bönder, upphovsrätt & licenser

of 75 /75
ATT PRATA MED BÖNDER Upphovsrätt och licenser…

Upload: mathias-klang

Post on 21-Jun-2015

1.043 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

ATT PRATA MED BÖNDER

Upphovsrätt och licenser…

Page 2: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

VARFÖR bry sig?

Page 3: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

myten om utbildning = jobb

Page 4: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

UTBILDNING = RELEVANS

Page 5: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

HUR ska vi vara relevanta

Page 6: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

…och han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde

män på latin…

Karlfeldt - Sång efter skördeanden

Page 7: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

VÅRA BÖNDER?

Page 8: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

I begynnelsen var ORDET

Page 9: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

TRYCKT ord: en SERIE sociala & tekniska innovationer

Page 10: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

kostnadseffektiv externminne

Page 11: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

omständiga kopior

Page 12: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Digitalisering

Page 13: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Analog / Digital

• Kopior sämre• Begränsad antal kopior• Kopiering i realtid• Kostnad

• Kopior identiska• Oändlig antal kopior• Snabb kopiering• Kostnadsfri

Page 14: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

14

Page 15: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

15

Page 16: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 17: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 18: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

300+ ÅRStatute of Anne (1710)

Page 19: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Page 20: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Rätt tillnamnangivelse

Skydd för kränkandeändring

Skydd för kränkandeanvändning

Page 21: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Exemplarframställning Tillgängliggörande

Rätt tillnamnangivelse

Skydd för kränkandeändring

Skydd för kränkandeanvändning

Page 22: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 23: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Vad skyddas?

• Teater• Musik• Film• Databaser• Konstverk

• Byggnader• Brukskonst• Kartor• Fotografiska

verk• Litteratur

Page 24: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Skyddstid• 70 år post mortem (dödsår + 71)• Anonyma verk - 70 är efter

publikation• Fotografier –– fotografiska bilder: 50 år – fotografiska verk: 70 år

Page 25: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

död träd som NORM

Page 26: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

2 dominant truths

1. No cash, No Creation

2. Everything Is property

Page 27: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 28: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can

probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against

the natural order of things.

Page 29: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

DEMISE of the analogue age

Page 30: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 31: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 32: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

four INCREDIBLE oddideas… that WORKED

Page 33: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 34: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

STALLMAN proved empirically that ECONOMICS is not the only MOTIVATION for creativity…

But what do tecchies know?... really?

Page 35: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 36: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

WALES proved that STALLMANS ideas could be SCALED (and worked even among non-tecchies)

And still we cling to the mythology…

Page 37: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 38: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

OSTROM proves workability of alternative PROPERTY models and should finally but the TRAGEDY to rest

This is an attack on over 500 years of philosophical, economic knowledge & imperialism…

Page 39: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 40: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

If a LAWYER makes LICENSES accessible people will share what they make. CREATIVITY will flourish & society will be enriched.

WTF?

Page 41: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

TECHNOLOGY HAPPENS

Page 42: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Blog

ger 1

999

Page 43: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Linkedin

Blog

ger 1

999

Second Life

My Space

Skype

Digg

Facebook

YouTube

Flickr

Ning

Google c:a 1998

Page 44: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Flickr

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Linkedin

Blog

ger 1

999

Second Life

My Space

Skype

Digg

Facebook

Ning

YouTube

Twitter

Spotify

Google c:a 1998

2008

2007 2009

Farmville

iphone

Wikileaks

Page 45: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

2006 2007

Page 46: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

artificiella BARRIÄRER

Page 47: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Och om jag vill lägga ut mittmaterial på nätet – hur kan jag ”skydda” materialet från att

användas på ett olämpligt sätt?

Page 48: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Det kan du INTE!

Page 49: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Att LÅTA BLI är det bästa skyddet

Page 50: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Lev som (intellektuell) CELIBAT

Page 51: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

all KOMMUNIKATION är RISK

Att dela med sig och samtidigt tro att man kan unvika att bli missförstådd,

missuppfattad, missbrukad eller bara lite ledsen är naivt. Självklart det finns risk.

Page 52: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Att KOMMUNICERA är att våga tro att NÅGON kommer förstå…

Page 53: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

att minska risker

Page 54: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Strategi nr 1

Page 55: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

©

Page 56: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

FÖRDELAR

Ingen laglig kopieringIngen laglig bearbetningIngen laglig spridningIngen laglig större användning

UTAN ATT BE OM LOV

Page 57: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

NACKDELAR

Betydligt mindre spridningIngen större läskretsFastna i obscurity

Page 58: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Strategi nr 2

Page 59: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

dela FRITT & ÖPPET

Page 60: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Jag är en HOBBYfotograf

Page 61: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 62: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

riskminimering

Page 63: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 64: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

four limitations

Page 65: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 66: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 67: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 68: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 69: Bönder, Upphovsrätt & Licenser
Page 70: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

FÖRDEL: KONTROL

laglig kopieringlaglig bearbetninglaglig spridninglaglig större användning

OM DU HAR GETT TILLSTÅND

Page 71: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

NACKDELAR

UppmärksamhetIdéspridningSharing is CaringKommunikationSynlighet

Page 72: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

att ANVÄNDA andras material

Page 73: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Upphovsmannen skall omnämnas i skälig omfattning: namn eller pseudonym skall uppges.

Namnet på verket: Om verket saknar namn faller naturligtvis kravet.

Länk till verket: Om det är praktiskt möjligt bör man länka till verket.

Bearbetade Verk: För bearbetade verk bör man berätta hur den ursprungliga verket har bearbetats.

Bevara hänvisningar till upphovsrätt. Om en upphovsman använder (c) Andersson måste man behålla denna text.

Page 74: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Today

is go

ing to be

a good day

Page 75: Bönder, Upphovsrätt & Licenser

Information: Mathias Klang• All images from/alla bilder från www.flickr.com (unless specifically stated),

(om ej annat anges)

• Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfo finns i anteckningsdelen för varje slide

• Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA

• The presentation can be downloaded from/Presentationen kan laddas ner från: www.slideshare.net/klang

• More information about me/för mer information om mig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net