brochure beelen cs architecten

Download Brochure Beelen CS architecten

Post on 04-Aug-2015

55 views

Category:

Design

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. OVER BEELEN CS architectenBeelen CS wil functionele en verantwoorde gebouwen makenmet een tijdloze schoonheid waarin mensen zich prettig voelen.Wij creren ruimte. Ruimte voor mensen, voor hun dromen enambities. Maar ook mogelijkheden. Mogelijkheden om te kunnenwonen, te werken of te leren.BEELEN CS architecten is een creatief en vooruitstrevend bureau meteen brede exper tise en een grote diversiteit aan opdrachten door heelNederland en in het buitenland.Projecten variren van stedenbouw, utiliteitsbouw, woningbouw enver(nieuw)bouw tot interieur. Daarnaast verricht BEELEN CSarchitecten studies en analyses als voorstudie voor een bouwkundigontwerp of als inventarisatie van stedenbouwkundige mogelijkheden.De werkzaamheden variren per project van enkel esthetisch adviestot het verzorgen van de vergunningen en het volledig begeleiden vande bouw en oplevering. Wij werken voor zowel de zakelijke markt alsvoor par ticulieren.Het vaste ontwerpteam bestaat uit twee architecten en eeninterieurarchitect. Dit team hanteer t geen vaste ontwerpstijl maar laatzich inspireren door de opdracht, de opdrachtgever en de omgevingwaarin gebouwd moet worden. Vol inspiratie maken wij ruimte. Ruimtevoor nu en de toekomst.Wij willen duurzame, praktische en functionele bouwwerken methoogwaardige architectuur ontwerpen en realiseren. Routing,ruimtebeleving en duurzaamheid spelen daarbij de hoofdrol. Niet onzeambitie en stijl maar die van de opdrachtgever staat centraal.Beelen CS architecten bv is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten 2. DE ARCHITECTENAf hankelijk van de opdrachtenpor tefeuille werkt het bureau inwisselende samenstelling. Met een netwerk van externeadviseurs (o.a. constructie, fysica, milieu) kunnen wij flexibelinspringen op een breed scala aan projecten.ir. Rober t Beelenarchitect / directeur"Als architect vorm je de ruimte waarin mensen (samen)leven. Dietaak ervaar ik als een voorrecht maar ook als een verantwoording. Ikwil gebouwen maken die verrassen, waar mensen zich thuis voelen enwaar een prettige interactie tussen mensen als vanzelfsprekend wordtervaren. Bijzondere aandacht voor routing, ruimtebeleving enduurzaamheid is mijn specialiteit in het ontwerpproces."ir. Jean-Paul de Koningarchitect "Ruimtelijke functionele gebouwen ontwerpen daar ligt de essentie van architectuur. Ontwerpen moeten echter ook gerealiseerd kunnen worden, ze moeten betaalbaar en bouwbaar zijn. Als architect vind ik het belangrijk dat een gebouw ook zo uitgevoerd wordt als hoe we het hebben bedacht. In mijn werk besteed ik daarom veel aandacht aan techniek en aan ieder detail."Carlijn Romboutsinterieurarchitect"Of het nou een kille lifthal of een gezellige woonkamer is, interieurdoet iets met mensen. Als interieurarchitect houd ik me bezig met alleswat met ruimte te maken heeft. De ordening, routing en beleving vanruimten zijn voor mij van net zo groot belang als kleur en materiaal." 3. WOONBOOTDe Schinkel, AmsterdamWoonark, bestaand uit drie verdiepingen met ieder hun eigenfunctie en bijbehorende materialisatie. 4. BEDRIJFSGEBOUW Kieler Bocht, GroningenVerzamelgebouw voor drie kantoren met opslagruimte.De entrees van de bedrijven worden geaccentueerd door iedereen eigen toren. 5. AANBOUWHelmerslaan, EindhovenVerbouwing en aanbouw aan eenwoonhuis. Door hetverschuiven van functies ontstaat een open plattegrond metkor te looplijnen en verschillende verrassende zichtlijnen. 6. WoonHuisSmisserstraat, Nederweer t Nieuwbouw woonhuis op een smal, diep perceel. Door denoord-orintatie van de tuin is met name veel aandacht besteed aan het orintatie van de diverse ruimtes op de zon. 7. WOONGEBOUWENGeenestraat, Nederweer tNieuwbouw twee woongebouwen in har tje Nederweer t. Degebouwen bevatten 8 en 9 luxe appar tementen van 150m2 tot300m2, alle voorzien van ruime terrassen. 8. WOONHUISKeurmeesterlaan, Nederweer tWoonhuis van 31 meter lang en 6 meter breed.Alle woonver trekken zijn georinteerd op de zon. 9. WOONGEBOUWEmmasingel, Weer tWoongebouw met commercile ruimte op de begane grond enin de kelder. Het gebouw bevat drie appar tementen, n perverdieping. Alle appar tementen zijn voorzien van grote terassen. 10. Woonhuizen Kor tkruis, EerselStraat met 9 woningen, verdeeld over vier verschillende typen.Uitgangspunt was het optimaal gebruik maken van zonlicht en zonnewarmte in de woningen. 11. WOONHUISMidden DelflandTransformatie van een oude kleine seniorenwoning tot een ruimegezinswoning. 12. STUDIE Vianen Onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid van het door deopdrachtgever gewenste programma met kantoorvillas op de aangegeven locatie in Vianen. 13. DETAILEen belangrijk onderdeel van de architectuur van Beelen CS is demateriaalkeuze en het combineren van diverse materialen enkleuren. 14. TECHNIEKOntwerpen moeten ook gerealiseerd kunnen worden. Om dekwaliteit te kunnen bewaken worden de projecten door Beelen CS zelf technisch uitgedacht en uitgetekend. 15. Klokgebouw 169 5617 AB Eindhoven040 - 293 93 54T info@beelencs.nlEwww.beelencs.nlfacebook.com/beelencstwitter.com/beelencsNS station beukenlaan