curs sinteza drept public

Post on 30-May-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  1/97

  SCOALA NATIONALA DE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVEFACULTATE DE STIINTE POLITICE

  ANUL I ID

  SINTEZE DE CURS

  DREPT PUBLIC

  Prof.univ.dr. Cristian Ionescu

  2005

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  2/972

  PARTEA I

  TEORIA GENERAL A INSTITUIILOR POLITICE

  Tema 1:

  NOIUNI GENERALE DESPRE DREPT

  Defini ie:

  Dreptul ansamblul normelor juridice edictate sau sanc ionatede stat, prin care acesta stabile te drepturile i obligaiile indivizilor,modul de organizare i funcionare a puterilor statului, precum iraporturile ntre ele i prin care sunt instituite i ap rate ordinea istabilitatea social , norme a c ror respectare este obligatorie i

  asigurat prin for a de constrngere a statului.Originea dreptului se intersecteaz cu procesul de formare a

  statului. Dreptul s-a format ntr-o prim faz n mod incon tient, carezultat al unui proces psihologic, n care omul reacioneaz la anumiistimuli externi. La nceputul acestei faze, dreptul se prezenta subforma unor obiceiuri sau practici neunitare, haotice. n a doua faz ,dreptul, de i nc rudimentar se formeaz ca ac iune con tient , fiindimpus de o for public .

  CONCEPTUL DE INSTITUIE JURIDIC

  Termenul de insti tu ie juridic presupune:- un grup unitar de norme juridice care fiecare n parte

  reglementeaz , din perspective diferite, acelea i relaii sociale;- o component a sistemului de drept n alc tuirea c ruia se

  include totalitatea normelor juridice care reglementeaz un m nunchiunitar de rela ii sociale i instaureaz o categorie aparte de raporturi juridice.

  Normele juridice sunt topite i forjate ntr-o nou entitate juridic ,reglementnd anumite raporturi sociale. Aceast entitate (abstract )este institu ia juridic .

  Putem conferi calitatea de instituie juridic att unui complex

  sau unui grup unitar de norme juridice, ct i raporturilor juridice astfelreglementate.

  ROLUL DREPTULUI

  Rolul dreptului const n formularea regulilor de conduit general-obligatorii att pentru indivizi privii separat sau n grup, potrivitanumitor principii i criterii ct i pentru organismele care exercit autoritatea public .

  Necesitatea edict rii normelor juridice nevoia de ordonare idisciplinare a relaiilor dintre oameni. n lipsa lor, care constrng

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  3/973

  indivizii la modele de comportament social, fiecare om ar fi liberul s uarbitru i ar fi tentat s - i impun dreptul i libertatea prin for . Fiindcon tient de acest pericol, fiecare individ renun , de bun voie sauconstrns, la o parte din libertatea sa, asigurndu-se astfel libertatea iegalitatea tuturor unul fa de altul.

  Dreptul aparei ca o garan

  ie a guverna

  ilor mpotriva abuzurilor

  administraiei, ntruct Constituia i legislaia sub-secvent acesteiagaranteaz drepturile i libert ile cet ene ti .

  SUBIECTELE DE DREPT

  PERSOANELE FIZICEI JURIDICE

  Calitatea de subiect de drept este conferit de stat curespectarea anumitor condi ii care difer de la un stat la altul, de la oepoc la alta (sclavii, femeile i str inii nu erau considerai, npolisurile grece ti, cet eni i nu participau la viaa politic , nu puteauvota. Nu li se recuno tea calitatea de subiecte de drept constitu ional).

  Fiecare stat suveran de ine prerogative de a stabili condiiilenecesare recunoa terii calit ii de subiect de drept. Atribuirea calit iide subiect de drept presupune recunoa terea de c tre stat a capacit ii juridice, adic posibilitatea de a fi titular de drepturi i obligaii i de ale exercita nemijlocit. Poate avea un caracter general (posibilitatealegal de a avea drepturi i obligaii) sau special (posibilitatea legal de a avea i a exercita anumite drepturi i obligaii care formeaz statutul persoanei fizice i juridice).

  Subiectele de drept sunt oameni lua i individual sau nconsiderarea func iei lor n cadrul unei ierarhii sociale, politice,profesionale precum i persoanele juridice. Sunt participani la anumiteraporturi juridice i dispun de capacitate juridic , adic sunt titulari dedrepturi i obligaii specifice acestora.

  IZVOARELE DREPTULUI

  Izvoarele dreptului, n sens material (izvoare reale), condiiilemateriale de existen a unei colectivit i care se cer a fi ordonate,reglementate, ap rate prin intermediul dreptului.

  Izvoarele dreptului, n sens formal forma pe care o mbrac oprescrip ie juridic : regulament, lege, decret, decret-lege, ordonan a.

  DISTINCIA NTRE DREPTUL PUBLICI DREPTUL PRIVAT

  Caracteristicile raporturilor juridice de drept public: unul dintre subiectele raportului juridic este statul statul i subordoneaz cel lalt subiect prin acest raport se urm re te realizarea unui interes public

  general statul poate oricnd s pun cap t raportului juridic sau s -i

  modifice coninutul.

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  4/974

  Caracteristicile raporturilor juridice de drept privat: fiecare parte din raport urm re te un interes personal p r ile se afla pe pozi ii de egalitate oricnd oricare dintre p r i poate s pun cap t raportului n

  condiiile prev zute prin convenie pe care au ncheiat-o mpreun .

  DREPTUL CONSTITUIONAL -RAMUR A DREPTULUI PUBLIC

  Un triplu obiectiv al dreptului constitu ional :reglementarea institu iilor politice i a celor administrative, jurisdicionale (dreptul constituional instituional)reglementarea sistemului surselor dreptului sau sistemuluinormativ (dreptul constituional normativ)reglementarea drepturilor i libert ilor cet ene ti (dreptulconstituional substan ial sau rela ional)

  Obiectul dreptului constitu ional :- reglementeaz organizarea i funciile statului i alorganelor sale: parlament, guvern, tribunal i a raporturiledintre acestea, a raportului dintre stat i cet ean, i adrepturilor i ndatoririlor acestuia.

  Izvoarele dreptului constitu ional :- constituia, legi constituionale, anumite legi organice,

  decrete-legiSubiectele dreptului constitu ional :

  - popula ia, statul i anumite organe ale sale, partidele iformaiunile politice legal constituite; candidaii propu i departidele i formaiunile politice legal constituite; candidaiiindependen i la funcia de pre edinte al Romniei, etc.

  Tema 2:INSTITUIILE POLITICE

  Verbul latin institutio = a ntemeia, a ridica, a a eza cu temei; institutum = obicei, principiu de organizare, rnduiala, a ez mnt.

  Toate aceste sensuri presupun interven ia indivizilor nvestii cu

  autoritate pe care o exercit asupra altora, n vederea realiz riianumitor interese (personale sau de grup).Noiunea de instituie desemneaz instituiile care au un statut,

  reguli de funcionare i aciune pentru realizarea anumitor nevoicolective (sociale). Modelul tipic de organizare care ntrune te acestecondiii este statul.

  La origine orice instituie social exprima un tip de organizare aunui domeniu al vieii sociale, avnd funcii de reglare i control social n domeniul respectiv.

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  5/975

  n literatura de specialitate insti tu i i le sunt ansambluri demecanisme n care membrii ale i sau desemna i ai grupurilor sunt nvestii n ndeplinirea funciilor stabilite public, dar cu caracter impersonal, n satisfacerea trebuin elor individuale i de grup, pentrustabilirea comportamentelor tuturor membrilor grupului prin reguli deinfluenare i de control social.

  Apariia instituiilor politice este legat de apari ia relaiilor politice care presupune stratificarea social ntre guvernan i desemna iprin proceduri publice solemne i guvernai. n lipsa unor relaii politicede tipul conduc tori - condu i nu se poate vorbi de instituii politice.

  Autoritatea exercitat de instituiile politice prezint urm toarelecaracteristici:

  1. are putere de constrngere exterioar n numele voineimajorit ii populaiei i n interesul acesteia;

  2. este limitat ca ntindere, dep irea limitelor sale, stabilitepe baz de cutum sau prin norme scrise atr gnd revoltamaselor;

  3. autoritatea politic este revocabil (poate fi nlocuit cualta) sau se poate modifica prin voina na iunii exprimat deparlament sau de c tre puterea executiv .

  n tiinele politice, studiul instituiilor politice se face dinperspectiva interrela iilor existente ntre ele potrivit principiuluisepar rii puterilor n stat, a legitimit ii lor de a asigura stabilitateapolitic i social , ordinea juridic , realizarea drepturilor libert ilor cet ene ti. De aceea institu iile politice n literatura de specialitatesunt denumite instituiile guvern rii.

  Statul principala instituie politic (integratoare a tuturor celorlalte instituii politice), instituie o ordine la nivel global care estegeneral-obligatorie.

  Capacitatea de a crea institu ii politice nseamn capacitatea dea crea interese publice.

  Tr s turi:

  instituia politic este format dintr-un colectiv de indivizi;ac ioneaz n mod permanent pentru realizarea unui interespublic;are un caracter stabil;modul de constituire i atribuiile sunt prev zute ntr-un act

  cu valoare constitu ional ;dispun de autoritate, pe care o exercit n mod legitim ilegal asupra unei colectivit i umane, care nu are o altaalternativa, dect de a se supune voin ei instituieirespective.

  Numai organele nvestite cu prerogative de putere la nivelgeneral sunt ndrept ite s fie denumite instituii politice.

  Partidele politice nu sunt institui i politice.Instituiile politice sunt nvestite prin lege cu autoritate sau

  putere de comand general . Ele au dreptul de a exprima voina

 • 8/14/2019 Curs Sinteza Drept Public

  6/976

  suveran a poporului i de a ac iona pentru realizarea i respectareaacesteia.

  Partidele politice parlamentare (re