dcd zg 2010

Click here to load reader

Post on 22-Feb-2015

362 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nacionalna i sveuilina knjinica u ZagrebuOdsjek u sredinjoj slubi itaonica Zbirka disertacija i magistarskih radova

Popis disertacija Sveuilita u Zagrebu 2010.

Zagreb, oujak 2011.

1

Nakladnik Nacionalna i sveuilina knjinica u Zagrebu Hrvatske bratske zajednice 4 10 000 Zagreb

Tel. 01 6164032 6164076 web: www.nsk.hr

Priredila: Jelica Lei e-mail: jlescic@nsk.hr

Naklada: 3 primjerka

2

UVODNA BILJEKA

Popis disertacija obranjenih na Sveuilitu u Zagrebu 2010. izvod je iz elektronikoga kataloga Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu i sadri oko 400 zapisa (prema e-katalogu u veljai 2011.). Jedinice u popisu rasporeene su po glavnim strunim skupinama UDK koje se temelje na prvoj navedenoj klasifikacijskoj oznaci - UDK oznake dodjeljuju se u Odsjeku za sadrajnu obradu Knjinice. One jedinice kojima iz bilo kojih razloga nije dodijeljen UDK broj, razvrstane su u najiru odgovarajuu strunu skupinu. Jedinicu u popisu ini prilagoeni i pojednostavljeni kataloni opis disertacije dovoljan za njenu identifikaciju. Potpuni kataloni opis s potrebnim napomenama koji se izrauje u Odsjeku za katalogizaciju Knjinice (katalogizator: V. iul) dostupan je u raunalnom katalogu Knjinice. Elementi jedinice u popisu: o odrednica; o u glavnom katalonom opisu: podatak o naslovu i opsegu publikacije; o u skupini napomena: podatak o fakultetu i godini, o bibliografiji i saetku; o dodatni podaci: UDK oznaka(e), signatura. Popis ne prate kazala. Graa Zbirke disertacija i magistarskih radova na policama je rasporeena abecednim redoslijedom autora - svrha je popisa omoguiti korisnicima, u tiskanom obliku, pregled dijela fonda Zbirke u strunome rasporedu to bi trebalo doprinijeti jednostavnijem pretraivanju fonda. Popis se smatra pomagalom za korisnike, moguim predlokom za izradbu daljnjih popisa po potrebi i osnovom strunog rasporedna fonda u budunosti. Disertacije koje iz bilo kojih razloga nisu ukljuene u ovaj popis, biti e ukljuene u planirani dodatak.

J. Lei 2011-03-18

3

SADRAJ 0 ZNANOST I ZNANJE OPENITO ............................................................................................. 5 Knjiniarstvo. Organizacije. Muzeji, muzeologija. Novine, novinarstvo, tisak 004 Raunalne znanosti. Raunarstvo 1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA ..................................................................................................... 9 1 Filozofija 159.9 Psihologija 2 RELIGIJA. TEOLOGIJA .............................................................................................................. 12 3 DRUTVENE ZNANOSTI ........................................................................................................... 12 31 Demografija. Sociologija 32 Politika. Politike znanosti 33 Ekonomija. Ekonomske znanosti. Gospodarstvo. Turizam. Trgovina 34 Pravo. Pravne znanosti 35 Javna uprava. Vojnitvo 36 Socijalna skrb. Osiguranje 37 Odgoj, obrazovanje, nastava, kolstvo 39 Etnologija, etnografija, folklor 5 PRIRODNE ZNANOSTI ............................................................................................................. 21 51 Matematika 53 Fizika 54 Kemija 55 Geologija. Klimatologija, meteorologija 57 Biologija. Mikrobiologija. Antropologija. Genetika 59 Zoologija 6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA............................ 31 61 Medicina. Medicinske znanosti. Farmacija. Stomatologija 619 Veterinarska medicina 62 Tehnike znanosti. Energetika. Strojarstvo. Elektrotehnika. Tehnika vozila. Graevinska tehnika. Rudarstvo 63 Agronomija. umarstvo 64 Hotelijerstvo 65 Poslovanje, menadment, marketing. Promet, potanski promet. Telekomunikacije 66 Kemijska, prehrambena i srodne tehnologije 67/69 Industrije 7 UMJETNOSTI. SPORT. KINEZIOLOGIJA .............................................................................. 51 8 LINGVISTIKA. KNJIEVNOST ................................................................................................ 53 81 Lingvistika. Jezici. Hrvatski jezik 82 Knjievnost. Hrvatska knjievnost 9 ARHEOLOGIJA. ARHIVI, ARHIVISTIKA. POVIJEST. HRVATSKA POVIJEST. KULTURNA POVIJEST................................................................................................................... 57

4

0 ZNANOST I ZNANJE OPENITO Knjiniarstvo. Organizacije. Informacijske znanosti Bori, Luka Renesansne peripatetike rasprave i novi pojam znanosti. - 228 listova: ; 30 cm. Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 214-[230]. - Summary. UDK: 001 Signatura: DCD ZG-632660/10 Butkovi, Hrvoje Demokratski deficit Europske unije. - XIX, 256 listova: ; 30 cm Fakultet politikih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi VI-XIX. - Summary. UDK: 061.1EU:321.7(043.3) 321.7:061.1EU(043.3) Signatura: DCD ZG-631799/10 Kodri, Lejla Model digitalnih informacijskih usluga u batinskim ustanovama. - 285 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 260-274 i uz tekst. - Summary. UDK: 025.5:004(043.3) Signatura: DCD ZG-427827/10 Osterman, Jasmina Onaj koji "ploicom ide brzo i ravno" uloga pisara u nastajanju prvih urbanih civilizacija Sumera i Elama na prijelazu 4. u 3. tisuljee prije Krista. - 416 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (preteno u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 341-363 i uz tekst. - Summary. UDK: 003.323(358)(043.3) Signatura: DCD ZG-634628/10 Pehar, Franjo Komunikacijska uloga hrvatskih asopisa u polju informacijskih znanosti : bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije. - 370 str. : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 338-357 i uz tekst. - Summary. UDK: 050 Signatura: DCD ZG-633142/10 Peovi Vukovi, Katarina Novomedijska pismenost : perspektive digitalne i mrene tekstualnosti i drutvenosti. - 200 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija:listovi 188-197; bibliografske biljeke uz tekst. - Summary. UDK: 007:130.3(043.3) 007:316.77(043.3) Signatura: DCD ZG-633201/10

004 Raunalne znanosti. Raunarstvo Beria, Toma Providing absolute quality of sevice guarantees in passive optical networks = Pruanje potpunih jamstava kvalitete usluge u pasivnim optikim mreama. - V, 85 listova : graf. prikazi ; 30 cm

5

Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 81-85. - Saetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641712/10 erekovi, Aleksandra Realization of multimodal behaviour of embodied conversational agents in real-time = Ostvarivanje viemodalnog ponaanja utjelovljenih razgovornih agenata u stvarnom vremenu. - XIV, 143 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 108-120. - Saetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-636255/10 Domazet-Loo, Mirjana Algorithms for efficient alignment-free sequences comparison = Algoritmi za uinkovitu usporedbu sekvenci bez koritenja sravnjivanja. - III, 127 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: str. 112-121 i uz tekst. - Saetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641647/10 Duanec, Darko Poboljani mikrogenetiki algoritmi u upravljanju robotskim sustavima. - 177 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 151-166. - Summary. UDK: 004.896(043.3) Signatura: DCD ZG-636182/10 akulovi, Marija Planiranje gibanja autonomnih mobilnih robota u dinamikim i nepoznatim unutarnjim prostorima. 203 str. : graf. prikazi (preteno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: str. 189-196. - Summary. UDK: 004.896:681.586.4(043.3) Signatura: DCD ZG-636177/10 Filipovi-Gri, Dalibor Optimiranje izolacije kondenzatorskog tipa od uljem impregniranog papira. - II, 141 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (preteno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 130-133. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641674/10 Horvat, Marko Akustika karakterizacija ureaja na osnovi ocjene parametara zvune slike. - II, 261 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektortehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: str. 205-210. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-636169/10 Martinjak, Ivica Algoritam konstrukcije t-dizajna zasnovan na razvijanju matrica taktike dekompozicije. - 128 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 126128. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-639455/10

6

Mihaljevi, Branko Model umjetnog imunolokog sustava za klasifikaciju temeljen na uroenoj i steenoj imunosti. 346str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: str. 317-334. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635779/10 Milainovi, Boris Generiki okvir za upravljanje protokolom poslova temeljem parcijalno definiranih modela. 117 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 105-110. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633935/10 Mikovi, Nikola Use of self-oscillations in guidance and contorl of marine vessels = Primjena vlastith oscilacija u voenju i upravljanju plovilima. - IX, 189 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet elektortehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 175-181. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633942/10 Molnar, Goran Sinteza sustava s minimalnim izoblienjem vremenskog odziva. - 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i raunarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 92-96. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633946/10 Petkovi, Tomislav Visual tracking and reconstruction of 3D curves in medical image analysis = Vizualno praenje i rekonstrukcija 3D krivulja za analizu medicinskih slika. - VII, 158 listova : il