company profile gdf suez energie nederland

11
GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE

Upload: marcel-brilman

Post on 27-Jun-2015

206 views

Category:

Business


2 download

DESCRIPTION

Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

TRANSCRIPT

Page 1: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

GDF SUEZ Energie NederlandCOMPANY PROFILE

Page 2: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Samen werken aan slimme energieoplossingen Bedrijven en particulieren verder helpen met de juiste energie. Daarvoor zet GDF SUEZ zich al 200 jaar in. Om te groeien blijven we onze energie richten op innovatie. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Samen werken aan slimme energieoplossingen

Energie om doelen te bereiken

Kwaliteit om te leveren

Mensen om het verschil te maken

Een toekomst om verder te komen

Een toekomst vol mogelijkheden …We zitten midden in een transformatie. Als energieproducent gaan wij van groot,

ver en veel, naar klein, op maat en dichtbij. Die omslag is niet van de een op

de andere dag gemaakt. Daarom zoeken we met de samenleving, overheden,

partners en natuurlijk onze klanten stap voor stap naar slimme oplossingen.

Bijvoorbeeld de ontwikkeling van vloeibaar gemaakt gas, energiebesparende

projecten bij grote organisaties, terugdringen van het energieverbruik van

consumenten en het ombouwen van productielocaties naar duurzame proef­

tuinen met onder meer zonneparken.

… dankzij een sterke afkomstDuurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Dat zijn de kernbegrippen van onze kijk

op energie. Dat brengen we in de praktijk dankzij onze ervaring en het feit dat we

een internationaal en sterk bedrijf zijn. Bovendien hebben we altijd geïnvesteerd in

alleen de beste kwaliteit. Onze centrales in Nederland zijn daardoor state of

the art en zijn onderdeel van een uitgekiende mix (gas, zon, kolen, wind).

Maar het begint allemaal met onze mensen. Dat zijn stuk voor stuk vak ­

s pecialisten, door voort durende scholing en beleid dat gericht is op het bieden

van kansen en ontwikkelmogelijkheden. In deze brochure leest u hier meer over.

Inhoudsopgave

2 3

Page 3: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Voor bedrijven GDF SUEZ is er voor bedrijven en organisaties uit alle sectoren. Van industrie en

land­ en tuinbouw, tot onderwijs, zorg, retail en vastgoed. En of een organisatie

nu groot is en veel aansluitingen heeft, of klein en bescheiden: we bieden altijd

een energieoplossing die precies past.

Dit komt doordat we samen optrekken met onze klanten: we luisteren goed,

geven persoonlijke adviezen en praktische tips. Zo hebben we samen met onze

klanten Encharge ontwikkeld, waarbij we flexibel inspelen op pieken en dalen

in de energieafname. En waarmee onze klanten geld kunnen verdienen door

bijvoorbeeld het productieproces tijdelijk stil te leggen.

Energie om doelen te bereikenEnergie is voor onze klanten geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Wij zien onze taak dan ook breder dan het leveren van elektriciteit of gas. We willen onze klanten echt verder helpen. Dit doen we voor bedrijven onder de naam GDF SUEZ en voor particulieren onder de naam Electrabel.

Flexibel inspelen op pieken en dalen in energieafname

4 5

Page 4: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Voor particulierenElectrabel helpt klanten bij het maken van de best passende keuzes rondom

energie. We leveren relevante producten en diensten tegen aantrekkelijke tarieven.

We gaan daarbij verder dan de standaardproducten. Samen met Zonneplan

ontzorgen we bijvoorbeeld klanten volledig die kiezen voor zonnepanelen.

Daarnaast zijn we een vriendelijke en persoonlijke energie leverancier. Dit betekent

dat we goed bereikbaar zijn, duidelijke informatie geven in begrijpelijke taal en

direct hulp bieden als onze klanten dat nodig hebben.

Met specialisme in energie, services, water en milieuGDF SUEZ is meer dan een leverancier van energie. We zijn specialist op het

gebied van energie, services, water en milieu. Met die kennis en ervaring kunnen

we totaaloplossingen bieden die onze klanten echt verder brengen.

Met de kracht van een wereld leider We staan in Nederland niet op onszelf, maar maken de gebruik van de kracht van

de GDF SUEZ groep. Met bijna 150.000 collega’s in meer dan 70 landen zetten

we ons in voor onze klanten en een duurzame toekomst. Wij zijn de grootste

onafhankelijke elektriciteitsproducent ter wereld en de grootste dienstverlener op

het gebied van energieoplossingen.

Wij willen marktleider zijn in de energietransitie in Europa en dé toonaangevende

energieonder neming in markten met een sterke groei. Om dit te realiseren hebben

wij een fonds van 100 miljoen euro opgericht om innovatie te ondersteunen en

nieuwe activiteiten in de energiesector te ontwikkelen. In 2013 realiseerden we

een omzet van ruim 81 miljard euro. Onze organisatie staat genoteerd aan de

beurzen in Brussel, Luxemburg en Parijs.

6 7

GDF SUEZ Energie Nederland: energie voor bedrijven en particulieren.

Electrabel: energieleverancier voor consumenten.

SITA Nederland zamelt alle soorten afval in en verwerkt of recyclet het.

Cofely Fabricom: service organisatie voor technische dienstverlening in olie- en gasindustrie en duurzame alternatieve energiemarkt.

GDF SUEZ E&P spoort aardgas en -olie op en brengt het via offshore pijpleidingsystemen aan land.

Cofely Nederland is de expert op het gebied van technologie voor energiebesparing.

Ondeo Industrial Solutions levert apparatuur, installaties en diensten voor waterbehandeling en slibmanagement.

LNGSOLUTIONS

LNG Solutions levert vloeibaar aardgas.

GDF SUEZ: energie, water,

afval en energiediensten

Energie

Energie consumenten

Gas & Olie

Technische dienstverlening

Afval management

Technologie

Water

LNG

LNGSOLUTIONS

Page 5: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Optimale energiemixGDF SUEZ wekt in Nederland met vier bronnen elektriciteit op: zon, wind, gas

en kolen. Deze vier bronnen combineren we slim. Zo zorgen we ervoor dat

onze klanten altijd elektriciteit hebben ook als het niet waait of als de zon niet schijnt.

Zon

Zonnepanelen nemen in Nederland een enorme vlucht. Zonnepanelen zijn

duurzaam omdat ze zon omzetten in stroom zonder CO2 uit te stoten. Een ander

voordeel is dat de opgewekte stroom direct kan worden gebruikt, wat voordelig

is voor de energierekening. Wij bieden klanten ondersteuning bij het maken van

de juiste keuze over zonne­energie en het installeren van panelen bij hun bedrijf of

huis. Daarnaast willen wij klanten de mogelijkheid bieden zonnestroom af te nemen

van de zonneparken die wij in Nederland ontwikkelen in Zwolle en Nijmegen.

Kwaliteit om te leverenVoor economische groei en welvaart is een betrouwbare energievoorziening nodig. Fossiele brandstoffen zorgen voor deze betrouwbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel: ze zijn de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. Wij zetten daarom vol in op duurzame energiebronnen. Op dit moment is het technisch en economisch nog niet mogelijk om alleen met duurzame energiebronnen energie op te wekken. Grote centrales blijven daardoor nog tientallen jaren nodig. Door een optimale energiemix en state of the art centrales zorgen we dat we het milieu zo min mogelijk belasten.

Wij ontwikkelen zonneparken in Zwolle en Nijmegen

8 9

Page 6: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Wind

Bij het opwekken van elektriciteit met windturbines komt geen CO2 vrij. Wind­

energie is dan ook een zeer schone vorm van energie. Bovendien is wind gratis.

Wind is daarom een belangrijke bouwsteen in de verduurzaming van de totale

energiemix. Op het terrein van de Eemscentrale en in Delfzijl hebben we inmiddels

21 wind molens, met een totaal opgesteld vermogen van 56 MW: goed voor

groene stroom voor zo’n 45.000 huishoudens. We hebben de ambitie om de

hoeveelheid windenergie, fors te laten groeien. Op dit moment wordt in Nederland

nog maar 1% van onze energie opgewekt met wind. Wij willen helpen dit aandeel

te laten toenemen door 600 MW wind beschikbaar te hebben in 2020.

Gas

Van alle fossiele brandstoffen is gas de schoonste. Gascentrales spelen een

belangrijke rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Als de vraag

naar energie een piek heeft (bijvoorbeeld als het heel koud is), kan een gas centrale

snel meer vermogen leveren. Ook als het aanbod van wind­ en zonne­energie

terugvalt, kunnen we direct overschakelen op gas.

Kolen

Kolencentrales maken ook deel uit van onze energiemix om energie beschikbaar

en betaalbaar te houden voor onze klanten. Bovendien investeren wij in hightech

centrales met een hogere efficiëntie (waardoor minder kolen nodig zijn) en een

lagere uitstoot.

State of the artSchoonste centrales ter wereld

Op de eerste Maasvlakte hebben we een ultramoderne kolen/biomassacentrale

gebouwd met een vermogen van 736 MW. Deze centrale is de schoonste ter

wereld. De reden? Het energierendement is zeer hoog (46 procent) en de centrale

kan naast kolen tot 50 procent biomassa meestoken. Bovendien liggen de

rookgasemissies laag, brengen we de CO2­uitstoot omlaag en hergebruiken we

restproducten, bijvoorbeeld voor de productie van gips. En we blijven investeren

in nieuwe technologie en innovatie om uitstoot te verminderen.

Ook de Maxima­centrale in Lelystad hoort tot de wereldtop als het gaat over

schoon. Deze centrale is in 2010 in gebruik genomen en heeft twee ultra moderne

en zeer efficiënte STEG (stoom en gas) eenheden. De eenheden hebben een

totaal opgesteld vermogen van 878 MW en een hoog rendement van bijna

60 procent. De centrale kan jaarlijks 1,6 miljoen huishoudens van energie

voorzien.

Eemscentrale

Windpark Eems

Centrale Bergum

Hoofdkantoor Zwolle

Centrale HarculoMaxima-centrale

Centrale Rotterdam

WKC Air ProductsCentrale Gelderland

Legenda

Gas

Kolen

Biomassa

Wind

Hoofdkantoor

10 11

Page 7: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Mensen om het verschil te maken

Blijven groeienMedewerkers van GDF SUEZ zijn vakspecialisten met passie voor hun werk en hart

voor de klant. Ze krijgen de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid om te

excelleren op hun vakgebied en het maximale uit zichzelf te halen. Bovendien krijgen

onze medewerkers de ruimte om persoonlijk en professioneel te blijven groeien.

Dat doen we met opleidingen, persoonlijke begeleiding en de mogelijkheid om

door te stromen naar een ander vakgebied in onze organisatie. Doordat we een

groot bedrijf zijn, is er veel mogelijk: van techniek tot commercie en van LNG tot

ICT.

Midden in de maatschappijOnze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Allereerst natuurlijk in hun dagelijkse

werk, maar ook daarbuiten. Is een medewerker persoonlijk betrokken bij een

initiatief in het verenigingsleven? Bijvoorbeeld op het gebied van solidariteit,

sport, cultuur en milieu? Dan ondersteunen we dat met ons sponsor programma

GDF SUEZ DOET! Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we nemen

maatschappelijke verantwoordelijkheid en we slaan een brug tussen onze

onderneming en de samenleving.

Daarnaast hebben we ons eigen Team GDF SUEZ: een groep medewerkers die

elk jaar een sportieve uitdaging aangaat voor het goede doel. Bijvoorbeeld om

deel te nemen aan Alpe d’HuZes en Mont Ventoux onder het motto ‘Groot verzet

tegen kanker’.

Een sterke geschiedenis en organisatie, een optimale energiemix en state-of the art centrales zijn voorwaarden om onze klanten verder te helpen met de juiste energie. Maar dat is niet alles. Om de vraag van onze klanten echt goed te begrijpen én er een goed antwoord op te geven, zijn mensen nodig die het verschil maken. Die mensen werken bij GDF SUEZ.

Kiran Fonds in Nepal:GDF SUEZ DOET!

2010 2011 2012 2013 2014

12 13

Page 8: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Centrales worden zonneparkenOp de terreinen van de centrales in Zwolle en Nijmegen bouwen we zonne­

stroomparken. Deze parken horen bij de grootste van ons land, met per locatie

ruim 4.000 panelen die samen goed zijn voor 2 MW. We willen stroom van deze

parken leveren aan Electrabel klanten. Zij kopen het recht op de opgewekte

stroom en wij brengen dit bedrag in mindering op hun rekening. Zo vergroenen

we samen een deel van de energie met lokaal opgewekte zonnestroom.

Vloeibaar gemaakt aardgas: schoner en goedkoperVloeibaar gemaakt aardgas (LNG) is wat ons betreft dé brandstof voor de

toekomst. LNG levert milieuwinst op én financieel voordeel voor de transport­

sector. De CO2­uitstoot en het fijnstofgehalte van LNG liggen veel lager dan bij

diesel, en bovendien zijn motoren op LNG stiller.

Transitie, dat is waar het om draait in onze organisatie. Van fossiel naar duurzaam, van standaard naar op maat. Dit kunnen we niet alleen. We maken de omslag samen met overheden, partners en onze klanten. Zo realiseren we zonneparken op de terreinen van centrales, maken we vloeibaar gemaakt aardgas beschikbaar voor de transport- sector en denken we mee over duurzaam ondernemen bijgrote en kleine bedrijven.

Een toekomst om verder te komen

Wij willen de leider zijn van de energie transitie

14 15

Page 9: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Om LNG beschikbaar te maken voor de hele transportsector, hebben we samen

met Cofely ­ GDF SUEZ LNG Solutions ­ opgericht. Het eerste LNG tank­

station hebben we al geopend: in Duiven. De komende drie tot vijf jaar volgen

er nog veertien. We weten wat we doen. We zijn Europees marktleider in LNG

en hebben productielocaties in onder meer Noorwegen, Jemen, en Tobago.

Daarnaast regelen we het vervoer. We maken aardgas vloeibaar, waardoor het

ongeveer 600 keer kleiner wordt en in speciale LNG­tankers over zee kan worden

getransporteerd. We hebben hiervoor eigen tankers en in West­Europa een aantal

lange termijn opslag terminal.

Encharge: slim stroom verdelenVoor een betrouwbare energievoorziening is een continue balans in vraag en

aanbod van elektriciteit noodzakelijk. Tot voor kort was het aanpassen van het

aanbod (door energiebedrijven) de enige mogelijkheid om een afwijking tussen

vraag en aanbod te compenseren. Encharge biedt nu de mogelijkheid om ook

door de afname van een klant aan te passen, een afwijking tussen vraag en

aanbod te compenseren. Uiteraard altijd in overleg met die klant. Zo werken we

samen met klanten aan een energie­zeker Nederland. Bovendien is deze dienst

ook aantrekkelijk voor onze klanten omdat er een financiële vergoeding tegenover

staat.

The Green QuestDuurzaam ondernemen levert ook financieel profijt op. Dat is onze overtuiging.

Samen met Het Financieele Dagblad, BNR en zusterbedrijven Cofely en Sita,

maken we daarom jaarlijks een zoektocht naar oplossingen om groener en

duurzamer te gaan ondernemen. Dit doen we onder de noemer The Green Quest.

In een landelijke campagne kan het publiek onze zoektocht volgen en meedenken

over oplossingen. In eerdere edities brachten we onder meer de CO2­uitstoot

van het Koninklijk Concert gebouw met de helft terug, en de hoeveelheid niet

recyclebaar afval van het St. Elisabeth Ziekenhuis met 90%. Resultaat: een

gezamenlijke besparing van bijna een miljoen euro.

16

LNG: een schone en milieuvriendelijke brandstof

17

Page 10: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Met ervaring de toekomst in

18 19

AlgemeneNederlandseMaatschappij

Electrabel

CompagnieUniverselle duCanal Maritimede Suez

Gaz de FranceCompagnie Mutuelle deTramways

1858 2001

1946

1997

1822 1880 1895 1990 2000 2008

Suez Lyonnaise des Eaux

Société Lyonnaisedes Eauz et de l’Éclairage

International Power

GDF SUEZ

SUEZ

Page 11: Company Profile GDF SUEZ Energie Nederland

Zakelijke marktAfdeling Customer SupportTel +31 (0)900 567 0567www.gdfsuez.nl/zakelijke-mail: [email protected]

Electrabel NederlandConsumenten en kleinzakelijkTel +31 (0)88 444 6666www.electrabel.nle-mail: [email protected]

Hoofdkantoor Bezoekadres:Grote Voort 2918041 BL Zwolle

gdfsuez.nl

Postadres:Postbus 100878000 GB Zwolle

Tel +31 (0)88 769 2900

Kijk voor meer informatie op:www.gdfsuez.nlwww.electrabel.nlwww.gdfsuez-lngsolutions.nlwww.gdfsuez.com

onze waardendrive commitmentdaringcohesion

C28

0814

v01