dcd zg 2010

of 58 /58
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Odsjek u središnjoj službi čitaonica Zbirka disertacija i magistarskih radova Popis disertacija Sveučilišta u Zagrebu 2010. Zagreb, ožujak 2011.

Author: dino-cehajic

Post on 22-Feb-2015

371 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: dcd zg 2010

1

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Odsjek u središnjoj službi čitaonica Zbirka disertacija i magistarskih radova

Popis disertacija Sveučilišta u Zagrebu

2010.

Zagreb, ožujak 2011.

Page 2: dcd zg 2010

2

Nakladnik Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Hrvatske bratske zajednice 4 10 000 Zagreb Tel. 01 6164032 6164076 web: www.nsk.hr Priredila: Jelica Leščić e-mail: [email protected] Naklada: 3 primjerka

Page 3: dcd zg 2010

3

UVODNA BILJEŠKA Popis disertacija obranjenih na Sveučilištu u Zagrebu 2010. izvod je iz elektroničkoga kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i sadrži oko 400 zapisa (prema e-katalogu u veljači 2011.). Jedinice u popisu raspoređene su po glavnim stručnim skupinama UDK koje se temelje na prvoj navedenoj klasifikacijskoj oznaci - UDK oznake dodjeljuju se u Odsjeku za sadržajnu obradu Knjižnice. One jedinice kojima iz bilo kojih razloga nije dodijeljen UDK broj, razvrstane su u najširu odgovarajuću stručnu skupinu. Jedinicu u popisu čini prilagođeni i pojednostavljeni kataložni opis disertacije dovoljan za njenu identifikaciju. Potpuni kataložni opis s potrebnim napomenama koji se izrađuje u Odsjeku za katalogizaciju Knjižnice (katalogizator: V. Šišul) dostupan je u računalnom katalogu Knjižnice. Elementi jedinice u popisu:

o odrednica; o u glavnom kataložnom opisu: podatak o naslovu i opsegu publikacije; o u skupini napomena: podatak o fakultetu i godini, o bibliografiji i sažetku; o dodatni podaci: UDK oznaka(e), signatura.

Popis ne prate kazala. Građa Zbirke disertacija i magistarskih radova na policama je raspoređena abecednim redoslijedom autora - svrha je popisa omogućiti korisnicima, u tiskanom obliku, pregled dijela fonda Zbirke u stručnome rasporedu što bi trebalo doprinijeti jednostavnijem pretraživanju fonda. Popis se smatra pomagalom za korisnike, mogućim predloškom za izradbu daljnjih popisa po potrebi i osnovom stručnog rasporedna fonda u budućnosti. Disertacije koje iz bilo kojih razloga nisu uključene u ovaj popis, biti će uključene u planirani dodatak. J. Leščić 2011-03-18

Page 4: dcd zg 2010

4

SADRŽAJ 0 ZNANOST I ZNANJE OPĆENITO ............................................................................................. 5 Knjižničarstvo. Organizacije. Muzeji, muzeologija. Novine, novinarstvo, tisak 004 Računalne znanosti. Računarstvo 1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA ..................................................................................................... 9 1 Filozofija 159.9 Psihologija 2 RELIGIJA. TEOLOGIJA .............................................................................................................. 12 3 DRUŠTVENE ZNANOSTI ........................................................................................................... 12 31 Demografija. Sociologija 32 Politika. Političke znanosti 33 Ekonomija. Ekonomske znanosti. Gospodarstvo. Turizam. Trgovina 34 Pravo. Pravne znanosti 35 Javna uprava. Vojništvo 36 Socijalna skrb. Osiguranje 37 Odgoj, obrazovanje, nastava, školstvo 39 Etnologija, etnografija, folklor 5 PRIRODNE ZNANOSTI ............................................................................................................. 21 51 Matematika 53 Fizika 54 Kemija 55 Geologija. Klimatologija, meteorologija 57 Biologija. Mikrobiologija. Antropologija. Genetika 59 Zoologija 6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA ............................ 31 61 Medicina. Medicinske znanosti. Farmacija. Stomatologija 619 Veterinarska medicina 62 Tehničke znanosti. Energetika. Strojarstvo. Elektrotehnika. Tehnika vozila. Građevinska tehnika. Rudarstvo 63 Agronomija. Šumarstvo 64 Hotelijerstvo 65 Poslovanje, menadžment, marketing. Promet, poštanski promet. Telekomunikacije 66 Kemijska, prehrambena i srodne tehnologije 67/69 Industrije 7 UMJETNOSTI. SPORT. KINEZIOLOGIJA .............................................................................. 51 8 LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST ................................................................................................ 53 81 Lingvistika. Jezici. Hrvatski jezik 82 Književnost. Hrvatska književnost 9 ARHEOLOGIJA. ARHIVI, ARHIVISTIKA. POVIJEST. HRVATSKA POVIJEST. KULTURNA POVIJEST ................................................................................................................... 57

Page 5: dcd zg 2010

5

0 ZNANOST I ZNANJE OPĆENITO Knjižničarstvo. Organizacije. Informacijske znanosti Boršić, Luka Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti. - 228 listova: ; 30 cm. Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 214-[230]. - Summary. UDK: 001 Signatura: DCD ZG-632660/10 Butković, Hrvoje Demokratski deficit Europske unije. - XIX, 256 listova: ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi VI-XIX. - Summary. UDK: 061.1EU:321.7(043.3) 321.7:061.1EU(043.3) Signatura: DCD ZG-631799/10 Kodrić, Lejla Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama. - 285 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 260-274 i uz tekst. - Summary. UDK: 025.5:004(043.3) Signatura: DCD ZG-427827/10 Osterman, Jasmina Onaj koji "pločicom ide brzo i ravno" uloga pisara u nastajanju prvih urbanih civilizacija Sumera i Elama na prijelazu 4. u 3. tisućljeće prije Krista. - 416 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 341-363 i uz tekst. - Summary. UDK: 003.323(358)(043.3) Signatura: DCD ZG-634628/10 Pehar, Franjo Komunikacijska uloga hrvatskih časopisa u polju informacijskih znanosti : bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije. - 370 str. : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 338-357 i uz tekst. - Summary. UDK: 050 Signatura: DCD ZG-633142/10 Peović Vuković, Katarina Novomedijska pismenost : perspektive digitalne i mrežne tekstualnosti i društvenosti. - 200 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija:listovi 188-197; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 007:130.3(043.3) 007:316.77(043.3) Signatura: DCD ZG-633201/10 004 Računalne znanosti. Računarstvo Beriša, Tomaž Providing absolute quality of sevice guarantees in passive optical networks = Pružanje potpunih jamstava kvalitete usluge u pasivnim optičkim mrežama. - V, 85 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Page 6: dcd zg 2010

6

Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 81-85. - Sažetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641712/10 Čereković, Aleksandra Realization of multimodal behaviour of embodied conversational agents in real-time = Ostvarivanje višemodalnog ponašanja utjelovljenih razgovornih agenata u stvarnom vremenu. - XIV, 143 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 108-120. - Sažetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-636255/10 Domazet-Lošo, Mirjana Algorithms for efficient alignment-free sequences comparison = Algoritmi za učinkovitu usporedbu sekvenci bez korištenja sravnjivanja. - III, 127 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 112-121 i uz tekst. - Sažetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641647/10 Dužanec, Darko Poboljšani mikrogenetički algoritmi u upravljanju robotskim sustavima. - 177 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 151-166. - Summary. UDK: 004.896(043.3) Signatura: DCD ZG-636182/10 Đakulović, Marija Planiranje gibanja autonomnih mobilnih robota u dinamičkim i nepoznatim unutarnjim prostorima. - 203 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 189-196. - Summary. UDK: 004.896:681.586.4(043.3) Signatura: DCD ZG-636177/10 Filipović-Grčić, Dalibor Optimiranje izolacije kondenzatorskog tipa od uljem impregniranog papira. - II, 141 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 130-133. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641674/10 Horvat, Marko Akustička karakterizacija uređaja na osnovi ocjene parametara zvučne slike. - II, 261 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektortehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 205-210. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-636169/10 Martinjak, Ivica Algoritam konstrukcije t-dizajna zasnovan na razvijanju matrica taktičke dekompozicije. - 128 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 126-128. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-639455/10

Page 7: dcd zg 2010

7

Mihaljević, Branko Model umjetnog imunološkog sustava za klasifikaciju temeljen na urođenoj i stečenoj imunosti. - 346str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 317-334. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635779/10 Milašinović, Boris Generički okvir za upravljanje protokolom poslova temeljem parcijalno definiranih modela. - 117 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 105-110. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633935/10 Mišković, Nikola Use of self-oscillations in guidance and contorl of marine vessels = Primjena vlastith oscilacija u vođenju i upravčljanju plovilima. - IX, 189 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet elektortehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 175-181. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633942/10 Molnar, Goran Sinteza sustava s minimalnim izobličenjem vremenskog odziva. - 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 92-96. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633946/10 Petković, Tomislav Visual tracking and reconstruction of 3D curves in medical image analysis = Vizualno praćenje i rekonstrukcija 3D krivulja za analizu medicinskih slika. - VII, 158 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 144-152. - Sažetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641800/10 Prcela, Marin Predstavljanje znanja zasnovano na integraciji ontologija i Bayesovih mreža. - 143 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 133-138. - Summary. UDK: 004.891:61(043.3) Signatura: DCD ZG-629259/10 Pripužić, Krešimir Top-K publish/subscribe matching model based on sliding window = Model usporedbe "K najboljih" u sustavima objavi-pretplati temeljen na klizećem prozoru. - XVIII, 173 str. : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 159-167. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635760/10 Rovan, Lidia Prilagodba aplikacije pisane u jeziku Java temeljene na obrascu model-izgled-kontroler za semantički web. - 272 str : graf. prikazi u bojama ; 30 cm

Page 8: dcd zg 2010

8

Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 184-199. - Summary. UDK: 004.43 Java(043.3) 004.738.5(043.3) Signatura: DCD ZG-633949/10 Sikora, Marjan Postupci simulacije i vizualizacije širenja vala u nehomogenim sredinama. - 193 lista, uklj. [1] višestruko presavijeni list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 174-186. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641707/10 Sindičić, Ivica Upravljanje resursima u višeprolaznim proizvodnim linijama sa slobodnim odabirom zadataka. - VI, 210 str. : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 193-203. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641631/10 Šadek, Siniša Model izračuna reaktorske faze teških nesreća u nuklearnoj elektrani. - VII, 174 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 143-150. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633987/10 Škvorc, Dejan Programiranje prilagođeno potrošaču. - III, 347 str. : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 319-340. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635705/10 Štajduhar, Ivan Učenje Bayesovih mreža iz cenzurianih podataka o preživljenju. - 166 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 151-157. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633993/10 Štrac, Leonardo Modeliranje elektromagnetskih svojstava čelika za proračun dodatnih gubitaka u energetskim transformatorima. - 190 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 115-117. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641611/10 Tečec, Zlatka Samopodesivi stabilizator elektroenergetskog sustava zasnovan na neizrazitom modelu. - XI, 184 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 157-162. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-633997/10

Page 9: dcd zg 2010

9

Toljan, Ivica Dinamičke značajke povezivanja elektroenergetskih sustava različitih sinkronih svojstava. - 257 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 235-248. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-641635/10 Wagmann, Lahorko Stohastički proračun strujnih harmonika u razdjelnim mrežama. - III, 205 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str.: 149-155. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635685/10 Zorić, Goranka Hybrid approach to real-time speech driven facial gesturing of virtual characters. - VII, 85 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi [77]-85. - Sažetak. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-635684/10 Žitko, Branko Model inteligentnog tutorskog sustava zasnovan na obradi kontroliranog jezika nad ontologijom. - IV, 222 lista : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 182-191. - Summary. UDK: 004 Signatura: DCD ZG-634094/10 1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA 1 Filozofija Kalebić, Gracijano Filozofija prakse i mišljenje revolucije Gaje Petrovića. - 153 lista ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 139-144 i uz tekst. - Summary. UDK: 1 Petrović, G. (043.3) 1(091)(497.5)"19"(043.3) Signatura: DCD ZG-629493/10 Marinčić, Mile Integrativna gospodarska etika Petra Ulricha u kontekstu suvremenih etičkih strujanja. - 255 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 238-249; bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung. UDK: 1 Signatura: DCD ZG-638059/10 Pešić, Boško Nauk o egzistenciji u ranijim radovima Martina Heideggera i Karla Jaspersa. - 156 listova: ; 30 cm

Page 10: dcd zg 2010

10

Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 143-150 i uz tekst. - Summary. UDK: 1 Heidegger, M.(043.3) 1 Jaspers, K.(043.3) 141.32(043.3) Signatura: DCD ZG-637018/10 Rinčić Lerga, Iva Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji. - 281 list: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 204-244; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 17 Signatura: DCD ZG-639270/10 Tokić, Marko Odnos života i zdravlja u Platonovoj filozofiji. - 201 list ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 188-199 i uz tekst. - Summary. UDK: 1 Signatura: DCD ZG-635971/10 Žanić, Joško Polemika realizam/konstruktivizam između ontologije i semantike. - 211 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 200-207 i uz tekst. - Summary. UDK: 165.82(043.3) 165.723(043.3) Signatura: DCD ZG-636617/10 159.9 Psihologija Brković, Irma Razvoj samoregulacije u ranoj adolescenciji i uloga roditeljskog ponašanja. - 127 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 89-96. - Summary. UDK: 159.923.2-053.6(043.3) Signatura: DCD ZG-632373/10 Knežević, Bojana Stres na radu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika u bolnicama. - 95 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 81-92. - Summary. UDK: 159.942:614.253 614.253.1/.5:616.89 Signatura: DCD ZG-634315/10 Kurtović, Ana Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentnoj dobi. - 234 str. : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 165-199. - Summary. UDK: 159.97-053.6(043.3) 616.895.4-053.6(043.3) Signatura: DCD ZG-634665/10

Page 11: dcd zg 2010

11

Lauri Korajlija, Anita Perfekcionizam i anksiozna osjetljivost kao rizični faktori za pojavu anksioznih smetnji : kvantitativna i kvalitativna studija. - 197 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 155-181. - Summary. UDK: 159.923.3:159.97(043.3) 616.891.6(043.3) Signatura: DCD ZG-625818/10 Lučev, Ivana Usporedba modela opće pozitivnosti subjektivne dobrobiti s modelom prosudbi. - 122 lista ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 109-114. - Summary. UDK: 159.9:316.728](043.3) Signatura: DCD ZG-631614/10 Milošević, Milan Izrada mjernog instrumenta stresa na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika i procjena njegove uporabne vrijednosti. - 92 lista : graf. prikazi ; 30 cm. Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 82-91. - Summary. UDK: 159.942.072:614.253 614.253:159.9.072 Signatura: DCD ZG-629789/10 Pavlin-Bernardić, Nina Strategije rješavanja matematičkih zadataka : provjera modela dječjeg odabira i otkrivanja strategija. - 156 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 107-115. - Summary. UDK: 159.955.5-053.2(043.3) Signatura: DCD ZG-630173/10 Reić Ercegovac, Ina Subjektivna dobrobit tijekom tranzicije u roditeljstvo. - 205 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 158-185. - Summary. UDK: 159.9-055.52(043.3) 159.922-055.52-053.2(043.3) Signatura: DCD ZG-631836/10 Ručević, Silvija Odnos viktimizacije, antisocijalnog ponašanja i psihopatskih osobina kod mladića i djevojaka. - 174 str. : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 118-158. - Summary. UDK: 159.922.8:316.624](043.3) Signatura: DCD ZG-635636/10 Tatalović Vorkapić, Sanja Odnos između temperamenta, temeljnih dimenzija ličnosti i evociranih mozgovnih potencijala. - 241 list : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 184-231. - Summary. UDK: 159.923.4.072(043.3) 159.923.3(043.3) Signatura: DCD ZG-629547/10

Page 12: dcd zg 2010

12

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA Barišić, Anto Kristološki teandrizam u misli i djelu Tomislava Janka Šagi-Bunića. - 296 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Katolički bogoslovni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 271-278 i uz tekst. UDK: 271.36 Šagi-Bunić, J.(043.3) 232.3(043.3) Signatura: DCD ZG-631829/10 Nikolić, Marijana Jezik "Dobrog pastira", časopisa franjevačke Provincije Bosne Srebrene. - 147 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 132-146 i uz tekst. - Summary. UDK: [282:050]:81(043.3) 050(497.5):81(043.3) Signatura: DCD ZG-630163/10 3 DRUŠTVENE ZNANOSTI 31 Demografija. Sociologija Adamović, Mirjana Žene i društvena moć : sociološka obilježja upravljačkih položaja žena u kulturi i kulturnim industrijama. - 411 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 379-388 i uz tekst. - Summary. UDK: 316.662.2:658.3.014(043.3) 305-055.2:65.012.4(043.3) Signatura: DCD ZG-628936/10 Altaras Penda, Ivor Europski integracijski procesi i socijalna država : integracijski potencijali socijalne države. - 325 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 304-321; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 316.323.65(4):061.1 EU(043.3) Signatura: DCD ZG-630090/10 Anić, Tomislav Radništvo i propaganda : socijalističko takmičenje u Hrvatskoj 1945. - 1952. - 364 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 347-353 i uz tekst. - Summary UDK: 316.343(497.5)"1945.-1952"(043.3) 32.019.5(497.5)"1945.-1952"(043.3) Signatura: DCD ZG-629073/10 Bakota, Lidija Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnoj školi. - 245 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 237-245 i uz tekst. - Summary. UDK: 316.77-053.5(043.3) 37.037-053.5(043.3) Signatura: DCD ZG-635268/10

Page 13: dcd zg 2010

13

Blagonić, Sandi Objektiviranje identiteta u procesu političke i socijalne mobilizacije periferije. - 186 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. Bibliografija: listovi 172-178; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 316.334.3(497.5-3 Istra)(043.3) 316.35(497.5-3 Istra)(043.3) Signatura: DCD ZG-634668/10 Borš, Vanja Mem kao jedinica otuđenja u primjeru religijske propagande - integralni pristup. - 241 list ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 213-225 i uz tekst. - Summary. UDK: 316.245(497.5)(043.3) 141.7(043.3) Signatura: DCD ZG-427825/10 Burić, Ivan Potrošačko društvo i osobna zaduženost u Hrvatskoj. - 329 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 303-317 i uz tekst. - Summary. UDK: 316.42(497.5):366(043.3) 366(497.5):316(043.3) Signatura: DCD ZG-630848/10 Grdešić, Maša Kulturni studiji i feminizam : reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana. - 209 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 196-204; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 31 Signatura: DCD ZG-641715/10 Hrgović, Josip Čedomorstvo i reproduktivne strategije u Zagrebu i općinama i gradovima okolice u razdoblju 1961-2001. - 241 list : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 222-236. - Summary. UDK: 31 Signatura: DCD ZG-635960/10 Jolić, Tvrtko Normativni temelji međunarodne pravednosti. - 222 lista: ; 30 cm Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 202-221; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 31 Signatura: DCD ZG-632657/10 Mišetić, Roko Utjecaj demografskih procesa na transformaciju srednjodalmatinskih naselja. - VI, 293 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 203-221. - Summary. UDK: 314(497.5-3Dalmacija) Signatura: DCD ZG-635411/10 Nekić, Marina Tranzicija u roditeljstvo : socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom. - 382 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Page 14: dcd zg 2010

14

Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 303-382. - Summary. UDK: 316.356.2(043.3) Signatura: DCD ZG-635625/10 Perić Kaselj, Marina Komparativni prikaz transformacije identiteta hrvatskih iseljenika u Čileu i Argentini. - 396 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 369-384; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 314.743(83=163.42)(043.3) 314.743(82=163.42)(043.3) Signatura: DCD ZG-636292/10 Perinić, Jadran Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije : utjecaj medija i službi za odnose s javnošću na javno mnijenje. - 269 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 228-241 i uz tekst. - Summary. UDK: 316.653:659.4(043.3) 35.078.7:659.4(043.3) 659.4:316.77(043.3) Signatura: DCD ZG-632793/10 Petani, Rozana Dimenzije roditeljskog ponašanja i stavovi adolescenata prema obiteljskom životu. - 373 lista : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 323-348. - Summary. UDK: 316.644-053.6:316.356.2](043.3) Signatura: DCD ZG-634677/10 Peternel, Lana Akulturacijski proces i etnički identitet u adolescenciji. - 193 lista : 30 cm Filozofski fakultetm 2010. - Bibliografija: listovi 164-187. - Summary. UDK: 316.732-053.6(043.3) 316.356.4-053.6(043.3) Signatura: DCD ZG-634931/10 Rajković, Marijeta Primirski Bunjevci : migracije (1918.-1939. godine), translokalizam, akulturacija, identitet. - 440 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm+ karta s prvcima selidbe([1] višestruko presavijen list) Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. [382]-412 i uz tekst. - Summary. UDK: 314.727.3(497.5)"191/193"(043.3) 39(497.5-3 Hrv. primorje)(043.3) Signatura: DCD ZG-632614/10 Tomažič, Tina Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija. - 279 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 245-257. - Summary. UDK: 316 Signatura: DCD ZG-641785/10 Turk, Ivo Srednji gradovi Hrvatske - suvremeni demografski procesi. - VIII, 272, [33] lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm

Page 15: dcd zg 2010

15

Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 266-272; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 314.18(497.5-21)"1971/2001"(043.3) Signatura: DCD ZG-635168/10 Voloder, Ivica Strategija razvoja geoweba s informacijskog, tehnološkog, kulturološkog i poslovnog stanovišta. - 214 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 196-202 i uz tekst. - Summary. UDK: 31 Signatura: DCD ZG-640643/10 32 Politika. Političke znanosti Berdica, Josip Položaj čovjeka u ideji religioznog anarhizma : doprinos anarhizma socijalnoj filozofiji. - 411 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. Bibliografija: listovi 384-408; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: [329.285:241](043.3) 821.161.1.09 Tolstoj, L. N.(043.3) Signatura: DCD ZG-636450/10 Čepo, Dario Bikameralizam kao način smanjenja demokratskog deficita Europske unije. - 282 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 269-282. UDK: 321.7:061.1EU(043.3) 061.1EU:321.7(043.3) Signatura: DCD ZG-634347/10 Jurković-Majić, Olivera Politika međunarodne trgovine i konfliktnost nacionalnih interesa - studija slučaja : halal i košer certificiranje. - 438 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 417-433 i uz tekst. UDK: 32 Signatura: DCD ZG-632041/10 Kanižaj, Igor Proizvodnja vijesti u hrvatskim dnevnicima : (novinsko izvještavanje u kampanjama za parlamentarne izbore 2003. i 2007. godine). - 393 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 364-376; bibliografske bilješke uz tekst UDK: [324:328]:070(497.5)"200"(043.3) Signatura: DCD ZG-424980/10 Kursar, Vjeran Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni : (1463.-oko 1750.). - 305 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 263-296 i uz tekst. - Summary. UDK: 323.2(497.6)(091) Signatura: DCD ZG-638883/10

Page 16: dcd zg 2010

16

Mataković, Hrvoje Nastanak modela financiranja političkih stranaka i izbora : usporedna analiza Njemačke, Nizozemske i Hrvatske. - 260 listova: ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 245-259 i uz tekst. - Summary. UDK: 329:336](043.3) Signatura: DCD ZG-632243/10 Mujadžević, Dino Politička djelatnost Vladimira Bakarića. - 409 str. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 381-398 i uz tekst. - Summary. UDK: 32-05 Bakarić, V.(043.3) Signatura: DCD ZG-628932/10 Pauković, Davor Politička tranzicija u Hrvatskoj : 1989.-1991. - 305 listova : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 271-302 i uz tekst. - Summary. UDK: 323(497.5)"197/199"(043.3) Signatura: DCD ZG-636299/10 Špehar, Hrvoje Ideja laičnosti i odnos crkve i države u suvremenoj Europi : poredbena studija Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Hrvatske. - 295 listova ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 263-295. UDK: 322(4)"20"(043.3) 261.7(4)"20"(043.3) Signatura: DCD ZG-636523/10 Vlašić, Anđelko Političko djelovanje Augusta Košutića tijekom Drugog svjetskog rata i poraća : (1941.-1964.). - 262 lista ; 30 cm Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 254-261 i uz tekst. - Summary. UDK: 32-05 Košutić, A.(043.3) 329(497.5)HSS"1941/1946"(043.3) 94(497.5)"1941/1946"(043.3) Signatura: DCD ZG-629637/10 Vrđuka, Alenko Nuklearno oružje i suvremeni terorizam. - XV, 265 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Fakultet političkih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 251-265 i uz tekst. UDK: 327.88:623.454.8(043.3) Signatura: DCD ZG-636518/10 Zlodi, Zdravka Rusini/Ukrajinci u hrvatskim zemljama : etape doseljavanja i problem imena. - 334 lista ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 311-329 i uz tekst. - Summary. UDK: 323.15(497.5=161.2)(091)(043.3) 930.85(497.5=161.2)(043.3) 81’373.234(=161.2)(043.3) Signatura: DCD ZG-631886/10

Page 17: dcd zg 2010

17

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti. Gospodarstvo. Turizam Bagić, Dragan Sustav industrijskih odnosa u Republici Hravtskoj : hrvatski sindikati između društvene integracije i tržišnog sukoba. - 328 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 302-312 i uz tekst. - Summary. UDK: 331.105.44(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-630851/10 Boranić Živoder, Snježana Upravljanje turističkom destinacijom u funkciji održivog razvoja turizma. - 279 listova : graf. prikazi ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 250-262. - Summary. UDK: 338.486(043.3) Signatura: DCD ZG-630244/10 Primorac, Jaka Promjena strukture rada u kreativnoj ekonomiji : kultura, tranzicija i kreativna klasa. - 209 listova : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 184-202; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 33 Signatura: DCD ZG-639216/10 Rašić Bakarić, Ivana Statističko-metodološka podloga za definiranje prostorno-gospodarskih cjelina Republike Hrvatske. - LXXX, 198 str. : graf. prikazi ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: str.: XI-XXIII i uz tekst. - Summary. UDK: 332.1(497.5) Signatura: DCD ZG-631954/10 Škorić, Sanela Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma. - 275 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 250-268; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 338.48:796.9 Signatura: DCD ZG-631956/10 Špoljarić, Danko Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja. - 283 lista : graf prikazi ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 267-281; bibliografske bilješke uz tekst. UDK: 330.322:336.76(043.3) Signatura: DCD ZG-47886/10 34 Pravo. Pravne znanosti Gardašević, Đorđe Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima. - 383 str.: ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 363-383 i uz tekst. UDK: 342.7(043.3) Signatura: DCD ZG-633255/10

Page 18: dcd zg 2010

18

Grbavac, Branka Notarijat na istočnojadanskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća. - III, 339 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 324-333 i uz tekst. - Summary. UDK: 347.961(497.5-3 Dalmacija)"11/13"(043.3) Signatura: DCD ZG-632042/10 Husić, Aladin Kadiluk Brod od nastanka dok raja 16. stoljeća. - 334 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 306-319 i uz tekst. - Summary. UDK: 34(497.6)"14/15"(043.3) Signatura: DCD| ZG-631553/10 Jelinić, Zvonimir Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite . - 373 str.: ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 352-373 i uz tekst. UDK: 34 Signatura: DCD ZG-637666/10 Rački Marinković, Ana Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije. - 285 listova: ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 265-279 i uz tekst. UDK: 34 Signatura: DCD ZG-634674/10 35 Javna uprava. Vojništvo Rogić Lugarić, Tereza Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova. - 291 list: ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 279-291; bibliografske bilješke uz tekst. UDK: 35.073.52:911.375(043.3) Signatura: DCD ZG-630837/10 36 Socijalna skrb. osiguranje Gotovac, Viktor Zdravstveno osiguranje - socijalni aspekti. - 494 str. : graf. prikazi ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 455-494 i uz tekst. UDK: 369.22(043.3) Signatura: DCD ZG-629007/10 Milić Babić, Marina Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva. - 246 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 192-225. - Summary. UDK: 364.28(043.3) Signatura: DCD ZG-633168/10

Page 19: dcd zg 2010

19

Obradović, Nikolina Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi. - 223 str. : graf. prikazi ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 201-211. UDK: 368.914(497.6)(043.3) Signatura: DCD ZG-631030/10 Ostojić, Josip Usporedba i integracija modela informacijskog sustava prodaje neživotnog osiguranja. - 249 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 239-246. - Summary. UDK: 368(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-635948/10 37 Odgoj, obrazovanje, nastava. Školstvo Badurina, Boris Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima. - 177 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 139-153 i uz tekst. - Summary UDK: [378(497.5):004.738.5](043.3) [37.018.43:004.087](043.3) Signatura: DCD ZG-426843/10 Božić, Jasmina Kako nastavnici Filozfskog fakulteta u Zagrebu razumiju Bolonjski proces? : teorija lokalnog diskursa o Bolonjskom procesu generirana pristupom utemeljene teorije. - 217 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 196-206; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 378.1(497.5):371.1](043.3) Signatura: DCD ZG-632817/10 Dimić, Zoran Rađanje ideje univerziteta. - 255 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 242-246; bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung. UDK: 37 Signatura: DCD ZG-636614/10 Jugović, Ivana Važnost rodnih uloga i stereotipa u objašnjenju obrazovnog postignuća i odabira studija. - 211, [56] listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 188-208. - Summary. UDK: 37 Signatura: DCD ZG-640604/10 Nenadić, Andrija Simulacijski model obrazovanja na daljinu za pomorce. - 233 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 220-229 i uz tekst. - Summary. UDK: 37 Signatura: DCD ZG-640817/10

Page 20: dcd zg 2010

20

Ristić Dedić, Zrinka Ispitivanje motivacijskih i metakognitivnih čimbenika procesa istraživačkog učenja u računalno podržanom okruženju. - 320, [23] listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 302-316; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 37.013(043.3) 37.015.3(043.3) Signatura: DCD ZG-638879/10 Slišković, Ana Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole. - 241 list: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 181-195. - Summary. UDK: 37 Signatura: DCD ZG-638877/10 Sunko, Esmeralda Pedagoško komunikacijske tehnike vođenja u odgojno obrazovnom procesu. - 402 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 234-241. - Summary. UDK: 37.01:316.77](043.3) Signatura: DCD ZG-634927/10 Vidulin, Sabina Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih. - 237 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 214-224. - Summary. UDK: 37 Signatura: DCD ZG-640727/10 Vrkić Dimić, Jasmina Utjecaj uporabe računala na praksu učenja i poučavanja. - 459 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 400-421. - Zusammenfassung. UDK: 371.3:004(043.3) 004:371.3(043.3) Signatura: DCD ZG-427796/10 39 Etnologija, etnografija, folklor Marković, Jelena Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu. - 428 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 366-417; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 392:82(043.3) 392:159.922.73(043.3) Signatura: DCD ZG-633377/10 Matošević, Andrea Rudarenje na Labinštini : etnološki pristup rudarskom pozivu u XX. stoljeću. - 252 lista : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 195-206; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 39:622(497.5-37 Labin)(043.3) 622(497.5-37 Labin):39(043.3) Signatura: DCD ZG-632511/10

Page 21: dcd zg 2010

21

Pleše, Iva Internetski forumi : etnografija elektroničke komunikacije. - 307 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 202-217; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 39 Signatura: DCD ZG Simončič, Katarina Nina Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. - 233 lista : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 222-230; bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 391(497.5 Zagreb)"18/19"(043.3) Signatura: DCD ZG-629096/10 Šešo, Luka Nadnaravna bića u kontekstu etnologijskih istraživanja tradicijskih vjerovanja u dalmatinskom zaleđu danas. - 230 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 206-217; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 398.4(497.5-3 Zagora)(043.3) Signatura: DCD ZG-632379/10 5 PRIRODNE ZNANOSTI 51 Matematika Conar, Goran Harnackova nejednakost za klasu prostorno nehomogenih Markovljevih procesa. - 96 listova : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 89-92. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-638203/10 Gogić, Ilja Potpuno ograničeni operatori i subhomogene C*-algebre. - II, 163 str.: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 157-161. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-633207/10 Ivanković, Božidar Konverzije i poboljšanja Jensenove nejednakosti za funkcije više varijabli. - 122 lista: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 116-119. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-633235/10 Jakšetić, Julije Eksponencijalna konveksnost i klasične nejednakosti. - 105 str. ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 98-101. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-633281/10

Page 22: dcd zg 2010

22

Jurasić, Ana Polinomne varijante Diofantova problema. - 126 listova ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 119-123. – Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-636030/10 Kraljević, Jadranka Rješivost nekih nelinearnih eliptičkih problema s jakom ovisnošću o gradijentu. - 93 str: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 91-93. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-637867/10 Krizmanić, Danijel Functional limit theorems for weakly dependent regularly varying time series. - 157 str.: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 143-149. - Sažetak. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-637881/10 Krulić, Kristina Generalizations and refinements of Hardy’s inequality. - 122 lista ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi [115]-119. UDK: 517.518.28(043.3) Signatura: DCD ZG-633283/10 Matić, Ivan Unitarni duali p-adskih grupa SO(5) i Mp(2). - III, 95 listova ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 85-89. - Summary. UDK: 512.547(043.3) Signatura: DCD ZG-629710/10 Najman, Filip Kompaktna reprezentacija cijelih kvadratnih brojeva i cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama. - 90 listova ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 82-87. - Summary. UDK: 511.5(043.3) 512.742(043.3) Signatura: DCD ZG-629706/10 Poljak, Nikola Transverse single spin asymmetries for the production of nautral pions in proton collision at [sqrt] s = 200 GeV. - XXI, XIII, 179, 105 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 175-179, 101-105. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-637219/10 Slijepčević-Manger, Tatjana Presjecišta funkcija propasti. - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 69-70. - Summary. UDK: 519.21-7:368(043.3) 368:519.21-7(043.3) Signatura: DCD ZG-629721/10 Šuvak, Nenad Statistical analysis of Pearson diffusions with heavy-tailed marginal distributions. - 162 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Page 23: dcd zg 2010

23

Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 152-158. - Summary. UDK: 519.2(043.3) Signatura: DCD ZG-631270/10 Valent, Anđa Klasifikacija diskretnih serija grupa GSp(2n). - 81 list: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 75-78. - Summary. UDK: 51 Signatura: DCD ZG-637874/10 53 Fizika Bešlić, Ivana Osnovno stanje klastera helija i spin-polariziranog vodika. - 139 listova : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 135-139. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-634716/10 Jurković, Slaven Dozimetrijske nesigurnosti pri verifikaciji fotonskih snopova linearnog akceleratora modularne jakosti. - 87 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 79-85. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-637126/10 Kavčič, Iva Modeliranje atmosferskih graničnih slojeva s doprinosom teoriji singularno perturbiranih problema. - IV, 103 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija. - Summary, UDK: 53 Signatura: DCD ZG-635957/10 Krstulović, Nikša Efekti dvostruke laserske ablacije. - 233 str : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: str. 200-221. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-638139/10 Muha, Boris Interakcija slobodnog krutog tijela i fluida u sustavu cijevi. - II, 93 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 86-88. - Summary. UDK: 532.51/.54:004.942(043.3) Signatura: DCD ZG-631271/10 Novak, Mario Transportna i magnetska svojstva PANI-HCI organskog vodiča. - IX, 146 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 129-136. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-634819/10

Page 24: dcd zg 2010

24

Popčević, Petar Anizotropija transportnih svojstava aproksimanata dekagonalnih kvazikristala. - 105 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 95-101; 103-105. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-637164/10 Ristić, Davor Depozicija i karakterizacija nanokristalnog silicija. - IV, 99 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 95-96. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-632671/10 Siketić, Zdravko Spektroskopija elastično izbijenih iona mjerenjem vremena proleta. - IX, 104 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 92-103. - Summary. UDK: 537.5:543.42 Signatura: DCD ZG-632553/10 Smolić, Ivica Hawking radiation, W algebras and anomalies. - XXVI, 106 str.: ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 101-105. - Sažetak. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-634710/10 Šariri, Kristina Analiza osjetljivosti momenata slike s ciljem primjene na problematiku raspoznavanja uzoraka. - 80 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 64-72. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-637237/10 Vdović, Silvije Nelinearni efekti interakcije lasera i atomskih para. - 152 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 142-146. - Summary. UDK: 53 Signatura: DCD ZG-634724/10 Zauner, Branimir Priroda nukleonskih rezonancija. - XV, 43 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 41-43. UDK: 53 Signatura: DCD | ZG-632096/10 54 Kemija Dokli, Irena Asimetrična sinteza N-zaštićenih aziridina. - IX, 131 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 121-125. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-638739/10

Page 25: dcd zg 2010

25

Juribašić, Marina Sinteza, struktura i svojstva kinolilaminofosfonata i njihovih paladijevih kompleksnih spojeva. - LXXIV, 182 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 172-182. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-635116/10 Jurkin, Tanja Interakcije u radijacijskom modificiranju poli(etilen-oksida) i njegovih nanokompozita. - VIII, 182 lista : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 148-162. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-638669/10 Kovačević, Goran Razgradnja halogeniranih aromatskih spojeva u atmosferskim uvjetima. - CXXXVIII, 106 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 99-106. - Summary. UDK: 547.52:544.412(043.3) Signatura: DCD ZG-630850/10 Kusalić, Tina Strukturna karakterizacija glikoproteina tehnikama spektrometrije masa. - XIII, 195 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 184-191. UDK: 547.963.1:543.4(043.3) Signatura: DCD ZG-630866/10 Matasović, Brunislav Dehalogenacija organskih spojeva reduktivnim radikalima. - IX, 102 lista : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 95-102 i uz tekst. - Summary. UDK: 547.322:544.4(043.3) Signatura: DCD ZG-630305/10 Matković, Marija Priprava novih peptidomimetika s adamantanskom jedinicom. - XLIX, 148 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 120-143. - Summary. UDK: 547.6.057(043.3) Signatura: DCD ZG-630950/10 Milovac, Srđan Fotokemija derivata nitrozobenzena u micelarnoj i vodenoj otopini. - LXXXVII, 186 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 180-186. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-636610/10 Njegić-Džakula, Branka Djelovanje sintetičkih kiselih polipeptida na taloženje kalcijeva karbonata. - XIII, 134 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 124-129. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-635108/10

Page 26: dcd zg 2010

26

Peran, Nena Računalno istraživanje kiselinsko-baznih svojstava α-aminokiselina u vodenim otopinama. - XVI, 271 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm + Prilozi (1 optički disk CD-R) Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 263-271. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-638886/10 Radolović, Katarina Sinteza i karakterizacija [beta]-laktamskih tiourea i imina te njihova primjena u stereoselektivnim aza-aldolnim reakcijama. - XXIX, 219 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 213-219. - Summary. UDK: 547.466.1.057(043.3) Signatura: DCD ZG-630301/10 Stilinović, Vladimir Utjecaj međudjelovanja molekulskih dipolnih momenata na kristalne strukture triacilmetana. - VIII, 131 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 119-125. - Summary. UDK: 547.31:548.7(043.3) Signatura: DCD ZG-630946/10 Vuk, Dragana Sinteza i fotokemija stiril-derivata tiofena. - 122 str, [46] str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 119-122. - Summary. UDK: 547.367.3.057(043.3) Signatura: DCD ZG-424344/10 Wittine, Karlo Novi spojevi iz reda 1,2,4-triazolnih i pirimidinskih derivata L-askorbinske kiseline : sinteza, antivirusna i citostatska ispitivanja. - XIII, 112 str. : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 102-112. - Summary. UDK: 54 Signatura: DCD ZG-635097/10 55 Geologija. Klimatologija, meteorologija Bahtijarević, Aida Geografski informacijski sustav u usporednoj geomorfološkoj analizi krškog i fluvijalnog reljefa Floride. - III, 213, [201] list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 191-203 i uz tekst. - Summary. UDK: 551.4(759)(043.3) Signatura: DCD ZG-635241/10 Bura-Nakić, Elvira Naslov Specijacija sumpora u anoksičnim uvjetima u moru. - 158 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 128-141. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-631052/10

Page 27: dcd zg 2010

27

Jakovljević, Tamara Assessing the fluxes of ions from the atmosphere to the lowland forest ecosystem of Croatia following the UN-ECE ICP forests methodologies. - 106 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 100-105. - Summary. UDK: 551.51:004.942(23.071)(043.2) Signatura: DCD ZG-427830/10 Kurevija, Tomislav Energetsko vrednovanje plitkih geotermalnih potencijala Republike Hrvatske. - 183 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 168-172. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-634887/10 Mikac, Barbara Trogodišnja dinamika i struktura faune mnogočetinaša (Polychaeta) pomičnih dna sjevernog Jadrana. - XLVI, 134 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 116-134. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-635136/10 Parlov, Jelena Identifikacija parametara za modeliranje toka podzemne vode glavnih izvora u porječju Mirne. - 116 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm + geološke karte (4 lista, uklj. [1] višestruko presavijen list) Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 102-111. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-629700/10 Stiperski, Ivana Valna rezonancija i prizemno strujanje u zavjetrini kompleksne orografije. - 106 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 79-87; 97-99. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-637172/10 Ujević, Magdalena Biogeokemijski ciklus arsena u podzemnim vodama. - 105 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 94-105. - Summary. UDK: 556.314(043.3) Signatura: DCD ZG-631666/10 Vidović, Jelena Analiza utjecaja prirodnih promjena i antropogenog djelovanja na zajednice foraminifera u sedimentima istočne obale Jadranskog mora. - VII, 218 listova, uklj. [2] višestruko presavijena lista : ilustr. (djelomično u bojama), graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 151-161. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-634767/10 Žigovečki Gobac, Željka Kristalokemijska svojstva romboedrijskih karbonata iz rudnika Stari trg, Trepča, Kosovo. - VII, 232 lista : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm

Page 28: dcd zg 2010

28

Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 222-230. - Summary. UDK: 55 Signatura: DCD ZG-634760/10 57 Biologija. Mikrobiologija. Antropologija. Genetika Balen, Daniela Spolne razlike u ekspresiji prijenosnika glukoze SGLT1 i SCLT2 u bubrezima štakora i čovjeka. - X, 103 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 91-102. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-629066/10 Bosak, Anita Inhibicija kolinesteraza derivatima katekola i rezorcinola. - XVI, 80 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 71-79. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-638862/10 Bučević Popović, Viljemka Neribosomske peptid-sintetaze : utjecaj očuvanih regija adenilacijske domene na strukturna i funkcionalna obilježja tirodicin-sintetaze 1. - VIII, 113 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 93-106. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-638742/10 Cerić, Helena Priprava i transformacije novih beta-laktamskih derivata iz reda penicilina i monobaktama. - VII, 154 str. : graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 145-150. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-635591/10 Čvek, Domagoj Biosinteza i biorazgradnja F-2 toksina i okratoksina A u tijeku rasta plijesni Fusarium graminearum ZMPBF 1244 i Aspergillus achraceus NRRL 3174 u mješovitoj kulturi. - 131 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 114-130. – Summary. UDK: 579.67.083(043.3) Signatura: DCD ZG-633342/10 Janev Holcer, Nataša Utjecaj prehrane ribom na opterećenje živom u žena generativne dobi. - X, 127, [41] list : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 115-127. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-628971/10

Page 29: dcd zg 2010

29

Katušić, Ana Primjena 5-azacitidina tijekom gestacije štakora inducira apoptozu u fetalnom testisu. - 159 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 134-151. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-628969/10 Konjevoda, Paško Učinak komercijalnog pripravka iz biljke Morinda citrifolia (noni sok) na hepatotoksičnost paracetamola u eksperimentalnim uvjetima. - XVI, 99 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 82-97. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-629068/10 Marinković, Natalija Utjecaj ksenobiotika iz okoliša i pojavnosti pojedinih polimorfizama za citokrom P4501A1 i glutation s-transferaze na rizik za razvoj ateroskleroze. - V, 94 lista : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 79-93. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-628985/10 Matanović Škugor, Maja Priprava i biološka aktivnost novih 14- i 15-članih makrolida s ⍵-kinolonskom jedinicom na kladinozi. - XLIII, 134 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 125-134. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-638660/10 Milić, Dalibor Structural basis for the enzymatic activity of tyrosine phenol-lyase. - XXXV, 125 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 115-125. - Sažetak. UDK: 577.15:548.7(043.3) 544.4:577.15(043.3) Signatura: DCD ZG-630965/10 Mišić, Tea Supramolekularna organizacija biopolimera morskig gela proučavana mikroskopijom atomskih sila. - XVIII, 112 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 102-112. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-636609/10 Močibob, Marko Nekatalitičke proteinske domene eukariotskih serial-tRNA-sintetaza. - XV, 111 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 95-106. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-424840/10

Page 30: dcd zg 2010

30

Nadramija, Damir Modeliranje farmakoloških svojstava molekula s pomoću ansambla linearnih i nelinearnih multivarijatnih regresijskih modela. - LXXXV, 126 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 123-126. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-638345/10 Petrinec, Branko Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana. - VII, 105 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 96-101. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-632893/10 Stuparević, Igor Identifikacija i uloga proteina stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae izoliranih alkalnom ekstrakcijom. - XI, 97 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: Bibliografija: listovi 81-97. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-635092/10 Šijaković-Vujičić, Nataša Sinteza, gelirajuća svojstva i primjena kiralnih bisoksalamidnih gelatora u sintezi hibridnih i funkcionalnih nanomaterijala. - XVI, 210 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 195-209. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-638659/10 Špoljarić, Jasminka Metalopeptidate porodice M49 : heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija ljudskog ortolognog enzima. - XV, 146 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 133-146. Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-630272/10 Štrukil, Vjekoslav Priprava, struktura i reaktivnost novih derivata trigvanida. - LVIII, 229 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 220-229. - Summary. UDK: 57 Signatura: DCD ZG-636536/10 59 Zoologija Škrtić, Darinka Anatomske varijacije i patoanatomske promjene na kostima dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu 1821) iz Jadranskog mora. - 98 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 79-82; 93-98. - Summary. UDK: 599.537-147(262.3) 599.537-12(262.3) Signatura: DCD ZG-634185/10

Page 31: dcd zg 2010

31

6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA 61 Medicina. Medicinske znanosti. Farmacija. Stomatologija Altabas, Karmela Usporedba farmakokinetike i podnošljivosti anagrelida u zdravih ispitanika i ispitanika s težim oštećenjem bubrega. - 104 lista : graf. prikazi ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 84-101. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638344/10 Aukst-Margetić, Branka Temperament, karakter i religioznost oboljelih od shizofrenije i njihovih srodnika. - 155 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 129-145. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631257/10 Babić, Zdravko Analiza Hrvatske mreže primarne perkutane koronarne intervencije s obzirom na ishod liječenja bolesnika s akutnim infarktom miokarda. - 162 lista : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 128-156. - Summary. UFDK: 61 Signatura: DCD ZG-633012/10 Baričević, Marinka Citotoksični i genotoksični utjecaj metalnih iona na sluznicu usne šupljine. - 103 lista : graf. prikazi ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 92-101. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-635273/10 Benjak, Tomislav Kvaliteta života i zdravlje roditelja djece s pervazivnim razvojnim poremećajima. - 122 lista : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 101-120. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633471/10 Bljajić, Danko Utjecaj gestacijskog dijabetesa i pretilosti majke na inzulinsku rezistenciju i razine adipokina u krvi majke i umbilikalnoj krvi. - 203 lista : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 182-203. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631241/10 Bokarica, Pero Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog broja progresivno pokretnih spermija u procjeni uspješnosti varikocelektomije. - 102 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 88-100. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631470/10

Page 32: dcd zg 2010

32

Božić, Darko Utjecaj rekombinantnog humanog koštanog morfogenetskog proteina -7 na ekspresiju gena u cementoblastima. - V, 121 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 95-119. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-639076/10 Brajković, Lovorka Pokazatelji zadovoljstva životom u trećoj životnoj dobi. - 104 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 98-103. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629762/10 Brborović, Ognjen Povezanost formalne edukacije i pritiska okoline sa subjektivnim osjećajem duševnog i tjelesnog zdravlja. - 133 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 72-85. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631252/10 Brčić Karačonji, Irena Nikotin i kotinin kod djece izložene pasivnom pušenju i poremećaji funkcije pluća. - 126 str. : graf. prikazi ; 30 cm Faramaceutsko-biokemijski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 113-126. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629615/10 Bubalo, Vatroslav Utjecaj radioterapije na strukturne promjene akrilatnih smola resekcijskih proteza. - 112 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 97-109. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638103/10 Cvitković, Daniela Anksioznost i obiteljska klima kod djece s teškoćama učenja. - 159 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 2010. Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 130-148. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638602/10 Ćavar, Ivan Uloga prostanoida u mehanizmima akutnog toksičnog oštećenja jetre. - 89 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 76-86. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-634263/10 Ćurić, Josip Niskodozni protokol CT urografije u obradi bolesnika s makrohematurijom. - 97 listova : ilustr. (djelomice u bojama), Graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 87-96. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633596/10

Page 33: dcd zg 2010

33

Dilber, Daniel. Distribucija prirođenih srčanih grešaka u Hrvatskoj, analiza rizičnih čimbenika i ishoda liječenja. - 107 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 87-105. - Summary. UDK: 616.12-036.22(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-632928/10 Drviš, Petar Analiza parametara vestibulokohlearne disfunkcije. - IV, 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 85-98. – Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638343/10 Džepina, Davor Kliničko-patološke osobitosti papilarnog mikrokarcinoma štitnjače. - 81 list : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 68-80. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631128/10 Đaković-Rode, Oktavija Apoptoza posredovanja Fas-om u bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije tipa 1, herpesvirusom tipa 8 i virusom herpes simplex tipa 2. - 186 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 165-182. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-630044/10 Fajdetić, Andrea Sinteza i antibakterijska aktivnost 4’’-O-kinolilacil derivata makrolida. - XIVIII, 152 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 139-152. - Summary. UDK: 615.33.015(043.3) Signatura: DCD ZG-631038/10 Gabrić Pandurić, Dragana Fizikalna i ultrastrukturna usporedba utjecaja lasera i kirurškog svrdla na koštano tkivo. - 169 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 147-166. -Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638592/10 Golubić, Rajna Domene kvalitete života kao prediktori radne sposobnosti bolničkih zdravstvenih djelatnika. - 128 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 99-104. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633603/10 Grgić, Ozren Metode probira u dijagnostici prijevremenog poroda. - 86 listova : ilustr. ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 58-76. - Summary. UDK: 618.39-084(043.3) Signatura: DCD ZG-629913/10

Page 34: dcd zg 2010

34

Grubić, Marina Utjecaj ranog izlaganja androgenima na ponašanje povezano sa spolom u bolesnika s kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom. - 87 listova : graf. prikazi ; 30 cm. Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 78-86. - Summary. UDKJ: 61 Signatura: DCD ZG-630013/10 Habek, Mario Primjena genomske analize u istraživanju biomarkera razvoja multiple skleroze u bolesnika s optičkim neuritisom. - 132 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 104-130. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-634317/10 Herceg, Miroslav Uloga vrste antipsihotika i drugih čimbenika na rehospitalizaciju bolesnika nakon prve epizode shizofrenije. - 149 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 113-147. - Summary. UDK: 616.895.8-085:614.2(043.3) Signatura: DCD ZG-629815/10 Hercigonja-Szekeres, Mira Vrijednost tekstualnih podataka u opservacijskim epidemiološkim istraživanjima. - V, 99 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 91-98. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631472/10 Hojsak, Iva Lactobacillus GG u prevenciji gastrointestinalnih infekcija u hospitalizirane djece i djece u kolektivu. - 176 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 132-157. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633606/10 Ivandić, Jadranka Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama. - 236 listova : graf. prikazi ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 209-218. - Summary. UDK: 613.83-055.5/.7(043.3) 351.761.3(043.3) Signatura: DCD ZG-632006/10 Jakovljević, Gordana Odnos tumorske neoangiogeneze i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta, te njihov značaj u bolesnika s neuroblastomom. - VI, 136 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 120-134. - Summary. UDK: 616.8-006-091.8 Signatura: DCD ZG-631548/10 Jelinčić, Željko Terapijski efekt BPC 157 na ishemijsku leziju slezene štakora s reperfuzijskim efektom. - 110 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm

Page 35: dcd zg 2010

35

Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 85-109. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629780/10 Jovanović, Nikolina Suicidalno razmišljanje i ponašanje u bolesnika sa shizofrenijom : povezanost s varijantama gena za serotonnski i dopaminski transporter. - 150 listova : graf. prikazi ; .30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 124-137. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633470/10 Kalac, Matko Uloga epigenetski usmjerene terapije u liječenju difuznog B-velikostaničnog limfoma. - 88 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 82-87. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631456/10 Kalauz, Sonja Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma. - 339 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 321-333 i uz tekst. - Summary. UDK: 614.253.5(043.3) Signatura: DCD ZG-637010/10 Kevo, Mario Djelatnost Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj : (1941.-1945.). - 340 listova: ; 30 cm Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 327-335 i uz tekst. - Summary. UDK: 614.88:061.23](497.5)(091)(043.3) Signatura: DCD ZG-631031/10 Kolenc, Danijela Imunohistokemijska koekspresija 4-hidroksinonenala i prominina-1 u glijalnim tumorima mozga. - 143 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 132-142. - Summary. UDK: 616.831-006-074 Signatura: DCD ZG-632958/10 Kraljević, Zdenko Karcinom vrata maternice : korelacija kliničkog pregleda i magnetske rezonancije na temelju FIGO klasifikacije. - 130 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 110-129. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-638129/10 Leović, Dinko Ekspresija i značaj Hedgehog signalnog puta u karcinomima usne šupljine i orofarinksa. - 140 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 119-137. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-639536/10 Lepur, Dragan Procjena vrijednosti određivanja CO2 reaktivnosti moždanih arterija transkranijskim Dopplerom u infekcijama središnjeg živčanog sustava. - 74 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm

Page 36: dcd zg 2010

36

Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 64-73. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629794/10 Leušić-Barbarić, Jelka Osteoporoza i parodontno kirurška terapija kod žena u menopauzi. - 145 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 114-132. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-639293/10 Ljubić Računica, Nives Uloga adhezijskih molekula i izvanstanične potke u mijelodisplastičnom sindromu. - 107 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 91-106. - Summary. UDK: 616.419-092 Signatura: DCD ZG-633002/10 Manola, Šime Utjecaj atrioventrikulskog intervala na interventrikulsku disinkroniju i udarni volumen u bolesnika s totalnim AV blokom i implantiranim DDD elektrostimulatorom srca. - 172 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 141-161. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631310/10 Marinković, Marina Priprava, transformacije i polimorfizam N-sulfonil-tetrahidro-[1,3]-dioksepino[5,6-b]azirinskih antihiperglikemika i njihovih strukturnih analoga. - XI, 209 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 194-200. UDK: 615.252.07(043.3) Signatura: DCD ZG-630251/10 Marušić, Zlatko Miofibroblastična i upalna reakcija strome u neinvazivnom (Ta) i invazivnom (T1) papilarnom urotelnom karcinomu mokraćnog mjehura. - 99 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 80-98. - Summary. UDK: 616.62-006.6-07(043.3) Signatura: DCD ZG-633469/10 Miškić, Blaženka Ovisnost ultrazvučnih parametara petne kosti u dječjoj dobi o genskim polimorfizmima. - 105 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 81-95. - Summary. UDK: 611.71:575 611.718-053.2 Signatura: DCD ZG-632981/10 Mrak, Goran Učinak ultrazvuka visoke energije na tkivo intervertebralnog diska. - 124 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 111-122. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633663/10

Page 37: dcd zg 2010

37

Ožvačić Adžić, Zlata Istraživanje kvalitete skrbi za bolesnika u obiteljskoj medici u Hrvatskoj korištenjem Indeksa kvalitete konzultacije. - 156 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 131-146. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633584/10 Padovan, Jasna Farmakokinetički profil odabranih derivata 6-O-alkil-8a-aza-8a-homoeritromicinaA kod štakora. - XIV, 112 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm. Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 99-106. - Summary. UDK: 615.33.015(043.3) Signatura: DCD ZG-631084/10 Pastorčić Grgić, Marija Prognostička vrijednost određivanja nm23, MAGE-3 i NY-ESO-1 u planocelulearnim karcinomima glave i vrata. - 115 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 107-114. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629787/10 Paštar, Zrinjka Dominantni dermatoskopski tip nevusa u različitim tipovima kože po Fitzpatrickovoj klasifikaciji u hrvatskoj populaciji. - XII, 102 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 89-100. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633600/10 Pelivan, Ivica Istraživanje utjecaja položaja glave na kinematska svojstva donje čeljusti metodom akcelerometrije. - 109 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 96-107. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-639491/10 Petek Tarnik, Iva Utjecaj polimorfizma ApoE i vaskularnih čimbenika rizika na nastanak Alzheimerove bolesti. - IX, 134 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 118-129. - Summary. UDK: 616.831-092 616.831-07 Signatura: DCD ZG-630303/10 Petričević, Branka Utjecaj agonista Toll-like receptora 7/8 (CL097) na ekspresiju signalnih molekula IRAK-M i Bcl-3, važnih za imunosupresiju induciranu protrahiranom sepsom i malignim tumorom. - 101 list : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 72-98. - Summary. UDK: 616-006-092(043.3) Signatura: DCD ZG-633483/10 Podoreški, Dijana Usporedna analiza malignih tumora čeljusti višeslojnom kompjutoriziranom tomografijom (MSCT) i magnetskom rezonancijom (MR). - 144 lista : ilustr. ; 30 cm

Page 38: dcd zg 2010

38

Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 136-143. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-634261/10 Prutki, Maja Mineralna gustoća kosti u bolesnika sa seronegativnim spondiloarropatijama. - 181 list : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi126-179. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631141/10 Raguž, Miroslav Prognostičko značenje odabranih upalnih biljega u različitim oblicima akutnog koronarnog sindroma. - 171 list : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 144-168. - Summary. UDK: 616.12-092 Signatura: DCD ZG-629643/10 Rajh, Arian Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova. - 303 lista : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 280-297 i uz tekst. - Summary. UDK: 615 Signatura: DCD ZG-632303/10 Rakić, Vini Utjecaj treninga asertivnosti na socijalnu kompetenciju i samopoimanje učenika s teškoćama. - 214 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 192-205. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-639068/10 Ribarić, Goran Analiza utjecaja ekonomskih metoda u zdravstvu na kvalitetu zdravstvene usluge. - V, 178 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 156-176.- Summary. UDK: 616.147.17-007.64(043.3) Signatura: DCD ZG-635014/10 Rudman, Franjo, ml. Odnos debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaza u sentinel limfnom čvoru. - V, 112 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 98-111. - Summary. UDK: 616.5-006.8-091.8 Signatura: DCD ZG-633028/10 Sardelić, Sanda Metalo-ß-laktamaze u kliničkih sojeva Pseudomonas aeruginosa otpornih na karbapenemske antibiotike. - 207 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 166-204. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633656/10

Page 39: dcd zg 2010

39

Senečić-Čala, Irena Koštani status u djece oboljele od kronične upalne bolesti crijeva. - IV, 165 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 146-163. - Summary. UDK: 616.34-002-06:616.71(043.3) Signatura: DCD ZG-633473/10 Sever, Marko Učinak pentadekapeptida BPC 157 na inducirani sindrom kratkog crijeva. - 85 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 35-46. - Summary. UDK: 616.341-089(043.3) Signatura: DCD ZG-632948/10 Skočić, Milena Povezanost simptoma anksioznosti, depresije i načina suočavanja sa stresom s regulacijom glikemije u adolescenata sa šećernom bolesti tipa I. - 111 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 95-106. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631334/10 Skorić, Boško Osobitosti otpornosti na antitrombocitne lijekove u bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom liječenih standardnim dozama acetilsalicilne kiseline i klopidogrela. - 107 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 81-102, 104-107. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-634272/10 Sovilj, Siniša Određivanje parametara elektrokardiograma značajnih za predviđanje postoperacijske fibrilacije atrija . - VI, 103 lista : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 98-103. - Summary. UDK: 616.12-073.7(043.3) Signatura: DCD ZG-635746/10 Stipančić, Gordana Incidencija, klinička prezentacija i regionalne razlike u tipu 1 šećerne bolesti u djece u dobi od 0 do 14 godina u Hrvatskoj. - 113 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 98-112.- Summary. UDK: 616.379-008.64-053.2(043.3) Signatura: DCD ZG-629788/10 Stipić, Jagoda Utjecaj čimbenika rasta FGF i NGF na razvitak ranih postimplantacijskih stadija zametka sisavaca in vitro. - 121 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 96-121. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629740/10 Strujić, Mihovil Analiza pogreške u digitalizaciji i obradi kefalograma. - 150 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm

Page 40: dcd zg 2010

40

Stomatološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 138-148. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-637306/10 Sviben, Mario Ososbitosti infekcije parazitom Trichonomanas vaginalis u muškaraca sa simptomima uretritisa. - 129 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 117-125. - Summary. UDK: 616.643-002-07 Signatura: DCD ZG-631547/10 Štimac, Goran Detekcija karcinoma prostate u ponovljenoj biopsiji na osnovi pojavnosti proliferativne upalne atrofije u inicijalnoj biopsiji prostate. - 122 lista : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 107-121. - Summary. UDK: 616.65-006-076(043.3) Signatura: DCD ZG-632930/10 Trtica-Majnarić, Ljiljana Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od pedeset godina. - 112 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 104-112. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631170/10 Vidović, Anđelko Međudjelovanje endokrinog sustava i imunosustava u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem : longitudinalno istraživanje. - 101 list : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 82-100. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-629802/10 Vlašić, Željka Kondenzat izdaha kao komplementarna metoda u dijagnostičkoj procjeni djece s astmom i djece s gastroezofagealnom rfluksnom bolešću. - 105 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 87-104. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-634282/10 Vogrin, Matjaž Utjecaj faktora rasta aktiviranih trombocita na uraštanje presatka, kod rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba. - 107 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 85-105. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-631133/10 Vrabec-Branica, Božica Primjena lužnate lize u izolaciji DNA kao novi pristup analizi genskih biljega bronhalne sluznice iz rutinskih citološki uzoraka dobivenih tijekom bronhoskopije. - 84 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 67-83. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633655/10

Page 41: dcd zg 2010

41

Vučina, Tea Provjera nekih postavki teorije višerazinskog socijalnog učenja u području predikcije ovisničkog ponašanja. - 209 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 176-181. - Summary. UDK: 613.81/.84-053.6(497.6 Mostar)(043.3) Signatura: DCD ZG-426705/10 Vuger-Kovačić, Daria Stilovi suočavanja i kvalitete života kod oboljelih od multiple skleroze. - 103 lista : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 88-97. - Summary. UDK: 616.832-004(043.3) Signatura: DCD ZG-629793/10 Vuković, Marinko Migracije, održavanje i transformacija identiteta u ruralnim zajednicama slavonske Posavine. - 246 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 225-235; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 314.7(497.5-3 Slavonska Posavina-22)(043.3) Signatura: DCD ZG-631895/10 Vuksan-Ćusa, Bjanka Bipolarni poremećaj raspoloženja, metabolički sindrom i alostatsko opterećenje-multidimenzionalna analiza. - 128 listova : graf. prikazi ; 30 cm Medicinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 113-124. - Summary. UDK: 61 Signatura: DCD ZG-633660/10 619 Veterinarska medicina Breka, Stella Promjene u sinovijskoj tekućini laktalnog zgloba u pasa s utvrđenom displazijom. - XI, 151 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 122-148. - Summary. . UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634205/10 Gredelj Šimec, Njetočka Primjena limbalnog alopresatka u procesu cijeljenja ozljeda rožnice u pasa. - 118 listova : ilustr. ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 101-109. - Summary. UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634608/10 Herak-Perković, Vlasta Učinci gizerozina i histamina na patomorfološke promjene i prisutnost enzima sintaza dušik(II) oksida u tovnih pilića. - 149 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 132-148. – Summary. UDK: 619:636.5.087>(043.3) 636.4.087:619(043.3) Signatura: DCD ZG-226/02

Page 42: dcd zg 2010

42

Lipar, Marija Određivanje koncentracije lidokaina u serumu nakon epiduralne primjene lidokaina, lidokaina i adrenalina, te lidokaina i medetomidina u svinja. - 103 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm. Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 71-81. - Summary. UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634098/10 Mačešić, Nino Učinkovitost pojedinih metoda zasušivanja krava. - 111 listova : graf. prikazi ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 96-110. - Summary. UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634201/10 Tlak Gajger, Ivana Uspostavljanje sustava transpozon mutageneze za bakteriju Paenibacillus larve. - 130, [21] list : ilustr, (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 97-124. - Summary. UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634105/10 Vragović, Natalija Procjena rizika od unosa hranom ostataka farmakološki djelatnih tvari iz veterinarskih lijekova . - 232 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 176-216. - Summary. UDK: 619 Signatura: DCD ZG-634656/10 62 Tehničke znanosti. Energetika. Strojarstvo. Elektrotehnika. Tehnika vozila. Građevinska tehnika. Rudarstvo Broznić, Dalibor Sorpcija-desorpcija imidakloprida i 6-kloronikotinske kiseline na tlima priobalja Republike Hrvatske. - XI, 183 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 169-183. - Summary. UDK: 628.516(497.5)(210.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-424361/10 Čelić, Kristina Numerički proračun utjecaja statorskog prigušnog namota na karakteristike turbogeneratora. - 150 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 143-145. - Summary. UDK: 621.313.322:004.942(043.3) Signatura: DCD ZG-629255/10 Elez, Ante Sustav za otkrivanje međuzavojnih kratkih spojeva namota sinkronih strojeva. - 245 str. : ilustr, u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: str. 236-237. - Summary. UDK: 621.313.32(043.3) Signatura: DCD ZG-636116/10

Page 43: dcd zg 2010

43

Gabrijel, Ivan Primjena elastičnih valova za analizu vezanja i očvrščivanja cementnih kompozita. - Građevinski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija. - Summary. UDK: 62 Signatura: DCD ZG-640684/10 Gavranić, Ivica Procjena rizika primjene elektromotornih pogona u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. - XXXIV, 149 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 139-149. - Summary. UDK: 621.313.333:519.21(043.3) Signatura: DCD ZG-629118/10 Kalafatić, Ivan Optimizacija nosive konstrukcije provješenih mostova s prednapetom kolničkom pločom. - II, 202 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Građevinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 182-184. UDK: 62 Signatura: DCD ZG-635072/10 Maduna Valkaj, Karolina Priprava i karakterizacija heterogenih katalizatora za obradu otpadnih voda. - IX, 249 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 179-196. - Summary. UDK: 628.16.094.3(043.3) Signatura: DCD ZG-631821/10 Mandić, Milivoj Metoda za optimiranje potrošnje energije električnih vlakova. - 121 list : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 96-100. - Summary. UDK: 621.33.072.2(043.3) Signatura: DCD ZG-636110/10 Sokolić, Igor Opis ponašanja pijeska poopćenim Iwanovim sustavom. - XIV, 314 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Građevinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 212-218. - Summary. UDK: 624 Signatura: DCD ZG-640550/10 Šoljić Jerbić, Ivana Optimizacija procesa dobivanja aditiva mazivih ulja na temelju kopolimera funkcionalnih metakrilata. - 144 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 138-143. - Summary. UDK: 665.7.035.6(043.3) 621.892(043.3) Signatura: DCD ZG-634010/10 Tomić, Mladen Adaptive wavelet transform with application in signal denoising. - 149 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 140-143. - Sažetak. UDK: 621.391:519.25(043.3) 621.391:004.421(043.3) Signatura: DCD ZG-629274/10

Page 44: dcd zg 2010

44

Vasić, Darko Measurement of rock resistivity using inductive method in a cased well. - IX, 162 lista : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 147-158. - Sažetak. UDK: 62 Signatura: DCD ZG-635692/10 Vujnović, Tatjana Hidrološke značajke parka prirode" Žumberak-samoborsko gorje". - 168 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 140-158. - Summary. UDK: 62 Signatura: DCD ZG-634918/10 Vukomanović, Mladen Model upravljanja izvršenjem u projektno orijentiranom građevinskom poslovnom sustavu. - 205, [90] listova, uklj. [6] višestruko presavijenih listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Građevinski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi [206-214]. UDK: 624:658.56](043.3) Signatura: DCD ZG-632655/10 Vulin, Domagoj Modeliranje termodinamičkih i petrofizičkih parametara za geološko skladištenje ugljičnog dioksida. - VIII, 155 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 126-134. - Summary. UDK: 62 Signatura: DCD ZG-631899/10 Zanoški Hren, Marijana Biološka razgradnja otpadne vode iz procesa proizvodnje šećera. - 94 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 87-94. - Summary. UDK: 628.356(043.3) Signatura: DCD ZG-632229/10 Županović, Dino Optimizacija propusne moći semaforiziranih raskrižja. - III, 167 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet prometnih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 142-144. - Summary. UDK: 625.739 656.1.054 Signatura: DCD ZG-637323/10 63 Šumarstvo. Agronomija Alagić, Damir Čimbenici fermentacije u nadjevu trajnih kobasica od konjskog mesa. - 77 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 65-74. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-634095/10

Page 45: dcd zg 2010

45

Bertović, Lidija Fitoakumulacija metala iz tla onečišćenog ugljikovodicima u kontroliranim uvjetima. - 105 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 94-105. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-639557/10 Bursać, Danijela Utjecaj sorte, uzgoja i prerade na stabilnost polifenolnih spojeva i antioksidacijski kapacitet jagode. - 198 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 175-198. - Summary. UDK: 634.75(043.3) Signatura: DCD ZG-632018/10 Drvodelić, Damir Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih vrsta roda Sorbus L. - 568 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: str. 549-568. - Summary. - UDK: 634.18:635.076 631.53.02:634.18 635.03:634.18 Signatura: DCD ZG-638349/10 Đukić, Igor Utjecaj antivibracijskih rukavica na smanjenje vibracija koje se prenose na ruke operatera motornih pila lančanica. - 114 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 99-106 i uz tekst. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-638119/10 Horvat, Mirjana Utjecaj kalijeva i natrijeva laktata na održivost svježe mariniranog mesa. - 97 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 90-94. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-630834/10 Horvat, Tea Utjecaj folijarnih gnojiva na intenzitet fotosinteze, prinos i kvalitetu gomolja krumpira (Solanum tuberosum L.). - 126 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 108-126. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-639589/10 Jurendić, Tomislav Numerički model procesa sušenja dječje hrane u sušari s valjcima. - 152 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 141-150. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-632665/10 Krivohlavek, Adela Određivanje sulfonamida i kloramfenikola u medu vezanim sustavom tekućinske kromatografije i spektrometrije masa. - VII, 125 listova : graf. prikaz (djelomice u bojama) ; 30 cm

Page 46: dcd zg 2010

46

Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 116-119. - Summary. UDK: 638.162:543(043.3) Signatura: DCD ZG-630322/10 Marenčić, Dejan Utjecaj sezone i vremena transporta na kakvoću mesa muške i ženske simentalske junadi. - 85 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 69-80. - Summary. UDK: 636.2.053:656.1(043.3) 637.5’62(043.3) Signatura: DCD ZG-633885/10 Mikac, Stjepan Struktura i regeneracijska dinamika bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. - 159 listova, uklj. [1] višestruko presavijeni list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 149-159. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-632165/10 Mikulec, Nataša Promjene sadržaja topljivih peptida i aminokiselina tijekom zrenja Krčkog sira. - VI, 191 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 135-149. UDK: 637.33(043.3) Signatura: DCD ZG-633864/10 Mikuš, Ornella Ocjenjivanje ruralne konkurentnosti kao podloga kreiranja politike ruralnog razvoja. - VIII, 166 listova : graf. prikazi ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 148-154 i uz tekst. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-426837/10 Mustać, Bosiljka Srdela golema, Sardinella aurita, Valenciennes, 1847.-dinamika, ribarstveno biologijske značajke, te iskorištavanje populacije. - 171 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 151-165. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-636454/10 Nemčić-Jurec, Jasna Procjena utjecaja poljoprivrede na onečišćenje podzemne vode nitratima na području Koprivničko-križevačke županije. - 112 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Prilog: Fotografije bunara prilozi 2. i 3. - 1 optički disk (CD-R) u bojama. - Bibliografija: listovi 97-103. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-639581/10 Rosavec, Roman Odnos čimbenika klime i zapaljivosti nekih mediteranskih vrsta kod šumskih požara. - 175 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 162-175 . - Summary. UDK: 630*43(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-632050/10

Page 47: dcd zg 2010

47

Sruk, Velimir Nalaz i epizootiološko značenje mikrobakterija u divljači u Republici Hrvatskoj. - 165 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 137-159. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-634559/10 Stankić, Igor Višekriterijsko planiranje izvoženja drva forvarderima iz nizinskih šuma Hrvatske. - VI, 123 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 118-122. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-632048/10 Sučić, Renata Utjecaj smrzavanja i odmrzavanja na zdravstvenu ispravnost i kakvoću piletine. - 76 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 57-65. - Summary. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-634096/10 Šapina Željka Utjecaj stupnja kiselosti na organoleptička svojstva i održivost jogurta tijekom pohrane. - 104 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Veterinarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 76-89. - Summary. UDK: 637.146.34.05 Signatura: DCD ZG-634615/10 Tomljanović, Tea Morfološke i genetske analize šaranskih populacija (Cyprinus caprio L.) u Republici Hrvatskoj. - 153 lista : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm Agronomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 147-153. - Summary. UDK: 639.31:597.554 597.554:636.082 Signatura: DCD ZG-639584/10 Zebec, Marko Morfologija i varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) u Hrvatskoj. - 142 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 122-138. - Summary. UDK: 630*53:674.031 674.031.635.1 577.21:582.635.1 Signatura: DCD ZG-632890/10 Župčić, Ivica Čimbenici koji utječu na spajanje tokarenih bukovih elemenata tehnikom zavarivanja. - XV, 237 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Šumarski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 217-225 i uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung. UDK: 63 Signatura: DCD ZG-637769/10

Page 48: dcd zg 2010

48

64 Hotelijerstvo Dragičević, Marija Utjecaj implementacije sustava kvalitete na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj. - 278 listova : graf. prikazi ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 246-255 i uz tekst. - Summary. UDK: 640.4:658.56](043.3) Signatura: DCD ZG-631952/10 65 Poslovanje, menadžment, marketing. Promet, poštanski promet. Telekomunikacije Abramović, Borna Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom. - IX, 209 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet prometnih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 168-173. - Summary. UDK: 656 Signatura: DCD ZG-637360/10 Jakupović, Alen Model odnosa poslovne djelatnosti, poslovne organizacije i poslovne aplikativne programske podrške. - XIII, 254 lista : graf. prikazi ; 30 cm + CD-ROM Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: 247-251 i uz tekst. - Summary. UDK: 65 Signatura: DCD ZG-638265/10 Kosor, Denis Matematički model za optimiranje radarskog vođenja zrakoplova u zračnom prostoru terminala. - 144 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet prometnih znanosti, 2010. - Bibliografija: list 137. UDK: 656 Signatura: DCD ZG-637311/10 Koren, Tajana Razvoj steganografije u tipografiji sa stohastičkom raspodjelom infracrvenih boja. - 162 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Grafički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 146-149. - Summary. UDK: 655:004.738.5](043.3) Signatura: DCD ZG-632231/10 Krupka, Zoran Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu. - LIV, 237 listova : graf. prikazi ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi X-XLIV. - Summary. UDK: 659.126(043.3) Signatura: DCD ZG-630381/10 Letica, Bartol Komparativna analiza korporativne društvene odgovornosti u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. - XI, 334 lista : graf. prikazi ; 30 cm Pravni fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 306-332. UDK: 65.012.4:17](043.3) Signatura: DCD ZG-632022/10

Page 49: dcd zg 2010

49

Podobnik, Vedran Višeagentski sustav za pružanje telekomunikacijskih usluga zasnovan na profilima korisnika. - VII, 159 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 123-143. - Summary. UDK: 654.1:519.81](043.3) Signatura: DCD ZG-635768/10 Podrug, Najla Odnosi uslužnosti između menadžerskih razina u velikim hrvatskim poduzećima. - V, 282 str. : graf. prikazi ; 30 cm Ekonomski fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: str. 230-256 i uz tekst. - Summary. UDK: 65.012.4(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-426491/10 Skala, Tibor Učinkovitost postupka generiranja grafičkih sadržaja na raspodjeljenjim računalnim sustavima. - 228 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Grafički fakultet, 2010. - Dostupno i na CD-ROM-u. - Bibliografija: listovi 197-209. - Summary. UDK: 655:004 Signatura: DCD ZG-639521/10 Vidan, Pero Model povećanja sigurnosti plovidbe na unutarnjim plovnim putovima. - 188 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Fakultet prometnih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 169-177 i uz tekst. - Summary. UDK: 656 Signatura: DCD ZG-637341/10 Vidović, Andrija Model niskotarifne zrakoplovne operative u Hrvatskoj. - 270 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet prometnih znanosti, 2010. - Bibliografija: listovi 256-261. - Summary. UDK: 656 Signatura: DCD ZG-637308/10 66 Kemijska, prehrambena i srodne tehnologije Buzuk, Marijo Razvoj senzora za određivanje ionskih vrsta u vodenom mediju. - 195 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 168-175. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-636719/10 Čakić, Mojca Priprava i konformacijska analiza ferocenskih aminokiselina i oligopeptida. - XVIII, 147 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 144-147. - Summary. UDK: 661.78.095.7(043.3) 544.122:543.42(043.3) Signatura: DCD ZG-630329/10

Page 50: dcd zg 2010

50

Dejanović, Igor Razvoj metode dimenzioniranja kolona s razdjelnom stijenkom. - IX, 138 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 104-112. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-634057/10 Galinec, Goran Razvoj softverskih senzora za identificiranje i inferencijsko vođenje rafinerijskih procesa. - 176 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 167-174. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-636710/10 Kereković, Irena Razvoj novih senzora za analizu biološki važnih analita. - IX, 125 listova : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 118-123. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-637013/10 Marinić Pajc, Ljiljana Vezanje žive na modificirane silikatne površine. - 198 str : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 187-198. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-639253/10 Marušić, Katarina Protection of patinated bronze by non-toxic-inhibitors. - 198 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 187-196. - Sažetak. UDK: 669.35’6:620.193 544.6:669.35 Signatura: DCD ZG-631828/10 Pavlinić, Iva Praćenje nastanka N-nitrozamina u hrani životinjskog podrijetla. - XI, 132 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 117-123. - Summary. UDK: 664.933.03 637.04 Signatura: DCD ZG-632407/10 Smolić, Tomislav Vibracijska spektroskopska analiza sterola u maslinovim uljima. XLII, 119 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 110-117. UDK: 665.327.3(043.3) Signatura: DCD ZG-630949/10 Štimac, Vlado Priprava i biološko djelovanje novih 6-O-alkil-supstitutiranih 15-članih azalida. - 194 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Page 51: dcd zg 2010

51

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str. 179-189. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-639091/10 Tišma, Marina Proizvodnja lakaze submerznim uzgojem Trametes versicolor. - 121 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 96-111. - Summary. UDK: 663/664 Signatura: DCD ZG-632230/10 Tomašić Paić, Ana Uloga proteina TLP40 i TROL u regulatornim mahanizmima oksigene fotosinteze. - XIII, 203 lista : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 181-196. - Summary. UDK: 663/664 Signatura: DCD ZG-631549/10 Žižek, Krunoslav Komparativna istraživanja granulacijskog procesa. - VIII, 182 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi n175-179. - Summary. UDK: 66 Signatura: DCD ZG-639261/10 67/69 Industrije Kratofil, Ljerka Recikliranje i modificiranje poli(etilen-tereftalata) reaktivnim ekstrudiranjem. - 134 lista : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: listovi 128-134. - Summary. UDK: 678.023(043.3) 628.4.043(043.3) Signatura: DCD ZG-634026/10 Strineka, Andrea Utjecaj sastava bitumenskog morta na deformabilnost asfalta. - 130 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama ; 30 cm Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. - Bibliografija: str.: 121-130. - Summary. UDK: 691.16(043.3) Signatura: DCD ZG-631664/10 7 UMJETNOSTI. SPORT. KINZIOLOGIJA Afrić, Winton Temeljna načela izgradnje virtualne realnosti u RPG sustavima. - 267 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 240-251. - Summary. UDK: [79:004]:37(043.3) Signatura: DCD ZG-631272/10

Page 52: dcd zg 2010

52

Bagarić, Marina Arhitekt Ignjat Fischer i njegov atelier. - 536 str. : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 502-522 i uz tekst. - Summary. UDK: 72 Fischer, I.(043.3) 72.036(497.5)(043.3) 72(497.5)"18/19"(043.3) Signatura: DCD ZG-636436/10 Bilić, Darka Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji. - 530 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 514-122 i uz tekst. - Riassunto. UDK: 72(497.5-3Dalmacija)(091) Signatura: DCD ZG-639215/10 Blažević, Iva Utjecaj antropoloških i kinematičkih obilježja na dinamiku sprinterskog trčanja djece. - 179 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Kineziološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 159-179. - Summary. UDK: 796.422-055.2(043.3) Signatura: DCD ZG-630230/10 Ćorić, Franko Carsko i kraljevsko središnje povjerenstvo za proučavanje i održavanje starinskih građevina u hrvatskim zemljama : ustroj, zakonodavstvo i djelovanje 1850.-1918. - VII, 525 str. : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 453-510 i uz tekst. - Summary. UDK: 72.025.3(497.5)(091) 72.025.3(436-89) Signatura: DCD ZG-638052/10 Novak, Dario Razlike u kinantropološkim obilježjima učenika petog razreda osnovnih škola u odnosu na makroregionalne i urbanoruralne značajke Republike Hrvatske. - 146 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Kineziološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 134-145. - Summary. UDK: 796.012:572.7-053.6(043.3) Signatura: DCD ZG-630195/10 Paulus, Irena Glazba kao komponenta filmskog zvuka : teorijski aspekti. - 309 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 280-299 i uz tekst. - Summary UDK: 78.05:791.43(043.3) 791.44.02:78(043.3) Signatura: DCD ZG-629490/10 Petranović, Martina Uloga kostimografije u hrvatskom kazalištu - nastajanje, afirmacija i dosezi jedne umjetničke discipline. - 355 listova : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi328-347 i uz tekst. - Summary. UDK: 792.024.2(497.5)(091) Signatura: DCD ZG-633404/10

Page 53: dcd zg 2010

53

Plosnić Škarić, Ana Gotička stambena arhitektura grada Trogira. - 588 str. : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 296-330 i uz tekst. - Summary. UDK: 72.033.5(497.5 Trogir)(043.3) 728.1(497.5 Trogir)"13/14"(043.3) Signatura: DCD ZG-631874/10 Primorac, Jakša Klapsko pjevanje u Hrvatskoj : povijesni, kulturnoantropološki i estetski aspekti. - 455 str. : ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 412-431 i uz tekst. - Summary. UDK: 784.4(497.5)(043.3) 781.7(497.5)(043.3) 398.8(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-632374/10 Ratkovčić, Rosana Srednjovjekovno zidno slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj. - III, 541 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 515-532 i uz tekst. - Summary. UDK: 75.052(497.5)"13/14"(043.3) 75.033.5(497.5)(043.3) Signatura: DCD ZG-635683/10 Uskoković, Sandra Arhitekt Lovro Perković. - III, 794 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 322-335. - Summary. UDK: 72Perković, L. 72.036(497.5) Signatura: DCD ZG-638871/10 Vlašić, Jadranka Razlike između studentica i studenata u plesnoj uspješnosti i stavovima prema plesu. - 178 listova: ; 30 cm Kineziološki fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 165-176. - Summary. UDK: 796/799 Signatura: DCD ZG-636411/10 8 LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST 81 Lingvistika. Jezici. Hrvatski jezik Drljača Margić, Branka Engleski u hrvatskome : stavovi i uporaba. - 266 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 230-247; bibliografske bilješke uz tekst. – Summary. UDK: 811.133.1’373.45:811.111(043.3) Signatura: DCD ZG-632806/10 Kovač, Mirjana Matea Govorne disfluentnosti u materinskom i stranom jeziku. - 310 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 288-305. - Summary. UDK: 81’271.14(043.3) 81’24(043.3) Signatura: DCD ZG-633391/10

Page 54: dcd zg 2010

54

Lewis, Kristian Hrvatsko-ruski lažni prijatelji. - 420 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 406-418 i uz tekst. - Rezjume ; Summary. UDK: 811.163.42’373(043.3) 811.161.1’373(043.3) 811.163.42:811.161.1(043.3) 811.161.1:811.163.42(043.3) Signatura: DCD ZG-631654/10 Milković, Alen Normiranje neologizama u hrvatskome jeziku. - 299 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 260-287 i uz tekst. - Summary. UDK: 811.163.42’373.43(043.3) 811.163.42’26(043.3) Signatura: DCD ZG-632557/10 Novak, Blaženka Funkcionalna stilistika hrvatskoga zakonodavstva. - 154 lista ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 137-149 i uz tekst. - Summary. UDK: 81 Signatura: DCD ZG-641793/10 Pišković, Tatjana Kategorije roda u hrvatskome standardnom jeziku (gramatička, leksička, referencijalna i društvena). - 282 lista : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 251-272 i uz tekst. - Summary. UDK: 811.163.42’366.52(043.3) Signatura: DCD ZG-630239/10 Sudec, Sandra Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. - 242 lista ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 217-233 i uz tekst. - Summary. UDK: 811.163.1’366’367.623(043.3) Signatura: DCD ZG-634481/10 Šnajder, Jan Morfološka normalizacija tekstova na hrvatskome jeziku za dubinsku analizu i pretraživanje informacija. - 184 lista : graf. prikazi ; 30 cm Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - Bibliografija: listovi 170-180. - Summary. UDK: 811.163.42’322’366(043.3) Signatura: DCD ZG-633924/10 Tominac, Sandra Pristupi analizi govornog diskursa medija : analiza govora hrvatskih televizijskih i radio postaja na primjerima intervjua. - 152 lista: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 133-137; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 811.163.42:316.77(497.5)(043.3) 316.77(497.5):81(043.3) Signatura: DCD ZG-630849/10 Vickov, Gloria Usvajanje diskursnih oznaka u engleskome kao stranome jeziku. - 326 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm

Page 55: dcd zg 2010

55

Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 297-321. - Summary. UDK: 81 Signatura: DCD Zg-637095/10 82 Književnost. Hrvatska književnost Bandalo, Višnja Intelektualni, javni i intimni diskurz u dnevnicima i notesima talijanske moderna književnosti. - 255 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 212-248 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.131.1.09-94"18/19"(043.3) Signatura: DCD ZG-632543/10 Beljan, Iva Branimira. Uloga pripovijedanja u ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća. - 195 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 189-194 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42(497.6).09-94"17"(043.3) Signatura: DCD ZG-633046/10 Franić Tomić, Viktoria Biografija i djelo Marina Držića kao intertekstualni diskurs. - 564 str. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 507-555 i uz tekst. Summary. UDK: 821.163.42.09 Držić, M.(043.3) Signatura: DCD ZG-637016/10 Galić, Irena Latinsko prigodno pjesništvo sjeverne Hrvatske u 19. stoljeću : fond prigodnica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. - 430 listova : faks. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 421-423. - Summary. - Kazala. UDK: 821.163.42.09-1"18"(043.3) 821.124(497.5).09-1"18"(043.3) Signatura: DCD ZG-630180/10 Grbić, Igor Jungovska interpretacija romana Put do Indije E. M. Forstera : ondijski i zapadni doživljaj ega, duše, sebstva. - 283 lista : 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 258-277; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.111.09 Forster, E. M.(043.3) Signatura: DCD ZG-632886/10 Grmača, Dolores Alegorija putovanja u hrvatskoj renesansnoj književnosti. - 505 str. : ilustr. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 460-496; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.02 Renesansa(043.3) 821.163.42.09"15"(043.3) Signatura: DCD ZG-631978/10 Ivelja-Dalmatin, Ana Egzistencijalistički roman u hrvatskoj književnosti. - 287 str. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 281-285 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-31"19"(043.3) Signatura: DCD ZG-630182/10

Page 56: dcd zg 2010

56

Juričić, Antonio Toni Kriminalistički žanr u hrvatskoj književnosti. - 151 list : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 138-148; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-31"19"(043.3) Signatura: DCD ZG-632863/10 Klepač, Tihana Storykeepers Australian myth in the works of Henry Lawson and Barbara Baynton. - 366 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 350-3363 i uz tekst. - Sažetak. UDK: 821.111(94).09(043.3) Signatura: DCD ZG-427800/10 Kolanović, Maša Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. - 239 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 198-232; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-31"195/200"(043.3) 821.163.42:316.7(043.3) Signatura: DCD ZG-632002/10 Kos-Lajtman, Andrijana Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti. - 362 lista, uklj. [2] višestruko presavijena lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 313-328 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-93-3(043.3) Signatura: DCD ZG-426861/10 Kovač, Emilija Ženski diskurs devedesetih godina dvadesetog stoljeća u hrvatskoj književnosti : način upisivanja ideologije. - 312 listova : graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 300-310; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-055.2"199/200"(043.3) Signatura: DCD ZG-632550/10 Lugarić, Danijela Ruski bardi : modusi popularnoga u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockoga. - 275 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 249-266; bibliografske bilješke uz tekst. - Rezjume. UDK: 821.161.1.09-1"19"(043.3) Signatura: DCD ZG-631676/10 Mrduljaš, Petra Struktura i ideologija prapriče u opusu J.R.R. Tolkiena. - VII, 275 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 266-271 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.111.09 Tolkien, J. R. R.(043.3) 82.0-3(043.3) Signatura: DCD ZG-631109/10 Prošev-Oliver, Borjana Egzil u makedonskoj književnosti. - 265 listova : ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 255-262 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.3.09"18/19"(043.3) Signatura: DCD ZG-625816/10

Page 57: dcd zg 2010

57

Sabljić, Jakov Najnoviji hrvatski i crnogorski roman : (tvorbe zbilje, granice i identiteta). - 315 str. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str.: 288-303, 311-313. - Summary. UDK: 821.163.42.09-31"199/200"(043.3) 821.163(497.16).09-31"199/200"(043.3) 821.163.42.091:821.163(497.16)(043.3) 821.163(497.16).091:821.163.42(043.3) Signatura: DCD ZG-629112/10 Sinanović, Emsud Poetika Envera Čolakovića : (antimodernizam kao temeljna odrednica). - 277 listova: ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 276-277 i uz tekst. - Summary. UDK: 821.163(497.6).09Čolaković, E. 82.0 Signatura: DCD ZG-641704/10 Sirković, Nina Esejistika Virginije Woolf u kontekstu tradicije i razvoja eseja u Engleskoj. - 241 list ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 229-238; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.111.09Woolf. V 821.111.09-4 82.0-4 Signatura: DCD ZG-640647/10 Šimić, Krešimir Hrvatska religiozna lirika 16. stoljeća. - 303 str. ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: str. 280-297; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 821.163.42.09-1"15"(043.3) 821.163.42.09-97"15"(043.3) Signatura: DCD ZG-635164/10 Žagar-Šoštarić, Petra Pop-kultur und Pop-literatur. - 306 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 276-296 i uz tekst. - Sažetak. UDK: 821.112.2.09"19"(043.3) 821.112.2:316.72(043.3) Signatura: DCD ZG-635953/10 9 ARHEOLOGIJA. ARHIVI, ARHIVISTIKA. POVIJEST. HRVATSKA POVIJEST. KULTURNA POVIJEST Babić, Silvija Arhivi i arhivsko gradivo znanstvenih institucija. - 235 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm. Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 205-212. - Summary UDK: 930.25(497.5)(091) Signatura: DCD ZG-640822/10 Balen, Jacqueline Eneolitičke kulture na prostoru istočne Hrvatske. - 177, 33 lista : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 130-155. - Summary. UDK: 903’1(497.5-11) Signatura: DCD ZG-641705/10

Page 58: dcd zg 2010

58

Kurelac, Iva Počeci kritičke historiografije u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića. - 216 listova: ; 30 cm Hrvatski studiji, 2010. - Bibliografija: listovi 188-194 i uz tekst. - Summary. UDK: 930(497.5)(091)(043.3) Signatura: DCD ZG-631032/10 Mogorović Crljenko, Marija. Druga strana braka - nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. st. - 261 list ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 243-258 i uz tekst. - Summary. UDK: 94(497.5 Poreč)"16"(043.3) 392.1(497.5 Poreč)"16"(043.3) Signatura: DCD ZG-630136/10 Šarić, Marko Vlasi na Tromeđi : suživot u sukobima u graničnim društvima i kulturama Morlakije (16.-17. stoljeće) . - 299 listova ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 275-296 i uz tekst. - Zusammenfassung. UDK: 94(497.5-3 Vojna krajina)"15/16"(043.3) 316.356.4(497.5-3 Vojna krajina)"15/16"(043.3) Signatura: DCD ZG-426714/10 Šošić Klindžić, Rajna Proizvodnja cijepanih kamenih artefakata ranih poljodjelskih zajednica na prostoru istočne Hrvatske. – 242, [T22] lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 205-232. - Summary. UDK: 903.01(497.5-3 Slavonija)"634"(043.3) Signatura: DCD ZG-631557/10 Tušek, Mladen Očuvanje arhivskih podataka na optičkim medijima. - 202 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm Filozofski fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 195-199. - Summary. UDK: 930.25:004.71(043.3) Signatura: DCD ZG-633104/10 Zupanc, Ivan Pristup analizi prezentacije i vrednovanja baštine-primjer Istre. - IV, 296 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010. - Bibliografija: listovi 211-239; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. UDK: 930.85(497.5-3Istra) Signatura: DCD ZG-638261/10