ciklus webinara u suradnji sa mzo · pdf file sa stakeholderima, aktivno upravljanje...

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Ciklus webinara u suradnji sa MZO

  Damir Antunović Associate Project Manager Oracle Consulting SEE February 14, 2019

  Upravljanje softverskim projektima

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Damir Antunović

  • 10 godina u Oracleu, zadnje 4 godine u roli voditelja projekata

  • Projektno iskustvo u više industrija • Financijske usluge

  • Profesionalne usluge

  • Nuklearna industrija

  • Proizvodnja željeznih legura

  • PMP certificiran od 3.mj 2018.

  • Diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

  2

  O predavaču

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Današnja agenda

  • O projektu i vođenju projekata

  • Vođenje projekata u Oracleu

  • Projektne metodologije i utjecaj XaaS operativnog modela

  1

  2

  3

  3

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Današnja agenda

  • O projektu i vođenju projekata

  • Vođenje projekata u Oracleu

  • Projektne metodologije i utjecaj XaaS operativnog modela

  1

  2

  3

  4

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Što je projekt? • PMBOK definicija:

  – Privremena aktivnost poduzeta s ciljem stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata.

  • Jasno definiran cilj

  • Vremenski ograničen (jasan početak, trajanje i kraj)

  • Resursi su privremeno dodijeljeni projektu (ljudi, materijal itd.)

  5

  Inicijacija Planiranje Egzekucija Zatvaranje

  Praćenje i kontrola – kroz cijelo trajanje projekta

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Što je upravljanje projektima? • High wire balancing act 

  • Balansiranje često međusobno sukobljenih zahtjeva oko

  – Opsega posla

  – Kvalitete

  – Vremenskog plana

  – Budžeta

  – Resursa

  – Rizika

  kako bi se ostvario cilj projekta unutar zahtjevanog vremena, budžeta i nivoa kvalitete.

  6

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Što to konkretno znači? • Od voditelja projekta se očekuje da aktivno upravlja:

  – Opsegom projektnog posla

  – Projektnim rokovima

  – Projektnim troškovima

  – Kvaliteteom projektnog rada i projektnih rezultata

  – Ljudskim resursima koji rade na projektu

  – Projektnom komunikacijom

  – Projektnim rizicima

  – Projektnim nabavama

  – Stakeholderima projekta

  • Većina ovih područja se proteže kroz cijeli životni vijek projekta (od inicijacije do zatvaranja), a ovisno o veličini i složenosti projekta, neka mogu biti smanjena ili čak i potpuno ignorirana.

  7

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Današnja agenda

  • O projektu i vođenju projekata

  • Vođenje projekata u Oracleu

  • Projektne metodologije i utjecaj XaaS operativnog modela

  1

  2

  3

  8

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Oracle Consulting organizacija • Okrenuti pružanju usluga

  klijentima vezanih za implementaciju, održavanja i korištenje Oracleovih proizvoda

  • Funkcionira kao matrična organizacija gdje se članovi različitih funkcionalnih jedinica (primarno na geografskoj osnovi) dodjeljuju na projekte

  • Grubo se može podijeliti na

  – Aplikativni consulting

  – Tehnološki consulting

  9

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Tipovi projekata • Tri osnovna tipa:

  1. Fixed price

  – Princip „ključ u ruke”

  – Češći na aplikativnoj strani

  – Veći pritisak na strani dobavljača jer preuzima većinu rizika isporuke – potrebno je detaljno specificirati opseg posla, identificirati rizike i u cijenu ukalkulirati dovoljnu marginu sigurnosti za amortiziranje utjecaja elemenata koje je nemoguće znati na početku

  – Najčešće strukturiran po principu milestonea – plaćanje je podjeljeno i vezano za kompletiranje logičnih cjelina (defnirani zahtjevi; završen dizajn rješenja; rješenje konfigurirano / razvijeno itd.)

  – Za kupca je ova opcija tim atraktivnija što je aplikacija kompleksnija ili ima veći utjecaj na odvijanje poslovanja i/ili što manje prethodnog iskustva kupac ima s projektima sličnog profila

  – Vođenje projekta u ovakvim projektima je primarno na strani dobavljača (Oraclea) i ima relativno najveći utjecaj na uspjeh projekta

  10

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Tipovi projekata (2) 2. Time and material

  – Definiraju se jedinične cijene rada (čovjek-dan ili čovjek-sat) i okvirni očekivani troškovi

  – Konačna cijena može biti manja ili veća od ugovorene, ovisno o tome koliko precizna je bila inicijalna procjena

  – Ovakvi projekti su česti:

  • u situacijama gdje je nemoguće detaljno definirati opseg posla

  • u situacijama gdje se okvirno ugovara usluge na godišnjoj ili višegodišnjoj razini

  • gdje se kupac osjeća sposoban procjeniti projektne parametre i aktivno kontrolirati izvođenje

  – Ovaj tip je malo češći u tehnološkom consultingu

  – Odgovornost za vođenje projekta je otprilike ravnomjerno podjeljena između dobavljača i klijenta

  11

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Tipovi projekata (3) 3. Staff augmentation

  – U ovom tipu projekta klijentu se iznajmljuje jedan ili više konzultanata na time and material principu

  – Konzultanti se pridružuju klijentovom timu i rade u potpunosti po direkciji i pod kontrolom klijenta

  – Dobavljač u pravilu nema nikakvu obvezu isporuke osim da zamijeni nekog od konzultanata ako ne zadovoljava potrebne kriterije znanja ili iskustva

  – Odgovornost za vođenje projekta je u potpunosti na strani klijenta, a Oracle voditelj projekta je u pravilu sveden na administratora koji skuplja evidencije o utrošenom vremenu i fakturira po klijentovom odobrenju

  12

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Današnja agenda

  • O projektu i vođenju projekata

  • Vođenje projekata u Oracleu

  • Projektne metodologije i utjecaj XaaS operativnog modela

  1

  2

  3

  13

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Waterfall metodologija • Dosta dugo prisutna

  • Tradicionalni, linearni pristup

  • Prednosti:

  – Jednostavna

  – Strukturirana

  – Naglasak na dokumentaciji

  – Zbog formalne strukture lakše je planirati aktivnosti pa onda i osigurati sudjelovanje različitih odjela

  14

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Waterfall metodologija (2) • Nedostaci:

  – Pogreške u ranim fazama su tipično jako skupe i čest razlog propadanja projekata

  – Rizik promjene zahtjeva zbog vanjskih faktora ili trajanja projekta

  – Rigidnost metodologije

  – Dug period od početka projekta do trenutka kad klijent vidi rezultat rada

  15

  • Dobar odabir za:

  – Kratke i/ili jednostavne projekte

  – Projekte s jasnim zahtjevima

  – Projekte s očekivanim fluktuacijama u projektnom timu (prednost dokumentacije je jednostavnije uvođenje novih ljudi)

  – Projekte gdje je mogućnost preciznog planiranja ključan kriterij uspjeha

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Agile metodologija • Formulirana 2001. kao

  „odgovor” na probleme waterfall metodologije

  • Naglasak na iterativnosti i brzini

  • Prednosti:

  – Fleksibilnost

  – Manji rizik skupih grešaka

  – Drastično brže klijenta stavlja pred „opipljiv” rezultat i osigurava redovitu povratnu informaciju stakeholdera

  16

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  Agile metodologija (2) • Nedostaci:

  – Zbog reaktivne prirode i naglaska na fleksibilinosti jako je teško efektivno planirati resure i vrijeme

  – Teža kontrola opsega posla i veća mogućnost prekoračenja budžeta

  – Stavlja pritisak na suradnju i komunikaciju

  17

  • Dobar odabir za:

  – Projekte gdje postoji samo okvirna ideja što se želi postići

  – Projekte gdje je time-to-market imperativ i potrebna je brza reakcija na promjenjive uvjete

  – Situacije gdje se funkcionalnosti mogu lagano grupirati u (polu)autonomne cijeline i inkrementalno dodavati

 • Copyright © 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

  True Cloud Method • Oracle Consulting projektna

  metodologija

  • Hibrid Agile i Waterfall pristupa – kao i svaki kompromis, kombinira prednosti i nedostatke

View more