cute border

Post on 07-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 cute border

  1/11

  Hye smua… kita berjumpa lagi di tutorial yg seterusnya…..

   TUTORIAL BINA BOR!R ATAU"UN #RA$!

  %T!" &AN' "!RTA$A (ITA IN%!RT BA)('ROUN UT( I*AI(AN BOR!R… UT( TOTURIAL (ALI INI %& "ILIH BA)('ROUN BUTT!R#L&.. %+!!T (AN…

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  2/11

  %!L!"A% ITU (ORAN' R!%I! BA)('ROUN

  $!N'I(UT %AI &AN' (OR' NA(…)),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  3/11

  %T!" %!T!RU%N&A… (OR' BOL!HLAH IN%!RT %HA"! UT( I*AI(AN BOR!R… UT( %T!" INI %&

   TUN*U((N &' A%A% ULU… %& $!$ILIH %HA"!ROUN! R!)TAN'L!..(LI( %HA"! T!R%!BUT)),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  4/11

  %O NO+ INILAH %HA"! &' %A&A "ILIH TAI…

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  5/11

  UNTU( $!NU(AR "ILIHAN +ARNA (OR' *U%T (LI(

  #OR$AT TH!N (LI( %HA"! #ILL.. %& $!$ILIH )OLOUR "UR"L!..  

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  6/11

  UNTU( $!NU(AR ARI %!'I +ARNA ATAU (!T!BALAN UT( %!TIA" OUTLIN! ITU (OR' *U%T

  (LI( I %HA"! OUTLIN!….  

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  7/11

  UT( A"AT(AN OUTLIN! &' $)$ %TI)H NI… (OR'

   *U%T (LI( %HA"! OUTLIN!… TH!N (LI( A%H!% … %O "ILIH I(UT )ITARA%A (OR'

  1

  2 3

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  8/11

   TARAA…. *AI(AN BOR!R (AN (ITA NI…

  NA$"A( $)$ (O%ON' *! (AN….%O NURUL H IN%!RT OOL! $U%LI$AH &AN' A&U NI…(LI( (T "I)TUR! ..TH!N "ILIH

  )L"ART &' (OR' N( L!TA(…T!R"ULAN' (" (OR' %$UA…)),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  9/11

  NO+ %T!" UT( %A-! BOR!R &' (ITA )R!AT! NI AL$

  B!NTU( *"!' OR "N'…… (LI( %A-! A%

  )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  10/11

  (OR' BOL!H "ILIH %A$AA N( %A-! L$ "N' OR *"!'….*U%R (LI(.. L"% TU (LI( %A-!

   TH!N (OR' (LI( )URR!NT %LI! ONL&… )),)R!ATI-IT&

 • 8/18/2019 cute border

  11/11

  NO+ %IA" %UAH TUTORIAL &' %I$"L! UT( )R!AT! BOR!R ARI NURUL..%O INILAH HA%ILN&A BOR!R &' T!LAH I %A-! L$ B!NTU(

  "N'….NURUL TUN*U( &' BA%I)… %O L"% NI (OR' BOL!H )R!AT! &' L!BIH)),)R!ATI-IT&