dboz 20141022

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @BergseBode

  DOOR MERIJN SITSEN

  De actie loopt erg goed aldus de woordvoerder van SLA Bergen op Zoom. Tijdens een bijeenkomst Samen in de Regio deed Tante Louise bestuursvoorzitter Jef Pelgrims een gulle gift voor het goede doel.

  MondkapjesTante Louise geeft 27.600 mondkapjes aan de SLA om te gebrui-ken in de strijd tegen Ebola. De organisatie is daarmee erg blij

  maar is daardoor wel op zoek naar opslagruimte. We kunnen niet alles in n keer opsturen want we zijn ook nog bezig met sponsoring voor het vervoer naar Sierra Leone. Daarom zoeken we een plek waar we de spullen tijdelijk kunnen opslaan, aldus de SLA. Ze zoeken niet alleen ruimte voor de kapjes, ze krijgen van Tante Louise namelijk ook de bedden uit het Katrientje ca-deau zodra deze zorgvoorziening zijn deuren sluit. SLA verwacht dat ze de spullen tot januari moeten opslaan. Het is ook niet de bedoeling dat de hulpmiddelen lang stof staan te vangen hier. Ze zijn daar nodig, besluite de woordvoerder van de Association.

  SLA zoekt opslagruimte goederenAssociat ion erg bl i j met de spul len en de act ie loopt erg goed

  BERGEN OP ZOOM Sierra Leone association (SLA) zoekt opslagruimte voor de goederen die ze hebben voor de strijd tegen ebola. De stichting kreeg onlangs een grote gift van Tante Louise en zoekt nu plek om de spullen op te slaan voor ze naar Sierra Leone verzonden worden.

  BERGEN OP ZOOM - In dienst van de be-ruchte SS tijdens de Tweede Wereldoor-log, in latere jaren gezwegen over het oor-logsverleden. Het is in een notendop het verhaal van een man, waarvan Het Mar-kiezenhof via anonieme nabestaanden nu een schenking heeft verkregen met uniek beeldmateriaal en documentatie, aange-vuld met enkele museale objecten. Het geeft een bijzondere inkijk in het leven van een soldaat aan het Oostfront, aldus de directie van Het Markiezenhof die naar eigen zeggen erg content is met de schen-king. De collectie wordt door het Markie-zenhof op korte termijn gedigitaliseerd en online aan het publiek getoond.

  Familie SSer doet bijzondere schenking

  VOLTALLIG BESTUUR VAN ROCK OVER HALSTEREN

  VERTREKT

  BERGEN OP ZOOM - Op 20 november, op de 25e verjaardag van het internationale kinderrechtenverdrag, organiseert Unicef in samenwerking met de Zoomvliet Hotel-school in Bergen op Zoom een benefi etdi-ner. Voor en relatief laag bedrag per per-soon geniet u in de Hotelschool in Bergen op Zoom van een heerlijk 4 gangendiner, inclusief wijnarrangement of alcoholvrij alternatief. De avond zal geopend worden met een korte, maar boeiende lezing door een Unicef medewerker. Het spreekt voor zich dat de volledige opbrengst van de benefi etavond ten goede komt aan Unicef. Kaarten kunt u bestellen via [email protected] of 06-36306814.

  Bergs Benefi etdiner voor Unicef

  BERGEN OP ZOOM Omwonenden van het Wilhelminaveld die een woning huren van Stadlander klagen over het vuil en de rommel in de achterpaden. De fractie van Lijst Linssen kaart dit probleem aan bij het college. Er bestaat volgens de politieke partij onduidelijkheid over wie er nou ver-antwoordelijk is voor het opruimen van het vuil. Stadlander stelt de bewoners zelf aansprakelijk voor het schoonmaken van de achterpaden, aldus de fractie. Deze afspraken zorgen voor onduidelijkheid en wrevel. Niet alle bewoners hebben een achteruitgang en voor deze bewoners is het lastig om de paden zelf schoon te houden.

  Vervuiling paden Wilhelminaveld

  BERGEN OP ZOOM - Liberale Jongeren Bergen op Zoom is op zoek naar nieuwe leden jonger dan 30 jaar. In 2007 zag de LJB het levenslicht. De LJB is ontstaan als kweekvijver voor jongeren met politieke ambities. In principe kent de LJB een libe-raal fundament, maar zij staan open voor inbreng vanuit elke andere hoek, gedach-tegoed en stroming. De LJB is daarom toegankelijk voor jongeren met diverse politieke kleuren die genteresseerd zijn in politiek en/of maatschappelijke stukken. En van de doelen van de LJB is politiek toegankelijk maken voor jongeren. Aan-melden kan via http://liberalejongerenboz.wordpress.com

  Liberale Jongeren zoekt nieuwe leden

  BERGEN OP ZOOM - Het Markiezenhof doet mee met de landelijke verkiezing van Archiefstuk van het jaar. De winnaar van de voorverkiezing is een foto van de twee Duitse matrozen uit de Tweede Wereld-oorlog. Uit de selectie van 16 archiefstuk-ken is deze afbeelding door de bezoekers geselecteerd. Met de wedstrijd gaan de Nederlandse archieven op zoek naar de mooiste en ontroerendste archiefstukken van het land. Het thema is Vriend & Vij-and en er kan tot eind oktober gestemd worden. Bijna vijftig archieven doen mee met de landelijke verkiezing. De matrozen waren onderdeel van de Kriegsmarine en in Bergen op Zoom gelegerd op Vrederust.

  Markiezenhof aast op landelijke titel

  BERGEN OP ZOOM - De maanden oktober en november staan dit jaar in het teken van 70 jaar bevrijding van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woens-drecht. VVV Brabantse Wal biedt daarom de Bevrijdingsfi etsroute over de Brabantse Wal gratis aan. De route is verkrijgbaar van 20 t/m 27 oktober bij VVV Brabantse Wal en de VVV agentschappen in Steen-bergen en Hoogerheide. In het kader van de bevrijding zijn er twee fi etsroutes, een van 50 kilometer en een van 36 kilometer. Ze gaan langs verschillende schuilplaat-sen, herdenkingsmonumenten, restanten van bunkers en gedenkwaardige plaatsen in de verschillende gemeenten.

  Bevrijdingsfi etsroute gratis verkrijgbaar

  BERGEN OP ZOOM - Het repetitieseizoen is begonnen; alle castleden van de BOV zijn iedere maandagavond en zaterdagoch-tend bezig om de nieuwe productie Ciske de Rat vorm te geven. Onder leiding van regisseur Diemer van Wijk, muzikaal leider Pieter-Jan van den Berg en choreografe Greetje Dietvorst wordt er hard gewerkt. Na de jubileumvoorstelling van vorig jaar heeft de BOV dit jaar gekozen voor een productie die bekend is bij het Nederland-se publiek; Ciske de Rat. Iedere voorstel-ling doen diverse kinderen mee. De kaart-verkoop voor de komende voorstellingen, die zijn van zaterdag 21 maart tot en met zondag 29 maart 2015, is nu gestart.

  Kaartverkoop BOV van start

  DOOR VERA DE GEUS Tijdens het Pinksterweekend liepen maar liefst 328 teams in estafette in twee da-gen vanuit Hamburg en Parijs naar Rotter-dam. De deelnemers van de route vanuit Parijs kwamen door enorm veel steden en op bijna alle plaatsen hadden de bewo-ners zich ingezet om hen een warm ont-haal te geven. Tijdens de Roparun zijn er ruim 8.000 mensen onderweg naar Rot-terdam. Iedereen levert een geweldige sportieve prestatie. De warme ontvangst in de steden die worden aangedaan, is een belangrijke steun in de rug voor de deelnemers, zegt Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun. Na af-loop stemmen zij op hun favoriete door-komst.

  Warm hart Het Belgische Zele kwam dit jaar als win-naar uit de bus en wint daarmee 50.000 euro. Ossendrecht werd als tweede Roparunstad benoemd en krijgt 25.000 euro. Bergen op Zoom werd de nummer drie en ontvangt 12.500 euro. Het prijzen-geld moet besteed worden aan een goed doel in de gemeente, passend bij de doel-stellingen van de Roparun. Zo brengen we de Roparun dicht bij de inwoners die de Roparun een warm hart toedragen, aldus Beenhakker. De aanmoedigingsprij-zen van 10.000 euro gingen dit jaar naar Apeldoorn, Goudriaan en Sleen.

  InschrijvingenDe Roparun is een estafetteloop van meer

  dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fi et-sers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoen euro opge-bracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op 25 mei fi nishen de teams op de Cool-singel in Rotterdam. De inschrijving is in-middels begonnen en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kun-nen teams kijken op www.roparun.nl.

  Bergen op Zoom is 3e RoparunstadGoud en z i lver voor Zele en Ossendrecht

  BERGEN OP ZOOM - Wederom is Bergen op Zoom op de derde plaats geindigd in de verkiezing omtrent de Roparunstad. De eerste en tweede plaats gingen respectievelijk naar het Belgische Zele en Woensdrecht. In deze drie plaatsen beleefden de meeste deelnemers van de Roparun vanuit Parijs hun meest favoriete door-komst. Bergen op Zoom ontvangt 12.500 euro om te besteden aan een doel wat binnen de doelstelling van de Roparun valt.

  WALGEMEENTEN ENVGZ ONDERTEKENEN

  CONVENANT

  OOGSTFEEST IN HET

  KINDERVLINDERBOS

  BERGEN OP ZOOM - Deze week staat de traditionele najaarskermis op plein 13 in Bergen op Zoom. Er staan verschillende attracties op het plein en de kermis is dan ook voor voor jong en oud een leuke middag of avond weg. s Avonds is de kermis door de duizenden lichtjes extra sfeervol. FOTO MERIJNSITSEN.NL

  Komend weekend krijgen we een uurtje extra. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de wintertijd ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone ti