dcd= developmental coordination disorder

of 45 /45
DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijd Ellen Fliers, kinderarts sociale pediatrie 21 okt 2010

Author: tam

Post on 16-Jan-2016

80 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijd Ellen Fliers, kinderarts sociale pediatrie 21 okt 2010. DCD= Developmental Coordination Disorder. Belang van het onderzoek:. motorische problemen komen vaak voor bij ADHD, weinig over bekend doel: meer kennis - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijd

  Ellen Fliers, kinderarts sociale pediatrie21 okt 2010

 • DCD= Developmental Coordination Disorder

 • Belang van het onderzoek:motorische problemen komen vaak voor bij ADHD, weinig over bekend

  doel:meer kennis

  beter begrip, aanknopingspunten over ontstaan

  vroege diagnose, betere behandeling, betere prognose

  introductie

 • Deel 1: wat is DCD?

  Deel 2: beschrijving motorische problemen bij ADHDwie, hoeveel, jongens meisjes, leeftijdwat vinden ze er zelf vanBehandeling

  Deel 3: oorzaken

  hoe komt het, familie, combinatie motorische problemen met ADHDgenetisch: Genome Wide Association Study prognose

  Opbouw praatje

 • DCD geschiedenisMinimal Brain Dysfunction concept:

  leerstoornissenmotorische stoornissen w.o. cordinatieaandachtsstoornissengedragsproblemen

 • DCD terminologieMBD

  Clumsy child syndrome

  Dyspraxie

  MND, MND1 en MND2

  DAMP

  DCD

 • Bij Developmental Coordination Disorder (DCD) is er sprake van een verlaagd niveau van motorisch functioneren, niet samengaand met neurologisch, intellectueel of sensorisch gebrek. DCD, DSM-IV criteria 1994a. problemen met de cordinatie van de motoriekb. die last geven in het dagelijks leven en/of op schoolc. zonder duidelijke medische oorzaakd. IQ > 70, of slechtere motoriek dan verwacht bij het IQ

 • DCD criteria, internationaal MovementABC research criteria
 • DCD prevalentie

  5%-7% van kinderen in de basisschoolleeftijd

  ( astma 5%-7%, ADHD 3%-5%)

  50% van alle kinderen met ADHD50% van alle kinderen met DCD heeft ADHD

  DAMP: Deficit of Attention and Motor Perception

  prevalentie: 1,2- 2% van alle 7- jarigen ( Gillberg, 2003)

 • DCD kenmerkenvertraging motorische mijlpalenhypotoniegeassocieerde overtollige bewegingenproblemen met het leren en het automatiseren van motorische vaardigheden: bv. schrijvenmotor planning problemenproblemen met tempo

 • DCD: dagelijks leven

  zich aankledeneetvaardigheid: hanteren van bestek complexe vaardigheden: fietsen, zwemmmenvrijetijdsactiviteiten: knutselen, knippensport- en spelactiviteiten schrijventekenentempoproblemenlichamelijke opvoedingspel & sport in groepsverband

 • DCD comorbiditeitgedragsproblemen

  ADHD

  leerstoornissen, dyslexie

  PDD-NOS

  sociale en emotionele problemen

 • DCD heterogeniteituitvoering motoriek, tempo,planning motoriek; matige proprioceptie;comorbiditeit: heterogene aandoening

  optelsom van motorische, cognitieve en gedragsproblemen: 5 maal zoveel speciaal onderwijs

 • DCD: Sociaal-emotionele implicatiesminderwaardigheid in motorische competentiebeperkt gevoel van eigenwaardeminder participatie sport en speldepressiebeperking in sociale vaardigheid: primair of secundair

 • DCD comorbiditeitgedragsproblemen

  ADHD

  leerstoornissen, dyslexie

  PDD-NOS

  sociale en emotionele problemen

 • DCD etiologiefamiliale factoren 30% meest verklarende factoren in 2 studies

  pre- en perinatale risicofactoren (maternaal roken, pre- en dysmaturiteit, lage Apgarscores)

 • DCD cerebellumrol cerebellum in motor activity:

  motor cordinatiesenso-motorische integratiemotor learningtimingcognitie

 • Cerebellar Growth CurvesP
 • meer gegeneraliseerd deficit? ontwikkeling van theorien die een gemeenschappelijke oorzaak van deze symptomen identificeren:

  ABD (Atypical Brain Development) dopamine neurotransmissie Automatization Deficit hypothesis genetics?

 • DCD behandelingeerstelijn, huisarts; tweede lijn, kinderarts; GGZ

  Fysiotherapie: Neuro motor task training, Co_OP

  Ergotherapie

  motorische remedial teaching (op school)

  Vroegtijdige onderkenning van belang!

 • Volwassenen met DCDProblematische activiteiten op volwassen leeftijd:huishoudenautorijdentempo bij beroepstakennieuwe taken of procedures bij beroepstaken

  Lange termijneffecten gezondheidbeperkte fysieke conditieobesitascoronaire aandoeningen

 • Volwassenen met DCDbeperkingeneerder negatieve ervaringen tijdens de kindertijd door onbegripfoute keuze van studierichtingfoute beroepskeuzeconcentratiezwakteeigenwaardeberoep op hulpverlening ??

 • Volwassenen met DCD: follow-up als kind gediagnosticeerdbekendheid van het probleemerkenning van de beperkingeninstellen van therapie en begeleiding op schoolopbouw eigenwaardebetere studiekeuze en daaraan verbonden betere beroepskeuzeminder frustraties in de levensloop

 • Deel 1: wat is DCD?

  Deel 2: beschrijving motorische problemen bij ADHDwie, hoeveel, jongens meisjes, leeftijdwat vinden ze er zelf vanbehandelingDeel 3: oorzaken hoe komt het, familie, combinatie motorische problemen met ADHDgenetisch: Genome Wide Association Study prognose

  Opbouw praatje

 • Onderzoek:

  wie: 365 families met kinderen met en zonder ADHD

  wat: ADHD kenmerken en motoriek

  hoe: vragenlijsten, motorische testen en bloedonderzoek (DNA)

  Deel 2

 • Het IMAGE project

  12 centra Nederland, UK, Isral, Ierland, Duitsland, Spanje, Zwitserland, Belgi, USASupported by NIMH grant R01MH62873 to S. Faraone

 • Resultaten motoriek bij ADHD

  1/3 van alle kinderen met ADHD heeft motorische problemen

  meisjes = jongens

  tieners = basisschool kinderen deel 2

 • Motorische stoornissen bij kinderen met ADHDcategorie motoriek

  -= motorisch probleem= twijfelachtig= normale motoriekdeel 2

 • Onderzoek motoriek en zelfbeeldkinderen met ADHD overschatten hun motorische prestaties behalve wanneer ze ernstige DCD hebben (DCD = Developmental Coordination Disorder)

  Deel 2

 • Onderzoek motoriek en behandeling

  slechts 50% van de motorisch gestoorde ADHD kinderen kreeg ooit behandeling, dus 50% niet!

  bijkomende angst- en gedragsstoornissen voorspellen of een kind al dan niet behandeld wordtDeel 2

 • Deel 3: oorzaken

  motorische problemen zijn familiair

  combi ADHD - motorische problemen is familiair

  gedeelde achtergrond voor ADHD en motorische problemen, mogelijk genetisch Deel 3

 • Onderzoek motoriek en genenGWAS: genoomwijde associatie studieSNP: kleine variatie in het DNA

  Deel 3

 • Onderzoek motoriek en genen genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

  associatie met genen ivm ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel

  genen die in de spiercellen tot expressie komen

  Deel 3

 • Onderzoek motoriek en genen

  genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

  associatie met genen ALS

  associatie met genen RLS

  Deel 3

 • Onderzoek motoriek en genen ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose

  Neurodegeneratieve aandoening motor neuron, adult onset polygene aandoening

  Hypothese (Lule, 2008): ALS patienten voldeden als kind vaak aan ADHD criteria

  Neurobiologisch niveau: hyperactiviteit glutaminerge systeem en hyopactiviviteit dopaminerge systeemDeel 3

 • Onderzoek motoriek en genen

  ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose

  ADHD risico factor voor ontwikkelen ALS ?

  ADHD MET motorische problemen risico factor voor ALS?Deel 3

 • Onderzoek motoriek en genen

  genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

  associatie met genen ALS

  associatie met genen RLS : Restless Legs Syndrome

  hoofdstuk 6

 • Onderzoek motoriek en genen

  genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

  associatie met genen ALS

  associatie met genen RLS : Restless Legs Syndrome

  hoofdstuk 6

 • Onderzoek motoriek en genen

  Associatie met MAP2K5: Restless legs syndromeGWAS 2008, replicatie 2009 (Winkelmann,Kemlink, Trenkwalder 2009)Algemene bevolking 2% (Piccchietti 2008)ADHD 44% gedeelde genetische achtergrond? (Reif 2010).

  hoofdstuk 6

 • Prognose motoriekveelal niet vanzelf over

  geen gestandaardiseerde motor-tests volwassenen

  ADHD + DCD prognose op de leeftijd van 22jr. is de groep ADHD+DCD het slechtst af (schoolcarrire, ADHD-klachten, leesproblemen, sociale situatie) Rasmussen and Gillberg,2000; Visser, 2003

 • ADHD-DCD: beloop Losse et al. (1991):Kinderen 6 jr.10 jaar later: minder goede prestaties: handschrift en praktische vaardigheden; minder eigenwaardeGeuze & Borger (1993), Cantell, Smyth & Ahonen (1994):Kinderen 5 jaar17 jaar: Minder goede studieresultatenMinder eigenwaardeCousins and Smith 2003- Leeftijden 18-65, retrospectief- Persisteren motorische problemen; concentratieproblemen

 • DCD: studies bij volwassenenRasmussen & Gillberg (2000):

  Outcome, 15 jaar follow-up

  DCD met ADHD vertonen zwakker psychosociaal functionerent.o.v. alleen ADHD

  hoger risico: schoolresultaten, gedrag en sociale vaardigheden

  Alcohol

  Dit gevoegd bij de aanwijzingen dat er ADHD plus DCD een verhoogd risico geeft op RLS en ALS.dus:

 • Algemene conclusie motorische stoornissen en ADHD: mogelijk implicaties voor prognose op volwassen leeftijd!meer kennisreplicatie is nodighopelijk vertrekpunt verder onderzoek

  dagelijkse praktijk: betere herkenning, eerdere behandeling!

  conclusie

 • Dank voor uw aandacht!

  Contact: [email protected]

  ********************