoga djeda u Medijskom kraljevstvu, te ga osvaja. "Tom pobjedom kralj Kir II Veliki počet će ostvarenje veličanstvenog, uspješnog, mudrog i nada- sve dalekovidnog ujedinjenja s ostalim starovijekovnim iranskim kraljevinama.

Upload: branimir-besak

Post on 30-Jul-2015

515 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BIJELA HRVATSKA

Vrijeme vladavine kralja kraljev KIR-a II Velikog i Kambiza

"ILIRI" ? - STAROIRANSKI NARODIPRVI DOLAZAK ARYAC-a- HRVATA U JUGOISTOČNU EVROPU

Temeljem iznesenog sadržaja u knjizi STAROIRANSKO PODRIETLO HRVATA – Mijo N. Čurić-a, ovdje iznašam sažetak, kao podsjetnik najbitnijih zbivanja od vremena stvaranja jedinstvenog velikog perzijskog kraljevstva pa do njenog osvajanja od A. Makedonskog.

"Politički i gospodarski odnosi među brojnim "iranskim" kraljevima do 7. i 6 st 1 tisućljeća.pr.Kr. najčeše su bili vazalni, ali puni čestih suprostavljanja. Takav rascjepkani društveni i gospodarski život "Iranaca" prestaje dolaskom na prijestolje u gradu Aršanu kraljevine Parse (Perzije) prvog velikana "iranske" povijesti ujedinitelja i tvorca Perzij - skog kraljevstva, kralja KIR-a II Velikog."559. - 529 g.pr.Kr.(sin kralja Kabiza I - staroiranski KURUŠ- kuražan, hrabar.)On se uskoro suprostavlja vrhovništvu svoga djeda u Medijskom kraljevstvu, te ga osvaja."Tom pobjedom kralj Kir II Veliki počet će ostvarenje veličanstvenog, uspješnog, mudrog i nada- sve dalekovidnog ujedinjenja s ostalim starovijekovnim iranskim kraljevinama.Na zapadu Iranske visoravni bile su to kraljevine: PARSA (PERZIJA)

MADAR, MADA (MEDIJA) i njezina velika i glasovita banovina RAGA (Teheran)( pridošli deportirani Izraelci 722g - Harvati)

ELAN (HUVAJA) SUSIANAATHURA (Asirija - ranije Harvatski Mitani)ASAGARTAARMINA (podrućje nekadašnjih kraljevstava

Hurita na Gornjem Eufratu URARTU, ARMENIJA)

KATPATUKA (podrućje Hetita )

Page 2: BIJELA HRVATSKA

Ovim zapadnima, pristupaju istočne staroiranske kraljevine.:

MAKRA (MAKA)PARTHAVA (PARTHA) s banovinama VARNA i VERKANAHARAUVATIŠ - HARAUVATIJA (danas Afganistan i Pakistan )ZARANKA - ZRANKA ( podrijetlo plemića Zrinskih u Hrvatskoj)HARAIVATHATAGUŠBAKHTRIŠ (podrućje Pamira )MARGUŠ i njezina banovina HVARIZEMSUGUDA (posdrućje Aralskog jezera )

Tako je stvoreno veliko ujedinjeno kraljevstvo Perzija, na istoku od rijeke IND i planinskog masiva Tian Shan do sredozemnih obala Cilicije na zapadu, te Crnog mora, Kavkaza i Kaspijskog jezera na sjeveru u kojem su Iranci živjeli tijekom proteklih tisućljeća.Na zapadnim međama Perzijkog kraljevsva bila su snažna i imućna kraljevstva: Babilonija, Fenikiija i Lidija, koja su bila velika opasnost novostvorene Perzije, pa kralj kraljeva KIR II Veliki uskoro kreče sa velikom vojskom i pobjeđuje Lidijce, a na prijestolje u gradu SARDU postavlja svojega bana (zam-jenika kralja) BANDAKA KHSHAYATHYA.Potom kreče na osvajanje susjednjih jonskih gradova od kojih su neki pokoreni, a drgi se predaju, kao i kralj Cilicije, čime je zadržao status i dostojanstvo svog plemstva i naroda.Zauzećem Fenikije stvara četiri vazalne banovine: Artad, Biblos,Sidon i Tir, koje osataju vjerne dinastiji Ahemenida za cijelo vrijeme njezine vladavine.539 g. pr.Kr. KIR II Veliki zauzima (bez borbe - zbog straha) glasovito kraljevstvo i grad Babilon.Zbog te naklonosti KIR II im dopušta obnovu vjere i vrača tradicije, koje im je uskratio njihov dosa- dašnji vladar NABONID (556.-539 g.pr.Kr). Zatečenu koloniju zarobljenih Judejaca (koji ga dočekuju kao osloboditelja) pušta da se slobodno vrate u svoju domovinu i pod nadzorom njegovog opunomo- čenika ponovo sagrade Jeruzalem.( Izraelce - Hurite , koji se ne žele vratiti u Judeju, uputio je njihovu Kraljevinu Harauvatiš kod rijeke IND.)Suprotno od svih osvajača, on nije rušio osvojene gradove, nije ubijao pobijeđene vladare, nego je s njima postupao dostojanstveno uz njegovo načelo: "Narode je moguće pobijediti mačem, ali se mogu pridobiti samo dobrohotnošću."

DINASTIJA AHEMENIDA OD 600. do 331. g.pr.Kr.

KIR I 640.- 600 g.pr.Kr. ARIYARAMNA 640.- 615 g.pr.KrKAMBIS I 600.- 559 g.pr.Kr. ARSHAM 615KIR II VELIKI 559.-529 g.pr..Kr. KAMBIS II 529.-522 g.pr.Kr.DARIJE I VELIKI 522.-486 g.pr..Kr.KSERKS O I 486.- 464 g.pr.Kr.ARTAKSERKS I 464.-424 g.pr.Kr. KSERKS II 424.-423 g.pr.KrDARIJE II 423.- 404 g.pr.KrARTAKSERKS II 404.- 359 g.pr.Kr. ARTAKSERS III 359.-338 g.pr.Kr.. ARSES 338.-336 g.pr.Kr KIR III OSTANDARIJE III336.-331 g.pr..Kr. ARSHAN.- ?

VELIKO SVIJETSKO KRALJEVSTVO PERZIJU OSVAJA ALEKSANDAR MAKEDONSKI,

Page 3: BIJELA HRVATSKA

(koji je u svom obrazovanju učio o načelu kralja kraljeva KIR-a II i humanističkom vladanju perzijskih vladarskih velikana, preuzeo njihovu mudrost vladanja i samo nastavio njihovu politiku ).

Iz Kirovog proglasa : "....i u svim nastanjenim podrućjima s druge strane Tigrisa, zapovijedih da se svi hramovi što bijahu zatvoreni ponovno otvore, da se svi kipovi božanstava ponovno postave na svoja mjesta........Ponovno okupih stanovništvo tih zemalja.........Pružih mir i spokoj svim lju - dima."KIR II VELIKI odlučuje u središtu novostvorenoga kraljevstva sagraditi novi grad -prijestoljnicu, dajući mu ime PARSAGAT (Parsa = Perzija, Gat = prijestoljnica), no ubrzo uviđa da će iako veličanstvena uskoro postati premalena, pa obavlja pripreme za izgradnju novog grada prijestolj- nice 70 km južnije, ali u to vrijeme 529 g.pr.Kr. umire.Novi grad prijestoljnicu PARSAVAR (Parsa =Perzija, var =grad - poznat pod heleniziranim imenom PERZEPOLIS.)

Širenje Perzijskog kraljevstva nastavio je KAMBIZ II (sin KIR-a II Velikog , koji ga je postavio za bana u Babilonu)525 g.pr.Kr kralj kraljeva Kambiz II (529.-522 g.pr.Kr.) poveo je vojsku na Egipat, te je u prvoj bitci kod Peluzija (u delti Nila), a potom i kod Menfisa porazio egipatsku vojsku, čime Egipat ostaje pod vlasću iranske dinastije Ahemenida. Kambiz II nastavlja osvajanja uzvodno rijekom Nil u zemlju KUŠ (Sudan) današnjeg Kartuma, a zatim osvaja i Cirenaiku (danas Libija), namjeravajući poći i u daljnja osvajanja, ali ga zatiče vijest o pobuni -puču u kraljevini Perziji, zbog čega se vraća u domovinu, ali putem umire. Bilo je to 522 g.pr.Kr. Nasljednik na prijestolju Perzijskog svjetskog kraljevstva je kralj kraljeva DARIJE I VELIKI (522.-486 g.pr.Kr.) koji odmah smiruje nastali kaos u Perziji zbog smrti Kambiza II, ali i pobunje- nog VAHYAZDATU s djelom plemstva - koji se proglsašava za Bardiju (sin Kir-a I) u namjeri da prigrabi prijesto Perzije u odsutnosti kralja kraljeva Kambiza II.(vojsku Vahyazdate je porazio, a zatim i zarobio u bijegu kralj Harauvatije VIVANA ("svijetli Potomak Neba"). O tom zbivanju kralj kraljeva Darije I Veliki dao je uklesati proglas na golemoj litici u Bagistanu na tri jezika u 1306 re- daka,čiji odlomci glase: (podvučena mjesta spominju Harauvatiš i Harauvat -a Vivanu )

Page 4: BIJELA HRVATSKA

U prjevodu glasi :

Na staro iranskom čita se ovako :

Novi kralj kraljeva Dario I (Darajavauš - bliski rođak Kira II Velikog bio je najistaknutiji ban u kra - ljevini Parethi) Najprije određuje tri službena jezika: aramejski, elamski i staroperzijski. Potom započinje izgradnju više tisuća kilometara dugačkih cesta radi povezivanja svih kraljevskih središta s PARSAVAR-om velikog perzijskog kraljevstva. Organizira prvu poštansku službu (na svakih 25 km jedna poštanska postaja ),kao i vojno-obaviještajnu službu.Otkriva pomorske plovne puteve (put za Indiju i oko Afrike), gradi vodene plovne kanale, a 517 g. pr.Kr uvodi novčani sustav plačanja (zlatnik "Darij" - banka se zvala MURAŠU).Da dokaže svoju moć odmah šalje veliku vosku na istok i osvaja Gandaru (Kašmir) i Hindustan (do rijeke Ind), a uspješno brani istočnu granicu svoje kraljevine Sugde na Tjan Shanu od ratobornih HUNA.

Page 5: BIJELA HRVATSKA

Jednako neumorno i mudro postupao je i sa zemljama južno od Perzije. Osobno dolazi u Egipat kao prijatelj -nasljednik faraona naredivši obnovu hramova u više gradova i proglasom zapovijeda pro-kop velikog kanala (prvog takve vrste u svijetu) radi povezivanja delte Nila s Crvenim morem.

(Herodot piše oko 450 g.pr.Kr.:"Dugačak je taj prokop četiri dana plovidbe, a širok je toliko da po njemu mogu ploviti dvije trijere s veslima jedna pored druge.")

Novčana sredstva za sve te projekte prikupljena su porezom svake kraljevine prema njezinoj moći i razvijenosti u talentima (1 talent = 25 kg zlata) iz čega se lako zaključuje koja je kraljevina najrazvi- jenija u Perziji ( Babiruš=Babilon daje 1000 talenata, Mudraya 700, Harauvatiš i Armina (Hrvati - danas Pakistan i Armenija) 600 talenata, a 16 kra - ljevina daju od 170 do 400 talenata.)

Darijevu velikom svjetskom kraljevstvu u jugoistočnoj se Evropi još opiru samo prekomorski Grci, Skudri i Saki (Skiti) preko mora. Svi oni pomažu maloazijske Grke, potičući nerede protiv vrhov- ništva perzijskog kralja kraljeva

Zbog toga, uvjeren u uspješnost svojih vojnih postrojbi iz neiscrpnog izvora vojnika i konjanika sa cijelog velikog prostora Perzije kralj kraljeva Darije I Veliki 514 g.pr.Kr.pokreče jedan od svojih največih vojnih pohoda na zemlju Skudra i Saka preko mora -Trakiju i susjedne sjeveroza - padne zemlje( današnja južna Bugarska, sjeverni i istočni krajevi Grčke i Makedonije, te Ukrajina, Poljska, Češka, Hrvatska i sl. )

(Od toga vremena, prema proglasu iz Bagistana Skudri su vazali Perzije i plačaju porez. Tijekom tisućljeća Skudri su prisiljeni povući se u podrućje današnje Albanije sa glavnim gradom SKODRA, ili albanski SHKODRA (Skadar). Albanci taj kraj zovu SHQIPERRISE, a sebe zovu SQOIPTARI.)Put kretanja te goleme vojske od 800.000 vojnika vodio je od Suse (gdje se prikupljala ) kraljevs- kom cestom prema sjeverozapadu i napokon stigže na morski tjesnac Bospor (širina mora 600 m), te pontonskim mostom izgrađenim pomoću 600 povezanih brodova osigurala nesmetan prijelaz na evropsko tlo u Trakiju. Vodstvo nad ovom največom vojskom svih vremena Darije I Veliki povjerava vladaru kraljevine HARAUVATIJE kralju VIVANI pod čijim se crveno-srebrnastim stijegom (datira od 1000 g. pr.Kr.), kao zajedničkim simbolom arijaca (staroiranaca) kretalo mnoštvo zastava svih kraljevina i plemena Perzije.( Kralj Vivana istakao se u smirivanju velikih pobuna u vrijeme odsutnosti, a potom i smrti kralja Kambiza II, pomogao je kralju Dariju I Velikom učvrstiti jedinstvo velikog kraljevstva, a predvodio

Page 6: BIJELA HRVATSKA

je i manje vojne pohode, smirujući pobunjeničku vojsku SATAGIDA -sjeveroistočno od današnjeg Kabula, na dalekom istoku Perzije. Za svoje zasluge i povjerenje kralj Harauvatiša Vivana stiče od Darije I Velikog naslov BANDAKA (bana)= zamjenik kralja kraljeva )

Prikaz: kraljevina HARAUVATIŠ ( grčki Arahozija danas Afganistan.+ pohod A. Makedonskog)

Osvojivši Trakiju, zemlju Skudra Darijeva je vojska predvođena kraljem Harauvatije Vivanom nastavila kretanje prema sjeverozapadu i u proljeće 514 g.pr.Kr. jednom izvidnom - koloniza - cijskom postrojbom stigli na podrućje donjeg Podunavlja i zatim na istočne obale Jadrana do istočnih Alpa, a drugom na na sjever do Visokih Tatra u planinskom lancu Karpata, naz - vavši ih BAGIBAREZA = Božja uzvišenost.Na podrućju između Podunavlja i obale Jadrana zatiću srodna ILIRSKA plemena ( iz razdoblja prvog širenja drevnih Veda iz matičnog prostora Kaspijskog mora prema Evropi- oko 1300.pr.Kr. - čiji arheološki ostaci također obavezno sadrže motiv „ pletera “), kao što su: Tračani, Skudri, Japodi, Jonjani, Dorani, Frigijci, Lidijci, Histri i dr. o čemu svjedoči izvorna narodna glazba ovih krajeva, budući se temelji na istoimenim starim glazbenim načinima – (ljestvicama ) Tim događajima stvorena je BIJELA HRVATSKA i omogučen je protok bogatih kulturnih i poli-

Page 7: BIJELA HRVATSKA

tičkih vrijednosti i dostignuća razvijenog srednjeg istoka - koljevke civilizacije u Evropu, koji je Trajao i razvijao se daljnh 150 g - To je 2. dolazak Hrvata na Jadran i Podunavlje !

Tipičan KUDURU iz 12 stoljeća pr.Kr.

- Kamen međaš, koji je jamčio božansku zaštitu usjeva.- Prikaz : kralja Melišipaka II, kako predstavlja svoju - Čer božici ljubavi NANI - (božanstvo s huritskom ravnom kapom okruženo simbo-

lima – zvijezdom, polumjesecom i suncem).

(.Još u Srednjem vijeku u Hrvatskoj, ogrlicu s mjesecom i zvijezdom nosila je stoka, a česti je i simbol na štitovima hrvatskog srednjevjekovnog plemstva. Danas ga nalazimo na državnom grbu R Hrvatske , kao i na grbovima mnogih hrvatskih gradova.) . . . Taj protok razvojnog utjecaja i mogućnost njegovog umnožavanja prekinut je 331 g.pr.Kr.,kada A. Makedonski osvaja Veliko Perzijsko kraljevstvo, i rimskim osvajanjima sa latinizacijom jugoistočne Evrope oko 250-ih g.pr.Kr. do 4 st n.ere. Tako je Bijela Hrvatska odvojena od kulturne i etničke ma- tice srednjeg istoka i zagubljena u povijesti - povijesnoj manipulaciji.U 3.st n. ere počinje drugi val dolaska - doseljavanja Hrvata uz obale Crnog mora i Kavkaza u Bijelu Hrvatsku, koja se već prostire od Baltika do Jadrana, a time i propast Rimskog carstva.(Robovlasničko i raskalašeno rimsko carstvo moralo je jednostavno prepustiti prostor novim naprednijim narodima, koje je predvodilo dinastijsko plemstvo, koje je pješadiji suprostavilo konjicu, kratkom maču, dugi mač, robovlasničkom militarizmu feudalni ustroj naroda, mnogobo- štvu, jednog Boga - Krščanstvo, lovorovom listu trožilni pleter i simbol crveno bijelih kockica, te rimskoj haljinici, hrvatske hlače.)Na tom prostoru, kao dokaz tim zbivanjima, mnoga staroiranska imena plemena, gradova,krajeva pojmova i osobna imena sadržana su u osobnim imenima, imenima naselja jugoistočne Evrope, kao fosilni trag o prvom dolasku Hrvata na Jadran, kao i drugih perzijanaca u sklopu velike Dari- jeve vojske od 514 g.pr.Kr.do 480 g. pr.Kr.

Evo primjera :TOPONIMI - IMENA ZEMLJOPISNIH POJMOVA

U zemlji SAKA (SKITA - sjeveroistočna Evropa)BANSKO – u Bugarskoj, danas poznati skijaški centar ( 70 km ski – staza.)

Page 8: BIJELA HRVATSKA

Staroperzijski BANSKO = stolno mjesto Bana ( kraljevskog namjesnika.)VARNA - grad na zapadnoj obali Crnog Mora ( u pogodnoj uvali.)

Staroiranski: VARNA = ime staroiranske pokrajine i banovine.KRAKOV - grad na jugu Poljske iza Visokih Tatri

Staroiranski: KARAM, znači VOJNI, a VAR znači GRAD = VOJNI GRADARVATI - (nekad Harvati) u Makedoniji na istočnoj obali Prespanskog jezeraGALIČNIK - mali gradić u Makedoniji, južnije od Gostivara (nose okrugle ravne kape)

staroiranski: GALČI = pleme,ili narod i danas na sjeveru Afganistana i Pamiru.KAVADARCI - gradić u Makedoniji, zapadno od Negotina

Staroiranski: KRALJEV GRAD (Kavi=kralj, DAR= držati.)

KOSOVO danas podrućje između Srbije, Makedonije,Albanije i Bugarske.Staroiranski KASAVA ime pokrajine u perzijskoj kraljevini Harauvatiji

KOSOVSKA MITROVICA danas grad na Kosovu.Staroiranski MITRA ime boga sunca - podignut hram i oko njega naselje.

( Zapadno od Mitrovice u podrućju rijeke Ibar (staroiranski naziv = odnositi) i njene pritoke Rase (danas Raška)- rijeka na istoku današnjeg Afganistana - nekad perzijska kraljevina Hara- uvatija zauzimaju tri zajednice iz plemena PAŠTU (iz Harauvatije):Bitani, Gurgušt i Sarbani.Tu će oni krajem 6. i početkom 5.ts.pr.Kr.sagraditi grad Ras.( Opća enciklopedija JLZ, sv.6. str.756.) Cijelo to podrućjese sve do 14.st.n.ere zvalo župa Rasa, a njezini stanovnici Sarbani, Sarbi, Sarbljin, Sarbaljah, Srbi dijele to podrućje sa staroiranskim plemenom Sakima (Skitima).Tu će se stolječima često sukobljavati sa Skudrima (brojčano jačim starosjediocima) koji će se u rimsko doba kao rimski vazali (rimljanizirano Skordisci) boriti protiv Hrvata i njihove Bijele Hrvatske.Sarbanima - ugoženim sunarodnjacima,je uvijek stizala velika vojna pomoć susjednih hrvatskih župana i to će potrajati sve do provale Osmanlija (Turaka), kada nepovratno s mnogim županijama nepovratno gube svoju obstojnost.Tu je i grad PEĆ ( na Kosovu, a u Mađarskoj - Pečuh ), koji je ime dobio po staroiranskom hramu svete vatre.........)SREMSKA MITROVICA - danas grad u srpskom dijelu Srijema.

Staroiranski MITRA ime boga sunca - podignuli hram i oko njega naselje.

Page 9: BIJELA HRVATSKA

U knjizi Umjetnost na tlu Jugoslavije – Praistorija(iz 1982 g.) M.Garašanin ovako opisuje ovaj arhe- ološki nalaz – mitru iz Novog Pazara:“ Na mitrama međutim domači element znatno je uočljiviji.Polukružno polje uokvireno je tekućim krugovimasa tangentama koje se u polukružnom frizu, nalaze i oko središta ispunjeng krugovima i uglastim motivi-ma. Između dva friza unet je motiv grčke pletenice...... Od drugih oblika treba pomenuti rombične apli- kacije od zlata i pravougaone pločice od zlatnog lima, na kojima se također uz pletenicu javlja i pri –mena na svojevrstan način stilizovanih , šrafiranih meandroida.“ Autor o tim motivima govori o grčkom uvozu iz južne Italije –Etrurije, dok u gotovo istim moti- vima iz kneževskih grobova kod Atenice vidi utjecaj grčko- jonskog stila sa obala Crnog Mora.Autor, vjerojatno u to vrijeme nije mogao, a možda i nije smio znati za stvaranje BIJELE HRVATSKE u 5.st.pr.Kr. Djelovi zlatne epreme iz Novog Pazara oko sklopu 5.st.rpr.Kr. ( Narodni muzej Beograd ) u sklopu perzijske invazije u jogoistočnu Evropu za vrijeme kralja Darija I Baš naprotiv, pomenuti arheološli nalazi dokaz su prisustva Hrvata u to vrijeme na tom prostoru, jer mitra je u vezi s obredom boga Mitre - perzijskim bogom sunca – kult Mitraizma u Rimskom carstvu. Osim toga, u antičkoj Grčkoj dokazano je postojanje najmanje četiri hrvatska naselja sa imenomHARVAT : na Kreti, Cipru, kod Atene i u Tesaliji blizu Soluna, Cikladima i odatle postojanje ve- likog broja reprezentativne keramike s simbolima hrv. pletera, „šahovnice, Veda svastike i sl.

SRIJEM - danas dio ravnice uz Dunav u pogranićju R.Hrvatske i Srbije.( Nekada sav Hrvat.)Staroiranski: SREM znači osobno ime - u rimsko doba latinizirano SIRMIUM

Page 10: BIJELA HRVATSKA

Gore spominjani autor u istoj knjizi za ovaj arheološki nalaz iz 5.st.pr.Kr.kaže: „ Na novopazar- skim pektoralama ornamenti su raspoređeni u koncentrične frizove, ispunjene naizmjenično arhaj - skim (starim) grčkim pletenicama i paralelnim žljebovima. Sredinu pektorale zauzima lepo iskucana rozeta. Ornamentika je nesumnjivo nadahnuta grčkom, ali je izvedena u duhu domačeg geometrijskog stila, jasno izražeog još na delu štita iz Velikog Mosunja.........“

Koji je to duh domačeg geometrijskog stila ostaje upitno? Vjerojatno autor nije mogao, ili nije smio tada znati za hrvatski duh tog geometrijskog stila, poslije invazione kolonizacije jugoistočne Evrope u perzijskom pohodu kralja kraljeva DARIJA I u 5.st.pr.Kr.,sa vojskovođom VIVANA HARAUVA- TIM-om – kraljem najistočnije perzijske satrapije (kraljevine) HARAUVATIŠ, kada je stvorena BI - JELA HRVATSKA. (bijela = zapadna)

Pektoral je naziv za prsne privjeske, - amajlije, koje su još od faraonskog doba nosili najviši državni dostojanstvenici, što potvrđuje i činjenica da je pektoral zlatni !

ĐERDAP - ime klisure kroz koju protječe Dunav.Staroianski ĐERDAP znači VRTLOG.

GATAJA - danas grad u rumunjskom dijelu Banata.Staroiranski GATA znači prijestolje + romanizirani nastavak

BANAT - danas dio prostrane ravbnice u Panonskoj nizini.Staroiranski BANAT znači BANOVO (podrućje.)

U podrućju istočnih Alpi:KARANTANIJA - srednjevjekovno ime za podrućje oko rijeke Soče i Julijskih Alpi.

Staroiranski KARA = vojnici, KARATE = boriti se = VOJNO PODRUĆJE.(Srednjevjekovni povijesni izvori stanovnike zovu (latinski) CROUUATI ili HORUTANE, sa vladarima iz 8st.n.ere Gorazda i Hotimir- stasroiransko ime)

KRANJSKA GORA, Petrova Gora, Crna Gora, Ravna Gora (u Hrvatskoj i Srbiji) Gora Ardena ( granica Grčke i Bugarske), Suva Gora, Mokra gora i sl.

Staroiranski: GORA, znači gora - (šumovito brdo)(Riječ sačuvana u svim zemljama koje su u 5.st.pr.Kr.činile Bijelu (Zapadnu ) Hrvatsku.)TARVISIO (grad na austrijsko-slovenskoj međi), TARA (rijeka u Crnoj Gori.)

Staroiranski: TARA znači zaprjeka

Page 11: BIJELA HRVATSKA

Hrvatski pleter na gornjem rubu reljefa.( Frigijci i Lidijci ranije doseljeni sa Balkana ).U R.Hrvatskoj:SAVA - velika rijeka večim dijelom u R.Hrvatskoj (izvori i R.Sloveniji)

Staroiranski SAVA znači usklik ushićenja, ali i korist.DRAVA danas velika rijeka koja protječe kroz Austriju (nekad Karantanija) i Hrvatsku

Staroiranski DRAU, DRAV znači jurišni poklik( U susjednoj Austriji njeno ime je i danas DRAU.)

OSIJEK - danas grad na istoku R.Hrvatske - rimski latinizirano MURSAStaroiranski MURA znači mutan, tmuran - također ime rijeke u središnjem Iranu.

BARANJA - ime močvarne nizine na sjeveroistoku R.Hrvatske.Staroiranski BARAN znači lokva, bara, močvara.

PETROVARADIN - danas povijesni grad u Vojvodini.Staroiranski VARADIN znači veliki grad - VAR =grad, ADIN = veliki.

DARUVAR - grad u sjevernoj HrvatskojStaroiranski DARUVAR znači dobar grad - DARU = dobar, VAR = grad

BJELOVAR - grad u sjevernoj Hrvatskoj zapadno od Daruvara.Staroiranski BILOVAR znači zapadni grad -BILI (BIJELI)= zapad,VAR = grad.

(Također : Temišvar, Varšava, u Mađarskoj Sigetvar, Kapošvar, Makedonija Gostivar i sl.)VARAŽDIN - grad u sjevernoj Hrvatskoj

Staroiranski VARDAENA znači vjeran grad - VAR = grad, DAENA = vjera.VAROŠ - Jezgra nekog grada - danas poslovni dio grada - centar.

Staroiranski VAROŠ znači poslovni dio gradaNOVA VES, STARA VAS, JURJA VES, VIS na otoku Visu, JUSTU V;S na otoku Braču

Staroiranski VAS, VES, VIS znači malo naselje - selo. AGRAM - danas grad Zagreb

Staroiranski A-GRAMA znači posljednji odred, vojni tabor, zajednicaA- DANA znači posljednji dan

(u vrijeme vedskih Arijaca "grama" ili "viš"= seoska zajednica)GATA - danas malo mjesto nedaleko putnog pravca Plitvice - Bihač.

Staroiranski GATA znači prijestoljnica bana.GACKO,(GATSKO)- gradić i polje istočno od Mostara

Staroiranski GATA označava prijestolje banaKUPA - veća rijeka u R. Hrvatskoj, pritoka Save.

Staroiranski KUBHA ili KUPHA staro je ime za rijeku na istoku Afganistana.(danas se zove Kabulrud - uz nju je vodio karavanski put u Indiju.)

UNA - veća rijeka na granici R.Hrvatske i BiH , pritoka Save.Staroiranski UNA znači spojnica, pritoka.

(krivo se mislilo da ime potječe od latinskog Una = jedina, jer u davno vrijeme sve su rijeke bile jedine tj. čiste i lijepe!)

Page 12: BIJELA HRVATSKA

UČKA - gora u Istri, koja se uzdiže visoko gotovo s morske obale Kvarnera.Staroiranski UČKA znači vrh.

DINARA - planinski masiv proteže se 48 km od Knina do Aržana.Staroiranski: DINAR - ime planine istočno od rijeke Lore.južno od grada Quetta.

DINAR - ime planine na istoku u gorju Zagros (najviši vrh 4976m )KRK - veliki otok u Kvarnerskom zaljevu Jadrana

Staroiranski KARK ime otoka na sjeverozapadu Perzijskog zaljeva.- danas- novoiranski zvan JAZIREH KHARK.

KARKA ime plemena iz proglasa kralja kraljeva Darija I Velikog.KARLOBAG - gradić u podvelebitskom kanalu (ime dopunjeno u 16.st.dodatkom Karlo.)

Staroiranski BAG znači Bog, pa kao da nešto nedostaje imenu?(Izvorno se zvalo BAGISTAN =Božje mjesto, - grad u Perziji,gdje je velika stijena s njegovim proglasom o Vivani,a ovdje je to Velebit iza grada. S vremenom ime je kračeno na Bag....)

STON - stari gradić (solana) kraj Dubrovnika Staroiranski : STAN, ili ISTAN znači mjesto, naselje.

HVAR - veliki otok u sredini Jadranskog mora.Staroiranski HVAR, a znači sunce.(Staroiranska plemena Parani i Maka (Makar ili

Makra) došli sDarijevim osvajanjem osnivaju jedni Makarsku, a drugi Hvar.( "Grčki" Pharos i Issa samo su helenizirane inačice.)

RAGUSA - staro ime današnjeg Dubrovnika na jugu Jadranskog mora R.Hrvatske.Staroiranski : RAGA, ili RAGHA ime imučne pokrajine u kraljevini Mediji sa

istoimenim gradom 5 km istočno od Teherana.( U njemu se rodio slavni mislioc Zaratustra. - danas ruševine.)

( Pokrajina ZRANKA zasigurno je indoarijska pradomovina hrvatske plemičke obitelji ZRINSKI - hrvatskog bana, istaknutog i ogorčenog borca protiv Osmanlija u 16.st.n.ere.)

Page 13: BIJELA HRVATSKA

( U latinsko-hrvatskom rječniku M.Divkovića, Zagreb, 1900.,reprint 1980.na str 114 piše:"Asparagium ili Asparagij,grad u Iliriji." Bez latinskog dodatka:"um"ili "ij"dobijemo staro-iransku složenicu : ASPA (Medijski) = konj, a RAGA = ime banovine i istoimenog grada.

Dakle: ASPARAGU su utemeljili vitezovi konjanici kralja Darija i Velikog iz Rage!)JADRAN - Jadransko more u R.Hrvatskoj

Staroiranski: JADRAN znači ime pokrajine kraljevine Harauvatije, danas istočni dio Afganistana (GHAZNI) u kojem i danas žive pripadnici plemena Jadran.

(Više podataka sadrži izvornik čije je ime navedeno u uvodu i na kraju ovog poglavlja ! )

" Kao i prije u osvojenim zemljama SAKA (Skita), tako će i u predjelima današnje Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine i djelom Rusije starovjekovni Iranci ostati trajno.Svojom duhovnom i materijalnom kulturom ostavit će neizbrisive i duboke korijene primjetne i danas (nakon 2500 godina) u nasljeđu naroda tog dijela Evrope."Sve te zemlje staroiranska je invazijska vojska osvojila bez gotovo ikakvih večih borbi, jer i Saki su

na koncu srodan staroiranski narod

Zlatna vaza Saka iz grobnog humka ( kurgana) u Kul - Obi na Krimu. (prizor iz skitske legende - Saka, koju je zabilježio grčki povijesničar Herodot.)

("Već početni susreti Saka i Skurda sa staroiranskom vojskom pokazali su, da Saki i Skudri nisu dorasli sukobiti se sa staroirancima u otvorenoj borbi "- Herodot 4.st pr

Kr.)

Page 14: BIJELA HRVATSKA

(Učenje povijesti u školama obuhvaća samo pomorske bitke Perzije i Grčke, dok staroiransku invaziju i kolonizaciju jugoistoka Evrope prešućuje - govoreči o "Ilirima."- Zašto ??)

Staroiranska plemenska imena

LIBURNI -ime "Ilira" koji su živjeli u Primorju - gdje je puše snažni sjeverni vjetar bura.Staroiranski BURIJA ime je božanstva olujnog nevremena i jakog vjetra, po kojem je

Dobio ime i naš glasoviti sjeveroistočni vjetar BURA.

DALMATI - ime "Ilira" koji su živjeli na području srednjeg i južnog Jadrana.Staroiranski DALMA je otočna skupina u središnjem dijelu Perzijskog zaljeva.

PARANI, PARTINI, SEGESTIANI imena tzv. Ilirskih plemena iz doba rimskog osvajanja. Staroiranski: plemena iz matične domovine Perzije.

A N T R O P O N I M I

NEKA IMENA PLEMENA IZ ARIJSKOGA RAZDOBLJA i hrvatska prezimena.

KAURVAKaur, Kauran, Kaurić, Kaurin, Kaurinović

GUTI ( iz Luristana)Gut, Gutič, Guteša("Ban Stjepan od plemena GUT - KELED god.1251. dobi neke krajeve između Kupe i Novigrada"

Vidi: Povijest Hrvata V. Klaić - knjiga I., str. 324.)

KASŠUKaši, Kašaj, Kašanin, Kašić, Kašnar,Kašner

KOSEJCI ( iz Elama)Kos, Kosalec, Kosanović, Kosić, Kosovac, kosovec, Kosović.

Page 15: BIJELA HRVATSKA

ŠUVARDATA (staroiraska dinastija s krajnjeg zapada Irana . početak 2.tisućljeća tisućljeća.pr.Kr.)

Šuvar, ŠuvarićSTAROIRANSKA PLEMENA IZ AHEMENIDSKOG POVIJESNOG RAZDOBLJA

BADARA ( iz Makra )Badalić, Badak, Bade, Badel, Badavinac, Badrak, Badrić, Badrov, Badurina.

MIRAN ( iz Harauvatije)Mirak, Miranović, mirat, Miratović, Mirić, mirlin, Mirnović, Miročević, Mirošević, Miroš.( "Sveti Nikola"- ziz 4.st.n.ere rođen u gradu Miran u Harauvatiji.)

SPAHPATI (iz Perthave)Spahulić, Spaić,

SURA ili SUREN (danas SURI iz Harauvatije )Sura, Surac, Surač, Suraković, Suram, Surani, Suranović, Surić, Surijan, Surjan, Surina,

MAČIJE ( spominje se u proglasu Darija, ali se nezna ishodište )Malak, Mačar, Mačaš, Maček, Mačešan, Mačešić, Mačić, Mačik, Mačima, Mačković.

KARKI ( iz Elama )Karković, Karkač, Krka, Krkač, Krkan, Krkannić, Krklec, Krković.

IMENA SUVREMENIH AFGANISTANSKIH PLEMENA i hrvatska prezimena.

BUSAK, ILI BASAKBusak, Basak, Besak, Besek, Bosek

BAREČ Barač, Baračević, Baračić, Baračin, Barač.

GALČIGale, Galečić, Galeković, Galić.

JADRANJadro, Jadroković, Jadranić, Jadraj, Jadrić.

PUSTIPustaić, Pustaj, Pustak, Pustinac, Pustički, Pustijanac, Pustinšek i dr.

ŠUŠ ( zapadna kraljevina Irana - Shush)

Šuša, Šušak, Šušan, Šušanj, Šušić, Šušković, Šušnjić, Šušnjar, Šušnjara

POZNATI STAROIRANSI TOPONIMI O PODRIJETLU PREZIMENA U HRVATSKOJ

BAKTRIJA (staroiranska kraljevina Baktrija na sjeveroistoku )Baktijarević, Bakar, Bakarac, Bakaran,Bakran, Bakarčić, Bakarić.

Page 16: BIJELA HRVATSKA

HARAUVATIJA ( staroiranska kraljevina )Horvacki, Horvačanin, Horvat, Horvatek, Horvatiček, Horvatić, Horvatin, Horvatinac.

PISANA ( jugoistočna pokrajina staroiranske kraljevine Harauvatije)PŠisa, Pisac, Pisačić, Pisak, Pisanec, Pisani.

SAKA (stanovnik jugoistočne Evrope u doba kralja Darija I)Sakač, Skačić, Sakalin, Sakalj, Sakaqnji, Sakaš, Saketić, Saki, Sako, Sakoman, Saković.

STAROIRANSKE RIJEČI I POJMOVI U HRVATSKIM PREZIMENIM

BAJI - silnik, močnikBajić, Bajević

BAG, BAGA - (Bog, Božji, Božić)Bagarić, Bagat, Bagatin, Bagić, Baginac, Bago, Bagoje, Bagović, Baggun.

BALAŠ - (staroirasko muško ime)Balaš, Balaščić, Balašević, Balaško, Balašković, Balaž, Balaša

BANDAKA, BAN - (titula za zamjenika kralja)Ban, Banov, Banovac, Banovački, Banovec, Banović.

MITHRA, MITRA -(staroiranski - perzijski bog vatre, istine i pravde.)Mitar, Mitarević, Miter, Mitran, Domitran, Mitrov, MitrovićMitrić.

PAN - (titula dostojanstvenika u kraljevoj službi )Pan, Panak, Pančić, Panov, Panković

PARG, PARAGA - (grad i brdo u Perziji )Parag, Paraga.

SAVA, SAVAH -( pokrajina, rijeka i grad južno od Teherana )Savi, Savicki, Savičević, Savić,

TUS - (glavni grad kraljevine Parthe )Tus,Tusić, Tuskar, Tustanić, Tustec, Tustuć, Tusun.

STAROIRANSKE RIJEČI ISTOVJETNOG ZNAČENJA I OBLIKA S HRVATSKIMA.

Aždaja.brat (bratar), čabar, čaj, česme, danak, drva (dru, draura)drug. dušman, durat, dva (dua), dveri (dvara, dvar), gad, gora, griva, izjava, jad, kuš, kut, narod, pad, pričati, rijeć, div, stan (istan), kuda, kaj (kay), di, ča), sim (simo), spas, šal, sram, tanbur, torba, zadah, gora, gaj,

STAROIRANSKE RIJEČI ISTOVJETNOG ZNAČENJA I DRUGOG OBLIKABag (Bog), bandaka,ban (ban), dam (dom), grabaja (grabiti), iža (hiža), matar (mater),

Page 17: BIJELA HRVATSKA

mišati (mješati, )nishta (ništa), nishad (nikad), pan (gospodin), prv (prvi), sidati (sjedati),zim(zima), zem (zemlja), rama (mir, tišina) ganga (pjesma) dinar (ime novca) Daeva - božansko biće (djeva, diva, deva), Vede (nauk, znanje ) - kajkavski povedati - mitovi sa otoka Krka o njegovu postanku i sl.pod nazivom "VEJSKI POVEDI."

G O T O V O !