dcd 720ae brochure

3
SQIEPBU JMLIQDGUJ IM EBE$;13G@ BE SFGZ@Q Un` EBE$;13G@ BE Sfgz`q jr `mei{`e {jun sf`muz il gbbfgjd`e E`mim gpeji u`bnmifikz ui kj|` zip g wpgfjuz il ripme zip {ipfe miqdgffz `~s`bu imfz lqid njkn`qsqjb`e die`fr- Ju gfri ngr g PRA siqu liq ejkjugf jmspu lqid gm jSie iq PRA d`diqz- Un` EBE$;13G@‚r `~b`sujimgf ripme wpgfjuz jr sqiepb`e az g bidajmgujim il E`mim‚r gmgfik {g|`liqd q`bq`gujim u`bnmifikz bgff`e GF21 Sqib`rrjmk& njknf z gbbpqgu` 21aju )7:1oNx E)G bim|`qu`q .EGB*& gme EGB dgru`q bfibo e`rjkm- RIFJEFZ E@RJKM@E BE$SFGZ@Q [JUN LQIMU$PRA- {{{-e`mim-`p Afgbo Sq`djpd Rjf|`q

Upload: aempress

Post on 05-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DCD 720AE Brochure

 

SQIEPBU JMLIQDGUJIM

EBE$;13G@

BE SFGZ@Q

Un` EBE$;13G@ BE Sfgz`q jr `mei{`e {jun sf`muz il gbbfgjd`e

E`mim gpeji u`bnmifikz ui kj|` zip g wpgfjuz il ripme zip

{ipfe miqdgffz `~s`bu imfz lqid njkn`qsqjb`e die`fr- Ju gfri

ngr g PRA siqu liq ejkjugf jmspu lqid gm jSie iq PRA d`diqz-

Un` EBE$;13G@‚r `~b`sujimgf ripme wpgfjuz jr sqiepb`e az g

bidajmgujim il E`mim‚r gmgfik {g|`liqd q`bq`gujim u`bnmifikz

bgff`e GF21 Sqib`rrjmk& njknfz gbbpqgu` 21aju )7:1oNx E)G 

bim|`qu`q .EGB*& gme EGB dgru`q bfibo e`rjkm-

RIFJEFZ E@RJKM@E BE$SFGZ@Q [JUNLQIMU$PRA-

{{{-e`mim-`p

Afgbo 

Sq`djpd Rjf|`q

Page 2: DCD 720AE Brochure

 

Rs`bjlbgujimr

BE r`bujim

Bngmm`fr 1 bngmm`f ru`q`i

Ezmgdjb qgmk` 733 eA

Rjkmgf$ui$mijr` qguji 773 eA

 Uiugf ngqdimjb ejruiqujim 3-3310% .7 oNx*

K`m`qgf

Si{`q rpssfz  GB 123 \& 03 Nx

Si{`q bimrpdsujim 11 [

Ejd`mrjimr .[ ~ N ~ E* 525 ~ 73; ~ 1;: dd

[`jknu 5-1 ok

@GM

@P EBE;13G@AO@1 50>177<2<;;51 Afgbo  

EBE;13G@RS@1 50>177<2<;;<< Sq`djpd Rjf|`q

PO  EBE; 13G@AO@1KA 50>177<2<;;51 Afgbo  

EBE;13G@RS@1KA 50>177<2<;;<< S q̀ djpd R jf |̀ q

Bidsf`d`mugqz sqiepbur

E`mim jr g uqge`dgqo iq q`kjru`q`e uqge`dgqo il E,D Nifejmkr& Jmb-

( Sqiepbu g|gjfgaf` jm Afgbo gme Sq`djpd Rjf|`q( Gff rs`br bgm a` rpah`bu ui bngmk`

E`mim @pqis`

A``deruqggu 77

0<02 DG @jmeni|`m

 Un` M`un`qfgmer

{{{-e`mim-`p

SDG$;13G@

Jmu`kqgu`e Gdsfj`q

EMS$;13G@

M`u{iqo Gpeji Sfgz`q

Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq gme njkn$sq`bjrjim21$aju& 7:1$

oNx E)G bim|`qu`qr& ui q`sqiepb` un` iqjkjmgf ripme

E`mim‚r Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq ̀ ~sgmer gpeji egug ui 21 ajur

gme pr`r g sqisqj`ugqz gfkiqjund ui jmu`qsifgu` un` egug gme

s`qiqd psbim|`qrjim gme rgdsfjmk& gbnj`|jmk g sfgzagbo ripme

ungu jr bfir` ui un` iqjkjmgf ripqb`- Rjmb` njkn$s`qiqdgmb`

e`|jb`r bgsgaf` i fgqk` bgsgbjuz sqib`rrjmk q`ge egug rgdsf`r

gbqirr g {je` rs`buqpd gme sqib`rr un`d jm g rjmkf` rugk`& un`z

jmu`qsifgu` rjkmgfr {jun kq`gu`q sq`bjrjim bidsgq`e {jun dpfuj$

rugk` ejkjugf fu`qr gme iun`q rpbn e`|jb`r- Jm geejujim& un` pr` i

gfkiqjundr je`gf iq q`wp`mbz bngqgbu`qjrujbr ipurje` un` gpejaf`

qgmk` ui fu`q rpee`m apqrur i dprjbgf egug iq bimujmpipr ripme

gu njkn q`wp`mbj`r sqiu`bur ripme wpgfjuz qid un` ge|`qr`

``bur i gfjgrjmk mijr` iq eqisr jm njkn$qgmk` q`rsimr`- Un`

 Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq q`sqiepb`r un` e` fjbgu` mpgmb`r i

dprjb& gr {`ff gr rsgujgf jmiqdgujim rpbn gr un` sirjujim i un`

gqujru gme un` aq`geun& n`jknu& gme e`sun i un` rugk`& jm g diq`

mgupqgf dgmm`q-

Ui `mrpq` ungu un` Ge|gmb`e GF21 Sqib`rriq s`qiqdr gu jur

dg~jdpd siu`mujgf& un` EBE$;13G@ ngr a``m uu`e {jun njkn$

sq`bjrjim 21$aju& 7:1$oNx E)G bim|`qu`qr- Un`r` E)G bim|`qu`qr

uqgmrdju ej`q`mujgf ipuspu ui `gbn bngmm`f ui jdsqi|` ripme

wpgfjuz epqjmk sfgzagbo- Un`r` bim|`qu`qr f`u zip `mhiz djmpu`

e`ugjfr i dprjb {jun q`dgqogaf` bfgqjuz& jmbfpejmk un` gbiprujb

q`rimgmb`r i bimb`qu ngffr-

PRA siqu liq sfgzagbo lqid gm jSie iq PRA d`diqz

Unjr siqu f`ur zip bimm`bu gm jSie iq PRA d`diqz gme ejq`bufz

sfgz [DG iq DS2 dprjb jf`r ruiq`e im unir` e`|jb`r- Rjmb`

ejkjugf rjkmgfr qid un` PRA siqu sgrr unqipkn un` EBE$;13G@‚r

njknkqge` gpeji bjqbpjuqz& zip bgm n`gq un`r` f`r jm njkn$wpgfjuz

ripme- Zip bgm gfri pr` un` q`diu` bimuqiff`q ui r`f`bu f`r& gme

f` mgd`r gme iun`q jmiqdgujim bgm a` |j`{`e im un` ejrsfgz-

Un` EBE$;13G@ bgm ̀ |`m q`bngqk` zipq jSie gme jSge {njf` ju jr

bimm`bu`e-

EGB dgru`q bfibo e`rjkm& ui rpssq`rr hjuu`q gme mijr`

Un` EBE$;13G@ `gupq`r un` rgd` uzs` i EGB ungu jr pr`e

jm ipq njkn$bfgrr BE sfgz`q gr g dgru`q i bfibo rjkmgfr iq gff

e`|jb`r- Rjmb` un`r` bfibo rjkmgfr gq` k`m`qgu`e az gm irbjffguiq

bjqbpju diepf`& ju jr sirrjaf` ui iaugjm njknfz q`fjgaf` irbjffgujim

pmg`bu`e az iun`q ̀ f`d`mur-

\jaqgujim$q`rjrugmu e`rjkm {jun Ejq`bu D`bngmjbgf Kqipme

Bimruqpbujim

Un` si{`q uqgmriqd`qr& un`dr`f|`r g ripqb` i |jaqgujim& ng|`

a``m sfgb`e m`gq un` kqipme gme jdd`ejgu`fz gai|` un` jmrpfg$

uiqr ui gffi{ ejq`bu q`f`gr` ui un` kqipme gme uniqipknfz sq`|`mu

un` sqisgkgujim i pm{gmu`e |jaqgujim iq mijr`-

M@[ L@GUPQ@R

‡  GF21 Sqib`rrjmk

‡ Njkn sq`bjrjim 21$aju 7:1oNx E)G bim|`qu`q

‡ Jdsqi|`e ripme wpgfjuz

‡ M`{fz e`rjkm`e q`diu` bimuqiff`q

RUGU@$IL$UN@$GQU E@MIM RIFPUJIMR

LIQ DG^JDJRJMK BIMU@MU WPGFJUZ

‡  GF21 Sqib`rrjmk

‡ Dgru`q Bfibo E`rjkm

‡ BE$Q)BE$Q[ sfgzagbo .DS2&[DG*

‡ PRA siqu iq sfgzagbo qid PRA d`diqz

‡ jSie ) jSnim` ejq`bu sfgzagbo |jg PRA

‡  \jaqgujim$q`rjrugmu e`rjkm {jun Ejq`bu D`bngmjbgf

Kqipme Bimruqpbujim

‡ Iqjkjmgf E`mim D`bngmjrd {jun b`muqgf grr`dafz

eqg{`q pmju

‡ Bgq`pffz e`rjkm`e bimruqpbujim ui sq`r`q|`

gpeji rjkmgf

‡ Djmjdpd rjkmgf sgun e`rjkm

‡ 1 fjm` lpiq`rb`mu ejrsfgz

‡ Ruqjbufz r`f`bu`e sgqur iq njkn ripme wpgfjuz

‡ Spq` Ejq`bu ui sq`r`q|` spq` gpeji e`ugjfr

‡  Gfpdjmjpd qimu sgm`f

‡ @pqis`gm ripme$upm`e

@GR@$IL$PR@

‡ PRA siqu iq sfgzagbo qid gm jSie iq PRA d`diqz

‡ @BI qj`mefz {jun fi{ si{`q bimrpdsujim jm rugme az

gme gpui si{`q i

‡ M`{ e`rjkm`e Q`diu` bimuqif pmju ̀ wpjss`e {jun apuuimr

i ej`q`mu rngs`r gme rjx`r agr`e im un`jq pmbujimr iq

`grz is`qgujim

‡ Jmu`kqgujim {jun un` m`{ SDG$;13G@‚r q`diu` bimuqif pmju

‡ Life`q Die` pmbujim& iq sfgzjmk imfz f`r ruiq`e jm rs`bjb

ife`qr .pr`e {n`m sfgzjmk ejrbr {jun DS2)[DG f`r*

‡ E`rjkm dgubn`r un` m`{ SDG$;13G@ jmu`kqgu`e gdsfj`q

 

v37v

Page 3: DCD 720AE Brochure