dakwah dan dakwah fardiyyah

Upload: arkibtarbiah

Post on 06-Apr-2018

274 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  1/35

  Dakwah Islamiyyah

  dakwah Fardiyyah dan

  dakwah berwadah

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  2/35

  Erti dakwah

  Bahasa

  Istilah

  Hakikat - matlamat dakwah hari

  ini.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  3/35

  Tanggungjawab dakwah:

  Wajib? - fardhu 'ain atau fardhu

  kifayah.

  Kenapa wajib - musuh Islam /

  ketiadaan daulah

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  4/35

  Keadaan masyarakat

  semasa: Kesukaran berpegang dengan Islam - seperti

  memegang bara api.

  Hadis Nabi kepada Thauban: Bagaimana agaknyakamu Wahai Thauban bila Keseluruhan umat akan

  mengerumuni kamu sebagaimana mengerumunimakanan. Thauban bertanya: adakah kita sedikitpada ketika itu Wahai Rasulullah saw? Jawab Nabi- tidak bahkan kamu pada ketika itu ramai, tetapitelah terkena penyakit al-wahn. Mereka bertanyaapa al-wahn itu Wahai Rasulullah ? Jawab Nabi:

  Cinta kamu kepada dunia dan bencinya kamukepada peperangan - Ahmad, Tabrani dan AbuDaud.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  5/35

  Semua senjata diguna

  untuk memerangi Islam : Politik: mengambil hukum manusia -Sultan Muhammad Ali 1801 denganRifaah Tahtawi - undang Perancis -

  Ruwaibidhah memegang kuasa (fasiqbercakap tentang hal urusanmasyarakat)(Ahmad, Abu Yala danTabrani) - Hadis Huzaifah bin Al-

  Yaman: selepas kebaikan itu adakejahatan iaitu dai ke pintu neraka -sifat mereka : kulit sama seperti kitadan bercakap dalam bahasa kita (B).

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  6/35

  Sosial dan pemikiran - wanitamenjadi korban - woman lib - fesyen,

  gedung kecantikan dll. - bahasa,tulisan - curigai Sunnah Nabi saw -rosakkan sejarah Islam -mengagungkan kebudayaan lama(firaun dll)Taha Husein: jika Islam

  menghalang kita dari Firaun kita,kita akan hapuskan Islam.

  Akhlak dll.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  7/35

  Dakwah berjamaah adalah

  jalan penyelesaian: Surah Al-Imran: 104 - ..

  2091

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  8/35

  2790

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  9/35

  Perlunya jamai

  Kerja mengembalikan kekuasaan

  Islam adalah wajib dan ianya tidak

  mungkin berjaya tanpa adanya usahasecara jamai. Oleh itu kerja secara

  jamaI adalah wajib menurut syara.

  Rasulullah saw menyuruh 3 orang

  yang keluar bermusafir agarmelantik ketua yang ditaati.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  10/35

  Perlunya jamaI (2)

  Jahiliyyah sekarang lebih parah danhebat - menggunakan segala senjatamemerangi Islam - tanggungjawab

  lebih besar dari zaman sahabat yangtelah ada daulah dan kekuasaanIslam.

  2095

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  11/35

  Maruf Akbar dan Munkar akbar:

  perlu diutamakan kerana ianya

  punca segala kebaikan dankeburukan.

  Azab jamaa akan berlaku :

  ..

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  12/35

  Penyelewengan dalam

  tasawwur dakwah: Ada merasa senang dengan amalan

  individu - tidak selamat.

  Hadis Tabrani: Allah suruh malaikatlingkupkan bandar/kampung

  Kesah Ibnu Masud dengan kumpulan

  lelaki ahli ibadah luar Kufah: kalau

  orang semua buat seperti anda,

  siapa yang akan memerangi

  musuh..?

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  13/35

  Abdul Kadir Jailani/Kailani: keluarlahdari biara kamu, hancurkan, maralah

  ke depan..(F.R-73)

  Jamaah adalah pelaksanaan kepada

  tolong dan bantu membantu dalamkebaikan dan taqwa.

  Amar makruf dan Nahi Mungkar

  adalah tanda pemisah antara

  mukmin dan munafiq ( (

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  14/35

  KEPENTINGAN AMAL

  ISLAMI DAN HASILNYA Kemenangan Allah sangat dekat: Janji

  Allah kepada semua pekerja Islam.

  Dakwah tidak akan berjaya dengan kata-

  kata sahaja; perlu kepada satuperkumpulan yang membuktikannyakepada dunia.

  Musuh faham - cuba halang kewujudanperkumpulan Islam ini.

  Akar Islam kukur kerana ia bertunjangkanfitrah manusia.

  Masyarakat manusia sedang mencari-cari -semua sistem manusia gagalmembahagiakan mereka.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  15/35

  Tabiat jalan ini

  Duah perlu faham kerja Islamiakan hadapi tekanan, azab dankesakitan: Surah Ankabut 1-3.

  Sejarah perjuangan menjadibukti: Rasul-rasul (Musa,Ibrahim) Ashab al-Ukhdud,Ammar, Suhaib, Bilal, Said bin

  Jubair, IbnuT

  aimiyyah, ImamAhmad, Al-Banna, Sayyid dll)

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  16/35

  Pahala amal Islami di

  akhir zaman:3778 :

  *AD

  Janji Rasulullah saw: akan tetap adagolongan pembela kebenaran hinggahari Kiamat:

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  17/35

  Sifat da'I sebenar:

  Menjadi darah daging.

  Melebihi segala-galanya.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  18/35

  Pelbagai cara dakwah:

  Qaul dan fi'li - ceramah/ risalah/

  majlis ilmu / qudwah/ dakwah

  fardiah dll.

  Tak semua orang sama -

  lakukan ikut bakat dan

  kemampuan.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  19/35

  DAKWAH FARDIYYAH:

  Kelebihan dakwah fardiah

  dari dakwah biasa: Tak perlu kepada Platform

  Lebih kenal mad'u - rapat dan

  hubungan peribadi. Lebih tumpuan - tarbiyyah

  Boleh dilakukan oleh semua orang

  Tak terikat dengan masa dan

  keadaan - sir dan jahr. Efisien waktu - lebih cepat bila

  semua buat - kiraan matematik (1-2-6-18-54-162-486-9.5 juta (15 tahun)).

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  20/35

  Saranan:

  Hadis - * (B-Manaqib)

  Bebaskan manusia darijahiliyyah/ kejayaan tambah

  mujahid - dekatkan kemenangan

  Islam.

  Contoh Dakwah fardiah:

  Nabi saw

  Abu Bakr

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  21/35

  PRAKTIK DAKWAH

  FARDIAH: Ingat matlamat - pindah manusia dari

  jahiliyyah kepada Islam - kepada amalIslami.

  Ingat marhalah dakwah - ta'arif, takwindan tanfiz (kedudukan tajmi' dan tarkiz).

  Perlunya pemilihan anasir yang baik -kenapa perlu pilih-pilih?

  * (M-ManaqibSahabat, IM,T,A dll) waktu dan tenaga terhad

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  22/35

  Bagaimana yang akan dipilih:

  mufakkir, 'amil, jari' danmuntij.

  Perlu letakkan target masa;

  bila dan berapa? Ingat - perubahan adalah pada

  hati. Kesedaran lain dari

  pengetahuan (spt. Orang tiduryang dikekelilingi api).

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  23/35

  Marhalah-marhalah DF:

  1) Bina hubungan :

  ambil berat tidak membuka dakwah

  penentu penerimaan

  perlu beberapa minggu

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  24/35

  2) Membangun iman:

  Iman Allah, akhirat,

  tanggungjawab sebagai hamba,

  hakikat dunia dll.

  Buka secara tak langsung

  Gunakan sains.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  25/35

  3) Biasakan ibadah dan

  akhlak/adab baik Beri buku/ ajak majlis ilmu/

  ceramah/ jumpa kawan baik/

  biasakan bi'ah solihah.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  26/35

  4) Menceritakan

  kesyumulan Islam Usul 1

  Sekularisme

  Quran dan praktik Rasul (hijrah

  dll)

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  27/35

  5)Tanggungjawab

  masyarakat Tak cukup baik sendiri

  Buka keadaan umat Islam hari

  ini

  Wajibnya usaha dakwah dan

  ubah masyarakat

  Perlunya daulah - kenapa?

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  28/35

  6) Keperluan berjamaah:

  Kaedah - W/p berat dan banyak

  tanggungjawab - perlu.

  Hadis-hadis perlu jamaah :

  *(T-

  Amthal, A)

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  29/35

  7) Jamaah mana?

  Perlu berhati-hati..

  Perlu teliti.. Dakwah yang ikut cara Nabi saw:

  bagaimana? Tarbiyyah imaniyyah/ukhuwwah/ senjata. Pembinaan qaidahsulbah bagi menampung pembinaandaulah Islamiyyah sejagat.

  Jamaah yang syumul

  Mempunyai kemampuan - dawli Berpengalaman dan lulus tribulasi

  Rapi dan tersusun.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  30/35

  Keperluan dan

  persiapan? Ilmu syarak

  Contoh qudwah

  Kenal ikhwah lain

  S

  edia bantu ikhwah / akhawat lain Tahu perkembangan semasa

  Mengenali musuh dan taktik mereka.

  Tahu nas-nas dan dalil/kaedah syarak (wajibdakwah/ wajib jamaah).

  Kuat pemerhatian ()

  Perbincangan dan bertukar pengalaman denganmas'ul (naqib) dan ikhwah/akhawat lain.

  Catatan - perkembangan mad'u.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  31/35

  Beberapa panduan

  TAJMI': Dua jenis da'I setelah melalui

  pengalaman dakwah - i) putus asa

  ii) terlalu bermudah Jahiliyyah terus bekerja siang

  malam - secara langsung atau tak

  langsung.

  Da'I nak tak nak kena turun - tapi

  kena ada seni kerana masyarakat

  sekarang kompleks.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  32/35

  1) Ambil kira latarbelakang mad'u:

  Jangan statik: sesuaikan ikut

  latarbelakang Sempurnakan yang kurang dan

  suburkan yang ada.

  2) Keperluan bahan pemula:

  Risalah/ buku/ majallah/ tape dll. Usaha jama'I sediakan bahan -

  bincangkan apa keperluan.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  33/35

  3) Kita menentukan tajuk perbincangan:

  Jangan terlalu membiar mad'u bertanya -mereka tak tahu apa keperluan - pusingkan

  jawaban kepada keperluan mereka.

  Tentukan standard jadual perbincangan -persediaan jadual berpusat - tukar

  pengalaman dengan mas'ul dan ikhwah/akhawat lain.

  4) Ambil ikut kemampuan dan beri ikutkeperluan ( ):

  Cuba guna semua tenaga mad'u - jangan

  sia-siakan - perlu tahu dan kenalkemampuan masing-masing.

  Mungkin yang tak boleh meningkat -teruskan hubungan dan gunakan.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  34/35

  5) Jaga semangat mad'u:

  S

  emangat menolak jahiliyyah dalamkeluarga.

  Jangan berdakwah sebelum mahir -perlukan bimbingan.

  6)Tawazun program:

  Antara aktiviti luar dan rohani. Kerja dakwah cepat letih - tiada habuan

  dunia - perlu rohani kuat.

  Aktiviti luar - hakis iman ( bi'ah jahiliyyah/

  pergaulan/ terikut dengan cara puakjahiliyyah dll).

  Perlu khalwah - iktikaf dan lari darikesibukan.

 • 8/3/2019 Dakwah Dan Dakwah Fardiyyah

  35/35

  7) Pembacaan yang berkadar dan manhaji:

  Perlu pilih bahan untuk mad'u ikut manhajdan peringkatnya.

  8) Penculaan dan penyenaraian semuapotensi mad'u.

  Pastikan tiada yang berpotensi terlepas.9) Jangkaan kewujudan yang gugur.

  Mengelakkan kejutan.

  10) Hidayah adalah dari Allah: (al-Qasas:56)