bona ortografia docents cat

Download Bona Ortografia Docents CAT

Post on 27-Apr-2015

921 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bona ortografia sense esfor amb PNLDaniel Gabarr Berbegal Conxita Puigarnau Gracia

Amb resum de normAtivA en cAtAl i cAstell!

Proposta metodolgica per a docents AObra copyleft publicada gratutament a www.boiraeditorial.com -

Boira Editorial www.boiraeditorial.com Daniel Gabarr Berbegal, Lleida, 2010. ISBN 978-84-614-0183-3 Dipsit Legal: L-562-2010 Disseny i maquetaci: QSM / www.qsm.cat Aquest llibre pot reproduir-se lliurement sense vulnerar els drets dautoria. PDF en copyleft de descrrega gratuta a www.boiraeditorial.com

Bona ortografia sense esfor amb PNLDaniel Gabarr Berbegal Conxita Puigarnau Gracia

Proposta metodolgica per a docents

ndex

PRVIA.................................................................................... 7 Introducci .............................................................................. 9 Objectius daquest llibre ........................................................ 11 Deu idees bsiques ............................................................... 12 PRIMERA PART: REFLEXIONS A LENTORN DE LORTOGRAFIA ............................................................... 17 De qu parlem quan parlem dortografia? .............................. 18 Importncia de lortografia ..................................................... 19 Lortografia, el llenguatge i la seva didctica........................... 20 Objectius a assolir ............................................................ 20 Fases ............................................................................... 21 Metodologia ..................................................................... 22 Divorci entre la teoria i la prctica a laula ............................... 24 SEGONA PART: APORTACI DE LA PNL A LENSENYAMENT DE LORTOGRAFIA ............................... 27 La PNL: base terica del programa Bona ortografia sense esfor .............................................. 28 El modelatge, un enfocament pragmtic................................ 29 Sistemes de percepci: els sentits ......................................... 30 Moviments oculars: els ulls i els processos mentals ............... 32 En resum ......................................................................... 33 La singular aportaci de la pnl a lortografia .......................................................................... 35 Formulaci de lestratgia ortogrfica correcta ...................... 39 TERCERA PART: PROPOSTES PRCTIQUES PER AL TREBALL DOCENT .................................................. 41

Obra copyleft publicada gratutament a www.boiraeditorial.com - 3

PROPOSTES DE TREBALL PER A GRUPS CLASSE ............ 42 Dos passos a ensenyar ......................................................... 44 Observaci prvia sobre el vocabulari bsic........................... 45 Exercicis per vincular la memria visual a lortografia ............. 47 Lletres de colors............................................................... 47 Exercicis sobre un text........................................................... 50 Exercicis per vincular la sensaci de seguretat a la imatge de les paraules .................................................... 54 Dictat caminat .................................................................. 54 Dictat preparat tradicional ................................................ 55 Dictat preparat breu ......................................................... 55 Dictats amb correcci creuada......................................... 55 Dictats sobre vocabularis personals ................................. 56 Els vocabularis....................................................................... 56 Vocabulari personal: observacions sobre escriptura i ortografia ....................................................................... 56 Unes observacions sobre la lectura i ortografia................. 57 ENSENYAMENT INDIVIDUAL DUNA ESTRATGIA ORTOGRFICA CORRECTA ................................................. 59 Ensenyar el procs de forma individual .................................. 60 Com ensenyar lestratgia individual bsica ........................... 61 Com millorar lestratgia individual amb submodalitats .......... 65 Proposta de treball per a primria i secundria ........................................................................... 68 1. Ensenyar una estratgia ortogrfica visual .................... 68 2. Partir del vocabulari bsic ............................................ 68 3. Completar-ho amb les normes imprescindibles ............ 69 Proposta dactuaci per a alumnes de batxillerat .......................................................................... 70 SOBRE LS DELS QUADERNS PER A LALUMNAT............. 72 QUARTA PART: VOCABULARI I ORTOGRAFIA CATALANA. ........................................................................... 75 Vocabulari bsic ............................................................... 76 Les normes imprescindibles en catal. ............................. 77 Normativa daccentuaci ................................................. 77 Qu s una sllaba? .................................................... 77 I un diftong, qu s? .................................................... 78 Qu significa sllaba tnica? ........................................ 78 Per, quan saccentuen? ................................................. 79

4 - Bona ortografia sense esfor

I la direcci de laccent? ................................................... 80 Com saccentua la vocal o? ............................................. 80 Com saccentua la vocal e? ............................................ 80 Accent diacrtic ................................................................ 81 Amb accent sobre la :................................................ 81 Amb accent obert sobre la ....................................... 81 Amb accent tancat sobre la : ..................................... 82 Amb accent tancat sobre la : ..................................... 82 Amb accent obert sobre la : ...................................... 83 Els pronoms febles ........................................................... 83 Lapstrof ......................................................................... 85 Normes tils ..................................................................... 85 Parells de mots que ofereixen dificultats especials ............ 87 QUINTA PARTE: NORMATIVA IMPRESCINDIBLE DEL ESPAOL ...................................................................... 89 Normativa de la acentuacin ............................................ 90 Qu es una slaba ............................................................ 90 Y un diptongo, qu es? .................................................. 91 Y un triptongo? .............................................................. 91 Qu es un hiato? ............................................................ 91 Qu quiere decir slaba tnica? ...................................... 91 Cundo se coloca la tilde? ............................................. 92 Los acentos diacrticos..................................................... 92 La tilde en exclamaciones e interrogaciones ..................... 94 Seis normas buenas y una de regalo ................................ 94 Homfonos: palabras de sonido semejante y distinta escritura y significado ......................................... 95 BIBLIOGRAFIA BSICA. ........................................................ 99 Agraments. ......................................................................... 101

Obra copyleft publicada gratutament a www.boiraeditorial.com - 5

PRVIA

Aquest llibre en PDF s de difusi gratuta. Els autors cedeixen els drets per difondrel, fotocopiar-lo, etc. i ho agraeixen. Podeu adquirir la versi en paper a travs del web de leditorial Boira www.boiraeditorial.com. Lobjectiu daquest llibre s facilitar una metodologia innovadora i vlida del tractament de lortografia. Est pensada especialment per a professors i professores, aix com per a psicopedagogs/ gues, mares, pares i daltres persones interessades. Aquest llibre exposa les bases de laprenentatge de lortografia des duna perspectiva innovadora usant les aportacions duna branca prctica de la psicologia: la programaci neurolingstica o PNL. Grcies a les aportacions de la programaci neurolingstica s possible reduir en ms del 50 % les faltes ortogrfiques de lalumnat en unes deu o dotze setmanes. La programaci neurolingstica els ensenya a automatitzar el gest mental de la gent amb bona ortografia: aprenen a fer all que fa qui escriu b. A partir daquest moment, qualsevol feina de treball ortogrfic que es faci ser integrada per lalumnat i, per tant, els bons resultats dels treballs ortogrfics habituals es multiplicaran. Aquest llibre es complementa amb dos quaderns de treball per a lalumnat, totalment prctics, que poden usar-se amb xit sense haver llegit aquest llibre, ni conixer la base terica sobre la que basen. Concretament hi ha un quadern de primriasecundria i un quadern de batxillerat. Aquests quaderns no ensenyen ortografia com a tal, sin que ajuden a automatitzar el procs mental visual que realitzen les persones amb

Obra copyleft publicada gratutament a www.boiraeditorial.com - 7

bona ortografia. Sn, per tant, innovadors i complementaris dels materials que avui dia es fan servir i en potencien els resultats. Poden demanar-se a qualsevol llibreria o a travs del web de leditoral Boira, www.boiraeditorial.com

8 - Bona ortografia sense esfor

Introducci

Lescriptura correcta des dun punt de vista ortogrfic s una habilitat que es considera indispensable al llarg de lescolaritat i en mltiples aspectes de la vida relacional i laboral com lelaboraci de dossiers, informes, cartes comercials, etc. En conseqncia, sn moltes les hores lectives que es dediquen a lensenyament ortogrfic amb la finalitat que lalumnat adquireix