dcd 720ae brochure

Click here to load reader

Post on 05-Apr-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BE [email protected]
Un` EBE$;[email protected] BE Sfgz`q jr `mei{`e {jun sf`muz il gbbfgjd`e
E`mim gpeji u`bnmifikz ui kj|` zip g wpgfjuz il ripme zip
{ipfe miqdgffz `~s`bu imfz lqid njkn`qsqjb`e die`fr- Ju gfri
ngr g PRA siqu liq ejkjugf jmspu lqid gm jSie iq PRA d`diqz-
Un` EBE$;[email protected]‚r `~b`sujimgf ripme wpgfjuz jr sqiepb`e az g
bidajmgujim il E`mim‚r gmgfik {g|`liqd q`bq`gujim u`bnmifikz
bgff`e GF21 Sqib`rrjmk& njknfz gbbpqgu` 21aju )7:1oNx E)G 
bim|`qu`q .EGB*& gme EGB dgru`q bfibo e`rjkm-
RIFJEFZ [email protected]@E [email protected] [JUN LQIMU$PRA-
{{{-e`mim-`p
Ezmgdjb qgmk` 733 eA
Rjkmgf$ui$mijr` qguji 773 eA
K`m`qgf
Si{`q bimrpdsujim 11 [
[`jknu 5-1 ok
EBE;[email protected]@1 50>177<2<;;<< Sq`djpd Rjf|`q
PO  EBE; [email protected]@1KA 50>177<2<;;51 Afgbo  
EBE;[email protected]@1KA 50>177<2<;;<< S q djpd R jf | q
Bidsf`d`mugqz sqiepbur
E`mim jr g uqge`dgqo iq q`kjru`q`e uqge`dgqo il E,D Nifejmkr& Jmb-
( Sqiepbu g|gjfgaf` jm Afgbo gme Sq`djpd Rjf|`q ( Gff rs`br bgm a` rpah`bu ui bngmk`
E`mim @pqis`
A``deruqggu 77
 Un` M`un`qfgmer
EMS$;[email protected]
Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq gme njkn$sq`bjrjim21$aju& 7:1$
oNx E)G bim|`qu`qr& ui q`sqiepb` un` iqjkjmgf ripme
E`mim‚r Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq ~sgmer gpeji egug ui 21 ajur
gme pr`r g sqisqj`ugqz gfkiqjund ui jmu`qsifgu` un` egug gme
s`qiqd psbim|`qrjim gme rgdsfjmk& gbnj`|jmk g sfgzagbo ripme
ungu jr bfir` ui un` iqjkjmgf ripqb`- Rjmb` njkn$s`qiqdgmb`
e`|jb`r bgsgaf` i fgqk` bgsgbjuz sqib`rrjmk q`ge egug rgdsf`r
gbqirr g {je` rs`buqpd gme sqib`rr un`d jm g rjmkf` rugk`& un`z
jmu`qsifgu` rjkmgfr {jun kq`gu`q sq`bjrjim bidsgq`e {jun dpfuj$
rugk` ejkjugf fu`qr gme iun`q rpbn e`|jb`r- Jm geejujim& un` pr` i
gfkiqjundr je`gf iq q`wp`mbz bngqgbu`qjrujbr ipurje` un` gpejaf`
qgmk` ui fu`q rpee`m apqrur i dprjbgf egug iq bimujmpipr ripme
gu njkn q`wp`mbj`r sqiu`bur ripme wpgfjuz qid un` ge|`qr`
``bur i gfjgrjmk mijr` iq eqisr jm njkn$qgmk` q`rsimr`- Un`
 Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq q`sqiepb`r un` e` fjbgu` mpgmb`r i
dprjb& gr {`ff gr rsgujgf jmiqdgujim rpbn gr un` sirjujim i un`
gqujru gme un` aq`geun& n`jknu& gme e`sun i un` rugk`& jm g diq`
mgupqgf dgmm`q-
Ui `mrpq` ungu un` Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq s`qiqdr gu jur
dg~jdpd siu`mujgf& un` EBE$;[email protected] ngr a``m uu`e {jun njkn$
sq`bjrjim 21$aju& 7:1$oNx E)G bim|`qu`qr- Un`r` E)G bim|`qu`qr
uqgmrdju ej`q`mujgf ipuspu ui `gbn bngmm`f ui jdsqi|` ripme
wpgfjuz epqjmk sfgzagbo- Un`r` bim|`qu`qr f`u zip `mhiz djmpu`
e`ugjfr i dprjb {jun q`dgqogaf` bfgqjuz& jmbfpejmk un` gbiprujb
q`rimgmb`r i bimb`qu ngffr-
PRA siqu liq sfgzagbo lqid gm jSie iq PRA d`diqz
Unjr siqu f`ur zip bimm`bu gm jSie iq PRA d`diqz gme ejq`bufz
sfgz [DG iq DS2 dprjb jf`r ruiq`e im unir` e`|jb`r- Rjmb`
ejkjugf rjkmgfr qid un` PRA siqu sgrr unqipkn un` EBE$;[email protected]‚r
njknkqge` gpeji bjqbpjuqz& zip bgm n`gq un`r` f`r jm njkn$wpgfjuz
ripme- Zip bgm gfri pr` un` q`diu` bimuqiff`q ui r`f`bu f`r& gme
f` mgd`r gme iun`q jmiqdgujim bgm a` |j`{`e im un` ejrsfgz-
Un` EBE$;[email protected] bgm |`m q`bngqk` zipq jSie gme jSge {njf` ju jr
bimm`bu`e-
EGB dgru`q bfibo e`rjkm& ui rpssq`rr hjuu`q gme mijr`
Un` EBE$;[email protected] `gupq`r un` rgd` uzs` i EGB ungu jr pr`e
jm ipq njkn$bfgrr BE sfgz`q gr g dgru`q i bfibo rjkmgfr iq gff
e`|jb`r- Rjmb` un`r` bfibo rjkmgfr gq` k`m`qgu`e az gm irbjffguiq
bjqbpju diepf`& ju jr sirrjaf` ui iaugjm njknfz q`fjgaf` irbjffgujim
pmg`bu`e az iun`q f`d`mur-
\jaqgujim$q`rjrugmu e`rjkm {jun Ejq`bu D`bngmjbgf Kqipme
Bimruqpbujim
Un` si{`q uqgmriqd`qr& un`dr`f|`r g ripqb` i |jaqgujim& ng|`
a``m sfgb`e m`gq un` kqipme gme jdd`ejgu`fz gai|` un` jmrpfg$
uiqr ui gffi{ ejq`bu q`f`gr` ui un` kqipme gme uniqipknfz sq`|`mu
un` sqisgkgujim i pm{gmu`e |jaqgujim iq mijr`-
[email protected][ [email protected]@R
‡ Jdsqi|`e ripme wpgfjuz
[email protected][email protected]$GQU [email protected] RIFPUJIMR
‡  GF21 Sqib`rrjmk
‡ BE$Q)BE$Q[ sfgzagbo .DS2&[DG*
‡ jSie ) jSnim` ejq`bu sfgzagbo |jg PRA
‡  \jaqgujim$q`rjrugmu e`rjkm {jun Ejq`bu D`bngmjbgf
Kqipme Bimruqpbujim
‡ Iqjkjmgf E`mim D`bngmjrd {jun b`muqgf grr`dafz
eqg{`q pmju
‡ Bgq`pffz e`rjkm`e bimruqpbujim ui sq`r`q|`
gpeji rjkmgf
‡ 1 fjm` lpiq`rb`mu ejrsfgz
‡ Ruqjbufz r`f`bu`e sgqur iq njkn ripme wpgfjuz
‡ Spq` Ejq`bu ui sq`r`q|` spq` gpeji e`ugjfr
‡  Gfpdjmjpd qimu sgm`f
‡ @pqis`gm ripme$upm`e
@[email protected][email protected]
‡ PRA siqu iq sfgzagbo qid gm jSie iq PRA d`diqz
‡ @BI qj`mefz {jun fi{ si{`q bimrpdsujim jm rugme az
gme gpui si{`q i
‡ M`{ e`rjkm`e Q`diu` bimuqif pmju wpjss`e {jun apuuimr
i ej`q`mu rngs`r gme rjx`r agr`e im un`jq pmbujimr iq
`grz is`qgujim
‡ Jmu`kqgujim {jun un` m`{ SDG$;[email protected]‚r q`diu` bimuqif pmju
‡ Life`q Die` pmbujim& iq sfgzjmk imfz f`r ruiq`e jm rs`bjb
ife`qr .pr`e {n`m sfgzjmk ejrbr {jun DS2)[DG f`r*