ceccar adina

Upload: adina-wozarik-alexa

Post on 02-Jun-2018

256 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  1/22

  Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

  Exercitii propuse CECCARAN III,SEM,II,GRUA !

  II" Audit statutar al situatiilor #inanciare $% intrebari&

  1

  http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/
 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  2/22

  '" Expert ( ca termen )n normele de audit ( )nseamn*+a& o persoan* #izic* sau uridic* ce posed* competenele, cuno-tinele -i o

  experien* )ntr.un domeniu, altul dect contabilitatea -i auditul/b& o persoan* sau un cabinet care posed* experien* )n contabilitate/

  c& o persoan* care posed* mult* experien* )n audit"

  Rezolvare:Raspuns: varianta a) o persoana fizica sau juridica ce poseda competentele, cunostintele si o

  experienta intr-un domnediu, altul decat contabilitatea si auditul

  !" Auditul situaiilor #inanciare reprezint*+a& o opinie responsabil* cu pri0ire la situaiile #inanciare/b& examinarea e#ectuat* de un pro#esionist competent -i independent asupra

  situaiilor #inanciare, )n 0ederea exprim*rii unei opinii moti0ate prin

  raportarea la un re#erenial contabil identi#icat/c& o )mbinare )ntre auditul extern -i cel intern, precum -i )ntre auditul statutar -i

  cel contractual"

  Rezolvare:Raspuns: varianta b) examinarea efectuat de un profesionist competent i independent asupra

  situaiilor financiare, n vederea exprimrii unei opinii motivate prin raportarea la un referenialcontabil identificat;

  1" Structura dosarului permanent"

  Rezolvare:osarul permanent se or!anizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor si

  consultarea lor" #iecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar alcontinutului" $inerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii documentului"

  osarul permanent se subdivide in % sectiunei:- &' (sectiunea ') intitulata *eneralitati+- & (sectiunea ) intitulata ocumente privind controlul intern+- & (sectiunea ) intitulata .ituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente+- & (sectiunea ) intitulata 'nalize permanente+- &/ (sectiunea /) intitulata #iscal si .ocial+- (sectiunea #) intitulata 0uridice+- &* (sectiunea *) intitulata 1nterventii externe+

  2" Elementele de baz* ale raportului de audit )ntr.o misiune de audit statutar"

  Rezolvare:

  2

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  3/22

  Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obli!atoriu urmatoareleelemente de baza:

  3itlul raportului .trebuie sa poarte un titlu precis, de recomandat : 2Raportul auditoruluiindependent+;

  4estinatarul3 raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in

  functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obli!atiile le!ale" 1n mod obisnuitse adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale carei situatii au fost auditate"ara5ra# introducti03 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate;

  easemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatilefinanciare si responsabilitatea auditorului;

  ara5ra# care sa descrie natura auditului, - in care se fac referiri la .tandardele1nternationale de 'udit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practicade auditor"

  ara5ra#ul opiniei3 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asuprasituatiilor financiare, daca dau o ima!ine fidela pozitiei si daca situatiile financiare si rezultatelorobtinute sunt in acord cu referintele contabile"

  'cest para!raf poate avea formulari precum:- 4pinia fara rezerve,- 4pinia fara rezerve, dar cu un para!raf de observatii,- 4pinia cu rezerve,- 1mposibilitatea exprimarii unei opinii,- 4pinia defavorabila"

  SemnaturaAdresa4ata Raportului

  %" Cnd e#ectuai controlul separ*rii exerciiilor )n contabilitatea stocurilor procedai la+a& In0entarierea la 1' decembrie/b& 6eri#icarea documentelor ultimilor apro0izion*ri identi#icate )n inter0alul #izic/c& Controlul tuturor apro0izion*rilor din ultimele '% zile ale exerciiului"

  Rezolvare:Raspuns: varianta b)5erificarea documentelor ultimilor aprovizionri identificate n intervalulfizic;

  I6" E0aluarea intreprinderii $1 intrebari&

  3

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  4/22

  1. Acti0ul net contabil este de 2!%"777 mii lei" 6aloarea bunurilor )nc8iriate este de'7%"777 mii lei, iar 0aloarea bunurilor )ntreprinderii )nc8iriate la terti este de 9%"777 mii lei"Care este 0aloarea substantiala bruta a )ntreprinderii :

  Rezolvare:5'64'R/' .7.$'8$1'6' R7$' (5.) 9 'ctiv net contabil corectat ( '8

  atorii ) 'ctive obtinute prin inciriere sau leasin! - 'ctive imprumutate< inciriate< cedatetertilor - osturi pentru reparatii si celtuieli de punere in functiune5. 9 =>?"@@@ A@?"@@@ 3 %?"@@@5. 9 =??"@@@ mii lei

  !" Situaia stocurilor de materii prime )n cursul lunii au5ust este+ '"7;" sold iniial

  '7 buc ' leiI>? $primul intrat ( primulie-it&" Stabilii 0aloarea ie-irilor din ';"7;

  Rezolvare:.i 9 A@ x A leu@ x > lei lei? x B lei? lei/(>?) 9 ? x B lei" 1mobilizri corporale >">C?"D=> A"EDE"%AD

  B" 1mobilizri financiare B>"CD@ =@"DE=1" '$15/ 1F4161G'$/ 3 $4$'6 (A>B) >"B=?"D@> A"CBC"=@@=" .tocuri i producie n curs de execuie D@B"A%E A"DDD"DE@?" 'lte active circulante (creane, casa i banca n lei) C=B"B@@ A"=?B"DED11" '$15/ 1R76'8$/ 3 $4$'6 (=?) A"?=D"=%E B"A>@"BDD111" '$4R11 / $R/71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H

  / &J8H 6' 78 '8A">>="@?> A"?>="=@@

  4

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  5/22

  15" '$4R11 / $R/71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'HF'1 F'R/ / 78 '8

  ?@@"=@@ A"@@@"@?=

  5" &rovizioane pentru riscuri i celtuieli =%"DE@ ?@">=@D" apital >"@@@"@@@ >"@@@"@@@%" Rezerve AAC"C=E =E?"@%>E" Rezultatul exerciiului financiar >C?"C@= B%?"??@

  C" Repartizarea profitului >C?"C@= B%?"??@51" $4$'6 '&1$'67R1 &R4&R11 (D%E-C) >"AAC"C=E >"=E?"@%>511

  "$4$'6 '&1$'67R1 >"AAC"C=E >"=E?"@%>

  entru exerciiul #inanciar )nc8eiat, )n urma dia5nosticului #inanciar, bilanul su#er*urm*toarele corecii+

  la terenuri s.a constatat o suprae0aluare )n sum* de !77"777 lei/ construciile trebuie ree0aluate )n plus cu @77"777 lei/ amortizarea imobiliz*rilor corporale a #ost suprae0aluat* cu @7"777 lei/materii prime )n 0aloare de '7"777 lei au de0enit inutilizabile din cauza de5rad*rii/)n producia neterminat* este )nre5istrat* suma de !7"777 lei care reprezint*

  c8eltuielile unei comenzi sistate datorit* #aptului c* un bene#iciar a reziliat, )n mod unilateral,contractul respecti0/

  a0em o crean* )n 0aloare de 9"777 lei, mai 0ec8e de @ luni -i care prezint* un risc dene)ncasare de 17"

  S* se determine AC3I6U= NE3 C?REC3A3"

  Rezolvare:'8 9 '8 - atorii "C?E"BA>

  6I" Administrarea si lic8idarea intreprinderii $2 intrebari&

  5

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  6/22

  '" &rin Inceierea din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, s-a dispuscomunicarea unei adrese ctre *#& 1alomia, prin care s-a comunicat faptul c judectorul-sindica admis cererea formulat de *#& 1alomia pentru valorificarea cantitii de alcool rmase nimobilul vMndut de . N1"N .R6 Ondrei ctre . N/"N .R6 onstana, paza urmMnd a fi asi!uratde *#& 1alomia prin numitul "" care nu mai este an!ajat al societii debitoare nc din anul>@@="

  Impotriva Inceierii din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, a declarat recurs*#& 1alomia, solicitMnd admiterea acestuia, modificarea nceierii atacate, n sensul dispunerii calicidatorul s fac toate demersurile necesare pentru a asi!ura paza alcoolului, *#& 1alomianeavMnd nici o obli!aie pentru a da curs acestei msuri"

  ntrebare:

  Analizai temeinicia cererii de recurs formulat de DGFP Ialomia. Argumentai.

  !" &rin .entina comercial nr" D>D din % iulie >@@C, .ecia comercial, de contenciosadministrativ i fiscal a $ribunalului istria-8sud a admis aciunea n anulare a incidentului deplat, formulat de . NF"N .', n contradictoriu cu pMrMtele ""R" i ""R" - .ucursala0udeean istria-8sud i, n consecin, a dispus ca pMrMtele s anuleze incidentele de platprivind cecurile refuzate la plat pentru perioada >B aprilie >@@C - A> mai >@@C, fcute n bazacererii de nscriere a refuzului bancar nr" AE?BDC@@@C i s comunice entralei 1ncidentelor de&li anularea incidentelor de plat nscrise pe numele reclamantei"

  .pre a otr astfel, tribunalul a reinut c, la data de >B aprilie >@@C, unitatea bancar a refuzat la

  plat filele cec, motivat de lipsa de disponibil; c, anterior, la data de A@ aprilie >@@C, prin .entinacomercial nr" >BE s-a dispus desciderea procedurii insolvenei mpotriva debitoarei . NF"N .',ordonMndu-se bncilor la care debitoarea avea disponibil n conturi, n baza art" =E alin" (A) din6e!ea nr" E?@@D, ca acestea s nu fac operaiuni cu privire la disponibil fr ordinuladministratorului judiciar, dar ""R" - .ucursala istria, dei notificat, nu s-a conformat,procedMnd la refuzarea filelor cec din data de >B aprilie >@@C pMn la data de A> mai >@@C, pediferite motive, fr a respecta notificarea administratorului financiar, situaie n care refuzurile salede plat s-au fcut nele!al n perioada menionat"

  ntrebare:

  Analizai temeinicia soluiei pronunat de instan. Argumentai.

  1" &rin .entina nr" A?A din = octombrie >@@=, $ribunalul .uceava - .ecia comercial,contencios administrativ i fiscal, prin judectorul-sindic, a admis cererea creditoarei *#&

  6

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  7/22

  .uceava, dispunMnd desciderea procedurii reor!anizrii judiciare i a falimentului debitoarei .NP"N .R6"

  0udectorul-sindic, prin nceierea de edin din >E februarie >@@D, a dispus intrarea nfaliment a debitoarei, desemnMnd licidator judiciar pe . NF"N .R6 1ai"

  7lterior, prin .entina nr" DC? din AA decembrie >@@%, judectorul-sindic a respins cererea deautorizare formulat de creditoarea *#& .uceava, dispunMnd, totodat, n temeiul art" ABA din6e!ea nr" E?@@D, nciderea procedurii falimentului debitoarei"

  0udectorul-sindic a constatat c cererea de antrenare a rspunderii materiale a pMrMtei &"F",formulat de creditoarea *#& .uceava n temeiul art" ABE alin" (A) lit" d) din 6e!ea nr" E?@@D,este nefondat, ntrucMt nu rezult ndeplinirea cerinelor le!ale ale textului menionat"

  'stfel, judectorul-sindic a reinut c din raportul de inspecie fiscal, ntocmit la data de A?aprilie >@@? de ctre '!enia 8aional de 'dministrare #iscal, reiese c fostul administrator &"F"a pus la dispoziia inspeciei evidena contabil pentru perioada ianuarie >@@B - februarie >@@?, c

  societatea debitoare a respectat prevederile 6e!ii nr" E>E alin" (A) din 6e!ea nr" E?@@D, aacum rezult din rapoartele licidatorului judiciar"

  Fai mult decMt atMt, a artat recurenta, fostul administrator al debitoarei a dispus n interespersonal continuarea unei activiti care ducea persoana juridic la ncetarea de pli, aspectevideniat prin raportul de inspecie fiscal din A?"@=">@@?, din care rezult c debitoarea anre!istrat pierderi la finele anilor >@@B i >@@="

  Recurenta a concluzionat c pMrMta a desfurat activiti comerciale n lipsa unei strate!iimana!eriale viabile, fapt ce a atras starea de insolven a debitoarei, iar prin modul defectuos ncare pMrMta a neles s conduc activitatea, nu poate fi de natur a fi exonerat de rspundere,ntrucMt i ne!lijena este un factor care antreneaz rspunderea"

  7

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  8/22

  ntrebare:

  Analizai temeinicia cererii de recurs formulat de DGFP Suceava. Argumentai.

  2" .ocietatea comercial P+ are patru asociaii ', , i care au adus capitalul social

  dup cum urmeaz:

  'sociatul .uma Q

  din capitalul socialtotal

  '

  ="?@@

  >"?@@

  >"@@@

  A"@@@

  =?

  >?

  >@

  A@$otal A@"@@@ A@@

  'sociatul este exclus din societate" In contractul de partaj este prevzut faptul c parteacare revine acestuia n capitalul social va fi cesionat asociatului '"

  1" ilanul societii nainte de excluderea asociatului

  8

  '" 'ctive imobilizate

  /cipamente tenolo!ice (valoare brut)(>ABA)

  - 'mortizarea ecipamentelor tenolo!ice(>EAB)

  >@"@@@

  (A@"@@@)

  9 valoare net

  $otal active imobilizate (valoare net)

  A@"@@@

  A@"@@@

  " 'ctive circulante

  Faterii prime (B@A)lieni (=AAA)

  onturi la bnci n lei (?A>A)

  $otal active circulante

  B"@@@="@@@

  B"?@@

  A@"?@@

  " eltuieli n avans @

  8

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  9/22

  " atorii ce trebuie pltite n mai puin de unan

  #urnizori (=@A)

  redite bancare pe termen scurt (?ACA)

  1mpozit pe salarii (===)

  $otal datorii ce trebuie pltite n mai puin deun an

  >"@@@

  B"%@@

  A"?@@

  %">@@

  /" 'ctive circulante (obli!aii curente) nete(--1)

  B"B@@

  #" $otal active minus obli!aii curente ('/) "AB"B@@

  *" atorii ce trebuie pltite n mai mult de unan

  @

  " &rovizioane pentru riscuri i celtuieli (A?A) @

  1" 5enituri n avans @

  0" apital i reserve

  apital subscris vrsat (A@A>)

  Rezerve le!ale (A@DA)

  Rezultatul reportat (AA%A)

  $otal capital i reserve

  A@"@@@

  A"@@@

  >"B@@

  AB"B@@

  . se prezinte nre!istrrile contabile ocazionate de excluderea asociatului "

  Rezolvare:

  eterminarea partajului

  $otal din care A@Q

  apital subscris vrsat (A@A>) A@"@@@ -

  Rezerve le!ale (A@DA) A"@@@ A@@

  Rezultatul reportat (AA%A) >"B@@ >B@

  9

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  10/22

  $otal capital i rezerve AB"B@@ =B@

  1nre!istrarea capitalului propriu partajat

  Q 9 =?D =B@

  A@DA A@@

  AA%A >B@

  1mpozitul pe profit datorat pt"rezerva le!ala

  =?D 9 ==A AD (A@@ x ADQ)

  5irarea impozitului

  ==A 9 ?A>A AD

  1nre!istrarea impozitului pe dividende

  =?D 9 ==D =A ( =B@ 3 AD9 =A= x A@Q)

  5irarea impozitului pe dividende

  ==D 9 ?A>A =A

  1nre!istrarea depunerii sumei de asociatul '

  ?BAA 9 =?D A"@@@

  &lata catre asociatul care s-a retras

  =?D 9 ?BAA A"@@@

  'citarea cotei parti din capitalul propriu (activ net )diminuat cu impozit pe profit si pedividende,asociatului exclus

  =?D 9 ?A>A< ?BAA B%B (=B@ 3 AD 3 =A)

  6II" Studii de #ezabilitate $; intrebari&'" Ce este un plan de a#aceri:

  Rezolvare:&entru a fi uninstrument de promo0are, planul de afaceri trebuie sa prezinte atat trecutul

  afacerii (daca este cazul ), cat si obiectivele pe care si-a propus sa le atin!a in viitor, specificandmijloacele concrete prin care acestea se pot realiza"

  10

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  11/22

  7nplan de a#aceri realistar trebui sa acopere o perioada de planificare a activitatii intre treisi cinci ani, pentru a fi relevant" eoarece, pe termen lun! nu se pot face predictii decat cu marje deeroare inadmisibile"

  .tructura planului de afaceri nu este una standardizata ci depinde de scopul pentru care planuleste creat" aca se are in vedere o utilizare interna, sectiunile planului ar trebui sa fie cat maidetaliate si prezentate intr-un mod cat mai realist" aca se are in vedere obtinerea unei finantari, ar

  trebui sa se acorde o atentie deosebita sectiunilor destinate prezentarii firmei si a planificariifinanciar-contabile"

  !" 4e ce este ne0oie de un plan de a#aceri:

  Rezolvare:1naintea aplicarii oricarei idei de afaceri, conceptul firmei se naste in mintea fiecarui

  intreprinzator si se dezvolta conform urmatoarelor etape:- la inceput a fost idea ta de afacere- apoi din idee s-a nascut viziunea si misiunea

  - au fost stabilite obiectivele si strate!ia intreprinderii- si in final pentru a aplica strate!ia a fost redactat planul afacerii tale"&lanul de afacere reprezinta pe de o parte instrumentul intern prin care poti conduce si

  controla, procesul de demarare si de functionare ulterioara a afacerii tale" &e de alta parte, planul deafacere reprezinta un excelent instrument extern de comunicare cu mediul economic" 7n plan deafaceri fundamentat si redactat bine transmite tuturor celor din jurul tau (clienti, furnizori, parteneristrate!ici, finantatori, actionari), ca stapanesti ceea ce ai de facut, ca afacerea ta este o afacere desucces" 1ntr-o economie de piata functionala, partenerii tai de afaceri seriosi apreciaza acest lucru site vor percepe ca un actor pertinent al mediului economic

  1" Ce presupune o in0estiie de modernizare:

  Rezolvare:

  4 investitie de modernizare are n vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau faramodificarea volumului produs" e aici, rezultatul este de a obtine o economie la costurile de productie simbunatatirea rentabilitatii activelor ntreprinderii"Intr-o alta acceptiune, investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de nlocuire: acesteavizMnd nlocuirea si revizuirea ecipamentelor tenice, uzate din punct de vedere fizic si moral"Inventiile de modernizareprezinta o serie de avantaje, cum ar fi:- pornesc de la o baza tenica-materiala existenta;-durata realizarii investitiei este mica;

  - creste !radul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelun!irea duratei de viata a utilajului;- efortul investitional este orientat spre ecipamentul de productie si mai putin spre alte investitiiconexe si laterale"ecizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare"eltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii suntcunoscute pot fi estimate de catre ntreprindere"Investitiile de dezvoltaresau se refera la toate investitiile ntreprinderii care contribuie ladezvoltarea activitatii sale si care au drept scop cresterea capacitatii de productie a unei firme,

  11

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  12/22

  crestere determinata de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi" siacestea sunt le!ate de investitii realizate n perioadele precedente si prezinta o serie de avantaje:-existenta investitiilor colaterale, care se materializeaza n utilitati;- existenta surselor de materii prime;- existenta unui personal calificat, cu o anumita experienta si traditie"in punctul de vedere al naturii lor aceste investitii se preteaza cel mai bine la evaluarea rentala

  financiara"7n proiect de modernizare dezvoltat poate si trebuie sa cuprinda si investitii umane" 'ceasta serefera la decizia de a an!aja noi specialisti sau de perfectionare a celor existenti" 'cest aspect nu sepreteaza la o valoare de rentabilitate financiara, deoarece elementele necesare sunt mai !rele deevaluat"

  2" Unul din indicatorii utilizai )n e0aluarea tradiional* a proiectelor

  in0estiionale este rentabilitatea medie" Care este modul de calcul -i con inutul

  indicatorului:

  Rezolvare:Rentabilitatea exprima performanta adusa de investitie intr-o anumita actiune"

  Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinata in functie de ratele derentabilitate calculate pe perioade (o saptamana, o luna) si de frecventa lor inre!istrata pe piata"

  Rata de rentabilitate medie pentru actiunile unei societati exprima cresterea medieprocentuala a pretului unei actiuni de la o perioada la alta"

  Fodul de calcul al indicatorului de rentabilitate medie este:

  RF 9 Rezultat mediu anualeltuieli medii anuale de exploatare

  Rezultatul mediu anual se poate calcula astfel:Farja ruta de autofinantare (F') 9 Rezultatul net (R8) 'mortizare si provizioane ('&)

  R8 9 F'-'&

  %" Cum se apreciaz*, prin prisma #ezabilit*ii, indicatorul 6AN:

  Rezolvare:

  6AN B .I D C>t < $'r&t 6rez < $'r&n1 9 costul investitiei;#t 9 cas-floS-ul aferent anului t;5rez 9 valoarea reziduala;R 9 rata de actualizare(>@ Q);8 9 de viata a proiectului exprimata in ani"

  12

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  13/22

  riteriul valorii actuale nete (5'8) urmrete ale!erea proiectului de investiii cuvaloarea actual net cea mai ridicat" e asemenea, pentru ca un proiect s fie rentabil, trebuie ca5'8L@"

  in prisma acestui indicator putem sa apreciem ca proiectul de investitii este fezabilatunci cand 5'8 este pozitiv"

  'tunci cand 5'8-ul este pozitiv se poate afirma ca profitabilitatea investitiei este mai

  mare decat rata de actualizare ( respectiv decat plasarea sumei de bani la o rata de dobanda pe piataNTN) adica ,rentabilitatea minima ceruta de investitor pentru ca acesta sa considere ca merita sainvesteasca"

  5'8 determina urmatoarele optiuni de decizie:3 daca 5'8 L @, investitia se accepta;3 daca 5'8 9 @, investitia este respinsa din motive de prudenta;3 daca 5'8 K @, investitia este respinsa"&entru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:

  unde: a 9 rata de actualizare; n 9 anul

  @" ntrun studiu de #ezabilitate, care sunt indicatorii de #ezabilitate care trebuie

  prezentai )n mod minimal:

  Rezolvare:&rincipalii indicatori de fezabilitate ce trebuie prezentati sunt:a&rata de rentabilitate a proiectului de in0estitii/ste un raport clar ntre efect si efort" a efect se poate considera profitul (brut sau net)

  sau cas-floS-ul (brut sau net) iar efortul este dat de celtuielile de investitie"

  b& randamentul economic al in0estitiilor4rice investitie se executa intr-o perioada destul de redusa de timp in comparatie cu

  durata de viata economica"

  c& termenul de recuperareReprezinta perioada de timp (calculata de la momentul in care investitia se pune in

  functiune) in care se recupereaza valoarea investita pe seama profiturilor anuale" /ste de preferat unproiect care asi!ura o recuperare cat mai rapida a celtuielilor investitionale"

  d& 0aloarea actualizata neta $6AN sau net present 0alue N6&reprezinta, din ce in ce mai mult, un criteriu esential in departajarea proiectelor de

  investitii" 'stfel, daca prin procedee de actualizare se aduc in prezent toate celtuielile, veniturile,profitul viitor si se compara intre ele, aceasta inseamna practic aplicarea re!ulii 5'8"

  e& rata interna de rentabilitate

  13

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  14/22

  a definitie, rata interna de rentabilitate (R1R) este acea valoare care, utilizata ca rata deactualizare in calculul 5'8, conduce la 5'8 9 @, respectiv la o valoare e!ala a celtuielilorinvestitionale si a sumei fluxurilor financiare actualizate !enerate de proiect"

  9" Un proiect in0estiional, cu o 0aloare total* a in0estiiei de '%"777 lei -i o rat* deactualizare de 'F prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+

  'nost

  investiieosturi deexploatare

  $otalcost

  $otalncasri

  @ A?,@@@ A?,@@@A D,=>@ D,=>@ C,==@> D,D>@ D,D>@ C,D=@B %,?@@ %,?@@ A@,%@@

  = D,?@@ D,?@@ AA,%@@? E,?@@ E,?@@ >>,%@@$otal A?,@@@ B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@

  Calculai cas8 #lo ul net actualizat anual a#erent proiectului"

  Rezolvare:as floS anual:'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@

  'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@

  B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@# 9 @ 3333333 33333333 333333 333333 3333333 9

  A,AC A,=ADA A,DE?> >,@@? >,BED=

  9 @ >?BE>ABBAECC >?C= ?C?@ 9 A?AA= lei;

  ;" Un proiect in0estiional, cu o 0aloare total* a in0estiiei de '%"777 lei -i cu o rat*

  de actualizare de !7 prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+

  14

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  15/22

  'n ostinvestiie

  osturi deexploatare

  $otalcost

  $otalncasri

  @ A?,@@@ A?,@@@A D,=>@ D,=>@ C,==@> D,D>@ D,D>@ C,D=@B %,?@@ %,?@@ A@,%@@= D,?@@ D,?@@ AA,%@@? E,?@@ E,?@@ >>,%@@$otal AA,==? B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@

  Calculai 0aloarea actualizat* net* -i apreciai #ezabilitatea in0estiional* prin intermediulacestui indicator"

  Rezolvare:as floS anual:

  'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@

  B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@# 9 @ 3333333 33333333 333333 333333 3333333 9

  A,> A,== A,%>E >,@%BD >,=EEB

  9 @ >?A% >@C% AE?> >?@E ?%@% 9 A=DEA lei;

  6III" Analiza.dia5nostic a intreprinderii $@ intrebari&

  '" In#ormaii pri0ind amortizarea imobiliz*rilor le putem obine din+a& Hilanul propriu.zis/b& Contul de pro#it -i pierderec& Notele explicati0e

  Rezolvare:Raspuns: variant c) 8otele /xplicative

  15

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  16/22

  !" n cadrul acti0elor lic8ide se includ+a& titlurile de participareb& a0ansurile de trezorerie/c& actiuni detinute in scopuri speculati0e

  Rezolvare:Raspuns: variant b) avansurile de trezorerie

  1" Rata autonomiei #inanciare reprezint*+a& modalitatea de #inanare a circuitului economic/b& independena #inanciar*/c& 5radul de e#icien* a utiliz*rii datoriilor #inanciare"

  Rezolvare:Raspuns: variant b) independent financiara

  4. Elementele din bilanul contabil -i contul de pro#it -i pierdere al unei societ*icomerciale se prezint* sub #orma+

  IN4ICA3?RI6A=?RI7 '

  Elemente din bilanul contabil1mobilizri necorporale ?@@@ D@@@$erenuri i construcii >@@@@ >A@@@1nstalaii tenice i maini A=@@@ A?@@@

  1mobilizri financiare A>@@@ AB@@@Faterii prime D@@@ ?@@@reane comerciale C@@@ A@@@@isponibiliti bneti A>@@@ AB@@@atorii K A an AE@@@ AC@@@atorii comerciale-furnizori LA an

  >@@@ B@@@

  apitaluri proprii =E@@@ =C@@@&rovizioane B@@@ =@@@5enituri n avans %@@@ E@@@

  IN4ICA3?RI 6A=?RI7 'Elemente din contul de pro#it -i pierdere

  eltuieli cu materii prime i materialeconsumabile

  %@@@ E?@@

  eltuieli cu ener!ia i apa B@@@ >?@@eltuieli cu mrfurile A@@@@ A>@@@eltuieli cu dobMnzile A@@@ A?@@

  16

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  17/22

  5enituri din vMnzarea mrfurilor A?@@@ AB@@@&roducia vMndut >>@@@ >@@@@5enituri din dobMnzi E@@ ?@@

  Se cere+A" Retratarea elementelor din bilanul contabil sub forma bilanului financiar (explicai

  criteriul ce st la baza aezrii elementelor de '$15 i de &'.15)">" eterminarea ecilibrului financiar al ntreprinderii"B" eterminarea performanei financiare a ntreprinderii cu ajutorul:a) mrimilor absolute: rezultatul din exploatare, financiar i !lobal al exerciiului"b) mrimilor relative: ratele rentabilitii"=" eterminarea ratelor de structur ale '$15-ului@@@ >>@@.tocuri A@@@ A>@@reane >@@@@ A%D@@isponibiliti B@@ >@@apitaluri proprii >@@@@ A%?@@atorii mai mari de

  un an

  >@@@ >>@@

  atorii de exploatare AB@@ A?@@

  Se cere+A" Retratarea elementelor din bilanul contabil sub forma bilanului financiar>" eterminarea poziiei financiare a ntreprinderii prin indicatorii:a) .ituaia netb) /cilibrul financiar

  Rezolvare:

  @" ? )ntreprindere este caracterizat* de situatia bilantier* descris* )n tabelul de maios" tiind c* imobiliz*ri necorporale )n 0aloare de !77 sunt a#erente c8eltuielilor deconstituire ale )ntreprinderii, datorii pe termen lun5 )n 0aloare de 277 reprezint* ratescadente )n anul curent, '7 din creante sunt 5arantii de bun* executie ce 0or #i )ncasatepeste !7 de luni -i '7 din datoriile c*tre #urniz*ri au termene de plat* ne5ociate prin cotract

  17

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  18/22

  de peste un an s* se analizeze pozitia #inanciar* a )ntreprinderii pe baza bilantului contabil -ia bilantului #inanciar -i s* se explice di#erentele constatate"

  1ndicator BA"A>"n1mobilizri corporale B@@@1mobilizri necorporale E@@

  .tocuri A@@@reante >@@@isponibilit i A@@@apitaluri proprii >@@@atorii mai mari de un an B@@@#urnizori AD@@'lte datorii de exploatare E@@atorii bancare pe termen foarte scurt =@@

  Rezolvare:Analiza pe baza bilanului contabila)fondul de rulment net#R8 9 'ctive circulante 3atorii pe termen scurt 9 (.tocuri reante disponibilitati)-

  (atorii din exploatare atorii bancare pe termen foarte scurt) 9 (A@@@>@@@A@@@)(B@@@E@@=@@AD@@) 9 =@@@-?E@@ 9 -AE@@

  1ntreprinderea se afla intr-un dezecilibru financiarb) 'ctivul net contabil'ctive imobilizate91mobilizari corporale 1mobilizari necorporale9B@@@E@@9BE@@'ctive curente9 .tocuri reante disponibilitati9=@@@$otal 'ctive9 BE@@=@@@apitaluri proprii 9$otal active- atoriiatorii pe termen scurt9 atorii din exploatare atorii bancare pe termen foarte

  .curt 9E@@=@@ 9A>@@atorii pe termen lun! 9 B@@@apitaluri proprii: %E@@-A>@@-B@@@9BD@@$otal capitaluri proprii si datorii9%E@@

  c) nevoia de fond de rulment8#R9 .tocuri reante eltuieli in avans 3(atorii curente-redite de trezorerie)-5enituri in avans9 A@@@>@@@-A>@@-AD@@9>@@

  d)$rezoreria neta$89#R8-8#R9--AE@@->@@9- >@@@

  .au $89 isponibilitati- redite de trezorerie9A@@@-AD@@-=@@-9>@@@

  ilanul financiar !rupeaz datele contabile dup criterii financiar-contabile de liciditatei exi!ibilitate" 1n construcia bilanului financiar 2clasamentul posturilor de activ i de pasiv se faceexclusiv dup criteriile de liciditate i exi!ibilitate+".e procedeaz in acest scop la o serie decorecii atat in activul cat i in pasivul bilanului, obinand mrimi semnificative in analizafinanciar" oreciile care se aduc activului bilanului au ca scop obinerea unor mrimi financiaresemnificative pentru analiza financiar, i anume:

  18

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  19/22

  - 1mobilizri nete;- .tocuri i producie in curs;- 'lte active circulante"1mobilizrile nete cuprind:- imobilizri necorporale;- imobilizri corporale;

  - imobilizri financiare mai mari de un an;- creane mai mari de un an;- celtuieli constatate in avans ce afecteaz o perioad mai mare de un an;- prime de rambursare a obli!aiunilor"

  oreciile care se aduc pasivului bilanului, plecand de la situaia dup repartizarearezultatelor, au ca scop constituirea a trei mrimi financiare semnificative pentru analizafinanciar i anume:- capitalurile proprii;- datoriile pe termen lun! i mediu;- datorii pe termen scurt"&entru a stabili datoriile pe termen lun! i mediu i datoriile pe termen scurt, posturile de

  provizioane pentru riscuri i celtuieli, datorii i conturi de re!ularizare i asimilate se vor separa nfuncie de perioada de timp la care se refer i anume, mai mare de un an sau mai mic de un an"

  atoriile pe termen lun! i mediu astfel determinate i suma capitalurilor propriiconstituie capitalurile permanente

  Hilan #inanciar'ctiv1mobilizri nete.tocuri i producia n curs'lte active circulante&asivapitaluri propriiatorii pe termen mediu i lun!atorii pe termen scurt&lecMnd de la bilanul financiar se pot calcula indicatorii de structur ai activului i ai

  pasivului "A"ponderea imobilizrilor n totalul activului

  1mobilizari

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  20/22

  J" ?r5anizarea auditului si controlului intern al intreprinderii $2 intrebari&

  '" Care sunt componenetele riscului, scopul analizei riscurilor:

  Rezolvare:Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza

  faptului ca in situatiile financiare sunt erori semnificative"Riscul de audit se divide in B componente:Riscul inerent3 consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o cate!orie de operatiuni

  sa comporte erori semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau cate!orii deoperatiuni, din cauza unui control intern insuficient"

  20

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  21/22

  Riscul le5at de control3 consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sauintr-o cate!orie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau cate!orii deoperatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de controlintern utilizate;

  Riscul de nedescoperire3 consta in faptul ca controalele declansate de auditori nureusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o cate!orie de operatiuni,

  izolata sau impreuna cu alte solduri sau cate!orii de operatiuni"!" 4escrieti metodolo5ia de derulare a misiunilor de e0aluare a acti0itatii de audit

  intern , etape procedurilor speci#ice -i realizarea documentelor a#erente"

  Misiunea de e0aluare a acti0it*ii de audit public intern/valuarea activitii de audit public intern reprezint o apreciere, pe baze analitice, a funciei de auditintern or!anizate i desfurate n cadrul entitii publice, prin care se ofer asi!urare cu privire laatin!erea obiectivelor, n conformitate cu .tandardele internaionale de audit intern"/valuarea activitiide audit public intern presupune realizarea de verificri periodice, cel puin o dat la ? ani, n condiii deindependen, n scopul examinrii cu obiectivitate a activitii de audit intern desfurate n cadrul

  entitilor publice, din punctul de vedere al conformitii i performanei".tructurile implicate n evaluarea activitii de audit public intern sunt urmtoarele:a&7''&1 realizeaz evaluarea activitii de audit intern desfurate la nivelul entitilor publice lacare se exercit funcia de ordonator principal de credite, inclusiv la cele care realizeaz auditul internprin sistemul de cooperare;b&compartimentele de audit intern or!anizate la nivelul entitilor publice ieraric superioare realizeazevaluarea activitii de audit intern desfurate la nivelul entitilor publice aflate n subordinea

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  22/22

  b&eventualele ire!ulariti constatate sunt aduse la cunotina conductorului entitii publice istructurii de control"ocumentele elaborate n cadrul activitilor desfurate n derularea misiunii se adapteaz specificuluimisiunii de evaluare a activitii de audit public intern, n limitele n care aceasta se impune"

  1" Re5uli ce trebuiesc respectate de catre auditorii interni in cazul identi#icarii#raudei"

  Rezolvare:1n cadrul misiunilor sale de audit, responsabilitile auditorului intern n ceea ce privetedetectarea fraudelor sunt urmtoarele:W s dein cunotine suficiente referitoare la fraud pentru a putea detecta eventualele elementecare indic faptul c o fraud ar fi putut fi comis" In consecin, auditorul intern trebuie s fiecapabil s identifice elementele constitutive ale unei fraude, tenicile utilizate i s cunoasctipurile de fraud care s-ar putea produce n activitile pe care le auditeaz;

  W s fie vi!ilent la situaiile n care sistemele de control intern prezint insuficiene" In situaia ncare sunt identificate puncte slabe ale controlului intern, auditorii interni trebuie s desfoareactiviti suplimentare, inclusiv examinri n vederea identificrii altor indicii de fraud" &rinindiciu se nele!e, de exemplu, efectuarea unor tranzacii neautorizate, nerespectarea controalelor,dero!area, nefondat , de la re!ulile de stabilire a preurilor, i pierderile de exploatare exa!erat demari" 'uditorii interni trebuie s aib n vedere faptul c prezena mai multor indicii, n acelaimoment, crete probabilitatea ca o fraud s fi fost comis;W s evalueze indiciile unei fraude i s decid dac sunt necesare alte msuri sau dac trebuie s serecomande o ancets ntiineze autoritile competente din cadrul entitii, dac auditorii interni consider c

  prezumiile de fraud sunt suficiente pentru a recomanda o ancet

  2" Care sunt etapele misiunii de audit intern:

  Rezolvare:A"'cceptarea misiunii sau contractarea lucrrilor>"&lanificarea misiunii de auditB"/valuarea controlului