carissimus 52

Download Carissimus 52

Post on 12-Jul-2015

1.894 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zastanawiaem si nad tym przygldajc si projektowi okadki nowego Carissimusa i szczerze powiedziawszy, miaem wtpliwoci. Z pomoc przyszo mi sowo Boe, ktre przecie mwi: Powszechnie o was wiadomo, ecie listem Chrystusowym. (2 Kor 3,3) Listem od Pana Boga moe by wiadectwo ycia innych ludzi. Po chwili zrozumiaem, e tak naprawd chciabym zna odpowied na pytanie: czy moliwy jest taki kontakt z Bogiem, jaki mamy z rnymi bliskimi nam osobami. Wiem, e Bg przemawia do ludzkoci na rne sposoby, ale czy mwi do mnie? Caa sprawa przedstawia mi si jeszcze janiej, gdy ostatnio dostaem paczk, w ktrej znajdoway si: ksika i list. Ksika bya naprawd pasjonujca i dugo czekaem, eby dosta j do swoich rk. Okazao si jednak, e ciekawsze jest dla mnie to, co napisane w licie, bo tam kade proste sowo dotyka serca bardziej, ni najoryginalniejsze zdania ulubionego publicysty. Podobnie jest z naszym syszeniem Pana Boga. Jego komunikatw w wiecie jest mnstwo, ale kady z nas obdarowany jest innym odcieniem duchowego suchu. Z tego powodu niektre sposoby mwienia Pana Boga dopasowuj si idealnie do naszej duszy, co sprawia, e czujemy Jego blisko i mio. Na amach naszego Carissimusa, oprcz oczekiwanych przez wielu prezentacji pierwszego roku nowicjatu, ukazujemy palet odmiennych wraliwoci duchowych nowicjuszy. Chcemy zainspirowa kadego, kto pragnie lepiej sysze gos Boga i prbuje odpowiedzie na Jego gos.Pismo na prawach rkopisu Wydawca: Nowicjat Prowincji Polski Poudniowej Towarzystwa Jezusowego Kurator numeru: o. Andrzej Ggotek SJ Redakcja: Piotr Stanowski, Tomasz Lipa Grafika: Piotr Chydziski Skad: Baej Sikora Adres redakcji: Stara Wie 778, 36-200 Brzozw Tel: 0-13 434 11 13 E-mail: nowicjat@gmail.com Strona internetowa: nowicjat.deon.pl Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej

C

CARISSIMUS 52Spis treciArtyzm Stwrcy z dzienniczka rowerzysty. 4 Historia biblijna histori kadego czowieka 6 Biblia opowiada nie tylko histori minionych czasw, ale take indywidualn przeszo, teraniejszo i przyszo kadego chrzecijanina. Wszyscy jedynie bekoczemy mwic o Bogu 9 Biografia czowieka, ktry przygotowa Koci na Vaticanum Secundum Ujrze Oblicze Zmartwychwstaego Pana Niewiarygodne fakty zwizane z tzw. caunem z Manopello. 13

zy Bg pisze do ludzi listy? Bg prawdziwym mecenasem pikna stworzenia

Serce ktre pragnie, czyli o mocy Eucharystii 15 Pikna opowie, ktra wydarzya si naprawd. Chcesz do niej doczy? Mistyczna mio krzya 17 Prawdziwe znaczenie krzya mona odczyta dziki mistyce mioci, do ktrej przeywania zaproszony jest kady. Trick modlitwy 19 Czasami kontakt z Panem Bogiem nie jest prost spraw. Trzeba wic zastosowa jaki trick, trick modlitwy. Zawd: Prorok - czyli Bg mwi przez czowieka 21 Aspekty prorockiej kariery w oparciu o ycie o. Piotra Skargi SI. Mska odpowied 23 Mczyni chc odpowiada Bogu po msku i konkretnie. Ale co to znaczy? O mskoci wiadcz: sia, odpowiedzialno, mdro i honor. Kurier Nowicyacki 25 A w nim najciekawsze wydarzenia minionego roku formacyjnego, a take Kcik kulinarny s. Marii A Sowo stao si ciaem - niezmienno Boego powoania 33 Zobacz, e ty i twoje pragnienia to najwiksze arcydzieo Pana Boga. Prezentacje nowicjuszy Pierwszego roku czyli Opowieci ze Starej Szafy... 36

Piotr Stanowski

Najlepsza inwestycja 46 wiat finansw i wiat wiary s sobie blisze ni nam si wydaje By uczniem i czyni uczniw 48 Wywiad z o. Andrzejem Migaczem o jego powoaniu, o tym jak dzisiaj mona usysze gos Boga i o genezie wsplnoty Magis.Camino de Santiago - turystyka czy pielgrzymowanie? 52 Perypetie Michaa Krudysza na najsynniejszym szlaku pielgrzymkowym Europy.

Projekt okadki: pani Ewa Gnatkowska, www.makromrowka.pl. Korekta tekstw: pani Maria Myka. Serdecznie dzikujemy za pomoc!

-3-

Bg prawdziwym mecenasem pikna stworzenia

ianem artu okrelibym kad ch ukazania obrazu Boga przez czowieka, a ju w szczeglnoci w postaci starowinka z brod, ktry ledwo, co zipie i ze stwrczego wyrachowania ma stale srogi wyraz twarzy. Kada twrcza impresja, ktra stara si nada Bogu ksztaty ludzkie, zazwyczaj prowadzi do nikd i jest wycznie chci zobrazowania Tego, ktrego nikt nigdy nie oglda. wiat nie zamyka si jednak w obrazach rki ludzkiej. Dzieo stworzenia to najpikniejszy wizerunek Boga, w ktrym On sam nam siebie przedstawi. Odkrywanie Boga w przyrodzie jest ogromnym wyzwaniem. Trapi si tym od wiekw naukowcy, ktrzy z kadym kolejnym odkryciem, zastanawiaj si, jak takie co jak wiat mogo powsta i jak moe stale istnie i jedyne, co potrafi wypowiedzie po kolejnym dokonaniu odkrywczym, to albo nieprawdopodobne!, albo niesamowite, lub te jakiekolwiek inne ze sw, majce wydwik ogromnego zdziwienia i podziwu jednoczenie.

M

Nie kady jednak jest naukowcem i nie wszyscy musz dochodzi, po co jaki tam proton lata po orbicie pierwiastka ununubium. Pierwsi ludzie nie mieli mikroskopw, eby obserwowa pod nimi budow lewego tylnego odna mrwki, ani te teleskopw, eby widzie odlege gwiazdy z bliska. Swoimi oczami prbowali dostrzega dziury w Ksiycu, sucha w uszach szelestu lici w dzikim lesie, czu w nosie zapach rosy o poranku i dotyka stopami rozpalonego socem piasku na play. Dziki temu czuli, e yj oraz e ich egzystencja nie jest utkana wycznie szaroci dnia i trudem przetrwania, lecz i piknem otoczenia. Bg jest obecny szczeglnie tam, gdzie Go, wbrew pozorom, nie wida. Jego przebywanie nie ujawnia si w wielkich znakach i porywach (cho nie mwi, e i tak nie bywa). Jest wszechmogcy i wszechobecny, ale i dyskretny. Wydawa by si mogo, e przez to i niedostrzegalny. Percepcja jednak ludzka nie zamyka si wycznie na tym, co jest moliwe do odczucia zmysami, ale zawiera w sobie take mo-

-4-

liwo wyniesienia si ponad to odczuwania transcendencji, Boga w niewidzialnej postaci, w rzeczach widzialnych. Pikno stworzenia czy nie takim mianem mona by okreli otaczajc nas rzeczywisto? Czowiek ma praktycznie nieskoczone zdolnoci rozwoju technicznego, co pokazuje historia ogromne pole dziaania, ale jednoczenie wci, na przestrzeni wiekw, chce otacza si piknem. Dlaczego? Bo Bg stworzy czowieka na swoje podobiestwo i na swj obraz. Dlatego te czowiek ten, czy tego chce, czy te nie, ma w sobie zakodowane pragnienie pikna i doskonaoci na wzr swojego Stworzyciela Boga, ktry Sam stanowi pikno. Prawdziwe jednak odkrywanie Boga w przyrodzie dokonuje si w praktyce. Ostatnie moje wakacje spdziem, w duej czci, na wyprawie rowerowej

przynosiy mi pytanie skoro wszystko tutaj jest tak idealne i pikne, wrcz zahaczajce o idyll, to jake pikny i cudowny musi by ich Stwrca! Innym razem, wjedajc w coraz gstsz mg, jawnie czu byo Bo obecno, ktry nie przychodzi w wichrze i ogniu, lecz w lekkim powiewie nawiedza dusz czowieka. Kiedy widzi si wycznie kocwk opony swojego roweru, a zdanym jest si wtedy na drodze wycznie na Bo Opatrzno, wtedy jeszcze bardziej poczu mona to, e Bg nigdy nie oddali si od czowieka, lecz stale nad nim czuwa. A co najlepsze, postawi te przy nim osobistego Anioa Stra, a take da mu mdro i roztropno, by Bogu ufa. Bg nie jest Bogiem deistycznym, ktry stworzy wszechwiat, zostawiajc jednoczenie tak wspaniae swoje dzieo na pastw losu. Nie jest te Bogiem

po Rumunii. Setki przemierzonych kilometrw, litry potu i tysice obrotw pedaw. Wszystko to by odkrywa nieznane i przey fascynujc przygod. Rower za ma to do siebie, e umoliwia nie tylko ekologiczny i tani transport, ale jest te wspaniaym rodkiem komunikacji, pozwalajcym na podziwianie mijanych miejsc w zdecydowanie dogodniejszy sposb ni w samochodzie lub te w pocigu. Sednem jednak sprawy jest mj wysiek wkadany w poruszanie si roweru, ktry owocuje podziwianiem mijanych krajobrazw. Rumunia jest w duej czci krajem grzystym, a jak wiadomo im wyej, tym do Boga bliej. Wszystkie mijane wzniesienia, doliny, rzeki i jeziora,

panteistycznym, ktry obecny jest wycznie w Swoim stworzeniu i nie wymaga niczego od czowieka, bo zatopiony jest w Swoich dzieach i tam naley Go wycznie szuka (a waciwie po co Go szuka, skoro jest obecny wszdzie?). Bg jest Bogiem wszechmocnym, wszechobecnym, a jednoczenie dobrym i penym aski, hojnie darzcym Swj lud. Jest Bogiem bliskim, ktry pragnie, aby kady czowiek pozna Go i dowiadcza w peni Jego wspaniaej mioci. Jest On prawdziwym mecenasem sztuki Stworzycielem dbajcym i wci troszczcym si o rozwj Swojego wspaniaego dziea, jakim jest wiat i jego mieszkacy.

Piotr Chydziski

-5-

Historia biblijna histori kadego czowiekaedn z najbardziej podstawowych, a zarazem najbardziej zapoznanych prawd chrzecijastwa jest historyczno procesu objawiania si Boga. Bg ydw i Chrzecijan jest zarazem Bogiem ich historii. W przeciwiestwie do wikszoci prastarych kultw i wierze religijnych, w ktrych wydarzenia o charakterze boskim miay miejsce w jakim mitologicznym przedczasie, religijno judeochrzecijaska od samego pocztku staa na fundamencie stopniowego objawiania si Boga w dziejach wiata. Wspczeni chrzecijanie, uczc si od dziecistwa podanej im ju na tacy i opakowanej w system dogmatw doktryny religijnej, zapominaj, e ich Bg nie objawi si wiatu od razu w caoci swej prawdy, lecz odsania si przed czowiekiem stopniowo, krok po kroku. Win za to, e o tym nie pamitamy, ponosi w duej mierze - wiodca w historii Kocioa - filozofia tomistyczna, ktra ubraa Boga w paszcz arystotelesowskiego Nieruchomego Poruszyciela, czym sprawia, e dzisiaj mylimy o Nim jako o pozaczasowej istocie, ktra z perspektywy swej wiecznoci spoglda na nasze ziemskie losy. Tak jednak nie jest. Bg gboko uwika si w histori i razem z czowiekiem j wsptworzy i w niej czowieka zbawia. Wspln drog Boga i czowieka poprzez dzieje opisuje Pismo wite obu Testamentw. Tutaj jednak wkrada si kolejna trudno. Czsto syszymy z kocielnej ambony, e sowo Biblii jest sowem ywym. Jednoczenie czytamy je jednak jak jak kronik historyczn, ktra opisuje wydarzenia sprzed wielu setek lat. Bg wprawdzie objawi si w rzeczywistoci historycznej, ale jest to historia tak odlega, e niemale mitologiczna. Fakt, e Sowo Boe jest ywe

Recommended

View more >