buskerud fylkesbibliotek presenterer ungdoms- bøker · pdf file...

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r

  f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 3

  bøker NYE ungdoms-

  buskerud.fylkesbibl.no

 • 2

  Hilsen fra sjefen ....................................................................................................................s 3 Ungdomsbokgildet for 10. gang ...........................................................................................s 4 Ask, Lene: Neste gang blir alt riktig. Presentert av Randi Helgerud ...................................s 5 Baugstø, Line: Camilla Collett – født Wergeland. Presentert av Marit Gautneb ..................s 6 Bjärbo, Lisa: Alt jeg sier er sant. Presentert av Marit Gautneb ............................................s 7 Bruheim, Magnhild: Det som er sant. Presentert av Vera Grønborg Aubert ........................s 8 Bøge, Kari: Slutt. Presentert av Randi Helgerud ..................................................................s 9 Chbosky, Stephen: Fordelene ved å være veggpryd. Presentert av Beate Ranheim ............s 10 Ewo, Jon: 1920. Presentert av Marit Gautneb ......................................................................s 11 Green, John: Faen ta skjebnen. Presentert av Beate Ranheim .............................................s 12 Green, John: Hvem er du, Alaska? Presentert av Stig Elvis Furset ......................................s 13 Hått. Oversatt av Gry Brenna. Presentert av Mari Nordø Pettersen .....................................s 14 Johnsen, Kjetil: Hodeløs (Velkommen til helvete 1). Presentert av Mari Nordø Pettersen ...s 15 Khan, Mahmona: Fra Oslo til Lahore. Presentert av Beate Ranheim ..................................s 16 Khemiri, Jonas H.: Jeg ringer mine brødre. Presentert av Randi Helgerud .........................s 17 Lecca, Nicola: Den forhatte kroppen. Presentert av Randi Helgerud ...................................s 18 Lyga, Barry: I hunt killers. Presentert av Stig Elvis Furset ..................................................s 19 Micaelsen, Vera: Hyperpubertet. Presentert av Marit Gautneb ............................................s 20 Palacio, R. J.: Mirakel. Presentert av Randi Helgerud ..........................................................s 21 Pettersen, Siri.: Odinsbarn (Ravneringene 1). Presentert av Mari Nordø Pettersen .............s 22 Roth, Veronica: Divergent, (Divergent 1). Presentert av Beate Ranheim .............................s 23 Saanum, Kari: Elefanten i rommet. Presentert av Vera Grønborg Aubert.............................s 24 Scarrow, Alex: Time Riders, (Time Riders 1). Presentert av Beate Ranheim .......................s 25 Shannon, Samantha: Drømmegjengeren, (The Bone Season 1). Presentert av Stig Elvis Furset ..............................................................................................s 26 Sortland Bjørn / Tronstad, Tyra Teodora: Det blir pinlig uansett. Presentert av Vera Grønborg Aubert .....................................................................................s 27 Sortland, Gaute: The rise and fall of Gøran Trohaug. Presentert av Vera Grønborg Aubert .....................................................................................s 28 Stalsberg, Tom / Stalsberg, Ruben Espinoza: Jakten på Messi. Presentert av Stig Elvis Furset ..............................................................................................s 29 Tornes, Tonje: Hulder (Kire 1). Presentert av Mari Nordø Pettersen ...................................s 30 Valeur, Christian: Sprengt monster. Presentert av Stig Elvis Furset .....................................s 31 Vendel, Edward van de / Anoush Elman: Lykkefinneren. Presentert av Mari Nordø Pettersen ......................................................................................s 32 Webber, Tammara: Easy. Presentert av Marit Gautneb.........................................................s 33 Forfattermøte: Linn T. Sunne. Intervju ved Beate Ranheim .................................................s 34 Trendrapport ved Stig Elvis Furset .......................................................................................s 36

  INNHOLD

 • 3

  Barn og unge er de viktigste leserne. Uten dem

  får vi ingen voksne lesere. Og de viktigste

  leseropplevelsene har vi i barndommen.

  Sverre Henmo, forlagsredaktør Aschehoug

  Jeg er skikkelig stolt over å kunne presentere dette heftet med bokomtalene fra årets Ungdomsbokgilde.

  Årets gilde var det tiende i rekken,og et foreløpig høydepunkt i utviklingen og utbredelsen av en type formidling som Buskerud fylkesbibliotek sjøl har utvikla.

  Vi mønstrer en voksende skare entusiastiske mennesker som på ulike hold tenner og nærer lesegledens ild hos unge mennesker. I første rekke bibliotekarer og lærere, men etter hvert også lærerstudenter, bokhandlere, forlagsfolk og andre assosierte.

  Litteraturformidlerne våre tar utgangspunkt i leseropplevelsen. Formidlingen er subjektiv men samtidig profesjonell. Forfattere gir innblikk i sine forfatterskap, ungdom slipper selv til med sine favoritter og vi gis et faglig dypdykk i feltet ungdom og lesing.

  Det hele underlegges teaterfaglig regi og framstår som en forestilling. Gildet skal fremme leselyst og leseglede hos ungdom – derfor må det vekke dette hos tilhørerne, som så i sin tur skal møte sitt ungdommelige publikum direkte.

  Nå holder du et minne fra siste gilde i hånda, i form av et trykt hefte med omtaler av et skjønnsomt utvalg av årets ungdomsbøker. La det komme til nytte og glede for deg sjøl og gjerne også for andre.

  God lesning!

  Med vennlig hilsen Trond Minken fylkesbiblioteksjef

  HILSEN FRA SJEFEN:

 • 4

  Hvert år lager Buskerud fylkesbibliotek heftet Nye ungdomsbøker. Det sendes alle bibliotek, ungdomsskoler og videregående skoler i fylket, dessuten ulike fagmiljøer. I heftet finner du omtale av utvalgte ungdomsbøker presentert på Ungdomsbokgildet i oktober 2013.

  Gjennom Ungdomsbokgildet ønsker vi å gi leseglede og kompetanse på ungdomslitteratur til dem som møter ungdom hver dag og skal formidle litteratur videre.

  Buskerud fylkesbibliotek arrangerte det første Ungdomsbokgildet i 2005 med 33 påmeldte. I år hadde vi ny deltagerrekord med over 200 deltagere.

  Med Ungdomsbokgildet ønsker vi å sette fokus på ungdomslitteratur. Ettersom vi ikke kan nå alle ungdommer i fylket, satser vi på dem som formidler til ungdom, for eksempel lærere og bibliotekarer. Vi gir kunnskap og inspirasjon som disse kan gi videre.

  Ungdomsbokgildet inneholder presentasjon av nye ungdomsbøker. Vi velger ut rundt tretti bøker som vi ønsker å fremheve hvert år. Vi arbeider mye med å gjøre litteraturformidlingen god, personlig

  og levende, ofte med profesjonell instruktør. Vi drøfter utvalget av bøker med hensyn til sjangerbredde, aldersmessig spredning og selvsagt kvalitet. Et nært samarbeid med forlagene gjør at vi ofte får lest manus før boka foreligger, og kan være i forkant.

  Ungdomsbokgildet inneholder også foredrag og presentasjon av forfattere. Ungdom bidrar med innspill om egen lesing, vurdering av enkelte bøker og leseprosjekter de er del av.

  Gildet er i kontinuerlig utvikling. Vi bruker aktivt evalueringene fra deltagerne til å drøfte hva som kan forbedres.

  Ungdomsbokgildet streames, og presentasjonene er å finne på nettsidene våre.

  Tilbakemeldingene på Ungdomsbokgildet har hele veien vært svært positive. Vi gleder oss stort over at Ungdomsbokgildet har fått den posisjonen det nå har, som en viktig arena for formidling av ungdomslitteratur.

  Bruk heftet til hjelp og inspirasjon!

  Vera Grønborg Aubert prosjektleder

  UNGDOMSBOKGILDET - for 10. gang!

  Bøkene er presentert av: Vera Grønborg Aubert – Buskerud fylkesbibliotek Stig Elvis Furset – Buskerud fylkesbibliotek

  Marit Gautneb – Gulskogen skole

  Randi Helgerud – Drammen videregående skole Mari Nordø Pettersen – Drammen bibliotek Beate Ranheim – Buskerud fylkesbibliotek

 • 55

  Lene Ask

  Neste gang blir alt riktig Jippi 2012 Presentert av Randi Helgerud

  Når jeg leser gode bøker som engasjerer, så produseres det automatisk en visualisering i hodet mitt. Klare bilder av hovedpersonen, hus og miljø – hele settingen. Nå har jeg lest en tegneserieroman av Lene Ask. Hun har både skrevet og tegnet.

  Jeg ble nysgjerrig på den litt triste jenta vi ser på forsiden av boka, forsiktig bak en dør på gløtt.

  Det høres kanskje litt overdrevent ut å kalle denne lesningen en totalopplevelse, men i småskala-målestokk vil jeg kalle min leseopplevelse for akkurat det.

  Lene Ask gir oss et bilde av bibliotekaren Marit og hennes hverdagsliv på jobb i Oslo. Parallelt med dette får vi lange blikk tilbake til hennes barndom og oppvekst på landet, i et utpreget kristent hjem.

  Familien består av en koselig, omsorgsfull far, en snurpete og lite kommunikativ mor, med mye hodepine og svært opptatt av sykdom. I følge Marit har hun direkte billett til himmelen. Det går så langt at Marit uttrykker et hat i forhold til moren. Det topper seg på julaften, og Marit klipper i stykker den fine genseren moren har strikket til henne.

  Marits urbane, intellektuelle og litt radikale livsførsel står i kontrast til det gamle, tradisjonelle livet hjemme i bygda.

  Når Marit kommer hjem til farens begravelse, treffer hun igjen Martin, nabogutten som hun vokste opp med. H