created by simpo pdf creator pro (unregistered version ...sal emredilmiإںtir. ilk nazil olan...

Download Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version ...sal emredilmiإںtir. ilk nazil olan kurandaki

Post on 07-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  İÇİNDEKİLER

  1 - İNSANIN KENDİSİNİ OKUMASI 2 - NEFS-NEFİS-NEFES NE DEMEKTİR 3 - ZİKİR NEDİR 4 - ÂDEM RİSALESİ AÇIKLAMASI 5 - ALLAH'IN İNSANDAKİ ZUHURU 6 - BU KAİNATIN ASLI BİR NOKTADIR 7 - MUSA A.S'IN ŞUAYP A.S'DAN TAHSİLİ 8 - ARIYA VAHYEDİLMESİ NE DEMEKTİR 9 - CUMA NAMAZININ FARZININ 2, SÜNNETLERİNİN 8 REKAT OLMASINDAKİ HİKMET NEDİR 10 - ABDESTDEKİ TEMİZLİĞİN MANASI NEDİR 11 - CİN NEDİR

  12 - SEVMEK VE SEVİLMEK 13 - İNSANIN 4 TÜRLÜ GIDAYA İHTİYACI VARDIR 14 - İMAM CEMAATİNİ NASIL SELAMETE ÇIKARIR 15 - KURAN-I KERİME VARİS OLANLAR KİMLERDİR 16 - MİRAÇ KANDİLİ 17 - CENAB-I HAKK'I TENZİH VE TEŞBİH NASIL YAPILMALIDIR 18 - FENA Fİ ŞEYH, FENA Fİ RESUL, FENA FİLLAH NE DEMEKTİR 19 - HZ. İSA'NIN ANNESİ MERYEM VALİDEMİZİN DİĞER KADINLARDAN ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR 20 - DÜNYA ALEMİNE NEREDEN GELDİK VE NEREYE GİDECEĞİZ 21 - ÖZ NEDİR SÖZ NEDİR 22 - MEVLİD KANDİLİ 23 - KULLARIN HAKK'A DAVETİ

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  24 - RAĞAİB KANDLİ 25 - KADINLARIN ÖRTÜNMESİ 26 - BERZAH NEDİR 27 - İNSANLARIN BİR ÂDEM İLE BİR HAVVADAN ÇOĞALMASI 28 - AŞEREYİ MÜBEŞŞİRE 29 - İNSAN VÜCUDUNDAKİ BURÇ SÛRESİNİN TE'VİLATI 30 - AŞURE GÜNÜ 31 - ZEKERİYYA SOFRASI NEDİR 32 - BİR SALİKİN EFENDİSİNDEN BAŞKA SOHBETLERE GİTMESİ 33 - RUH NEDİR 34 - SAFLARINIZI SIK TUTUNUZ H.Ş'NİN İZAHI

  İNSANIN KENDİSİNİ OKUMASI Kuranı kerim eşittir insana. Onun için, isra suresinde, insanı okuyun ifadesi kullanılmamışta, kitabını oku ifadesi emredilmiştir. ilk nazil olan kurandaki sure, Alak suresidir. onunda başındaki ifade, Rabbının adıyla oku diye başlamaktadır. Bir şeyin okunabilmesi için , mutlaka bir okutucudan okumayı öğrenmeli, ve ondan sonra okumaya başlayabiliriz. Yoksa, okumayı öğrenmeden okumak mümkün değildir. Ayeti kerimede, Allahın adıyla oku demiyor. Rabbının adı ile oku buyurulmaktadır. Uluhiyetteki adı Allah, Rububiyetteki irşad ve terbiye eden esması ise Rabtır. bu da bizim Rabbımızı tanımamız ve onun vasıtasıyla okunması gerekli olan insanı asliyemizi okumamızı ikaz etmektedir. Rab

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  demek, İrşad eden ve Terbiye eden , Alemlerin Rabbı olan Allah tır. Allah, Allahlığı ile Uluhiyetinden İrşad ve Terbiye etmez. Rab esması olan Rububiyet mertebesine tenezzül ederek, kemalatıyla oradan bizleri okumakta, Terbiye ve İrşad etmektedir. Allah Uluhiyyet mertebesinde iken, bilinmekliğini istedi ve Rububiyetine tecelli etti. Rububiyetinin iki yüzü vardır.

  1 - Ubudiyet olan kulluk yönü

  2 - Rab olan irşad ve terbiye edicilik yönüdür

  Peygamber Efendimizde,Allahın kulu ve Resulü idi. işte bir Mürşidi kamilde,evvela beşeriyet yönü olan Allahın kuludur. bir mazhardır. Fanidir herkes gibi, yer içer, doğar, büyür ve günü gelince aramızdan ayrılır.çünkü kuldur. İkinci yönü ise,Samadaniyet esmasına mazhar olduğu için,hiç kimseye muhtaç değildir.herkese karşılıksız verir.İrşad ve terbiye eder.çünkü Rabtır.ölüm ve her türlü noksanlıktan uzaktır.tecelli ettiği mazharların esması ile anılır. katiyen göründüğü esmaya isnat edilmez.fakat hikmet sahibi olan mazhardan başka bir yerde de görünmez.salikler bunu çok iyi anlayıp,şirk vadisinden kurtulmaları lazımdır.yoksa daima küfürde kalırlar. onun için,bir Mürşidi kamil mazharından irşad ve terbiye ediciliği olan Rablığını ishar ettiğinde, hemen, onun et ve kemikten meydana gelmiş kulluk yönü olan, bedenine isnat etmemeliyiz. yoksa şirktir, küfürdür.bedensiz latif olan zanda ve hayalde bir Rab kabul edersek,buda şirktir.tek taraflı Tenzih veya Teşbih yaparak Rab bilinmez.Tenzih ve Teşbihi Tevhid yaparak Rab bilinir. işte, Ayeti kerimedeki Rabbının adı ile oku, demek bir Mürşidi

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  kamil vasıtası ile okunması gerektiği anlaşılmış oluyor. Kuranı kerimin Alak suresi ayet 2 İnsan bir kan pıhtısından yaratan Rabbının adı ile oku buyurulmaktadır. Neden başka bir şeyi misal vermiyorda, İnsanın bir kan pıhtısından yaratıldığını misal vererek, okumamızı israrla istemektedir. Ayetin devamında, İnsanın bilmediklerini, bir kalemle öğrettiğini vurgulamaktadır. işte kalemden gaye, İnsanı kamildir. kalemin iki ucu arasından bir mürekkep nasıl bütün yazıları yazıyorsa, insanı kamillerinde iki dudağının arasından, dili ile ilmi ledün olan bütün ilimleri söyliyerek inananlara,insanı asliyelerini ve Nefis terbiye metotlarını öğretmektedir. Cenab-ı Allah, bilinmekliğini murat ettiğinde, Allah Uluhiyet mertebesinden, Rububiyetine tecelli ederek, Rablığı ile, Cin ve İns olan varlıkların arasında göründü. henüz insanlığını bilmeyen Cin ve İns varlıklarını, Hak ve hakikata davet etti. İlmi ezeliyette hangi kimselerin istidatlarında, insanlığını okuyup insanı asliyesini bulma hasleti var ise, onlar bu Mürşidi kamil bularak, bilinen o mazhardan okumaya başladılar. Görmüyormusunuz, Rahman suresi ayet 1-2 de Rahman olan kuranı talim etti buyurulmuştur. şu halde okunması ve öğrenilmesi gerekli olan insanın kendisi imiş. hoş her ne kadar Rabbının adı ile oku.İnsanı bir kan pıhtısından yaratanın adı ile oku.Kerem sahibi olan Rabbının hakkı için oku diye, defalarca tekrar edildiği halde,okunması gerekli olan şeyi söylemiyorsada, biz anlıyoruzki;okunması gerekli olan Rahman suresindede anlaşılacağı gibi insanın kendisidir. Henüz insanlığını bulmamış,Cin ve İns seviyesindeki nakıs varlıklara, kendi Nefis kitaplarını okutmak suretiyle, Rahman suresi ayet 3 İnsanı yarattı ifadesiyle onlar Bu tahsille, insanlığını bulmuş olacaklardır.bir hadisi şerifte: Men Arefe Nefsehu fakat Arefe Rabbehu Nefsini bilen Rabbını bilir buyurulmuştur. işte Mürşidi kamiller, Nefsin ne olduğunu

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  bizlere öğrettikleri zaman, Rabbımızında ne olduğunu öğrenmiş oluruz.dolayısıylede kendi Nefis kitabımızı okumakla insanlığımızıda bulmuş oluruz. Nefis nedir. Nefsin sıfatlarıyla Nefis bilinebilirmi. birazda buna göz atalım.Nefis bizim sıfatlarımızdır. daima ikilik istediği için,Nefis denmiştir. süfliyetteki adına Nefis,Uluhiyetteki adına Ruh denir. şu halde Nefis ile Ruh aynidir.kişinin özü ve aslı olmuş oluyor. Nefsin sıfatları olan, Emmare, levvame, Mülhüme, Mutmaine, Raziye, Merziyye, Safiye ile Nefis bilinemez. bir kişinin Kulaği, Gözü, Burnu, Ağzı gibi sıfatlarini saysam o kişiyi tam olarak tanımış olabilirmiyiz.hayır bilemeyiz.onun için,mukayyet olan Adem ve Alemde Allahin 3 tecellisi vardır.Efal,Sifat ve Zat tecellilerinden başka 4 üncü bir tecellisi yoktur. işte bu tecelliler, insanın özünü teşkil etmektedir.kişi cehaletinden mütevellit, bunlari kendine nisbet ettiği için, ikilik vadisi olan süfli, Nefis vadisinden kurtulamamaktadır. Cenabı Allah, Fail, Mevsuf, Mevcud benim dediği halde, kulda, hayır bunlar benimdir diyor. dolayisiylede kişi Allaha karşı şirk koşmuş oluyor.Cenabı Allah her günahı af eder, fakat şirk günahını asla af etmez.onun için Mürşidi kamiller,bizleri esfeli safilin olan bu cehalet ve Dünya bataklığından alarak, üç günlük sefer ile Ruhullah mertebesi olan vahdaniyet vadisine vuslat buldurmaktadirlar. Ruhullah, bütün sıfatlarda,istidat ve malumiyeti nisbetinde tecellisini gösteren Allahın Ruhu demektir. teklik idrakına vakıf olanlar, Uluhiyetteki tecelli zevkine sahip olmuşlardır.zaten bütün huzursuzluk ve mutsuzluk, ikiliktedir. Mevlane celalettin Rumi hz.lerinin mesnevisinde şöyle bir hikaye anlatilmaktadir. bir gün Aslan, Kurt ve Tilki ormanda ava çıkmışlar.bir yaban öküzü,bir yaban keçisi, birde Tavşan avlamışlar. bir ağaç gölgesinde istirahata geçmişler. Aslan ormanlar kralı olması nedeniyle,kurda dönerek; Kurt kardeş, sen bu avları taksim et

 • Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com

  diye dilekte bulunuyor.kurtta baş üstüne diyerek, patışahım, bu yaban öküzü sizin olsun, yaban keçisi benim olsun. Tavşanda Tilki kardeşin olsun diyerek taksimini beyan ediyor. Aslan hiddetlenerek hızla yerinden kalkıp bir pençede kurdu vurarak öldürüyor. Aslan tekrar yerine geçerek Tilki kardeş,şu avları sen taksim et diyor. oda, bu olayın korkusundan mütevellit, üç defa secdeye kapanıp,emredersiniz sultanım diyor. Ve hemen taksime başlıyor. Bu yaban öküzü sizin sabah kahvaltınız olsun.bu yaban Keçisi sizin öğle yemeğiniz olsun. bu Tavşanda sizin akşam yemeğiniz olsun diyor.bu taksimden memnun olan ormanlar kralı Aslan,Tilki kardeş bu taksimi sana kim öğretti diyor. oda kurdu göstererek, kurttan ibret alarak öğrendim diyor. Aslan bu olaydan sonra, azametle Tilkiye şöyle hitap ediyor. ben bu ormanların kralıyım.zaten bütün avlar benimdir.senin bu taksiminden fazlasıyla memnun oldum diyerek bu üç avıda sana veriyorum. afiyetle hepsini ye diyerek onu taltif ederek bağışlıyor. Tilkide açık gözlü oluşunun mükafatını böylece görmüş oluyor. Ey kardeşim, sende av olarak vasıflandırılan bu nisbiyetleri

Recommended

View more >