building system for manipulating web content (wcms)

Download Building system for manipulating web content (WCMS)

Post on 28-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SVEUILITE U SPLITUFAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE WEB SADRAJEM (WCMS)

Antonio Peri-Maar

Split, rujan 2010.SADRAJ1SAETAK I KLJUNE RIJEI32UVOD43PREGLED CMS SUSTAVA53.1ECMS (Enterprise CMS)53.2DMS Document managment system63.3MCMS - Mobile Content Managment System73.4CCMS - Component Content Management Systems73.5WCMS Web content management system83.5.1Mogunosti83.5.2Tipovi WCMS-a93.5.3Online procesiranje (tzv. frying sistemi)103.5.4Hibridni sustavi103.5.5Povijest WCMS-a104ANALIZA TRITA114.1Kako odabrati Portal/WCMS/ECMS?114.2JOOMLA134.2.1to je Joomla i odakle poeti?134.2.2Povijest144.2.3Korisnici o Joomli prednosti i mane164.2.4VirtueMart174.3WordPress174.3.1Povijest204.3.2Twitter vs. Wordpress ili mikroblog vs. Blog204.4Drupal224.4.1Povijest234.4.2Kritika i sigurnost Drupal-a234.5Usporedba open source CMS rjeenja244.6Komercijalna rjeenje305CUSTOM CMS VS. GOTOVI CMS315.1Definiranje korisnikih zahtjeva Custom CMS-a325.2Odabir tehnologije335.3Framework355.4Okruenje355.5Proizvod366SNIMANJE PROCESA376.1BPM (Business Process Managment)376.2ARIS386.2.1EPC dijagrami407SNIMLJENI PROCESI427.1Poetak427.2Auriranje osnovnih postavki Internet stranice437.3Ureivanje izbornika447.4Upravljanje sadrajem457.5Upravljanje temama467.6Upravljanje Google Analytics opcijom477.7Upravljanje vijestima487.8Upravljanje anketama497.9Upravljanje galerijama517.10Baza podataka537.10.1Projektiranje baze podataka547.10.2Logiki model547.10.3Fiziki model558MYCTRL CMS568.1Modul novosti568.2Modul kategorije588.3Modul ankete608.4Modul korisnici618.5Modul teme628.6Modul galerija628.7Prezentacijski (front-end) dio639ZAKLJUAK6710LITERATURA68

SAETAK I KLJUNE RIJEISaetakCMS je sustav koji omoguava kontrolu na sustavu bez velikog ekspertnog znanja o tehnologijama. U radnji je dan pregled CMS sustava. Analizirane su karakteristike tri najzastupljenija CMS sustava (Joomla, WordPress i Drupal). Analizirana je trina potreba za specifinim potrebama koje se ne mogu lako rijeiti pomou gotovih rjeenja. Opisan je nain rjeavanja takvih specifinih rjeenja izgradnjom vlastitog CMS ciljane funkcionalnosti, prilagoene zahtjevima korisnika. Opisan je proces izrade vlastitog CMS sustava. U okviru radnje izraen je opisani WCMS sustav. Prikazane su i opisane funkcionalnosti izraenog web CMS sustava.

Kljune rijeiContent managment system (CMS), planiranje projekata, snimanje poslovnih procesna, programiranje i dokumentiranje SW, Web content managment system (WCMS), Custom CMS rjeenjaUVODU dananje vrijeme, pogotovo kada su u pitanju Internet stranice, portali i blogovi, potreba za stalnim i efikasnim nainom auriranja sadraja je jedan od najbitnijih korisnikih zahtjeva. elje korisnika su da uz minimalne napore i sa minimalnim poznavanjem odreenih tehnologija mogu na to jednostavniji nain aurirati sadraj. Ovdje na scenu stupaju CMS rjeenja.Razvoj weba 2.0 i rast potrebe za raznim WCMS rjeenjima su jedan od glavnih motiva ovoga rada. Veina stvari potrebnih za dosta sloenu web stranicu, portal ili blog rijeena je u nekom od gotovih WCMS rjeenja, no specifini i veliki projekti zahtijevaju izradu prilagoenih WCMS rjeenja. Takoer, samo iskustvo autora na podruju izrade prilagoenih rjeenja (Spremaica [3], HotelJobs [4], Zicerdana [5], Uniqsouvenirs [6], Poklanjanje [7]) dodatna je motivacija i izazov za prouavanje i analiziranje trenutno dostupnih CMS rjeenja, te izradu novog prilagoenog WCMS rjeenja.U treem poglavlju ovoga rada obradit e se svih est vrsta dostupnih CMS rjeenja. etvrto poglavlje donosi analizu trita i pregled najpoznatijih i najpopularnijih WCMS rjeenja trenutno na tritu, te njihovu usporedbu. Peto poglavlje e se baviti usporedbom gotovih i prilagoenih rjeenja. Nakon toga u estom i sedmom poglavlju slijedi snimanje procesa za prilagoeni WCMS koji e se izraditi u sklopu ovoga rada. Osmo poglavlje donosi pregled baze podataka sustava koji se izrauje u sklopu ovoga rada. Pretposljednje, deveto poglavlje se bavi izraenim sustavom, tonije prezentacijom njegovih mogunosti. Na kraju slijedi zakljuak.

PREGLED CMS SUSTAVAto su CMS rjeenja? CMS (Content Management System) je sustav za upravljanje web sadrajem. Doslovan prijevod na hrvatski jezik bi bio sustav za upravljanje sadrajem i predstavlja programsko rjeenje za upravljanje sadrajem web stranica novije generacije.Svaki CMS se sastoji od niza procedura koje se koriste za upravljanje radnim tokom u zajednikom okruenju. CMS je back-end dio aplikacije (web site-a) koji se koristi za manipulaciju njenim sadrajem, te pristup samom CMS-u je uglavnom ogranien na mali broj korisnika (npr. Administratori, moderatori...), dok se prezentacijski sloj naziva front-end i on je ono to krajnji korisnik vidi kada pristupi sadraju.CMS se najee koristi za: spremanje, izmjenu, brisanje, kontroliranje i publiciranje podataka. Podaci mogu biti bilo to: slika, video, tekst, telefonski broj, znanstveni podaci itd. Vrsta podataka ovisi o samom sadraju tematici aplikacije. Logino je da e se podaci iz industrije raunalnih igara razlikovati od podataka iz avio industrije.CMS je u samom startu skuplje rjeenje od klasinih HTML stranica, ali se s vremenom moe vrlo lako isplatiti. Na tritu danas postoje mnoga besplatna tzv. "open source CMS rjeenja [8], od kojih su neka zaista dobra, a u narednim poglavljima vidjeti emo koje su njihove prednosti i mane.Postoji est glavnih vrsta CMS-a, koja se dijele po svrsi koritenja: Enterprise CMS (ECMS); Web CMS (WCMS); Document mangment system(DMS); Mobile Content Managment System; Component content managment system; Media content managment system. O svakom od njih rei e se par rijei u narednim potpoglavljima.ECMS (Enterprise CMS)Enterprise CMS [9] se odnosi na tehnologije, metode, strategije i alate koji se koriste za hvatanje, obradu, spremanje, pripremu i dostavu podataka i dokumenata nekoj organizaciji ili procesu.ECMS kombinira irok spektar tehnologija i komponenti, od kojih se neke mogu koristiti i samostalno, odvojeno od samog ECMS-a.

Pet glavnih komponenti ECMS-a su: Hvatanje podataka Obrada podataka Spremanje podataka Obrada podataka Dostava podatakaTe komponente su definirane od strane AIIM-a (Association for Information and Image Management International). Komponenta obrada podataka tradicionalno sadri sljedeih pet komponenata: Obrada podataka (DM) Kaloboridacija (groupware) WCMS (Web CMS) Spremanje podataka na medije (RM record managment) Workflow/business process managment (BPM)

DMS Document managment systemDocument managment system (DMS) [10] je sistem raunala ili vie aplikacija koji se koriste za praenje i spremanje elektronikih dokumenata i/ili fotografija papirnatih dokumenata. esto dolazi kao komponenta ECMS-a.Komponente DMS-a su: Metadata (kljune rijei, opis dokumenta, vlasnik dokumenta... koriste se prilikom pretraivanja dokumenata kao identifikacija dokumenta) Integracija (podravanje vie razliitih standarda, tako da se isti dokument moe koristiti na vie razliitih platformi) Hvatanje podataka (prilikom skeniranja fotografija esto se koristi OCR (Optical character recognition) da bi se tekst na slici pretvori u metadata podatak) Indeksiranje (davanje jedinstvenog broja ili oznake svakom dokumentu) Spremanje dokumenata Dohvaanje dokumenata Distribucija dokumenata Sigurnost dokumenata Pretraivanje dokumenata Objavljivanje dokumenata

MCMS - Mobile Content Managment System MCMS je tip CMS-a koji se koristi kod mobilnih ureaja (Smart phones, mobiteli, PDA...).Ovaj tip CMS-a mora biti u stanju pohraniti, obraditi i dostaviti podatke u obliku kakav podravaju mobilne ureaji. Prilikom ispunjenja svih zahtjeva mora se misliti i na kanal kojim e se podaci prenositi (npr. ograniena brzina beinog Interneta). Takoer, prikaz podataka mora biti prilagoen prikazivanju na zaslonu mobilnih ureaja, koji su dosta manje nego zaslon prijenosnih raunala ili stolnih raunala. Kompatibilnost sa to veih brojem ureaja je jo jedna od kljunih stavki.CCMS - Component Content Management SystemsCCMS [11] vri kontrolu na dokumentima na razini komponenata, za razliku od ostalih CMS-ova koji kontrolu vre nad samim dokumentima. Svaka komponenta je posebna za sebe. Komponenta moe biti tema, koncept ili zadatak. Komponente mogu biti velike kao poglavlje ili male kao jedna jedina rije.Svaka komponenta ima ivotni vijek, vlasnika, verziju, ogranienja pristupa i koritenja, te se moe pratiti individualno ili kao dio vee cjeline.Prednosti koritenja ovakvog sustava su: Vea uinkovitost Manji trokovi odravanja Manji trokovi dostave Manji trokovi prebacivanjaCCM se moe koristiti samostalno ili kao dio nekog drugo CMS-a (npr WEB CMS-a).

WCMS Web content management systemWCMS (WCM ili Web CMS) [12] je CMS implementiran kao web aplikacija, koja slui kreiranju i odravanju HTML sadraja. Namijenjen je odravanju velikih i dinamikih HTML sadraja. Osnovne funkcije WCMS-a su: kreiranje, odravanje, izmjena, brisanje HTML sadraja i ostale nune funkcije koje se odnose na jednu dinamiku Internet stranicu.WCMS je osmiljen tako da i korisnici koji imaju veoma malo znanja o web programiranju i/ili markup jezicima mogu jednostavno i brzo izmijeniti eljeni sadraj stranice. Glavni zahtjev WCMS-a je da administratori, koji nisu tehniki obrazovani kao ljudi koji razvijaju Internet stranice, mogu bez ikakvih potekoa odravati Internet stranicu putem WCMS-a.Za spremanje podataka WCMS uglavnom koristi baze podataka (npr. mysql) ili XML datoteke.Administracija WCMS-a se obavlja preko suelja u Internet pretraivau, iako neki sustavi zahtijevaju koritenje takozvanog fat klijenta, no to je rijetkost.Svaki WCMS ima prezentacijski dio i administrativni dio. Prezentacijski dio je onaj na kojem krajnji korisnik dolazi do samog sadraja, te preko njega vri interakciju sa podacima. Administrativni dio je dio koji nije dostupan svim korisnicima, za razliku od prezentacijskog dijela (iako ni on nije nuno vidljiv korisni