compania de construcب›iiâ€‍interactiv s.a. energie electricؤƒ kw 1,00 1,00 1,00 0,09 0,09...

Download Compania de construcب›iiâ€‍Interactiv S.A. Energie electricؤƒ kW 1,00 1,00 1,00 0,09 0,09 Pompؤƒ de

Post on 22-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Compania de construcții „Interactiv” S.A.

 • Date Complex Rezidenţial

  În Republica Moldova, mun.Chişinău, sectorul Ciocana, la intersecția străzilor Ion Domeniuc

  și Mircea cel Bătrîn, pe un teren de 4,5 ha va fi construit primul « Complex Rezidenţial Eco din Moldova » .

  Complexul Rezidenţial tinde să umple golul apartamentelor sociale din sfera imobiliară

  moldovenească și este format din:

  • 2 blocuri locative în 17 nivele și 22 de blocuri locative in 10 nivele, cu un număr total de 1605

  apartamente și suprafața totală de103429 m²,

  • Parcare subterană în două nivele cu o capacitate de 2100 locuri auto,

  • Spații comerciale cu o suprafaţă de 27500 m²,

  În perspectivă pe teritoriul învecinat complexului se va construi o gradiniță și o școală primară.

  Costul întregului proiect se estimează la circa 90 mln.euro.

 • Termeni de executare

  Realizarea Complexul Rezidenţial se planifică între anii 2014-2020 în 4 etape :

  Etapa Perioada realizării Total Blocuri Total apartamente

  1 2 3 4

  I 2014-2016 6 360

  II 2015-2017 4 400

  III 2016-2018 6 360

  IV 2017-2020 8 485

 • Ce ne-a motivat să proiectăm acest complex ?

  1. Necesitatea asigurării unui grad mai mare de independență energetică - o preocupare

  primordială a Republicii Moldova.

  2. Necesitatea unui confort impecabil;

  3. Costuri mari de întreținere a apartamentelor;

  4. Pierderea surpluselor de căldură prin utilizarea de materiale slab termoizolante;

  5. Lipsa sistemelor de climatizare centralizată a încăperilor;

  6. Necesitatea unei dezvoltări durabile care să prezerve sănătatea umană și mediul ;

  7. Securitatea antiincendiară insuficientă;

  8. Înrăutățirea stării ecologice în lume, inclusiv în R. Moldova

 • 1. Teren de joacă modern pentru copii;

  2. Zonă de odihnă pentru adulți;

  3. Loc de colectare a deşeurilor;

  4. Panouri informative;

  5. Pasajele pietonale vor fi pavate cu piatră iar carosabilul asfaltat;

  6. Accesul v-a fi limitat şi securizat;

  7. Parcarea transportului individual v-a fi organizată numai în parcările subterane;

  Complexul Rezidenţial Eco Moldova va fi amenajat cu :

 • Parametri tehnici

  1. Structura de rezistență a blocurilor locative va fi de tip schelet cu diafragme de rigiditate.

  2. Diferențierea etajelor se va efectua prin montarea planșeelor prefabricate cu grosime de 22

  cm și cu o izolare fonică sporită între etaje si apartamente;

  3. Zidăria va fi din blocuri BCA cu o grosime de 40 cm (un material pur ecologic cu coieficientul

  de termoconductibilitate 0,11 W/mlk);

  4. Vor fi instalate geamuri din PVC de ultima generație cu sticlă Control Solar LOW-E.

  5. Eficientizarea sistemelor de incalzire si climatizare prin automatizare.

  6. Toate apartamentele vor fi contorizate. Amplasarea contoarelor va fi în încăperile tehnice a

  fiecărui etaj, accesul realizăndu-se din casa scării;

  7. Toate scările blocurilor sunt proiectate cu lifturi moderne care se vor coborî pîna la nivelul de

  autoparcari

 • 1. Încălzire pe lemne

  2. Încălzire pe cărbune

  3. Încălzire cu energie electrică

  4. Termocentrale

  5. Încălzire cu motorină

  6. Încălzire cu gaz lichifiat

  7. Încălzire cu gaze naturale

  8. Încălzire alternativă

  (pompă de căldură)

  Sisteme de încălzire existente:

 • Denumire

  combustibil

  Unit.

  m

  Putere

  calorică, kWh

  Randamentul de

  lucru a cazanelor Căldura utilă

  Emisii de

  GES, kg/un.m

  Emisii de GES,

  kg/kW

  1 2 3 4 5 6 7

  Gaze narurale m³ 10.88 0,90 9.80 1,96 0,20

  Gaz lichefiat l 11,25 0,90 10,13 3,19 0,28

  Motorină l 11,50 0,82 9,43 2,70 0,23

  Cărbune kg 5,30 0,82 4,35 2,19 0,41

  Lemne kg 4,00 0,82 3,28 0 0

  Energie electrică kW 1,00 1,00 1,00 0,09 0,09

  Pompă de căldură kW 1,00 4,50 4,50 0 0

  Termocentrale kW 1,00 1,00 1,00 0,17 0,20

  Randamentul sistemelor de incalzire clasice/alternative

  și gradul lor de poluare a mediului ambiant.

  Tab. 1

 • Diagrama 1.1 Randamentul producerii energiei termice.

  10.88 11.25 11,5

  5.3

  4

  1 1 1

  9.8 10.13 9.43

  4.18

  3.28

  1

  4.5

  1

  Gaze naturale Gaz lichefiate Motorină Cărbune Lemne Energie electrică Pompă de căldură Termocentrale

  Puterea calorică Сăldura utilă

 • Diagrama 1.2 Gradul de poluare a mediului ambiant.

  0.2

  0.28

  0.23

  0.41

  __0__

  0.09

  __0__

  0.2

  Gaze naturale Gaz lichefiat Motorină Cărbune Lemne Energie electrică

  Pompă de căldură

  Termocentrale

  Emisii de GES, kg/kW

 • Denumire combustibil/resursă

  convențională Unit.m

  Putere calorică,

  kWh

  Randamentul de

  lucru cazane

  Preț pe unit. m.,

  MDL

  Preț pe kw de

  caldură, MDL

  1 2 3 4 5 6

  Gaze naturale m³ 10,88 0,90 6,22 0,63

  Gaz lichefiat l 11,25 0,90 9,96 0,98

  Motorină l 11,50 0,82 15,60 1,51

  Cărbune kg 5,30 0,82 2,90 0,67

  Lemne kg 4,00 0,82 0,82 0.25

  Energie electrică kW 1,00 1,00 1,57 1.57

  Pompă de căldură kW 1,00 4,50 1,57 0.35

  Termocentrale kW 1,00 1,00 0,84 0,84

  Eficiența economică a sistemelor de încălzire clasice / alternative.

  Tab. 2

 • Diagrama 2 Costul pentru 1 kW/h de căldură in MDL.

  0.63

  0.98

  1.51

  0.67

  0.25

  1.57

  0.35

  0.84

  Gaze naturale Gaz lichefiat Motorină Cărbune Lemne Energie electrică

  Pompă de căldură

  Termocentrale

 • 2. Termocentrale 1.Gaze naturale 3. Încălzire alternativă

  În urma analizei sistemelor de încălzire, cele mai des utilizate sunt:

 • Denumire sistem U.M P.u.m 1 ore 24 ore Sezon (161 zile)

  Q C.R.E Suma Q C.R.E Suma Q C.R.E Suma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Gaze narurale m³ 6,22 2323 237.04 1447.39 55752 5688,96 35385.33 8976072 915922.56 5.697.038,32

  Pompă de căldură kW 1,57 2323 516.22 810.46 55752 12389,3 19451.04 8976072 1994674.08 3.131.638,31

  Termocentrale kW 0,84 2323 2323 1951.32 55752 55752 46831.68 8976072 8970672 7.535.364,48

  Eficiența economică/energetică a sistemului de încălzire pentru Complexul Rezidențial Eco Moldova

  cu suprafața de 130929 m²(spațiu locativ și încăperi comerciale).

  •Perderi de caldură a clădirii Q=96kWh

  •Temperatura minimă normată T=-16 °C

  •Temperatura medie pe perioada de încălzire Tm=+0,6 °C

  •Temperatura medie în apartament Ta=+22 °C

  •1Gccl=1163 kWh

  U.M. – unit. de măsură

  P.u.m – preț pe o unitate de măsură în MDL

  Q – pierderi de căldură kWU.M

  C.R.E. – cantitatea de resurse energetice

  Suma – suma în MDL

  Tab.3

 • Denumire sistem U.M P.u.m 24 ore Sezon Rece (161 zile)

  Q C.R.E Suma Q C.R.E Suma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Gaze narurale m³ 6,22 10595 1081.12 6724.56 2.023.645 174.060,71 1.082.657,64

  Pompă de căldură(90%) în cogenerare cu

  colectoare solare(10%) kW 1,57 10595 3178,5 4990,2 2.023.645 511.738,5 803.429,4

  Termocentrale kW 0,84 10595 10595 8899,8 2.023.645 2.023.645 1.699.861,8

  Denumire sistem U.M P.u.m 24 ore Sezon Cald(204 zile)

  Q C.R.E Suma Q C.R.E Suma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Gaze narurale m³ 6,22 6811 695 4322.9 1.389.444 141.780 881.871,6

  Pompă de căldură (15%) în cogenerare cu

  colectoare solare(85%) kW 1,57 6811 454,1 712,9 1.389.444 92.636,4 145.439,1

  Termocentrale kW 0,84 6811 6811 5721,2 1.389.444 1.389.444 1.167.133

  U.M. – unitatea de măsură C.R.E. – cantitatea de resurse energetice Suma – suma în MDL

  Eficiența sistemelor de încălzire a apei calde menajere pentru Complexul Rezidențial Eco Moldova

  cu 1605 apartamente.

  Tab. 4.1

  Tab. 4.2

  Perioada Caldă

  Perioada Rece

 • Denumire sistem Interior °C Exterior °C EER(Eficiență energetică) Preț pe kW, MDL

  1 2 3 4 5

  Sisteme multizonale VRF 27,00 35,00 3,28 0,48

  Climatizor monosplit 27,00 35,00 3,01 0,52

  Sistema cu pompe de căldură 27,00 35,00 7,61 0,20

  Randamentul sistemelor de climatizare a Complexului Rezidențial Eco Moldova

  Condiții nominale:

  Climatizare: temperatura în interior 27°C, temperatura în exterior 35°C.

  Tab. 5

 • Denumire sistem Infiltrații

  termice, kW

  Eficiență

  energetică

  Durata de

  funcționare, h

  zi Sezon(90 zile)

  Consumul de curent

  electric, kW

  Suma,

  MDL

  Consumul de

  curent electric, kW Suma, MDL

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Sisteme multizonale VRF 2893,1 3,28 8,00 7 056,3 11078,4 635 067 997 055

  Climatizor monosplit 2893,1 3,01 8,00 7 689,3 12072,2 692 037 1 086

Recommended

View more >