bystrategi for drammen 2013-2036

10
Bystrategi for Drammen 2013- 2036 Kontaktutvalget for næringslivet 19.mars Oppsummering medvirkningsproses s Kari Solberg Økland prosjektleder bystrategi

Upload: julian-zamora

Post on 30-Dec-2015

27 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Bystrategi for Drammen 2013-2036. Kontaktutvalget for næringslivet 19.mars Oppsummering medvirkningsprosess Kari Solberg Økland prosjektleder bystrategi. Medvirkningsprosessen - fakta. Fremtidsutstillingen 2 000-2 500 på fremtidsutstillingen Drammen2036 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Bystrategi for Drammen 2013-2036

Kontaktutvalget for næringslivet 19.mars

Oppsummering medvirkningsprosess

Kari Solberg Øklandprosjektleder bystrategi

Page 2: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosessen - fakta

Fremtidsutstillingen •2 000-2 500 på fremtidsutstillingen Drammen2036

• 40-50 byutviklingsforslag på bykart over Drammen sentrum• 121 personer med enda flere byutviklingsforslag i gjestebøker

Page 3: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosessen - fakta

Digitale/sosiale medier • 10 oppslag på facebook lest 8000 ganger • 2800 besøkende, 19 blogginnlegg m/kommentarer på www.drammen2036.no• 224 personer fra annonse dt.no og inn på blogg

Filmer om fremtidsbildene• Youtube, facebook, blogg, hjemmesider • I gjennomsnitt 1 500 visninger av hver av filmene om fremtidsbildene

• ”Reklamefilmen” for medvirkningsprosessen vist 700 ganger + kinovisninger

Page 4: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosessen - fakta

Fremtidsverksteder• 250 på fire fremtidsverksteder (alle innom utstillingen)

• 70 repr. for frivilligheten/organisasjonslivet• 120 repr. næringslivet, studenter og elever vgs.• 30 repr. nabokommuner og regionale myndigheter• 30 repr. bystyrekomiteene

Page 5: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosessen - fakta

Andre innspill som omfattes av medvirkningsprosessen• Byjubileets ungdomspanel (ungdomsbyen 2036) • Byjubileets kunst- og kulturpanel (kunst og kulturbyen 2036)• Pensjonistuniversitetet (Noe å leve av, med og for i 2036) • Mediehuset DT, BVD, DNF (Kunnskapsbyen)• Drammen idrettsråd (Dialogbyen)• Trygg trafikk (Myke trafikanter)

Page 6: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Viktigst for bylivet? (prioritert rekkefølge)

Utdanning og attraktive arbeidsplasser

• Studietilbud utviklet sammen med regionens næringsliv, universitet (40, Globus)• Spennende, helserelaterte arbeidsplasser (sykehus, univ., privat/off.) (37, Friskus)• Norges beste skole (35, Globus)• Drammen i en region med internasjonale, høytekn. Bedrifter (27, Globus)

Opplevelser og aktivitet• Internasjonalt og frodig uteliv (22, Inspiritus)• Mangfoldig fritidstilbud, viktig for bosettingen (18, Friskus)

Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs

Page 7: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs

Prioriterte innspill - SWOT (92 innspill til sammen)Drammens sterke sider og muligheter

Effektive transportløsninger, utdanning og bymiljø• Beliggenhet, knutepunkt vei/bane, person/godstransport (logistikk) (felles)• Satsingen på hele utdanningsløpet (universitet viktig) (Globus)• Konsistent og vellykket satsing på bymiljø (naturbania) (felles)• Satsingen har bidratt til godt omdømme (felles)

Godt samarbeidsklima, allsidig og profilert næringsliv• Godt samarbeidsklima mellom kommune, næringsliv og samfunn (felles)• Særlig styrke Drammen/regionen – helse og teknologi (subsea) (Globus, Friskus)• Allsidig næringsliv, bør fortsette (felles)

Page 8: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs

Prioriterte innspill - SWOT Drammens svakheter og utfordringer

Samarbeidsklima, infrastruktur, studentvilkår• For mange kommuner, ikke godt nok samarbeidsklima• Svak infrastruktur, kapasitetsbegrensninger vei/bane/bredbånd (felles)• Studentmiljø og studentvilkår (bolig, fritid) (felles)

Sykehusdebatten, sentrumsutfordringer, boligtilbudet• Langvarig sykehusdiskusjon, sykehus må på plass i Drammen (Friskus)• Redusert tilgang til sentrum, samt kjøpesentra utenom sentrum (felles)• Kapasiteten i boligmarkedet/boligtilbudet (felles)

En rekke uprioriterte innspill skiller seg i liten grad fra de prioriterte innspillene.

Page 9: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosess, samlende tema

Felles for alle fremtidsbildene• Et differensiert og attraktivt boligtilbud • Effektive kollektive transportløsninger

• Inn/ut av regionen, person/gods • Internt i regionen (pendleparkering, bybane)• Mellom bydelene og sentrum • Internt i sentrum G/S (Bybane og flere broer over elven) • Mellom sentrum og marka (Gondol- og fløibane)

• Det regionale perspektivet, Drammens regionale rolle (Utdanning, opplevelser)• Bymiljø, byens estetiske og grønne profil

• Mellommenneskelige verdier, toleranse og fellesskap

Page 10: Bystrategi for Drammen 2013-2036

Medvirkningsprosess, samlende tema

Fra fremtidsbildene• Globus og Friskus – størst respons• Det internasjonale perspektivet (befolkning, studentmiljø, næring)• Utdanningstilbudet (fra barnehage til ”master” og ”mester”-utdanninger)• Positiv respons på næringsprofilen i alle tre fremtidsbilder – helse, teknologi, kreative næringer – beholde og videreutvikle mangfoldigheten i næringslivet!• Aktiv befolkning, frivillighet (OFS) – folkehelse – samfunnets evne til verdiskaping• Bedre ivaretakelse av ulike livssyn i kommunale tjenester • Drammen som sentrum for rikt handels- og opplevelsestilbud

• Akvarium, utstillinger, konsert/operahus, tivoli, mathall/fiskehall, nye idrettsarenaer, flere grønne lunger, overbygging av handlegater….