catedra de limba i literatura romÂnĂ Ș aspecte

62
Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc” Bucureşti: Sector 2; Str. Olari nr. 29-31; Cod poştal 024056 Telefon: (021)2528080, Fax: (021)2528376 E-mail: [email protected] Web-site: www.cosbucbilingv.ro CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte organizatorice: -participarea la Consfătuirile de limba română (prof. Teodora Roşca, Ioana Nanu, Mădălina Vlădescu, Maria Postu, Alina Plohi) -încadrarea şi repartizarea sarcinilor în catedră -alegerea şi procurarea manualelor -elaborarea planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare, potrivit noilor programe centrate pe competenţe -amenajarea cabinetului de limba română Aria curriculară: - informarea elevilor în legătură cu programele pentru bacalaureat şi pentru evaluarea naţională de la clasa a VIII- a - întâlnire metodică la nivel de sector - gimnaziu ( oct. 2010, prof. Alina Plohi) - întâlnire metodică la nivel de sector – liceu (prof. Teodora Roşca, prof. Maria Postu) - susţinerea testelor predictive la clasele a V-a , a VIII-a şi a IX-a , analiza acestora la nivelul catedrei şi stabilirea măsurilor ameliorative - pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe şcoală (toţi membrii catedrei) - organizarea olimpiadei, faza pe şcoală ( responsabil pentru gimnaziu- prof. Mădălina Vlădescu, responsabil pentru liceu- prof. Teodora Roşca) - toţi membrii catedrei s-au implicat în conceperea subiectelor, organizarea olimpiadei, corectarea lucrărilor la faza pe şcoală din 10 decembrie 2010 - pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe sector - evaluarea lucrărilor de la olimpiadă, faza pe sector – 23 ianuarie 2010: gimnaziu: prof. Gabriela Cristea, Alina Plohi, Titu Cojocaru; liceu: prof. Teodora Roşca, Mădălina Vlădescu, Maria Postu, Felicia Muntean, Cristina Revei - s-au calificat la faza pe municipiu următorii elevi de la gimnaziu: Lapadat Teodora, clasa a V-a, Popescu Alexandra, Constantin Daniela, clasa a VI-a, Mihăescu Ivona, clasa a VII-a, Hăhăianu Radu, clasa a VIII-a şi următorii elevi de la liceu: Carneciu Mihai, Bunea Radu, Constantin Irina, Deaconescu Alexandra, Diaconu Anca, Matei Laura, Nicolae Ioana, Oprea Cristiana, Roman Antonia,clasa a IX-a, Aaniţei Voicu, Doagă Smaranda, Păiş Denisa, Pop Alexandra, Tobescu Miruna, clasa

Upload: buikien

Post on 28-Jan-2017

272 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”Bucureşti: Sector 2; Str. Olari nr. 29-31; Cod poştal 024056

Telefon: (021)2528080, Fax: (021)2528376 E-mail: [email protected]

Web-site: www.cosbucbilingv.ro

CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂȘ

Aspecte organizatorice: -participarea la Consfătuirile de limba română (prof. Teodora Roşca, Ioana Nanu, Mădălina Vlădescu, Maria Postu, Alina Plohi) -încadrarea şi repartizarea sarcinilor în catedră -alegerea şi procurarea manualelor -elaborarea planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare, potrivit noilor programe centrate pe competenţe -amenajarea cabinetului de limba română

Aria curriculară:

- informarea elevilor în legătură cu programele pentru bacalaureat şi pentru evaluarea naţională de la clasa a VIII- a - întâlnire metodică la nivel de sector - gimnaziu ( oct. 2010, prof. Alina Plohi) - întâlnire metodică la nivel de sector – liceu (prof. Teodora Roşca, prof. Maria Postu) - susţinerea testelor predictive la clasele a V-a , a VIII-a şi a IX-a , analiza acestora la nivelul catedrei şi stabilirea măsurilor ameliorative - pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe şcoală (toţi membrii catedrei) - organizarea olimpiadei, faza pe şcoală ( responsabil pentru gimnaziu- prof. Mădălina Vlădescu, responsabil pentru liceu- prof. Teodora Roşca) - toţi membrii catedrei s-au implicat în conceperea subiectelor, organizarea olimpiadei, corectarea lucrărilor la faza pe şcoală din 10 decembrie 2010 - pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe sector - evaluarea lucrărilor de la olimpiadă, faza pe sector – 23 ianuarie 2010: gimnaziu:prof. Gabriela Cristea, Alina Plohi, Titu Cojocaru; liceu: prof. Teodora Roşca, Mădălina Vlădescu, Maria Postu, Felicia Muntean, Cristina Revei - s-au calificat la faza pe municipiu următorii elevi de la gimnaziu: Lapadat Teodora, clasa a V-a, Popescu Alexandra, Constantin Daniela, clasa a VI-a, Mihăescu Ivona, clasa a VII-a, Hăhăianu Radu, clasa a VIII-a şi următorii elevi de la liceu:Carneciu Mihai, Bunea Radu, Constantin Irina, Deaconescu Alexandra, Diaconu Anca, Matei Laura, Nicolae Ioana, Oprea Cristiana, Roman Antonia,clasa a IX-a, Aaniţei Voicu, Doagă Smaranda, Păiş Denisa, Pop Alexandra, Tobescu Miruna, clasa

Page 2: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

a X-a, Boghiu Maria, Nanu Ana, clasa a XI-a, Covei Ioana, Popa Andreea, Mihăilescu Monica, clasa a XII-a

- organizarea concursului naţional ,,Poveştile Cangurului” ,din 3 decembrie 2010, de către prof. Mădălina Vlădescu, Alina Plohi, Gabriela Cristea; au obţinut rezultate foarte bune elevii: Drăgănescu Constantin, Vlaşin Corina, Comănescu Rareş, clasa a V-a, Popa Carmen, Pincu Maria, Artenii Irina, clasa a VI-a, Geru Ioana, Neamţu Andreea, Zamfir Alexa, clasa a VII-a.

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

- susţinerea inspecţiei curente pentru înscrierea la gradul II : prof. Alina Plohi- susţinerea inspecţiei curente pentru înscrierea la gradul I : prof. Mădălina

Vlădescu - participarea la proiectul Bibliotecii Metropolitane: ,,Cronică iconografică bucureşteană’’, coordonat de prof. dr. Florin Preda, organizat în cadrul Cercului metodic al profesorilor de limba română (oct 2010) – prof. Alina Plohi

- participarea la acţiunea metodică ,,Managementul de curriculum”, susţinută la nivel de sector de Insp. Mirela Mihăilă (ISMB)- 28 oct 2010 - prof. Alina Plohi

Simpozioane, sesiuni de comunicări, concursuri, publicaţii:

- participarea la concursul ,,Povestiri de Crăciun”, de la Oradea, a unor eleve de la clasa a IX-a U1- coordonator prof. Maria Postu

- participarea la Concursul Naţional de Haiku, Galaţi, ediţia I şi obţinerea a două premii I, de către elevele Buhus Roxana şi Lixandru Ştefania - coordonator prof. Maria Postu

- participarea la concursul de creaţie ,,ROMEO şi JULIETA la Mizil”, editia a IV-a, elevi de la clasele a IX-a U1 si a XI-a U3 - coordonator prof. Maria Postu - publicarea în revista virtuală de literatură ,,Faleze de piatră” a două articole consacrate activităţii literare a scriitorului Ilie Constantin, intitulate ,,Ilie Constantin, poetul aflat la firul ierbii fara aparare”, în numerele din septembrie si noiembrie 2010,prof. Maria Postu - coordonarea proiectului ,,Academia de gaşcă”, supliment pentru elevi al ,,Academiei Caţavencu”, număr realizat de elevii din CNBGC, prof. Teodora Roşca.

Alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare:

- activităţi în colaborare cu Biblioteca:

Page 3: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- expoziţie de desene inspirate de textul literar ,,Călătoriile lui Apolodor”, clasa a V-a C, nov. 2010; expoziţie de proiecte ,, Anotimpurile literare şi artistice”, clasa a V-a C, dec. 2010, relansarea proiectului ,,Arborele lecturii”, în Săptămâna lecturii, 23- 27 nov. 2010, ,,Eminescu- 15 ianuarie 2011”, coordonator prof. Mădălina Vlădescu; - proiect ,, Poveştile iernii”- creaţii literare cu tematică specifică sărbătorilor de iarnă, 6- 21 dec. 2010, coordonator prof. Gabriela Cristea; - proiecte ,, Recomandă-mi o carte”, pentru elevii de clasa a V-a şi ,,Cărţi esenţiale”, pentru elevii de clasa a IX-a, coordonator prof. Alina Plohi.- proiect în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - ,, Ora de română la USR” ,prof. Felicia Muntean, Gabriela Cristea şi elevi de la clasele a X-a ( conferinţă cu scriitorii Gabriela Adameşteanu şi Livius Ciocârlie) - în proiectul ,, Vreau să fiu student la Litere” , întâlnire cu profesorul şi criticul literar Ioana Pârvulescu , a unor elevi de la clasa a X-a U1 -coordonator prof. Mădălina Vlădescu - participarea la activităţi extraşcolare: Halloween, Ziua Naţională, Serbarea de Crăciun: prof. Cristina Revei, Alina Plohi, Mădălina Vlădescu, Gabriela Cristea - conceperea şi regizarea spectacolului de teatru ,, Elevi…de şcoală nouă’’ , dramatizare după I.L.Caragiale (16 dec 2010) – prof. Alina Plohi - vizionarea unor spectacole de operă, în cadrul acţiunii ,,Primii paşi în lumea operei’’, adresată elevilor de clasa a V-a – prof. Alina Plohi - coordonarea activităţii ,,Siguranţa pe net’’, organizată de elevii clasei a XI-a R2 (acţiune sub egida ,,Salvaţi copiii’’) şi adresată tuturor claselor de gimnaziu – prof. Alina Plohi - activitate în sprijinul comunităţii prin voluntariat în cadrul ,,Festivalului şanselor tale”, cu tema ,,Prin voluntariat spre respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, coordonator prof. Maria Postu.

SEMESTRUL II – AN ŞCOLAR 2010-2011

Aria curriculară

- S-a realizat, de către toţi membrii catedrei, parcurgerea ritmică a materiei, conform programelor centrate pe competenţe şi respectând planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;- S-a asigurat, de către profesorii claselor terminale, pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională, precum şi pregătirea elevilor de clasa a XII- a pentru Bacalaureat; calitatea pregătirii acestora se reflectă în rezultatele bune şi foarte bune de la examenele naţionale, toţi elevii promovând aceste probe; - S-a realizat examinarea elevilor de la clasele a XII-a la proba orală a Bacalaureatului, de verificare a competenţelor de comunicare în limba română, din

Page 4: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

luna iunie 2011, de către prof. Roşca Teodora, prof. Revei Cristina, prof. Muntean Felicia, prof. Postu Maria, prof. Cojocaru Titu;- Au participat ca evaluatori la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat profesorii:Vlădescu Mădălina, Plohi Alina, Postu Maria;- Au elaborat subiectele şi au evaluat lucrările de la proba de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a profesorii: Vlădescu Mădălina, Plohi Alina,Cojocaru Titu; au făcut parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor profesorii: Roşca Teodora, Revei Cristina;- Prof. Roşca Teodora şi Vlădescu Mădălina au pregătit elevii lotului olimpic al municipiului Bucureşti, la clasele a XII-a, respective a XI-a, în vederea participării la etapa naţională a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română de la Ploieşti;din lot au făcut parte trei elevi ai liceului nostru, toţi fiind premiaţi: Cârneciu Mihai, clasa a IX-a R2, premiul al II-lea şi premiu special, Boghiu Maria, clasa a XI-a U2, menţiune şi premiu special şi Nanu Ana, clasa aXI-a U1, menţiune;- au participat ca evaluatori la etapa pe municipiu a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română profesorii: Roşca Teodora, Vlădescu Mădălina, Plohi Alina, Postu Maria, Revei Cristina.

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice

- Prof. Revei Cristina şi-a susţinut lucrarea de doctorat şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în filologie;- Prof. Roşca Teodora şi Cristea Gabriela au participat la cursul de formare ,,TIC şi strategie didactică”;- Prof. Vlădescu Mădălina a participat la cursul de formare POSDRU ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”.

Simpozioane, sesiuni de comunicări, concursuri, publicaţii

- Participarea la simpozionul regional Ordinea cuvintelor, ediţia a IV-a , cu lucrarea ,,Frunză verde de albastru – exerciţiu de lectură şi de imaginaţie” – prof. Roşca Teodora;

- Participarea alături de elevele clasei a XI-a U1 la simpozionul ,,Gala Galaction – 50 de ani, prin vremuri, spre porţile veşniciei” , desfăşurat la nivel de municipiu - prof. Roşca Teodora;

- Participarea la ,,Colocviile cercetării şi originalităţii” de la Liceul Teoretic M. Sadoveanu – prof. Postu Maria;

- Participarea la Simpozionul Naţional I.P. Culianu, de la Iaşi, cu o lucrare publicată în revista ,,Primăvara ieşeană”- prof. Postu Maria;

- Prof. Postu Maria a publicat un volum de proză scurtă, ,,Povestiri de trezit adulţii”, lansat la USR, cu participarea unor colegi şi elevi ai liceului;

Page 5: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- Organizarea Concursului Na ional ,,Olimpiadele cunoaşterii”ț de către prof. Cristea Gabriela, Postu Maria;

- Participarea unor elevi coordonaţi de prof. Postu Maria la o întâlnire cu poetele Nora Iuga şi Angela Baciu, la Biblioteca Metropolitană, urmată de redactarea articolului ,,Biblioteca, ploaia şi poezia”, publicat în revista Agero din Stuttgard;

- Coordonarea proiectului ,, Ateliere de lectură” , în colaborare cu scriitoarea Angela Baciu, membră a USR, de către prof. Postu Maria; proiectul a cuprins lectură publică din opera Angelei Baciu, lectură din creaţiile elevilor, expoziţie de desene şi fotografii la Casa de Cultură din Galaţi; au participat, împreună cu elevii claselor de liceu, prof. Roşca Teodora, Vlădescu Mădălina, Cristea Gabriela;

- Premiul I la etapa naţională a concursului ,,Cangurul Lingvist – Poveştile cangurului”

a fost obţinut de elevul Drăgănescu Constantin, clasa a V-a A, coordonat de prof. Cristea Gabriela;

- Participarea la concursul na ional ,,Evaluare în educaţie’’( proiect aflat subț egida Academiei Române) – concurs de limba şi literatura românã destinat elevilor de clasa a V-a şi clasa a VI-a , profesor coordonator Plohi Alina;

- Organizarea Concursului Naţional SMART, pentru elevii claselor a V-a şi a VI-a, de către prof. Plohi Alina, Vlădescu Mădălina;

- Participarea la Concursul naţional de epigrame ,,Romeo şi Julieta la Mizil” a unor elevi coordonaţi de prof. Postu Maria;

- Prof. Vlădescu Mădălina a sus inut o comunicare la Simpozionulț Internaţional ,,Creativitatea – un imperativ mereu actual în învăţămîntul contemporan” – Slobozia, 26 februarie 2011, publicată în cartea simpozionului;

- Participarea la concursul de creaţie ,,Tinere Condeie”, elevi de liceu coordonaţi de prof. Vlădescu Mădălina, Roşca Teodora, Postu Maria;

- Participarea la Concursul naţional de haiku de la Galaţi a elevelor Buhuş Roxana şi Lixandru Ştefania, clasa a IX-a U1, care au obţinut premiul I, coordonator prof. Postu Maria;

- Participarea unor elevi coordonaţi de prof. Postu Maria la Concursul organizat de Academia Group, la care s-a distins eleva Vîlcu Evelyne Ana.

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare

- Infiinţarea şi coordonarea trupei de teatru GODOT, formată din elevi ai clasei 10R1, de către profesor Plohi Alina. Trupa a obţinut (cu piesa ,,O noapte furtunoasă’’) Premiul al II-lea în cadrul Festivalului ,,Tinerelor Talente’’, organizat pe 01.06.2011;

Page 6: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

-,,CÃRŢI ESENŢIALE’’ – activitate extracurricularã organizatã cu elevii clasei 9R3,de către profesor Plohi Alina, în intervalul 05.01.2011 – 23.04.2011; - participarea la Ziua liceului, prin organizarea unor momente artistice: prof. Plohi Alina, Vlădescu Mădălina, Postu Maria;- activităţi în colaborare cu biblioteca: toţi membrii catedrei.

Responsabil catedra, Prof. Mădălina Vlădescu

LIMBA ENGLEZĂ

1. Perfecţionarea profesorilor: • inspecţii în vederea susţinerii gradelor didactice: - IC1 în vederea înscrierii la gradul didactic I: Ileana Leca, Ilinca Buciu- IC2 pentru gradul I: Florina Ruse- IS definitivat: Alexandru Fâciu

• Examen definitivat: Alexandru Fâciu• Colocviu pentru gradul I: Ileana Leca, Ilinca Buciu

• Masterat de Studii Culturale Britanice, Universitatea Bucureşti: Codruţa PohribMasterat de Comunicare interculturală şi traducere profesională, Universitatea Hyperion: Alexandru FâciuMasterat Consiliere Şcolară: Cristiana Faur

• Participarea la cursul de formare „Preparing Students for PET and CAE” oferit de Consiliul Britanic în cadrul şcolii, trainer: Ioana Şerbănescu (decembrie 2010): Doina Miloş, Anca Iliescu, Ilinca Buciu, Melinda Kerestely, Gabriela Ene, Anabell Ionescu, Mihaela Popescu, Codruţa Pohrib, Alexandru Fâciu, Teodora Mardare, Antonia Stroe, Florina Ruse.

• Ioana Şerbănescu a participat la cursul online de formare „E-Moderating” organizat de Consiliul Britanic: Ioana Şerbănescu (noiembrie – decembrie 2010)

• Ileana Leca a participat la cursul online de formare „Project-Based Learning”, oferit de University of Oregon (octombrie – decembrie 2010)

2. Activităţi la nivelului sectorului, municipiului si naţional:

Page 7: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- Participarea la conferinţa naţională RATE a profesorilor de engleză la Cluj: Olesia Sava, Anabell Ionescu, Ioana Şerbănescu, Hannah Halder (octombrie 2010)

- Participare la comisia de elaborare a subiectelor pentru olimpiada de limba engleză, etapa pe şcoală, sector şi municipiu (Octombrie 2010 – ianuarie 2011): Ioana Şerbănescu, Ileana Leca, Alexandru Fâciu, Florina Ruse

- Ileana Leca a organizat un seminar de formare pentru voluntarii Peace Corps cu tema „Classroom Management”

- Participarea în Comisia naţională de elaborarea a subiectelor pentru examenul de Bacalaureat: Ileana Leca, Alexandru Fâciu

- Participarea în Comisia ISMB pentru elaborarea subiectelor pentru proba de admitere la bilingv: Ilinca Buciu, Alexandru Fâciu

- Participare în comisia de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada Creativităţii: Ileana Leca, Alexandru Fâciu

• activităţi ale metodistilor - Cristiana Faur, Ioana Şerbănescu, Ileana Leca au efectuat inspecţii pentru

înscrierea profesorilor la grade didactice- Cerc pedagogic pentru profesorii de la liceele din sectorul 3 organizat de Ioana

Şerbănescu la Şcoala Superioară Comercială N. Kretzulescu

• pregătire olimpiade:- pregătire pentru olimpiada de limba engleză, etapa naţională: Ilinca Buciu, Ioana

Şerbănescu, Codruţa Pohrib, Anabell Ionescu (ianuarie 2011)

• activităţi la Consiliul Britanic: - Seminarii pentru elevii de liceu în cadrul Clubului Britteen: Doina Miloş, Ilinca

Buciu, Florina Ruse, Codruţa Pohrib- Participarea la proiectul Global English în parteneriat cu Consiliul Britanic: Doina

Miloş, Florina Ruse, Ioana Şerbănescu (coordonator)- Organizarea de seminarii pentru profesorii interesaţi de pregătirea elevilor pentru

susţinerea examenelor Cambridge, toate nivelurile: Ioana Şerbănescu- Participarea, în calitate de formator, la cursul: Metode active de implicare a

elevilor în lecţie: Ioana Şerbănescu

3. Antrenarea elevilor în activităţi de folosire a limbii engleze• Organizarea concursului Cangurul lingvist limba engleză – Mihaela

Popescu (ianuarie 2011)• Ianuarie 2011 – participare la simularea examenelor CAE i PET: toatăș

catedra, Doina Milos (coordonator examen Cambridge)• Mai 2011 – participare la examenul PET: Doina Miloş (coordonator

examen Cambridge)

Page 8: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Iunie 2011 – participare la examenul CAE: Doina Miloş(coordonator examen Cambridge)

• Participarea la olimpiada de limba engleză, etapa pe şcoală: Ioana Serbanescu (organizator), Ileana Leca, Mihaela Popescu, Anabell Ionescu, Gabriela Ene, Melinda Kerestely, Teodora Mardare, Alexandru Fâciu

• Participarea la olimpiada de limba engleză, etapa pe sector: Ileana Leca, Mihaela Popescu, Anabell Ionescu, Melinda Kerestely, Ilinca Buciu, Alexandru Fâciu, Cristiana Faur

• Participarea la olimpiada de limba engleză, etapa pe municipiu: Ilinca Buciu, Ioana Şerbănescu, Doina Miloş, Anabell Ionescu, Ileana Leca, Codruţa Pohrib, Alexandru Fâciu, Cristiana Faur, Florina Ruse

• Participarea la olimpiada de limba engleză, etapa de baraj pentru formarea lotului: Ilinca Buciu, Ioana Şerbănescu, Alexandru Fâciu, Codruţa Pohrib, Anabell Ionescu, Gabriela Ene

• Participarea la Olimpiada Creativităţii: Anabell Ionescu, Ileana Leca, Ilinca Buciu, Alexandru Fâciu

• Proiectul „Discover America” în parteneriat cu Centrul Cultural American şi CN I.L. Caragiale: octombrie 2010 – concurs cu întrebări, noiembrie 2010 – American Heritage Month: vizionare de film şi scrierea unei cronici de film, ianuarie 2011 – Martin Luther King’s Day, workshop pe tema drepturilor omului

• Organizarea unor activităţi educative cu ocazia Zilei Europene a Limbilor (septembrie 2010): Ileana Leca, Alexandru Fâciu, în colaborare cu catedra de lb. germană

• Desfăşurarea proiectului Comenius „Building the European House”: Cristiana Faur, Anabell Ionescu şi elevi ai claselor 11U1 şi 10U1 (deplasare în Turcia şi Italia la şcolile partenere)

• Participarea elevilor la concursul Juvenes Translatores, organizat de Cristiana Faur în şcoală, concurs la care am obţinut un premiu special

• Participarea elevilor la concursul Dream Worlds, coordonaţi de Cristiana Faur şi Ileana Leca

• Atelier de creaţie: Design your own Book: Ileana Leca cu elevii clasei a 5a B

• Pregătirea elevilor pentru participarea la Model United Nations Iaşi şi Galaţi 2011: Ioana Şerbănescu şi elevii claselor 11R1 şi 11R3

Alte activităţi cu elevii: • organizarea petrecerii de Halloween: Melinda Kerestely, Gabriela Ene,

Mihaela Popecu, Alexandru Fâciu, Ilinca Buciu, Teodora Mardare• Ioana Şerbănescu a pregătit 2 eleve de la 11R3 (Emilia Chiroiu şi Andra

Nănescu) pentru participarea la Conferinţa Model United Nations organizată la Liceul Emil Racoviţă din Iaşi; eleva Andra Nănescu a obţinut diploma ”Outstanding Speaker” (decembrie 2010)

Page 9: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Activităţi organizate cu elevii în cadrul serbării de Crăciun: Ileana Leca, Florina Ruse

• Participare la Târgul RIUF (octombrie 2010): Anabell Ionescu cu elevele clasei 11U1 şi Ioana erbănescu cu elevii clasei 11R3Ș

• vizionarea documentarului pe teme ecologiste “The Age of Stupid” la Muzeul Ţ ranului Român - noiembrie 2010: Anabell Ionescu cu eleveleǎ clasei 11U1

• vizionarea spectacolului de opera “Rigoletto” la Opera Nationala Bucuresti (ianuarie 2011) – Anabell Ionescu cu elevele clasei a XI-a U1

4. Mentorat • Ioana Şerbănescu - practică pedagogică cu 9 studenţi de la Universitatea

Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Activităţi ale centrului CARE

DebateClubul de debate Smart Ltd (20 membri) a desfasurat următoarele activităţi:- întâlniri săptămânale cu cluburile liceelor Spiru Haret şi Sf. Sava- organizarea unei competitii ARDOR "Toamna Dezbaterilor"- participarea la PTA, în parteneriat cu clubul national ARGO şi asociaţia naţională ARDOR (am obtinut titlurile de vicecampioni pe echipe şi locul 4 individual + alte trei clasari in top 20 vorbitori). Toate cele 3 echipele Smart Ltd s-au calificat în sferturile de finală)- întocmirea şi prezentarea unui raport trimestrial de activitate către asociaţia nationala ARDOR- Participarea la Saint George, City of Debate, martie 2011- participarea la Racovita Open: aprilie 2011- participarea la Bratislava School Debating Competition: aprilie 2011- participarea la Black Sea Open: mai 2011- organizarea unei dezbateri demonstrative şi a unei prezentări de discursuri cu ocazia Zilei Liceului, mai 2011Parteneriate, Proiecte, Invitaţii la evenimente- septembrie 2010 - 4 ateliere cu jocuri educative şi de comunicare în colaborare cu

Biblioteca alternativă. Beneficiari - copii de 6-12 ani din familii bucureştene sărace, beneficiari ai Asociaţiei Biblioteca Alternativă.

- Mihai Niculae, 11R3, a participat la o competiţie naţională de economie, Economy Works şi a obţinut locul al 3-lea.

Responsabil catedră, Prof. Ioana erbănescuȘ

Page 10: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

CATEDRA DE LIMBI MODERNE I CLASICEȘ

In anul scolar 2010-2011, toti membrii catedrei au parcurs materia conform programei , s-au realizat teste de evaluare initiala, sumativa, s-au utilizat in cadrul procesului de predare – invatare metode si mijloce cat mai moderne.

Limba franceza

Doamnele profesoare au implicat elevii in diverse activitati extrascolare, acestea avand scopul de a-i face pe elevi sa-si insuseseasca si elementele de cultura si civilizatie franceza. Doamna prof. Martonfi Radita: - a organist activitatea “Education a l’ image”din cadrul proiectului European “Lyceens au cinema” organizat de Ambasada Frantei

- a organizat Cangurul lingvist de limba franceza- activitate cu elevii cu ocazia Zilei Europene a limbilor straine”- Sesiunea de formare : Noile tendinte ale didacticii limbii

franceze

Doamana prof. Moldovan Ileana: - activitati cu elevii la Institutul Francez- evaluator la olimpiada de limba franceza etapa pe municipiu,

evaluator DELF/ DALF- responsabil pentru cercul de muzica si poezie franceza: Prietenii

lui Chopin

Rezultate la olimpiada: 3 elevi s-au calificat la faza nationala a olimpiadei de limba franceza

Limba latina

Doamna profesoară Balaşa Paula este membru al Societatii de Studii Clasice, Universitatea Bucuresti - a indrumat-o pe eleva Boghiu Maria la diverse concursuri, aceasta obtinand mentiune etapa nationala la Concursul national de limbi clasice, mentiune etapa nationala la Concursul Ovidianum

Limba spaniola

Doamna prof. Munteanu Cristina a obtinut gradul didactic I- eleva Ciocarlan Ilinca a obtinut Premiul al II lea la Olimpiada

de limbi romanice, etapa nationala- evaluator in cadrul examenului de bacalaureat- a organizat Cangurul lingvist pentru limba spaniola

Page 11: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- a participat la cursul de formare organizat de Ambasada Frantei: Education a l’image

Limba germană

Doamna prof. Nicoleta Mihai a obtinut gradul didactic II- eleva Greere Daniela a obtinut mentiune la etapa nationala a

Olimpiadei de limba germana- concurs pe tema “Cuvantul meu preferat din limba germana” cu

ocazia Zilei Europene a limbilor straine- vizionare de filme in cadrul Saptamanii Germane- s-a continuat proiectul sustinut de Institutul Goethe PASCH- elevii care invata limba germana au avut ocazia sa sustinta in

scoala examenul pentru obtinerea certificatelor de limba germana FIT 1 si FIT 2, profesorii evaluatori fiind de la Institutul Goethe

- in perioada 6-10 iunie elevii au lucrat cu un regizor din Germania la piesa Faust.

- Elevele: Enea Maria, Paun Teodora, Lenghel Simona au beneficiat de burse complete si au participat la cursuri de limba germana, in Varenholz, Germania. Valoarea unei burse fiind de aproximativ 3000 de euro.

- Intre 26 iunie- 8 iulie prof. Carmen Dumitrescu a insotit 4 elevi la Istanbul, acestia participand la un proiect international pe tema Umweltschutz- protectia mediului inconjurator. La acest proiect au participat elevi din Germania, Turcia, Romania, Moldova, Serbia.

- S-a realizat un schimb de elevi cu Heinitz Gymansium Brandenburg

- Doamnele profesoare au participat la examenul de bacalaureat in calitate de evaluatori

- Organizarea seminariilor de formare pentru profesorii de limba germana in scoala noastra

- Participarea profesoraelor de limba germana la aceste cursuri organizate de GI

- Doamnele profesoare fac parte din Asociatia profesorilor de limba germana din Romania, acestea participand la Conferintele organizate de aceasta asociatie

- Dotarea cabinetului de limba germana cu Smart Board , laptop si alte mijloace moderne pentru invatarea limbii germane, manuale scolare.

Responsabil catedră,

Page 12: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Prof. Carmen Dumitrescu

CATEDRA DE MATEMATICĂ

• În perioada 1-11 septembrie au avut loc mai multe întâlniri ale membrilor catedrei în care au fost analizate materialele şi ordinele emise de către Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului: referitoare la examenele prin care işi încheie ciclul gimnazial elevii clasei a-VIII-a, precum şi documentele referitoare la organizarea examenului de Bacalaureat, calendarul examenelor, precum şi metodologiile în vigoare..

• Pe 10 septembrie 2010, toţi membrii catedrei au participat la „Consfătuirile Profesorilor de Matematică.” desfăşurate la C.N.”Gheorghe Şincai”

• In aceeaşi perioadă, membrii catedrei au analizat programele şcolare în vigoare pentru anul şcolar 2010-2011,programele Olimpiadei de Matematică şi Programa propusă pentru Evaluarea Naţională la matematică. In conformitate cu acestea s-au decis manualele şi materialele auxiliare care vor fi utilizate în noul an şcolar.

• Au fost date testele de diagnoză la clasele a-V-a,a-VIII-a, a-IX-a, şi a-XII-a.în perioada 13 septembrie-15 octombrie 2010.

• Doamna prof. Ştefănescu Angela s-a implicat în promovarea revistei Gazeta Matematică reuşind să convingă elevii să se aboneze la aceasta şi să participe la concursul rezolvitorilor revistei.(menţionez că elevi ai doamnelor prof. Ştefănescu Angela şi Preda Claudia au fost premiaţi la concursul G.M.,iar doamnele prof. Ştefănescu Angela şi Preda Claudia au fost premiate,primind diplome în cadrul Consfătuirilor Profesorilor de Matematică din septembrie)

• În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat şedinţe ale catedrei de matematică în cadrul cărora s-au elaborat subiecte pentru Testele de Diagnoză .Rezultatele acestora au fost analizate, s-a elaborat o statistică la nivelul claselor vizate şi s-au propus metode de recuperare a materiei parcursă superficial de către elevi.Testele au fost organizate la începutul lunii octombrie la clasele a-V-a, a-VIII-a ,a-IX-a,a-X-a si a-XII-a (au participat profesorii: ,, Preda Claudia , Cavachi Clarisa,Bănescu Magdalena, Mateescu Carmen , Galbură Dan).S-a constatat un nivel foarte slab al cunoştiinţelor la clasele a-V-a şi a-IX-a, motiv pentru care fiecare profesor a trebuit să-şi adapteze parcurgerea materiei cu orele de recapitulare absolut obligatorii.

• In lunile noiembrie şi decembrie şedinţele de catedră s-au axat pe analizarea evoluţiilor la clasă a elevilor aflaţi la început de ciclu de învăţămant sau a celor din clasele terminale,discutarea şi evaluarea unor publicaţii de specialitate nou apărute, a informaţiilor referitoare la Examenele Naţionale şi a examenului de Bacalaureat precum şi la programul de pregătire şi participare a elevilor şi profesorilor la diferite concursuri şcolare.

• O parte din timpul afectat şedintelor comisiei metodice de matematică a fost dedicat studiului noii Legi a Educaţiei, propusă dezbaterii şi a implicaţiilor pe

Page 13: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

care le-ar avea asupra încadrărilor din anul şcolar viitor, a prevederilor referitoare la noul Statut al cadrelor didactice, ş.a.

• Au fost comandate manualele pentru elevii claselor a-XI-a şi a XII-a (conform opţiunilor exprimate de către elevi şi profesori ) precum şi culegeri pentru toţi anii de studiu ( cu sprijinul logistic al doamnei bibliotecare).

• Profesorii catedrei de matematică au participat la Târgul Educaţional de prezentare a materialelor didactice şi auxiliare din octombrie 2010; astfel au putut fi făcute propuneri de achiziţii pentru laboratorul de matematică (atunci cînd vom avea finanţare)..

• A fost conceput dosarul catedrei prin contribuţia mai multor colegi de catedră.• Profesorii catedrei au organizat (în limita spaţiului şi al timpului disponibil)ore

de pregătire a elevilor pentru concursurile de matematică..• La Olimpiada de Matematică –faza pe şcoală-desfăşurată pe data de 12 ianuarie

2011 au participat ca propunători de subiecte şi evaluatori doamnele profesoare:Mateescu Carmen, Preda Claudia, Cavachi Clarisa, Ştefănescu Angela,Bănescu Magdalena, Ignat Tatiana şi dl.profesor Galbură Dan. În urma desfăşurării concursului,la clasa a-V-a s-au calificat 11 elevi din 37 elevi participanţi, la clasa a-VI-a s-au calificat 12 elevi din 26 elevi participanţi, la clasa a-VII-a s-au calificat 10 elevi din 21 elevi participanţi, la clasa a-VIII-a s-au calificat 5 elevi din 14 elevi participanţi, la clasa a-IX-a s-a calificat.1 elev.din 12 elevi participanţi,la clasa a-X-a s-au calificat 5 elevi din 17 elevi participanţi, la clasa a-XI-a s-au calificat 6 elevi din 15 elevi participanţi iar la clasa a-XII-a s-au calificat 2 elevi din 5 participanţi.

• La Olimpiada de Matematică –faza pe sector si municipiu elevii nostrii au obtinut urmatoarele rezultate: Cristian Vlad (VII B) premiul II sector,Popescu Grigore (VII C) premiul III sector,Gheorghiu Sabin (VII C) premiul III sector, Gafencu Miruna (VI) premiul III sector, Hahaianu Radu (VIII-A) locul III sector si mentiune la municipiu, Predescu Rebeca si Stanescu Claudia (9R3) mentiune la sector, Doaga Smaranda (10R1) mentiune sector.• La „ Concursul Naţional de Matematică” Laurenţiu Panaitopol” (noiembrie 2010) au participat 28 de elevi ai colegiului nostru ,elevi ai claselor VI-XII, dintre care 8 s-au situat pe locuridin primul sfert al clasamentului. La evaluare au participat doamnele profesoare.Cavachi Clarisa.si.Bănescu Magdalena, Stefanescu Angela.• Doamna prof. Angela Ştefănescu a participat la două simpozioane în cadrul

1. „Centenarului SSMR” la-20 noiembrie 2011 şi concursului „Laurenţiu Panaitopol”.

2. “Conferinţei Naţionale a S.S.M.R.” la Alba Iulia 15-17 octombrie 2010.

• Doamna prof. Angela Ştefănescu a îndrumat un număr de nouă elevi în activitatea de rezolvitori şi participanţi la concursul Gazetei Matematica.• Doamna prof. Angela Ştefănescu a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Matematica (toate etapele), la concursul „Jose Marti”si la concursul Kangourul-Matematica.

Page 14: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Doamna Prof. Mateescu Carmen a participat la şedinţele Consiliului de Administraţie din care face parte ca observator din partea grupei sindicale a liceului.Ca profesor diriginte a organizat o excursie pană la Horezu şi a mers cu elevii săi la un spectacol de teatru şi la unul de opera, la Muzeul de Istorie, la Târgul de carte Gaudeamus, la Balul Bobocilor., la Ziua Liceului precum si la activitatea de promovare a liceului in cadrul Targului Educational.• Doamna Prof. Mateescu Carmen a participat la sesiunea de comunicari organizata de Colegiul Traian „Matematica de ieri si de azi”.• Doamna Prof. Mateescu Carmen a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Matematica (toate etapele), la concursul „Jose Marti, organizator la concursul Kangourul-Matematica si organizator, propunator de subiecte si evaluator la concursul de selectie al elevilor pentru clasa aV-a.• Doamna Prof. Mateescu Carmen a făcut parte din Comisia de disciplină şi rezolvarea litigiilor, din Comisia de curriculum la nivelul şcolii. şi din Comisia dirigintilor; de asemenea a îndeplinit funcţia de responsabil al Comisiei Metodice de Matematică.• Doamna profesoară Preda Claudia face parte din Consiliul de administraţie al C.N B.”George Coşbuc”, din Comisia de calitate, din Comisia de notare ritmică şi din Comisia de curriculum şi cea a diriginţilor.Ca profesor diriginte, a organizat o excursie, cu elevii,la Sighişoara(21-22 noiembrie), o excursie la Sibiu si una in Bulgaria (iunie).Deasemenea doamna profesoară Preda Claudia a îndrumat un număr de cinci elevi în activitatea de rezolvitori şi participanţi la concursul Gazetei Matematica. In august, doamna profesoara a fost organizator si evaluator in cadrul Taberei Gazetei Matematica si a concursului Gazetei Matematica.• Doamna profesoară Preda Claudia a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Matematica (toate etapele),la Concursul Kangurul-Matematic, la Testele Nationale si examenul de Bacalaureat precum si ca organizator, propunator de subiecte si evaluator la concursul de selectie al elevilor pentru clasa aV-a.• Doamna prof. Cavachi Clarisa face parte din Comisia de combaterea violenţei a C.N.B.”George Coşbuc”, din Comisia de curriculum şi cea a diriginţilor.În calitate de prof. diriginte doamna profesoară a organizat excursii cu elevii la Sambăta de sus (noiembrie 2010) si Voineasa, precum şi activităţi educative cu elevii pe care îi îndrumă.In perioada 17-21 aprilie doamna prof.Cavachi Clarisa a participat ca profesor insotitor la Olimpiada Nationala de Matematica la Oradea.• Doamna prof. Cavachi Clarisa a participat ca profesor evauator la Concursul” Laurenţiu Panaitopol”precum şi la Olimpiada de matematică-toate etapele, la Testele Nationale si examenul de Bacalaureat .• Domnul prof.Galbura Dan a participat la sesiunea S.S.M cu tema: „Sesiunea aniversara –100 ani-a Gazetei Matematica”.De asemenea, a participat impreuna cu un grup de elevi de-ai sai ,la sesiunea de comunicari prilejuita de Ziua Liceului; tema expunerii a fost „Elemente de Istoria matematicii”.

Page 15: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Doamna prof. Bănescu Magdalena a urmat un curs de perfecţionare cu titlul: „Metodist” şi şi-a susţinut inspecţia pentru înscrierea la gradul I didactic, De asemenea, a participat ca profesor evaluator la Concursul „Laurenţiu Panaitopol”, şi ca profesor supraveghetor la Olimpiada de fizică (sector) şi cea de Limba şi literatura română(sector).• O parte dintre membrii catedrei de matematică au participat la Serbările de Halloween, Balul bobocilor şi Serbarea de Crăciun.• În calitate de profesori diriginţi colegii noştri şi-au condus în mod eficient colectivele de elevi atât în timpul activitaţilor din liceu cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare(spectacole,excursii,serbări,etc)• Doamna Prof. Mateescu Carmen este lidera grupei sindicale la nivelul C.N.B.”George Cosbuc”.

Responsabil catedra, Prof. Carmen Mateescu

CATEDRA DE FIZICĂ

Catedra de fizică in anul scolar 2010- 2011 a urmarit realizarea obiectivelor propuse in planul managerial al catedrei:

• S-a parcurs programa materiei conform planificarii calendaristice.• Am participat la activitatile metodice la nivel de sector si municipiu.• S-a prezentat programa de bacalaureat si s-a intocmit la nivelul catedrei un

plan de parcurgere a acesteia;• S-au prezentat elevilor manualele alternative si s-au comandat culegerile de

probleme necesare aprofundarii nitiunilor din manuale.• Profesorii care au predat la clasa a 12-a au organizat saptamanal pregatirea

elevilor care au sustin bacalaureatul la disciplina fizica si au urmarit parcurgerea programei conform competentelor care trebuie atinse la disciplina fizica.

• S-au organizat activitati de pregatire a olimpiadei de fizica S-a organizat etapa pe sector in liceul nostru, etapa la care au participat toti membrii catedrei si de desfasurarea careia a raspuns directorul liceului.

• Elevii de la clasa a 6-a si a 7-a care au participat la etapa pe sector a olimpiadei de fizica si au luat 2 premii 3 si 3mentiuni.

• tTti membrii catedrei au participat la corectat la olimpiada de fizica pe sector si municipiu.

• D-na director Cotovanu Sorina participa la cursurile pentru Master in Manegement educational, in cadrul U.T.C.B

• S-au vizionat spectacole de teatru si opera( cls XI R 2, IX R2)• S-a organizat cu elevii clasei a 9-a R2 o sxcursie la Horezu.• Toti membrii catedrei au desfasurat lectii in laboratorul de informatica;

Page 16: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• S-au utilizat in predare si in evaluare fise de lucru, itemi de evaluare si experimente frontale si demonstrative.

• Membrii catedrei au analizat in cadrul sedintelor de catedra rezultatele obtinute de elevi in urma sustinerii testelor predictive si sumative si au propus masuri de imbunatatire a cestora.

• Catedra de fizica a orgzat o excursie lectie la Institul de Seismologie si Fizica Pamantului cu elevii claselor a XI a

• Elevii clasei a12-a R1 au partisipat la simpozionul national pe teme de Energie organizat la Liceul M. Sadoveanu si la simpozionul National Serban Titeica “Profesorul”organizat la C N I. L. Caragiale in lunile martie si mai 2011.

• Elevii claselor a 11-a R2 si a 12-Ri au participat cu proiecte si experimente cu ocazia zilei liceului nostru..

• La examenul de bacalaureat elevii care au sustinut proba de evaluare la fizica au obtinut note bune si foarte bune si au fost adnisi la Universitatea de Medicina Carol Davila,Universitatea Politehnica, U.T. de Constructii .

• Elevii clasei a 9-a R2 au participat la Simpozionul National organizat de I M L Mina Minovici.

• Prof. Gabriela Stoenescu a participat ca evaluator la examenul de bacalaureat si la cursul de perfectionare e-Scoala.

• Prof. Sorina Cotovanu a participat ca presedinte de comisie la examenul de bacalaureat.

Responsabil catedra, Prof. Gabriela Stoenescu

CHIMIE-BIOLOGIE

Pregatirea elevilor in vederea olimpiadei de chimie - prof. Daniela Gafencu; prof Mihaela Cristofan

Prof Daniela Gafencu a participat la toate actiunile metodice (liceu) pe sector

Catedra de chimie a organizat o actiune metodica la nivel de sector “Performanta scolara” invitat conf. doctor Paul Mihalciuc octombrie 2010

Olimpiada de chimie 12 dec 2010 etapa pe sector gimnaziu

1. Hahaianu Radu 8A2. Cioceanu Ioana 8A 3. Nicolae Mihnea 8A4. Marc Gheorghe 8B Profesor indrumator M. Cristofan

Page 17: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Olimpiada de chimie 12 dec 2010 etapa pe sector liceu

1. Carneciu Mihai clasa a-IX-a R2 50,5 puncte2. Dima Cristian clasa a-IX-a R3 67 puncte3. Predescu Rebeca clasa a-IX-a R358,5 puncte4. Ghetu Madalina clasa a-X-a R3 40 puncte5. Medrihan Lavinia clasa aX-a R137 puncte

Profesor indrumator. D. Gafencu

Prof D. GAFENCU membru IN COMISIA DE ORGANIZARE A OLIMPIADEI DE CHIMIE etapa pe sector 12 DEC 2010

Prof M. CRISTOFAN prof corector OLIMPIADA DE CHIMIE etapa pe sector 12 DEC 2010

Olimpiada de chimie 16 ian 2011 etapa pe municipiu

1. Carneciu Mihai clasa a-IX-a R2

2. Dima Cristian clasa a-IX-a R3

3. Predescu Rebeca clasa a-IX-a R3

Profesor indrumator. D. Gafencu

Prof D. GAFENCU prof corector OLIMPIADA DE CHIMIE etapa pe municipiu - 10 ianuarie 2010Prof. M. Cristofan a sustinut lucrarea de gradul I nota 10(zece)Pregatirea elevilor in vederea Bacalaureatului 2011 prof D. Gafencu

Sesiunea de referate si comunicari etapa pe sector aprilie 2011

1.Barbulescu Maria 11R2 Grosu Ruxandra 11R2 “Chimia in criminalistica” Premiul I Tugurlan Carmen 11R2

Profesor indrumator. D. Gafencu2.Milea Alina 12R1 Stanca Ioana 12R1 “Baterii vii” Premiul al II-lea Stoica Maria 12R1

Profesor indrumator. D. Gafencu4. Alecu Andrei 11 R1

Catuti Mihnea 11 R1 “ Chimia la prima vedere” Mansour Gabriel 11 R1 Profesor indrumator M. Cristofan

Concursul de chimie “Raluca Ripan” etapa pe sector mai 2011

Page 18: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

1.Moise Andreea 7B 2.Cristian Vlad 7B 3.Gheorghiu Sabin 7C

Profesor indrumator. D. Gafencu

Prof. D. Gafencu membru in Comisia Examen National clasa a 8-a

Prof. D. Gafencu -a organizat activitătile extracurriculare in cadrul proiectului „Primavara Scolilor” -intretinerea parcului scolii – elevii clasei a 9R2-a aprilie 2011; elevii clasei a 7A-a mai 2011 - a participat la activitătile extracurriculare: „ Ziua Mondiala a Apei” 22 martie 2011 „Padurea factor stabilizator al echilibrului planetar” 14 aprilie 2011Prof D. Gafencu si D. Storch s-au implicat în realizarea Zilei Liceului prin activitătile:Sesiune de referate si comunicari:”Padurea factor stabilizator” -Participanti elevii caselor aa9-a real

Prof. D Gafencu a participat la urmatoarele cursuri de formare:- „Basic IT Skills” furnizor Siveco Romania SA 27iunie-1iulie 2011- Privind catre viitor-e-chimie furnizor U.P.B 4 iulie- 16 iulie 2011- E- Scoala 22 iulie 2011

Rezultate Bacalaureat iunie-iulie 2011: 15 elevi participanti note cuprinse intre 7-10. Media generala 8,82(opt 82%)

Rezultate Bacalaureat iunie-iulie 2011 CHIMIEBucica Vlad 9,30Bucur Ana 9,50Bucur Florin 10

Chirea Maria 7,80Corcau Cristina 7,70

Dumitrascu Dragos 9.00Nastase Ana Maria 9,65Nesulescu Simona 7,50

Netoiu Raul 9,90Nicolau Ioana 7,30

Petrescu Madalina 7,00Popescu Roberta 9,10

Radu Raluca 9,70Trandafir Maria 9,30

BIOLOGIE

• Concursul “Tinerii Ambasadori impotriva schimbarilor Climatice” participare cu elevii - Scintee Lucian si Toma Alexandru - eveniment de

Page 19: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

strangere de fonduri organizat de TERRA Mileniul III 13 decembrie 2010 Prof. Angelica Mihailescu

• 17 noiembrie 2010 - participare cu elevii claselor a VII-a si a VI-a la Concursul National Tinerii Ambasadori impotriva Schimbarilor Climatice, organizat de Fundatia TERRA Mileniul III, Asociatia ALMA-RO si Reteaua de Actiune pentru Clima Romania (RAC-RO Prof. Angelica Mihailescu

• 20-21 noiembrie excursie la Sighisoara cu elevii claselor a VI-a Prof. Angelica Mihailescu

• Participare in calitate de profesor supraveghetor la olimpiada de fizica- faza pe sector, organizat la C.N.B.”G. Cosbuc” Prof. Angelica Mihailescu

• 26-30 noiembrie diseminarea la clasa a X-a, a proiectelor -Cunoastere pentru intelegere : educatia voluntariatului pentru

integrarea europeana - Europa - Unitate si Bogatie in Diversitate, de catre Asociatia MLADITA ce

face parte din C.I.A.O. (Comitato Italiano delle Associazioni ed Organizzazioni) Prof. Angelica Mihailescu

- Organizarea olimpiadei de biologie-faza pe scoala - decembrie 2010 -• -Participare in calitate de profesor corector la faza pe sector a Olimpiadei de

biologie 22.01.2011 Prof. Angelica MihailescuElevii calificati la Olimpiada de biologie faza pe sector

1. Matuzzi Flavio Cesare –clasa a IX-a –premiul II2. Creosteanu Adelaida –clasa a VII-a –premiul III3. Munteanu Toma Alexandru –clasa a VII-a, -premiul III, 4. Geru Ioana mentiune5. Zamfir Alexa mentiune6. Albulescu Andreea –mentiune Profesor indrumator A. Mihailescu- Colaborare cu Greenpeace pe teme de protectia mediului Prof. Angelica

Mihailescu- Decembrie 2010 - concurs (intitulat 10:10) organizat de Ambasada Marii

Britanii pentru reducerea cu 10% pe an a emisiilor de gaze cu efect de sera, participa cativa elevi ai scolii Prof. Angelica Mihailescu

- Participare la activitati metodice Prof. Angelica Mihailescu

- Participare la festivitatea de premiere a preiectului PRIMAVARA SCOLILOR, premiul de participare : 5 laptop-uri, 5 claculatoare, 1 instalatie de sonorizare Prof. Angelica Mihailescu

-

Semestrul II

Page 20: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Olimpiada de biologie municipiu - Creosteanu Adelaida cl a 7-a Premiul al II-lea Prof. indrumatorAngelica Mihailescu

Prof. Angelica Mihăilescu

Examen de bacalaureat sesiunea iunie-iulie

Evaluator, profesor asistent

Examen de bacalaureat sesiunea august-sept.

evaluator

Realizarea activitătilor extracurriculare1.A organizat in cadrul proiectului „Primavara Scolilor” activitatea intitulata „Terra sunt eu” de Ziua internationala a Pamantului

2.Participarea cu elevii la concursul national „EcoFun, editia a IV-a-EcoForum”

3. Vizioonarea filmului –„Apele dulci”, cu elevii clselor a VII-a si a X-a, cu ocazia Zilei mondiale a apelor

4.Participare la Concursul intitulat „Mesaje pentru omenire” cu elevii -Geru Ioana, Comanescu Rares, Spranceana Alice, organizat de Scoala generala nr 66.

5.-14 aprilie- a organizat in cadrul proiectului „Primavara scolilor” Simpozionul intitulat „Padurea –factor stabilizator al echilibrului planetar”, la care am avut invitati si din alte scoli din sector!

6.5 mai-2011- In cadrul proiectului „Primavara scolilor , a participat cu elevii la actiunea organizata de Colegiul National Cantemir Voda, intitulata „Schimbarea comportamentului locuitorilor sectorului 2 fata de problema grava a deseurilor”

a) S-a implicat în olimpiade scolare si concursuri în calitate de:

Calitatea Concursul Locul de desfăsurare Data Evaluator Olimpiada/faza municipiu Sc. Gen. Nr 39 3 martie

2011

b) Rezultate obtinute de elevi la concursuri:

Nume elev Clasa Rezultatul

Concursul

Munteanu Toma Alexandru

clasa a VII-a

Premiul II Concursul „Fii econom cu energia”

Page 21: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Mihailescu Monica Nastasia

XII R1 Premiul III Concursul-„Fii econom cu energia”

Vancea Adrian XR3 Premiul I Simpozionul National „O lume fara violenta”

Munteanu Toma Alexandru

VII B Premiul I Simpozionul National „O lume fara violenta”

Gradu Paula Nicoleta VI A Premiul I Simpozionul National „O lume fara violenta”

1) Dezvoltarea profesională, activitatea metodică si stiintificăa) A participat la următoarele cursuri/programe de perfectionare

1.„E-scoala” 22 iulie2. „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”3. ECDL

Participare la Simpozioane

Simpozionul lucrarea1. Simpozionul International

„Traditional si modern in educatia secolului XXI”

„Ochiul –intre fizica si biologie”

2. Simpozionul National „Copiii educati astazi-cetateni responsabili maine”

„O lume fara violenta”

3. Simozionul National „Resurse- Reconditionare-Reciclare in oglinda viitorului”

„Educatia ecologica in scoli-sanatatea Terrei”

1. Simpozionul Municipal-Creativitate si inovatie in invatamantul romanesc”

„Dezbaterea se tip Karl Popper”

- Activitate de mentor - Membru in CEAC

1.Proiectul „Primavara scolilor” –coordonator prof A Mihailescu

2.Programul- educational Always-Procter/Gamble

Page 22: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

3.Proiectul genomului uman –Institutul Mina Minovici,- participare cu cls. IXR1

4.Proiectul Playenergy

A realizat parteneriate cu urmatoarele institutii:

1.Scoala de Arte si meserii –Petriceni-jud. Neamt

2.Fundatia Greenpeace Romania

3.Colegiul National Cantemir Voda

- Ziua Liceului- a organizat concursul „Cine stie castiga”, realizat intre elevii claselor a VI-a.

Rezultate foarte bune la examenul de bacalaureatIONESCU C. CORINA-ANA-MARIA - 9,00

LUMINA S. IULIA-BEATRICE – Anatomie - 9.10NICOLAE C.D. CEZAR - - 9.70

SANDA M. IRINA-PAULA - 9.70IONESCU E. LUIZA-ALEXANDRA - 9,30

Responsabil catedră, Prof. Daniela Gafencu

CATEDRA DE ISTORIE

• întocmirea planificărilor pe semestrul I şi II• participarea la consfătuiri metodice şi cursuri de formare profesională • participarea la interasistenţe pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a disciplinei istorie (noiembrie – decembrie )- prof. A. Cîrlan şi I. Mogoş• participarea – în calitate de asistent şi evaluator – la examenele naţionale - - prof. I. Mogoş., prof. Anemaria Cîrlan

Activităţi extraşcolare

o ore deschise la Muzeul Naţional de Istorie – clasele a VI a; a IX a – prof I. Mogoş , prof Anemaria Cîrlano vizite la Complexul Muzeal Armenesc- prof. Iosif Mogoşo excursii de studii – prof. Iosif Mogoş

Page 23: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

o vizionarea filmului „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” – prof. Iosif Mogoş şi elevii clasei..XU2

Activităţi extracuriculare:

• comemorarea Holocaustului - prof. I. Mogoş., Anemaria Cîrlan• organizarea activităţii „92 de Ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918”- prof. Anemaria Cîrlan, prof. Iosif Mogoş, prof. Floriana Cristescu• implicarea în proiectul multilateral Comenius”Casa mea Europa” – prof. I. Mogoş

• publicarea de articole de specialitate în ziarul ARARAT –prof. Iosif Mogoş• participarea la dezbaterea „Democraţia în America” organizată de Biblioteca Pedagogică Naţională”I.C. Petrescu” cu ocazia desfăşurării Zilei Internaţionale a Democraţiei – prof. A. Cîrlan , prof. Iosif Mogoş

• organizarea activităţii interdisciplinare ( istorie – biologie – religie – fizică ) –„Teoria creaţionistă – teoria evoluţionistă” – 19 ianuarie 2011 – prof. A.Cîrlan şi I. Mogoş

• organizarea „Basarabia – pământ românesc” la care au participat elevi de la Colegiul „Ştefan Odobleja” însoţiţi de prof. istorie Cristina Suciu - prof Anemaria Cîrlan, prof .Iosif Mogoş

• organizarea activităţii „ 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române” – prof. A.Cîrlan şi I. Mogoş• organizarea activităţii „9 Mai – Ziua Europei”- prof Anemaria Cîrlan, prof Iosif Mogoş• organizarea activităţii ”10 mai – Ziua Regalităţii în România”- prof Anemaria Cîrlan, prof Iosif MogoşFormare :

• participarea la cursul de formare - Integrarea competenţelor cheie în demersul didactic iniţiat de Institutul de Ştiinţe Educaţionale - prof. Anemaria Cîrlan şi prof. Iosif Mogoş

• susţinerea inspecţiei pentru înscrierea la gradul I- prof Anemaria Cîrlan

• participarea la seminarul de formare „Dezvoltarea competenţelor de proiectare şi implementare a proiectelor educaţionale” eTwinning – prof. Anemaria Cîrlan

• participarea la cursul „Tineri împotriva violenţei” organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi ISMB – prof. Anemaria Cîrlan

Page 24: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• participarea la cursul „Drepturile omului în istoria recentă a României – 1945 – 1989” organizat de IICCMER- prof. Anemaria Cîrlan

Olimpiade şi concursuri

• organizare olimpiada de istorie (etapa pe şcoală )- prof Anemaria Cîrlan, prof Iosif Mogoş, prof. Floriana

Cristescu• locul II pe municipiu la concursul „Micii istorici” - prof. Iosif Mogoş

implicarea în pregătirea elevilor pentru olimpiada şcolară la istorie unde am obţinut la etapa pe municipiu o menţiune – Stoica Liana – X U3 şi premiul II -Trăsnea Diana X U3 - prof Anemaria Cîrlan

Proiecte şi programe:o participarea în proiectul multilateral „Casa mea Europa” – prof. Iosif Mogoş• coordonarea şi participarea la proiectul educaţional „Pe urmele Reginei Maria” - prof Anemaria Cîrlan, prof Iosif MogoşAlte activităţi :• participarea în calitate de profesor supraveghetor la olimpiada de limba franceză şi olimpiada de limba engleză- prof. I. Mogoş• activitate de coordonare a unor grupuri de studenţi de la Facultatea de istorie - prof. Iosif Mogoş• membru în Consiliul consultativ al profesorilor de istorie din municipiul Bucureşti - prof. Iosif Mogoş• membru în Consiliu consultativ al profesorilor de istorie din municipiul Bucureşti - prof. Iosif Mogoş• profesor metodist în cadrul departamentului de proiecte şi programe din ISMB - prof Anemaria Cîrlan

RAPORT DE ACTIVITATEAnul şcolar 2010-2011

Cadrul didactic RIEGLER CORNELIU

Specialitatea ISTORIE

1) Proiectarea eficientă a curriculumului

a. Teste iniţiale/ sumative

Page 25: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Clasa Am aplicat test iniţial Am interpretat test iniţial Media clasei12U1 DA DA 8.4412U3 DA DA 7.60ŞI ALTECLASE

Clasa Am aplicat test sumativ Am interpretat test sumativ Media claseiTOATE DA DA ∫

b. Documente de proiectare DA/NUAm elaborat planificări anuale/ semestriale DAAm proiectat unităţi de învăţare DAAm elaborat programă pentru CDS şi am obţinut avizul inspectorului de specialitate (dacă este cazul)

DA

Am întocmit planificare pentru CDS (dacă este cazul) DAPlanificările mele au fost vizate de şeful comisiei metodice DAPlanificările mele au fost vizate de director/director adjunct DAAm predat la termenul prevăzut planificările la Comisia de curriculum/director adjunct

DA

2) Realizarea curriculumuluiÎn desfăşurarea lecţiilor:

a) Am utilizat auxiliarele: ghiduri pentru profesori, dicţionare, culegeri de texte istorice, teste de evaluare pentru bacalaureat, sinteze, etc.

b) Am utilizat mijloacele de învăţământ: hărţi istorice/geografice, videoproiector, planşe cu imagini/documente/hărţi, laptop, etc.

c) Am folosit metodele activ-participative: DA

d) Am folosit metodele de evaluare: formative/sumative; teste scrise (itemi obiectivi/semiobiectivi/tip eseu, etc); evaluări orale/concursuri pe echipe în clasă sau între clase; proiecte, etc.

3) Evaluarea rezultatelor învăţăriia) Am respectat ritmicitatea notării :DAb) Am înregistrat activităţile de evaluare (urmărind progresul realizat de elevi)

în:CATALOAGE/GRAFICE ŞI ANALIZE INDIVIDUALEc) Testele de evaluare elaborate conţin: (DA/NU)

Obiective DA Itemi de evaluare DA Barem de evaluare DA

Page 26: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

d) Am comunicat (DA/NU)__DA___ şi motivat (DA/NU)___DA___ notele acordate, în termeni accesibili, elevilor.

e) Am consemnat notele în carnete de elevi: ATUNCI CÂND ACESTIA AU AVUT CARNETUL LA EI, RESPECTIV AU SOLICITAT ACEST LUCRU

f) Am comunicat cu părinţii în perioada consultaţiei planificate în ziua de ________________ la orele ________

ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE, DAR AM PARTICIPAT LA SEDINŢELE CU PĂRINŢII DE LA MULTE DIN CLASELE LA CARE PREDAU SAU AM VORBIT PERSONAL SAU LA TELEFON CU UNII DIN PĂRINŢII ELEVILOR ORI PE EMAIL. Exemplu: am participat la şedinţele cu părinţii clasei a VII-a A (dirigintă Petcu Anişoara) g) Am lucrat diferenţiat cu elevii:

Performanţă (numele elevilor):

PREGĂTIRE OLIMPIADA DE ISTORIE

clasa a 12U1-a MORAR TEODORA clasa a 12U1-a GUŞĂ ANDREEA clasa a 12U1-a STOICA RALUCA clasa a 12U1-a GAL ALINA clasa a 11U1-a BĂNICĂ ANDREEA clasa a 11U1-a PĂUN ANA clasa a 9U1-a CHAPELAN ALEXIS clasa a 9U1-a POPESCU ANA-M. clasa a 9U3-a CIOCÂRLAN ILINCA clasa a 9U1-a CRISTESCU ANDREI

Recuperare (numele elevilor):

PREGĂTIRE ISTORIE: Abdul Hassan Huraiz M. Mubark (CLASA A VII-A), Marinescu B. Andrei-Dumitru (CLASA a IX – a U3), Pintelei C. Petra-Iuliana (CLASA a X – a U3) (ELEVĂ CU AMBLIOPIE)

PREGĂTIRE BACALAUREAT ISTORIE

PREGĂTIRE BACALAUREAT - DEŞI NU ERAU ELEVII MEI, CI DE LA CLASA 12U2 (DIRIGINTE SI PROF. MOGOŞ IOSIF), DAR AVEAU MARI LACUNE ÎN MATERIA DE LA ISTORIE CLASELE IX-XII -

1. BÎRSAN S. ANDREI-RADU2. DINU M. DANIEL-MIHAI

Page 27: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

3. DOGARU A. GEORGE4. ENE-STOICESCU E.I. MIHAELA-IOANA5. LEONTE A. MIHAELA-ALEXANDRA6. MĂRCUŞ S.I. MARIA CRISTIANA7. MIHAI D. ANTONIA-TEODORA8. PANTALON-MURĂSAN A.C. RALUCA-ALEXANDRA9. PĂTRU M.M. MARIA LAURA10. RADU G.C. IRINA-MIHAELA11. SAVIN M. ANA MARIA12. SEZIŞ A. DENIZ13. ŞTEFĂNESCU G.R.ANA14. ŞULEA S.T. COSTIN

PREGĂTIRE BACALAUREAT ISTORIE – RECUPERAREA LACUNELOR DIN CLASELE 9-12 CU ELEVII CLASEI 12U3

A) ORĂ OPTIONAL PREGĂTIRE BENEVOLĂB) ORE PREGĂTIRE ÎN ŞCOALĂ ÎN AFARA PROGRAMULUI

ŞCOLAR

1. AMBROZI C. IOANA-ANDREEA2. BASARAB G. IOANA3. BĂNICĂ M. OANA4. BREAZU M. CRISTINA-MIHAELA5. BUŞCU ANA MARIA MIHAELA6. CAPRIAN M. DANIELA-IRINA7. CHIVU DAN NICOLAE8. COMAN C. EMMA CARINA9. DUMITRAŞCU A. MIRUNA-FLORINA10. HOLBAN M. ANA-MARIA11. ILIE O.M. DIANA-FLORENTINA12. LAZĂR C.I. CEZARA- PATRICIA13. LĂZĂRESCU M.D. RALUCA-ADRIANA14. MANEA V. ŞTEFAN-ALIN15. MOLDOVEANU D.O. IRINA-ADNANA16. NEAGU D. CORINA17. NICOLAE I. MIHAI-DĂNUŢ18. PETRESCU S. DIANA19. POPIŞTEANU G. IOANA20. RATIŞ V.A. ANTONIA-AURA21. ROMAN V. LAURA-IOANA22. ROŞU M. MIRUNA-ANDREEA23. STAN V. ANDREEA-EMANUELA24. STANCU G.E. CRISTINA-DENIS

Page 28: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

25. STÎNGACIU O. ALEXANDRA26. TUDORAN C. CORNEL-GEORGE27. VISALOM G. ALEXANDRA-CRISTINA28. VLĂDĂREANU C. EMILIA-ANDREEA

h) Participare la examene naţionale: Examenul naţional Calitatea în care am participat

(evaluator, asistent, membru comisie, etc)

ADMITERE CLASA A IX-A SUPRAVEGHETOR BACALAUREAT COMPETENTE DIGITALE

SUPRAVEGHETOR

4) Realizarea activităţilor extra-curriculare

a) Am organizat activitatea/activităţile extracurriculare:

7 VIZITE LA MUZEUL MILITAR NAŢIONAL cu clasele 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZITE LA MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE 7A, 12U2

4 ACTIVITĂŢI DE SOCIALIZARE „PRÂNZ LA KFC” 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZIONĂRI PIESE CF. PROGRAMEI ŞCOLARE LA TEATRUL EVREIESC 7A

2 ACŢIUNI ÎN CADRUL Asociaţiei „Cultul Eroilor” cu clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

1 VIZIONARE FILM IST. „KING SPEACH” LA HOLLYWOOD MULTIPLEX „MALL VITAN” 9R1, 9U1, 9U3,

2 VIZITE BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ (Fac. de Istorie) cu clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, ETC

3 ACŢIUNI ÎN PROGRAMUL „PRIMĂVARA ŞCOLILOR” cu clasa 7A în grădina/curtea liceului

1 ACŢIUNE DE „Ziua Eroilor” Cercul Militar Naţional elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

1 ACŢIUNE DE „Ziua Naţională” Monumentul Eroului Necunoscut cu elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

Page 29: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

3 EXCURSII (BRAŞOV-SIBIU/BÂLEA LAC/ANGLIA - OLANDA) cu elevi DIN TOT LICEUL

1 VIZITĂ „Parcul Cişmigiu” cu elevi DE LA 7A

b) Am participat la activitatea/activităţile extracurriculare:

7 VIZITE LA MUZEUL MILITAR NAŢIONAL cu clasele 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZITE LA MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE 7A, 12U2

4 ACTIVITĂŢI DE SOCIALIZARE „PRÂNZ LA KFC” 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZIONĂRI PIESE CF. PROGRAMEI ŞCOLARE LA TEATRUL EVREIESC 7A

2 ACŢIUNI ÎN CADRUL Asociaţiei „Cultul Eroilor” cu clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

1 VIZIONARE FILM ISTORIC LA HOLLYWOOD MULTIPLEX „MALL VITAN” 9R1, 9U1, 9U3,

2 VIZITE BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ cu elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, ETC

3 ACŢIUNI ÎN PROGRAMUL „PRIMĂVARA ŞCOLILOR” cu clasa 7A în grădina/curtea liceului

1 ACŢIUNE DE „Ziua Eroilor” elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

1 ACŢIUNE DE „Ziua Naţională” cu elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

3 EXCURSII (BRAŞOV/SIBIU/BÂLEA LAC/ANGLIA - OLANDA) cu elevi DIN TOT LICEUL

1 VIZITĂ „Parcul Cişmigiu” cu elevi DE LA 7A

c) M-am implicat în olimpiade şcolare şi concursuri în calitate de:Calitatea Concursul Locul de

desfăşurareData

Organizator OLIMPIADA DE ISTORIE

CONCURS CLASĂ/

C.N.B. ”GEORGE COŞBUC”

IAN 2011/TOT

ANUL

Page 30: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

CLASEElaborare de subiecte

OLIMPIADA DE ISTORIE

CONCURS CLASĂ/ CLASE

C.N.B. ”GEORGE COŞBUC”

IAN 2011/TOT

ANUL

Evaluator OLIMPIADA DE ISTORIE

CONCURS CLASĂ/ CLASE

C.N.B. ”GEORGE COŞBUC”

IAN 2011/TOT

ANUL

Supraveghetor OLIMPIADA DE ISTORIE

CONCURS CLASĂ/ CLASE

ADMITERE CLASA A IX-A

BAC INFO CLASA A XII-A

C.N.B. ”GEORGE COŞBUC”

IAN 2011/TOT

ANULVARA 2011

VARA 2011

d) Rezultate obţinute de elevii pregătiţi de mine:

clasa a 12-a MORAR TEODORA 98,5 p. PREMIUL 1, prima pe SECTORUL 2

clasa a 12-a GUŞĂ ANDREEA 90 p. PREMIUL 2, clasa a 12-a STOICA RALUCA 90 p. PREMIUL 2, clasa a 12-a GAL ALINA 84,5 p. MENTIUNE,

clasa a 11-a BĂNICĂ ANDREEA 83,5 p. MENTIUNE, clasa a 11-a PĂUN ANA 81 p. MENTIUNE,

clasa a 10-a - am predat doar istoria SUA si MB pentru care nu există olimpiadă separat elevii mei participand la olimpiada de istorie sub coordonarea profesoarei de la materia de TC.

clasa a 9-a CHAPELAN ALEXIS 94,5 p. PREMIUL II, primul pe SECTORUL 2

clasa a 9-a POPESCU ANA-M. 91,5 p. PREMIUL II, clasa a 9-a CIOCÂRLAN ILINCA 90 p. PREMIUL II, clasa a 9-a CRISTESCU ANDREI 83,5 p. MENTIUNE,

Pe Capitală

clasa a 12-a MORAR TEODORA 92 p. PREMIUL 2, calificată pe ţară

clasa a 12-a GUŞĂ ANDREEA 89 p. PREMIUL 3,

Page 31: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

clasa a 11-a MORAR TEODORA 92 p. PREMIUL 3

e) Am fost profesor diriginte la clasa _______(va fi completat doar de profesorii diriginţi)

Am realizat planificarea anuală/semestrială la dirigenţie

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Am elaborat planificarea activităţilor extraşcolare NU AM FOST NUMIT

DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Planificările mele au fost vizate de responsabilul Comisiei Diriginţilor

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Planificările mele au fost vizate de director/director adjunct

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Am întocmit şi reactualizat periodic Portofoliul Profesorului Diriginte

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Am completat corect şi la timp:

• Catalogul• Carnetele de elevi

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011 –AM COMPLETAT DOAR CA

PROFESORAm comunicat periodic cu părinţii DA, CA PROFESOR

Am organizat un număr de ___ şedinţe cu părinţii NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Am înştiinţat un nr.de _____ părinţi ai elevilor corigenţi, amânaţi sau cu nota scăzută la purtare.

NU AM FOST NUMIT DIRIGINTE ÎN ANUL ŞCOLAR

2010-2011Am colaborat cu profesorul consilier DA – CU DIANA IOANEŞ

LEGAT DE ELEVUL MARINESCU, ETC

În anul şcolar 2010-2011 am organizat activităţile extraşcolare:

7 VIZITE LA MUZEUL MILITAR NAŢIONAL cu clasele 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZITE LA MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE 7A, 12U2

Page 32: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

4 ACTIVITĂŢI DE SOCIALIZARE „PRÂNZ LA KFC” 7A, 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

2 VIZIONĂRI PIESE CF. PROGRAMEI ŞCOLARE LA TEATRUL EVREIESC 7A

2 ACŢIUNI ÎN CADRUL Asociaţiei „Cultul Eroilor” cu clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, 12U2, ETC

1 VIZIONARE FILM ISTORIC LA HOLLYWOOD MULTIPLEX „MALL VITAN” 9R1, 9U1, 9U3,

2 VIZITE BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ cu elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3, 10U3, ETC

3 ACŢIUNI ÎN PROGRAMUL „PRIMĂVARA ŞCOLILOR” cu clasa 7A în grădina/curtea liceului

1 ACŢIUNE DE „Ziua Eroilor” elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

1 ACŢIUNE DE „Ziua Naţională” cu elevi de la clasele 9R1, 9U1, 9U3,

3 EXCURSII (BRAŞOV/SIBIU/BÂLEA LAC/ANGLIA - OLANDA) cu elevi DIN TOT LICEUL

1 VIZITĂ „Parcul Cişmigiu” cu elevi DE LA 7A

5) Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică

a) Am participat la următoarele cursuri/programe de perfecţionare (în specialitate):

Organizator/furnizor Tema/titlul Nr.credite/nr.ore

CENTRUL DE STUDII EBRAICE GOLDSTEIN GOREN

CONFERINŢĂ "Şanse de pace in Orientul Mijlociu"

3 ORE

CENTRUL DE STUDII EBRAICE GOLDSTEIN GOREN

CURS (SESIUNE) FORMARE ÎN DOMENIUL „ISTORIEI HOLOCAUSTULUI”

24 ORE

CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR EVALUARE

15 CREDITE

Page 33: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

b) Am participat la următoarele cursuri/programe de formare (în afara domeniului de specialitate):

Organizator /furnizor Tema/titlul Nr. credite/nr.

ore APADOR CH PREDEAL – SESIUNE HOTEL DRAGULUI

TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ – IMPLEMENTARE LA ORELE DE DIRIGENŢIE Program al Uniunii Europene

24 ore

APADOR CH BUCUREŞTI SESIUNE HOTEL NOVOTEL

„Ca cetăţean, ai drepturi!” Program al Uniunii Europene în colaborare cu Ministerul educaţiei şi Inspectoratul Şcolar

24 ore

c) Am conceput/publicat: manuale, auxiliare, mijloace, articole, etc.

PROGRAMA: „Istoria României în date”

INTERVIURI: „Evenimentul Zilei” (Despre Avram Iancu), Gândul (Despre bacalaureat), etc

PLANŞE, SINTEZE, ETC. PENTRU PREGĂTIRE BACALAUREAT, RESPECTIV ISTORIA SUA ŞI A MB.

d) Am desfăşurat activităţi în calitate de:Profesor metodist NU

Mentor NU

Formator DA

6) Contribuţii la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia

M-am implicat în:- combaterea consumului de tutun sau substanţe interzise în cadrul liceului, - păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul instituţiei în timpul orelor de curs/inspecţiilor- colaborare cu agenţii de paza în afara zilelor/orelor de serviciu pe şcoală, - supraveghere bacalaureat informatică, - supraveghere examen de admitere clasa a IX-a,- rezultate bacalaureat şi olimpiadă la toate nivelurile- activităţi ecologice in curtea scolii pentru înfrumuseţare- obţinerea de pliante pentru orele de dirigenţie din întreaga unitate

Page 34: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

M-am implicat în activitatea următoarelor comisii: NU AM FOST NUMIT: AM FOST PROPUS PENTRU COMISIA DE DISCIPLINĂ, DAR A FOST ALEASĂ DE C.P. CLARISA CAVACHI CARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 S-A OCUPAT DE DISCIPLINĂ ÎN COLEGIU (a avut această responsabilitate)

Calitatea(responsabil/membru)

Comisia Activităţi desfăşurate

NA

DA/NUAm efectuat serviciul pe şcoală conform planificării şi respectând atribuţiile

DA

Am fost zilnic punctual la activităţile desfăşurate DAAm realizat/întocmit portofoliul cadrului didactic DAAm completat zilnic condica de prezenţă cu subiectul lecţiei DA Am participat la cel puţin 90% din şedinţele CP DA cu 2 învoiri la

dir.

M-am implicat/am coordonat proiectele/ programele/parteneriatele:Implicare în PROGRAMUL „PRIMĂVARA ŞCOLILOR”Implicare în PROGRAMUL „TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ” ELABORAREA GHIDULUI METODOLOGIC PENTRU ORELE DE DIRIGENŢIE

M-am implicat în realizarea Zilei Liceului prin activităţile:Curtea liceului-Activitati Ecologice

M-am implicat în organizarea şi desfăşurarea Târgului de Oferte Educaţionale (mai 2011)NU

Alte informaţii relevante pentru acordarea calificativului anual:

■ AM SOLICITAT FEEDBACK DE LA ELEVI PRIN TESTE ANONIME PRIVIND SATISFACŢIA FAŢĂ DE ACTIVITATEA SUBSEMNATULUI.CONŢINUT:

- APRECIEREA EVALUĂRII/SISTEMULUI DE NOTARE- APRECIERE NIVEL DE PREGĂTIRE- APRECIERE NIVEL DE PREDARE- IMPRESIA POZITIVĂ- IMPRESIA NEGATIVĂ- PROPUNERI

Page 35: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- COMENTARII SUPLIMENTARE

DIN ACESTE TESTE REIESE CĂ ELEVII SUNT FOARTE MULŢUMIŢI DE ORELE DE ISTORIE ŞI ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

■ AM CREAT MATERIALE DIDACTICE PENTRU OLIMPIADA DE ISTORIE ŞI EXAMENELE NAŢIONALE + PLANŞE PE HÂRTIE COLOR/PLATFORME INTERACTIVE ON LINE PE INTERNET

■ AM OBŢINUT 65 NOTE ÎNTRE 9-10 LA BACALAUREAT ISTORIE + PROMOVABILITATE 100%, IAR LA ELEVII CARORA LE-AM PREDAT DIN CLASA A 9 CU EXCEPTIA UNEI NOTE DE 8.80 TOTI ELEVII AU LUAT NOTE INTRE 9-10!

■ AM FOST ADMIS IN PROGRAMUL DE FORMARE DIN CADRUL PROIECTULUI FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL EUROPEAN FACILITATEA DE TRANZIŢIE 2007/19343.01.11 „CONSOLIDAREA SPRIJINULUI SOCIETĂŢII CIVILE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI”.

CATEDRA DE GEOGRAFIE

• Program de lecturi interactive din materiale “National Geographic” intitulat “OPEN FRONTIERS” , organizat de centrul de carte Fischer Educational (feb-mai 2011 ) ; au participat elevi din clasa a-IX-a cu rezultate foarte bune - (Fl. Paunescu) ;

• Curs de formare lb. engleza , organizat de Fischer Educational si Oxford University Press , 14 mai 2011 ( Florina Paunescu) ;

• Program « Discover America » - concurs pe teme generale USA intre CNB “George Cosbuc” si CN “I.L. Caragiale” ( Septembrie 2010- Mai 2011) , cu participarea unor elevi din clasele a -IX-a si a-X-a;

• Organizator de desene la nivel national pentru Ziua nationala a SUA , castigator eleva Tarlungeanu Georgiana , clasa a-X-a U1(Fl.Paunescu) ;

• Activitate la nivelul scolii “Calatorie in jurul lumii” - invitata doamna Uca Marinescu , profesor si explorator , martie 2011 (Fl. Paunescu);

• Simpozionul International de Geografie , aprilie 2011 , Bucuresti, comunicari cu tema :

- Parcul National Everglades (Florida) - entitate ecologica (Fl. Andrei); - Fort Lauderdale (Florida) -Venetia Americii (Fl. Andrei);

Page 36: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Londra - metropola culturala europeana , comunicare cu prilejul zilei liceului (Fl. Andrei);

• Excursie tematica in Grecia (Paralia Katerini) - iunie 2011 (Fl. Andrei);• Excursie circuit Elvetia-Italia -iulie 2011 (Fl. Andrei);• Excursie organizata de MECTS cu elevii olimpici din sectorul 1 , in Croatia -

august 2011(Fl. Andrei);• Miniolimpiada Eco , elevi de liceu si gimnaziu (A. Cristofor);• Concurs cu tematica geografica , Ziua liceului (A. Cristofor).

Responsabil catedra, Prof. Florea Andrei

CATEDRA DE TIIN E SOCIO-UMANEȘ Ț

Proiect Junior Archievement “Compania anului”- clasa a 10a

Proiect Junior Archievement “Economie aplicata”- clasa 11U2

Pregatire pentru Olimpiada pe scoala/sector la disciplina Logica, Psihologie, Economie si Filosofie

Obtinerea locului II la Olimpiada pe sector la Psihologie

Participarea la targul pentru parinti “Info parents” la sala Dalles 5-7 noiembrie 2010

Participarea la al –IV-lea Congres de Psihiatria Copilului si Adolescentului, Spitalul Al. Obregia 5-9 septembrie 2010

Participarea la cursul de formare prin casa corpului didactic “Eficienta si educatie in managementul scolar”

Participarea la Centrul de Excelenta pentru Filosofie cu un grup de elevi din clasele a-XI- a si a -XII -a

Participarea la defilarea CNB George Cosbuc cu ocazia zilei de 1 decembrie

Asistenta la ora de cultura civica la clasa VIIIA la prof. Mateescu Gabriela

Efectuarea inspectiei curente grad didactic I – Monica Seceleanu “Grup Scolar „Electronica Industrială”

Page 37: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Organizarea sedintelor metodice la nivelul sectorului 2 la activitatea de consiliere scolara

CONSILIER COLARȘSEMESTRUL I

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : DIANA IOANESUNITAEA SCOLARA : CNB « George Cosbuc » Sectorul : 2Data depunerii : 28 ian 2011

Număr beneficiari aiactivităţii cabinetului de asistenţă

psihopedagogică(CAPp)

Tipul activităţii de consiliere

Elevi Părinţi Profesori

Consiliere individuală 125 6 8Consiliere de grup în CAPp (număr de grupuri)

30elevi/3 grupuri

Nr crt Activitati desfasurate conform Registrului de activitati de la cabinetul de asistenta psihopedagogica

Indicatori de performantaBeneficiari

ELEVIPĂRIN

ŢIPROFESORI

1 A. Informare si consilier

Nr. elevilor consiliat

i individu

Nr. elevilor consiliat

i in cadrul

Nr. parinti

consiliati

individu

Nr. parinti

consiliati in

cadrul

Nr. profesori consiliat

i individu

Nr. profesori consiliat

i in cadrul

Page 38: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

eal

grupurilor

algrupuril

oral

grupurilor

1. Cunoastere si autocunoastere

125 30 4

2. Adaptarea elevilor la mediul scolar

5

3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare

8 6

4. Optimizarea relatiei elevi-parinti-profesori

6 4 4

5. Stil de viata sanatos

1

6. Prevenirea comportamentelor agresive

1 2

Page 39: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

7. Consecintele abandonului scolar

2

Intalniri metodice :

Nr. participari

- la nivel de sector

9

- la nivel de municipiu

2

3

Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii:a) ca organizatorb) ca participant

4 Activitati cu continut metodico-stiintific

Denumire

Calitatea de :

formator/

participant

Institutia organiza

toarePerioada

Nr. Ore/credite

a) cursuri de formare/perfectionareb)seminarii, simpozioane, conferinte

Denumire

Calitatea de :

- participa

nt cu lucrare

- participant fara

Titlul lucrarii

Locul desfasur

arii

Data

Page 40: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

lucrareAl –IV-lea Congres de Psihiatria Copilului si Adolescentului

participant

Spitalul Al. Obregia

5-9 septembrie 2010

c) articole, participari la emisiuni radio/TV, editare carti

Titlul/ tema

emisiunii

Institutia/ Editura

Data

d) alte activitati

5

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata in unitatea dvs.

AutocunoastereNeincredere in sine--

6Copii cu CES (cu diagnostic)

Nr. cazuri in unitatea scolara

Nr copii in proces de consiliere la nivelul cabinetului

Implicarea in proiecte si programme

Nr. Cr

Descrierea proiectului/programul

Proiect/program 1

Proiect/program 2

Proiect/program 3

Page 41: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

t ui

1

Titulul proiectului/programului

Economie aplicata

2Calitatea (initiator, participant, colaborator)

colaborator

3Tipul (local, regional, naţional, european)

4

Finantare - fara finantare- finantare interna (scoala, consiliul local etc)- finantare externa (fonduri EU)

5 Loc de desfasurareCNB ‘G. COSBUC »

6 Grup tintaCLS XIU2 30 ELEVI

7 Durata (in luni) 9

Participarea la targul pentru parinti “Info parents” la sala Dalles 5-7 noiembrie 2010

Organizarea sedintelor metodice la nivelul sectorului 2 la activitatea de consiliere scolara

Responsabil catedra, Prof. Diana Ioaneș

CATEDRA DE ARTE SI RELIGIE

Pe parcursul anului scolar 2010 -2011 in cadrul Catedrei de Arte si Religie a Colegiului National Bilingv George Cosbuc s-au desfasurat urmatoarele activitati :

EDUCATIE PLASTICA : DANIELA CHARAS

- participare concurs Carrefour – editia de Craciun - cl V – VIII - concurs Posta Romana : ,, Pe urmele lui Juan Miro “ selectie pentru finala elevele Ciornea Andreea – XI R2 si Marica Silvana - IX R2 - participare concurs SPIRART – lucrari de pictura , grafica , fotografie – cl IX – XII

Page 42: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Premiul I – Grafica – Tarlungeanu Georgiana X U Premiul II – Colaj – Diaconu Simina X U1 Premiul special - Grafica – Georgescu Stefan XI U3 Premiul special – Fotografie – Cincan Ella XI R2 Mentiune – Pictura – Tataru Natalia X Mentiune – Pictura – Oprea Cristina IX R2 - expozitie de masti organizata in holul liceului cu ocazia sarbatorii de Halloween – lucrari elevi cl VII – X - actiune interdiciplinara Ed. plastica si Istorie cu ocazia zilei de 1 Decembrie – expozite cu desene si crochiuri de costume populare romanesti din diferite zone ale tarii – lucrari elevi cl IX - XII - actiune de binefacere de Craciun initiata de Primaria Municipiului Bucuresti ( 20 de felicitari destinate caminelor de batrani si orfelinatelor ) – participare cl V – X - vizita muzeul Theodor Pallady cu elevii cl XII U2 - activitate extrascolara pentru fixarea cunostintelor predate - expozitie cu lucrari decorative si felicitari de Craciun in holul liceului si in cancelarie – elevi cl V – X - atelier de arte decorative desfasurat o data pe luna - elevi cl X - expozitii tematice de fotografie in holul liceului : Stefanescu Ana - cl XII U2 – Vara Serban Radu - cl X U2 - Din vacanta Ghetu Madalina - cl X R3 - Octombrie Patru Laura - cl XII U2 - Fotografie de reportaj Serban Radu - X U2 - In adancuri Danescu Diana - XII U1 - Vederi Stoica Ioana - X R2 - Cold

- cerc lunar de fotografie – cl IX – XI - expozitie colaje cu ocazia zilei de 1 Decembrie ( actiune interdisciplinara impreuna cu catedrele de Istorie si Limba romana - expozitie lucrari organizata cu ocazia zilei de 24 Ianuarie - participare concurs Toyota Romania ,, Masina viitorului” – cl V - VII - participare ,,Colocvii haretiene” – Impresionismul in muzica si artele plastice - Proiect interdisciplinar – Ed. Plastica si Ed. Muzicala – Muzica clasica si moderna in imagini ( colaje , fotografii , articole ) cl VII – XI - concurs ,, Calatori prin traditii” – martie ( felicitari , martisoare , colaje ) Premiul I – martisoare – Nicolae Petre – X R2 Premiul III – felicitari – Carstea Vlad – X R1 Mentiune - colaje – ionica Iris – V B - panou decorative si pavoazare hol liceu 1 – 8 Martie – cl V – X - concurs ecologie ,, Alege este dreptul tau “ - cl VII – VIII - actiune primaria sect. 2 ,, Alaturi de Japonia “ – cl VI – VII - concurs ,, Terra – planeta mea frumoasa “ – cl VII – VIII Premiul I – fotografie - Stefanescu Teodora – cl VIII B Premiul III - pictura ,grafica - Pascu Monica – cl VIII A

Page 43: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- concurs de design lansat de Ambasada SUA pentru invitatiile de la sarbatorirea Zilei Independentei din 4 iulie Proiect castigator : Tarlungeanu Georgiana – cl X U1 - concurs antidrog ,,Sa calcam pe iarba “ – editia II Mentiune - Alexe Cristian – cl X U3 - 3 mai : ,, Festivalul vesmant & podoaba “ – proiect desfasurat in parteneriat cu ISMB , Muzeul National de Arta , Col. Nat. Spiru Haret , Col. Nat. D. Cantemir , Lic.Teoretic Ion Neculce si Col. Teh. de Arhitectura Ion Socolescu - cl IX – XII s-au obtinut 2 Premii I , 2 Premii III , Premiu Special si 4 Mmentiuni - 11- 15 mai Palatul copiilor – oferta educationala - organizare stand prezentare - 1-10 mai – expozitie foto ,, Primavara prin ochii adolescentilor “ – activitate interdisciplinara Ed. Plastica si Limba Romana ( fotografii insotite de poezii ) in cadrul proiectului de parteneriet cu Casa de Cultura a Sindicatelor Galati – expozitie foto itineranta – cl VIII – XII - expozitie de desene , fotografii si colaje in cadrul actiunii ,, Padurea - factor stabilizator al echilibrului planetar – cl IX – XI - concurs de afise ecologice in cadrul actiunii ,, Primavara scolilor “ – CLUB U66 ,, Si noua ne pasa “ – cl V – VII - 27 mai expozitie personala de grafica a elevei Tarlungeanu Georgiana – cl X U1 organizata u ocazia Zilei liceului - concurs pictura si grafica ,, Festivalul M. Eminescu “ – Col. Edmond Nicolau – cl X si XII Premiul I – grafica - Georgescu Stefan – cl XI U 2 Premiul II – Ciornea Andreea - cl XI R3 - concurs de fotografie – Col. Nat. Spiru Haret – SpirOBIECTIV ( teme : urban , macro, emotii ) – c- VII – XII Premiul I - macro – Radu Catinca cl IX U3 Premiul II – macro – Damian Alina cl VIII B - inspectie gradul II - supraveghere Admitere in cl IX engleza si matematica

MUZICA : POPESCU ELENA

- concurs international de interpretare instrumentala - Premiul I si Mentiune - festival muzical – participare 3 elevi - activitati artistice desfasurate cu ocazia zilei de 1 Decembrie ( impreuna cu catedrele de Istorie si Romana ) – elevi cl VI , VII si XII - Festivalul de colinde ( faza pe municipiu ) : 3 elevi - serbare Craciun – cor profesori - solo : chitara , pian , vioara , canto - grupuri vocale : gimnaziu si liceu - vizionare spectacol de opera – elevi cl XII - auditie concert Filarmonica Romana – elevi cl XII - auditii muzicale la Scoala de Muzica si Arte plastice nr. 4 si CNBGC cl V - VIII

Page 44: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- excursie in scop didactic cu elevi cl V A - vizita la muzeul George Enescu – elevi cl V - curs de perfectionare MAGISTER III – modul III- TIC - participare la Festivalulde muzica de camera ( Focsani ) 2 Premii I Premiul III - Concertul absolventilor de cl a VIII a - Sc. de muzica - pregatire pentru festivitatile de Ziua liceului - pregatire pentru Concursul National de interpretare de la Palatul Copiilor

MUZICA : MARIANA STOIAN

- participare concurs ,,Toamna baladelor” – faza pe sector Loc I - Ghita Carmina IX U3 Loc I – Stoica Francesca si Andra IX U3 - participare concurs ,,Toamna baladelor” – faza nationala Loc III - Ghita Carmina IX U3 Loc III – Stoica Francesca si Andra IX U3 - participare Festivalul ,,O ce veste minunata” al scolilor din sect 2 Loc III – Corul liceului Mentiune interpretare - Oprisi Teodora X U2 si Popescu Luciana X U1 - organizare Serbare Craciun – Corul profesorilor - Corul liceului - solisti cl IX U3 , X U1 , X U2 - preselectie si participare la Ziua Europei – Organizatia Comisiei Europene – elevi cl IX R3 , U3 , X R1 , U1 , U2 - preselectie Concurs de interpretare vocala si instrumentala - cl IX U1 , X U1 , U2 , U3 - calificati si premianti pe Bucuresti : Loc I – Maciuca Andra , Ghita Karina , Stoica Francisca - cl IX U3 Loc I – Popescu Lucia – cl IX U1 .\, U2 , U3, X U1 , U3 , R1 , R3 - Ziua Liceului – elevi cl IX U1 , U2 ,, U3 , X U1 , U3, R1 , R3 - participari diferite evenimebnte , urmatorii elevi : Zirra Ileana , Pardau Stefan , Maciuca Andra , Ghita Karina , Stoica Francisca , Popescu Lucia , Oprisi Teodora

RELIGIE : CRISTIAN ALEXA

- participare la Concursul de Creatie ,, Domn , Domn , sa-naltam” - Oradea , decembrie 2010 – Premiul III – Lixandru Stefania – IX U1 - participare program Serbare Craciun – Grup muzical - supraveghere Olimpiada de Literatura romana – faza pe scoala - vizita biserica Olari – particiare liturghie , vizionare arhitectura, pictura cl IX U3 - dezbatere despre Crestinism si Evolutionism – cl IX , XI - pregatire Olimpiada Religie cu elevii calificati la faza pe sector, municipiu si tara - organizator Olimpiada Religie faza sect. 2 - activitate cu cl XI U1 la biserica Olari

Page 45: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

- lectii in powerpoint cu laptop si videoproiector - lectie interdisciplinara sustinuta impreuna cu prof. Carlan Anemarie – cl IX U3 – tema ,,Religiile in antichitate” - inspectie gradul I - Referat ,,Ecologie crestina “ sustinut in cadrul Simpozionului ,, Padurea – factor al echilibrului planetar” - Olimpiada Religie – faza nationala - meniune – Boghiu Maria cl XI U2 -coorgnizator conferinta ,,Pornografia , maladie a sec. XX” , sustinuta de dl Virgiliu Gheorghe - participant la parteneriatul cultural Atelierele de lectura ale poetei Angela Baciu - Targ educational – prezentare - Ziua scolii - orgnizator conferinta ,, Cautati adevarul , fiti liberi!” sustinuta de preot Aldea Andrei ( bis. Sf. Daniil Sihastrul ) - supraveghetor – proba de competente digitale

RELIGIE : ALINA ILIESCU

- organizare cerc de pictura pe sticla cu activitate saptamanala – cl V si VI - intalnire cu preotul Andrei Aldea – discutie pe teme existentiale si religioase impreuna cu elevii cl IX , X , XII - dezbatere despre Crestinism si Evolutionism – elevi cl IX , XII - supraveghere Olimpiada - vizita biserica Olari – cl VC - curs de picture de icoane pe sticla - dialog cu elevii impreuna cu preotul Andrei Aldea - participare la conferinta ,, Efectele pornografiei asupra oamenilor “ - supraveghere Olimpiadele de geografie si engleza

Responsabil catedră, Prof. Daniela Charas

CATEDRA DE EDUCA IE FIZICĂȚ

In anul scolar 2010-2011 Catedra de Educatie Fizica si Sport a Colegiului National Bilingv George Cosbuc a desfasurat o bogata activitate instructiv educativa, didactica, extracurriculara si de performanta,avand in componeta urmatoarele cadre didactice:

profesor Aurelia Gioga - titular- gr.didactic I profesor Anisoara Doina Petcu - titular, gr. didactic II profesor Valeriu C-tin Soare -titular, gr. didactic definitivat.

Catedra de educatie fizica a avut ca obiective principale consolidarea starii de sanatate a elevilor, cresterea indicilor calitatilor motrice a priceperilor si deprinderilor motrice, indeplinirea normelor si baremurilor in procent cat mai mare, participarea la competitiile sportive organizate de Ministerul

Page 46: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Primaria Sectorului 2, Directia pentru Tineret si Sport amunicipiului Bucuresti, Agentia Nationala Antidrog.

Participarea echipelor reprezentative ale C.N.B G.C. la disciplinele: baschet, tenis de masa,tenis de camp, sah,volei, cros, a adus locuri fruntase in Olimpiada Nationala a Sortului Scolar, Cupa Primariei, Lyceum open tenis,Campionatul National al Liceelor

Profesor Gioga Aurelia:

Diriginte la clasa aXIIa U3 Participare Cupa Primariei la baschet fete liceu – locul II Participarea la competietia Lyceum open tenis Participare la competitia de fotbal baieti gimnaziu Dinu Pescariu Participarea la crosurile de toamna organizate de Inspectoratul Scolar si

Directia Sport - municipiului Bucuresti : Crosul Casiopeea – lupta impotriva cancerului la san , Crosul Petrom Crosul Loteriei Nationale, Crosul Raiffeisen,etc

Participarea la Olimpida Nationala a Sportului Scolar la baschet baieti gimnaziu – locul I pe sector

- locul II pe municipiu

Organizarea Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la sah gimnaziu-fete/baieti

Participarea la O.N.S.S. la sah sector- fete –locul I Plesoiu Irene -locul III Ciutac Andra Baieti –locul II Ionica Andrei -locul III Preda Vlad

ONSS SAH municipiu: fete locul II Plesoiu Irena Locul III Citac Andra baieti Locul III Preda Vlad

Organizarea Campionatelor Nationale la Sah Liceu si participare - locul III Niculae Mihai calificat la etapa municipiul Bucuresti

Organizarea unor meciuri amicale de pregatire pentru echipele de baschet ale colegiului

Participarea la Consfatuiri,Comsiile metodice pe sector Organizare sedinte consultatii cu parintii calsi XIIU3 Organizare discutii mese rotunde cu elevii clasei Elevii clasei XIIU3 au participat sau implicati in proiecte scolare si

etracurriculare: voluntariat , cursuri Codex, Vizita la Foisorul de foc, iesire in parcul Cismigiu, impreuna cu elevi clasei

XIIU3 Vizitare si prezentarea unui program artistic la Centrul de zi Aurora in

cadrul proiectului „Incluziv„ impreuna cu elevii clasei a XII U3 de Craciun

Page 47: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Participarea la serbarea de Craciun,Ziua liceului Participare la Targul Educational Bucuresti cu cl 12U3 Organizarea competitiei” Educatie prin sport” la sah clasele I-XII fete

/baieti 120 participanti in colaborare cu Directia pentru sport a municipiului BUcuresti si clubul Juventus

Participarea cu echipe de baschet baieti si fete nelegitimate in competitia Educatie pentru sport: locul II fete cl 5,6 /sector ; locul III -municipiu

locul I baieti cl 5,6 /sector mentiune – municipiu

Participare Cupa martisorului sah fete organizat de Pimaria sector II Locul I - Plesoiu Irena Locul II Ciutac Andra Mentiune Gusita Tana

Participare Lyceum open tenis organizat de BNR Cupa Primarului la sah LOCUL I – II- V- Plesoiu I, Ciutac A. Turcan

Augustin Ionica Andrei Cupa DEMOLAY sah Locul I GIMNAZIU mixt/ sector si municipiul

Bucuresti Am obtinut certificare ECDL ( cursuri Mai -iulie 2011) Am participat ca profesor asistent la examenele de Capacitate si admitere

cl aVa Partipare la voluntariat Centrul de zi Aurora cu cativa elevi din clasa :

prezentarea unui program artistic si pregatirea unor felicitari pentru Paste si Martisor;organizarea unei expozitii in holul liceului numai pentru a fi vizionata si a sensibiliza elevii si profesorii atragand atentia asupra existentei unor copii cu disabilitati

Participare cu elevi din cl 12U3 Primavara Scolilor sesiunea „Energii neconventionale pro si contra”(Basarab Ioana ,Roman Laura , Petrescu Diana)

Toti absolvetii clasei 12U3 au promovat Bacalaureatul si au fost admisi la diferite facultati din tara si din afara tarii

Profesor Petcu Anisoara Doina

Diriginte cl aVIIaA Participarea la crosurile de toamna Petrom , Loteria. Participarea la O.N. S. S. la cros gimnaziu si cros liceu Participare in Campionatul National al Liceelor cu echipa de tenis de masa

baieti si fete Participare la O.N.S.S. Tenis de masa baieti -locul II- Matei Stefan

Participarea la supravegherea elevior la concursuri si olimpiade , teze cu subiect unic

Participare la examenul de Capacitate –profesor supraveghetor

Page 48: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Participarea la sebarea de Craciun, Ziua liceului Organizarea excursiei cu cl aVIIa la Sibiu

Profesor SoareValeriu Constantin

Participarea la teze cu subiect unic –supraveghere Participarea la serbarea de Craciun Participarea la cursuri perfectionare UNEFS Participarea la cursuri de acordarea a primului ajutor Participarea la Campionatul national al licelor la volei fete/baieti Locul III /baieti liceu Participarea la competitia Educatie prin sport-lupte

Responsabil catedra, Prof. Aurelia Gioga

CATEDRA DE INFORMATICĂ

• Organizarea catedrei de informatică - 01.09.2010Componenţa catedrei : Valiana Petrişor – profesor titular Florica Manea - profesor titular Alina Motea - profesor titular Duta Donisan - profesor titular educatie tehnologica Petruţa Popa - laborant

ACTIVITĂŢILE COMISIEI METODICE LA NIVEL DE ŞCOALA

• Toţi membrii catedrei – disciplina Informatica

• Participarea în Comisia examenelor de diferenţă• Organizarea olimpiadei de informatică – faza pe şcoala, 20.01.2011• Organizarea concursului CIA (Elaborare subiecte, supraveghere şi evaluare) -

faza pe şcoală• Membri în comisia de evaluare a competentelor digitale-simulare, iunie 2011 • Organizarea Atestatului profesional la clasele de matematica- informatică, mai

2011• Pregatirea elevilor pentru concursuri scolar (olimpiada de informatica, CIA),

Competente digitate.

Page 49: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Prof. Petrişor Valiana

Monitorizarea elevilor în vederea stabilirii temelor pentru atestatul profesional 12R1,12R2 Pregatire pentru Examenul de Bacalaureat(proba E si Atestatul Profesional) clasa 12R1,12R2 Organizarea şi coordonarea prezentării proiectelor elevilor, în cadrul Zilei liceului-27 mai- proiecte realizate în vederea participarii la Concursul InfoEducatie

• Prof. Manea Florica

Monitorizarea elevilor în vederea stabilirii temelor pentru atestatul profesional 12R3 Pregatire pentru Examenul de Bacalaureat(proba E si Atestatul Profesional)

clasa 12R1,12R2

• Prof. Donisan Duta

lectie deschisa la clasa aVa B cu tema “O ALIMENTATIE SANATOASA” -13 Mai 2011

lectie practica”MICI BUCATARI” am desfasurat activitati de mentorat practica pedagocica din aria curiculara

“TEHNOLOGII “ cu studentii de la UNIVERSITATEA” SPIRU HARET” din 23.03.2011.

participare la toate examenele in calitate de supraveghetor:-teste nationale clasa VIII,-competente digitale clasa XII,-examen bacalaureat in ambele sesiuni(vara-toamna)

ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE COMISII

• Comisia de Orar( V. Petrisor)• Comisia de monitorizare a frecventei (V.Petrişor)• Membra in Comisia de inventariere (V.Petrisor)• Coordonator de proiecte si programe (A. Motea)• Membra in Consiliul de Administratie - secretar (A. Motea)• Supraveghetor la olimpiada de istorie – faza pe scoala(A.Motea)• Supraveghetor la olimpiada de istorie – faza pe scoala(A.Motea)

ACTIVITATI METODICE LA NIVEL DE SECTOR ŞI MUNICIPIU

Petrişor Valiana

Page 50: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Metodist• Inspectie IC2- Liceul Adventist• Inspectie IC2- Colegiul Tehnic”Iuliu Maniu”• Membru in Comiliul Consultativ de Informatica.• Membră în Comisia de organizare a Olimpiadei de informatica - Faza pe sector, Faza pe municipiu• Membră în Comisia de organizare a Concursului de Informatica Aplicata- Faza pe sector, Faza pe municipiu• Membră în Comisia de organizare a Concursului Infoeducaţie- faza pe municipiu• Membră în Comisia de titularizare-elaborare de subiecte• Formator in cadrul proiectului “ PROFESORUL –creator de soft educational”• Vicepreşedinte în Comisia de Atestat profesional la informatică ,Scoala Centrala”• Membră în Comisia de Bacalaureat-evaluator, proba E)-Liceul George Calinescu- central de evaluare• Participare la Conferin a na ională – Profesorul creator de soft educa ionalț ț ț – în calitate de formator• Participare la Conferin a na ionala – Modalită i de consolidare a carierei înț ț ț societatea bazată pe cunoa tereșcu lucrarea” Evaluarea prin proiect”, lucrare publicata intr-un volum dedicate conferintei Manea Florica • Supraveghere Concursul de Informatica Aplicata Faza pe sector

Motea Alina• Corector Concursul de Informatica Aplicata Faza pe municipiu• Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea COMPEteNţelor personalului Didactic şi didactic auxiliar de conducere din sistemul de învaţământ preUniversitar – COMPENDIU”,• Participarea la proiectele „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă", "Liceul potrivit", programul educaţional Always, la concursul "Play Energy".• Participarea la evenimentul "Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor - Instrumente colaborative pentru educaţia secolului XXI"

PARTICIPAREA ŞI SUSŢINEREA UNOR ACTIVITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ

Page 51: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Petrişor Valiana• Curs de formare Expert pe termen lung “ PROFESORUL - creator de soft

educational ” ( proiect in derulare MECTS şi SIVECO ROMANIA )

• Curs de formare “Inspectie Scolara” • Curs de formare “INSAM “• Curs de formare “ Tic si Strategie didactica”• Manea Florica• IT Essentials:PC Hardware and Software

Motea Alina• IT Essentials:PC Hardware and Software• Eficientă şi eficacitate în managementul şcolar

Rezultatele examenului de Atestat profesional, Atestat Oracle Academy şi Bacalaureat

Clasa Profesorinformatica

Nr efectiv de elevi Atestat profesional Atestat Oracle Bacalaureat informatică

12R1 Petrisor Valiana 30 30 30 22

12R2 Petrisor Valiana 30 30 30 20

12R3 Manea Florica 28 27 28 11

PREMII OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ

Faza pe sector - Concurs Informatică Aplicată

Nr.Crt.

Nume si prenume Clasa Premiul

Profesor îndrumător

1 Petre I. Adrian-Răzvan 9R3 I V.Petrisor2 Cârneciu M. Mihai-

Alexandru9R2 I V.Petrisor

3 Petrescu S.A. Vlad 9R1 I F. Manea4 Voinea M. Andrei 9R3 II V.Petrisor5 Graure S.M. Octavian-

Mihai9R2 III V.Petrisor

6 Mihalca L.S.L. Cosmina- 10R2 I V.Petrisor

Page 52: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Simona7 Doagă I.O. Smaranda 10R1 II V.Petrisor8 Grigorean D. Alin-Andrei 10R2 II V.Petrisor

Gheţu N. Andreea-Nicoleta

10R1 III V.Petrisor

9 Udroiu V.D. Radu-Alexandru

10U3 III A.Motea

11 Sprînceană Tudor-Emanuel

10U2 III A.Motea

12 Raşcov I. Cătălin-Mihăiţă 10U2 Mentiune

A.Motea

13 Ciobotaru D. Theodor 10U3 Mentiune

A.Motea

Faza pe municipiu - Concurs Informatică Aplicată

Nr.Crt. Nume si prenume Clasa

Premiul Profesor îndrumător

1Cârneciu M. Mihai-Alexandru

9R2 IV.Petrisor

2 Petrescu Vlad 9R1 II F. Manea3 Petre Adrian-Răzvan 9R2 II V.Petrisor4 Voinea Andrei 9R3 III V.Petrisor5 Graure Octavian-Mihai 9R2 Mentiune V.Petrisor

6Mihalca Cosmina-Simona

10R2

I Participare

faza nationala

V.Petrisor

7Gheţu Andreea-Nicoleta

10R1 IIV.Petrisor

8 Doagă Smaranda 10R1 III V.Petrisor9 Grigorean Alin-Andrei 10R2 III V.Petrisor

Faza pe sector – Olimpiada de Informatica

Nr.Crt. Nume si prenume Clasa

Premiul Profesor îndrumător

1 Visalom Rares 9R2 III V.Petrisor

2Mantu F. Radu-Alexandru

9R3 IIIV.Petrisor

Page 53: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

3Dima M. Cristian-Mihai

9R3 Mentiune V.Petrisor

Buzatu Mihnea 10R1 Mentiune V.Petrisor4 Gheorghe Paul 10R1 III V.Petrisor5 Mihalca Cosmina 10R2 Mentiune V.Petrisor6 Grigorean Alin 10R2 Mentiune V.Petrisor7 Catuti Mihnea 11R1 III A.Motea

Olimpiada de informatica- faza pe municipiu

Nr.Crt. Nume si prenume Clasa

Premiul Profesor îndrumător

1 Gheorghe Paul 10R1 Mentiune V.Petrisor2 Mihalca Cosmina 10R2 Mentiune V.Petrisor

Concursul Infoeducaţie - Faza pe Municipiu

Nr.Crt. Nume si prenume Clasa

Premiul Profesor îndrumător

1 Petrescu S. A. Vlad 9R1 II F. Manea2 Grigorean D.Alin 10R2 III V. Petrisor3 Zeca D.Vlad

Zaharia B.Ioana-Adriana10R2 III V. Petrisor

4Dobre Andrei Ciprian

10R2 Mentiune

V. Petrisor

COORDONAREA SAU PARTICIPAREA LA URMATOARELE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

prof. Petrişor Valiana • Membra in echipa proiectului „Alegeti liceul potrivit”,alaturi de elevii clasei a

XI-a R1.• Membra in echipa proiectului Comenius, alaturi de elevii clasei mele.• Participarea la Targul de Oferte Educationale• Organizarea serbarii de Crăciun- clasa 10R1• Activitatea „Cum sa învă i DE CE? - punte între genera ii”- clasa 10R1 i treiț ș ț ș

fo ti elevi (Negriu Anghel, Fulga Cosma, Voicu Octavian) doctoranzi înș Olanda – ianuarie 2011

Page 54: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Participarea, împreuna cu elevii clasei, la “Târgul de carte”, 15 martie 2011• Vizionarea spectacolului «Dineu cu prosti »• Organizarea taberei de schi – Predeal 1-6 februarie 2011• Organizarea excursiei Gura Diham, iunie 2011• Excursie Elvetia-Italia 2011

prof.Motea Alina

• Organizarea activitatii de selectare a lucrărilor elevilor claselor 10U1, 10U3, 11U3 care vor participa la concursul "Play Energy" 2011.

• Participat la Expoziţia de Proiecte Informatice Internaţionale (INFOMATRIX-2011), 7 mai 2011, împreună cu elevi claselor 10R3, 9R1.

• Profesor coordonator la concursul "Alege!Este dreptul tău"• Am participat la activitatea instructiv educativă "Alimentaţia Sănătoasă"• Organizarea alegerilor pentru CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR• Organizarea alegerilor pentru PARLAMENTUL LOCAL AL TINERILOR - sector 2• Excursie în Bulgaria, în cadrul proiectului "Pe urmele reginei Maria"• "Responsabilitatea individuală: prevenire HIV/SIDA" - Fundaţia TINERI PENTRU TINERI• "Campania Hpv si cancerul de col uterin"- cu ajutorul unor voluntari studenţi la medicina• "Viaţa bate iarba"- Poliţia capitalei• "Jocuri pentru orientarea copiilor"- organizaţia Creativ• "GROW 1.2" - AIESEC Bucureşti• prezentări de facultăţi pentru elevii interesaţi să studieze în străinatate - Liga studenţilor Români din Străinatate; The University of Sheffield; DAAD.• prezentări de facultăţi pentru elevi : Facultatea de Ştiinte Politice-Bucureşti; Universitatea "Dimitrie Cantemir"• M-am implicat în organizarea i desfă urarea Târgului de Oferteș ș Educa ionale (mai 2011) la amenajarea standului, programarea permanenţeiț la stand, la elaborarea pliantelor si participarea la festivitatea de deschidere.• am participat cu elevii clasei 11U3 la actiunea: “Ziua internationala a tolerantei”• am organizat serbarea de Craciun a clasei 11U3 - 17.12.2010• vizionări de spectacole de teatru ("Cântăreaţa cheală",s.a.)• vizionarea de filme la Institutul Francez• membru CA

prof. Donisan Duta

Page 55: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• 2 excursii la munte• expozitie de masti si colaje executate de elevii de la clasele V-VIII• participare la actiunea “ZIUA PORTILOR DESCHISE” pentru copii la

Ministerul Administratiei si Internelor in data de 01.06.2011 cu ocazia “Zilei Internationale a Copilului”

Responsabil catedră, Prof. Petrişor Valiana

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIVACTIVITATI EDUCATIVE SI EXTRACURRICULARE

ANUL SCOLAR 2010 – 2011

Consilier educativ: Alina Motea

Semestrul I

• Elaborarea Programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi a Planului managerial al consiliului pentru proiecte şi programe educative şcolare sau extraşcolare ( consilierul educativ)

• Întocmirea planificărilor calendaristice pentru orele de dirigenţie (diriginţii).

• Organizarea Consiliului elevilor prin alegerea reprezentanţilor claselor, respectiv a Comitetului de conducere a Consiliului (consilier educativ)

• Organizarea şedinţelor cu părinţii (dirigintii)

• Participarea la consfătuirile consilierilor educativi (consilier educativ )

• Realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor despre orele de dirigenţie, relaţia şcoală – elev – familie. (consilier educativ , dirigintii)

• Organizarea unor lectorate cu părinţii privind orientarea în carieră (consilier educativ, consilier psihologic, diriginţii claselor a VIII a)

• Organizarea de excursii (consilier educativ, diriginţii, profesorii)

Page 56: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Organizarea si desfăşurarea olimpiadelor faza pe şcoala la diverse materii: clasele de liceu (profesorii şcolii)

• Prezentări de oferte educaţionale ale diferitelor universităţi universităţilor (consilier educativ)

• Efectuarea de proiecte cu tema „Ziua Germaniei” (consilier educativ, prof. Carmen Dumitrescu, prof. Nicoleta Mihai, prof. Daniela Charas )

• Realizarea proiectului PASCH - Şcoli Partenere Pentru Viitor (prof. Carmen Dumitrescu, prof. Nicoleta Mihai)

• Vizionarea unor spectacole de teatru, concerte (consilier educativ, diriginţii, profesorii)

• Vizite la muzee, expoziţii (consilier educativ, diriginţii, profesorii).

• Realizarea de activitati cu prilejul Zilei Europeane a Limbilor Straine (catedra de germana, catedra de engleza)

• Realizarea de activitati cu prilejul Zilei Interantionale a Cadrelor Didactice (profesorii scolii)

• Realizarea de activitati cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Omului (prof. Motea Alina, prof.Cirlan Anemaria, prof. Apostu Floarea, prof Ruse Florina, bibliotecar Niculina Niculescu)

• Realizarea de activitati cu prilejul Zilei Mondiale a Tolerantei -” Toleranta- Intoleranta in Istorie” ( prof. Motea Alina, prof.Cirlan Anemaria)

• Realizarea proiectelor -„Creationism vs Evolutionism” (prof.Alexa Cristiam, prof Cirlan Anemaria, „Povestile iernii” (prof.Gabriela Cristea, bibliotecara Niculina Niculescu)

• Participarea la actiunea „Performanta scolara” (prof.Gafencu Daniela, prof Storch Daniela)

• Participarea la proiectul „Education a l’image” (prof Martonfi Radita, prof Munteanu Cristina)

• Prezentarea Facultatii de Matematica Informatica (prof.Preda Claudia. prof. Cavachi larisa.)

Page 57: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Prezentarea proiectului GROW12 - organizatia AIESEC (consilier educativ)

• Prezentarea „Cresterea si dezvoltarea intima” – realizata de Patrascu Andree - consultant medical (consilier educativ)

• Intalnire cu ofiteri de politie de la departamentul antidrog ( prof. Stoenescu Gabriela, prof Revei Cristina)

• Demararea proiectelor „Junior Achievement Romania”- prof. Ioanes Diana; „Discover America”- prof. Ruse Florina; „Haosul in zilele noastre” prof Milos Doina”; „Economie aplicata” - prof. Ioanes Diana; „Educatie urbana” prof.Prohrib Codruta; Comenius –„Education and culture lifelong learning programme”- prof.Faur Cristiana, prof.Petrisor Valiana.

• Organizarea de competiţii sportive la nivelul şcolii şi municipale (prof. Aurelia Gioga, Anişoara Petcu, prof Soare Valentin)

• Participarea la Marşul Tinerilor Bucureşteni – sept 2010 ( Prof. Simion Maria, prof Mogos Iosif)

• Participarea la Marşul de 1 Decembrie 2010 ( Prof. Simion Maria), depunerea de coroane la Monumentul Eroului Necunoscut (prof. Riegler Corneliu)

• Participarea la concursuri de creaţie (literară, artistică, dramatică, muzicală ) - profesorii de limba şi literatura română , educaţie plastică şi educaţie muzicală, consilier educativ

• Organizarea concursurilor: „Cangurul”,”Laurentiu Panaitopol” - catedra de matematica, „Cangurul lingvist”- catedra de limbi straine

• Realizarea de expozitii de fotografie, pictura si felicitari (prof. Charas Daniela)

• Organizarea unor activităţi tradiţionale ale şcolii: 1. Halloween Party ( catedra de limba engleză ), 2. Balul Bobocilor (dirigintii claselor a 9-a)3. 92 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (prof Cirlan Anemaria)4. Serbarea de Crăciun (consilier educativ, profesorii) 5. 15 ianuarie – „Eminescu” ( catedra de limba romana)6. 24 ianuarie – „Unirea 1959” (consilier educativ, prof. Gioga Aurelia,

prof.Cirlan Anemaria)

Page 58: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Semestrul II

• Întocmirea planific rilor calendaristice pentru orele de dirigenţie (diriginţii).ǎ

• Sesiuni ale Consiliului elevilor

• Organizarea sedintelor cu părinţii - diriginţii şcolii

• Vizite la muzee - profesorii şcolii

• Vizionare de spectacole de teatru şi operă - profesorii şcolii

• Organizarea de excursii – profesorii şcolii

• Realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor despre orele de dirigenţie, relaţia şcoală – elev – familie. - diriginţii, consilierul educativ.

• Organizarea de activităţi sportive şi participarea la competiţii sportive - Catedra de educatie fizică

• Participare la proiectul „Primavara şcolilor” coordonator prof. Angelica Mihăilescu

• Participare la concursul „Alege!Este dreptul tau” prof.Motea Alina, prof. Angelica Mihăilescu, prof. Charas Daniela.

• Realizarea de expoziţii de desene şi fotografii realizate de copii - prof.Charas Daniela

• Proiectul de colaborare voluntariat Mia’s Children – coordonator proiect Buciu Ilinca

• Proiect colaborare voluntariat Şcoala Specială Nr 1, în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară SNAC - concursuri, târguri, revista TANDEM - coordonator proiect Buciu Ilinca

• Ziua Limbilor Străine – haiku (cls a XI-a), portmanteau words (cls a VI-a) - Buciu Ilinca

• Participari la prezentari de oferte educaţionale – consilierul educativ, elevii şi diriginţii claselor a 12-a.

• prezentări de facultăţi pentru elevii interesaţi să studieze în străinatate - Liga studenţilor Români din Străinatate; The University of Sheffield; DAAD.

• prezentări de facultăţi pentru elevi : Facultatea de Ştiinte Politice-Bucureşti; Universitatea "Dimitrie Cantemir"

• Participare la lansare de carte la libraria Cărturesti Verona in aprilie 2011 cu clasa a IX-a U1 si la lansare de carte la BookFest/Rompexpo în mai 2011 cu clasa a XI-a U3- prof.Kerestely Melinda

Page 59: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• Martie 2011 - activitate în liceu de prezentare a călătoriei in jurul lumii a dnei. Uca Maria Marinescu –profesor si explorator; au participat elevi din toate clasele, responsabil prof. Păunescu Florina

• Sept. 2010 - mai 2011: programul "Discover America" în colaborare cu Centrul Cultural American sub forma de concurs între elevii cl. a IX-a şi a X-a CNB. Coşbuc si C.N. I.L.Caragiale cu 5 etape şi numeroase premii - responsabil prof. Păunescu Florina

• Feb - Mai 2011 - Programul de lecturi interactive din materiale "National Geographic", program intitulat "Open Frontiers" organizat de centrul de carte FISCHER EDUCATIONAL. Au participat elevi din clasele a IXa - prof. Păunescu Florina

• excursie lecţie la I nstitutul de Seismologie şi Fizica Pamantului – catedra de fizica

• I M L.Mina Minovici - participare la simpozionul internaŞional pe teme de Genetică – prof.Stoenescu Gabriela

• Simpozionul Naţional de la liceul M. Sadovenu pe teme de Energie - prof.Stoenescu Gabriela

• Simpozionul Naţional "Şerban Ţiţeica Profesorul" la C. N. I.L.Caragiale - prof.Stoenescu Gabriela

• Participarea la Târgul de ofertă educatională - profesorii: Charas Daniela, Motea Alina, elevii şi diriginţii claselor a 10-a şi a 9-a.

• Participarea cu elevii la întâlnirea cu poetele Nora Iuga şi Angela Baciu la Biblioteca Metropolitana - 5 mai 2011 – profesor Postu Maria

• Participarea şi implicarea elevilor la acţiuni în cadrul « Festivalului şanselor tale » – profesor Postu Maria

• Ziua francofoniei - 24.03.2011

• Ziua Europei – mai 2011

• voluntriatul la scoala nr 1 specială – clasa a XII-U3, prof. Gioga Aurelia

• seminarii de pregatire la diferite facultati in vederea examenul de admitere – elevii şi diriginţii claselor a XII-a

• activitate de educa ie rutieră în colaborare cu Brigada Rutieră a municipiuluiț Bucure ti clasele a VI-a prof. Vlădescu Mădălina, prof. Alina Plohiș

• participare la campania ,,Europa Casa Noastră”, realizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România – prof. Vlădescu Mădălina

Page 60: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

• participare la proiectul JOB SHADOW DAY -elevii claselor a 11-a, prof.Simion Mihaela

• coordonarea alegerilor pentru PARLAMENTUL LOCAL AL TINERILOR - sector 2 - consilierul educativ

• demararea proiectului "Pe urmele reginei Maria"• "Responsabilitatea individuală: prevenire HIV/SIDA" - Fundaţia TINERI

PENTRU TINERI si profesorii diriginti• Participarea elevilor la "Campania Hpv si cancerul de col uterin"-realizata de

studenţi la medicina "Viaţa bate iarba"- realizata de Poliţia capitalei;"Jocuri pentru orientarea copiilor"- organizaţia Creativ; "GROW 1.2" - AIESEC Bucureşti

• Zila Liceului: Proiect Comenius -“Building the European House” - diseminare - prof.Faur C., prof.Petrişor V., prof.Ionescu A., prof.Mogoş I.; FIZICĂ - Sesiune de referate - prof.Stoenescu G.,prof.Apostu F; INFORMATICĂ - Prezentare de proiecte prof.Petrişor V.; CHIMIE- Sesiune de referate “Protejarea mediului” prof.Gafencu D., prof.Storch D.; LB.LATINĂ-“Evenimente şi personalităţi din Roma antică” prof.Bălaşa P.; GEOGRAFIE -“Impresii de călătorie - Florida” prof. Andrei F.; GEOGRAFIE-“Geografia Marii Britanii şi SUA reflectată în poezie” – miniproiecte clasa a 9-a prof. Păunescu F.; LB.ROMANĂ - “Opera lui George Coşbuc” – prof. Maria Postu; Interviu cu scriitoarea Maria Postu - prof.Roşca T; Concurs de cultură generală “Cine ştie câştigă”- clasele 6 A,B,C prof.Mihăilescu A.,Prof Cristofor A. ,prof.Dumitrescu C.; Expoziţia grafică a elevei Tărlungeanu Georgiana 10U1 – prof.Charas D. ; 2 scenete: The Bridge of Death cu clasa a XI-a U,Giovanni's Cafe cu clasa a IX-a U1- prof Kerestely Melinda; piesa de teatru „O noapte furtunoasă”- clasa XI-a R1 prof. Plohi Alina.

Profesori coordonatori: Coţovanu Sorina, Şerbănescu Ioana, Motea Alina, Ruse Florina Mădălina Vlădescu, Dumitrescu Carmen.

COMISIA METODICĂ DE FORMARE I PERFEC IONARE A CADRELORȘ Ț DIDACTICE

An colar 2010 – 2011ș

În cursul semestrului I au avut loc următoarele inspectii pentru gradul I:Vladescu Madalina - prof lb. romanaBuciu Ilinca - prof lb. englezaCristofor Andreea - prof geografieBanescu Magdalena - prof matematicaCurs de perfectionare-metodist si proiect de cercetare-doctorat

Page 61: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Ruse Florina-prof lb. englezaGRADUL II.Au susţinut inspecţia pentru obţinerea gradului didactic II, următoarele cadre didactice:Mihai Nicoleta-prof lb. germanaDEFINITIVAT:Pohrib Codruta,Catedra de engleza a urmat urmatoarele cursuri de perfectionare:Buciu Ilinca,Pohrib Codruta, Ionescu Anabel,Melinda Kerestely,Gabriela Ene, Ruse Florina,Mardare Teodora, Stroe Antonia: Curs de Perfectionare CAE/PET decembrie 2010Ioana Serbanescu-E-Moderator (British Council)Ileana Leca –Curs online organizat de Unversity of Oregon 10 saptamani pana in dec 2010 cu tema Project-based learning (Integrarea proiectelor in procesul de educatie)Sustinerea unei activitati de formare in perioada 10-11 decembrie 2010 pe tema Classroom management (organizarea clasei in calitate de formator Peace CorpsValentin Barbu, prof lb. franceza - evaluator DELF Institutul Francez din BucurestiMunteanu Cristina - prof lb. spaniola curs de formare: Education a l’image (Program derulat cu Ambasada Frantei)Mihai Nicoleta si Dumitrescu Carmen - prof lb. germane:Seminarii de Perfectionare a profesorilor de lb. germana sustinute lunar Petrisor Valiana - Formator “Profesorul creator de soft educational”Popescu Elena - curs de perfectionare Magister III modulul TIC ian 2011Cirlan Anemaria – Curs de perfectionare-“Dezvoltarea celor 8 competente-cheie la istorieCurs de perfectionare - proiecte europeneMogos Iosif - curs Dezvoltarea celor 8 competente-cheie la istoriePerieteanu Steluta - Curs de Formator de Formatori ,Curs de mentorat şi Curs de metodistCorneliu Riegle - Participarea la proiectul Implementarea transparenţei deciyionale din şcoli, program finanţat de UE şi APADOR, Predeal-oct. 2010Participarea la elaborarea Ghidului Metodologic în şcoli, Novotel, dec. 2011În cursul sem II au susţinut inspecţii pentru susţinerea de grade didactice si le-au promovat cu succes, următorii profesori:Alexa Cristian, prof religie, gr.ICristofan Mihaela, prof. chimie, gr IIgnat Adriana, gr IIMihai Nicoleta, prof. Lb. Germana, gr IIIgnat Tatiana, prof. Mat. Gr IICristea Gabriela, prof. Lb. Rom, DefinitivatCursurile urmate de profesorii nostri în cursul sem I şi al II-lea sunt următoarele:Eficienţă şi eficacitate în managementul şcolar curs organizat de CCD: Kirat ValentinaMihaela Simion, Motea Alina.

Page 62: CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂ Ș Aspecte

Calitatea în învăţământ: Motea Alina,Vladescu Madalina,Coţovanu Sorina, Mihăilescu Angelica.Arta negocierii în comunicare: Ignat TatianaProfesorul realizator de soft educational: Ignat TatianaCursuri de perfecţionare profesională: prof lb. germană Dumitrescu Carmen şi Mihai NicoletaCurs ECDL: Roşca Teodora, GiogaAurelia, Mihăilescu Angelica.Curs pentru dezvoltarea competentelor cheie la istorie prin Institutul de tiin e aleȘ ț Educaţiei: Cirlan Anemaria şi Mogos Iosif Tinerii impotriva violentei, Cirlan Anemaria prin ISMB Drepturile omului in România de azi prin Institutul de investigare a crimelor impotriva comunismului de către Cirlan Anemaria

Responsabil comisie, Prof. Postu Maria