carnetov portal za škole - godiŠnji plan i …...godišnji plan i program rada strojarske...

of 35 /35
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2015./2016. Rujan 2015.

Author: others

Post on 23-Feb-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ŠK. GOD. 2015./2016.

Rujan 2015.

Page 2: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

2

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE 3

1. UVJETI RADA

1.1. PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI 4

1.2. LJUDSKI POTENCIJALI 6

1.3. UVJETI UPISANIH PROGRAMA 7

2. PODATCI O UČENICIMA 8

3. PLANIRANI GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 9 A) opće-obrazovni dio

B) stručno-teorijski dio C) praktični dio

4. ZADUŽENJA NASTAVNIKA 15 -podjela nastave -zaduženja nastavnika -raspored nastave

5. KALENDAR AKTIVNOSTI 15

6. PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI 18 7. IZVEDBENI PROGRAMI 19

8. PROGRAM TIJELA ŠKOLE 19

9. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 34

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE 34

11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI 34

12. PROGRAM MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLI 34

Page 3: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

3

Temeljem članka 28.,stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87./08.,

86/09., 92/10.,105/10.,-ispr.,90/11, 16/12.,86/12.,126/12-proč.tekst,94/13. i 152/14.)i članka 12. Statuta

Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, na prijedlog ravnatelja Školski odbor je na sjednici održanoj 30.

rujna 2015. donio

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

UVODNE NAPOMENE

Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića za školsku godinu

2015./2016. napravljen je na temelju nastavnih planova i programa i za normalne uvjete s 35 radnih

tjedana za prvi, drugi i treći razred i 32 tjedna za završne razrede.

Odgojno obrazovni rad programa planiran je prema:

Računalni tehničar za strojarstvo,

- 1., 2.,3. i 4. razred - Izmjenjeni nastavni plan Računalnog tehničara za strojarstvo od 2011.godine,

Tehničar za mehatroniku (041004), sektor elektrotehnike,

- 1., 2.,3. i 4.razred - Izmjenjeni nastavni plan Tehničara za mehatroniku od 2011.godine,

Tehničar za energetiku (010404)

- 1.,2.,3. i 4. razred - Nastavni plan i okvirni program za područje strojarstva (A) iz 1996. godine,

Planovi i programi ostalih oblika nastave (dodatna, dopunska, slobodne aktivnosti) napravljeni

su na temelju interesa učenika i mogućnosti škole te u okviru broja sati u odnosu na broj razreda

škole, a detaljno su prikazani u školskom kurikulumu.

Izrada izvedbenih programa svih djelatnika u nastavnom procesu i stručnih tijela škole, kao i

njihova realizacija je u skladu sa zahtjevima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Page 4: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

4

1. UVJETI RADA

1.1. PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI

U svrhu kvalitetnog obrazovnog procesa u ovoj školskoj godini kao i prethodnih godina u planu je kabinetska nastava u jednoj produženoj smjeni.

Radni prostor i oprema

Teorijska nastava – Konavoska 2 uč. predmet oprema nastavnik RM m

2

I.kat 2101 Hrvatski jezik TV, računalo, projektor, grafoskop Z. Pušić 30 49,6

2102 Strani jezik TV, računalo, projektor, grafoskop, CD-radio M. Jašarević 30 41,7

2103 Geografija, kemija, bilogija

računalo, projektor, grafoskop karte, globus

R. Lončar N. Podgorelec

30 41,7

2104 Multimedija-TC, Računalstvo

15 računala P IV LCD monitori, printer laser, internet , server, softver CATIA projektor, prijenosno računalo pametna ploča

A. Mrakovčić B. Galenić

15 30

113,3

2105 Pomoćna učiona - 20 29,8

2106 PIG, etika, vjeronauk TV, DVD-video, 30 41,7

2107 Matematika Trokuti, šestar Prijenosno računalo

K. Ivezić Z. Grgić

30 41,7

2108 Fizika 2 seta Cornelsen, prijenosno računalo B. Galenić 30 73,3

II.kat 2201 Tehnička mehanika Softver PIA 30 50,5

2202 Elementi strojeva Prijenosno računalo D. M. Trajbar 30 41,7

2203 Obrada materijala Prijenosno računalo A. M. Sutlović 30 41,7

2204 Računalstvo 10+1 računalo, printer laser-color prijenosno računalo, internet, interna mreža,

D. Priselac 10 20

80,1

2205 Upravljanje i regulacija

HPS didaktičke ploče, osciloskop PLC siemens1200- 6 mjesta, Klockner-1 mjesto, računala

S. Tatar 12 29,8

2206 Elektrotehnika ispravljač, osciloskop, set De Lorenzo računalo Athlon, 21“ monitor, grafoskop

S. Tatar N. Pejda

30 41,7

2207 TD, TS P. Katić 30 41,7

2208 HIP 1+1 didaktička ploča FESTO 1+1 kompresor računalo, projektor 2 prijenosna računala

D. Reljić 24 73,3

stručne i administrativne službe, Konavoska 2 2010 Zbornica TV-LCD94 računalo,

printer laser 2001 Ravnatelj

računalo, printer color laser, internet prijenosno računalo, prijenosni projektor

2004 Katedra I - 2002 Tajništvo računalo, multifunkc. uređaj, internet 2009 Katedra II računalo, printer laser 2003 Arhiva 3 računala, printer laser,

čitač bar koda, internet 2005 Pedagog računalo 2006 Računovodstvo računalo, printer laser/ iglični, internet 2007 Priprema nastave računalo, printer laser, kopirni uređaj 2008 Internet audio stanica, 2 računala, internet

Page 5: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

5

praktična nastava, radioničke vježbe i praktikumi Baštijanova bb. - strojeve i uređaje je potrebno pregledati i atestirati zbog preseljenja i termina, - nabava senzora za elektropneumatiku

42 Strojna obrada 1 tokarilica-TNP, 1 tokarilica- TNP +dig.pok. 1 glodalica, 1 glodalica 1 koordinatna bušilica oštrilice, 1 stupna bušilica, 2 radna stola

T. Valećić

43 Praktikum CNC 9+1 računalo, softver MTS, MACH projektor 2 CNC glodalica EMCO 2 CNC tokarilica EMCO

D. Đurinović

44 Laboratorij za mjerenja i kontrolu

Mjerna ploča Univerzalna školska ispitivalica Računalo P II-intel 300, projektor

45 Zavarivanje- 2 prostorije 1x uređaj za zavarivanje M. Bastalić

46 Ručna obrada-2 prostorije 10 radnih mjesta na bravarskim stolovima s pripadajućim priborom (škripci, turpije i sl.)

47 Praktikum elektronike Univer. mjer. instr. Ž. Livaić

48 Obrada deformacijom Meh. škare za lim M.Bastalić

Zbornica

Voditelj PN prijenosno računalo, multifunkcijski uređ. S. Titan

Garderoba

Skladište

Zajednički prostori s ETŠ: -knjižnica-1 računalo (osnovno sredstvo STŠ FB) -TZK-velika dvorana -TZK-mala dvorana

-vanjska igrališta: 1 za nogomet, 2 za košarku (igrališta su ograđena).

Plan aktivnosti i održavanja prostora u školskoj godini 2015./2016.:

Konavoska 2,

1.uređenje dodatne prostorije kabineta fizike, 2.bojanje stolarije u učionicama (prozori),

Baštijanova,

1.ograditi dvorišne prostore Praktične nastave, Baštijanova i zamijeniti dvorišna vrata, 2.uređenje praktikuma zavarivanja, Baštijanova,

Gospodarenje objektom povjereno je Elektrotehničkoj školi te ista planira potrebne zahvate u smislu vanjskih i statičkih građevinskih zahvata.

Page 6: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

6

1.2. LJUDSKI POTENCIJALI

1.2.1. Djelatnici u nastavi

Broj i struktura nastavnika: Ukupno 31 Puno radno vrijeme 24

Nepuno radno vrijeme 7

Struktura po stručnoj spremi Visoka stručna sprema 27

Viša stručna sprema 0

Srednja stručna sprema 4

Struktura nastavnika

Opći predmeti 11ž+3m 14

Stručni predmeti 2ž+15m 17

Struktura po položaju / zvanju Broj mentora 4

Broj savjetnika 2

1.2.2. Izvannastavni djelatnici

1.2.2.1. Rukovodno osoblje Radno mjesto Stručna sprema

Ravnatelj VSS

Voditelj PN VSS dijelom u nastavi

Voditelj na 2.lokaciji VSS dijelom u nastavi

1.2.2.2. Stručni suradnici Radno mjesto Stručna sprema

Pedagog VSS

Rasporedničar VSS Dijelom u nastavi

Knjižničar VSS Djelatnica Elektrotehničke škole

1.2.2.3. Administrativni radnici Radno mjesto Stručna sprema

Tajništvo VSS

Računovodstvo SSS

1.2.2.4. Radnici na održavanju i osiguranju škole Radno mjesto Broj radnika Stručna sprema

Spremačice 4 1 SSS+3 NSS

Na zdravstveni pregled će biti upućena jedna trećina djelatnika, a na sanitarni pregled svi djelatnici i izvršena revizija procjene opasnosti.

Page 7: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

7

1.3. UVJETI UPISANIH PROGRAMA

1. Prema NPP MZOS i interesima učenika je planirana i Izborna nastava: -3.C Obnovljivi izvori energije -4.C razred Obnovljivi izvori energije

te Izborni strukovni predmeti: -3.A Dizajniranje proizvoda pomoću računala

Tokarenje CADCAM -4.A Glodanje CAD/CAM Roboti i manipulatori -4.B Obnovljivi izvori energije 1 grupa Numerički upravljani strojevi 1 grupa

PLC i mikroupravljači Mikro i nanomehatronika Mehanika fluida

2. Dodatna nastava Dodatna nastava - četvrti razredi iz Hrvatskog jezika-I.polugodište, Engleskog i Njemačkog jezika te iz Matematike i Fizike u 4.ABC razredu zbog Državne mature.

3. Na praktičnoj nastavi će biti učenici 1. razreda Centra za odgoj i obrazovanje Zagorska 14, 1 grupa-pomoćni autolimar.

4. Prema odluci MZOS sadržaji Zdravstvenog odgoja biti će uključeni u sate razredne zajednice i TZK, a Građanski odgoj u sate razredne zajednice i sadržaje općih i strukovnih nastavnih predmeta prema Izvedbenim planovima nastavnika

Page 8: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

8

2.0. PODATCI O UČENICIMA

Broj učenika po programima i razredima

God NAZIV PROGRAMA TRAJANJE RAZRED BR. RAZR BR.

UČENIKA Njem

Etika+IV*

SVEUKPNO

1.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 1.A 1 27 0 5

80

Tehničar za mehatroniku

4 - god. 1.B 1 26 2 9

Tehničar za energetiku 4 - god. 1.C 1 27 0 6

2.

Računalni tehničar za strojarstvo

4 - god. 2.A 1

27

2 11

79 Tehničar za mehatroniku

4 - god. 2.B 1 25 0 5

Tehničar za energetiku

4 - god.

2.C

1

27 1 5

3.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 3.A 1 25 0 5

74

Tehničar za mehatroniku 4 - god. 3.B 1 25 2

12

Tehničar za energetiku

4 - god.

3.C 1 24 0 3

4.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 4.A 1 22

1 6

68

Tehničar za mehatroniku

4 - god. 4.B 1 24 1

1+1

Tehničar za energetiku

4 - god. 4.C 1 22 1 1

ukupno

12

301

Page 9: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

9

3.0 PLANIRANI GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI

A) Opće obrazovni dio

Okvirni planovi i programi

Nastavni predmet

Računalni tehničar za strojarstvo

Tehničar za mehatroniku Tehničar za energetiku

Razred 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. uk tjed uk god

Hrvatski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1233

Strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 822

Povijest 2 2 - - 2 2 - 2 2 - - 12 420

Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 411

Geografija 2 1 - - 2 1 - - 2 1 - - 9 315

Biologija - - - - - - - - 1 - - - 1 35

Kemija 2 - - - - - - - 2 - - - 4 140

Politika i gosp. - - - 2 - - - 2 - - - 2 6 192

Tjel. I zdrav. kult 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 822

Matematika 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 1370

Fizika 2 2 2 2 2 - - 2 2 - - 14 490

Računalstvo 2 2 - - 2 2 2 - 2 2 - - 14 490

Ukupno tjedno A 22 19 14 14 19 18 13 13 22 18 11 13

Godišnje A 770 665 490 448 665 630 455 416 770 630 385 416 6740

Bifurkacije, vježbe, dodatna nastava Bifurkacije

-nastava se izvodi zajedno s paralelnim razredom, kumulativ sati se ne vodi u Dnevniku rada tzv. Bifurkacije

redovne i dodatne nastave

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4.

Njemački jezik 2 0 (2) 0 2 0 2 0 2 0 274

Etika 1 1 1 1 137

Ukupno god 9x35+3x32 = 411

Vježbe računalstva – razlika sati po razredu

-nastava Računalstva se izvodi: 1 sat teorijske nastave (cijeli razred) i 1 vježbi s 2 grupe po pola razreda

Računalstvo* 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - -

Ukupno tj/god 7x35 = 245

Dodatna nastava

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4.

Hrvatski jezik - - - - - - - - - 1 1 64

Engleski jezik - - - - - - - - - 1 32

Njemački jez ik - - - - - - - - - - 1 - 32

Fizika - - - - - - - - - 1 32

Ukupno tj/god 160

Broj sati uvećan za bifurkacije, vježbe računarstva i dodatne nastave

Ukupno 6740+411+245+160 = 7556

Page 10: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

10

PODJELA NASTAVE PO NASTAVNICIMA, PREDMETIMA I RAZREDIMA

OPĆI PREDMETI

1A rts

B tm

C te

2A rts

B tm

C te

3A rts

B tm

C te

4A rts

B tm

C te

N D/d Raz Umanj norme

Σ N/P Nastava god

Eng+Njem 27+0 24+2 27+0 25+2 25+0 26+1 25+0 23+2 25+0 22+1 23+1 21+1

Vjer/Isl +Et učenica

22 +5 0

17 +9 0

21 +6 0

16 +11

0

19 +6 0

19 +7 1

20 +5 3

13 +12

0

22 +3 3

17 +6 4

22/1 +1 0

21 +1 0

80 80 75 69

ponav+prel 1+0 2+0

uk uč/ca 27 26 27 28 25 27 25 25 25 23 24 22 304

Pušić Hj 3 3 3 3 3 3 18 2 20 20 630 2101

Tvrtkovic Hj 3 3 3 3+1 3(+1) 3(+1) 18 2 20 20 603+64 2101

Jašarević Ej 2 2 2 2 2 2 2+1 2(+1) 2(+1) 18 1 2C 21 21 612+32 2102

Lacković Ej 2 2 2 6 6 210 2106

Racko

Nj 2 2 2 2+1D 9 1 1(3) 21

274+32 2103 2105 P 2 2 2 2 6 280

Et 1 1 4 70

Zelenčić Vj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 411 2106

Mudifaj PIG 2 2 2 6 1A 12 192 2106

P 2 2 6 140 2103

E 1 1 2 67 2105

Lončar G 2 2 2 1 1 1 9 9 315 2103

Podgorelec

B 1 1 5 35 2103

K 2 2 4 140

Pavković TZK 2 2 2 2 2 10 1 1C 13 22 350+35 TZK

Vargek TZK 2 2 2 2 2 2 2 14 1 4C 2+3s 22 22 472+35 TZK

Grgić M 4 3 3 4 3 3 20 2C 22 20/2 700 2107

Ivezić M 4 3 3 4 3 3 20 20 20 670 2107

Galenić F 2 2 2 2 2 2 2 1D 15 1D 3A samovr 23 22/1 490+32 2108

R 1+2 1+2 6 210

Priselac R 1+2 1+2 1+2 315 2204

Ukupno tjed 26 23 26 23 22 20 17 14 14 15 16 16 7556

Ukupni broj sati po nastavnicima odgovara broju sati prema izvođenju nastave za opće teorijske predmete.

Zdravstveni odgoj

Razredni /planirani broj sati po modulu

1. Živjeti zdravo 4 4 3 2

2. Prevencija nasilničkog ponašanja 2 2 2 2

3. Prevencija ovisnosti 2 2 2 0

4. Spolna/rodna ravnopravnost I spolno odgovorno ponašanje 4 4 5 0

Ukupno sati 12 12 12 4

Sati su dio satnice TZK i razrednika.

Građanski odgoj Sadržaji su uključeni u sat razrednika i opće predmete 1. i 2. razreda i dio su satnice istih.

Page 11: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

11

B) Stručno-teorijski predmeti (teorijski sadržaji + vježbe)

Okvirni planovi i programi po zanimanjima i razredima

Nastavni predmet Računalni tehničar za

strojarstvo Tehničar za mehatroniku

Tehničar za energetiku

Razred 1.* 2.* 3.* 4. 1.** 2.** 3.** 4. 1. 2. 3. 4.

TC / TC i dokum / TC i NG 3 2 - - 3 1 - - 2 2 - - 455

Tehnička mehanika 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 420

Osnove elektrotehnike - - - - 4 - - - - - - - 140

Tehnički materijali 2 1 - - 2 - - - 3 - - - 280

Tehnolog. goriva, maz. i vode - - - - - - - - 1 - - - 35

Kontrola i mjerenje - - - - - - - 2 - - - - 64

Kontrola kvalitete - - - 1 - - - - - - - - 32

Obrada materijala - - - - - - - - 2 - - - 70

Strojarske tehnologije 3 5 - - - - - - - - - - 280

Elementi strojeva - 3 - - - 2 - - - 2 2 - 315

Mehatroničke konstr - - - - - - 2 - - - - - 70

Strojarske konstrukcije - - 2 3 - - - - - - - - 166

Alati i naprave - - 2 2 - - - - - - - - 134

Robotika - - - - - - - 2 - - - - 64

CNC tehnologije - - 2 2 - - - - - - - - 134

Termodinamika - - 2 - - - 2 - - - 3 - 245

TPK - - - - - - - - - - 2 - 70

Parne turbine - - - - - - - - - - - 2 64

Toplinski uređ. i instalac - - - - - - - - - - - 3 96

Motori SUI - - - - - - - - - - - 3 96

Pneum i hidraul - - 2 2 - - - - - - - - 134

Hi P - - - - - - - - - 2 - - 70

Pneumatika - - - - - - 2 - - - - - 70

Hidraulika - - - - - - - 3 - - - - 96 Hidr. i pneum. str. i uređaji - - - - - - - - - - 3 - 105

Elektrotehnika - - 2 - - - - - - - 3 - 105

Električne instalacije - - - - - 2 - - - - - - 70

Električni stroj. i uređ. - - - - - 2 - - - - - - 70

Digitalna elektronika - - - - - - 2 - - - - - 70

Elektronički sklopovi - - - - - 3 - - - - - - 105

Upravljanje i regulacija/ R iU* - - - - - - 3 - - - - 2* 169

Industr. automatizacija - - 2 2 - - - - - - - - 134

Mikroupravljači - - - - - - 2 - - - - - 70

Senzorika - - - - - - 2 - - - - - 70

Vođenje procesa rač. - - - - - - - 2 - - - - 96

ISP-Slož mehatr konstr - - - - - - 2 - - - - - 70

ISP-TD - - - - - - 2 - - - - - 70

ISP-DPR - - 2 - - - - - - - - - 70

ISP-Tok CADCAM - - 2 - - - - - - - - - 70

ISP-Glod CADCAM - - - 2 - - - - - - - - 64

ISP-Roboti i manipulatori - - - 2 - - - - - - - - 64

ISP-NUS - - - - - - - 3* - - - - 96

ISP-OIE - - - - - - - 3* - - - - 96

ISP-PLCMU - - - - - - - 3 - - - - 96

ISP-Mehanika fluida - - - - - - - 1 - - - - 32

ISP-MNM - - - - - - - 1 - - - - 32

IN-OIE - - - - - - - - - - 2 1 102

Tjedno B 10 13 18 16 11 12 19 20 10 8 15 11

Godišnje B 350 455 630 512 385 420 665 640 350 280 525 352

Ukupno 5564

*polovina razreda

Page 12: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

12

Okvirni planovi i programi po nastavnicima

Stručno-teorijski predmeti

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1.* 1.** 1. 2.* 2.** 2. 3.* 3.** 3. 4. 4. 4. Uk tj/g

TC / TC i dokum / TC i NG 1+4 1+4 1+2 0+4 0+2 1+2 - - - - - - 22/770

Tehnička mehanika 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 - - - - - - 18/630

Osnove elektroteh. - 3+2 - - - - - - - - - - 5/175

Tehnički materijali 2 2 2+2 0+2 - - - - - - - - 10/350

Tehnol.goriva, maz. i vode - - 1 - - - - - - - - - 1/35

Kontrola i mjerenje - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

Kontrola kvalitete - - - - - - - - - 1 - - 1/32

Obrada materijala - - 2 - - - - - - - - - 2/70

Strojarske tehnologije 1 - - 2 - - - - - - - - 3/105

Elementi strojeva - - - 2+2 2 2 - - 1+2 - - - 11/335

Mehatroničke konstr - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Strojarske konstrukcije - - - - - - 1+2 - - 2+2 - - 7/233

Alati i naprave - - - - - - 1+2 - - 1+2 - - 6/201

Robotika - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

CNC tehnologije - - - - - - 1+2 - - 1+4 - - 8/265

Termodinamika - - - - - - 1+2 - 3 1 - - 7/306

TPK - - - - - - - - 2 - - - 2/70

Parne turbine - - - - - - - - - - - 2 2/64

Toplinski uređ. i instal - - - - - - - - - - - 2+2 4/128

Motori SUI - - - - - - - - - - - 2+2 4/128

Hidraulika i pneum./PiH - - - - - 2 1+2 - - 1+2 - - 8/271

Pneumatika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Hidraulika - - - - - - - - - - 2+2 - 4/128 Hidr. i pneum. str. uređ. - - - - - - - - 3 - - - 3/105

Elektrotehnika - - - - - - 2 - 2+2 - - - 6/210

Električne instalacije - - - - 1+2 - - - - - - - 3/105

Elektr. str. i uređ. - - - - 2 - - - - - - - 2/70

Digitalna elektronika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Elektronički sklopovi - - - - 2+2 - - - - - - - 4/140

Upravljanje i regul. / RiU - - - - - - - 2+2 - - - 1+2 204

Industr. automatizacija - - - - - - 1+2 - - 1+2 - - 201

Mikroupravljači - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Senzorika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Vođ. procesa rač. - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

ISP-DPR - - - - - - 0+4 - - - - - 4/140

ISP-Tok CADCAM - - - - - - 0+4 - - - - - 4/140

ISP-Glod CADCAM - - - - - - - - - 0+4 - - 4/140

ISP-Roboti i manipulatori - - - - - - - - - 1+2 - - 3/96

ISP-TD - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

ISP-Slož mehatr konstr - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

ISP-NUS - - - - - - - - - - 1+2* - 3/96

ISP-OIE - - - - - - - - - - 2+1* - 3/96

ISP-PLCMU - - - - - - - - - 2+2 - 4/128

ISP-Mehanika fluida - - - - - - - - - - 1 - 1/32

ISP-MNM - - - - - - - - - - 1 - 1/32

IN-OIE - - - - - - - - 2 - - 1 3/102

Tjedno 11 15 13 15 16 10 28 25 17 27 25 14

Godišnje 385 525 455 525 560 350 980 875 595 864 800 448 7362

Ukupno 7362

Page 13: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

13

PODJELA NASTAVE - STRUKOVNI PREDMETI

1A rts

B tm

C te

2A rts

B tm

C te

3A rts

B tm

C te

4A rts

B tm

C te

N D/d

Raz Umanj norme

Σ N /P

Nast god

Tatar OEt 3+2 5 1B 1(3) 1L

22 21 /1

175 2206 2205 ESkl 2+2 4 140

DigE 1+2 3 105

IA 1+2 3 105

ISP-PLC I MU 2+22 4 128

Pejda ESU 2 2 1(3) 21 21 70 2206

ET 2 2+2 6 210

R 1+2 1+2 6 105

Robotika 1+22 3 96

MU 1+2 3 105

El Inst 1+0* 1 35

Reljić

IND AUT 1+2 3 1(3) 1L

23/2

21 105 2208

UR/RiU 2+2 1+2 7 236

H 2+2 4 128

PIH 1+2 3 96

VPR 1+2 3 96

Senzorika 2 2 70

Priselac TC 1+4 1+2 1+2 11 22 22 385 2204

Mrakovčić TC 1+4 0+4 0+2 11 2B 1(3)

22 /1

21 385 2104

ISP-DPR 0+42 4 140

ISP-SMK 1+22p 3 105

AiN 0+22 2 64

Katić TMe 1+2 3 4A 1(3)

21 21

105 2207

TD 1+2 2+2 1 8 277

TPK 2 2 70

Motori SUI 2+2 4 128

Parne turbine 2 2 64

Baotić T Meh 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 15 1 4rasp 22 22 525 2201

SK 0+2 2 64

Trajbar ES 3 2 2 1+2 10 4B 1(3) 21 21 350 2202

SK 1+2 2 5 169

MK 1+2 3 105

ISP-MINM 1 1 32

Leskovec

ST 1+3 4 2A 1(3) 4V

21 21 140 2203

OM 2 2 70

AN 1+2 1+0 4 137

TMa 2 0+2 4 140

TGMV 1 1 35

Titan HPSU 3 3 3B

1(3)

21 21 105 2203

IN-OIE 2 1 3 102

ISP-OIE 2 2 64

ST 2+3 5 175

ISP-TD 2 2 70

ISP-MF 1 1 32

TUI 3 3 105

Đurinović

CNC TEHNOL 1+0 1 2

1(3) 6h DM 1L

22/1

21

67 NUS 2208 ISP-NUS 1** 1 32

Pneum 1+2 3 105

HIP/PIH* 1+2 1+2* 6 210

ISP-Rob i man 1+22 3 96

Sutlović ISP-NUS 0+2** 2 2 1(3) 1L

21 21 64

CNC TEHNOL 0+2 0+4 6 198 ISP-T CADCAM 0+4 4 140 ISP-GL CADCAM 0+4 4 128

ZNR 1 / 2 x16 1x16 2 48

Vlaić TMa 2 2+2 6 1(3) 10 21 210 2203

KM 1+2 3 96

KK 1 1 32

Livajć RV 2hx3

1hx2EI2

2hx3 2hx3 1hx1 OI

6hx2 33

Ukupni broj sati po planovima i programima za nastavnike stručno - teorijske nastave odgovara ukupnom godišnjem broju sati nastave po predmetima i nastavnicima koji iznosi 7362 sati.

Page 14: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

14

C) Praktični dio

Nastavni predmet Računalni tehničar za

strojarstvo Tehničar za mehatroniku

Teh za energetiku

Tjedni broj sati

Razred 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Strojarske tehnologije 2 3 - - - - - - - - - -

RV-Radioničke vježbe - - - - 2 2 2 2 - RVP-Radionič vježbe i prakt. - - - - - - - - - 6 6 8

GODIŠNJE C 70 105 - - 70 70 70 64 0 210 210 256

Strukovna praksa - - - 40 - - - 40 - 80 80 40

Praktična nastava – Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje – Zagorska 14

Prema Ugovoru zaključenom 07.09.2015. između dvije škole, a dopušteno od MZOS (Ugovor u prilogu) Praktična nastava će se izvoditi u dva prostora prema Planu i programu COO za 1. Razred - Ručna obrada.

Zanimanje razr. uč. grupa nastavnik tjedno br. tjedana godišnje pomočni autolimar 1.F 7 1 Bastalić 28 17,5 490

UKUPNO: 28 17,5* 490

- * učenici su svaki 2. tjedan na praktičnoj nastavi

ZADUŽENJA NASTAVNIKA RV, RVIP i PRAKTIČNOM NASTAVOM

-Stručna praksa za učenike koji će je obavljati u školi biti će organizirana nakon završetka nastavne godine, a izvodit će je suradnici pod vodstvom profesora praktične nastave.

Raz 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C CO

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE Zagor

nastava ST RV - ST RV RVP - RV RVP - RV RVP PN

br.učenika 27 26 27 28 25 27 25 25 25 23 24 22 7 304/7

grupa 3 3 - 3 3 3 - 3 3 - 3 2 1

sati/tjedno 2 2 - 3 2 6 - 2 6 - 2 8 14 47 ukup/tjedno 6 6 - 9 6 18 - 6 18 - 6 16 14 105

tjedana 35 35 - 35 35 35 - 35 35 - 32 32 35

godišnje h 210 210 - 315 210 630 - 210 630 - 192 512 490 3609 *jedan tjedan učenici se dijele u 2 grupe, drugi u 3 grupe zbog opterećenosti nastavnika Bastalić COO-Zagorska svaki 2.tjedan po 28h -nastavnici suradnici u nastavi

Bastalić 2 2 - 3 - 6 - - 6 - - - 14 33 Marošević 2 2 - 3 - 6 2+4** - 6 4** - - - 29 Valečić 2 2 - 3 - 6 - - 6 4** - 4 - 31 Livaić - 2* - - 6 - - 6 - - 6+1*** 12 - 33

tjedno 6 6+2* - 9 6 18 6** 6 18 8** 6+1*** 16 28 130 god 210 210+70* - 315 210 630 210** 210 630 256** 192+32*** 512 490 4177

*EI / **NUS / ***OIE -nastavnici RV

Leskovec 3 - - - - - - - - - - - - 3 Sutlović 16** 16** - - - 16** - - - - - - - 2 Titan - - - 3 - - - - - - - - - 3 ** Zaštita na radu-u vježbama

vođenje pedagoške dokumentacije 1.A, B,2.C, 3.C – Leskovec, 2.A - Titan, 2.B,3.B,4.B,4.C-Livajić

Page 15: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

15

Ukupno sati nastave

Izvođenje nastave

A-opći dio

Zajednički dio 6740

Etika - Njemački jezik 411

Računalstvo-vježbe 245

Dodatna nastava 160 ukupno 7556

B-stručni dio obvezno 6144

izborno 1212 ukupno 7356

C-praktčni dio ST, RV, RViP 3119

suradnici u vježbama 568

PN-COO Zagorska 490 ukupno 4177

ukupno 19089

4. ZADUŽENJA NASTAVNIKA

Prilog: - podjela nastave po nastavnicima, razredima i predmetima - raspored nastave prema razredima i nastavnicima

5. KALENDAR AKTIVNOSTI ŠKOLE

MJ NADN. AKTIVNOST OBNAŠATELJ

09.

do 04.09. Stručna vijeća

07. Početak nastave Razrednici, pedagog, ravnatelj

17. Zajednički roditeljski sastanak za učenike prvih razreda Ravnatelj, pedagog , razrednici

17. Vijeće učenika

do 24. Roditeljski sastanci za učenike 2.,3. i 4. R. Razrednici, pedagog

Upoznavanje roditelja učenika 4.r s polaganjem DM Ispitni koordinator

25. Usvajanje kurikuluma škole, Nastavničko vijeće,

do 29. Vijeće roditelja

do 30. Predaja izvedbenih programa Pedagog

30. Donošenje Vremenika OZR na prijedlog ravnatelja Predsjednik ŠO, ravnatelj

30. Školski odbor Predsjednik ŠO, ravnatelj

do 30. Sastanak aktiva razrednika Ravnatelj, razrednici

10.

01. Objava vremenika OZR na oglasnoj ploči i stranici škole

03. Odrada za 09.10.

08. Dan neovisnosti

do 14. Stručna vijeća Ravnatelj, vodit.akt., pedagog

do 16. Upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima i postupkom izradbe i OZR Ravnatelj, voditelj

do 19. Prijedlog tema završnih radova Ravnatelj, stručna vijeće

do 30. Razredna vijeća 1.,2 i 3., 4.god. – analiza rada početka šk.god./NV Pedagog, razrednici

do 30. Izbor tema Završnih radova Učenici, stručno vijeće

11.

do 06. Stručna vijeća,NV Voditelji aktiva

do 13. Roditeljski sastanak za 3.r. (maturalno putovanje) Razrednici

do 27. Imenovanje Povjerenstva za Obranu ZR za sve rokove Ravnatelj

do 27. Prijava obrane završnog rada - zimski rok Tajništvo

12.

Početak prijava DM - ljetni rok Ispitni koordinator, učenici

do 07. Stručna vijeća Voditelji aktiva

do 18. Roditeljski sastanci za sva godišta Razrednici

do 22. Razredna vijeća 1.,2 i 3., 4.god. – analiza rada početka šk.god./NV Pedagog, razrednici

23. Završetak I.polugodišta Razrednici

od 24. Zimski odmor za učenike – izvanastavne aktivnosti Voditelji aktivnosti

Page 16: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

16

01.

do 08. Stručna vijeća, stručna usavršavanja Voditelji aktiva, nastavnici

do 08. Radioničke vježbe po potrebi Suradnici

11. Početak nastave u drugom polugodištu

do 15. Sastanak voditelja slobodnih aktivnosti i natjecanja Ravnatelj

do 22. NV

do 22. Urudžbiranje ZR 3.rok

02.

do 01. Prijava DM - ljetni rok, Ispitni koordinator, učenici

01. Raspored učenika OZR Prosudbeni odbor

01. Prosudbeni odbor Ravnatelj

02. Obrana Završnog rada - 3. rok Prosudbeni odbor, povjerenstvo

do 05. Stručna vijeća, Aktivi razrednika Voditelji aktiva

do 12. Sastanak povjerenstva za upise Ravnatelj, pedagog

03.

do 04. Stručna vijeća Voditelji aktiva

do 18. Razredna vijeća Razrednici

18. Sjednica nastavničkog vijeća - tematska Ravnatelj

21. Početak proljetnog odmora

do 24. Stručna usavršavanja i stručna vijeća Agencije, Voditelji aktiva

27. Uskrs

29. Početak nastave nakon proljetnog odmora

04.

do 01. Prijava Obrane završnog rada Tajništvo

do 08. Stručna usavršavanja i stručna vijeća Agencije, Voditelji aktiva

29. Stručno putovanje 4.razredi RTS, TM, razrednici

05.

01. Praznik rada

do 06. Stručna vijeća i Vijeće razrednika završnih razreda Razrednici, pedagog

do 12. Pedagoško vijeće Članovi vijeća

do 13. Roditeljski sastanci završnih razreda Razrednici

17. Zadnji dan nastave za završne razrede – Dan maturanata Razrednici

20. Razredna vijeća završnih razreda, NV,unos uspjeha u e-matice Pedagog, razrednici

21. Odrada za 27.svibnja

26. Tijelovo

30. Urudžbiranje završnog rada Tajništvo

06.

do 03. Produžni rad Razrednici, nastavnici

06. Prosudbeno povjerenstvo i Raspored učenika i OZR Prosudbeni odbor

07. i 08. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

06. DM-Biologija, Vjeronauk

07. DM – Geografija Ispitni koord., dežurni nastavnici

08. DM –Psihologija, Informatika Ispitni koord., dežurni nastavnici

09. DM – Fizika, Povijest Ispitni koord., dežurni nastavnici

10. DM - PIG Ispitni koord., dežurni nastavnici

13. DM -Kemija Ispitni koord., dežurni nastavnici

do 03. Roditeljski sastanci od 1. - 3. razreda Razrednici

10. Završetak nastavne godine

13. Sjednice razrednih vijeća 1.,2. i 3. razred, nastavničko vijeće Pedagog, razrednici, ravnatelj

13. - 27.7. Stručna PN – Tehničar za energetiku 2.C, 3.C (škola) Suradnici

14. DM - Hrvatski jezik AB, esej Ispitni koord., dežurni nastavnici

15. DM - Hrvatski jezik AB, test, Etika Ispitni koord., dežurni nastavnici

21. DM - Engleski jezik AB, oba dijela ispita Ispitni koord., dežurni nastavnici

22. Dan antifašističke borbe

23. DM - Matematika, AB Ispitni koord., dežurni nastavnici

24. DM - Njemački jezik

do 23. Unos uspjeha u e-maticu Administratori, razrednici

do 24. Podjela svjedodžbi za završne razrede 12,30h Ravnatelj, razrednici

Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga završnih razreda Ravnatelj, razrednici

Izlet djelatnika škole Ravnatelj

13. - 27.7. Produžni rad Suradnici

Page 17: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

17

07.

do 1. Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga 1.,2. i 3. razreda Ravnatelj, razrednici

do 1. Unos uspjeha u e-maticu za popravke Administratori, razrednici

01. Podjela svjedodžbi 1, 2. i 3. godini, Razrednici

08. Nastavničko vijeće Ravnatelj

do 11. Prijava obrane završnog rada - jesenski rok Tajništvo

13. DM - objava rezultata NCVVO

do 15. DM - rok za prigovore Ispitni koordinator

do 15. Urudžbiranje završnog rada – 2. rok (jesenski rok) Tajništvo

do 17. Upisi I. razreda Upisno povjerenstvo

13. DM - Objava konačnih rezultata NCVVO

15. DM-rok za prigovore

18. DM-konačna objava rezultata

21. DM - Izdavanje potvrda učenicima završnih razreda, Ispitni koordinator

Prijava DM - jesenski rok, Ispitni koordinator

Izborna nastava

08.

19. Popravni rok pismeno matematika 1.- 4.r Razrednici i nastavnici

22. Popravni rok 1.,2.,3. razredi Nastavnici, razrednici

22. Jesenski popravni rok - matem usmeno 4.r Nastavnici, razrednici

22. Matem usmeno 1.-3.r Nastavnici, razrednici

23. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

24. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

25. DM – Geografija, Etika Ispitni koord., dežurni nastavnici

do 26. Unos uspjeha u e-maticu Administratori, razrednici

do 26. Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga 1.,2.,3.,4.razreda Razrednici, ravnatelj

do 31. Podjela svjedodžbi Razrednici

31. Sjednica nastavničkog vijeća (priprema za početak nove šk. godine) Ispitni koord., dežurni nastavnici

Maturalne ekskurzije 3. razreda Razrednici

09.

30. DM - Hrvatski jezik, AB, oba dijela ispita Ispitni koord., dežurni nastavnici

31. DM - Engleski jezik, AB, oba dijela ispita Ispitni koord., dežurni nastavnici

01. DM - Matematika, A i B razina Ispitni koord., dežurni nastavnici

02. DM – Njemački jezik, AB, oba dijela ispita Ispitni koord., dežurni nastavnici

06. DM - Fizika, PIG Ispitni koord., dežurni nastavnici

07. DM – Biologija, Informatika Ispitni koord., dežurni nastavnici

16. Objava rezultata DM NCVVO

18. Rok za žalbe Ispitni koordinator

22. DM - Objava konačnih rezultata NCVVO

25. Podjela potvrda DM Ispitni koordinator

Napomena: Uvid u nastavni proces (pedagoško-instruktivni rad) obavljat će se kontinuirano tijekom cijele školske godine: - prema posebnom planu ravnatelja i pedagoga škole najavljeno najmanje tjedan dana prije posjete satu, - prema programu stručnih aktiva i rasporeda oglednih predavanja, - prema potrebi i bez najave. Prema potrebi organizirat će se rad subotama kad će se realizirati nadoknade izgubljenih sati, slobodne aktivnosti sl.

Page 18: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

18

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

MJ NADN. AKTIVNOST OBNAŠATELJ

09. 30. Donošenje Vremenika na prijedlog ravnatelja, Predsjednik ŠO, ravnatelj

10.

01. Objava Vremenika na Oglasnoj ploči i stranici škole Ravnatelj, vodit.akt., pedagog

do 16. Upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima i postupkom izradbe i OZR Ravnatelj, voditelj

do 19. Prijedlog tema završnih radova Mentori i učenici

do 30. Izbor tema Završnih radova Ravnatelj, mentori, učenici

11. do 27. Prijava obrane završnog rada - zimski rok Tajništvo

do 27. Imenovanje Povjerenstva za Obranu ZR za sve rokove i podjela ZR Ravnatelj

01. do 22. Urudžbiranje Završnog rada Tajništvo

02. 01. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

02. OZR – 3. rok (zimski) Prosudbeni odbor, povjerenstvo

04. do 01. Prijava Obrane završnog rada Tajništvo

05. do 30. Urudžbiranje završnog rada Tajništvo

06.

06. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

07. i 08. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

do 24. Podjela svjedodžbi Razrednici, ravnatelj

07. do 15. Prijava OZR za jesenski rok Tajništvo

do 15. Urudžbiranje Završnog rada Tajništvo

08. 23. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

24. Obrana završnog rada 2.rok Povjerenstva za obranu ZR

6. PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI

Ove školske godine planirane su slobodne aktivnosti (detaljno u školskom kurikulumu):

Natjecanja – opći predmeti - Engleski jezik - voditelj Marina Ferić Jašarević - Matematika - Zorica Grgić - Fizika - Bosiljka Galenić

Natjecanja u struci - Tehnička mehanika - Franjo Baotić - Strojarske konstrukcije - Dragica Trajbar - Crtanje pomoću računala ACAD - Anton Mrakovčić - Dizajniranje pomoću računala CATIA - Anton Mrakovčić - CNC tokarenje i glodanje - Ana M. Sutlović - Mehatronika - Saša Tatar

Smotre - INOVA - Slavko Titan

Izvannastavne aktivnosti - digitalni Školski list Šarafko - nastavnici računalstva - Dani kruha - Suzana Zelenčić

Športska natjecanja - Športski klub STROJAR - voditelj Antun Vargek,

- Međuškolska natjecanja - Mali nogomet / Odbojka/ Košarka - Antun Vargek, - Atletika /Kros - Antun Vargek, - Stolni tenis - Stephan Pavković Š., - Metronet kup u malom nogometu, Antun Vargek, - Plivanje - Stephan Pavković Š.,

Page 19: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

19

- Skijanje - Antun Vargek,

- Međurazredna natjecanja - Nogomet - I. i II. razred / Odbojka - I. i II. razred, Antun Vargek, - Stolni tenis - svi razredi, Stephan Pavković Š., - Planinarenje, učenice , Antun Vargek,

Plan stručnih posjeta, izleta i ekskurzija

Posjeti - kazalištu - Zoja Pušić - Saboru RH - Stjepan Mudifaj

Stručni posjeti

- Tehnički muzej - Bosiljka Galenić - Teslina kuća - Smiljan, Saša Tatar - Proljetni zagrebački velesajam i BIAM - Slavko Titan - Končar Alati - Vlado Leskovec - Elektrokontakt - Davor Đurinović - Energetska učinkovitost / Zagrebačka toplana- Nikola Pejda

Stručne ekskurzije

- HE Čakovec / Munjara Ozalj- u svibnju 2016. god., Pero Katić - Jednodnevno stručno putovanje za nastavnike Izleti Sva putovanja bit će organizirana u skladu s naputcima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

-jednodnevni izlet za učenike 1.razreda u Hrvatskoj-izlet upoznavanja, -jednodnevni izlet za učenike 2.razreda-izlet druženja, -maturalno putovanje prema izboru učenika (kraj kolovoza - 2016. za učenike trećih razreda)

Kulturna i javna djelatnost škole

- promidžba zbog upisa u 1. razred za šk. god. 2016./17. u proljeće 2016. i Dani otvorenih vrata - predstavljanje na smotri Dojdi osmaš, Anton Mrakovčić, Saša Tatar - sudjelovanje na Danu maturanata - Bundek, Stephan Pavković Šolman

7. IZVEDBENI PROGRAMI

Izvedbeni programi svih oblika nastave sastavni su dio ovog programa i usvojeni su propisanom procedurom na sjednici Nastavničkog vijeća, a nalaze se u dokumentaciji pedagoga škole.

8. PROGRAM TIJELA ŠKOLE

8.1. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

-usvajanje Školskog kurikuluma - do 30.09.2015., -usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2015./16. - 30.09.2015., -financijsko izvješće za 2015. godinu - siječanj 2016., -izvanredne sjednice po potrebi.

8.2. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Nastavničko vijeće održat će pet redovnih sjednica prema terminskom planu. Prema potrebi i dinamici poslova održavat će se i izvanredne sjednice. Problematika o kojoj će se raspravljati proizlazi

Page 20: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

20

iz Godišnjeg plana i programa rada škole i vezana je za redovnu i izvanrednu odgojno-obrazovnu problematiku.

1.sjednica - do 07.09.

Priprema za početak nove školske godine, podjela nastavnih sati i predmeta nastavnicima, utvrđivanje opterećenja nastavnika i kadrovskih potreba na početku školske godine, organizacija u novoj školskoj godini, utvrđivanje stručnih aktiva i voditelja, izrada izvedbenih planova, utvrđivanje razredništva, usvajanje kurikuluma.

2.sjednica - do 29.09.

Razmatranje godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2015./2016. usvajanje izvedbenih programa nastavnih predmeta i ostalih oblika nastave.

3.sjednica - do 23.12.

Analiza realizacije godišnjeg programa rada škole na kraju prvog polugodišta, analiza uspjeha učenika i poduzimanje mjera za poboljšanje uspjeha i unapređenje odgojno-obrazovnog rada, organiziranje dopunske nastave.

4.sjednica - do 13.07.

Analiza realizacije nastavnih planova i programa u drugom polugodištu, analiza uspjeha u učenju i poduzimanje mjera za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada, razmatranje izvješća ravnatelja i pedagoga o pedagoško-instruktivnom radu, priprema za Državnu maturu.

5.sjednica - do 31.08.

Analiza realizacije godišnjeg programa škole, realizacija nastavnih planova i programa redovne nastave i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada na kraju nastavne godine, razmatranje izvješća o uspjehu učenika na kraju nastavne godine, priprema nove školske godine.

8.3. PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA KVALITELJU

Povjerenstvo za kvalitetu: Bosiljka Galenić M. Tvrdi, D. Đurinović, V. Tvrtković K. Ivezić – na prijedlog Nastavničkog vijeća, Željko Sič - predstavnik Vijeća roditelja, Bojan Borić - predstavnik Vijeća učenika i Damir Zvonar - na prijedlog osnivača.

Program rada: -samovrednovanje na temelju postojećeg stanja (postignuća učenika na kraju nastavne i školske godine u školi i na DM, anketa učenika, roditelja i nastavnika) s ciljem utvrđivanja trenutačnog stanja i usporedbe s primjerima dobre prakse, utvrđivanja potencijala za unaprjeđenje i sustavnog praćenja kvalitete, -izrada plana za unaprjeđenje i poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa koji izravno utječu na učenje polaznika, koji su najvažniji za učenje i postignuća polaznika i učvršćuju prednosti i brzo ispravljaju manjkavosti, te odražavaju nacionalne i lokalne prioritete, -određivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva koji se žele postići.

8.4. PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Predsjednik: Željko Sič

Page 21: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

21

1. sjednica konstituirajuća - izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, člana Povjerenstva za kvalitetu

Program rada - prema Statutu škole

8.5. PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Predsjednik: 3.B

1.sjednica, konstituirajuća – izbor predsjednika i člana Povjerenstva za kvalitetu Program rada - prema Statutu škole

8.6. PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Razredna vijeća će se održavati prema terminskom planu, a po potrebi i više puta, prema dnevnom redu kojeg predlaže pojedini razrednik.

8.7. PROGRAM RADA RAZREDNIH ODJELA

Razrednici

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred A - Stjepan MUDIFAJ B - Saša TATAR C - Stephan PAVKOVIĆ Š.

A - Vlado LESKOVEC B - Anton MRAKOVČIĆ C - Zorica GRGIĆ

A - Bosiljka GALENIĆ B - Slavko TITAN C - Marina F. JAŠAREVIĆ

A - Pero KATIĆ B - Dragica M.TRAJBAR C - Antun VARGEK

Program rada razrednih odjela: - formiranje razredne zajednice, - upoznavanje s kućnim redom, - plan rada razrednog odjela, - anketa učenika i roditelja, - slobodne aktivnosti, značaj, organizacija i dr., - samozaštita učenika, - interakcija i komunikacija učenik – nastavnik, - redovitost na teorijskoj i praktičnoj nastavi, - analiza nastave i izostanci učenika, - uređenje okoline škole – ekologija, - pomoć učenicima s teškoćama, - rad s nadarenim učenicima, - praćenje i izvješćivanje o okolnostima u Hrvatskoj, - športska natjecanja, sudjelovanje i praćenje, - analiza uspjeha u učenju, - organizacija solidarnih i humanitarnih akcija, - analiza uspjeha, zaključivanje ocjena, - upisi u narednu školsku godinu (I. – III. godina), - informacija o završnim ispitima (IV. razredi), - informacija o upisima na visokoškolske ustanove.

Page 22: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

22

Ponuđene su i teme u okviru školskog preventivnog programa zlouporabe sredstava ovisnosti, a razrednik može dodati nove teme prema interesu učenika. Program će se realizirati na satu razrednika, jednom tjedno po jedan sat. Razrednik bira temu prema uzrastu učenika, problemima razreda te aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

Sadržaji Zdravstvenog odgoja

1.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Korijeni zla Bullying Posljedice zlostavljanja

Prevencija ovisnosti Korijeni ovisnosti

Duhansko zlo Odgovorno spolno ponašanje

Nasilje u adolescentskim vezama - Što je HIV, Što je AIDS

2.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Bullying Nasilje se ne isplati

Prevencija ovisnosti Alkoholizam

Duhansko zlo Hepatitis – bolest ovisnika

Odgovorno spolno ponašanje

Nasilje u adolescentskim vezama Imaš pravo znati

AIDS-nemojte umrijeti zbog neznanja 3.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja

Bullying Trgovina ljudima

Prevencija ovisnosti Marihuana-put ka dnu

Alkoholizam Ovisnost o kocki

Odgovorno spolno ponašanje Nasilje u adolescentskim vezama

Spolno prenosive bolesti Reproduktivno zdravlje

4.razred-4h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Nasilje u adolescentskim vezama Trgovina ljudima

8.8. PROGRAM RADA UPISNOG POVJERENSTVA

Predsjednik: Jerko Pandžić, dipl. ing. Upisni koordinator: Bosiljka Galenić, prof.

Zamjenik: Marina Tvrdi, prof.

Page 23: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

23

Program rada: -sudjelovanje u izradi prijedloga plana upisa za šk. god. 2016./17., -promidžba upisa učenika u 1. razred, -upisi u 1. razred, 2 upisna roka, -analiza upisa i izrada izvješća.

8.9. PROGRAM RADA STRUČNIH VIJEĆA

Stručna vijeća se održavaju jednom mjesečno i po potrebi uz vođenje zapisnika i izvješća.

8.9.1. PROGRAM RADA PEDAGOŠKOG VIJEĆA

Pedagoško vijeće čine: ravnatelj, pedagog, voditelji aktiva, voditelj smjene, satničar. Pedagoško vijeće sastaje se prema potrebi, a najmanje jedan put u polugodištu.

Program rada pedagoškog vijeća je: - Analiziranje rezultata uspjeha tijekom godine i nakon popravnih ispita. Kriteriji za formiranje

razrednih odjela. Prijedlozi razredništva. Priprema i razmatranje elemenata godišnjeg plana i programa rada škole.

- Redovna nastava – organizacija i stručna zastupljenost, dopunska i fakultativna nastava, utvrđivanje, organizacija, način i vrijeme realizacije. Slobodne aktivnosti – utvrđivanje broja sekcija i vrijeme realizacije. Razredna vijeća, Nastavničko vijeće, stručni aktivi – razmatranje prijedloga programa. Realizacija praktične nastave.

- Prijedlozi za opremanje škole nastavnim sredstvima i pomagalima. - Razmatranje uspjeha i kriterija ocjenjivanja, izvješće o uvidu u nastavni proces od strane

pedagoga i ravnatelja, realizacija slobodnih aktivnosti, analiza rada razrednih zajednica i razrednika.

- Analiza rada stručnih organa, prijedlozi članova ispitnih povjerenstava, utvrđivanje ispitnih rokova, upisna problematika, analiza rezultata na kraju nastavne godine.

8.9.2. Program rada stručnog vijeća za hrvatski jezik

Voditelj: Vlatka TVRTKOVIĆ, prof. hrvatskog jezika Članovi: Zoja PUŠIĆ, prof. hrvatskog jezika

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa i odgojno-obrazovnih obveza nastavnika, - realizacija zadanog programa, analiza rezultata rada, - unapređenje nastavnog procesa zbog novih teorijskih spoznaja, - stalno praćenje u sustavu odgoja i obrazovanja, - organizacija tzv.”oglednih” ili “javnih” nastavnih satova s ciljem unapređivanja nastavnog

procesa i samovrednovanja nastavnika i škole, - suradnja s drugim stručnim vijećima i knjižnicom, - suradnja s pedagogom u smislu unapređivanja odgojno-obrazovnih postupaka i metoda rada, - permanentno stručno usavršavanje nastavnika (seminari, radionice, tribine), - organizirano praćenje stručnih časopisa i literature, - analiza uspjeha učenika i ujednačenost kriterija ocjenjivanja i praćenja učenika, - identifikacija nadarenih učenika, učenika s posebnim sklonostima i učenika s poteškoćama u

savladavanju gradiva,

Page 24: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

24

- uključivanje i priprema učenika za natjecanja, - utvrđivanje elemenata ocjenjivanja u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju, - sudjelovanje u izradi školskog lista i lekture.

8.9.3. Program rada stručnog vijeća za strani jezik

Voditelj: Marina F. JAŠAREVIĆ, prof. engleskog jezika Članovi: Branka LACKOVIĆ, prof. engleskog jezika, Ljerka RACKO, prof. njem. jezika i prof. povijesti

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa i odgojno-obrazovnih obveza nastavnika, - realizacija zadanog programa, analiza rezultata rada, - unapređivanje nastavnog procesa zbog novih teorijskih spoznaja, - stalno praćenje u sustavu odgoja i obrazovanja, - organizacija tzv.”oglednih” ili “javnih” nastavnih satova s ciljem unapređivanja nastavnog

procesa i samovrjednovanja nastavnika i škole, - suradnja s drugim stručnim aktivima, knjižnicama, - suradnja s pedagogom u smislu unapređivanja odgojno-obrazovnih postupaka i metoda rada, - permanentno stručno usavršavanje nastavnika putem seminara, tečaja, tribina, savjetovanja, - organizirano praćenje stručnih časopisa i druge literature, - održavanje vijeća najmanje jednom mjesečno, - analiza uspjeha učenika i ujednačenost kriterija ocjenjivanja i praćenja učenika, - identifikacija nadarenih učenika, učenika s posebnim sklonostima i učenika s poteškoćama u

savladavanju gradiva, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja, - utvrđivanje elemenata ocjenjivanja u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju, - sudjelovanje u izradi školskog lista, - sudjelovanje u pripremi EU projekata – prevođenje.

8.9.4. Program rada stručnog vijeća kemije, biologije, zemljopisa

Voditelj: Ružica LONČAR, prof. geografije Član: Nilda Podgorelec MODRIĆ, prof. kemije

Program rada aktiva: - analiza operativnih nastavnih planova i programa, planova stručnog usavršavanja nastavnika, - analiza realizacije nastavnog procesa nakon mjesec dana rada, - planovi rada slobodnih aktivnosti (ekološka sekcija), - dogovor o opremanju kabineta nastavnim sredstvima i pomagalima, - uključivanje učenika u rad ekološke grupe, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - pripreme za ogledna predavanja, - analiza rezultata prvog polugodišta, - ujednačenost kriterija za praćenje i ocjenjivanje učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - analiza prvih mjesec dana drugog polugodišta, - suradnja u pripremi jednodnevnih ekskurzija, - analiza rezultata na kraju školske godine (isticanje problema, broj negativno ocijenjenih

učenika, analiza prolaznosti).

Page 25: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

25

8.9.5. Program rada stručnog vijeća povijesti, etike, vjeronauka, politike i gospodarstva

Voditelj: Stjepan MUDIFAJ, prof.

Članovi: Stjepan Mudifaj, prof. filozofije i povijesti, mag.politologije, Suzana ZELENČIĆ, dipl. kateheta, Ljerka RACKO, prof. njem. jezika i prof. povijesti,

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa, planova stručnog usavršavanja nastavnika, - analiza realizacije nastavnog procesa nakon mjesec dana rada, - planovi rada slobodnih aktivnosti (novinarska i ekološka sekcija), - dogovor o opremanju kabineta nastavnim sredstvima i pomagalima, - uključivanje učenika u rad kulturne grupe, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - pripreme za ogledna predavanja, - analiza rezultata prvog polugodišta, - ujednačenost kriterija za praćenje i ocjenjivanje učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - analiza prvih mjesec dana drugog polugodišta, - suradnja u pripremi jednodnevnih ekskurzija, - analiza rezultata na kraju školske godine (isticanje problema, broj negativno ocijenjenih

učenika, analiza prolaznosti).

8.9.6. Program rada stručnog vijeća tjelesne i zdravstvene kulture

Voditelj: Antun VARGEK, prof. TZK Članovi: Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, prof. TZK

Program rada vijeća: - organizacija i provođenje razrednih natjecanja u školi, - poslovi vezani uz nabavu i održavanje opreme i rekvizita za nastavu i športske sekcije, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - suradnja sa športskim organizacijama i ustanovama, - organizacija koordiniranog korištenja vanjskih terena, - izrada izvedbenih nastavnih programa, - planiranje rada športskih sekcija u okviru slobodnih aktivnosti, - vođenje učeničke kartoteke, - planiranje nabavke opreme za nastavnike i nabava opreme za nastavu i vannastavne aktivnosti, - izrada plana slobodnih aktivnosti, - stručno usavršavanje praćenjem stručne literature i sudjelovanjem na stručnim seminarima, - ogledna predavanja, - izvješća o radu športskog školskog kluba, prijedlozi za nagrade i pohvale najuspješnijih učenika

koji su sudjelovali u radu školskog športskog kluba, analiza postignutih rezultata.

Voditelji međuškolskih natjecanja: - nogomet , odbojka, atletika/kros, košarka, skijanje, - Antun Vargek, prof., - plivanje, stolni tenis - Stephan Pavković Š., prof., Međurazredna natjecanja: -nogomet, odbojka, košarka, stolni tenis – voditelji nastavnici TZK.

Page 26: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

26

8.9.7. Program rada stručnog vijeća matematike, fizike i računalstva

Voditelj: Zorica GRGIĆ, prof. matematike i fizike Članovi: Bosiljka GALENIĆ, prof. fizike, Katarina IVEZIĆ, prof. matem.,

Davorin PRISELAC, dipl. ing. stroj., Nikola PEJDA, dipl. ing. elektroteh.

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa te praćenje realizacije planova i programa, - načini i elementi praćenja postignuća učenika, - analiza rezultata rada učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - poticanje zanimanja učenika za matematiku, fiziku, posebno kod nadarenih učenika, u

dodatnoj nastavi (posebno za učenike četvrtih razreda radi lakšeg upisa na fakultet), - pružanje pomoći slabijim učenicima organizacijom dopunske nastave, - redovita suradnja s razrednicima, pedagogom, - suradnja sa stručnim aktivima radi prilagođavanja programa nastave matematike i fizike

potrebama predmeta struke, - provođenje stalnog usavršavanja u struci praćenjem stručne literature, sudjelovanjem na

stručnim seminarima, stručnim predavanjima organiziranim na PMF-u, - izvješća i rasprave o temama sa stručnih seminara i sastanaka, - opremanje kabineta, - ogledna predavanja i izvješća s oglednih predavanja, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja.

8.9.8. Program rada stručnog vijeća strojarstva

Voditelj: Anton MRAKOVČIĆ, dipl. ing. brodogradnje Članovi: Davor ĐURINOVIĆ, dipl. ing. stroj., Pero KATIĆ, dipl. ing. stroj.,

Franjo BAOTIĆ, dipl. ing. brodogr., Dragica M.TRAJBAR, dipl. ing. stroj., Slavko TITAN, dipl. ing. stroj., Vlado LESKOVEC, dipl. ing. stroj., Ana M. SUTLOVIĆ, dipl. ing. stroj., Davorin PRISELAC, dipl. ing. stroj.,

Dražen RELJIĆ, dipl. ing. stroj., Ante VLAIĆ, dipl. ing. stroj., Nikola PEJDA, dipl.ing.elektroteh., Saša TATAR, dipl. ing. elektroteh.,

Program rada stručnog vijeća: - analiza operativnih programa za predmete u prvoj godini, - ujednačavanje kriterija u praćenju učenika i izrada kataloga znanja, - primjena pravilnika o ocjenjivanju, - organizacija oglednih predavanja, - određivanje i podjela tema završnih radova, usklađivanje kriterija ocjenjivanja završnih radova, - kontinuirano praćenje realizacije nastavnog procesa, - praćenje i aktivno sudjelovanje u promjenama sustava odgoja i obrazovanja, - identificiranje nadarenih učenika i učenika s teškoćama u savladavanju gradiva, - planiranje opremanja specijaliziranih učionica prema mogućnostima, - uključivanje i priprema učenika za Međužupanijska i Državna natjecanja.

8.9.9. Program rada stručnog vijeća elektrotehnike, upravljanja i regulacije

Voditelj: Saša Tatar, dipl. ing. elektrotehnike Članovi: Saša TATAR, dipl. ing. elektroteh., Nikola PEJDA, dipl. ing. elektroteh., Davorin PRISELAC, dipl. ing. stroj., Dražen Reljić, dipl. ing. stroj.

Page 27: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

27

Program rada stručnog vijeća: - analiza operativnih programa, - ujednačavanje kriterija u praćenju učenika i elemenata ocjenjivanja, - organizacija oglednih predavanja, - praćenje i aktivno sudjelovanje u promjenama sustava odgoja i obrazovanja, - potrebe opremanja specijaliziranih učionica elektrotehnike, upravljanja i regulacije i vođenja

procesa, - usavršavanje nastavnika kroz seminare i predavanja, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja.

8.9.10. Program rada stručnog vijeća RVIP

Voditelj: Slavko TITAN, dipl.ing.stroj.

Članovi: Davor ĐURINOVIĆ, dipl.ing. stroj., Ana M. SUTLOVIĆ, dipl. ing. stroj., Vlado LESKOVEC, dipl. ing. stroj., Željko LIVAIĆ, elektroničar, suradnik u nastavi,

Marijan BASTALIĆ, zavarivač, suradnik, Tomo VALEČIĆ, glodač, suradnik u nastavi, Vlado MAROŠEVIĆ, tokar, suradnik u nastavi,

Program rada stručnog vijeća: - radni dogovori o planovima i programima praktične nastave, okolnostima pod kojima će se

proces praktične nastave odvijati, kao i zadaće utvrđene programom rada, - izrada novih i aktualiziranje postojećih nastavnih programa, - praćenje ostvarivanja nastavnog programa i analiza odgojno-obrazovnih aktivnosti, - dogovor o primjeni pravilnika o ocjenjivanju i ujednačavanje kriterija vrednovanja rada i

uspjeha učenika, obvezatno analiziranje uspjeha učenika (mjesečno, na kraju prvog i drugog polugodišta),

- suradnja sa stručnim aktivima teorijske nastave, posebno aktivom strojarstva, koordiniranje nastavnih aktivnosti i usuglašavanje nastavnih planova i programa programa, zajednička analiza rezultata nastavnih aktivnosti,

- angažiranje na razvojnoj problematici praktične nastave, - suradnja s pedagogom u svezi s unapređivanjem odgojno-obrazovnog procesa i stručnog

usavršavanja djelatnika, - analiza mogućnosti obavljanja proizvodnih aktivnosti uz praktičnu nastavu, - razrada plana oglednih nastavnih aktivnosti, - analiza potrebe opremanja radionica, - drugi poslovi po nalogu ravnatelja.

8.10. PROGRAM RADA RAVNATELJA

Program rada ravnatelja: 1.Planiranje - planiranje broja djelatnika potrebitih za realizaciju nastavnog plana i programa. 2.Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum - utvrđivanje i predlaganje godišnjeg plana i programa rada, - zaduženje djelatnika tijekom godine, - zajednički rad i suradnja s tajništvom i računovodstvom, - godišnji program ravnatelja, - plan rada u odgojno-obrazovnom procesu.

Page 28: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

28

3.Praćenje, vrednovanje i analiza ostvarivanja programa - pregled realizacije programskih sadržaja s analizom i prijedlozima, - kontrola izvršavanja godišnjih programa nastavnika u suradnji s pedagogom, voditeljem

smjene i voditeljem praktične nastave, - kontrola ostvarivanja radnog vremena djelatnika, - kontrola rada tajništva i računovodstva, - izrada godišnjeg izvješća o radu škole.

4.Poslovi organiziranja rada škole - zaključivanje ugovora, zastupanje škole, kontrola radova, uređenje zgrade i okoliša, - nabavka opreme i učila, - sastanci s tehničkim osobljem radi organizacije i kontrole rada, - organizacija i kontrola upisa učenika, - organizacija završnih ispita, - organizacija i provođenje inventure.

5.Suradnja s pedagogom - priprema i nazočnost izvođenju teorijske i praktične nastave, - pomoć nastavnicima u organizaciji izvršavanja poslova iz programa a u suradnji s pedagogom.

6.Nastavničko vijeće i stručna vijeća - pripremanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda i vođenje sjednica, - sjednice stručnih aktiva.

7.Školski odbor - pripremanje sjednica i nazočnost sjednicama.

8.Vijeće roditelja i Vijeće učenika - pripremanje i nazočnost sjednicama.

9.Administrativni i financijsko materijalni poslovi - izrada akata i dopisa, - izdavanje i potpisivanje raznih rješenja, - kontrola i potpisivanje akata škole (dokumentacija, svjedodžbe i dr.), - rad na financijskim poslovima.

10.Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, te drugim ustanovama i službama

11.Stručno usavršavanje - seminari i savjetovanja, - rad u voditeljstvu Županijskog stručnog vijeća ravnatelja, - praćenje literature, zakona i drugih propisa.

Svi se programski sadržaji ravnatelja odvijaju kontinuirano tijekom godine.

Page 29: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

29

Raspored sati po područjima rada:

PODRUČJE RADA TJEDNO GODIŠNJE

Planiranje 6 268

Organizacija rada škole - koordiniranje 10 446

Javna djelatnost 4 178

Razvoj škole 6 268

Pedagoški rad s: - učenicima - profesorima - roditeljima

2 2 2

89 89 89

Stručno usavršavanje 5 178

Kontrola izvršenja poslova 3 134

Ukupno 40 1784

8.11. PROGRAM RADA PEDAGOGA

1.Poslovi u svezi s organizacijom rada škole - organiziranje i provođenje upisa, te formiranje razreda, - operativni mjesečni program rada, - sudjelovanje pri izradi operativnih i izvedbenih programa nastavnika, - sudjelovanje u izradi programa pedagoškog vijeća, - sudjelovanje u izradi programa rada stručnih vijeća, - sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole, - sudjelovanje u izradi plana rada razrednog odjela i plana razrednika, - izrada tema za sat razrednika, - izvješće o rezultatima upisa u prvi razred.

2.Neposredni rad s učenicima - identificiranje učenika s teškoćama, - identificiranje nadarenih učenika, - ankete o stavovima i mišljenju učenika o nastavnicima, disciplini, uspjehu, - individualni i grupni razgovori s učenicima, - predavanja za učenike na satu razredne zajednice, s posebnim osvrtom na učenje i promicanje

zdravog života mladih, - utvrđivanje socijalnog statusa obitelji u prvim razredima.

3.Poslovi u svezi s nastavom - pripremanje sati s nastavnicima u okviru individualnog stručnog usavršavanja - analiza razrednog uspjeha na kraju prvog polugodišta - analiza nastavnog procesa na kraju nastavne godine, - stručna suradnja s ravnateljem, razrednicima, nastavnicima.

4.Rad na anketama - izrada i provođenje anketa i upitnika o aktualnoj problematici škole i drugim pitanjima, - izvješće o provedenim anketama, - sudjelovanje u uredništvu školskog lista.

5.Sudjelovanje u izradi rasporeda sati - prikupljanje potrebnih podataka za izradu rasporeda sati,

Page 30: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

30

6.Suradnja s roditeljima - nazočnost roditeljskim sastancima prvih razreda a ostalih razreda prema potrebi, - individualni razgovori s roditeljima, - praćenje učenika smještenih u domovima učenika.

7.Stručno usavršavanje - praćenje periodične i stručne literature, - evidencija nazočnosti nastavnika seminarima i stručnim aktivima, - ŽSV pedagoga, - savjetovanja i seminari.

8.Suradnja s izvanškolskim institucijama - suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, - suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje i sport, - suradnja s centrima za socijalnu skrb, - suradnja s osnovnim školama u pripremi kandidata za upis u srednju školu, - suradnja s učeničkim domovima u kojima su smješteni učenici škole, - suradnja s MUP-om - suradnja s liječnikom školske medicine.

9.Vođenje dokumentacije - evidencija posjeta satima nastave, - statistički podaci i sređivanje pedagoške dokumentacije, - tjedno planiranje, - vođenje dnevnika rada

Tjedna struktura rada: TJEDNO

GODIŠNJE PODRUČJE RADA

NENASTAVNI PERIOD

NASTAVNI PERIOD

Poslovi vezani za organizaciju rada škole 10 3 379

Rad s učenicima 9 19 497

Rad s nastavnicima 6 6 268

Rad u stručnim organima škole 3 2 124

Rad s roditeljima 4 5 188

Stručno usavršavanje 4 2 159

Suradnja s u izvanškolskim institucijama / 1 10

Rad na pedagoškoj dokumentaciji 4 2 159

UKUPNO 40 40 1784

8.12. PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE

Voditelj: Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, prof. TZK, na lokaciji RViP

Program rada voditelja smjene sastoji se u slijedećem:

- sudjelovanje u organizaciji i pripremama za nastavu, - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, - sudjelovanje u prikupljanju podataka važnih za organizaciju rada, - organiziranje nadoknada rada, stručnih zamjena, - prikupljanje izvješća o uspjehu učenika, rezultatima ispita, završnih ispita i realizaciji nastave, - sudjelovanje u radu razrednih vijeća i pedagoškog vijeća,

Page 31: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

31

- uočavanje i prevladavanje pojava neadekvatnog ponašanja učenika, - sudjelovanje u realizaciji oglednih predavanja, - suradnja s nastavnicima u realizaciji nastave, nadoknade gubitaka nastave, stručne zamjene,

organizacija ispita i sl., - pomoć razrednicima “početnicima”, - pohađanje stručnih seminara i praćenje stručne literature, - obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja.

8.13. PROGRAM VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE

Voditelj: Vlado Leskovec, dipl. ing. strojarstva

- organizacija, koordinacija i praćenje rada u praktičnoj nastavi, - kontaktiranje i suradnja s poduzećima i ustanovama s ciljem pribavljanja poslova za radionice, - organizacija postupka obrade podataka, izrada ponuda, dogovaranje i ugovaranje poslova, - organizacija poslova pripreme rada, - organizacija nabave materijala, rezervnih dijelova i alata za potrebe praktične nastave, - predlaganje školskom odboru cjenika usluga, - sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa praktične nastave u suradnji sa stručnim

aktivom teorijske nastave, - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, - planiranje tekućeg i investicionog održavanja, - praćenje realizacije praktične nastave i obavljanja drugih zadataka svih djelatnika u

radionicama i izvješćivanje ravnatelja i školskog odbora, - nazočnost satovima praktične nastave i podnošenje izvješća, - praćenje stručne literature i sudjelovanje u seminarima, - drugi poslovi po nalogu ravnatelja.

8.14. PROGRAM RADA RAZREDNIKA

1. Rad s učenicima

- prijem novih učenika, obrada ulaznih anketa, analiza uspjeha odjeljenja u prethodnoj školskoj godini,

- izrada programa i plana rada razredne zajednice, kontinuirano praćenje pohađanja nastave, - pripremanje sjednica razrednog vijeća, - realizacija aktivnosti plana razrednih zajednica.

2. Rad s nastavnicima razrednog vijeća

- identificiranje nadarenih učenika, - utvrđivanje prijedloga dopunske nastave, - usklađivanje vremenskog plana “kontrolnih” i školskih zadaća, - obavješćivanje nastavnika o socijalnom statusu učenika i eventualnim zdravstvenim

problemima učenika, - organiziranje razrednih ispita, - izricanje odgojnih mjera, - pozivanje nastavnika na sastanke razredne zajednice, - hospitiranje na nastavi (po zahtjevu učenika, po osobnom izboru, na prijedlog stručnog

suradnika, u dogovoru s voditeljima aktiva),

Page 32: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

32

- izvješćivanje nastavnika na sjednicama razrednog vijeća o zaključcima sastanaka razrednih zajednica i roditeljskih sastanaka,

- sazivanje izvanrednih sjednica RV – po potrebi.

3. Rad s roditeljima

- tjedne informacije, - roditeljski sastanci 4 puta godišnje,

1. roditeljski sastanak-sredinom rujna (unutarnja organizacija škole u ovoj školskoj godini, Pravilnik o ocjenjivanju učenika, obrazovni plan i program, raspored sati učenika, plan rada razrednika), 2. roditeljski sastanak - krajem prvog polugodišta (odgojno-obrazovna problematika odjeljenja, prijedlog mjera za promjenu i poboljšanje situacije, razgovor na temu po izboru roditelja, pitanja za idući roditeljski sastanak), 3. roditeljski sastanak-poslije proljetnog odmora učenika (odgojno-obrazovna problematika odjeljenja, zaključci sjednice razrednog vijeća, prognoza uspješnosti učenika na kraju školske godine, Pravilnik o polaganju završnog ispita, analiza efekata zajedničkog odgojnog djelovanja škole i roditelja, tretiranje teme izabrane na prethodnom roditeljskom sastanku, pitanja i prijedlozi roditelja), 4. roditeljski sastanak - uoči kraja nastavne godine (analiza rada u tekućoj školskoj godini i prijedlozi za iduću, informacije roditeljima o obvezama učenika za uspješan završetak školske godine, efekti dopunske nastave, izrada završnih radova i terminski plan završnih ispita, pitanja i prijedlozi roditelja)

4. Rad sa stručnim suradnicima

- pripremanje za nastavnu godinu – prihvat učenika (prvi radni dan), - individualne konzultacije u rješavanju obrazovnih i odgojnih problema odjeljenja ili pojedinog

učenika, - referiranje o bitnim zaključcima roditeljskog sastanka, - prevencija ovisnosti, - detekcija promjene ponašanja učenika, - iznalaženje pogodnih pedagoških normi za smanjenje izostajanja s nastave, - provođenje sociometrijskog testa, tretman učenika kod pedagoga, - profesionalna orijentacija – suradnja u radu s roditeljima.

1. Pedagoška i druga dokumentacija

- vođenje dnevnika, imenika, matične knjige, svjedodžbi i ostale dokumentacije za učenike, - vođenje e-matice, - izrada programa i plana rada razrednika i razredne zajednice, - izrada izvješća za rad razrednih vijeća.

8.15. Program ispitnog koordinatora

Ispitni koordinator - Davor Đurinović, dipl. ing. strojarstva

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite, - raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama, - zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

Page 33: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

33

- određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita, - nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, - povrat ispitnih materijala Centru, - informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja, - upućivanje dežurnih nastavnika u njihove obveze i odgovornosti te predaja ispitnih materijala, - savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature, - informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijava ispita na razini škole, - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške, - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Centar, - organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem, - osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike, - suradnja s roditeljima u savjetovanju učenika za odabir izbornih predmeta državne mature, - unošenje podataka u bazu, - unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

8.16. Program koordinatora za Građanski odgoj i obrazovanje

Koordinator za provođenje međupredmetnog planiranja Građanskog odgoja i obrazovanja je

Stjepan Mudifaj, dipl. politolog. Rad koordinatora je prema dokumentima: -Gradjanski odgoj i obrazovanje odluka -Preporuke za uvodjenje Programa medjupredmetnih i interdisciplinarnih sadrzaja GOO -Program Gradjanski odgoj i obrazovanje -Obrazac za medjupredmetno izvedbeno planiranje GOO

8.17. Program rada školske knjižnice

1.Rad s učenicima - upoznavanje učenika s organizacijiom i radom knjižnice, - upoznavanje učenika s knjižnicama u gradu i državi s naglaskom na Nacionalnu i sveučilišnu

biblioteku, - upoznavanje učenika s različitim izvorima znanja i osnovama klasifikacijskog sustava, - edukacija za služenje bibliografijom i ABC katalogom, upute za korištenje priručne zbirke

(enciklopedije, rječnici, leksikoni), - edukacija za čuvanje i zaštitu građe u knjižnici, razvijanje kreativnih aktivnosti učenika.

2.Suradnja s nastavnicima - konzultacije pri kreiranju nabavne politike školske knjižnice za sva područja, - informiranje o novim izvorima znanja i predlaganje inovacija u nastavi, - suradnja u okviru kulturne i javne djelatnosti knjižnice s ekološkim programom. Knjižnica je zajednička s Elektrotehničkom školom u kojoj su zaposleni i knjižničari pa je detaljni program rada školske knjižnice sastavni dio Godišnjeg plana i programa Elektrotehničke škole.

Page 34: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

34

9. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Ciljevi i zadaci koje treba ostvariti programom profesionalne orjentacije u ovoj školskoj godini su: - organizirati i poticati sve aktivnosti kojima se utječe na profesionalni razvoj učenika i

formiranje pozitivnih stavova prema radu, svijest o vrijednosti rada i rezultata rada, - sustavno pratiti učenike, njihove rezultate stimulirajući ih na aktivnosti gdje njihove

sposobnosti dolaze do izražaja, utvrđujući eventualne kontraindikacije za određeno područje rada,

- osigurati dobru profesionalnu infomiranost učenika i roditelja.

Program profesionalne orijentacije realizira se tijekom godine a sadrži:

- upoznavanje i praćenje učenika prikupljanjem i obrađivanjem podataka o njegovim osobinama (pedagog, razrednik),

- izrada kriterija za praćenje učenika (pedagog), - organiziranje predavanja za učenike i roditelje (pedagog, razrednik), - organiziranje posjeta poduzećima, izložbama s temom profesionalnog informiranja (pedagog,

razrednik), - poticanje i sudjelovanje u organiziranju natjecanja znanja i vještina (pedagog, razrednik), - suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport u svezi s problemom profesionalne

orijentacije.

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Individualno stručno usavršavanje nastavnika realizira se kroz individualne oblike verificiranih planova i programa, te programa stručnih aktiva, koji su sastavni dio ovog programa. Nastavnici su obvezatni su tijekom školske godine realizirati ogledna predavanja kojem su nazočni članovi stručnog aktiva, ravnatelj i pedagog škole. Nastavne jedinice odabrane za ogledna predavanja također se usvajaju na stručnim aktivima i sastavni su dio Godišnjeg plana i programa rada.

Kolektivno usavršavanje biti će na razini stručnih aktiva i Nastavničkog vijeća, te nazočnosti tematskim predavanjima na razini škole, grada i države. Seminari na razini države su obično van Zagreba i višednevni, što će pretpostavljati financijske izdatke radi čega će biti upućen po jedan nastavnika predmeta. Nakon seminara, obvezno je izvješće ostalim članovima stručnog aktiva. Neophodno je i usavršavanje nastavnika u internim tečajevima općeg i specifičnih korištenja računala i multimedijalne opreme zbog neophodnosti multimedijalne nastave - ECDL na razini škole ili države.

Plan i program svih oblika stručnog usavršavanja, utvrdit će se na sjednici Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, u skladu s odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

Razrednici će program obrađivati kroz teme, a program je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole.

12. PROGRAM MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLI

Program mjera za povećanje sigurnosti u školi sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada škole.

Page 35: CARNetov Portal za škole - GODIŠNJI PLAN I …...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2015./2016. napravljen je na temelju

Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

35

KLASA: 602-02/15-01/07 URBROJ: 251-284-15-1 Zagreb, 30. rujna 2015. Predsjednik Školskog odbora

Marijan BASTALIĆ

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. razmatran je na Nastavničkom vijeću 30. rujna 2015. godine., a na Vijeću roditelja 29. rujna 2015. godine te usvojen na sjednici Školskog odbora 30. rujna 2015.godine.

Godišnji plan i program rada škole usvojen je i objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole 1. listopada 2015. godine. KLASA: 602-02/15-01/07 URBROJ: 251-284-15-2 Zagreb, 1. listopada 2015. Ravnatelj

Jerko Pandžić, dipl. ing.