coca - cola

Click here to load reader

Post on 22-Mar-2016

185 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Coca - Cola. Chémia – 8. ročník Mgr. Hilda Petríková. HISTÓRIA. Coca-Cola je hnedý kolový, sladký nápoj, ktorý obsahuje oxid uhličitý. Vyrába ju The Coca-Cola Company . Predáva sa vo viac ako 200 krajinách sveta Coca Colu vyrobil doktor John Stith Pemberton v Atlante v USA (1885) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Coca Cola

Coca - ColaChmia 8. ronkMgr. Hilda Petrkov

HISTRIACoca-Cola je hned kolov, sladk npoj, ktor obsahuje oxid uhliit. Vyrba ju The Coca-Cola Company. Predva sa vo viac ako 200 krajinch svetaCoca Colu vyrobil doktor John Stith Pemberton v Atlante v USA (1885)Nzov Coca-Cola pochdzal z povzbudzujcich ltok, ktor sa pouvaj pri jej vrobe. S to listy juhoamerickho krku koky, z ktorho sa vyrba aj znma droga kokan. Npoj je dochucovan aj vakom z kolovch orechov, ktor tie obsahuj in povzbudzujcu ltku kofen. Do roku 1903 obsahovala jedna faa Coca-coly 9 miligramov kokanu, ktor bol z vroby npoja v tomto roku odstrnen.Coca-Cola CompanyOd zaiatku vroby npoja vak spolonos Coca-Cola Company el ostrej kritike. Prv sdne procesy boli reakciou na obsah kofenu v npoji, firma bola nten pri realizcii marketingovch kampan skoncova s oslovovanm populcie mladej ako dvans rokov. V minulom storo prebehlo s firmou viacero sdnych sporov, no vie problmy nastali na zaiatku 21. storoia v Indii, ke sa vo vode pouvanej na vrobu npoja objavili stopy po chemickch ltkach, pouvanch hlavne v ponohospodrstve, ako s pesticdy, DDT a in.

o sa deje v naom tele po poit Coca-Coly ? Ako po herone...Po prvch desiatich mintach sa do udskho organizmu dostane desa ajovch lyiiek cukru. Jedinou prinou, preo lovek po takomto sladkom ataku nevracia, je fakt, e alia zloka npoja - kyselina fosforen - sladkos potla. Po dvadsiatich mintach vak hladina krvnho cukru prudko stpne a pee zane obrovsk mnostvo cukru premiea na tuk. Po uplynut tyridsiatich mint sa proces absorpcie kofenu skon, on zreniky sa rozria, krvn tlak stpne a pee uvouje oraz viac cukru do krvnho obehu. O pr mint neskr zvi organizmus produkciu dopamnu stimulujceho nervov receptory v mozgu. Tento fyziologick proces je identick s reakciou udskho tela po dvke heronu.o sa deje v naom tele po poit Coca-Coly ? Ako po herone...Po 1 hodine : Kyselina fosforen na seba v gastrointestinlnom trakte viae vpnik , hork a zinok . Metabolizmus sa zintenzvuje . Vpnik je vyplavovan moom .

Po viac ako 1 hodine : Do hry vstupuje moopudn inok tohto npoja . Vpnik , hork a zinok , minerly nevyhnutn pre zdravie naich kost , sa vyluuj . Vyplavovanie z tela je aj sodk. Meme by podrdenie alebo " strati nladu " . Vetka voda obsiahnut v Coca - Cole odchdza moom .

Zloenie ColyTri decilitre Coca-Coly obsahuj :desa ajovch lyiiek cukru, 30 a 50 miligramov kofenu, vysok zastpenie umelch farbv, sulftov a fruktzovho sirupu, vyrobenho prevane z geneticky modifikovanej kukurice.

Benzoan sodnUkzalo sa tie, e Coca-Cola m tendenciu pokodzova DNA. Za hlavn prinu sa povauje benzoan sodn, pridvan konzervan ltka so schopnosou deaktivova vitlne seky DNA, o me vies a k cirhze peene alebo Parkinsonovej chorobe.

Kyselina fosforen. Kyselina fosforen dokzatene obmedzuje schopnos tela vyuva vpnik, o vedie najm u det a mldee k osteoporze a zmkovaniu zubov a kost. V jednej tdii v americkom Bostone sa zistilo, e pitie kolovch aj nekolovch stench npojov sedemnsobne zvyovalo riziko zlomeniny. Vyie dvky kyseliny fosforenej alebo fosforenanov v potrave toti spomauj rast, fosfor vytla z kost vpnik, a to spsobuje stratu kostnej hmoty.

CukorLitrov faa dod toko energie ako vysman bravov reze. V litri kokakoly alebo pepsi je 28 kociek cukru, v 7-up alebo v npoji Sprite i Mountain Dew je ich a 30. Dali by ste si do litra aju toko cukru?

kodlivos cukru je veobecne znma. Je dokzan, e cukor zvyuje hladinu inzulnu, o me vies k vysokmu krvnmu tlaku, zvenmu cholesterolu, chorobm srdca, cukrovke, obezite a predasnmu starnutiu. Ani ditne npoje bez prdavku cukru vak nie s vhrou - prve naopak. Umel sladidlo aspartm spsobuje pri dlhom pouvan ndory, prodn defekty, cukrovku, psychick poruchy i epileptick zchvaty.

pHist voda m pH rovno hodnotu 7. Je vtedy neutrlna. Kysl roztok m pH ni ako 7. Pitn voda m hodnotu okolo 4, mlieko 6, Coca Cola 2,5 a krv 7,5.

pH je 2,5Celkovo nzke pH kolovch a inch nealko npojov je spolone s prsunom cukrov idelnym prostredm pre rast baktrie zubnho kazu, tzv. Streptococcus mutans. Z reklamy na uvaky bez cukru mono viete, e pre vznik zubnho kazu s kritick hodnoty pH v dutine stnej niie ako 5,5. Pri jednorazovom preplachu st roztokom cukru tto hodnota klesne, ale vaka vkonu naich slinnch liaz sa kritick pH v priebehu asi 40 mint znormalizuje. Predstavte si, e mnoh popjaj sladen npoje v malch dvkach v priebehu da. Dnes, ke je tak "in" nosi plechovku s npojom v ruke, tnederi si z nej upjaj zas a znova. Priom hodnota ich pH v stach tak opakovane, priam v pravidelnch intervaloch, kles pod kritick hranicu. Ak si chcete aspo trochu ochrni zuby, pite sladk npoje s pomocou slamky.

KofenPrijmanie kofenu, ktor je nvykovou ltkou, zapriuje nervozitu, nespavos, vysok krvn tlak, nepravideln srdcov tep, zvenie cholesterolu, vyplavovanie minerlov a vitamnov.E951 - aspartam.Toto znme sladidlo sa chemicky nestabiln a za vych teplt sa rozklad na metanol a fenylalann . Metanol je vemi nebezpen . 5-10 ml doke spsobi rozpad zrakovho nervu a nevratn slepotu . V teplch nealko npojoch sa aspartm men na formaldehyd , o je vemi siln karcinogn . K prznakom otravy aspartamom patr boles hlavy , nava , ospalos , nevonos , benie srdca , podrdenos , zkos , strata pamti , rozmazan videnie , omdlievanie ; z dlhodobho hadiska bolesti kbov , priberanie , depresie , neplodnos a strata sluchu . Aspartm me vyvola nasledujce choroby: sklerzu multiplex , mozgov ndory , epilepsii , Gravesova - Basedowova choroba , chronick navov syndrm , Alzheimerovu chorobu , diabetes , mentlnej retardcii a tuberkulzu .

E952 - cyklamt sodn nhradn sladidlo . Syntetick chemiklie 200-krt slad ako cukor . V roku 1969 ho FDA spolu so sacharnom a aspartamom zakzala , pretoe spsoboval rakovinu u krs . Neskr bolo pouvanie tejto ltky op povolen , za znane podozrivch okolnost .

okujce!!!V aprli r. 2006 10. ron chlapec v Dante Alighieri (So Paolo /Brazlia), iak Z sa zosypal na hodine bez toho, aby bol nejako chor. Hne ho odniesli do nemocnice, ale mohli u kontatova len smr. Nafknutie aldka spsobilo smr udusenm. Pitva preukzala, e za stav je zodpovedn obsah aldka potrava ktor pozostvala z 1 fae Coca Cola light a jednch Mentos cukrkov

VIDEOAko sa ist zchod Coca Colou?Coca Cola obsahuje rovnak kyselinu, ako istiace prostriedky na chemick istenie zchodov, van, i umvadiel. Vyist sa star usadenina lepie CocaColou, alebo pecializovanm chemickm prpravkom na istenie zchodovch ms?

Po necelch dvoch hodinch

Coca- Cola je nepopieratene vemi uiton vrobok . Je vak vhodn ju pouva na in ely , ako je pitie !V Indii pouvaj niektor farmri Coca - Colu miesto pesticdov na nienie buriny , pretoe je vyjde lacnejie a inok je podobn . Ak potrebujete odstrni z obleenia kvrny , nalejte na ne Colu , pridajte prac prostriedok a dajte do prky na normlny program . Vsledkom budete prekvapen .V USA si mnoho policajtov so sebou v aute voz Coca - Colu , aby s ou smvali krv z cesty po dopravnch nehodch .

Na zver: 12 vyuit coca - coly1. Vyistenie splenej panvice.2. S colou je jednoduch urobi z novej fotky staro vyzerajcu v style spia.3. Ak si nafarbite vlasy a vsledn farba je prli intenzvna, umyte ich v cole, to zosvetl odtie.4. Kpel minci v cole im d ndhern lesk.5. Vlejte colu do rchlovarnej kanvice, nechajte ju tam cel de a vodn kame sa absoltne strat.6. Faa coly, vyliata do zchodu ho vaka kyseline v nej obsiahnutej nech ist.

12 vyuit Coca -Coly7. Skste si spravi vynikajcu barbecue omku zmieanm coly s keupom v pomere 1:1.8. Cola je taktie dobr kondicionr. Sta si ju aplikova na vlasy, oplchnu a vysui.9. Taktie vm pome zbavi sa slimkov. Sta ak ju nalejete do vysokej ndoby. Jej sladk va prilka slimkov a tie sa u nedostan von.10. Potretie zhrdzavench skrutiek vm ich pome rozhba.11. Vyistite si perky v pohre s colou, vyuchajte ich zubnou kefkou a s ako nov.12. Cola pomha na podrden aldok. Avak nie erstv ete spenen cola. Bu odstta dlhiu dobu alebo tam mete prida trosku cukru o ju zbav bubliniek a peny.

akujem za pozornos