bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

13
Oslo kommune Velferdsetaten Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser seksjonssjef Tone Fostervold

Upload: iliana

Post on 17-Mar-2016

40 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser. seksjonssjef Tone Fostervold. Jeg håper vi kan få det like gøy her, som i Tangerudbakken!. Hva slags boliger?. Samlokaliserte boliger med fellesareal og personalbase for tjenesteyter - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med

funksjonsnedsettelser

seksjonssjef Tone Fostervold

Page 2: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no2

Jeg håper vi kan få det like gøy her, som i Tangerudbakken!

Page 3: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no3

Hva slags boliger?

Samlokaliserte boliger med fellesareal og personalbase for tjenesteyter

Beboerne eier sin leilighet og en andel av fellesareal og personalbase

Tjenesteyter leier personalbase og en andel av fellesareal til kostnadsdekkende leie

Page 4: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no4

Velferdsetatens rolle

Etaten er koordinator for prosjektenePårørende tar kontakt i oppstartsfasen når de

ønsker å etablere sine barn i egen bolig– Informasjon om de ulike virkemidlene– Vurderer realismen i prosjektene– Bidrar i møter med Husbanken, utbyggere,

boligbyggelag og bydeler

Page 5: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no5

Borettslagsmodeller

Tre ulike prosjekter med ulike modeller- Selvstendig borettslag- Borettslag i et ordinært sameie- Borettslag med enkelte tilpassede punkter i

vedtektene

Page 6: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no6

Tangerudbakken

Beboerne har selv funnet tomt og utbygger. Åtte leiligheter og syv beboere. En leilighet benyttes som personalbase og fellesareal.

Page 7: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no7

Tangerudbakken borettslag

• Et selvstendig borettslag ble dannet tidlig i byggeprosessen

• Vedtektene er utarbeidet for å sikre at kun målgruppen kan kjøpe leilighetene

Page 8: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no8

Sognsveien

Foreldregruppen gikk inn i et allerede planlagt prosjekt. Leilighetene er i den øverste etasjen. En leilighet benyttes som personalbase og fellesareal.

Page 9: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no9

Sognsveien borettslag

• Et sameie– Dannet eget borettslag

• Egne vedtekter – Forhold om overføring av andel– Målgruppen for boligene

Page 10: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no10

Økernly

OBOS borettslag hvor målgruppen har kjøpt leiligheter i de to øverste etasjene i en av blokkene. Åtte beboere. En del av arealet benyttes som personalbase og fellesareal.

Page 11: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no11

Økernly borettslag

• Borettslaget har totalt 50 leiligheter• Felles vedtekter for hele borettslaget• Etaten har bidratt i å tilpasse vedtektene til

målgruppen– målgruppens leiligheter er klausulerte – forsøk på å regulere pris ved salg– styredeltakelse

Page 12: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no12

Utfordringer

• Kjøp av andeler– Tilskuddsutmåling

• Finansiering av fellesareal/personalbase– Hver andelseier blir deleier

• Salg av andeler– Nedskrevet del av tilskudd for andel og andel

av fellesareal/personalbase

Page 13: Bruk av borettslagsmodellen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommuneVelferdsetaten

Takk for oppmerksomheten!