cristea po

Upload: mugurel-vgb

Post on 09-Mar-2016

250 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

po

TRANSCRIPT

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Facultatea IMST

Proiect CPO

Student: Cristea Mugurel Ionut Grupa: 641 CC

Cuprins1.Stabilirea rolului functional al piesei;

2.Alegerea materialului optim ;

3.Caracteristicile materialului din care este confectionata piesa;

4.Semifabricatul initial cu adaosurile de prelucrare;

5.Tehnologitatea constructiei piesei;6.Principiile de proiectare privind continutul si succesiunea operatiilor procesului tehnologic tip;

7.Structura preliminara a procesului tehnologic proiectat;

8.Structura definitive a procesului tehnologic proiectat;

9.Analiza economica a procesului tehnologic proiectat;

10. Bibliografie1.Stabilirea si/sau analiza rolului functional al piesei

Cunoasterea rolului functional al piesei Universal strung este prima etapa in proiectarea oricarui proces tehnologic de realizare a piesei respective. Rolul functional al piesei este dat de rolul functional al fiecarei suprafete ce delimiteaza piesa in spatiu.

Atunci cand nu se cunoaste ansamblul din care face parte piesa, determinarea rolului functional al piesei se face folosind metoda de analiza morfofunctionala a suprafetelor. In cazul piesei date se rezolva urmatoarele etape:

1.1. Descompunerea piesei in suprafetele cele mai simple ce o delimiteaza in spatiu (plane, cilindrice, conice, evolventice, elicoidale etc).

1.2. Notarea tuturor suprafetelor ce delimiteaza piesa in spatiu

In cazul piesei date s-a facut descompunerea si notarea suprafetelor rezultand S1.S27 suprafete.

1.3. Analiza fiecarei suprafete ce margineste piesa in spatiu.

Se face o analiza a fiecarei suprafete din urmatoarele puncte de vedere:forma geometrica a fuprafetei; dimensiunile de gabarit; precizia dimensionala; precizia de forma; precizia de pozitie; rugozitatea si unele caracteristici functionale sau de exploatare trecute pe desenul de executie.

Piesa este marginita in spatiu de 27 de suprafete , majoritatea fiind suprafete cilindrice, tronconice si plane.

Pentru o asamblare cat mai buna, suprafetele de asamblare, au prescrise anumite conditii tehnice, care trebuie respectate. Suprafetele tehnologice permit obtinerea cat mai usoara a semifabricatului fara a fi necesare masuri deosebite privind obtinerea lui.

1.4. Intocmirea grafului suprafete-caracteristici

Se intocmeste un graf suprafete-caracteristici din care rezulta rolul functional al fiecarei suprafete. In stabilirea rolului functional al fiecarei suprafete se tine cont de toate elementele ce caracterizeaza o suprafata (forma,marimea,precizia dimensionala, anumite proprietati functionale sau tehnologice etc.). Din acest tabel rezulta care sunt suprafete functionale, tehnologice, de asamblare sau auxiliare.

1.5. Stabilirea rolului functional al pieseiSe face in urma analizei de corelatie a diferitelor tipuri de suprafete obtinute in graful de suprafete-caracteristici. Din graful intocmit in tabelul 1 rezulta urmatoarele:

-suprafete de asamblare: S3,S8,S16,S17,S18-suprafete functionale: S4,S7,S19,S20,S21,S22,-suprafete tehnologice:S12,S26-suprafete auxiliare:

S1,S2,S5,S6,S9,S10,S11,S13,S14,S15,S23,S24,S27.

Din analiza grafului suprafete-caracteristici reiese ca rolul universalului este de a tansmite o miscare de rotatie intre doua axe perpendiculare, de a asigura rigiditate, precizie dimensionala si de forma, de a asigura pozitia elementelor, cu care se asambleaza in limitele tolerantelor impuse de rolul functional. Tabelul 1. Graful suprafete-caracteristici

*T,D,A - Turnare, Deformare plastica, Aschiere2. ALEGEREA MATERIALULUI OPTIM DIN CARE SE CONFECIONEAZ PIESA Calitatea materialului folosit la realizarea piesei,impreuna cu conceptia de proiectare si tehnologia de fabricatie,determina nivelul performantelor tehnico-economice pe care piesa le poate atinge.Alegerea unui material optim pentru piesa este o problema deosebit de complexa ce trebuie rezolvata de proiectant. In cazul in care tehnologul este si proiectant problema se rezolva alegand acel material care indeplineste cerintele minime de rezistenta si durabilitate ale piesei in conditiile unui pret de cost minim si a unei fiabilitati sporite.

De obicei, se mizeaza pe experienta proiectantului si pentru o alegere rapida a materialului se pleaca de la cateva date referitoare la:solicitarile din timpul exploatarii,conditiile de exploatare (temperatura, viteza, presiune, mediul de lucru), clasa din care face parte piesa si conditiile de executie. Abordarea problemei in acest mod este neeconomica deoarece nu sunt valorificate corespunzator toate caracteristicile materialelor. De aceea, pentru a valorifica la maximum intregul ansamblu de proprietati functionale, tehnologice si economice, in conditiile concrete de realizare a piesei, se foloseste metoda de analiza a valorilor optime.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt urmatoarele:

2.1 Stabilirea rolului functional al piesei si a conditiilor economice de functionare ale acesteia

Stabilirea rolului functional al piesei si a conditiilor de functionare optime se face folosind metoda de analiza morfofunctionala a suprafetelor.(cap 1.1.)

2.2 Determinarea si stabilirea factorilor analitici ai problemei alegerii materialului optim

Determinarea si stabilirea factorilor analitici ai problemei alegerii materialului optim se face luand in considerare intregul ansamblu de proprietati functionale (fizice, chimice, mecanice, electrice, magnetice, optice, nucleare si estetice), proprietati tehnologice ( turnabilitatea, deformanilitatea, uzinabilitatea, sudabilitatea si calibilitatea) si proprietati economice( pretul de cost, consumul de energie, de materie prima, poluarea, etc);

2.3.Descompunerea factorilor analitici in elemente primare se face tinand cont de conditiile rezultate la 2.1. si 2.2.

Descompunerea factorilor analitici in elemente primare se face tinand cont de conditiile rezultate la paragrafele precedente. In cazul universal strung , se iau in considerare cel putin proprietatile :conductibilitatea termica, temperatura de topire, duritatea, rezistenta la coroziune, elasticitatea, plasticitatea, tenacitatea, rezistenta la rupere, turnabilitatea, rezistenta la oboseala, deformabilitatea, uzinbilitatea, pretul de cost. Toti factorii primari luati in considerare sunt prezentati in grafulmateriale-proprietati din tabelul 2.2.4. Aprecierea cantitativa a factorilor analitici

Aprecierea cantitativa a factorilor analitici se face folosind un anumit sistem de notare,in functie de valoarea fiecarei prorietati k, acordandu-se o nota tk . Se alege sistemul de notare ce acorda note de la 1 la 3 tinand cont de indicatiile din tabelul 3. Nr.

Crt MaterialProprietati functionaleProprietati tehnologiceProprietati economice

OBS.

FiziceChimiceMecanice

Densitatea [kg/dm3]Conductibili-tatea termic [cal/cmsC]Rezistena la coroziune [mm/an]Duritatea

[HB]Rezistenta la rupere [daN/mm2](E*

) [daN/mm2]Turnabili-tateaDeforma-bilitateaUzinabili-tateaPretul de cost

[um/kg]

VVVVVVVVVV

012345678910111213141516171819 202122

1OL 377,320,22