contra a homofobia o racismo e o machismo

9
Pedro Sánchez Calvo Tamara Pérez Cougil Miguel Pérez Ojea Alicia Gómez Cid

Upload: igualdadesocial4

Post on 04-Aug-2015

125 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Contra a homofobia o racismo e o machismo

Pedro Sánchez CalvoTamara Pérez Cougil

Miguel Pérez OjeaAlicia Gómez Cid

Page 2: Contra a homofobia o racismo e o machismo

Queremos que as persoas máis xovenes non teñan se contaxien das enfermidades que algunhas persoas teñen contra a desigualdade social.

O faremos durante a semana do 12 de maio ata o 16.

Page 3: Contra a homofobia o racismo e o machismo

O faremos a semana dende o 12 de maio ata o 16. Porque o día 17 é o día contra a homofobia.

Page 4: Contra a homofobia o racismo e o machismo

Data Horario Lugar Actividade

Materiais necesari

os

Permisos

e outros

O 16 de maio

Nos "BOS DIAS"

Na sala onde se leen os bos dias.

Leer un texto sobre o noso tema nos bos días.

 Proxectaremos un power point e usaremos un folio para ler.

Pediremos permiso a pastoral.

A semana do 12 al 16 de maio

O luns no primeiro recreo colocaremos os carteis e o martes 13 repartiremos os carteis en titoría.

Nas clases de primeiro da eso e por toda a e.s.o.

Repartir folletos pola clase de primeiro da e.s.o e colocar carteis por toda a e.s.o.

Imprimir folletos e carteis sobre o noso tema.

Pediremos permiso ao director ou ao xefe de estudos.

Page 5: Contra a homofobia o racismo e o machismo

O día 9 pediremos permiso ao equipo de pastoral para poder dar os bos días o venres 16 de maio

Page 6: Contra a homofobia o racismo e o machismo

Tamen colgaremos uns carteis do noso tema pola E.S.O.

Page 7: Contra a homofobia o racismo e o machismo

O día 12 pediremos permiso a nosa titora se podemos repartir na hora de titoría uns folletos, tamén pediremos permiso ao profesor/a que habrá nas clases de primeiro.

Prever as Malas conductas

A homofobia é un hábito adquirido polo odio aos gays, lesbianas , transexuais.

Iso non pode seguir ocurrindo porque cada persoa decide a súa condición.

Prever as Malas conductas

A homofobia é un hábito adquirido polo odio aos gays, lesbianas , transexuais.

Iso non pode seguir ocurrindo porque cada persoa decide a súa condición.

O Racismo Adquirese polo odio as persoas que non son da súa mesma cor.

Non se pode ser racista porque a cor da pel non importa xa que todos somos iguais por dentro

O Racismo Adquirese polo odio as persoas que non son da súa mesma cor.

Non se pode ser racista porque a cor da pel non importa xa que todos somos iguais por dentro

O MACHISMO

Conducta adquirida malloritariamemnte polos homes. Adquiren un odio as mulleres, e teñen o mesmo pensamento das condicións da muller ama de casa.

As mulleres teñen os mesmos dereitos ca os homes.

O MACHISMO

Conducta adquirida malloritariamemnte polos homes. Adquiren un odio as mulleres, e teñen o mesmo pensamento das condicións da muller ama de casa.

As mulleres teñen os mesmos dereitos ca os homes.

Page 8: Contra a homofobia o racismo e o machismo

Artigo nº 1: Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos

Artigo nº 2: Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición.

Artigo nº 6: Todo ser humano ten dereito, en todas partes, ao recoñecemento da súa personalidade xurídica.

Artigo nº 10: Toda persoa ten dereito a ser oída públicamente e con xustiza por un tribunal independente e imparcial, para a determinación dos seus dereitos e obrigacións ou para o exame de calquera acusación contra ela en materia penal.

Artigo nº 16:Os homes e as mulleres, a partir da idade núbil, teñen dereito, sen restricción algunha por motivos de raza, nacionalidade ou relixión, a casarse e fundar unha familia.

Artigo nº 23: Toda persoa ten dereito á libre elección do seu traballo. Toda persoa ten dereito, sen discriminación algunha, a igual salario por traballo igual.

Page 9: Contra a homofobia o racismo e o machismo

O día 19 recolleremos todos os carteis de toda a E.S.O.

Recollida