bosiljak - prosinac 2015

of 53 /53
Školski list Broj 1 U ovom broju: Sjećanje na žrtve Vukovara Djeca susreću umjetnost Radosno čekamo Božić BOSILJAK Osnovna škola Čučerje Školska godina 2015./2016. Ana Orešković, 4.b Nika Pintur, 4.b Mihael Božek, 4.b

Upload: os-cucerje

Post on 24-Jul-2016

242 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bosiljak - Osnovna škola Čučerje - Školska godina 2015./2016. - Broj 1

TRANSCRIPT

Page 1: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Broj 1

U ovom broju:

Sjećanje na žrtve Vukovara

Djeca susreću umjetnost

Radosno čekamo Božić

BOSILJAK

Osnovna škola Čučerje Školska godina 2015./2016.

Ana Orešković, 4.b

Nika Pintur, 4.b

Mihael Božek, 4.b

Page 2: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Pano Osnovne škole Čučerje

DRAGIM ČITATELJIMA!

Dragi čitatelji,

Pred vama je novi broj školskog

lista Osnovne škole Čučerje.

Moći ćete pročitati i vidjeti foto-

grafije s mnogobrojnih događa-

nja koja su se odvijala u sklopu

naše škole u ovoj školskoj godini.

Opisana su izvješća s terenske

nastave, posjeti muzejima i saj-

movima, koncerti, radne akcije i

sl. Spomenute su i radionice u

sklopu školske zadruge. U listu se

na posebnom mjestu pridaje po-

zornost literarnim i likovnim u-

radcima naših učenika.

Zahvaljujem svim učenicima i u-

čiteljima koji su svojim kvalitet-

nim tekstovima doprinijeli bogat-

stvu i zanimljivosti našeg zajedni-

čkog školskog lista.

Iva Uremović, prof.

Page 3: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

INTERVJU S RAVNATELJICOM NAKON GODINE DANA

NJEZINOG MANDATA

VIJESTI & AKTUALNO

Vesna Orešković, profesorica hrvatskog jezika, krajem studenoga 2014. godine postala je nova rav-

nateljica naše škole. Kako bismo je bolje upoznali i saznali nešto više o njoj, odlučili smo ju intervju-

irati.

Što ste željeli raditi u svojoj mladosti?

Imala sam u različitim fazama odrastanja različite želje. Raspon želja od tajnice do pravnice, od glu-mice do učiteljice. Ništa me nije „držalo“ predugo pa ne mogu reći jesu li mi se ispunili mladalački snovi.

Jeste li zadovoljni svojim novim uredom?

Ured kao ured. Estetika nije nebitna, ali ni presudna za rad ravnate-lja. Voljela bih da sadržaji koji izađu iz ovoga ureda budu korisni za našu školu, da ured bude mjesto na kojemu će se voditi konstruktiv-ni razgovori i vladati pozitivno ozračje.

Nedostaje li Vam Vaše staro radno mjesto?

Voljela sam rad u učionici i često mi nedostaje taj oblik rada.

Kako mislite postupati s problematičnim učenicima?

Što se samog postupanja tiče, ono je propisano Pravilnikom o kriteri-

jima za izricanje pedagoških mjera, ali prije „postupanja“ treba uloži-

ti napor da se problemi riješe. Problematični učenici su učenici s problemima. Obično se radi o nizu

nagomilanih problema s kojima se dijete ne može nositi pa ih pokazuje kroz neprihvatljive oblike

ponašanja. Cilj mi je biti uspješna u komunikaciji s tim učenicima i njihovim roditeljima. Uvjerena

sam da se trebamo suočiti sa svakim problemom (nikako okretati glavu od njega) i dati sve od sebe

da se on riješi. Bez dobre suradnje roditelja i škole neće biti pomaka u rješavanju problema.

Koji je Vaš moto? Jedan od dražih mi je : „ Svrha života je život sa svrhom.“

Kako Vaš poslovni život utječe na Vaš privatni i obiteljski život? U fazi sam usklađivanja novih

radnih obveza s privatnima. Rekla bih da sam djelomično (ne)uspješna.

Barbara Frljak, 6.a, Ema Šturlić, 6.b

2 Bosiljak

Page 4: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Dan sjećanja na žrtve Vukovara

Dana 18. studenog 2015. u našoj školi obilježili smo Dan grada Vukovara.

Uređenjem panoa i paljenjem svijeća ispred ško-le učenici su odali počast poginulim i stradalim Vukovarcima.

3 Bosiljak

Page 5: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Učenici 8.b u molitvi nakon paljenja svijeća

Leon Gregurec, 2.a

Martin Krog, 2.a

Antonio Šarić, 2.a

Filip Antić, 2.a

2.b s učiteljem Tihomirom

Lucija Marković, 5.b

Učenici 4.a

Ana Petričević, 8.b

4

Page 6: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

LIRSKE TRUNČICE

Vukovar

Vukovar je pravi grad, pokoren, al' i dalje drag. Junački i hrvatski grad,

Vukovar je hrvatski prag.

Žalost njemu posvećujemo, al' u ratu pobjeđujemo. Njemu nitko ravan nije, i za njega se vino pije.

Hrvatsku je oslobodio našu,

a Srbiju pobijedio vašu. Ništa više nemam reći,

samo nek' vam je k sreći.

Petar Sruk, 6.b

Vukovar, grad heroj Hrvatske

Vukovar, moj Vukovar,

Ti si postao heroj grad.

Dragi naši branitelji,

Hrvatsku ste spasili.

Svoj ste život žrtvovali,

Zlo ste vi pobijedili.

Neprijatelj je bio brojniji,

Al` vi se niste predali.

Strahote ste proživjeli,

Al` hrabrost ste vi skupili.

Nekoć lijep grad,

Tek ruševina je sad.

Mihael Dačnik 6.b

Sjećanje na pokojne, 3.b

LIKOVNI RADOVI 4.C

5 Bosiljak

Page 7: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Terenska nastava

U č etvrtak 1. listopada 2015. g. uč eniči 8. a i 8. b Osnovne s kole Č uč erje is li su na te-

rensku nastavu u Vukovar. Polazak ispred s kole bio je oko 5 sati ujutro. U busu je bilo

vrlo zanimljivo, od ranog jutra se pjevalo. Na stajalis tima smo se zaustavili jednom ili

dvaput. U Vukovar smo stigli oko 9.30 sati te smo krenuli prema sredis u grada gdje se

odrz avalo predavanje o padu Vukovara. Nakon toga slijedio je ukusan ruč ak u hotelu

„Lav“ s 3 zvjezdiče te odlazak u Vukovarsku bolniču. U Vukovarskoj bolniči pogledali

smo kratak film koji nikoga nije ostavio ravnodus nim. Film je prikazivao ratna zbiva-

nja i slič no. Hodali smo hodničima u bolniči te gledali lutke napravljene prema stvar-

nim osobama kako lez e i dječu kako se igraju. Vidjeli smo i veliku rupu prouzroč enu

bombom koja je ostavila trag na svim katovima bolniče. Jedan dugač ak zid bio je ispi-

san događajima koji su se događali svakog dana u bolniči dok je trajao rat. U stropu

smo mogli vidjeti deaktiviranu bombu koja nije eksplodirala. Potom smo se uputili u

raskos an Gradski muzej. Moram priznati da me muzej oč arao svojom kraljevskom u-

nutras njos č u. Izlaskom iz Muzeja pruz ao se predivan pogled na Dunav. Uz Dunav smo

pros etali do velikog kriz a kod kojeg smo zapalili sviječ u. Nakon Gradskog muzeja slije-

dio je muzej „Vuč edolske golubiče“ u kojemu smo mogli svas ta vidjeti, od različ itih ko-

sti i kostura do kuč a i odječ e iz pros losti. Kada smo razgledali muzeje, ponovo smo ba-

čili pogled na Dunav te se uputili prema hostelu. Naveč er smo is li u „Disko“ gdje smo

plesali. Drugi dan posjetili smo Ovč aru. Voditeljiča nam je isprič ala tuz nu sudbinu po-

ginulih. Zapalili smo sviječ e i poloz ili kruniču te krenuli prema Vodotornju. Proč itali

smo zanimljivosti Vodotornja i slikali taj veliki simbol „patnje“. Obis li smo Vojarnu te

vidjeli različ ite slike, pis tolje, bombe, topove, tenkove, kamione. Na kraju izleta obis li

smo Memorijalno groblje. Gledajuč i prazne grobove napravljene za nestale, vječ nu vat-

ru i kriz eve, rastuz ila sam se. Nakon groblja smo krenuli kuč i. Mislim da je Vukovar

prelijepi grad burne pros losti i da ga svatko treba posjetiti.

Leonarda Budak, 8.a

Projekt „Posjet osmih razreda Vukovaru“

Sven Stilinović, 4.c Edita Alić, 4.c Domagoj Marunica, 4.c

6 Bosiljak

CVIJET ZA VUKOVAR

Page 8: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Osmaši u Vukovaru

7 Bosiljak

Page 9: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Dana 13. studenog 2015. godine skupina uč enika posjetila je prodajni

sajam knjiga Interliber. Uč eniči s estih i osmih razreda u pratnji

profesoriča proveli su ugodno poslijepodne obilazeč i i razgledavajuč i

s tandove s knjigama, č asopisima, ali i ruč no izrađenim predmetima.

POSJET INTERLIBERU

Dana 13.studenog 2015.godine, uč eniči petih i s estih razreda bili su na končertu pod

imenom Karneval z ivotinja. Končert se odrz ao u KD Lisinski. Tamo smo č uli kako

različ iti instrumenti oponas aju zvuk pojedinih z ivotinja. Na kraju končerta, oni

najbrz i dobili su dirigentske s tapič e i priliku da bar na trenutak osjete kakav je to

osječ aj dirigirati velikom orkestru.

ODLAZAK NA SIMFONIJU

Šesti razredi 8 Bosiljak

Page 10: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Učenici OŠ Čučerje u Novom Vinodolskom

9 Bosiljak

Napredna obuka Prve pomoći

Učenici sedmih i osmih razreda od 18. do 20. studenog 2015. pohađali su u Novom Vinodolskom u

Domu Crvenog križa naprednu obuku iz Prve pomoći. Kroz različite radionice naučili su i usavršili

temeljna teorijska i praktična znanja iz pružanja Prve pomoći. Kroz različite zabavne aktivnosti kao

disco večeri i razgledavanja grada ugodno su provodili slobodno vrijeme.

Page 11: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Tijekom prosinca je za učenike razredne nastave održan edukacijski koncert s

ciljem predstavljanja glazbenih instrumenata te upoznavanja povijesti glazbe i

skladatelja. Koncert je izveo Trio Entusiasmo.

KONCERT U PODRUČNOJ ŠKOLI DANKOVEC

10 Bosiljak

Page 12: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Vježba evakuacije u Osnovnoj školi Čučerje

Temeljem izrađenog Plana evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja, uspješno smo proveli vježbe evakuacije. U PŠ Dankovec vježba je provedena 2. prosinca, a u OŠ Čučerje 4. prosinca 2015. Zahvaljujemo DVD Čučerje koji se priključio vježbi i pomogao nam u njezinoj realizaciji.

11 Bosiljak

Page 13: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Kao i svake školske godine doček prvašića bio je poseban doživljaj. Zabavan pro-

gram pripremile su učiteljice s učenicima članovima recitatorske, lutkarske i ples-

ne skupine i malog zbora. Na kraju programa ravnateljica je prvašima uputila riječi

ohrabrenja i zaželjela im ugodne trenutke u školi.

Dragi naši prvašići, dobrodošli!

Dobrodošli, prvašići!

OD POČETKA…

Marta Mlinarec, 1.c Jana Gulan, 1.c Luka Matacun, 1.c Dora Malčić, 1.c

LIKOVNI RADOVI 1.C, MOJA TORBA

12 Bosiljak

Page 14: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Dan kruha obiljez ili smo 12. listopada 2015. godine prigodnim

programom u kojem su nastupili uč eniči nas e s kole. Pjesmom, plesom

i rečitačijama te zajednič kim blagovanjem kruha i plodova zemlje taj

smo dan uspjes no obiljez ili.

Prije poč etka programa stolovi su bili prepuni pečiva, kruha, kolač a,

makovnjač a, kifliča i jesenskih plodova. Nakon programa i blagoslova

stolovi su ostali prazni, a mi punih trbus č ič a. Trebamo zahvaliti nas im

nastavničima i roditeljima koji su nam pomogli u obiljez avanju ovoga

dana. Trebamo biti zahvalni na hrani koju imamo za razliku od mnoge

dječe koja svaki dan umru zbog nedostatka hrane.

Lučija S us kovič , 6.b

DAN KRUHA

13 Bosiljak

Page 15: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Svjetski

dan hrane

Da bismo mogli z ivjeti, rasti, biti zdravi, kretati se i raditi potrebna nam je hra-

na. Bez nje ne bismo mogli z ivjeti pa smo joj posvetili jedan dan u godini. Svjetski dan

hrane obiljez avamo 16. listopada. Moz da je taj dan, kao i dani kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje koje upravo obiljez avamo, prilika da se malo zamislimo i upitamo s ko-

jim se problemima vezanim uz hranu u danas njem svijetu susreč emo.

Veliki problem u svijetu svakako predstavlja glad. Svake godine nekoliko tisuč a

ljudi u svijetu umre od gladi. Največ i broj u Afriči, ali to se događa posvuda u svijetu,

č ak i u Američi - jednoj od najrazvijenijih zemalja svijeta. To se č esto događa zbog siro-

mas tva i los ih z ivotnih uvjeta u kojima ljudi z ive. Neki ljudi nemaju dom u kojem mogu

stanovati – beskuč niči su. Drugi su nezaposleni pa nemaju dovoljno novča da bi mogli

kupiti hranu.

Dok jedni gladuju i umiru zbog gladi, drugi, koji hrane imaju i previs e, bačaju je.

Bogati ljudi ili ljudi koji su u moguč nosti sami proizvoditi hranu, trebali bi vis ak hrane

pokloniti siromas nima koji ne mogu doč i do nje. Hranu koja ostane kao vis ak u s kola-

ma i restoranima ne bi trebalo bačati nego je pokloniti puč koj kuhinji ili domovima za

starije i nemoč ne osobe.

Problem predstavlja i nač in na koji se odnosimo prema hrani i svojim prehram-

benim navikama. Iako je hrana nas prijatelj, mi je sami č esto pretvorimo u svog nepri-

jatelja. Za nas koji imamo dovoljno hrane č est je problem u tome s to jedemo previs e ili

se nezdravo hranimo. Kao s to moz emo umrijeti od gladi tako nas los e prehrambene

navike i pretilost mogu dovesti do bolesti i smrti. Gotovo ne poznajem nikoga tko ne

voli brzu hranu tzv. fast food. Hamburger, hot-dog ili pizza svima su jako ukusni. Dok ih

jedemo, č esto ne razmis ljamo o tome da su nezdravi i nemaju nikakve prehrambene

vrijednosti. Svi ih radije jedemo nego povrč e i voč e č iji nam se okus uvijek ne sviđa, ali

je puno vitamina, minerala i ostalih korisnih sastojaka koji su zdravi za nas organizam.

Hranom moz emo izgraditi, ozdraviti i ojač ati ljudski organizam, ali ga i unis titi. Pobri-

nimo se da plodovi zemlje kojima ovih dana odajemo poč ast zaista postanu sastavni

dio nas ih jelovnika umjesto nezdrave, prerađene hrane.

Stela Krpan, 7.a

14 Bosiljak

Page 16: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Kruh naš svagdašnji

Svaki dan, kada dođem iz s ko-

le, prvo pitam ima li kod kuč e

kruha. Kruh je hrana koju svaki

dan jedemo. Priprema se od

bras na, vode, kvasča i malo so-

li. Volim mijesiti tijesto i zato

uvijek pomaz em mami kada

priprema kruh i pečivo. Kruh je

potrebno jesti za snagu i zdrav-

lje. Nije lijepo bačati hranu, a

pogotovo kruh. Ako imamo

kruha, sigurno neč emo ostati

gladni.

IVONA KELAVA, 3.b

Kruh

Kako moja mama radi kruh? Svako jutro nas a kuč a ispunjena je mirisom svjez e peč enog kru-

ha. Moja mama voli i zna peč i domač i kruh, ali nema uvijek vremena pa joj je tata jednog Boz ič a

poklonio pekač kruha. Mama u posudu stavi sastojke za kruh: bras no, mlijeko, ulje, suhi kvasač,

s eč er i sol te uključ i pekač i odredi vrijeme kada kruh treba biti gotov. U pekač u se svi sastojči

izmijes aju i oblikuju u kuglu koja se diz e i ispeč e u obliku kruha.

Kruh je Boz ji dar i rado ga dijelimo s drugima.

GABRIJELA DAČNIK, 3.b

Literarni radovi na temu kruha

Učenici 1.b

Dan kruha u Osnovnoj školi Čučerje

15 Bosiljak

Page 17: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Kruh

Kruh je naše blago kao kamenje drago!

Kako dobiti tu slasticu finu?

Prvo se brašno melje u mlinu.

Jedno se jaje u brašno stavi

i miješa se sve dok se

tijesto ne napravi!

Umjesto da se u kuhinji ručak dugo kuha,

bolje nam je da pojedemo slasnu koricu kruha!

Gabriel Verwaal, 6.b

Kruh

Kruh jedemo mi

I volimo ga svi!

Bio on bijeli ili crni,

Uvijek će nam biti fini.

Bio on velik ili mali,

Uvijek nam ga fali.

Nedostaje nam cijeli dan

Jer tako je sočan.

Kad ga netko peče,

Miris se posvuda širi.

Taj miris jaki

Poželjet će čovjek svaki.

Svi kruh međusobno podijeli-

mo

I odmah se razveselimo!

Matea Derežić, 6.a

Učenici 6. razreda recitirali su svoje pjesmice o kruhu

Veliki zbor

DAN KRUHA U OSNOVNOJ ŠKOLI ČUČERJE

16 Bosiljak

Page 18: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Neobično pecivo

Dobar dan , ja sam slanac. Zovem se Filip. Imam deset minuta. Živim u pekari gospodina

Kruhića. Kad me gospodin Kruhić stavio u peć, upoznao sam kiflića Petra. On mi je najbolji

prijatelj. Upoznao sam još puno prijatelja: buhtlu Joška, žemlju Đurđicu... Imam dobre o-

sobine. Ja sam dobar, smiješan i visok. Kad me jedna curica kupila, bio sam veseo jer me

kupila s mojim prijateljem. Veseo sam bio i kad nas je pojela jer smo istraživali njen trbuh.

Naša nova kuća zove se Ivanin trbuh. Tu sam još upoznao sendviča Đuru, mrkvu Anu i jaje

Jajka.

Filip Antić 2.a

Učenice 6. r. nakon priredbe

Neobično pecivo

Ja sam slanac Slavko i živim u pekari. Pekara ja moj najbolji prijatelj. Gospodar pekare zove

se Ivo Maslina, a nadimak mu je Ivić. Kada sam u pećnici, malo sam tužan, ali me razvesele

prijatelji. Moj prijatelj Kiflić zna puno šala koje me nasmiju. Tada zajedno pjevamo i pleše-

mo dok čekamo da nas stavi na policu s najljepšim pecivima.

Paula Juren 2.a

17 Bosiljak

Page 19: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Posjet Hrvatskom povijesnom muzeju

POSJETI

Uč eniči 6.a i 6.b razreda koji pohađaju dodatnu nastavu Povijesti i Geografije u

pratnji profesoriča Ilič i Krznarič , 28. listopada 2015., posjetili su Hrvatski povijesni mu-

zej. Odrz ana je radioniča „Dolazak Hrvata u Hrvatsku“, a razgledali su i izloz bu „Za č ast i

slavu“ koja prezentira zbirku odlikovanja dr. Veljka Malinara, najveću zbirku te vrste

u Hrvatskoj.

18 Bosiljak

Page 20: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Učenici OŠ Čučerje u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu

Uč eniči 8. razreda nas e s kole, č lanovi Geo skupine i Povijesne grupe, posjetili su u č etvrtak, 5. studenoga 2015., Predstavnis tvo Europske komisije u Zagrebu. Dos li su u pratnji profesoriča Krznarič i Ilič , a susret je organiziran na iničijativu uč eni-ka, kako bi se u sklopu terenske nastave „Posjete vaz nim institučijama i tijelima“ izravno upoznali s povijesnim razvojem i nač inom njihova rada.

Predstavnis tvo je lokalni ured Europske komisije u Hrvatskoj sa sjedis tem u Za-grebu, a Komisija ima predstavnis tva u svih 28 zemalja EU-a te regionalne urede u Barčeloni, Belfastu, Bonnu, Čardiffu, Edinburghu, Marseilleu, Milanu, Mu nčhenu i Wročławu. Nakon s to je odrz ano interaktivno predavanje, uč eniči su gledali dva kratka edu-

kativna filma. Pokazali su veliko zanimanje za teme vezane uz EU, ali i zavidno

znanje na kvizu s kojim je posjet Predstavnis tvu i zavrs io. Kako su toč no odgovo-

rili na sva postavljena pitanja, dobili su nagrade i pohvaljeni su na sluz benoj Face-

book straniči Predstavništva EK u Zagrebu .

19 Bosiljak

Page 21: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

PROJEKT TIHI PROMATRAČI SA ZAGREBAČKIH PROČELJA

Mali fotografi sudjelovali su u projektu Tihi promatrači sa zagrebačkih proče-

lja. U subotu 14.11.2015. prošetali su središtem našega grada i fotografirali

pročelja građevina. Okom fotoaparata nastojali su uhvatiti različite životinje,

vodorige, grifone i slično. Uživajući u suncu i jesenskim bojama, „ulov“ je bio i

više nego zadovoljavajući. Najuspješnije fotografije ove vesele skupine bit će

izložene u Centru za kulturu i informacije Maksimir.

20 Bosiljak

Page 22: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Nas i prvas ič i su po prvi puta su-

djelovali u izvanuč ionič koj nas-

tavi u Muzeju suvremene umjet-

nosti gdje su pogledali animirani

film Tri razbojnika i pogledali

izloz bu Zamka za oko. Gledajuč i

ovaj animirani film, nauč ili su

nes to vis e o prijateljstvu, dobro-

ti i toplini međuljudskih odnosa.

Neki su po prvi puta gledali izlo-

z bu umjetnič kih djela stranih i

domač ih umjetnika te pones to

nauč ili o ponas anju u muzeju te

odnosu prema samom umjetni-

č kom djelu. Njihovi osmjesi go-

vorili su o tome kako im je to

bio jedan od najljeps ih dana ot-

kako su krenuli u s kolu.

Prvašići posjetili Muzej

suvremene umjetnosti

DJECA SUSREĆU UMJETNOST

21 Bosiljak

Page 23: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Projekcija igranog filma Djeca raja

Učenici trećih razreda bili su 7. prosinca 2015. u Muzeju suvremene umjetnosti

na projekciji igranog filma Djeca raja. To je iranski film koji je nominiran za Os-

kara, a glumci u filmu su naturščici. Film govori o siromaštvu jedne obitelji i do-

govoru brata i sestre da prešute gubitak sestrinih cipela koje su glavni pokretač

radnje filma. Posebnost filma je u tome što u njemu nema negativnih likova. Na-

kon filma se razgovaralo s filmskom kritičarkom, a zatim je bila analiza filma u

kojoj su učenici iznosili svoje dojmove, raspravljali o osobinama likova, boji i

zvuku u filmu, te o povezanosti filma sa stvarnim životom.

22 Bosiljak

Page 24: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

U utorak 3. studenog 2015. godi-

ne uč eniči petih i s estih razreda

posjetili su Muzej suvremene

umjetnosti. Kad smo stigli u Mu-

zej, us li smo u dvoranu gdje su

nam pustili film „Kauwboy“. Film

prikazuje dirljivu prič u o dječ a-

ku Joji koji pronađe mladunč e

č avke i odluč i se brinuti o njemu.

U filmu pratimo odrastanje

dječ aka koji z ivi sam s očem. Ima

smijes nih, ali i vrlo tuz nih situa-

čija u kojima dječ ak priprema

rođendansku proslavu za majku

koje nema. Film je vrlo pouč an

jer potič e na razmis ljanje o tome

koliko moramo biti sretni kad

smo svi u obitelji na okupu.

Nakon filma imali smo priliku

razgovarati sa spečijalnim gos-

tom Bos kom Pičulom, filmskim

kritič arom iz emisije „Kokice“,

kojem smo postavljali pitanja o

filmu i s kojim smo gledali isje-

č ke starih filmova.

Nakon razgovora o filmu uslije-

dila je izloz ba Nepokorena s uma posveč ena Radovanu Ivs ič u na kojoj su bili izloz eni radovi raz-

nih umjetnika koji su se bavili temom s ume.

Petra Č opeč, 6.b

Učenici petih i šestih razreda u posjetu

filmskoj projekciji u MSU

23 Bosiljak

Page 25: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Sedmaši i osmaši u Zagrebačkom kazalištu mladih

24 Bosiljak

2. prosinca 2015. sedmi i osmi razredi Osnovne škole Čučerje išli su

Zagrebačko kazalište mladih gledati predstavu Ovo bi mogla biti moja

ulica. Predstava je posevećena Luki Ritzu, dječaku nad kojim se izvr-

šilo nasilje, ali i ostaloj djeci koja su na bilo koji način bila zlostavljana

i maltretirana. Predstava govori o problemu nasilja i inspirirana je

smrću Luke Ritza.

Naime, Luku je pretukao dječak iz susjedstva. Svi u susjedstvu znali su

istinu o stravičnom događaju, ali nitko nije reagirao dok su gledali ka-

ko skupina dječaka mlati jednog vršnjaka koji od tih udaraca umire.

Žalosno je to što nitko nije priskočio u pomoć, nego su samo prolazili

kraj njega, a kasnije su imali grižnju savjesti. Na kraju predstave glum-

ci su također naveli imena djeca koja su stradala zbog nečijeg bijesa.

Svatko od nas ima i voli neki stil koji nosi ili koji sluša. U predstavi su

se puštale najdraže Lukine pjesme, a glumci su se cijelo vrijeme tresli

što je predstavljalo strah od istine. U predstavi mi se svidjelo kad je

Lukina prijateljica „očitala bukvicu“ svojoj majci rekavši joj kako poli-

cija osigurava prava svakoj osobi. Gdje je policija bila kada su tukli

Luku?! Nigdje. On je umro i više mu nikakvo pravo ne može pomoći.

Naslov predstave upućuje na to da bi ovo mogla biti naša ulica, naš

kvart, naš prijatelj. Onaj trenutak u kojem glumci od svih tih pomije-

šanih osjećaja polome cijelu scenu...unište sve. To je zapravo vanjski

prikaz onoga što osjećaju iznutra.

Nikad ne bismo trebali zaboraviti da su svi ljudi isti i da nasilje nije

rješenje. Najtužnije je to što ove riječi samo prođu kroz glavu ne zadr-

žavajući se u svijesti nimalo.

Ana Pintur, 8.a

Predstava je za mene bila posebno iskustvo, ne iz razloga što nikada nisam bio u kazalištu, nego zato

što je napravljena prema istinitom događaju. Predstava govori o tragičnom događaju, tj. o smrti Lu-

ke Ritza. Luka Ritz , tinejdžer, malo stariji od nas, ubijen je na ulici bez ikakvog razloga, napadnut od

četvorice mladića , pretučen na smrt. Cijelo vrijeme se pitam zašto. Nikako ne mogu naći odgovor.

Dobro je da je ova predstava zaživjela na kazališnim daskama. Trebala bi ju pogledati sva djeca, tinej-

džeri i mladi ljudi. Možda bi to utjecalo na smanjenje nasilja među tinejdžerima s nadom „ne ponovi-

lo se više nikad.“

Kristijan Ivanović, 8.b

Ovo

bi

mogla

biti

moja

ulica

Page 26: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

STIGLA NAM JE JESEN…

Jesen u Dankovcu

Jesenske suze

U grad su stigle prve jesenske suze. Smoč ile su česte i krovove kuč a. Natopile su livade, parko-

ve i ljuljač ke. Ponekad smoč e i mene na putu od s kole do kuč e i tome se bas veselim. Jesenske

suze su za mene suze sreč e.

LUKA SLAVIČEK, 3.b

Jesen, 3.b

Edita Alić, 4.c

Pozdravlja me jesen

Jesen je tu. Nasmijala mi se. Mislim da

me pozdravila. Bila sam vrlo sretna. Poka-

zala mi je da može promijeniti boju lišća,

a ja sam njoj pokazala vinograde pune

grožđa koje nam je ona darovala. Jesen je

zatvorila oči i počela plakati jer je mislila

da ne može ništa drugo osim mijenjati bo-

je. Kada je otvorila oči, postala je sretna

jer je shvatila koliko je ona važna u priro-

di. Sretna sam bila i ja jer sam vidjela svu

čaroliju jeseni.

LUCIJA BENIĆ, 3.b

25 Bosiljak

Page 27: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Jesen u šumi

Jednog jutra jesen je pokucala na moj prozor. Kada sam izašla iz kuće, sve je bilo čarobno. Kao da me jesen zvala.

Otišla sam u šumu i sve je bilo čudno. Šuma je bila šarena kao da ju je netko obojao. U šumi sam skrenula sa stazice. Ugledala sam dvorac. Bio je lijep kao iz bajke. Bilo je mnogo crvenih ruža. Cvijeće je pjevalo i plesalo. U blizini je bio predivan slap. Bio je poput ledenog kipa. Htjela sam ondje ostati zauvijek. Mogla bih letjeti na oblacima, skijati na lišću, pričati s vodom. Nakon nekog vremena odlučila sam da ću ostati. Bila sam im kao kraljica. Kao kraljica pomogla sam drugima: lanetu da propjeva, ptici da pliva. No, shvatila sam da mi nedostaje dom, moja sobe i moje dvorište. Osjetila sam ljubav prema prirodi, ali i prema svojem domu.

Navečer sam se vratila kući. Priroda je također bila umorna. Životinje su odlučile skupiti hranu za zimu. Pozdravila sam životinje i otišla u sobu, no sa sobom sam ponijela šumsku ljubav.

Katarina Carek, 4.c

Antea Vukobratović, 2.c

LITERARNI I LIKOVNI RADOVI NA TEMU JESEN

26 Bosiljak

Page 28: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

JESEN U MOJOJ DOMOVINI

Opisat ću vam našu divnu domovinu u jesen. Moja domovina ima prostrane ravnice, brežuljke,

visoke planine i more plavo kao nebo. Posebno je lijepa u jesen kada je puna boja i mirisa. Zreli

kukuruzi sjaje na suncu kao da su od zlata. Iz vinograda dopire miris grožđa i pjesma berača.

Voćnjaci se crvene i žute, zrelim plodovima dozivaju nas u berbu. Moja domovina u prekrasnim

dvorcima krije mnoge tajne i čezne da ih otkrijemo. Volim kada me grije toplo jesensko sunce dok

s obitelji jedem pečene kestene. Jesenje magle i kiše mi govore da se moja domovina priprema za

zimu. Volim svoju domovinu u jesen i u svako godišnje doba. Uvijek otkrivam nešto novo, a to me

jako veseli i ispunjava.

Luka Gabriel Čuljak, 4.c

V. Jakovljević, 4.b K. Viličnik, 4.b M. Šalić, 4.b A. Orešković, 4.b N. Pintur, 4.b

Luka Kostrec, 4.c

27 Bosiljak

Page 29: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Jesen i ja

Jednog lijepog i veselog jutra moji rođači i ja nestrpljivo smo č ekali jesen. Mi smo s uma bukva.

Moja prijateljiča jesen i ja smo dobri stari prijatelji. Poznajemo se več 10 godina. Ona u ovu

s umu uvijek donese radost i veselje. U jesen kod mene mnogo z ivotinja traz i hranu. Napokon

je dos la sretna i vesela Jesen. Svi rođači obukli su kaput od lis č a. Stavili smo i krunu od jesen-

skih plodova, a bas tu krunu dala nam je Jesen.

Kod nas je jesen uvijek bila hladna i kis ovita. Tako je bilo i ovog puta. Več smo se na to navik-

nuli. Lis č e koje je palo s mojih grana je pos arenilo. Te boje bile su: z uta, naranč asta, zelena,

smeđa, črvena i zlatna. Čijela priroda se promijenila. Sve je bilo jako lijepo.

Meni je jesen najdraz e godis nje doba. Ovaj kaput i krunu nosimo ponosno. Moja prijateljiča

jesen i ja jos č emo dugo ostati prijatelji.

Jurica Fabijanić, 4.b

Likovni radovi 4.b, JESENSKO STABLO

Julia Haramustek VaLentina Jakovljević Marija Jurković

NIJANSE GRADA, 4.b

Marija Jurković Mihael Božek Julia Haramustek

28 Bosiljak

Page 30: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Kestenjar

Bila je jesen. Sunce je sjalo iznad Trga bana Jelačića.

Toga dana igrala je Hrvatska reprezentacija protiv Meksika. Ja sam bio na trgu i prodavao kestene, a na velikom video zidu igrali su naši. Prodavao sam ih jako brzo jer su bila samo dva štanda hrane. Moj prijatelj Josip i ja. On je prodavao kokice i sendviče. Kada bi Hrvatska zabila gol, svakome bih dao jednu malu mjeri-cu kestena. Cupkao sam s noge na nogu kada sam vidio da počinje kišica. Ljudi su polako počeli odlaziti pa sam se i ja počeo spremati. Odjednom, kiša je stala i ja sam povikao neka ostanu. Ponestalo mi je ugljena za peći pa sam „skočio“ do kuće po vreću ugljena i dvije kante kestena. Moj prijatelj Josip je prodavao kokice da ne povjeruješ! Za manje od 10 minuta prodao je pola kante kokica. Kada sam se vratio, svi su pojurili prema meni. Hrvatska je konačno zabila gol i svi su uzvik-nuli. Ja sam svima podijelio male mjerice kestena. Kada je završila utakmica, po-čeo sam se spremati, a ljudi su tražili vruće kestene za kući. Taman mi je preostalo još malo kestena pa sam htio i to potrošiti.

Vratio sam se kući, legao u krevet i zaspao. Ovo je bio jako naporan dan za mene.

Tin Sarić, 5.b

Jesen, Silvija Latin, 4.c

29 Bosiljak

Page 31: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

ZIMSKO STABLO učenika Područne škole Dankovec

STIŽE NAM I ZIMA...

STIŽE ZIMA

Zima stiže

u moj grad.

Radost i veselje

donosi nam sad.

Zima stiže,

snijeg se bijeli.

Svako dijete

sreću dijeli.

Zima stiže

Božić je sve bliže,

poklona puno,

a ljubavi još više!

Laura Juren, 3.a

30 Bosiljak

Page 32: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Borovi u snijegu, 3.b

STIŽE ZIMA

Dolazi nam zima, a time i hladniji dani. Bliže nam se prve pahulje snijega i zimske radosti… Vrlo se

radujem tome jer ću se igrati s prijateljima na snijegu i veseliti se svemu što ovo godišnje doba

donosi.

Stiže nam i Božić i božićni praznici. Tada osjećam neku neizmjernu toplinu u srcu jer očekujemo

blagdan Isusovog rođenja, pripremamo se za taj blagdan s ljubavlju, kitimo bor, idemo na pol-

noćku, pečemo kolače…

Uglavnom, zima je posebno godišnje doba koje nam donosi pregršt osjećaja i veselje. Jednostav-

no, zima je za mene jedno vrlo lijepo godišnje doba koje bi svatko trebao tako doživljavati.

Maja Marija Slunjski, 3.a

Snježne kugle, 4.c

Marija Gavrić, 1.b

31 Bosiljak

Page 33: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

STIŽE ZIMA

Polako stiže zima,

a velike čari ona ima.

Volim zimu, volim snijeg

volim svoj veliki brijeg.

Kad saonice niz brdo krenu,

bojim se da ne udarim u neku stijenu!

Nadam se da će sve dobro proći

pa ću na odmor kući doći.

Mama će nam skuhati vrući čaj,

a ja ću zaspati kao zmaj.

Brzo ću utonuti u san

da ne zaboravim taj divan dan!

Anna Krpan, 3.a

Snježna kugla, 4.c

32 Bosiljak

Page 34: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Zima je došla u moju ulicu

Došla je u moju ulicu u bijelom ogrtaču.

Koliko je samo plakala i suzama zabijelila ulicu…Tiho je hodala po vani i napokon došla do drveta. Malo su se igrali, radili snjegovića pa se lovili, pje-vali i plesali. Došetala je do drugog dr-veta da malo popričaju. Poigrala se s potočićem, a zatim se zaledio. Bila je tužna i opet zaplakala bijele kapljice.

Prošetala se šumom da vidi je li sve u redu. Toliko se šetala da se umorila. Sjede Zima na klupicu i poče jaukati. Nije imala što raditi, bilo joj je dosad-no. Napokon je odustala od dosade, ustala i pogledom propitkivala. Doše-tala je do jednog lista, i njemu je bilo dosadno. Zajedno su igrali bijelog zu-ba, skrivača, lovice…Nakon dugog igra-nja, Zima je shvatila da je već kasno, ali je svejedno ostala. Počele su se pa-liti lampe, a snijeg je svjetlucao na svjetlu. Zima je zaspala na klupi. Prola-zili su sati i napokon je došao dan. Zi-ma je veselo ustala. Protegnula se i otišla trčati. Djeca su istrčala van na snijeg. Zimi se odmah vidio osmijeh na licu. Sada se igrala s djecom, a vjetar je puhao i veselio se Zimi, snijegu i djeci.

Svi su bili sretni.

Nika Tomljanović,5.a

Pano Osnovne škole Čučerje

33 Bosiljak

Page 35: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Božić u mom selu

U mom selu za Boz ič svi su ljudi

sretni, veseli i radosni. Najljeps i

je Boz ič kada je hladno i ima pu-

no snijega. Tada je ugođaj za Bo-

z ič kao iz bajke. Na svaki Boz ič

sve su kuč e osvijetljene s arenim

lampičama. Dječa pis u pisma

Djedu Boz ič njaku u nadi da č e

im donijeti bas onaj dar koji su i

zaz eljeli. Tako dječa pis u pisma,

a mame biraju kugliče koje č e

staviti na bor. Tate se brinu ka-

ko č e im kuč a i okuč niča biti os-

vijetljena i ukras ena. Svi govore

kako im je Boz ič najljeps i blagdan u godini. Na Badnjak sva dječa sa svojim roditeljima kite

bor i raduju se poklonima ispod njega. Mame i bake peku kolač e, tate i djedovi ukras avaju

kuč e, a dječa u s koli rade zanimljive pahuljiče da bi se ukrasili razredi i čijela s kola. Svi idu na

polnoč ku i tako proslave Boz ič i s drugim mjes tanima. Ljudi se tako za svaki Boz ič druz e, ve-

sele i ponovno raduju. U mom selu svake se godine ljudi vesele Boz ič u i ponovnom rođenju

Isusa.

Nika Pintur, 4.b

Božić u mojoj obitelji

Boz ič je najljeps i blagdan u godini. Tada slavimo Kristovo rođenje. Nekoliko dana prije Bo-

z ič a u kuč i miris u kolač i koje peč e moja mama. Na Badnjak moja obitelj zajedno kiti bor, po-

stavlja lampiče, ukras ava kuč u i pjeva boz ič ne pjesme. Pod bor se stave pokloni, ps eniča i ja-

sliče. Kasnije idemo s kumovima na polnoč ku, a poslije mise svi si č estitamo Boz ič . Na bo-

z ič no jutro svi su veseli jer je svatko dobio ne-

ku sitniču koju je z elio. Čijela obitelj se okupi

na sveč anom ruč ku kod bake koja ima imen-

dan. Tamo se svi veselimo i druz imo. Poslije

idemo u črkvu na blagoslov dječe gdje pozdra-

vimo malenog Isusa. Drugi dan je Sveti Stjepan,

imendan moje tete i mog djeda. Tada se opet

druz imo.

Volim Boz ič jer je moja obitelj na okupu i vlada

mir, veselje i sreč a.

Marta Šalić, 4.b

Adventski vijenac, Sara Pavlović, 2.c

Radosno čekamo Božić

Ana Slavić, 3.b

34 Bosiljak

Page 36: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Da sam ja sveti Nikola…

Da sam ja sveti Nikola, nosio bih

darove od kuće do kuće i dijelio ih

djeci. Tako je bilo i ove godine, no

odjednom mi je ponestalo darova.

Nisam mogao vjerovati da ih nema.

Moj prijatelj Krampus postao mi je

malo sumnjiv. Shvatio sam da je

njegova vreća šiba postala deblja i

teža. Kad sam bolje pogledao, vidio

sam darove. Jako sam se naljutio na

njega, uzeo mu sve darove i ove

godine poklona za njega nije bilo.

Zato, djeco, budite dobri da ne za-

vršite kao Krampus!

Domagoj Marunica, 4. c

Da sam ja sveti Nikola…

Da sam ja sveti Nikola, ja bih prvo pogledala dobre i

zločeste. Dobri bi dobili puno darova, za one koji su

bili zločesti, našao bi se pokoji sitni dar, a oni koji su

bili nemogući, od Krampusa bi dobili šibu. Djevojči-

ce bih darivala lutkama, a dječacima autiće i kamione.

Napisala bih im pismo u kojem bi pisalo: sve podijeli-

te s drugima, igrajte se zajedno i pošteno, svaku stvar

vratite gdje ste je uzeli, počistite za sobom, ne uzi-

majte što nije vaše, nikoga ne vrijeđajte i ne tucite se,

ne zaboravite se ispričati. Pazite na prehranu i budite

umjereni. I još nešto: ne zaboravite da čuda postoje!

Marija Ištvanić, 4.c

Nikola i Krampus, 3.b

Filip Vidaković, 3.b

Da sam ja sveti Nikola…

35 Bosiljak

Page 37: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Adventski vjenčići, 3.b Nika Pintur, 4.b

Božić u mojoj obitelji Vrijeme adventa najveselije je doba godine u mojoj obitelji. Svake nedjelje prije ručka za-palimo jednu svijeću na adventskom vijencu. Svi nestrpljivo očekujemo prosinac. Mjesec u kojem mnogi članovi moje obitelji imaju imendan pa tako nikada ne zaboravimo iskre-no čestitati Franji, Barbari i Nikolini. Taj dan nas posebno razveseli poklon koji nam sveti Nikola ostavi u čizmi. Dan po dan i evo blagdana Svete Lucije. Tada je posebno veselo u mojem domu jer slavim imendan, ali i sadimo pšenicu u male zdjelice kako bi narasla do Božića. Volim taj običaj prema kojemu se određuje kakva će biti sljedeća godina. Nekoliko dana prije Božića posebno je živo . S roditeljima odlazim kupiti bor koji će-mo okititi na Badnjak. I uvijek se dobro zabavimo. Mama užurbano peče kolače, a tata priprema drva za kamin. Posebno mi se sviđa miris vanil kiflica i ostalih kolača koji se tih dana širi kućom. Kad dođe Badnjak, bor unosimo u dnevnu sobu i svi ga zajedno kitimo pjevajući vese-le božićne pjesme dok vatra u kaminu pucketa. Ja sam uvijek zadužena za slaganje jasli-ca. Uz maloga Isusa, Josipa, Mariju i pastire, uvijek stavim i mnoge životinje, te pšenicu. Nestrpljivo čekam polnoćku u našoj župnoj crkvi. Prekrasno je. Mnoštvo ljudi, pjesma i dobra energija. Nakon polnoćke se okupimo na trgu i jedni drugima čestitamo Božić. Svi su dobre volje i nitko nije umoran. Na Božićno jutro uvijek me dočeka poklon ispod bora, a onda kreće proslava Isusovog rođenja. Cijela je obitelj na okupu, a blagdanski stol uvi-jek je posebno ukrašen i prepun raznovrsne hrane. Na Božić popodne idemo u crkvu na blagoslov djece, a onda na Kaptol vidjeti žive jaslice. Volim Božić i mir koji on unosi u srca i voljela bih da je Božić svake nedjelje. Lucija Šušković, 6.b

Bosiljak 36

Page 38: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Gabrijela Dačnik, 3.b

Ivona Kelava, 3.b

Isus, naš Bog

Svi se sada radujte,

Krista Boga slavite.

Na slami se rodio,

svijet mu se poklonio.

Božji Sin je postao,

nama Kralj je ostao.

Svu je pažnju dobio,

Božju riječ je pričao.

Za sve nas se predao,

grijeha nas je spasio.

Mihael Dačnik 6.b

Stigla je zima

Pao je prvi snijeg.

Hladni vjetar čarobne

pahulje nosi

svuda po mojoj

Kosi.

Poruka stiže da

nam je Božić

sve bliže.

Djed će ispuniti sve,

čak i najljepše

Želje.

Zapjevaj s nama

jer Božić je tu.

Zajedno pjevajmo

mi u miru i ljubavi.

Pavao Marković, 6.b

Bosiljak 37

Page 39: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Lirske trunčice

MOJ DOM

Moj dom

U mojem domu živi moja obitelj. Moj dom je ja-

ko vrijedan. Neću se nikad seliti zato što moj

dom pripada ovdje. Kad kažem moj dom, ne mis-

lim samo na kuću, nego na cijelu Hrvatsku. Za

mene je moj dom dar. Ja ću tu sagraditi dom jer

tu živim i pripadam. Ja jako volim svoj dom.

Iva Krapec, 2.b

Moj dom

Volim svoj dom. U njemu žive moji najomiljeniji: roditelji, sestre,

brat i ja. Volim boraviti u njemu jer se tamo osjećam najbolje. Tamo

provodim vrijeme sa svojima. Razgovaramo i družimo se. Kada

sam umorna, volim se povući u svoju sobu, leći na svoj krevet i ušuš-

kati se. Zagrlim medu i zahvalim Bogu jer imam topli dom. Znam da

puno ljudi spava na klupicama u parku. Nemaju nikoga jer su be-

skućnici. Nadam se da će i oni pronaći svoj novi dom.

Lorena Fanaj, 2.b

Moj dom

U mom domu svakog dana čuje se buka i

galama. U njemu živi puno ljudi, puno djece

malog srca. Svakog dana mala svađa, ali o-

pet naša ljubav je najjača. Gdje god odem,

sve je lijepo, ali meni nešto fali, to je toplina

moga doma.

Patricia Dujman, 2.b

Moje Čučerje

Moje meste Č uč erje se zove. Smestilo se v dolini Zagrebač ke gore. To kraj je liepi, zeleni, z bregi

okruz en. Ki tu z ivi, nigdar nije tuez en.

Moje je meste male, al nam je sakomu dojnega stale. Tu saki sakoga pozna i vujnem se vse jako

brz e dozna.

Sriedi sela je vejlika čirkva s tere zvona zvoniju i č uč erska s kola gde deča prva slova vuč iju.

Tu ptič eki navijek liepe pupijevaju dok ljudi po polju i v trsju dielaju.

Tu si se radi imaju. Več leta i leta v Bosiljku tančaju.

V Č uč erju su veseli i stari i mladi, zate ga i ja najvis e imam radi.

Marta Šalić, 4.b

Mia Marijan, 1.c

38 Bosiljak

Page 40: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Čučerje

Selo moje Čučerje

svima dobro je znano.

Smjestilo se podno Medvednice

i još je uvijek tamo.

Čučerje u sebi

prirodnu ljepotu nosi.

Livade, šume, bregovi, potoci,

svime time moje Čučerje se ponosi.

Proljeće u njemu

najljepše je doba.

Al' i zima svoje čari

mojem Čučerju doda.

Sve u njemu sretno je

i staro i mlado.

Ljudi dobre ćudi,

susjed susjedu uvijek ruku pruži.

Uvijek kada odem

u neki drugi kraj,

Srce me natrag vuče

u moj mali čučerski kraj.

Petra Marković, 4.b

JESENSKO STABLO,

Lucija Viličnik, 1.b

39 Bosiljak

Page 41: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

U potrazi za Ivanom Brlić-Mažuranić

PROJEKTNA NASTAVA

Tijekom mjeseča rujna uč eniči 6.b razreda prouč avali su lektirno djelo Ivane Brlič -

Maz uranič Pric e iz davnine i podrobnije se upoznali sa z ivotom i radom poznate spisa-

teljiče. Poč etkom listopada na satu Hrvatskog jezika uč eniči su o radu, z ivotu i djelima

spisateljiče predstavljali u skupinama. Prva skupina za svoju temu imala je Autobiograf

iju Ivane-Brlić Mažuranić. Najprije su iznijeli biografske podatke iz života I.B. M.ažuranić

da bi potom izveli kratki igrani intervju između uč enika i spisateljiče. Nakon toga je dru-

ga skupina osmislila Kviz o Ivaninom z ivotu. Kviz je bio dobro osmis ljen i zabavan.

Treč a skupina izradila je plakat na temu Stvarni i nestvarni događaji u bajkama, a č etvr-

ta skupina izlagala je o stvarnim i nestvarnim likovima u bajkama. Na redu je bila zadnja

skupina. Njezin zadatak bio je ispisati sve vaz ne događaje, likove i slič no iz bajke Kako

je Potjeh tražio istinu te su morali prepričati fabulu. Teme idućih skupina bile su Jezik i stil

pisanja, Mudre poruke i izreke u Ivaninim bajkama. Zatim je još slijedila posljednja gru-

pa. Njihovo izlaganje odgađalo se danima. Konač no je jedan dan grupa izlagala. Njihova

tema bila je Dramatizacija ulomka iz odabrane bajke. Dobro su dramatizirali, a uč eniči-

ma je najdraz i dio njihove prezentačije bio njihov plakat, osmis ljen kao knjiga. Napokon

su sve skupine bile gotove. Svi su nestrpljivo č ekali očjenjivanje njihovog uratka. Očjene

su bile vrlo dobre. Uglavnom su se svi zabavljali i pones to nauč ili. Iako se „Pric e iz dav-

nine“ činila kao dosadna i nerazumljiva knjiga, ipak je dobila taj faktor zanimljivosti zbog

također zanimljivih izlaganja 6.b razreda.

Nika Gulan, 6.b

40 Bosiljak

Page 42: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Priča jesenskog šešira

Tijekom listopada i studenog učenici 5. razreda izrađivali su jesenske šešire u

sklopu projekta Priča jesenskog šešira iz Hrvatskog jezika. Svaki šeširić/učenik

trebao je ispričati svoju jedinstvenu priču. Cilj projekta bio je razvijati kreativ-

nost kod učenika, praktični rad, suradničko učenje, pripremati se za javne nas-

tupe te se osloboditi straha.

41 Bosiljak

Page 43: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

VEČER U MOM GRADU

Poslije užurbanosti i jurnjave tijekom dana, kada

se grad zaogrne večernjim plaštem, život se malo

uspori. Grad dobije posve novi izgled osvijetljen

reklamama i rasvjetom. Ljudi se povlače u svoje

domove, kafiće, klubove, kina, kazališta.

Neki će iskoristiti večer za šetnje parkovima,

susrete s prijateljima, izlaske. U osvijetljenim

izlozima nude se raznovrsne stvari, od obuće do

odjeće koja privlači mnogo ljudi. Ukrasi na

zgradama sakrili su se pod svjetlošću reklama. U

gornjogradske ulice zavukao se mrak i buka, koja

je vladala tijekom dana, utihnula je. Iznad

svjetlosti grada uzdigli su se visoki tornjevi kat-

edrale poput jablana stojeći. Buka automobila i

tramvaja još se uvijek može čuti, ali ona je manja.

Hodajući trgovinama, može se čuti prekrasan šum

fontana i vodoskoka koji unose dašak prirode u

gradsku sliku. Na trgu pod satom mladići i

djevojke čekaju svoje ljubavi i za njih je ta večer

romantična. Mogu se čuti i vidjeti turisti koji

razgledavaju grad u njegovom punom sjaju.

Udaljavajući se od glavnog trga prema periferiji,

svjetlost reklama se smanjuje, broj ljudi se

smanjuje, ulice su mračnije i tajnovitije. U parko-

vima se grad pretvara u bajku, u neki drugi svijet.

Na klupama mladi zagrljeni parovi sanjaju svoje

ljubavne priče. Drveće u krošnjama skriva njihove

tajne i strastvene poljupce. Golubovi, koji preko

dana skupljaju mrvice s gradskih trgova, do-

laskom večeri zavlače se na počinak pod gradske

krovove. Kako večer prolazi, atmosfera postaje

sve mirnija, nema toliko buke, automobila niti

ljudi.

Grad lagano tone u san kao i njegovi stanovnici.

Na tvrdom jastuku od kamena grad će dočekati

novi dan i započeti novu životnu predstavu. S ne-

ba ga promatra skriveni putnik kojeg ljudi ne vide

i ne primjećuju od mnogobrojnih reklama te svo-

je zaokupljenosti životom.

Matija Korman, 8.a

LITERARNI I LIKOVNI OSTVARAJI

Ornament, 3.b Kišobrani, 1.c

42 Bosiljak

Page 44: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Jura Ribić, 2.a

Filip Antić, 2.a

Lana Bituh, 2.a

Valentina Mužic, 2.a

43 Bosiljak

Jura Ribić, 2.a

LIKOVNI RADOVI 2.a NA TEMU

MODA

Page 45: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Život je tek jedan tren

Ljudi se često pitaju zbog čega je život tako kratak? Zašto nam se dan čini kao tek nekoliko mi-nuta? Zbog čega umiremo bez da smo izvršili obveze u svom životu? Svaki se dan ljudi zapitaju zar je već toliko sati? Zar je dan već završio? Jesam li sve stigao obaviti?

Ljudi se nadaju da će im život trajati što duže, da će njihovi dani biti ispunjeni srećom i vese-ljem.

Ispričat ću vam kako ja provodim dane, tjedne, mjesece i godine koji brzo prolaze. Svako jutro usta-jem u isto vrijeme kako bih se stigao pripremiti za odlazak u školu. Kad se vratim iz škole, ručam i na-pišem zadaću. Kada sve to obavim, pogledam na sat. I? Koliko je sati? Već je pet ili šest sati popodne. Na što sam potrošio svoje vrijeme osim na školu? Nakon toga večeram, neko vrijeme gledam televizi-ju i idem spavati. Tako prolazi svaki dan u tjednu osim vikenda. Vikend je zanimljiviji. Imam više vre-mena za sebe. Tjedni mi prolaze kao dani, mjeseci kao tjedni, godine kao mjeseci. Sve se zbiva toliko brzo da sve te događaje ne stignem pratiti.

Često mijenjam svoju visinu i pitam se:“Zar sam već toliko narastao?“

Već imam trinaest godina. Imam osjećaj da sam rođendan slavio jučer, a zapravo sam ga slavio prije više od mjesec dana. Neću se stići ni okrenuti, a već ću ići u srednju školu.

Svaki trenutak je dragocjen. Treba ga dobro iskoristiti, proživjeti život onako kako ga žive pravi ljudi.

Petar Budimir, 7.b

Dječak iz moje ulice

Srednja škola je okrutna. Doslovno. Gradivo je dosta teško, a profesori nas tretiraju kao da smo nitko i ništa. Uz sve to, postoji i ona vrsta djece koja maltretira i vrijeđa slabije, mlađe i drugačije od sebe.

Stojim na stanici, kao i svaki dan. Kapljice kiše udaraju o tlo. Razmišljam o referatu iz biologije zbog kojeg me profesorica toliko hvalila. Osobno mislim da je bio jadan. Misao mi je prekinula osoba koja je došetala do mene. Podižem glavu i ugledam istog onog dječaka kojeg vidim svaki dan u školi. Ne pozdravljam ga. Ne pozdravlja ni on mene. Ne pozdravlja nikoga u školi. Zašto? Nitko ne zna. Ni-kad ga nisam vidjela da razgovara s bilo kime. Mislim da jednostavno voli samoću i mir. Drugačiji je od ostalih dječaka koje znam. Djeca u školi ga vrijeđaju, izazivaju i ismijavaju. On nikada ne uzvraća. Sa-mo odšeće u drugom smjeru. Svi govore da je čudan. Čula sam priče da mu je mama poginula u ne-sreći. Tata ga zanemaruje. Neki kažu i da ga tuče. No, što ja znam? To su samo priče. Gledam u nebo. Oblaci plešu okolo-naokolo. Dječak ih ne gleda. Ponekad mi se čini da satima bulji u prazno. Iskreno, žao mi ga je. Nije lako biti ignoriran s jedne strane, a s druge strane biti zasipan uvredama i ismijava-njem. Samo zato što je drugačiji i povučeniji u sebe, ne znači da ga treba vrijeđati i omalovažavati.

Stigao je autobus. Dječak hitro ulazi i trči na zadnja sjedala. Ja i dalje ukopana stojim. Razmiš-ljam da odem do njega i razgovaram s njim pa da vidim kako će ići ili da neometano nastavim sa svo-jim životom. Na kraju sam se našla kako koračam prema zadnjim sjedalima…

Vanesa Sruk, 7.a

44 Bosiljak

Page 46: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

BAJKE

Začarana šuma

Bio jednom jedan kralj Boris. Imao je sina

viteza. On je svaki dan vježbao na svom

lijepom bijelom konju. Vježbao je zato što

je išao u Začaranu šumu. Vitez je imao

najčvršći mač od čistog zlata. Kad je kre-

nuo u Začaranu šumu, vidio je puno trolo-

va. Izvadio je svoj zlatni mač i sve trolove

ubio! Kada je ušao dublje u Začaranu šu-

mu, vidio je velikog zmaja! Vitez je polako

hodao i vidio kraljevnu zavezanu za

začarano drvo. On potrči i prereže zmaju

rep, a njegov snažni konj sa svojim kopi-

tom svom snagom udari zmaja i zmaj pob-

ježe dublje u Začaranu šumu. Vitez oslo-

bodi kraljevnu, zaprosi je i kraljevna pris-

tane. Kraljevna i vitez su se nakon par go-

dina i oženili.

Jura Ribić 2.a

Prinčeve avanture

Bijaše jedno kraljevstvo na dalekom Jugu.

Dvorac na litici zvao se Jastrebar. U njemu

su živjeli kralj, kraljica i princeza Tiara. Jed-

nog je dana princeza Tiara otišla u čarob-

nu šumu. Dok je lovila krijesnice, susrela

je vješticu koja ju je skamenila u kameni

kip. Tu je priču čuo i princ. Otišao je kralju

i zamolio da ju spasi. Kralj mu je rekao da

poljubac prave ljubavi može sve zlo poniš-

titi. Pronađi čarobnu šumu u kojoj ćeš se

suočiti s malim vragolastim trolovima, mr-

tvačkim paucima i, na kraju, sa zmajem.

Princ je poslušao kralja. Istog časa princ

zajaše svojeg konja Svena i utekne s dvor

ca. Ušao je u čarobnu šumu. U čarobnoj

se šumi suočio sa stvorenjima koje je tre-

bao pobijediti. Došao je red na zmaja.

Princ je ugledao Tiaru koje je bila zatoče-

na u kipu. Princ je pobijedio zmaja.

Došao je do Tiare, poljubio ju je i kameni

se kip pretvorio u princezu. Kada su došli

u dvorac, princ je rekao da se zove Hendri

i zaprosio je Tiaru u njezina oca. Kralj je

pristao i oženili su se. Sven je dobio me-

dalju za hrabrost. Živjeli su sretno da kraja

života.

Filip Antić 2.a

45 Bosiljak

Page 47: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Moja družba

Bilo je to prije tri mjeseca. Približavao se kraj školske godine. Moji prijatelji iz razreda došli su me posjetiti. Objasnila sam im da je iza moje kuće livada, zapravo šikara. Nitko to već dugo nije ni taknuo, a ja sam zbog toga tužna i zabrinuta. Bili su tu: Tina, Petra, Jana, Megi, Karla, Marta, Marija, Julia, Nika, Toni, Jurica, Mihael i Vedran. Krenuli smo na posao. Ve-dran je kosio, Petra je čupala korijenje, Megi je uređivala grmlje, svi su nešto radili. To je trajalo cijeli dan. Sutradan smo krenuli s gradnjom kućice, hranilice za životinje i skrovišta u koje će se skloniti kada je loše vrijeme. Potkraj dana vrijeme se pogoršalo, no većinu smo napravili. Idućeg dana bila je nedjelja tako da nismo ništa radili, već samo uživali. U ponedjeljak smo krenuli na posao odmah po-slije škole. Obojali smo kuću i ukrasili okoliš. U utorak smo još samo trebali unijeti namještaj koji smo napravili do drveta i tkanine. U 19.00 je bilo svečano otvaranje. Prozvali su nas Čuvari šume. Od tada su livada i šuma naš drugi dom. Ana Orešković, 4.b Mala družina

Ja sam Mihael. Osnovao sam malu zadrugu koju č ine moji prijatelji. Antonio zvan Toni, Niko

zvan Puki, Juriča zvan Jura i ja zvan Mihi. Odluč ili smo urediti staru kuč u mojeg djeda. Dogovori-

li smo se da č emo svakog vikenda otič i do stare kuč e i nes to raditi. Ima tamo puno posla za nas.

Dat č emo sve od sebe svojim radom. Prvo moramo oč istiti svu pras inu i pauč inu. Zatim popravi-

ti sve s to je polomljeno i, na kraju, obojiti. Kada zavrs imo s radom, organizirat č emo otvaranje i

napraviti proslavu. Pozvat č emo roditelje i prijatelje da vide s to smo napravili i gdje smo provo-

dili nas e slobodno vrijeme. Jako smo sretni zbog nas e druz be koju č ine sloga i prijateljstvo. Po-

nosni smo svojim radom i trudom. Vjerujem da je i moj djed ponosan na nas i kao s to bi rekao:

Kad se male ruke sloz e, sve se moz e!

Mihael Božek, 4.b

Bosiljak 46

Domagoj Marunica, 4.c

Družba Pere Kvržice

Page 48: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Majmum sa zelenim očima

Zelene je oči majmun imao

i stalno je glavom kimao.

Po cijele je dane jeo banane,

trpao u sebe koliko god stane.

Jednoga dana je banane nestalo

i on odjednom jesti prestao.

Za njega ipak nije bilo zime

jer i kruške su stvarno jako fine.

Lovro Frljak, 2.b

Bosiljak 47

Majmun s crvenim očima

Dolje, u vrtu, mravinjak stoji

ja noćima, danima mrave brojim.

U mojoj glavi je nastala zbrka,

kao u mravinjaku, prava strka.

Deset ih uđe pa osam izađe

i moje brojanje se na početku nađe.

I danas opet, brojim i brojim,

a jedan mrav kao ukopan stoji.

Stoji pred mravinjakom i gleda u mene,

njegove oči kao krv se crvene.

Odustajem od brojanja danima, noćima,

bojim se mrava s crvenim očima.

Nikola Vučković, 2.b

LIRSKE TRUNČICE

Stanko Jakovljević, 1.b

Page 49: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Rekompozicija 4.c , Pablo Picasso: Djevojka koja plače

48 Bosiljak

Page 50: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

VEZILJE su jedna je od mnogobrojnih izvannas-

tavnih aktivnosti u našoj školi.

Pod vodstvom vjeroučiteljice Kristine Dačnik

male vezilje izra-

đivale su vezene

čestitke. Svaki je

rad bio bolji od

prethodnog, i

vrlo brzo su male

vezilje postale

prave majstori-

ce. Pomagale su

jedna drugoj, a

ako nije išlo po

planu, tješile su

se i pokušavale

ponovo dok ne bi bile zadovoljne rezultatom

rada svojih ruku. Događalo se da se neposlušni

konac zapetlja baš kad je najnapetije, nestajalo

je konca baš prije kraja, iglice su bockale prste i

nikako nisu htjele ubosti mjesto koje smo si za-

mislile...

Za prodajnu izložbu povodom Božića vezilje su

izradile čestitke

različitih motiva:

zvjezdice, pahu-

ljice, boriće, ja-

slice, anđele,…

Uz druženje i

povjerljive raz-

govore nastaju

nove rukotvori-

ne u kojima uži-

vamo. Vezilje

održavaju star u

hrvatsku tradici-

ju, kreativne su i vrlo motivirane.

Dora Šušković, 7.a

RAD ZADRUGE

49 Bosiljak

U Osnovnoj školi Čučerje

djeluje zadruga Čučerski

kinč unutar koje djeluju

razne grupe poput kera-

mičarske, likovne i sl.

Učenici na radionicama

zajedno s roditeljima uz

ugodno druženje izrađu-

ju različite proizvode .

Page 51: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

U suradnji s udrugom roditelja Crveni šešir održana je božićna radio-

nica u 4.b razredu. U izradi anđela, poklon kutija i licitarskih srca pri-

družili su nam se i roditelji.

50 Bosiljak

Page 52: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

SADRŽAJ BOSILJKA

BOSILJAK, list OSNOVNE ŠKOLE ČUČERJE

Adresa: Čučerska cesta 382, 10040 Zagreb

Tel./fax: 01 2986487

E-mail: [email protected]

Urednica: Iva Uremović, prof.

Grafička obrada: Iva Uremović, prof.

Čestitamo Božić i

Novu godinu!

VIJESTI I AKTUALNO 2.—11.

OD POČETKA… 12.—17.

POSJETI 18.—20.

DJECA SUSREĆU UMJETNOST 21.—24.

STIGLA NAM JE JESEN… 25.—29.

STIŽE NAM I ZIMA… 30.—33.

RADOSNO ČEKAMO BOŽIĆ 34.—37.

MOJ DOM 38.—39.

PROJEKTNA NASTAVA 40.—41.

LITERARNI I LIKOVNI OSTVARAJI 42.—

48.

RAD ZADRUGE 49.—50.

SADRŽAJ 51.

Pano Područne škole u Dankovcu

51

Page 53: Bosiljak - prosinac 2015

Školski list

Hvala svim učenicima koji su svojim radovima

doprinijeli stvaranju još jednog broja Bosiljka :)

Eva Rafaela Čuljak, 3.b