cjelovit sustav gospodarenja otpadom - .... polimera (plastika) metalna industrija drvna industrija

Download Cjelovit sustav gospodarenja otpadom - .... polimera (plastika) Metalna industrija Drvna industrija

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • (c) Copyright R. Sarc 1

  Cjelovit sustav gospodarenja otpadom

  Renato arc, dipl.-ing.

  MONTANUNIVERSITAET LEOBEN

  Chair of Waste Processing Technology and Waste Management

  Waste Expo

  Zagreb, 12.3.2014.

 • (c) Copyright R. Sarc 2

  Qu

  elle

  : h

  ttp

  ://w

  ww

  .wo

  rld

  ma

  pp

  er.

  org

  S

  tan

  d 0

  9/2

  011

  Karta svijeta 7 milijardi stanovnika (EU = ca. 500 mil. = 1/14 svjetske populacije)

 • (c) Copyright R. Sarc 3

  Qu

  elle

  : h

  ttp

  ://w

  ww

  .wo

  rld

  ma

  pp

  er.

  org

  S

  tan

  d 0

  9/2

  011

  Karta svijeta stvaranje otpada

 • (c) Copyright R. Sarc 4

  Qu

  elle

  : h

  ttp

  ://w

  ww

  .wo

  rld

  ma

  pp

  er.

  org

  S

  tan

  d 0

  9/2

  011

  Karta svijeta recikliranje otpada

 • (c) Copyright R. Sarc

  [godina] 10 20 30 40 50 60 70 .

  .

  . .

  . . . .

  .

  .

  ODLAGANJE MONITORING

  Odlaganjem otpada ivimo na raun buduih generacija!

  5 Informacije o cijenama: ko-Institut e.v (2012): Workshop Landfill Mining Option oder Fiktion?, Berlin 10.2.2012

  GWP ???

  Procjedne

  vode ???

  Emisije ???

  Slijeganje ???

  GWP ???

  Procjedne

  vode ???

  Emisije ???

  Slijeganje ???

  + ? - 7 do -27 /m3 za 30 godina

  Landfill Mining: do - 40 /m3

 • (c) Copyright R. Sarc

  Landfill Mining otkopavanje starih odlagalita

  Recikliranje?

  6

 • (c) Copyright R. Sarc

  CILJ, NAELA i KORIST gospodarenja otpadom u EU i u HR

  7

  SPRJEAVANJE NASTANKA OTPADA PRIPREMA ZA

  PONOVNU UPORABU

  PRERADA = PRIPREMNA OBRADA

  MBO

  Sortirnica

  Postr. za GIO

  ZBRINJAVANJE

  Spalionica otpada

  Kemijsko-fizikalna obrada

  Odlagalite

  Spalionica opasnog otpada

  Spalionica otpada

  Vrtloni sloj - papirna ind.

  Elektrana

  Cementara

  Bioplin

  OPORABA

  Energetska Materijalna

  Papirna ind.

  Ind. polimera (plastika)

  Metalna industrija

  Drvna industrija

  Kompostarne

  KORIST ENERGIJA SIROVINA - unitavanje tetnih tvari (inertiziranje)

  - koncentriranje tetnih tvari

  Materijalna i energetska oporaba su

  partneri u zbrinjavanju otpada!

 • (c) Copyright R. Sarc

  Zbrinjavanje otpada u Europi 2011.

  8 European Commission (2012): Screening of waste management performance of EU member states

  Energetska oporaba = 30 %

  Materijalna oporaba = 34 %

  (=recikliranje)

  Zbrinjavanje = 36 %

  Zabrana odlaganja neobraenog otpada!!!

 • (c) Copyright R. Sarc

  Koliki troak nastaje za graane i to plaaju?

  Cjelokupno zbrinjavanje otpada plaa njegov proizvoa => usluga!

  kontejner za otpad

  skupljanje, obrada sadraja

  administrativni trokovi

  Koju vrijednost ima otpad?

  Tko ima korist od vrijednosti sirovina i energije iz otpada?

  9

  Naelo oneiiva plaa (Article 8 WFD)

  BIOOTPAD

  PAPIR

  MIJEANI

  _

  _

  +

 • (c) Copyright R. Sarc

  Privatni sakupljai bifteka: Take the BEST (metal, papir) and leave the REST.

  Sakupljai

  BRAZIL INDIJA

  10 Slike: Lorber, K. (2012): Globale Abfallwirtschaft, Montanuniversitt Leoben.

  Vlasnik otpada?

 • (c) Copyright R. Sarc

  Odvajanje sirovina iz mijeanog otpada

  Take RECYCLABLES (metal, papir) out of the REST.

  BRAZIL INDIJA

  11 Slike: Lorber, K. (2012): Globale Abfallwirtschaft, Montanuniversitt Leoben.

  Vlasnik otpada?

 • (c) Copyright R. Sarc

  Primjer sustava za korisni otpad

  12 Quelle: ARA AG, Wien

  Skupljanje vrea

  od kuanstava

  Skupljanje kanti

  s zemljita

  Skupljanje kanti s

  javnih mjesta

  Direktno

  zbrinjavanje

  Regionalno mjesto primanja otpada

  Materijalna

  oporaba

  (recikliranje)

  Energetska

  oporaba

  Infrastruktura Oprema za

  skupljanje

  Skupljanje/

  pranjenje

  Pretovar

  (po

  potrebi)

  Transport Sortiranje Finalna

  obrada Skladitenje Oporaba

  Energija Odlagalite

  Sirovina/

  Proizvod Zbrinjavanje iz

  industrijskog sektora

  Reciklano dvorite

 • (c) Copyright R. Sarc

  what to do with the REST?

  13

  Mij

  ean

  i k

  om

  un

  aln

  i o

  tpad

  Od

  lag

  ali

  te

  otp

  ad

  a

  Postrojenje za

  energetsku o.

  (rotilj)

  Energetska o.

  (vrtloni sloj

  i/ili ind. suspalj.)

  Mehanika

  (pred)obrada

  Energetska o.

  (ind. suspaljivanje)

  Mehanika

  (pred)obrada

  Bioloka obrada

  Energetska o.

  (vrtloni sloj/rotilj)

  Proizvodnja

  GIO High

 • (c) Copyright R. Sarc

  Broj postrojenja za energetsku oporabu mijeanog otpada u EU se poveava

  14 gaia (Jofra Sora Marta) (2013): Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle.

  1400% 200 300 50

  % poveanje kapaciteta

  50

  100

  EUROPA (2011.):

  cca 454

  postrojenja!

  EUROPA:

  cca 78

  milijuna tona

  www.cewep.eu

  www.cewep.eu

 • (c) Copyright R. Sarc

  Mehaniko-bioloka obrada (MBO)

  => priprema za finalnu obrada/oporaba

  MBO u Njem.

  3% Metali (materijalna oporaba)

  17% Bioloka razgradnja i isparena voda

  22% Odlagalite otpada (zbrinjavanje!!!)

  58% Spaljivanje (energetska oporaba!!!)

  47% GIO

  (energetska oporaba)

  11% Spalionica otpada

  (energetska oporaba ili zbrinjavanje)

  15 Pomberger, R. (2013): The Importance of Solid Recovered Fuels in modern waste management.

  EUROPA (2011.):

  330

  postrojenja!

  Kapacitet:

  33 milijuna tona

  100%

 • (c) Copyright R. Sarc 16

  Austrija (11 cementara) Mauschitz, 2013

  RDF: 456,259 t a-1 u 2012.

  68.4% supstitucija toplinske energije)

  Stopa (energetske) supstitucije (%) fosilnih goriva u cementarama raste

  - podaci za 2010.

  Sarc, R. (2013): Design, Quality and Quality Assurance of SRF for Substitution of Fossil Feedstock in Cement Industry. In: SDEWES

  HR:

  5%

 • (c) Copyright R. Sarc 17

  Koja koliina komunalnog otpada je skupljena u 2012. godini u HR?

  Kufrin, J. (2014.): Sastanak AZO - 05.02.2014. - Informacije o komunalnom otpadu.

  6 6 9 7 5 12 6 9 11 4 2 3 11 7 6 6

  15

  7 8 1

  1

  Ukupno skupljeno => 1.670.005 tona komunalnog otpada

  Udio mijeanog komunalnog otpada => 77,1% => 1.287.927 tona

  142 ODLAGALITA

 • (c) Copyright R. Sarc 18

  I u Hrvatskoj je SUSTAV SIROVINA I ENERGIJE

  MZOIPG (2007): Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2007. 2015. (Nacrt)

  15 R/CGO

 • (c) Copyright R. Sarc 19

  Primjer: Kad bi Hrvatska imala u funkciji sustav po uzoru na austrijski

  1.670.000 tona komunalnog otpada Ostali otpad i glomazni otpad Odvojeno skupljeni otpad

  43% 57%

  718.000 952.000

  MBO Korisni otpad Biootpad

  EE-Otpad 62,6% 33%

  595.889 314.127 4,4%

  Materijalna

  oporaba

  Energetska

  oporaba (GIO med. i

  SRF)

  Energetska

  oporaba (GIO Low)

  Odlagalite Materijalna

  oporaba Energetska

  oporaba Odlagalite

  Materijalna

  oporaba

  Energetska

  oporaba

  (GIO Low) 42.000

  5,4% 43,9% 12,2% 19,8% 84,7% 14,3% 1% 94% 6%

  38.800 315.200 88.000 142.000 505.000 85.000 6.000 295.000 19.000

  Sirovina = 880.000 t/a

  (57%)

  Energija = 505.000 t/a

  (33%)

  Odlaganje = 150.000 t/a

  (10%)

 • (c) Copyright R. Sarc 20

  Hrvatski sustav po uzoru na Austriju

  primjer za 50% stopu odvojeno skupljenog otpada

  80 70

  40 30

  50 40

  190

  210

  25 20

  385 370

  [1000 t]

 • (c) Copyright R. Sarc 21

  35 25

  100 90 25 20

  40 30

  60 45

  55 40

  Hrvatski sustav po uzoru na Austriju

  primjer za 50% stopu odvojeno skupljenog otpada

  315

  250

  [1000 t]

 • (c) Copyright R. Sarc 22

  Informiranje i ukljuivanje javnosti nuno je za promjenu ponaanja svih

  sudionika!

  Pravilno i tono informiranje graana

  Uloga svih sudionika (znanost, politika, industrija) u informiranju i ukljuivanje graana

  => izbor lokacije

  Suzbijanje dezinformacija o otpadu

  => biootpad: Gorian: Referendum protiv kompostarne biootpada???

  => emisije: (su)spaljivanje otpada

  OTPAD JE PROBLEM KOJI MORAMO RIJEITI !!!

  - uzimajui u obzir znanstvene injenice, vrijednosti lokalne zajednice i ostale aspekte -

 • (c) Copyright R. Sarc 23

  Kontinuirana mjerenja emisija (utjecaja na okoli) u Austriji dokazala su da

  je u vremenskom razdoblju od 1990. do 2011.

  koliina staklenikih plinova u sektoru gospodarenja otpadom smanjena za 52,