curs biomecanica

Download Curs Biomecanica

Post on 25-Jun-2015

615 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MASTER Disciplina: Biomecanic

Activit ile ntreprinse n cadrul disciplinei de Biomecanic se desfoar pe dou direc ii: Direc ie prioritar Activitate de curs; Direc ie secundar Activitate de seminar.

Structura activit ii de cursCursul de Biomecanic se desfoar pe o perioad de 1 semestru n care vor fi atinse urmtoarele obiective:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anatomie Elemente de biomecanic Biomecanica membrelor Biomecanica corpului uman corelat cu anumite activit i impuse Determinarea experimental a for elor generate la nivelul structurii organismului uman Determinarea parametrilor cinematici ai scheletului uman Sisteme mecanice de recuperare a dizabilit ilor corpului uman.

1. ANATOMIE Generalit i (defini ii, planurile de raportare ale scheletului uman); Sistemul osos (principalele prghii osoase, caracteristicile mecanice ale oaselor) Sistemul muscular (clasificarea muchilor, tonusul muscular, for a muscular, identificarea originii muchilor pe elementele osoase ale scheletului uman) Sistemul osteoarticular (structura unei articula ii, clasificarea articula iilor n func ie de gradul de libertate).

2. ELEMENTE DE BIOMECANIC For ele interioare generate la nivelul organismului uman Mobilitatea articular For ele exterioare ce solicit organismul uman Principii generate de anatomie func ional i biomecanic

3. BIOMECANICA MEMBRELOR UMANE A. Biomecanica membrului inferior Biomecanica articula iei coxo-femurale Biomecanica articula iei femuro-rotuliene Biomecanica articula iei tibio-femural Biomecanica meniscurilor Biomecanica articula iei talo-crurale Biomecanica membrului inferior n totalitate B. Biomecanica membrului superior Biomecanica articula iei umrului Biomecanica cotului Biomecanica articula iei pumnului i minii Biomecanica membrului superior n totalitate

4. Biomecanica corpului uman corelat cu activit ile impuse Biomecanica micrii de mers i de alergare; Biomecanica micrii de sritur Biomecanica micrii de balans Biomecanica micrii de manipulare a obiectelor Biomecanica micrii de aruncare

5. Determinarea experimental a for elor generate la nivelul structurii organismului uman Platforme de for . Principiu de func ionare. Structur. Aplica ii ale platformelor de for .

6. Determinarea parametrilor cinematici ai scheletului uman Ini iere n soft-ul SIMI Motion Determinarea experimental a parametrilor cinematici la nivelul membrului superior Determinarea experimental a parametrilor cinematici la nivelul membrului inferior

7. Sisteme mecanice de recuperare a dizabilit ilor corpului uman Dispozitive mecanice pentru recuperarea segmentelor afectate din corpul uman (stepper, roata, bicicleta ergonometric) Recuperarea micrilor n cazul membrelor protezate din structura corpului uman

Activitatea de seminar Prezentare, ini iere n dezvoltare de modele cu ajutorul soft-ului AnyBody Technology. Exemple de modele realizate cu ajutorul soft-ului AnyBody Technology. Prezentare, ini iere n dezvoltarea unor modele cinematice experimentale utiliznd soft-ul i echipamentul Simi Motion. Modele cinematice dezvoltate pe subiec i umani, determinarea parametrilor cinematici si interpretarea rezultatelor pentru diverse activit i impuse, cu ajutorul SIMI Motion. Prezentare, ini iere n utilizarea platformelor de for - RS Scan. Extragerea parametrilor - presiuni, for e, cu ajutorul unei platforme de for i interpretarea rezultatelor.

Prezentare, ini iere n dezvoltare de modele cu ajutorul soft-ului AnyBody Technology. Exemple de modele realizate cu ajutorul softului AnyBody Technology.

Prezentare, ini iere n dezvoltarea unor modele cinematice experimentale utiliznd soft-ul i echipamentul Simi Motion. Modele cinematice dezvoltate pe subiec i umani, determinarea parametrilor cinematici si interpretarea rezultatelor pentru diverse activit i impuse, cu ajutorul SIMI Motion.

Prezentare, ini iere n utilizarea platformelor de for - RS Scan. Extragerea parametrilor - presiuni, for e, cu ajutorul unei platforme de for i interpretarea rezultatelor.

Bibliografie1. Amprino R., - Bairati A., - Contributa allo studio del valore funzionale della strutura della ossa Chir. Organi. Mov. 1986. 2. Arthur E. Chapman Biomechanical analysis of fundamental human movements. Human Kinetics. 2007. 3. BACIU C. Anatomia func ional i biomecanica aparatului locomotor. Editura Sport-Turism 4. Baciu Cl. Principii generale de anatomie func ional i biomecanic. Cult. Fizic i Sport Bucureti 1985. 5.Baciu Cl., Reabilitarea deficien elor motorii. Via a medical 1974. 6. Benno M. Nigg, W. Herzog - Biomechanics of the Musculo-Skeletal System. Editura: John Wiley & Son Ltd; 2nd edition (1999) 7. Buzescu Alexandru, Scurtu Liviu Anatomie si biomecanica Editura A.N. E.F.S. 1999. 8.Michael W. Whittle - Gait Analysis: An Introduction. Editura Butterworth-Heinemann; 3rd edition (2001). 9. MIHALACHE GR., COZMA N., CHIRIAC R. Anatomia descriptiv i topografic a membrelor. Litografia UMF Iai 1991 10.Robert Donatelli - Biomechanics of the Foot and Ankle.Editura F A Davis Co; 2nd edition (1995) 11.Vladimir M. Zatsiorsky - Kinematics of Human Motion. Editura Human Kinetics (1998). 12. Van C. Mow, Wilson C. Hayes - Basic Orthopaedic Biomechanics. Editura Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 2nd edition (1997).