borang laporan kemajuan

Upload: ahmad-yusry

Post on 13-Jul-2015

1.515 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

:( ) . :( ) . :( ) ) , , . , , : , :( ) , , , , :(

2211

4108 ( , , , . ( ) , , . ( , ) , , , , . , :( , ( ). , . , ). , ) . , ( , , : , , , , . , , , . , . : : . , ). , ). , , ( ,

. . : ,

: . , , :

.

: . : : . , ,

:

, , : , :( ) . . . : , , :

. , , . , :

:

. ,

( ( . , : , ) ,

) ( , . : . . , ) . : : . , ; : ( ( ) ) ,

,

.

:

107

:( :" , } { , }) ". : :{

: , , . : . : . : : . . : . . : . : . : . . : . :{ , } : . ,

(

) . . . : ( )

(

) ( ), :

4438

:( , : , . :( ) . ( , : ; ; , , ) , . , , )

,

,

, .

, . . :

, ,

.

(

)

2901 :( ) ( :( , ), , , . ), , , , :( ( . , ) : ) , ,

3900 :( , . ) ,

,

:(

)

,

: , .

, . , : ,

, .

,

ADISTUZadIstuz

THE Message of THE QURAN

(Risalah al-Quran)

TRANSLATED AND EXPLAINED

by

Muhammad Asad

Karya-Karya lain dari Muhammad Asad:

SAHIH AL-BUKHARI: THE EARLY YEARS OF ISLAM

ISLAM AT THE CROSSROADS

THE ROAD TO MECCA

THE PRINCIPLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM

Prakata

BACALAH dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan Menciptakan manusia dari sel benih! Bacalah Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah

Yang telah mengajar [manusia] menggunakan pena Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya

Dengan pembukaan ayat-ayat terawal dari surah ke sembilan puluh enam ini yang menghimbau asal kejadian insan dan kerendahan akar biologinya, mengetuk pintu dhamir dan inteleknya bermulalah, seawal abad ketujuh Masihi, penurunan wahyu al-Qur an kepada Nabi Muhammad (saw), yang direncanakan berlangsung selama dua puluh tiga tahun tempoh kerasulan dan diakhiri, sejurus sebelum kewafatan Baginda (saw), dengan ayat 281 dari surah kedua:

Dan ingatlah pada Hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah, di mana setiap jiwa akan disempurnakan balasan dari apa yang diusahakannya, dan tiada seorang yang akan dizalimi.

Antara ayat-ayat pertama dan yang terakhir ini (pertama dan terakhir menurut urutan wahyu) tersingkap kebesaran sebuah kitab yang, lebih dari sekadar fenomena biasa yang kita ketahui, telah memberikan kesan yang cukup nyata kepada peribadi agama, budaya dan politik dunia. Tiada suatu kitab suci di dunia yang mempunyai pengaruh yang jelas sepertinya terhadap kehidupan manusia yang pertama kali mendengar risalahnya dan, melalui mereka dan generasi selepasnya, terhadap seluruh haluan dan arah peradaban. Ia telah menggemparkan tanah Arab, dan menyatukan bangsa dan umat yang lahir dari percakaran dan pertembungan kabilah yang keras; dan dalam beberapa dekad, berhasil menyebarkan faham dan pandangannya yang menerobos jauh melewati wilayah dan sempadan Arab dan membentuk sebuah masyarakat berideologi yang pertama dalam sejarah manusia; dengan menekankan kekuatan ilmu dan kesedaran akliah, ia menjana semangat intelektual yang tinggi di kalangan penganutnya, memupuk kemahuan keras dan kebebasan berfikir, dan mencetuskan kehebatan dalam pencapaian intelektual dan penemuan saintifik yang mengkagumkan yang berhasil mengangkat peradaban dan memperkasa tamadun dan budayanya; dan kebudayaan yang dipandu oleh semangat al-Quran itu telah mempengaruhi dengan pelbagai cara pemikiran dan pandangan masyarakat Eropah di zaman pertengahan dan mencetuskan gelombang kebangkitan yang membangunkan tamadun dan mencerah kebudayaan Barat di era Renaissance, dan dalam perjalanan masa telah berperanan melahirkan apa yang disifatkan sebagai era saintifik : zaman yang kita tempuhi sekarang. Semua ini, pada analisis akhirnya, telah dibawa oleh risalah al-Quran: dan ia dibawa dengan perantaraan manusia yang diilhamkannya petunjuk dan diberikan asas dan landasan untuk menilai dan memperhalusi seluruh adab dan etika dan digariskan rangka kegiatan duniawinya: kerana, tidak pernah sebuah kitab tidak terkecuali kitab Bible yang dihadam oleh sebegitu banyak umat dengan keghairahan dan penghormatan yang berbeza diluahkan kepadanya; dan tidak pernah sebuah kitab dihadapkan kepada begitu ramai manusia, dan dalam zaman yang begitu panjang, suatu kesamaan pada

rangkuman jawapan dari pertanyaan, Bagaimana harus saya bertindak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kedamaian dalam kehidupan akan datang? Betapa kerap pun individu Muslim yang salah dalam menanggapi jawapan ini, dan betapa ramai pun di kalangan mereka yang meninggalkan inti pesanannya, namun hakikat dan kebenarannya tetap kekal bahawa pada setiap yang beriman dan percaya dengannya, kekal yakin bahawa al-Qur an merupakan lambang manifestasi terbesar akan rahmat Allah (swt) kepada manusia, yang menzahirkan kebijaksanaan tertinggi dan pengucapan terindah: ringkasnya, Kalam Allah (swt) yang sebenar. Pendirian orang Islam terhadap al-Qur an ini agak mengelirukan, pada hukumnya, dari kacamata Barat yang mendekatinya melalui terjemahan-terjemahan yang tersedia. Sementara orang-orang beriman, berupaya menghadam dan memahami al-Qur an dalam bahasa Arab, menatapi keindahannya, lain halnya dengan pembaca bukan Muslim yang sering mendakwa melihat sesuatu yang kasar ; lantas segala keunikan al-Qur an dan hubungannya dengan dimensi manusiawi hampir ghaib dari pandangannya dan sekaligus menganggapnya tak lain seperti apa, yang dipaparkan dalam karya-karya Orientalis Eropah dan Amerika, yang sering menggambarkannya sebagai kecelaruan dan percanggahan pernyataan ; dan manakala ayat yang, kepada orang Islam, adalah suatu ekpresi dari kebijaksanaan tertinggi, namun seringkali berbunyi mendatar dan tidak meransangkan pada pandangan Barat. Namun begitu, tiada suatu kritikan yang dilempar pada al-Qur an, yang dapat menolak kenyataan, bahawa ia, sesungguhnya, telah menyediakan sumber inspirasi teragung dalam kedua-dua maksud keagamaan dan budaya dari istilah ini kepada berjuta umat yang, dalam jumlah mereka, telah memberikan sumbangan terbesar kepada pengetahuan manusia, ketinggian tamadun dan kemajuan sosial. Bagaimana percanggahan ini dapat dileraikan? Perkara ini tidak dapat dihurai dengan hujah yang lazim, yang sedia diterima oleh ramai penganut Islam moden, bahawa al-Qur an telah disalah tafsir oleh penterjemah Barat. Kerana, walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dalam terjemahan yang sedia ada dalam kebanyakan bahasa-bahasa utama Eropah terdapat karya yang mengilhamkan pandangan jelek dan prejudis dan terutamanya di masa-masa terawal oleh pengaruh mubaligh Kristian yang sesat , namun tidak diragukan bahawa sebahagian terjemahan ini lahir dari kesungguhan sarjana yang, tidak dipengaruhi oleh mana-mana kecenderungan, yang seikhlasnya menyusun, mengemuka dan menyampaikan maksudnya dari bahasa Arab asli ke bahasa-bahasa Eropah tersebut; tambahan pula, terdapat terjemahan moden dari sarjana Muslim yang, cukup telus dengan semangat Islam, dan tidak boleh sama sekali dianggap ralat dalam menyampaikan apa, yang pada mereka, adalah makna sebenar dari wahyu suci. Namun, tiada satu pun dari terjemahan ini sama ada diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang sejauh ini mampu mendekatkan al-Qur an kepada pintu hati dan dhamir mereka yang dibesarkan dalam suasana keagamaan dan gelanggang fikrah yang berlainan dan mengilhamkan sesuatu, meskipun kecil, dari keluasan hikmah dan kebijaksanaannya. Dalam beberapa segi ini mungkin disebabkan oleh sikap buruk secara sedar atau tidak menaruh prasangka jahat terhadap Islam kesan dari pengaruh budaya dan fahaman Barat sejak perang salib suatu tradisi yang menguasai pemikiran dan naluri mereka yang telah meninggalkan kesannya dalam

pendirian dan pandangan terhadap setiap perkara yang berlabelkan Islam, yang tidak terbatas pada orang awam di Barat malah, dengan maksud yang lebih halus, di kalangan intelektual dan sarjana Barat yang melakukan kajian secara objektif. Namun faktor psikologi ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kekurangan yang nyata dari sudut penghargaan Barat terhadap al-Qur an, dan ini meskipun dalam keghairahan dan kesungguhan mereka untuk mengkaji setiap aspek yang berkait dengan dunia Islam. Adalah mungkin bahawa di antara sebab kurangnya penghargaan ini adalah berpunca dari pendekatan al-Qur an sendiri yang agak berbeza dari semua kitab suci: kerana penekanannya pada akal sebagai asas kepercayaan dan aqidah dan juga penegasannya tentang kesepaduan ruh dan jasad (dengan itu, termasuk lingkungan sosial) dalam kehidupan insaniah: jaringan yang tidak terpisah antara amalan dan perlakuan insan seharian, bagaimana pun duniawinya , dengan kehidupan ruhani dan akhiratnya. Ketiadaan pembahagian yang jelas antara medan fizikal dan ruhani telah menyumbangkan kesukaran kepada manusia yang lahir dalam tradisi agama lain, dengan kepercayaan mereka pada unsur ghaib sebagai inti pengalaman agama yang benar, untuk menghargai pendekatan akliah yang dipelopori al-Quran terhadap setiap persoalan agama. Justeru, perkaitan yang kukuh antara ajaran ruhani dengan amalan hukum membingungkan pembaca Barat, yang terbiasa mengaitkan pengalaman agama dengan kuasa ghaib yang di luar kefahaman akal, manakala bertembung dengan hujah al-Qur an yang mendakwa membawa petunjuk tidak hanya untuk kebaikan di akhirat tetapi juga untuk kehidupan yang baik rohani, fizikal dan sosial yang diraih di dunia. Ringkasnya, masyarakat Barat tidak bersedia menerima pandangan al-Qur an bahawa semua kehidupan, yang dicipta Tuhan, adalah satu kesatuan, dan semua masalah yang berkait dengan kehidupan jasmani dan minda, jantina dan ekonomi, hak individu dan sosial adalah berkait rapat dengan harapan yang dapat manusia realisasikan dalam kehidupannya setelah mati. Ini, menurut pandangan saya, merupakan salah satu sebab yang mengarah pada pandangan negatif, kegagalan masyarakat Barat untuk memahami kandungan al-Qur an dan risalahnya. Tetapi di sana terdapat juga sebab lain dan mungkin lebih muktamad - dari kenyataan bahawa al-Qur an setakat ini belum dapat diterjemah dalam bahasa Eropah dengan cara yang boleh memberikan kefahaman menyeluruh tentangnya. Apabila kita melihat senarai panjang terjemahan al-Qur an bermula dari terjemahan Latin di Zaman Pertengahan hingga ke abad ini dalam hampir semua bahasa Eropah kita dapati satu persamaan di kalangan para penterjemah, baik Islam atau bukan Islam: semuanya terdiri dari kalangan yang mempelajari bahasa Arab dari saluran akademik: iaitu, dengan buku. Tidak seorang di kalangan mereka, bagaimana hebat kekuatan intelektualnya, yang mampu menguasai dialek Arab sebagai seorang yang kenal akar bahasanya, menghadam lenggok dan menghalusi frasanya, cekap menangkap hujah dan mengemukakan respon, dan berupaya mendengar

sekaligus mencerap maksud yang melatari alunan ritmanya dan menyelami ungkapan dari simbolik ayatnya. Kerana, perkataan dan ayat dalam sesebuah bahasa mana-mana bahasa tidak lain melambangkan simbol bahasa yang disepakati, dan tanpa disedari, telah dipersetujui secara konvensional oleh mereka yang mengungkapkan persepsi dan pandangannya melalui bahasa tersebut. Melainkan penterjemah mampu mengeluarkan semula maksud simbolik yang terkandung dalam bahasa tersebut iaitu, melainkan dia mendengar sendiri nyanyian bahasa dalam telinganya dan peribadi bahasa itu sejelasnya maka terjemahannya hanya mampu menzahirkan maksud luaran dari inti bahasa yang disampaikan, dan akan hilang, dalam skala besar atau kecil, realitinya yang sebenar: dan semakin besar dan mendalam maksudnya, semakin jauh tersasar terjemahan tersebut dari memberikan maknanya yang asal. Tidak diragukan, sebahagian penterjemah al-Qur an yang karyanya mendapat tempat di dunia Barat boleh dianggap sebagai sarjana unggul yang berupaya menguasai tatabahasa Arab dan mencapai pengetahuan tinggi dalam sastera Arab; tetapi penguasaan nahu dan pemahaman sastera ini tidak dapat, dalam hal terjemahan bahasa Arab (terutamanya bahasa Arab yang diguna pakai dalam alQur an) secara mutlak membawa penterjemah bebas menggarap inti dan realiti bahasa tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan menyelami kehidupan bersama dan di dalam komuniti tersebut. Bahasa Arab berakar dari pengucapan Semitik: malah, ia merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang kekal subur selama beribu tahun; dan ia satu-satunya bahasa yang terus segar dan utuh tanpa sebarang perubahan sejak empat belas kurun yang lalu. Dua faktor ini sangat berkait dengan masalah yang kita bahaskan. Kerana setiap bahasa adalah lambang dari simbol pengucapan kabilahnya yang menggambarkan budaya dan nilai kehidupannya yang tersendiri dalam menyampaikan pandangan tentang sesuatu realiti, maka jelas bahawa bahasa Arab bahasa Semitik yang kekal tidak berubah dalam kurun yang panjang harus berbeza luas dari tiap sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat Barat. Perbezaan idiom Arab dari mana-mana idiom Eropah bukan sekadar kerana hal sintatik dan cara dalam menyampai dan meluahkan idea; tidak juga khusus oleh hal yang sedia maklum, dari kelenturan yang ketara dalam tatabahasa Arab dari kekhususan kata kerja dasar nya dan pelbagai bentuk kata terbitan yang boleh dihasilkan dari kata dasar ini; bukan juga oleh kekayaan luar biasa perbendaharaan Arab: sebaliknya ia adalah perbezaan ruh dan nilai-hidup. Dan manakala bahasa Arab yang digunapakai dalam al-Qur an adalah bahasa yang mencapai kemuncaknya di tanah Arab empat belas abad yang lalu, maka untuk menggarap kefahaman dan ruhnya yang sebenar, seseorang harus berupaya merasa dan mendengar bahasa ini sepertimana masyarakat Arab telah merasa dan mendengarnya sewaktu al-Qur an diturunkan, dan memahami pengertian yang diberikan oleh mereka terhadap maksud yang simbolik dari pernyataannya. Kita umat Islam percaya bahawa al-Qur an adalah kalam Allah (swt), diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw) dengan perantaraan bahasa yang dipertuturkan manusia. Ia adalah bahasa pertuturan semenanjung Arab: bahasa kaum yang dianugerahkan kecekapan dan kefahaman yang tajam

yang dicurahkan dalam kehidupan luas di gurun yang terbentang pada generasinya, bahasa kaum yang imej di mindanya, sentiasa mengalir tanpa usaha dari satu rangkuman pada rangkuman lain, menyaingi satu satu sama dalam ekspresi elipstik yang mencakup sebagaimana ianya, yang difahami sendiri dari paduan dan jalinan pemikiran yang membentuk idea yang ingin mereka fahami dan luahkan. Ekspresi elipstik ini (disebut ijaz oleh ahli filologi Arab) adalah ciri yang berkait dengan idiom Arab dan, dengan itu, merupakan bahasa al-Qur an yang mustahil difahami kaedah dan maknanya yang tersirat tanpa kemampuan dan daya untuk mengeluarkannya, secara instintif, dengan suatu yang menyamai ekpresi elipstik, rangkuman idea ini. Sekarang kemampuan ini diwarisi oleh intelektual Arab secara tak langsung, dari proses penyerapan minda, sejak usia kecil: ketika ia belajar bertutur dengan betul, yang turut mewarnai dan mencorak fikirannya, dan, tanpa disedari telah berkembang dalam acuan persekitaran dari mana bahasa Arab tersebut meraih bentuk dan cara ungkapannya yang khusus. Kemampuan ini, tidak didapati oleh kalangan bukan Arab yang hanya mengenali bahasa Arab setelah dewasa, hasil dari kesedaran, iaitu, dengan belajar: kerana, apa yang diperolehnya cuma bahasa yang tersedia, struktur luaran yang terpisah dari kualiti dan keunikan elipstik yang mengadun inti idiomatik Arab dan realitinya. Bagaimanapun, ini tidak bermakna orang bukan Arab tidak dapat memahami bahasa Arab dalam ruhnya yang sebenar: ia hanya bermaksud tidak lebih dan tidak kurang bahawa bahasa tersebut tidak mungkin dikuasai sepenuhnya melalui saluran akademik semata-mata, tetapi perlu, sebagai tambahan dari penerokaan filologi, dicerap oleh rasa instintif pada bahasa tersebut. Sekarang kenyataannya bahawa rasa tersebut tidak dapat dikecapi sekadar hanya berada dalam lingkungan masyarakat Arab moden di bandar. Walaupun ramai di kalangan mereka, khususnya golongan terpelajar, telah tanpa sedar menyerap inti dan ruh bahasa tersebut, namun sukar bagi mereka meluahkannya kepada orang luar kerana suatu alasan mudah, bagaimana tinggi pun pelajaran bahasanya, tetapi percakapan harian mereka telah, beransur, musnah dan terpisah dari lafaz Arab yang asli. Oleh itu, bagi mengecap semula keaslian rasa bahasa Arab, orang bukan Arab harus tinggal lama dan bergaul rapat dengan kabilah yang pertuturannya mencerminkan semangat asli dari bahasa tersebut, yang mentalitinya serupa dengan kerangka fikir kabilah Arab yang hidup sewaktu bahasa Arab diadun dan dicorakkan intinya. Di zaman kita, orang-orang ini hanyalah masyarakat Badawi di semenanjung Arab, terutamanya yang menetap di kawasan Tengah dan Timur Jazirah Arab. Kerana, walaupun dialek mereka banyak yang berbeza dari Arab klasik yang digunapakai dalam alQuran, namun ia masih mengekalkan sejauh ini idiom yang dikenal di zaman Nabi (saw) dan telah mewarisi seluruh nilai dan ciri-cirinya yang intrinsik. Dalam perkataan lain, kebiasaan mengenal lenggok pertuturan Arab Badawi di Tengah dan Timur Arab dengan tambahan, tentunya, dengan pengetahuan akademik tentang bahasa Arab klasik adalah satu-satunya cara bagi orang bukan Arab di zaman kita untuk mendapatkan kefahaman mendalam dari diksi Arab. Lantaran tiada seorang di kalangan sarjana

yang telah menterjemah al-Qur an ke bahasa Eropah memenuhi syarat ini, maka terjemahan mereka hanya kekal, jauh dan ralat, dari mengisi makna dan semangatnya yang asli.

* KARYA yang saya persembahkan kepada pembaca ini adalah berasaskan kajian tulen sepanjang menyusuri kehidupan di semenanjung Arab. Ia adalah satu percubaan mungkin percubaan pertama untuk mengemukakan sepenuhnya, terjemahan yang benar-benar idiomatik disertakan dengan kupasan al-Qur an ke dalam bahasa Eropah. Bagaimanapun, saya tidak mendakwa telah menterjemah al-Qur an dengan maksud, seperti mana, karya Plato atau Shakespeare boleh diterjemah. Tidak seperti mana-mana buku, makna dan penzahiran bahasa dalam al-Qur an membentuk satu kesatuan yang kukuh. Kedudukan setiap perkataan dalam ayat, ritma dan alunan frasanya dan binaan sintatiknya, di mana unsur metafor mengalir mengilhamkan makna yang pragmatik, dengan penekanan pada unsur akoustik yang tidak sekadar membawa makna retorik tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada suatu yang tidak terungkap namun punyai idea yang jelas: bahawa semua ini membuktikan al-Qur an, di akhirnya, cukup unik dan tidak mampu diterjemah suatu fakta yang disepakati oleh para penterjemah terdahulu dan semua sarjana Arab. Namun meskipun mustahil untuk menghasilkan semula al-Qur an dalam bahasa yang lain, namun mesejnya masih boleh disampaikan dan difahami oleh orang yang, seperti kebanyakan masyarakat Barat, tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali atau seperti kebanyakan orang Islam yang bukan Arab tidak berupaya memahaminya tanpa dibantu. Untuk maksud ini, penterjemah harus bersandar sepanjang terjemahannya kepada pangkal bahasa yang dikenal sewaktu al-Qur an diturunkan, dan harus sentiasa sedar bahawa sebahagian ungkapannya terutamanya yang berkait dengan konsep abstrak telah dalam kurun yang lama mengalami perubahan idea dalam kefahaman umat dan harus, dengan itu, tidak diterjemah dengan maknanya yang difahami di zaman moden. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulama besar Islam, Muhammad Abduh, kadangkala sarjana ulung, yang punya kepakaran literal dalam tafsir al-Qur an, turut ralat dalam hal ini; dan kesilapan mereka, ditambah dengan kelemahan penterjemah moden, telah membawa pada penyelewengan makna, dan kadangkala kekeliruan yang nyata, dari ayat-ayat al-Qur an yang disampaikan dalam bahasa Eropah. Perkara yang lain (dan tidak kurang pentingnya) yang mana penterjemah harus memahami sepenuhnya adalah persoalan ijaz al-Quran, keajaiban elipstik yang melangkaui kerangka-fikir dalam mengungkapkan idea yang muktamad seringkas dan sepadat mungkin dalam batas pertuturan manusia. Kaedah ijaz ini, sebagaimana telah saya jelaskan, amat unik, dan menjadi suatu aspek yang rapat dalam bahasa Arab, dan mencapai penyempurnaannya dalam al-Qur an. Untuk menyampaikan maksud al-Qur an ke dalam

bahasa yang tidak menggunakan kaedah elipstik yang sama, yang hilang hubungan-fikirannya iaitu, yang sengaja dilenyapkan dalam bahasa asli, maka penterjemah harus menambah keterangan dengan tanda braket; kerana, tanpanya, frasa Arab berkenaan akan musnah seluruh maknanya dan menjadi suatu pernyataan yang tak bererti. Tambahan lagi, seseorang harus waspada dalam menjelaskan, pada semua keadaan, istilah keagamaan yang digunakan dalam al-Qur an, yang merupakan istilah khusus Islam setelah ia dibangunkan sebagai institusi yang lengkap dengan syariat, amalan dan hukum. Bagaimanapun kukuhnya institusi hukum ini dalam konteks perkembangan Islam, namun yang nyata al-Qur an tidak dapat sepenuhnya difahami jika kita membacanya hanya berasaskan ideologi yang berkembang kemudian, tanpa memahami tujuan asas dan makna yang dipunyai dan dimaksudkan sebagai ertinya oleh mereka yang pertama kali mendengarnya dari pengucapan Nabi (saw) sendiri. Misalnya, apabila Sahabat (rad) Baginda (saw) mendengar perkataan islam dan orang islam, mereka memahaminya sebagai mencerminkan penyerahan diri kepada Allah (swt) dan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) tanpa membataskan istilah ini kepada mana-mana komuniti atau mazhab tertentu contohnya, dalam surah 3:67, di mana Nabi Ibrahim (as) dinyatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah (swt) (kana musliman), atau dalam surah 3: 52, di mana para pengikut Nabi Isa (as) berkata Dan saksikanlah bahawa kami telah menyerahkan diri kepada Allah (swt) (bi-anna muslimun) . Dalam bahasa Arab, maksud asli ini kekal utuh, dan tiada sarjana Arab yang menyedari konotasi luas pada istilah ini. Tidak, juga, di kalangan bukan Arab hari ini, baik yang beriman atau tidak: kerana menurut mereka, islam dan orang islam lazimnya membawa makna yang terhad, dari sudut sejarah, dengan pengertian khusus yang terpakai secara ekslusif kepada Sahabat Rasulullah (saw). Sama juga, perkataan kufr ( menolak kebenaran ) dan orang kafir ( kalangan yang menolak kebenaran ) telah dinyatakan, dalam terjemahan konvensional, dengan makna tidak percaya dan orang yang tidak beriman atau kafir , yang mana, telah menghakis keluasan makna dan pengertiannya yang mendalam yang diberikan al-Qur an pada istilah ini. Contoh lain, ialah dalam terjemahan tradisional pada perkataan kitab, sepertimana digunakan dalam alQur an, sebagai buku : justeru, kerana sewaktu al-Qur an diturunkan (dan kita tidak harus lupa bahawa proses ini berlangsung selama dua puluh tiga tahun), mereka yang mendengar bacaannya tidak menanggapinya sebagai buku kerana al-Qur an cuma dikumpulkan setelah berlalu beberapa dekad dari kewafatan Nabi (saw) bahkan, sesungguhnya ia merujuk pada akar kata nama kitab dari kata kerja kataba ( dia menulis atau, dia mengeluarkan perintah ), yang membawa maksud catatan suci atau wahyu . Makna yang sama dirujuk dalam al-Qur an pada istilah ini tentang kitab-kitab suci yang terawal: kerana al-Qur an sering menegaskan bahawa catatan suci terdahulu telah banyak tercemar dan diseleweng dalam jarak masa yang panjang, dan kitab suci yang masih ada kini tidak benar-benar mewakili wahyu asal yang diturunkan. Sehubungan dengan itu, terjemahan ahl al-kitab sebagai masyarakat kitab tidak

begitu bermakna; menurut pandangan saya, kerana istilah ini sepatutnya diterjemah sebagai pengikut wahyu terdahulu . Ringkasnya, bagi memahami maksudnya dalam bahasa lain, risalah al-Qur an harus disampaikan sebagai suatu perumusan, sedekat mungkin, dari nilai yang dirasai oleh generasi Islam yang tidak dibebankan dengan gambaran dan konsep yang lahir dalam perkembangan Islam berikutnya; dan ini adalah landasan dan prinsip yang memandu saya sepanjang penulisan ini. Dengan pengecualian dua istilah, saya telah usahakan untuk memadankan setiap konsep al-Qur an dengan ungkapan Inggeris secara tepat usaha yang kadangkala memerlukan penggunaan ayat yang penuh untuk menyampaikan maksud dari satu perkataan Arab. Dua pengecualian dari hal ini adalah istilah al-Qur an dan surah, kerana keduanya digunakan dalam bahasa Arab tidak lain untuk menerangkan nama bagi mashaf suci ini dan setiap pembahagian atau segmen nya,: dan tiada sebarang faedah jika dikemukakan terjemahan bagi kedua-dua istilah ini. Selain dari pertimbangan bahasa ini, saya telah cuba setulusnya untuk berpegang pada dua prinsip utama dalam penterjemahan. Pertama, al-Qur'an tidak harus dilihat sebagai kompilasi hukum dan dakwah secara terpisah tetapi adalah satu paduan dan rangkaian menyeluruh: iaitu, penjelasan akan kemurnian doktrin yang mana setiap ayat dan lafaz mempunyai hubungan rapat dengan ayat dan lafaz yang lain, semuanya menjelaskan dan menyempurnakan satu sama lain. Lantaran itu, maksudnya yang sebenar hanya boleh digarap jika kita menghubungkan setiap pernyataannya dengan apa yang dinyatakan di tempat lain, dan cuba menzahirkan ideanya dengan kaedah perbandingan, mengaitkan hal yang khusus kepada yang umum dan pengertian zahir kepada maksud yang tersirat. Selama hukum ini diikuti sepenuhnya, kita akan menyedari bahawa al-Qur'an adalah - dalam ungkapan Muhammad 'Abduh - "tafsirnya yang terbaik". Kedua, tiada bahagian dalam al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandangan sejarah semata-mata: iaitu semua rujukannya tentang peristiwa dan kejadian sejarah - baik dalam zaman Nabi (saw) dan zaman yang lebih awal - haruslah dianggap sebagai ilustrasi tentang kondisi manusia dan tidak berakhir dengannya. Oleh itu, pertimbangan sejarah mengenai sebab penurunan sesuatu ayat - suatu kajian yang sangat rapat, dan diraikan, oleh pentafsir klasik - haruslah tidak mengenepikan landasan dan makna asal ayat tersebut dan hubungannya dengan ajaran akhlak yang diseru dan dirumuskan oleh al-Quran. Bagi mengeluarkan, dengan seluruh daya dan keupayaan saya, pelbagai pengertian dalam mesej alQuran, saya memandang wajar untuk disertakan beberapa nota penjelasan. Pemerhatian tertentu berhubung dengan pernyataan simbolik dalam al-Qur'an dan makna eskatologinya telah dirumuskan dalam Apendik I yang dilampirkan di sudut akhir terjemahan ini. Dalam setiap nota dan apendik saya telah cuba jelaskan mesej al-Qur'an dan telah, pada akhirnya, merujuk pada karya-karya besar ahli filologi Arab dan ahli tafsir klasik. Jika, dalam keadaan tertentu,

saya terpaksa mengambil pendekatan berbeza dari interpretasi yang dikemukakan oleh pentafsir awal, maka pihak pembaca haruslah sedar bahawa keunikan al-Qur'an berakar dari keluasan jangkauannya yang mana lebih banyak pengetahuan dunia dan pengalaman sejarah yang didapati, lebih banyak makna, tanpa dijangka, yang dizahirkan dalam mushaf ini. Pemikir agung kita di zaman lampau telah menggarap permasalahan ini dengan cukup baik. Dalam membuat tafsiran, mereka mendekati al-Qur an dengan kekuatan akal: iaitu, mereka cuba menjelaskan maksud dari setiap pernyataan al-Qur an dengan kekuatan ilmu bahasa yang dimiliki dan pengajaran Nabi (saw) yang disampaikan dalam sunnah Baginda (saw) dan juga dari khazanah ilmu yang terdapat di zaman mereka dan juga dari pengalaman sejarah dan budaya yang mewarnai tamadun masyarakat waktu itu. Justeru, adalah lazim bahawa cara seorang pentafsir memahami sesebuah ayat atau ungkapan al-Qur an adalah berbeza dan kadangkala sangat jauh dari makna yang dinyatakan oleh seseorang pentafsir yang mendahuluinya. Dengan perkataan lain, interpretasinya sering bercanggah: tetapi mereka melakukan ini tanpa sebarang kekhilafan, kerana menyedari perbezaan relatif dalam keupayaan akliah insan, dan keikhlasan setiap pentafsir. Dan mereka cukup faham, dengan penegasan Nabi (saw), Perbezaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan Ulama umatku adalah [kesan] dari rahmat Tuhan (rahmah) yang jelas menunjukkan bahawa perbezaan pandangan adalah asas dalam semua kemajuan pemikiran manusia dan, dengan itu, pendorong terkuat yang menggerakkan manusia meneroka ilmu. Walaupun tiada seorang, dari pentafsir klasik yang mendakwa telah mencapai maksud yang akhir dan muktamad dalam tafsirannya, namun tidak dinafikan bahawa tanpa usaha Ulama besar yang lampau, tiada tafsiran moden termasuk tafsiran saya boleh diharapkan berhasil; dan dengan itu, walaupun dalam beberapa hal saya berbeza pandangan dari tafsiran mereka, saya sangat terhutang budi pada keilmuan mereka yang telah meransang dan membawa saya mencari kebenaran.

*

Berhubung dengan kaedah terjemahan, saya sebolehnya mengelak dari menggunakan istilah kuno yang tidak diperlukan, yang hanya akan menambah kekaburan akan makna al-Qur an pada pembaca kontemporari. Di sebalik itu, saya tidak melihat sebarang keperluan untuk menterjemah lafaz al-Qur an dengan idiom moden secara langsung, yang akan menyalahi ruh bahasa Arab yang asli dan membawa kesangsian pada mereka yang arif dan menaruh kekaguman dan takzim akan kebesaran wahyu. Lantaran itu, saya tidak mendakwa telah mengeluarkan semula sesuatu yang tak tergambar dari keindahan ritma dan retorik al-Qur an. Tiada seorang yang telah berhasil mengecap keindahannya yang sebenar yang terfikir untuk membuat dakwaan sedemikian atau sekadar cuba membuatnya. Dan saya sepenuhnya sedar bahawa terjemahan saya tidak mampu untuk benar-benar berlaku adil kepada al-Qur an dalam mengupas maksud yang terkandung di setiap perenggan ayatnya: kerana,

Jika semua lautan menjadi tinta untuk mencatat kalam Tuhanku, pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalam Tuhanku (Qur an 18: 109).

Sumber Rujukan

KITAB INI ditulis berdasarkan naskhah Hafs ibn Sulayman al-Asadi, sepertimana terdapat dalam edisi alQuran Royal Egyption , yang dicetak pertama kali di Kaherah pada tahun 1337 H. dan dianggap oleh sarjana-sarjana Arab sebagai nakhkah yang paling tepat antara naskhah-naskhah lain yang pernah diterbitkan. Dalam rujukan ayat-ayat al-Quran di nota kaki, nombor surah akan diikuti oleh kolon seterusnya nombor ayat: contohnya, 3 : 28 bermakna surah 3, ayat 28; sama juga, 6: 138-140 dan 142 bermakna surah 6, ayat 138 -140 dan ayat 142. (Perlu diperhatikan bahawa dalam terjemahan, nombor ayat berdasarkan edisi Kaherah diletakkan dalam parentesis di permulaan ayat, dan tidak, seperti dalam teks Arab, di penghujungnya.) Berhubung dengan kitab-kitab yang disebutkan di bawah dan dirujuk di nota kaki oleh kerana ia telah dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai edisi, maka tiada keperluan untuk menyebutkan edisi yang digunakan oleh penterjemah. Sementara bagi sesebuah karya yang dicetak secara berasingan atau yang mudah dikenal edisinya, tempat dan tarikh cetaknya telah direkodkan di bawah. Penjelasan dan huraian yang diberikan oleh pentafsir-pentafsir klasik yang dirujuk dalam nota kaki telah dikemukakan di bawah, kecuali dinyatakan sebaliknya, mengikut konteks ayat yang dibincangkan oleh setiap pentafsir. Rujukan kepada kamus adalah mengikut kecuali dinyatakan sebaliknya artikel akar dan kata dasar sesuatu istilah. Semua rujukan kepada Kitab Bible adalah berdasarkan versi teks Authorized King James Version.

Abu Daud Asas

Abu Daud Sulayman al-Ash ath (w. 275 H.), Kitab as-Sunan.

Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. 538 H.), Asas al-Balaghah. Al-Husayn ibn Mas ud al-Farra al-Baghawi (w. 516 H.), Ma alim at-Tanzil. Abd Allah ibn Umar al-Baydawi (w.685 atau 691 H.), Anwar at-Tanzil wa-Asrar at-Ta wil.

Baghawi Baydawi

Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 458 H.), Kitab as-Sunan al-Kubra. Bidayat al-Mujtahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (w. 595 H.), Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtasid, Kaherah t.t. Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 256 H.), Al-Jami as-Sahih. Darimi Darqutni Encyclopedia of Islam (ed. 1) Leyden 1913-38. Abu Muhammad Abd Allah ad-Darimi (w.255 H.), Kitab as-Sunan. Ali ibn Umar ad-Darqutni (w. 385 H.), Kitab as-Sunan.

Fa iq Mahmaud ibn Umar az-Zamakhshari (w.538 H.) Kitab al-Fa iq fi Gharib al-Hadith, Hyderabad 1324 H. Fath al-Bari Ahmad ibn Ali ibn Hajar al- Asqalani (w. 852 H.), Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, Kaherah 1348 H. Hakim lihat Mustadrak Ibn Hanbal Ibn Hazm Ibn Hibban Ibn Hisham Ibn Kathir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H.), Al-Musnad. lihat Muhalla. Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban (w. 354 H.) Kitab al-Taqasim wa l- Anwa . Abd al-Malik ibn Hisham (w. 243 H.), Sirat an-Nabi. Abu l-Fida Isma il ibn Kathir (w. 774 H.), Tafsir al-Qur an, Kaherah 1343 47 H.

Ibn Khallikan Ahmad ibn Ibrahim ibn Khallikan (w. 681 H.), Wafayat al-A yan wa-Anba Abna azZaman, Kaherah 1310 H.

Ibn Majah

Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini (w. 273 atau 275 H.), Kitab as-Sunan.

Ibn Qayyim Abu Abd Allah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah (w.751 H.), Zad al-Ma ad fi Huda Khayr al- Ibad, Kaherah 1347 H. Ibn Sa d Muhammad ibn Sa d (w. 230 H.), Kitab at-Tabaqat al-Kabir, Leyden 1904-28. Ibn Taimiyah 1954. Itqan Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (w. 728 H.), Tafsir Sitt Suwar, Bombay

Abd ar-Rahman Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 911 H.), Al-Itqan fi Ulum al-Qur an.

Jawhari Abu Nasr Isma il ibn Hammad al-Jawhari (w. sekitar 400 H.), Taj al-Lughah wa-Sihah alArabiyyah, Bullaq 1292 H. Kashshaf Lane Lisan al- Arab Abu l-Fadl Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi (w. 711 H.), Lisan al- Arab. lihat Zamakshari.

William Edward Lane, Arabic-English Lexicon, London 1863-93.

Manar Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Qur an (dikenali sebagai Tafsir al-Manar), Kaherah 1367-72 H. Mufradat lihat Raghib.

Mughni Jamal ad-Din Abd Allah ibn Yusuf al-Ansari (w. 761 H.), Mughni l-Labib an Kutub al-A arib. Muhalla Abu Muhammad Ali ibn Hazm (w. 456 H.), Al-Muhalla, Kaherah 1347-52 H.

Muslim Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi (w. 261 H.), Kitab as-Sahih. Mustadrak Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim (w. 405 H.), Al-Mustadrak ala s-Sahihayn fi lHadith, Hyderabad 1334-41 H. Muwatta Malik ibn Anas (w. 179 H.), Al-Muwatta .

Nasa i Ahmad ibn Shu ayb an-Nasa i (w. 303 H.), Kitab as-Sunan. Nayl Al-Awtar Muhammad ibn Ali ash-Shawkani (w. 1225 H.), Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar, Kaherah 1344 H. Nihayah Ali ibn Muhammad ibn al-Athir (w. 630 H.), An-Nihayah fi Gharib al-Hadith.

Qamus Abu t-Tahir Muhammad ibn Ya qub al-Firuzabadi (w. 817 H.), Al-Qamus.

Raghib Abu l-Qasim Husayn ar-Raghib (w. 503 H.), Al-Mufradat fi Gharib al-Qur an. Razi Abu l-Fadl Muhammad Fakhr ad-Din ar-Razi (w. 606 H.), At-Tafsir al-Kabir. lihat Nayl al-Awtar.

Shawkani State and

Government Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, University of California Press, 1961. Suyuti lihat Itqan. Tabaqat lihat Ibn Sa d.

Tabari Abu Ja far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w. 310 H.), Jami al-Bayan an Ta wil al-Qur an. Taj al- Arus Tirmidhi Murtada az-Zabidi (w. 1205 H.), Taj al- Arus. Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi (w. 275 atau 279 H.), Al-Jami as-Sahih.

Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi (w. 207 H.), Kitab al-Maghazi. Zamakhshari Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari (w. 538 H.), Al-Kashshaf an Haqa iq Ghawamid atTanzil. (untuk rujukan bahasa dan perkamusan (leksikografi) dari pengarang yang sama, sila lihat Asas dan Fa iq)

Singkatan Kata

As cf. d. ed. et. al

Alaihi al-salam Confer (banding, rujuk) Died (meninggal dunia) Edition (edisi) et alii (dan rakan-rakan)

e.g. etc. ff. H. ibid. i.e. ipso facto lit. n. p. pp. passim Rad Rah resp. Saw sic Swt t.t. w.

exempli gratia (Contohnya) et cetera (dan lain-lain) And the following (muka surat, paragraf) Hijrah ibidem (di tempat yang sama) id est (iaitu) by the fact itself (lantaran itu) Literary (maksud bahasa) Nota kaki Penterjemah Pages (halaman-halaman) passus (bertabur, terdapat di pelbagai tempat dalam buku/teks) Radiyaallahu anhu Rahimahullah Ta ala Beziehungsweise (dan, atau) Sallallahu alaih wa Sallam sicut (seperti itu) Subhanahu wa Taala Tanpa tarikh Wafat

SURAH PERTAMA

AL-FATIHAH (PEMBUKAAN)

PERIOD MEKAH

SURAH INI juga dinamakan Fatihat al-Kitab ( Pembukaan Catatan Suci ), Umm al-Kitab (Intipati Kalam Suci), Surat al-Hamd (Surah Pujian), Asas al-Quran (Landasan al-Qur an), dan dikenali juga dengan beberapa nama yang lain. Ia disebut di tempat lain dalam al-Qur an sebagai As-Sab al-Mathani ( Tujuh [Ayat] yang sering diulang ) kerana ia diulang baca setiap kali menyempurnakan sembahyang lima

waktu. Menurut Imam Bukhari (rah), penamaan Umm al-Kitab diberikan oleh Nabi (saw) sendiri, berasaskan kenyataan bahawa ia mencakupi, dalam sebuah rumusan, semua asas terpenting yang dinyatakan dalam al-Qur an: prinsip keesaan Allah dan ketauhidanNya, keagunganNya sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara Alam semesta, sumber penghidupan sekalian makhluk, yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya, satu-satunya kuasa yang boleh menganugerahkan pertolongan dan petunjuk; seruan kepada amalan murni dalam kehidupan duniawi ( bimbinglah kami ke jalan yang benar ); prinsip kehidupan setelah mati dan pembalasan diri dari amalan dan perbuatannya (diungkap dalam istilah Hari Penentuan ); asas petunjuk yang dibawa oleh pemikul risalah Allah (swt) (jelas dalam rujukan pada ayat mereka yang telah diberikan limpahan nikmat Tuhan ) dan, mengalir darinya, prinsip penerusan risalah keagamaan yang benar (dijelmakan dalam gambaran umat terdahulu dan sesat di zaman lampau); dan, akhirnya, keperluan untuk menyerah dan reda dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Agung dan, dengan itu, mengabdikan diri hanya kepadaNya. Dengan maksud ini surah ini ditentukan sebagai doa, supaya ia kekal diulangi dan dihadam oleh orang yang beriman. Surah Pembukaan adalah antara wahyu terawal yang diturunkan kepada Nabi (saw). Malah sebahagian Sahabat (seperti, Ali ibn Abi Talib (rad)) berpendapat ia merupakan wahyu yang pertama; tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadith sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang jelas menunjukkan bahawa lima ayat pertama dari surah 96 ( Sel Benih ) adalah wahyu permulaan. Ada kemungkinan, juga, manakala wahyu terawal cuma terdiri dari beberapa ayat, maka surah Pembukaan merupakan yang pertama diturunkan kepada Nabi (saw) secara menyeluruh pada suatu masa: dan ini dapat menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ali (rad).

(1)

DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PEMURAH, YANG MAHA MENCURAH KASIH SAYANG:

(2) SEGALA PUJI hanya bagi Allah, Pemelihara Sekalian Alam, (3) Yang Maha Pemurah, Yang Maha Mencurah Kasih Sayang, (4) Tuhan Penguasa Hari Penentuan! (5) Hanya kepadaMu kami sembah; dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. (6) Tunjukkan kami jalan yang lurus (7) jalan orang-orang yang diberikan rahmat olehMu, bukan orang-orang yang dilaknat [olehMu], bukan pula mereka yang sesat!

APENDIK II

AL-MUQATTA AT (HURUF-HURUF YANG TERPUTUS)

HAMPIR satu perempat surah-surah al-Qur an dimulakan dengan huruf-huruf misteri dan simbolik dinamakan muqatta at ( huruf-huruf yang terputus ) atau, kadangkala, fawatih ( pembukaan ) kerana ia menjadi pembukaan surah-surah berkaitan. Dari sejumlah dua puluh lapan abjad Arab, tepatnya separuh iaitu, empat belas yang membentuk huruf-huruf ini, sama ada secara tunggal atau dengan gabungan dua, tiga, empat atau lima huruf. Ia selalunya disebut setiap satunya secara tunggal, dari peribadi hurufnya dan tidak pada bunyinya dengan: alif lam mim, atau ha mim, dan sebagainya. Keunikan huruf-huruf simbolik ini telah mengelirukan kebanyakan ahli-ahli tafsir terawal. Tiada sebarang rujukan yang dibuat yang menunjukkan terdapat hadith yang menyebut hal ini, dan tiada seorang Sahabat (rad) yang pernah mengemukakan pertanyaan kepada Nabi (saw) bagi mendapatkan penjelasan. Bagaimanapun, telah diperakui tanpa sebarang keraguan bahawa semua Sahabat (rad) yang jelas mengikut manhaj Rasulullah (saw) menganggap huruf-huruf muqatta at sebagai sebahagian dari surah di permulaannya, dan telah membacanya seperti yang diturunkan: suatu fakta yang jelas menolak pandangan yang dikemukakan oleh segelintir Orientalis Barat bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan yang digunakan oleh para penulis yang mencatatkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi (saw), atau Sahabat (rad) yang merekodkannya ketika menyusun mashaf di zaman Khalifah (rad) yang ketiga. Sebahagian para Sahabat (rad) begitu juga pengikut mereka dan pentafsir al-Quran yang kemudian meyakini bahawa huruf-huruf ini adalah kependekan dari perkataan-perkataan tertentu atau ayat yang berkait dengan Allah (swt) dan sifat-sifatNya, dan cuba membongkar makna dan keasliannya, namun lantaran pengertian yang dicapai dari gabungan kombinasi huruf-huruf ini tidak terbatas, semua interpretasi tersebut dirumuskan dengan penuh samar dan, dari itu, hampa dari mencapai maksud yang sebenar. Kalangan lain pula cuba menghubungkan huruf-huruf muqatta at kepada nilai-nilai numerikal dari rangkuman huruf dan abjad-abjad Arab, dan telah mengeluarkan dengan cara ini seluruh maksud esoterik dan aneka firasat.

Dan kalangan yang lain pula, dengan interpretasi yang lebih kuat, telah mengemukakan dua set fakta, hasil dari rumusan para sarjana dan Ulama Islam terkemuka sepanjang abad: Pertama, semua perkataan Arab, tanpa kecuali, dibentuk oleh sama ada satu huruf atau kombinasi dua, tiga, empat atau lima huruf, dan tidak pernah lebih dari lima: dan seperti yang dinyatakan, ini merupakan bentuk yang menerbitkan huruf-huruf muqatta at. Kedua, setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf simbolik ini telah dibuka, secara langsung atau tidak, dengan rujukan pada wahyu, sama ada dengan maksud umum atau spesifik, alQur an. Sekali pandang jelas terlihat bahawa tiga surah (29, 30 dan 68) tersebut terkecuali dari hal ini; namun pandangan ini tidak benar. Dalam ayat pembukaan surah 29 (Al- Ankabut), rujukan kepada wahyu jelas dijelmakan dalam pernyataan Kami telah beriman (amanna), iaitu, pada Tuhan dan risalahNya. Dalam surah 30 (Ar-Rum), wahyu suci jelas digambarkan dalam ramalan tentang kemenangan Bizantin dalam ayat 2-4. Dalam ayat 1 dari surah 68 (Al-Qalam) fenomena wahyu jelas dirujuk dalam penyebutan pena (lihat nota 2 pada ayat pertama dari surah berkenaan). Justeru, tanpa kecuali semua surah yang dimulakan dengan satu atau lebih dari muqatta at: setiapnya dibuka dengan rujukan pada wahyu suci. Hal ini, bersangkut dengan kenyataan bahawa muqatta at menunjukkan, sebagaimana ianya, bentukbentuk huruf yang terkandung dalam bahasa Arab, yang telah membawa para sarjana dan pemikir Islam seperti Al-Mubarrad, Ibn Hazm, Zamakhshari, Razi, Baydawi, Ibn Taimiyyah, Ibn Kathir disebut hanya sebahagian mereka untuk menarik suatu kesimpulan bahawa muqatta at membawakan makna yang menunjukkan keajaiban, keindahan sifat wahyu al-Qur an, yang mana, walaupun berasal dari medan yang diluar capaian persepsi insan (al-ghayb), namun dapat dijelmakan kepada manusia melalui suara (diwakili oleh huruf) dalam pengucapan manusia biasa. Namun, sungguhpun begitu, interpretasi yang menarik ini tidak seluruhnya memuaskan kerana terdapat banyak surah yang dibuka dengan rujukan jelas kepada wahyu suci tanpa didahului oleh sebarang hurufhuruf simbolik. Keduanya dan ini adalah penentangan yang berat huraian di atas, juga, hanya bergantung pada tidak lebih dari dugaan: dan kerana itu, sebagai pertimbangan yang terakhir, kita harus meyakinkan diri kita dengan suatu penemuan bahawa penyelesaian kepada masalah ini masih di luar upaya kita. Ini sebenarnya adalah pandangan empat Khalifah yang berjalan di atas pertunjuk, dirumuskan dalam pengucapan Saydina Abu Bakar (rad): Dalam setiap teks suci (kitab) di sana terdapat (elemen) misteri dan kerahsiaan al-Quran [ditandai] pada pembukaan [sebahagian dari] surah-surah.

APENDIK III

TENTANG ISTILAH DAN KONSEP JIN

BAGI memahami maksud sebenar istilah Jin seperti yang digunakan dalam al-Qur an, kita harus membebaskan fikiran dari pengertian yang diberikan oleh kisah-kisah epik dan legenda Arab, yang membawakan makna yang menjurus pada sifat-sifat hantu dalam maksud yang popular pada perkataan ini. Imej bercorak mitos ini telah menyumbangkan kesamaran terhadap konotasi asal istilah ini dan kepentingannya yang tinggi yang menerangkan maksudnya yang tersendiri dari kata kerja dasarnya. Akar katanya ialah janna, dia [atau ia ] tersembunyi atau terlindung oleh kegelapan : cf. 6:76, yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ( as) apabila malam meliputinya dengan kegelapan (janna alayhi) . Oleh kerana perkataan ini juga digunakan dengan maksud intransitif ( dia [atau ia ] telah [atau telah menjadi ] terlindung dan tertutup oleh kegelapan ), semua ahli filologi klasik menyatakan bahawa aljin menunjukkan keadaan yang amat [atau begitu samar ] gelap dan, dalam maksud yang lebih umum, sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan [manusia] , iaitu, benda, makhluk atau kuasa yang biasanya tidak dapat dirasai oleh manusia namun, tetap wujud dalam realiti sebenar, sama ada berbentuk konkrit atau abstrak, dari kewujudannya. Dalam penggunaan al-Qur an, yang tentunya berlainan dengan pengertian yang diberikan dalam kisah-kisah mitos dan primitif, istilah jin mempunyai makna-makna yang tertentu. Yang sering ditemui ialah tentang kuasa ghaib atau makhluk halus yang, tepatnya kerana mereka tidak wujud secara fizikal, maka ia tidak terjangkau oleh tanggapan fizikal kita: suatu konotasi yang meliputi syaitan dan kuasa syaitan (shayatin lihat nota 16 pada surah 15:17) dan juga malaikat dan kuasa malaikat , memandangkan semuanya tersembunyi dari pandangan kita (Jawhari, Raghib). Untuk membuktikan bahawa manifestasi ghaib ini bukan dari jenis makhluk yang berjisim, alQur an telah melukiskan suatu perbandingan yang menerangkan bahawa jin diciptakan dari api dari angin yang marak (nar as-samum, dalam surah 15:27), atau dari nyalaan yang samar dari api (marij min nar, pada surah 55:15), atau semudah dari api (7:12 dan 38:76, kedua ayat yang terakhir ini merujuk kepada Malaikat yang terlucut darjat dan kedudukannya, iaitu Iblis,). Sama juga, dalil-dalil yang dikemukakan dari hadith-hadith sahih yang membawakan penjelasan dan penegasan dari Nabi (saw) bahawa Malaikat telah diciptakan dari cahaya (khuliqat min nur: Muslim, dari riwayat Aisyah (rad)) cahaya dan api adalah sejenis, yang membolehkan mereka menjelmakan diri dalam atau melalui satu sama lain (cf. nota 7 pada ayat 8 surah 27). Istilah Jin juga digunakan dalam fenomena yang luas yang mana, menurut kebanyakan pentafsir klasik, ia membayangkan keadaan makhluk yang mempunyai pengalaman rohani dan kejadian yang sangat baik dan binaan fisiologi yang sangat berlainan dari kita yang menyebabkan mereka tidak mudah ditanggapi oleh indera dan persepsi kita.

Kita hanya tahu, tentunya, hanya sedikit dari apa yang boleh dan tidak boleh berfungsi dari organisma hidup; tambahan pula, ketidakupayaan kita untuk mencerap dan melihat fenomena tersebut sama sekali tidak dapat menjadi suatu justifikasi yang cukup bagi menolak dan menafikan kewujudan mereka. Al-Qur an sering merujuk kepada suatu medan yang diluar jangkauan dan capaian persepsi manusia (al-ghayb), manakala Allah (swt) selalunya disebut sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam (rabb al- alamin): dan penggunaan kata jama di sini jelas menunjukkan bahawa di samping dunia yang terbuka jelas dalam pandangan kita, wujud di sana suatu dunia lain juga dan, justeru, dalam penciptaan dan bentuk kejadian yang berlainan, berlainan dari kita dan dari satu sama lain, tetapi saling berhubung dan berinteraksi secara halus dan saling menyerap dalam kehidupan masing-masing dalam keadaan yang di luar kefahaman kita. Dan jika kita mengandaikan, sebagaimana semestinya, bahawa di sana terdapat organisma hidup yang keadaan biologinya berbeza langsung dari kita, maka adalah munasabah untuk kita mengandaikan bahawa indera fizikal kita hanya boleh berhubung dengan mereka dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat terbatas: yang menunjukkan keadaan mereka sebagai makhluk ghaib . Sekarang situasi-situasi yang terbatas itu, kerana amat jarang sekali dapat melangkaui sempadan antara cara hidup mereka dan kita telah membawa suatu keanehan kerana tidak dapat dijelaskan manifestasi, yang mana fantasi primitif manusia telah menginterpretasikannya sebagai hantu, bunian, dan pelbagai penzahiran luar biasa yang lain. Kadang kala, istilah jin digunakan dalam al-Qur an untuk menunjukkan kepada elemen dari kuasa alam tersebut termasuk alam tabi i manusia yang tersembunyi dari perasaan dan deria kita selama mereka hanya menzahirkan keadaannya kepada kita dari kesan kewujudannya tidak dalam realitinya yang sebenar. Contoh konotasi ini terdapat, contohnya, dalam surah 37:128 ff. (dan kemungkinan juga dalam surah 6:100), dan juga di tempat yang terawal konsep ini disebut, iaitu, dalam surah 114:6. Selain dari ini, ada kemungkinan bahawa dalam banyak ayat al-Qur an yang merujuk kepada jin dengan ungkapan yang biasanya digunakan kepada organisma yang berakal, ekspresi ini sama ada menunjukkan personifikasi yang simbolik tentang hubungan manusia dengan kuasa syaitan (shayatin) dalam hubungan yang jelas, contohnya, dalam surah 6:112, 7:38, 11:119, 32:13 atau, sebagai alternatifnya, sebagai metonim kepada gambaran dan ilusi seseorang dengan apa yang boleh disifatkan sebagai kuasa mistik , sama ada benar atau khalayan, dan juga dari hasil latihan dan amalanamalan yang menyerupainya, seperti ilmu sihir, berdukun, menurun, meramal bintang, menenung nasib, dan lain-lain: amalan yang sering mendapat ancaman dan kecaman yang keras dari al-Quran (cf. 2:101 dan nota yang mengiringinya; juga 6:128 dan 130, atau 72:5 6). Dalam beberapa ayat (contohnya, dalam 46:29 -32 dan 72:1-15) istilah jin boleh dita rifkan sebagai makhluk yang tidak ghaib dalam diri mereka cuma, hingga ke saat ini, ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. (lihat nota 1 pada surah 72:1). Akhirnya, ayat yang merujuk kepada jin kadangkala bermaksud untuk menghimbau legenda lama yang sangat berpengaruh dalam jiwa masyarakat yang ditujukan al-Qur an kepadanya (contohnya,

dalam surah 34:12-24, yang harus dibaca beserta dengan nota 77 pada surah 21:82) tujuannya, dalam setiap contoh, bukanlah kepada kisah kuno dan legenda tersebut tetapi kepada gambaran nilai etika dan moral dan kebenaran rohaniahnya.

APENDIK IV

PERJALANAN MALAM

PERJALANAN MALAM yang ditempuh Nabi (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis dan pengangkatan (mi raj) Baginda (saw) ke langit, pada hakikatnya, adalah dua tahap dari satu pengalaman mistik, yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. Ibn Sa d 1/1, 143). Menurut riwayat hadith yang terkenal yang banyak dikutip dan dibincangkan oleh Ibn Kathir dalam huraiannya pada surah 17:1, dan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari VII, 155 ff. Rasulullah (saw), yang ditemani Malaikat Jibril (as), mendapati dirinya (saw) dipindahkan dalam suatu malam ke tapak istana Nabi Sulaiman (as) di Baitulmaqdis, di mana Baginda (saw) memimpin satu kelompok jemaah Nabi-Nabi (as) terdahulu dalam solat; yang sebahagiannya ditemui semula di langit. Pengangkatan ini, secara khusus, sangat penting dari sudut pandangan telogi Islam justeru kerana dalam rangka pengalaman inilah solat lima waktu difardukan, dengan perintah Allah (swt), sebagai sebahagian dari ikatan aqidah Islam. Memandangkan Nabi (saw) sendiri tidak memberikan sebarang penjelasan yang kukuh berkait dengan pengalaman ini, maka pemikir Islam termasuk di kalangan Sahabat (rad) sering berbeza pandangan tentang keadaannya yang sebenar. Majoriti para Sahabat (rad) berpendapat bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini kedua-duanya berlaku secara fizikal dengan perkataan lain, Nabi (saw) telah dibawa dengan tubuhnya (saw) ke Baitulmaqdis dan kemudian ke langit manakala kalangan minoriti percaya bahawa ia hanya melalui pengalaman ruh. Dalam kalangan yang kecil ini, kita dapati, khasnya, Sayyidah Aisyah (rad), isteri Nabi (saw) dan sahabat yang paling dekat dengan Baginda (saw) dalam tahun-tahun kerasulan yang berikutnya, yang begitu positif mempertahankan pandangan bahawa Baginda (saw) hanya dibawa dengan ruhnya sahaja (bi-ruhihi), sedangkan tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya (cf. Tabari, Zamakhshari dan Ibn Kathir dalam tafsiran mereka pada surah 17:1); Ulama besar Hasan al-Basri, yang lahir dalam generasi berikutnya, turut mendukung pandangan tersebut (ibid).

Dan berbeza dengan pendirian ini, ahli-ahli teologi Islam yang menegaskan bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini adalah pengalaman fizikal telah merujuk pada pandangan dan keyakinan majoriti para Sahabat (rad) tanpa, bagaimanapun, berupaya untuk menunjukkan sebuah hadith yang dapat menjelaskan bahawa Nabi (saw) sendiri menyatakan demikian. Sebahagian sarjana Islam menekankan maksud ungkapan asra bi- abdihi ( Dia memindahkan hambanya di waktu malam ) yang tercatat dalam surah 17:1, dan percaya bahawa ungkapan abd ( hamba ) itu menyerlahkan keadaan makhluk hidup yang sempurna, iaitu, gabungan tubuh dan ruh. Interpretasi ini, bagaimanapun, tidak mengambil kira kemungkinan bahawa ekspresi asra biabdihi hanya merujuk pada sifat keinsanan Nabi (saw) yang sejajar dengan maksud ayat-ayat al-Qur an lain yang menjelaskan bahawa, Baginda (saw), seperti Nabi-Nabi (as) yang lain, hanyalah hamba Allah (swt) yang tidak kekal, dan tiada sebarang keupayaan ajaib. Ini, pada pandangan saya, telah dinyatakan sepenuhnya dalam penyataan akhir pada ayat di atas Sesungguhnya Hanya Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat diikuti dengan penjelasan bahawa Nabi (saw) telah diperlihatkan ayatayat Allah (swt) (min ayatina), iaitu, disingkap sebahagian, namun tidak semua, dari kebenaran dan kenyataan sebenar dari ciptaan Tuhan. Hujah yang paling ampuh dan meyakinkan bagi mendukung tafsiran ruhaniyah dalam kedua-dua Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini dijelaskan dalam pernyataan simbolik hadith sahih mengenai dua pengalaman ini: tafsiran, yang dilakarkan secara sangat simbolik yang tidak memungkinkan ia difahami secara literal, iaitu dalam bentuk fizikal . Justeru, sebagai contoh, Rasulullah (saw) mengungkapkan apa yang ditemuinya (saw) di Baitulmaqdis, dan seterusnya di langit, beberapa Nabi (as) terawal, yang mana semuanya tanpa ragu telah pun wafat di kurun yang lampau. Menurut sebuah riwayat hadith (yang dikeluarkan oleh Ibn Kathir dari riwayat Anas (rad)), Baginda (saw) menziarahi Nabi Musa (as) di kuburnya, dan mendapatinya sedang bersembahyang. Dalam hadith yang lain, juga dari riwayat Anas (rad) (cf. Fath al-Bari VII, 185), Nabi (saw) menggambarkan bagaimana, dalam Perjalanan Malamnya (saw) Baginda (saw) bertemu dengan seorang perempuan tua, dan ketika itu diberitahu oleh Jibrail (as), Perempuan tua ini adalah dunia yang fana (ad-dunya) . Dalam riwayat hadith yang lain, dari Abu Hurairah (rad) (ibid.), Nabi (saw) melintasi sekumpulan manusia yang sedang menyemai dan mengetam padi, dan setiap kali mereka selesai menuai, [pucuknya] tumbuh semula. Jibrail (as) berkata, Mereka ini adalah pejuang di jalan Allah (swt) (al-mujahidun). Kemudian mereka melintasi sekumpulan manusia yang kepalanya hancur dimusnahkan batu; setiap kali berkecai, ia kembali bulat seperti sediakala. [Jibrail] (as) berkata, Ini adalah kalangan yang kepalanya keras tidak mengendahkan sembahyang. Kemudian mereka melalui sekelompok manusia yang menghadam daging mentah yang busuk, dan melemparkan daging yang enak dan baik. [Jibrail] (as) berkata: Ini adalah golongan penzina. Dalam sebuah hadith masyhur tentang mi raj (dikeluarkan oleh Bukhari) Nabi (saw) mengungkapkan kisahnya (saw) dengan berkata: Ketika aku sedang berbaring di atas tanah di sebelah kaabah [lit., dalam linkungan hijr ], nah! tiba-tiba datang Malaikat menghampiriku, dan membedah dadaku lalu mengeluarkan hatiku. Dan kemudian bejana emas penuh dengan iman dibawa kepadaku, dan hatiku

dibasuh [di dalamnya] dan dipenuhi [dengannya]; kemudian ia ditempatkan semula ke kedudukan asalnya Memandangkan iman adalah konsep yang abstrak, jelas bahawa Nabi (saw) menanggapi persiapan mi raj ini termasuk mi raj, dan perjalanan Malam ke Baitulmaqdis seluruhnya adalah pengalaman ruh. Walaupun tiada hujah kukuh untuk meyakini bahawa Perjalanan Malam ke Baitulmaqdis berlaku dengan tubuh , namun, tiada alasan untuk meragui kebenaran dan realitinya. Ahli teologi Islam yang terawal, yang tidak difikirkan mereka menguasai ilmu jiwa dengan sempurna, telah memutuskan dua alternatif: sama ada ia berlaku dengan fizikal atau sekadar mimpi. Oleh kerana mereka merasakan dan benarlah bahawa peristiwa yang menakjubkan ini akan hilang kehebatannya jika dizahirkan dalam alam mimpi, maka mereka berusaha untuk menginterpretasinya dalam pengertian fizikal dan mempertahankan hujah dan pandangan ini dari semua interpretasi lain, yang telah diutarakan oleh A isyah (rad), Mu awiyah (rad) atau Al-Hasan al-Basri (rah). Mutakhir ini, bagaimanapun, kita telah mendapati bahawa pengalaman mimpi bukanlah alternatif khusus kepada perlakuan fizikal. Kajian fizikal moden, walaupun baru bertunas, telah membuktikan bahawa tidak semua pengalaman rohani (iaitu, pengalaman yang tidak melibatkan sebarang organ manusia) bersifat subjektif untuk menjelmakan pengaruh minda apa jua yang dimaksud oleh istilah ini tetapi ia boleh, dalam situasi tertentu, menjadi suatu realiti atau kebenaran dalam maksud yang objektif bagi perkataan ini dari semua pengalaman yang dilalui manusia dengan organ fisiologinya. Kita mengetahui hanya sedikit tentang kualiti dan keupayaan tertentu dari aktiviti fizik, lantaran itu sangat mustahil untuk mencapai takrif akhir dan muktamad mengenainya. Bagaimanapun, pemerhatian ahli psikologi moden telah mempastikan kemungkinan yang telah didakwa dari masa lampau oleh ahli mistik dari seluruh aliran dan fahaman tentang kebebasan sementara ruh manusia dari tubuhnya. Dalam keadaan pemisahan sementara ini, ruh atau jiwa dapat bergerak bebas dan merantau melangkaui zaman dan tempat, untuk menyaksikan rangkuman kejadian dan fenomena yang lahir dalam realiti dan dimensi yang luas, yang hanya dapat dicerap oleh persepsi simbolik dengan kefahaman yang mendalam, jelas dan menyeluruh. Tetapi untuk mengungkap dan menzahirkan pandangan yang dialami (sebagaimana kami nyatakan kerana kekurangan lafaz dan istilah yang lebih baik) kepada kalangan yang tidak pernah melalui pengalaman seperti ini, maka individu tersebut - dalam hal ini, Rasulullah (saw) terpaksa memerihalkan dan mengungkapnya secara kiasan; dan ini dapat menjelaskan peranan kata-kata kiasan dalam hadith-hadith yang berkait dengan pandangan mistik dari Perjalanan Malam dan Pengangkatan. Dalam hal ini, saya ingin menarik perhatian pembaca kepada perbincangan tentang pengangkatan ruh oleh salah seorang Ulama besar Islam, Ibn al-Qayyim (rah) (Zad al-Ma ad II, 48 f.): A ishah (rad) dan Mu awiyah (rad) menegaskan bahawa Perjalanan Malam (Nabi (saw)] berlaku dengan ruhnya (saw) (bi-ruhihi), sementara tubuh Baginda (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Hal yang sama juga dinyatakan dari pandangan yang disampaikan oleh Al-Hasan al-Basri. Namun perlu difahami perbezaan antara pernyataan, Perjalanan Malam berlaku dalam mimpi (manaman) , dan pernyataan, ia [berlaku] dengan ruh tanpa tubuhnya (saw) . Perbezaan antara dua pernyataan ini

sangat penting apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi hanyalah pengeluaran semula (amthal) beberapa bentuk pandangan yang telah terbuku dalam fikirannya, lalu dia bermimpi [sebagai contoh] dirinya diangkat ke langit atau dipindahkan ke Mekah atau ke tempat [lain] di dunia, sementara [pada hakikatnya] ruhnya tidak diangkat atau dipindahkan Riwayat yang disampaikan kepada kami berhubung hal Pengangkatan Rasulullah (saw) boleh dikelaskan kepada dua kelompok kumpulan pertama mempertahankan pandangan bahawa pengangkatan berlaku dengan ruh dan tubuh, sementara kumpulan kedua menegaskan bahawa ia hanya berlaku dengan ruh (saw), sementara tubuhnya (saw) tidak meninggalkan tempatnya. Tetapi pandangan ini [juga] tidak mengertikan bahawa Pengangkatan itu berlaku dengan mimpi: mereka hanya bermaksud bahawa hanya ruhnya (saw) sahaja yang melangkah dalam Perjalanan Malam dan diangkat ke langit, dan ruh menyaksikan peristiwa yang [hanya] dapat disaksikan setelah wafat [lit., mufaraqah, perpisahan ]. Keadaannya dalam situasi tersebut sama dengan keadaan [ruh] selepas mati...tetapi apa yang dialami Rasulullah (saw) dalam Perjalanan Malamnya (saw) adalah jauh lebih besar dari pengalaman [biasa] yang dilalui ruh selepas mati, dan, tentunya, lebih jauh dari makna mimpi yang dilihat seseorang dalam tidur merujuk pada Nabi-Nabi (as) [yang ditemui Rasulullah (saw) di langit], ia tidak lain hanya ruh mereka yang tinggal di sana selepas berpisah dengan tubuh, sedangkan ruh Rasulullah (saw) diangkat ke sana ketika Baginda (saw) masih hidup. Adalah jelas bahawa pengalaman rohani ini bukan hanya tidak inferior, tetapi, sebaliknya, jauh lebih hebat dari setiap pengalaman yang dilalui dan dicatat oleh anggota tubuh; dan telah jelas tanpa perlu disebut lagi, sebagaimana telah dinyatakan Ibn Qayyim, bahawa ia setanding dengan makna pengalaman mimpi , selama pengalaman ini hanya wujud dalam fikiran insan yang bermimpi, sementara pengalaman rohani yang dirujuk di atas tidak kurang benarnya (iaitu, objektif) dari yang dilalui oleh anggota tubuh . Dengan menganggap bahawa Perjalanan Malam dan Pengangkatan ini berlaku dengan ruh dan tidak dengan tubuh, kita tidak menafikan nilai luar biasa yang menyangkut pengalaman kenabian (saw) ini. Sebaliknya, telah jelas bahawa pengalaman ini mengatasi keajaiban yang dilalui dalam pengangkatan tubuh, yang memperlihatkan ketinggian syaksiah dan kesempurnaan rohaninya (saw) suatu yang kita harapkan dari seorang pesuruh Tuhan yang sebenar. Bagaimanapun, adalah mustahil bagi kita manusia biasa untuk dapat memahami secara sempurna pengalaman ruhaniyah sedemikian. Minda kita hanya dapat bekerja bersandarkan elemen dari kesedaran kita tentang masa dan tempat; dan setiap yang melangkaui batasan dan ruang lingkup ini akan selalu menghalang percubaan kita untuk mencapai maksudnya yang sebenar. Sebagai kesimpulan, harus diperhatikan bahawa Perjalanan Malam Rasulullah (saw) dari Mekah ke Baitulmaqdis, berlaku sebaik sebelum Pengangkatannya (saw), membuktikan bahawa Islam bukanlah suatu kepercayaan baru tetapi merupakan tradisi yang berkesinambungan dari risalah suci yang sama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi (as) terdahulu, yang menempati Baitulmaqdis sebagai kediaman rohani mereka. Pandangan ini diperkukuh oleh hadith (dipetik dalam Fath al-Bari VII, 158), yang mana

Nabi (saw), dalam Perjalanan Malamnya (saw), telah menunaikan solat di Yathrib, Sinai, Bethlehem, dan lain-lainnya. Pertemuan Baginda (saw) dengan Nabi-Nabi (as) yang lain, yang disebut dalam peristiwa ini, menyerlahkan idea yang sama. Hadith yang masyhur dari babak penting Perjalanan Malam ini di mana Nabi (saw) telah memimpin jemaah solat dalam sebuah kuil suci di Baitulmaqdis, yang mana semua para Nabi (as) berdiri membentuk saf di belakang Baginda (saw), menunjukkan secara figuratifnya tentang kepercayaan bahawa Islam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw), adalah pelengkap dan penyempurna kepada tradisi agama manusia, dan Nabi Muhammad (saw) adalah Rasul pembawa risalah Allah (swt) yang terakhir dan teragung.

Dan telah selesai dengan penuh khusyuk dan tawaduk Tafsiran hamba yang lemah Dalam mengupas kalam Tuhannya yang Maha Kekal Dan segala puji Bagi Allah (swt) yang tiada Tuhan selainNya Dan selawat serta salam Ke atas Nabi (saw) yang ummi dari kabilah Arab Yang tiada Nabi selepasnya (saw)

2009 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA

Pengakuan Keaslian Penulisan

Nama Calon: Ahmad Nabil Bin Amir (IHA 060019) Tajuk Disertasi: Metode Penulisan Sharh Muslim oleh Imam al-Nawawi: Analisis Teks dengan Tumpuan pada Kitab Al-Buyu

Saya mengesahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam disertasi ini adalah hasil usaha saya sendiri. Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku, artikel, kertas kerja, atau bahan dalam bentuk yang lain seperti rakaman audio dan video, penerbitan elektronik atau internet) yang telah digunakan, saya telahpun merakamkan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. Saya juga mengakui

bahawa bahan yang terkandung dalam disertasi ini belum lagi diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana Universiti.

Tandatangan:

.

Tarikh: 29 Jun 2009

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain), maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan (serba serbinya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. Al-Mujadalah 58:11 Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Al-Rahman 55:9 Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami gandakan kepada mereka petunjuk. Al-Kahfi 18:13

DEDIKASI Untuk ayah dan ibu, abang-abang, kakak serta adik-adik yang dikasihi Hasil ilmiah ini dikhususkan buat mereka Kerana ketulusan menghulur sokongan dan tak putus mendoakan Kejayaan penulis dalam mengharungi gelombang kehidupan Dan kesudian mendokong dan mencurah semangat Bagi penulis mengusahakan kajian dan melakukan kerja-kerja ilmiah Dan kesediaan membantu dalam setiap ketika Dan saban waktu menyokong usaha penulis Bagi menyusun disertasi ini hingga selesai Untuk sahabat handai dan rakan taulan Setinggi penghargaan dipanjatkan kerana ketulusan dan keikhlasan yang dizahirkan Dan komited dengan langkah perjuangan dan konsisten menyampaikan pandangan dan buah fikiran, bagi meningkatkan penemuan dan kajian, dan dengan sekuat dan sesungguh upaya mengusulkan perundingan dan musyawarah, bagi merangka dan merencana dasar penulisan, dan menetapkan pandangan dan melahirkan idea yang tuntas berkait dengan bidang tujahan, dan mengemukakan cadangan dan hujahan yang cukup memberansang dan meyakinkan, yang telah berupaya memantap dan menambah kejituan terhadap hasil penulisan. Semoga Allah (swt) membalas jasa setiap individu setimpal dengan pengorbanannya mn Y Rabb al- lamn.

ABSTRAK

Kajian ini membincangkan kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imm al-Nawaw dalam mengulas dan mengupas hadith dalam Kitb a Muslim. Ia meneliti prinsip serta kaedah yang digunakan dalam menghurai dan membahaskan nas. Kajian tertumpu pada huraian yang dibentangkan dalam Kitb Al-

Buy . Ia meneliti hadith-hadith yang membincangkan kefahaman jual beli dan kerangka mu amalah yang dibangunkan di zaman Nabi (saw). Kajian ini turut membandingkan metode yang dikemukakan oleh Imm al-Nawaw dengan syarahan lain yang dikemukakan oleh Ulama hadith dalam mengupas dan menghuraikan kitab a Muslim. Ia meneliti kaedah dan pendekatan yang dikemukakan dalam mentarjih dan merumuskan dalil. Pemerhatian pada pendekatan yang diambil oleh Imm al-Nawaw dan prinsip yang diasaskan dan kematangan menilai sesebuah hadith dan kekuatan hujah dan pandangan yang disampaikan turut dibincangkan dengan kritis. Kaedah yang digunakan bagi melakukan analisis ialah melalui pendekatan induktif dan deduktif bagi menarik kesimpulan dari data yang dikembangkan dan pendekatan komparatif dan konstrastif untuk melihat persamaan dan keunggulan metode yang diikuti oleh Imm alNawaw. Penemuan kajian mendapati bahawa manhaj syarah yang dikemukakan oleh Imm al-Nawaw adalah berasaskan perbincangan ringkas yang menekankan kesederhanaan dalam menyampai dan membahaskan hadith. Beliau lebih mengutamakan aspek penghayatan dan kefahaman hadith mengikut semangat dan prinsip syarak yang luas. Syarahannya tepat dan sarat dengan pedoman dan nasihat agama yang bernas. Beliau berupaya merumuskan kaedah terbaik dalam mensyarah dan membahas nas dan mengemukakan kupasan yang tuntas terhadap Kitab a.

ABSTRACT

This work provides an extensive and detailed study of hadith commentary by Imm al-Nawaw in his Sharh a Muslim. It explores the ways and principle of analyzing and interpreting hadith with special focus on his commentary in Kitb Al-Buy . It carefully studies the principle of Islamic economy and commercial custom and rules as formulated during the Islamic era. It also offers a detailed analysis of the method used by Imm al-Nawaw and other hadith scholars in commenting and analyzing a Muslim. It examines the styles and respective methods of preference and derivation of legal rulings. The simplicity and masterful expression and the highly brilliant and powerful argument is thoroughly observed and critically discussed. The method for conducting analysis is through the inductive and deductive approach for deriving and expanding the data and a comparative and contrastive method to investigate the similarity and differences of techniques developed. The finding shows that the method used by Imm al-Nawaw is based on a highly interpretive strategies aims throughout at clarity and simplicity in presentation and exposition. He combined masterful juridical method and comprehensive grasp of a profound and distinctive aspect of the spirit and dynamic of

shari ah. His commentary focused entirely on the holistic standard of traditional teaching emphasizing on the added benefit of religious teaching. His work is meticulously and conclusively detailed and highly acclaimed as the best commentary on Muslim s collection of sound narration from the Prophet (saw).

PENGHARGAAN Segala puji hanya bagi Allah (swt), Penguasa sekalian alam, Selawat dan Salam ke atas Nabi Junjungan (saw), Para Sahabat, Kaum Keluarga dan keturunan Baginda (saw) yang diredai. Ke atas mereka limpah kasih dan rahmat Allah (swt) serta Selawat Para Malaikat dan Mukminin. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya penulisan ilmiah ini berjaya disempurnakan dengan penuh lancar. Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Penyelia, Prof. Madya Dr. Ishak Bin Haji Suliaman di atas kesudian membimbing dan menyumbangkan idea dalam merangka dan merencana strategi penulisan yang mantap dan berkesan selaras dengan kehendak dan aspirasi Universiti. Beliau banyak mengemukakan pandangan dan mengusulkan buah fikiran yang sangat bermakna dan menzahirkan sokongan padu bagi menjayakan matlamat penulisan ini sebaiknya. Segala saranan dan tunjuk ajar beliau telah penulis manfaatkan sepenuhnya. Setinggi penghargaan turut dirakamkan kepada Pemeriksa disertasi, Dr. Faisal Ahmad Shah yang berusaha meneliti dan memperbaiki hasil penulisan ini dan melahirkan pandangan dan buah fikiran yang bernas dan memberi syor dan mengilhamkan idea yang membina dan memberansangkan dalam memantap dan memperkemas hasil ilmiah ini. Setulus penghargaan turut dirakamkan kepada Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Pengarah Akademi Pengajian Islam, kakitangan perpustakaan dan para pelajar yang memberi kerjasama sepenuhnya sewaktu penulis membuat penyelidikan dan perbincangan terbuka. Kepada Universiti Malaya khasnya, penulis amat terharu kerana diberi peluang mengikuti pengajian di sini dan telah berhasil meraih manfaat yang besar dalam melalui kehidupan sebagai pelajar seterusnya untuk menggenggam segulung Ijazah yang lama diimpi. Semoga budi baik yang dicurahkan akan diganjari oleh Allah (swt) dengan limpahan rahmat dan hidayahnya yang luas dan merata.

DAFTAR ISI

Kandungan iii Motto iv Dedikasi v Abstrak vi Abstract Penghargaan

Halaman Judul ii Pengakuan Keaslian Penulisan

vii viii Daftar Isi x Senarai Transliterasi xiv Senarai Singkatan Kata xvi

Bab 1: Pendahuluan Belakang Kajian

1 1.1. Latar 1 1.2. Bidang dan Ruang

Lingkup Kajian

2 1.3. Kepentingan Kajian 3 1.4. Tujuan Kajian 3 1.5. Masalah Kajian

4 1.6. Tinjauan Literatur Kajian 1.7.1. Metod Dokumentasi Data 1.8. Pengertian Tajuk Jadual Kerja Bab 2: Biografi Imm al-Nawaw dan Pengenalan Kitb Sharh a Muslim Pengenalan 22 22 5 1.7. Metodologi 17 17 1.7.2. Metod Analisis 18 18 1.9. Rangka 20

Fasal I: Imm al-Nawaw - Sejarah kehidupan dan ilmuan 22 2.1. Sejarah kehidupan - pengenalan awal 22 2.2. Perkembangan politik, budaya dan sosial abad ketujuh 41 2.3. Latar belakang pendidikan dan pengajaran 49 2.4. Guru-guru (mashayikh) dan murid-murid Imm al-Nawaw 55 2.5. Hasil karya Imm al-Nawaw 61

Fasal II: Perbincangan Kitab Sharh a Muslim 2.6. Kerangka Kitab Al-Minhj f Sharh a Muslim al-ajjj 2.7. Latar belakang penulisan dan penghasilan kitab Syarah 2.8. Kaedah rujukan Keunikan dan keaslian kitab antara penulisan ini dengan kitab-kitab lain yang diusahakan oleh Imm 2.11. Perbandingan dengan penulisan lain yang menyentuh tentang Sharh Muslim Bab 3: Metode Syarah a Muslim Pengenalan

93 93 134 138 2.9. 147 2.10. Hubungan

153

159 164 164

Fasal I: Analisis Syarah Hadith 3.1. Latar belakang ilmu syarah dan perkembangannya dalam pengajian hadith dan sunnah 3.2. Pandangan dan pendirian Imam tentang hadith-hadith yang dikemukakan dalam a Muslim 3.3. Autoriti hadith dan keabsahan riwayat yang dikemukakan 3.4. Perbahasan fiqh al-hadith 3.5. Perbincangan aqidah, kalam dan tasawwuf Islam 3.6. Perbahasan tentang hadith-hadith musykil dan mukhtalaf 3.7. Kefahaman maqasid al-syari ah , qawa id al-ahkam dan fawa id al-fiqhiyyah 3.8. Pentarjihan mazhab fiqh al-Shfi dan kupasan hukum syar i

165

165

193 200 208 214 225

232 236

Bab 4: Analisis Kitb al-Buy dalam a Muslim Pengenalan Fasal I: Kajian terperinci metodologi syarah dalam kitb al-Buy 4.1. Tema asas kitb al-Buy 4.2. Hadith dan bab-bab yang terkandung dalam Kitb al-Buy yang dibuat oleh Imm al-Nawaw ke atas Kitab a 293 4.4. Huraian lafaz dan ungkapan nas

244 244 244 244 247 4.3. Penambahan

297

Fasal II: Kaedah Perbahasan Hadith 4.5. Kupasan ayat-ayat al-Qur n dan al-Hadith 311 4.8. Kaedah penelitian rawi perbandingan 324

299 299 4.6. Kaedah tarjih 305 4.7. Kaedah istinbat hukum

316 4.9. Kaedah 320 4.10. Kaedah kritikan

4.11. Faedah perbahasan

328

Bab 5 : Kesimpulan dan Analisis Pengenalan Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imm al-Nawaw 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan nas 5.2. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kitab untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran 5.5. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Imm mengulas dan mengupas nas

333 333

333 333

335 5.3. Inisiatif Imm

337 5.4. Ijtihad Imm

338

339

Rumusan am Saranan dan Cadangan 344

342 343 Senarai Rujukan

SENARAI TRANSLITERASI

Panduan Transliterasi

1. Konsonan

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi A B T Th J Kh D Dh R Z S Sh y gh f q k l m n w h

Huruf Hija iyyahHuruf Rumi

2. Vokal

Vokal Pendek Transliterasi Transliterasi Vokal Panjang

(fatah) a (ammah) u

/

(kasrah) i

3. Diftong

Diftong Transliterasi

aw ay uww iy /

Catatan: Istilah atau perkataan Bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Malaysia ditulis menurut Bahasa Malaysia; walaupun demikian kadangkala ditulis dalam bahasa asalnya mengikut keperluan penulisan.

SENARAI SINGKATAN KATA

A.S.

: Alayhi al-salm Abd. : Abdul B. : Bilangan Bt. : Binti (anak perempuan) Cet. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. : Doktor

: Bin (anak lelaki) Bil. : Cetakan DBP

:

Drs. : Doktor Rondus Ed. : Editor/Penyunting et. al : Buku yang dihasilkan bersama lebih dari seorang penulis H : Hijrah Hal. : Halaman Hj. : Haji Ibid : Ibiden: rujukan sebelum pada tempat yang sama Jld. : Jilid Juz. : Juzuk

Loc. Cit. : Loco citati, tempat yang telah dipetik dari perenggan yang lain M : Masehi Op. Cit : Dari bahasa Latin opera citato: pengarang dan tajuk buku sama dengan rujukan sebelumnya, tetapi halamannya berbeza dan diselangi dengan rujukan lain. Peng. : Pengarang Prof. : Profesor R.A.D. : Raiyallhu anhu S.A.W. : allallhu alayhi wa sallam S.W.T. : Subnahu wa ta la terj. : Terjemahan t.t : Tanpa tarikh t.p : Tanpa penerbit t.t.p : Tanpa tempat percetakan w. : Wafat

guides us to the light of His countenance For true success is with God! which exposes the great folly of Christians and speaks of contradictions in the Gospel accounts of Judas s betrayal of Jesus. These are much differences from manifest their own ignorance concerning the Christ. which proves that here has been distortion and change [of the Gospel]. And ignorance of what the nt and jesus says Mark the devastating revelation of folly which and demonstrates the unreliability of the Gospel

who had no reverence for what had come down to them. expose inconsistencies and inaccuracies in the I seek refuge with Allah in things tenuous! After preaching the point of equality with Allah what other status could be desired by Jesus? the

produced and widely distributed it flows through and were also produced in and they were in existence there are original copies in many parts of Many Muslims says suppressed apostasy among the Arab tribes, fought the prophet claimants al-Aswad al-'Ansi, Tulayha al-Asadi who recanted and declared his prophethood in Najd, and Musaylima who was killed in the battle of al-Yamama. in accordance with scripture? with falsehood that tampering with the truth, and they were on error of despising the true, and submitting to the false church. false gospels, that mocks the ignorance of Christianity This part exposes the foundation of Satan s assault on the Word of God in this generation Many of these errors are analogous to ways in which Christians deviated from the one religion of the prophets. and all of them constitute unbelief Even worse than these things is their practice All these formulations were adopted by the Shi i extremists, devoid of understanding and deprived of knowledge The belief of these about Ali has been extreme. They believe that he is the son of god. They claim that the. It is obvious to any religious person that this is a lie. Their monks invented superstitions which deceived ignorant people, although those who were intelligent could tell that such things were frauds. This message is truly the message of Christ. It is extraordinary that Christians should be taking in the first place following his succession, various Arab tribes rebelled against Abu Bakr, refusing to swear allegiance to anyone other than the Prophet (pbuh)

by 640, islamic military campaigns had brought all of mesopotamia and most of Syria and palestine under the control of abu bakr. ali became fourth caliph and civil war broke out. according to John. are to the difference scripture account of the crucifixion succeeded 'Ali, : the Bible is full of errors and contradictions. You come to this allegation. What are you doing with equally difficult passages in the Quran.

During caliph uthman s reign, Is a mark of those who called to his religion and witnessed the truth of his cause were most honest and righteous men All these are well known facts among all Muslims where Jesus explicitly Refutes the Shiites for claiming that Ali, had made the sun come back twice to the horizon Therefore, in the first of the Quran s reference to Jesus there is affirmation of his prophethood and of his scripture, but rejection of any idea of sonship. who frame serious contempt to Christian faith which expose their appalling ignorance of religion.

And the anthropomorphic passages in the Bible must be corruptions because they are evidence of polytheistic leanings. Their utterly foolish and obvious untrue statements, which Was a thoroughly righteous Farther east, Banu Tamim and Banu Hanifah lent their support to Musaylimah who also claimed to be a prophet. Khalid (may God bless him) marched against them. Khalid gave them battle until they returned to Islam. Joined forces to subdue Uman and succeeded in adding that large province to Islamic state.

May the blessings of God be up on the Prophet, worker of splendid miracles, and upon his family and companions and may He grant him peace. The Messengers of our Lord have surely come with truth footsteps and enabled us to emulate the righteous predecessors

At Yamama

thus they have to declare that the many companion codices vary from one another

those that see nature as sacred But this is very serious error. Glory be to him Far exalted is he above having a son being united with anything

This sect has developed whose beliefs and thought are repugnant beyond belief Through whom the din has been passed down to us Their presumptions prevail over their belief only because they follow blindly those who have preceded them, and because they persist in their religious submission and obedience. None of these sects cares in the least from logical But it suffices to refute them by saying Glory and praise be to Thee O God every respect of the holy prophet upon whom be peace And it is evident that And the truth is that and prove that neither the four gospels nor the other books of the new testament are worthy of even being called authentic books of history due to their internal and mutual inconsistencies and contradictions, let alone that they be claimed as scriptures and the inspired word of God. which support the idea that the text of the New Testament has been corrupted, or that it was not written by writers worthy of respect. The Bible is very clear that this is what he did, for this same was about to betray him,

as Ali, commander of the faithful (may God be please with him) made it plain that the succession of to after the death of ali Continue to ignore them and throw scorn at them To show a contradiction between the torah possessed by Christians and by Jews. The new testament is of course not the scripture which Christ had in his day. corrupt religionists who tampered with the text the commission to proclaim the greatest news in heaven or earth was given to the disciples. And it is this that is the truth which the intelligence can accept The bible confirms this very important truth by saying: it is utterly ridiculous to think having thus become blinded and misled by them

Statement as clear as daylight, that What is a matter of amazement is that the Christians have that Textual corruptions That speak of him as god s son Insofar as the presence evidence indicates. Which is ridiculous, For anything other than it is false I beseech the assistance of Allah almighty, we wish only for god, the best of defenders. As we have seen, assigns to god hands and feet, sitting on and descending from his throne And the Sabians in surah the quran says But enough is reveal to show the and is a pure filth and blasphemy Here we have the plain difference That the text clearly And people who had followed jesus closely To a conspiracy in which paul was engaged by the jews to corrupt Christianity from within Glory be to him. Far exalted is he above having a son. Let him be eternally damned. The implication is that indeed had hundred of different gods Matthew and Luke are forgers of lie, Christians completely corrupt either their authors had intentionally confused the truth with falsehood or had fallen a prey to jewish schemes how can this statement be reconciled with the Christian belief and claims that Jesus was from Davidic line and came to fulfill the Jewish expectation of a Messiah. Them to be liars against jesus and god A mighty man of war In this they are confounded and contradictory. How much more will this be the case with the quran, which For that which he brought from god could not be diverse and contradictory There are other verses like that in the gospels which, and he is truthful in all that Such a statement was a clear lie which was evident to which shows their falsity What is meant is that

about that what is correct is that But how is the divinity of a man to be established by a proof of this character?

The Clarification of the Proof in the Refutation of the Heretics and the Christians

Abu Muhammad said: It is obvious to any religious person that such an ignominious argument has nothing to do with them, which is easily demonstrated to one and all by the following facts, and we now proceed to state our proof. On God alone we depend for succor and guidance!

As to their contention of the various reading of the Quran, we would reply that these are not discrepancies in the readings, but something on which Muslims are agreed, i.e., all the different readings go back to the Prophet himself; they have been gathered, preserved and remembered and they are of a fixed number, neither more nor less.

We do not think that the Companions were beyond fancy or mistake, and do not think they should be followed blindly (taqlid). We do not accept that they are infallible, or free from mistake and phantasy (wahm) and what they say of themselves or by analogy (qiyas) we do not accept. And if only you Christians would say the same about those rabbis and bishops who have intervened between you and the prophets, you too would have been guided, followers of the truth, and far from careless error. But you did not do this, but followed blindly the people who have made a code (shari a) for you.

As to Ibn Mas ud s script being different from the current copies of the Quran, this is a lie. His reading is that of Asim and it is well known to all Muslims east and west, and Muslims read this also and other readings because all these are from Allah. Exalted is God, Lord of the Universe.

The charge against Uthman is untrue. There were so many Qurans in Uthman s day that even if he had wanted he would never have been able to do what was said.

Copies of the Quran were so numerous and distributed to various parts of the Muslim world. There were original copies in many parts of the land, with hundred of mosques and Muslims and their dispersed into

the eastern and western regions of the earth. There were a number of other masters among the Qurra who had gone to great lengths to memorize the Quran.

The Quran was taught to women and children, and widely learned by people in Yemen, Bahrain and Amman, Mecca, Taif, Medina, Syria, Egypt, and beyond the borders of Kufa and Basrah. Thus, there were too many copies spread out all over the place so that it would be impossible for him to do all that they claim he did.

As for the charges that Uthman ordered the destruction of all other copies, this was simply to bring consensus among the Muslims on the basis of a single Quran text and to obtain uniformity in reading. It was not to destroy the other manuscripts because they were considered unreliable but rather to prevent future dissension among the inhabitants of the different provinces. Furthermore, the choice of one reading was simply to identify a touchstone copy for reference purposes if anyone attempted to make changes to the text.

It is also wrong to say that Uthman gathered the Muslims together in the acceptance of one reading. It is not possible for him to cancel out the different readings of the Quran considering the number of extant readings in his day, and the wide circulation of the texts around the globe.

The seven huruf of the Quran are all equally valid; having been revealed in parallel. They were handed down as an exact record of the original variants and has became the basis for reading the Quran.

As for their argument regarding the Rawafid and their contention that the Quran readings were interpolated, the Rawafid do not belong to the Muslims. They consist of a number of sects, the first of which arose twenty-five years after the Prophet s death. It was originally the response of some people abandoned by Allah to the call of those who beguiled Islam, a party which followed the course of the Jews and Christians as regards falsehood and heresy.

They are divided into various sections. The most extravagant of them assume the divinity of Ali b. Abi Talib and of a number of people besides him. The least extravagant of them believe that the sun was twice turned backwards for Ali. How can one be indignant over lies coming from people whose lowest rank in lying is such (as described)?

None of these sects cares in the least for logical demonstration, as they constitute doctrines that are farthest removed from the truth of lslam. This matter will be discussed later in greater detail, when the questions of their faith come to be dealt with, God Willing.

Abu Muhammad said: When the Prophet (peace be upon him) died, all the Arabian Peninsula had embraced Islam right from the Red Sea in the West down to the shores of Yemen into the Persian gulf in the East passing through Euphrates and Syria back to the Red Sea. Hundred of cities and places are there in the Arabia and only God Almighty knows their true numbers. These include Yemen, Bahrain, Amman, Najd, the two peaks of the Tay tribe, the lands of Mudar and Rabi'a, Quda'ah, Taif, and Makkah.

In all of these areas people had embraced Islam and in every city and town mosques were build. The Quran was learned and written and was recited in the five daily prayers and has spread widely in almost every single province and state.

After the death of Prophet Muhammad (Allah grants him peace) the people were one community, one in their religious practices (din), of one language, and there were great numbers of memorizers.

Abu Bakr reigned as first Caliph of Islam. His caliphate ha