bilder internet och upphovsrätt på stinsen

of 49 /49

Upload: anders-erenius

Post on 05-Dec-2014

106 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilder, upphovsrätt, PUL, internet, spel

TRANSCRIPT

Page 1: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Page 2: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Idag

• Dokumentation i förskolan

• Upphovsrätt - Bilder

• Personuppgiftslagen

• Lite internet

• Era frågor

Page 3: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Page 4: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Page 5: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Page 6: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det öppna internet

Page 7: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det öppna internet

Page 8: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det öppna internet

Page 9: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det öppna internet

lund.se

Page 10: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 11: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 12: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 13: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 14: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 15: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Det stängda internet

Page 16: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Förskolans uppgift

Läroplan för förskolan !

Vad är vi skyldiga att göra? !!

Lpfö 98!

Page 17: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

DokumentationUPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. ---

!För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och

intresse för de olika målområdena. !

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram

!! Lpfö 98

Page 18: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Dokumentation

• Arbetslaget ska -visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

!! Lpfö 98

Page 19: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Vad säger lagarna?

• Bilder och text som är digital

• Är det skillnad?

Page 20: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Vad säger lagarna?

• Bilder och text som är digital

• Är det skillnad?

JA!

Page 21: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Strukturerat eller ostrukturerat?

• En blogg eller hemsida = ostrukturerat

• Här gäller i princip att man får publicera om man inte kränker

Page 22: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Strukturerat eller ostrukturerat?

• Unikum = strukturerat

• Här krävs det större säkerhet = inloggning

Page 23: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Strukturerat eller ostrukturerat?

• Hur säker inloggning behövs?

• Känsliga uppgifter kräver säker inloggning dvs bankID eller tvåfaktorsinloggning

• Vad är då känsliga uppgifter...

Page 24: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

13 § PuL Känsliga personuppgifter

• ras eller etniskt ursprung,

• politiska åsikter,

• religiös eller filosofisk övertygelse,

• medlemskap i fackförening,

• hälsa eller sexualliv.

Page 25: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Vem har upphovsrätt?

Page 26: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Vem har upphovsrätt?

Den som tagit bilden!

Page 27: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får jag lov att fotografera dig utan att fråga om lov?

Page 28: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får jag lov att fotografera dig utan att fråga om lov?

• Svar: JA

Page 29: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får jag lov att publicera bilden på nätet?

Page 30: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får jag lov att publicera bilden på nätet?

• Svar: JA

Page 31: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får du lov att publicera bilden jag tagit av dig?

Page 32: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Får du lov att publicera bilden jag tagit av dig?

• Svar: NEJ

Page 33: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Kan jag sälja bilden av dig, när någon vill använda den i en annons?

Page 34: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Bilder

• Kan jag sälja bilden av dig, när någon vill använda den i en annons?

• Svar: NEJ

Page 35: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Sedan 1 juli 2013 är det straffbart att smygfotografera någon i ett badrum. Men du får

fortfarande fotografera människor på allmän plats utan att fråga om lov.

Bilder

Page 36: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Är förskolan allmän plats? !

Inte i normalfallet MEN kommunen kan ha fattat ett annat beslut

Bilder

Page 37: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

!

-tips på vidare läsning

• http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm

• http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Bilder

Page 38: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Småungar & medier ”Stor oro, små risker

Föräldrar oroar sig mer för att barn 5–8 år ska råka illa ut på internet i årets undersökning,

jämfört med 2010.”

Page 39: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Småungar & medier

Page 40: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Småungar & medier

Page 41: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Vilka barn är det som råkar illa ut och vad vet vi om dem?

Page 42: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Page 43: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

FarligtKonsekv

ensTypexem

pelOckså farligt

Konsekvens

Typexempel

Vad skall barnen göra

istället

00-taletAtt lämna ut sitt namn på

internet

Man blir mördad

lunarstorm

Internet i allmänhet

Man blir asocial

Märkligt nog sociala

webblatser som

facebook

90-talet DataspelMan blir våldsam

Counter strike

RollspelMan tar livet av

sig

Drakar och

demoner

80-taletTeatral

hårdrockMan blir våldsam

WASP VideovåldMan blir

oempatiskmotorsågs

massakern 2

50-talet Rockmusik Omoral Elvis AlkoholMan blir våldsam

Raggare

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Page 44: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

FarligtKonsekv

ensTypexem

pelOckså farligt

Konsekvens

Typexempel

Vad skall barnen göra

istället

00-taletAtt lämna ut sitt namn på

internet

Man blir mördad

lunarstorm

Internet i allmänhet

Man blir asocial

Märkligt nog sociala

webblatser som

facebook

90-talet DataspelMan blir våldsam

Counter strike

RollspelMan tar livet av

sig

Drakar och

demoner

80-taletTeatral

hårdrockMan blir våldsam

WASP VideovåldMan blir

oempatiskmotorsågs

massakern 2

50-talet Rockmusik Omoral Elvis AlkoholMan blir våldsam

Raggare

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Page 45: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Dålig litteratur?

Page 46: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Om vi väljer att titta på spel på samma sätt som på böcker, så upptäcker vi andra saker.

Page 47: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Tips på bra sidor

• http://mediebarn.se/

• http://netnanny.wordpress.com/

• http://www.statensmedierad.se/

Page 48: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

Frågor

Page 49: Bilder internet och upphovsrätt på stinsen