carrièremanagement: ans de vos

Download Carrièremanagement: Ans De Vos

Post on 01-Nov-2014

1.092 views

Category:

Career

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation by Prof. Ans de Vos during the 8th editon of Vlerick HR-day 2011.

TRANSCRIPT

 • 1. De Career Focus Toolals motor van loopbaanontwikkeling Prof. dr. Ans De Vos Centre for Excellence in Career Management
 • 2. OverzichtLoopbaanZELFmanagement: Mission impossible?De Career Focus Tool als motor vanloopbaanontwikkelingMogelijke toepassingen
 • 3. LoopbaanZELFmanagement: Mission impossible?
 • 4. Career Management: How it used to be
 • 5. Career Management in the future Manager = Loopbaan-career coach perspectieven Loopbaan- Extern netwerkontwikkeling
 • 6. LoopbaanZELFsturing: Succesfactoren The WILL The SKILL The WAY
 • 7. De Career Focus Toolals motor van zelfsturing
 • 8. Mijn loopbaan? Ik: wat is mijn professionele identiteit? Loopbaan zelf-managementWat bevordert Wie geeft mijnmijn loopbaan? loopbaan vorm? Mijn loopbaancontext
 • 9. Twee cruciale loopbaancompetenties Loopbaan- Zelfsturing inzicht
 • 10. Doel van de Career Focus ToolEen instrument om medewerkers te ondersteunenin hun loopbaanzelfmanagementVia een geheel van zelf-assessment vragenlijsten,oefeningen en reflectievragenGebundeld in een praktisch werkboekGericht op het verhogen van zowel zelf-analyseen zelfsturing
 • 11. PrincipesVragenlijst Toelichting Reflectie
 • 12. De zelfmanagement driehoek Knowing why Wat wil ik bereiken in mijn loopbaan? Wat zijn mijn motieven, waarden? Jobperformantie Loopbaansucces Knowing how Knowing whom Wat zijn mijn professionele Mijn netwerk?competenties? Mijn leer- en Inzichten in de interne aanpassingsvermogen? arbeidsmarkt? CAREER FOCUS TOOL: Actiegerichte analyse van mijn loopbaanwaarden, loopbaan- voorkeuren, sterktes.
 • 13. Mijn professionele identiteitMijn loopbaanwaarden?Mijn ideale loopbaantraject?Mijn sterktes?
 • 14. Loopbaanwaarden= iets waaraan je veel belang hecht in je loopbaan= een motief dat je nastreeft in je loopbaanInvloed op de evaluatie van subjectief loopbaansucces Persoonsgericht Zorg dragen Creativiteit Levenslang Leren Impact Autonomie Uitdaging Erkenning Balans werk-priv Werkzekerheid
 • 15. 6 loopbaanbewegingen1. Verticaal Management Expert2. Lateraal3. Verrijking Etc. MarketingProd. Sales4. Project Rank5. Status quo Inclusion or centrality6. Intrapreneurship Sales Etc. Marketing Production FunctionKorte termijn - Lange termijn: Definitie van korte / lange termijn?
 • 16. Hoe kan ik mijn loopbaanambities bereiken?Wat kan ik? Wie ken ik? Mijn Talenten Mijn netwerk
 • 17. Wat ik wil Wat ik niet wilWaarin ik goed ben Mijn selling Mijn valkuil propositionWaarin ik niet goed Mijn groeidomein Opportuniteiten vanben anderen
 • 18. Netwerkanalyse FamilieWWW Vrienden IK Sociale Werk Contacten
 • 19. Veroniek IntegratieDe
 • 20. Loopbaanwaarden Loopbaanbewegingen Wil IK Kan Net- werk Vaardigheden Netwerk
 • 21. Mogelijke toepassingen
 • 22. Individuele loopbaanbegeleiding Input voor een loopbaangesprek met manager / HR Individule voorbereiding: zelf-assessment, reflectie, vragen ter discussie Gids voor het structureren van het gesprekLoopbaanworkshops Individule voorbereiding (bv. Invullen van de vragenlijsten) Collectief kaderen Bespreking in kleine groepjes Individuele reflectieIndividueel gebruik
 • 23. Drie algemene principesIndividu = owner van het procesFacilitering (individueel of in groep) om Resultaten in het perspectief van de organisatiecontext te plaatsen Het reflectieproces te challengen en te stretchenFacilitering aangepast aan de doelgroep / setting Focus op bepaalde onderdelen of het hele werkboek Mate van voorbereiding die verwacht wordt Groepsdiscussies kunnen voor bepaalde topics minder geschikt zijn

Recommended

View more >