calendario 2014 "l'amico peloso. cani e gatti"

Download CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

Post on 14-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  1/17

  AJnlcb TkabsbCjhl k Ijttl

  0 4 : 6

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  2/17

  AJnlcb TkabsbCjhl k Ijttl

  Cbh la pjtrbclhlb fkaajTrbvlhclj fl HjpbalZukstj lhlzljtlvj cbhtrb

  la slstknj fkaaj cjnbrrjCbh la sbstkihb fka

  Ijrjhtk Flrlttl Jhlnjal Hjpbal

  0 4 : 6www.pmbtbpbals.bri

  | Skrilb JAKVVJ prkskhtjzlbhk | Pbsjhhj @JHFLKPL flckn`rk | Jhikab CJSVKAVPLBHK ek``rjlb || Jhhj CBHVK njiilb | Njrljhikaj CBHV[PSL bttb`rk | Erjhckscj FK CJPB skttkn`rk|

  | Njrcb IPJSSL ikhhjlb | Ilusy LKSCBHK hbvkn`rk | Ej`ljhj NJEEKVVBHK njrzb || Aulil NJEEKVVBHK iluihb | Jrlkaaj NJPVLHB auialb | Auclj SVBTTKAK cbpkrtlhj |

  | Njurb UKCCMLBHK prkejzlbhk | Iulfb ULAAJHL jibstb | @ruhj _JUJVVLKPB jprlak|

  TPBULHCLJ FL HJTBAL

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  3/17

  @lrlaab uh cjhk cmk hka iluihb 04:3 eu ajhcljtb fj uhjutb lh uh cjssbhkttbfkaalnnbhflzlj. Eu rjccbatb, sbccbrsb k curjtb, nj lh skiultb jl trjunl su`ltlfbpb trk nksl nbr.Lh jacuhl jn`uajtbrl vktkrlhjrl iluhibhb cjhl irjvknkhtk ekrltl pkr lcbn`jttlnkhtl cajhfkstlhl. K ebrsk qukaaj fkl ijttl hkrl cjtturjtl pkr prjtlcjrkrltl sjtjhlcl hbh sbab uhj akiikhfj nktrbpbaltjhj.Kvltljnb pbl fl pjrajrk fkaak skvlzlk ejttk j cjhl k ijttl fj jacuhl rjijzzlhlpkr trjscbrrkrk la abrb tknpb al`krb lh strjfj b fl jatrk stbrlk ja alnltkfkaalhcrkfl`lak.Vrj ial jhhl 54 k 94 sl cbaakzlbhjvjhb ial ja`un fl iurlhk, k trj qukstl ckrjjhcmk qukaab sua nbhfb fkial jhlnjal. K pbl sl jhfjvj ja clhknj pkr vkfkrk lan fl Yjat Flshky cbh jhlnjal `ubhl, fbacl, slnpjtlcl, unjhlzzjtl.Tbl aj cuaturj cjn`ljtj k lhvkck fl stbrlk cbnk Aj cjrlcj fkl :4: b IalJrlstbijttl l `jn`lhl mjhhb lnpjrjtb j cbhbsckrk Aj ijhi fkl fb`krnjh,cjrtbbh flskfucjtlvl k vlfkbijnk lh cul pkr sbprjvvlvkrk `lsbihj spjrjrk bnjssjcrjrk fl `bttk tuttb cl cmk slhcbhtrj, jhlnjal cbnprksl.Kpbcmk j cbherbhtb. Cuaturk flvkrsk.Zukstb cjakhfjrlb hjsck cbh alhtkhtb fl vbakr skhsl`lalzzjrk l `jn`lhl fl biilcbhtrb la njatrjttjnkhtb fkial jhlnjal.Ak cjnpjihk fl skhsl`lalzzjzlbhk fkial uatlnl jhhl sbhb trbppb spkssblhflrlzzjtk j uh pu``alcb jfuatb k c uh kvlfkhtk flstjccb cba nbhfbfkaalhejhzlj k fkaajfbaksckhzj.Zujhtl al`rl scbajstlcl cbhtkhibhb jhcbrj stbrlk fkflcjtk j ijttl k cjhl2

  Zujhtk stbrlk fl Ksbpb sbhb prkskhtl hkaak jhtbabilk2 Zujhtk `jn`lhkk `jn`lhl pbsslkfbhb uh al`rb suial jhlnjal2 Zujhtl fbckhtl fl ltjaljhbjsskihjhb jhcbrj tknl fja tltbab Pjccbhtj aj stbrlj fl uh cjhk b uh ijttbcmk mjl cbhbsclutb2Aj hbstrj lhlzljtlvj hjsck pkr skhsl`lalzzjrk ak lstltuzlbhl, akfltbrlj, aj scubaj,jehcm prkstlhb njiilbr jttkhzlbhk jaaj flvuaijzlbhk fkaaj cbhbsckhzj fkaajvltj jhlnjak k sl prkbccuplhb fl lhskihjrk sjhk ebrnk fl cbnpbrtjnkhtb,lh nbfb fj lhflrlzzjrk l hbstrl rjijzzl vkrsb uh cbnpbrtjnkhtb plcbhsjpkvbak k jttkhtb hkl cbherbhtl fkial jnlcl j qujttrb zjnpk.K lhbatrk, jhcmk fj qul ajhcljnb uh jppkaab cmk stljnb il flvuaijhfbjttrjvkrsb la cjhjak lhflpkhfkhtk Jrtlstl [tlal?Jfbttj uh ijttb b uh cjhk j flstjhzj[h jhlnjak lh cjsj jlutj j vlvkrk nkialb, cbh pl ilblj k flvkrtlnkhtb k nkttkfl `ubh unbrk.

  C pkr cml kcbhbnlcjnkhtk hbh pu pkrnkttkrskab, pkrcm spkhfkrk bihlnksk 04-64 kurb pu ksskrk fjvvkrb lnpkihjtlvb.Sk jnl l ijttl b l cjhl k cbhbscl qujacuhb cmk hk vbrrk``k uhb lh cjsj njhbh mj l sbafl hkckssjrl jaaj suj curj, jfbttjab tu j flstjhzj? ab rkijal k tllnpkihl j cbhtrl`ulrk ja sub njhtkhlnkhtb b j sbstkhkrhk lhtkrjnkhtk akspksk pkr tuttj aj suj vltj.

  Njrcb Njrjvlialj k Njsslnb Ulclhjhzj

  Trkejzlbhk

  Njurb UkccmlbhkNuihjhb fl Hjpbal (HJ)

  Nl pljck ebtbirjejrk ial jhlnjal pkrcm hbh jssunbhb uhj pbsj hka nbnkhtb fkacalcg, cbhtlhujhb jf ksskrk cl cmk sbhb hbhbstjhtk stljnb lnnbrtjajhfb aj abrblnnjilhk pkr la rkstb fka tknpb cmk vkrr.vkccmlbhknjurbDyjmbb.lt

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  4/17

  Lb amb cbhbsclutb @lrlaab. nbrtb la ilbrhb prlnj cmk pbtkssl jhfjrk jfjlutjrab j vlhckrk aj pjurj fkial unjhl. @lrlaab krj uh `kaalsslnb cjihkttb`ljhcb, cmk uh jfuatb njl flvkhtjtb jfua tb k njl stjtb `jn`lhb mj ejttbvbajrk fja hkstrlhb fl uhjutb lh cbrsj. @lrlaab fbpb fl jaabrj trknjvj cbnkuhj ebialj k qujhfb vkfkvj uh unjhb, ilrjvj aj ejcclj fjaa jatrj pjrtk. Hbhmj rkttb ja fbabrk, kf nbrtb. Lb vbakvb jlutjrab j tbrhjrk trj pkrsbhk cmkjnjhb k rlspkttjhb ial jhlnjal. Nj hbh ck amb ejttj.

  Hbh sbhb uh njib. Nj qujhfb la Cbnuhk fl Hjpbal nl mj hbnlhjtb

  Ijrjhtk fkl Flrlttl fkial Jhlnjal, mb crkfutb pkr uh nlhutb sbab, cmkqujacuhb vbakssk cbhskihjrnl uhj `jccmkttj njilcj. Il, pkrcm cl vubakprbprlb qukaaj, j vbatk, pkr rlsb avkrk prb`aknl vkccml k furl cbnk aj crbstj fluhj ruiilhk cmk hbh vj vlj. Nj aj `jccmkttj njilcj skcbhfb nk kslstk, ksbhb ak hubvk ikhkrjzlbhl. Sbhb abrb k abrb sbatjhtb cmk pbssbhb jlutjrcl jvlhckrk ak `jttjialk fkl flrlttl jhlnjal.

  Ul flcb cbnk sl cbnlhclj? lb jvkvb uh pjp nkflcb, k slh fj plccbalsslnjbfljvb aj vlvlskzlbhk. Aul flckvj? uh njak hkckssjrlb. K lb ial crkfkvb,nj hbh rlusclvb jf jcckttjrk cmk ial jhlnjal fbvksskrb sbeerlrk, sbeerlrk pkrhbl. Jvkvjnb tjhtl jhlnjal lh cjsj, ijttl, cjhl, k cjvjaal cmk jvkvjhb cbrsblh ijrk lnpbrtjhtl k brj krjhb lh pkhslbhk. Lb jvkvb uh fljabib cbh tuttl.Tjrajvjhb alhiuk flvkrsk, nj cbh tuttl rlusclvb j cbnuhlcjrk. Cbnk sl pujvkr succkssb lh qukstb2 Hbh j``ljnb stufljtb ak a lhiuk, kppurk nbatl ck aj

  ejhhb. Aj cmljvk fl tuttb la PLSTKVVB. K cmk cbs la rlspkttb2 Lnnjilhljnbfl trjccljrk uhj alhkj? qul jrrlvb lb, k fbpb cl skl tu. Zukstb tu pu ksskrkuhj pkrsbhj, nj jhcmk uh jhlnjak. Fbpb qukstj alhkj c la sub flrlttb fl hbhsbeerlrk, fl hbh ksskrk njatrjttjtb, fl jvkrk uhj prbprlj flihlt k ak prbprlkkslikhzk. Ksjttjnkhtk cbnk hbl. [hj alhkj cmk hbh `lsbihj njl flnkhtlcjrk.

  Stkaaj Ckrvjslb

  Ijrjhtk Flrlttl Jhlnjal Hjpbalijrjhtk.jhlnjalDcbnuhk.hjpbal.lt

  Trkskhtjzlbhk

  Skrilb JakttjHjpbal

  Aj cjpjclt fl flvkrtlrsl skhzj tknpb ... qukstb qukaab cmk jfbrb hkial jhlnjal.ckaa. 36=;9:0365

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  5/17

  ikhhjlb04:6

  AJnlcb Tkabsb

  Njrcb Irjssl

  Sjhtjrcjhikab fl Pbnjihj (Ph)

  \lh k yjhilsbija4

 • 7/27/2019 CALENDARIO 2014 "L'Amico Peloso. Cani e Gatti"

  6/17

  ek``rjlb04:6

  AJnlcb Tkabsb

  Jhikab Cjstkatrlbhk

  Krcbajhb (HJ)

  [hj fbackzzj lhhltj slj l cjhl cmk la slihbrk cmk alpbrtjvj, hka `jlajnnk fl vlj Vbakfb skn`rjvjhb j

  abrb jilb pkr huaaj tur`jtl fja cjbs clrcbstjhtk.tka. 333 34=:65:

  :03

  6;59=