de 44 meest bekende methoden verzameld - actiz.nl .eigen kracht sociale media & websites...

Download De 44 meest bekende methoden verzameld - actiz.nl .Eigen Kracht Sociale media & websites Inleiding

Post on 26-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

De 44 meest bekende

methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken

inhoudsopgave R

inleiding R

verdieping R

Movisie, Vilans en ActiZ * * * Aan de slag met sociale netwerken * * * pagina 2 van 109

Eenzaamheid SamenredzaamheidNetwerk in kaart Mantelzorg Wijkgericht

METHODEN EN INSTRUMENTEN

Eigen Kracht Sociale media & websites

Inleiding 4

De methoden en instrumenten 8

Netwerk in kaart, eenvoudig beginnen 8

Groslijst 9

Genogram 10

Ecogram 12

Netwerkcirkel van Lensink 14

Contactladder 17

Wijkecogram 19

Straatladder 21

QueZ Vragen naar zelfregie 22

Netwerk in kaart, een stap verder 23

Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse (MSNA) 23

Sociaal netwerkmethodiek (Scheffers) 25

Inhoudsopgave

Mantelzorg 27

MantelScan 28

Familiezorg 30

Naast de mantelzorger 33

Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers 35

Community Support 37

Osani 39

Eenzaamheid 40

Natuurlijk, een netwerkcoach 42

Natuurlijk, een netwerk 44

Activerend huisbezoek bij ouderen 46

Studiekring van en voor ouderen 48

Zin in vriendschap 50

Vrienden maken kun je leren 52

Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars 54

inhoudsopgave R

inleiding R

verdieping R

Movisie, Vilans en ActiZ * * * Aan de slag met sociale netwerken * * * pagina 3 van 109

Eenzaamheid SamenredzaamheidNetwerk in kaart Mantelzorg Wijkgericht

METHODEN EN INSTRUMENTEN

Eigen Kracht Sociale media & websites

Wijkgericht 56

Buurthulpmethoden 57

Kwartiermaken 59

Asset Based Community Development (ABCD) 61

Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) 63

Wijk en Psychiatrie 65

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en 67

hun mantelzorgers

Eigen kracht 69

Die ken ik 70

Vriendenkring 72

Humanitas Tandem 74

Herstellen doe je zelf 77

Samenredzaamheid 79

Familieberaad 80

Eigen Kracht Conferentie (EKC) 82

Familiezorgconferentie 84

Sociale NetwerkStrategien (SNS) 86

Persoonlijke Toekomst Planning 88

Sociale media en websites 90

50Plusnet 92

Steffie 95

Zorgvoorelkaar 96

ShareCare 97

Het familienet 99

Caren 100

Verdieping 101

Wie doet wat bij netwerkgericht werken? 101

Netwerkgericht werken als proces 104

Perspectieven op netwerken 104

Wat als er geen netwerk is? 104

Eigenaarschap 106

Vraagverlegenheid en wederkerigheid 106

Legenda 108

Colofon 109

inhoudsopgave R

inleiding R

verdieping REenzaamheid SamenredzaamheidNetwerk in kaart Mantelzorg Wijkgericht Eigen Kracht Sociale media & websites

Movisie, Vilans en ActiZ * * * Aan de slag met sociale netwerken * * * pagina 4 van 109

METHODEN EN INSTRUMENTEN

Inleiding

Waarom deze wegwijzer?Netwerkgericht werken kan op vele manieren. De keuze aan instrumenten

en methoden is groot. Soms is het alleen niet helemaal duidelijk hoe je

moet beginnen en wat het jou en je clint uiteindelijk oplevert. Deze

wegwijzer helpt je op weg en maakt je wegwijs in de meest bekende

instrumenten en methoden.

Voor wie?Eigenlijk voor alle professionals in zorg n welzijn. Logisch toch? Het

sociale netwerk van clinten wordt steeds belangrijker. Dus we besteden

er meer aandacht aan, in zorg n in welzijn. We werken bovendien

steeds meer samen rond clinten. Gedeelde kennis over methoden en

instrumenten is dan natuurlijk handig. We gebruiken mooie instrumenten

en methoden, die de moeite waard zijn om uit te wisselen. Over en weer

kunnen we van elkaars werkwijzen iets opsteken. Zo leren we elkaars taal

en werkwijzen snel beter kennen!

Waarom netwerkgericht werken?Aandacht voor de relaties van clinten verbetert de kwaliteit van zorg en

ondersteuning. Het verlegt de focus van ziekte of gebrek, en de technische

behandeling ervan, naar de mens en zijn omgeving. Dat is belangrijk om

twee redenen. In de eerste plaats staan mensen bijna nooit alleen: ze

delen lief en leed met elkaar. Het verkennen van probleemsituaties wordt

een stuk gemakkelijker als je de kwaliteit van relaties meeneemt. Dat

helpt om de situatie te begrijpen n om mogelijke oplossingen te vinden.

In de tweede plaats zal de professional steeds vaker niet alleen zelf

verantwoordelijk zijn voor de oplossing van de vraag van de clint. Mede

door de vergrijzing stijgt het aantal hulpvragen en ontstaat een groter

beroep op professionele krachten. Dat betekent dat de professional zich

vaker moet richten op het toerusten van de clint en zijn netwerk om met

de eigen hulpvragen aan de slag te gaan.

Afbakening: welke instrumenten en methoden?We hebben niet alle beschikbare instrumenten en methoden opgenomen

in deze wegwijzer. Dat zou gewoon niet passen. Bij de selectie hebben

we eerst gekeken naar welke methoden in de praktijk veel worden

gebruikt en vervolgens naar de onderbouwing van de methode. Veel van

de methoden zijn goed onderbouwd en zijn ook terug te vinden in de

databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Tot slot zijn we op

zoek gegaan naar methoden die in verschillende settings toepasbaar zijn

en bij meerdere doelgroepen kunnen worden ingezet.

http://www.movisie.nl

inhoudsopgave R

inleiding R

verdieping REenzaamheid SamenredzaamheidNetwerk in kaart Mantelzorg Wijkgericht Eigen Kracht Sociale media & websites

Movisie, Vilans en ActiZ * * * Aan de slag met sociale netwerken * * * pagina 5 van 109

METHODEN EN INSTRUMENTEN

We hebben de instrumenten en methoden verdeeld over zeven actuele

themas:

Wat is een sociaal netwerk in deze wegwijzer?Er zijn verschillende uitleggen voor wat een sociaal netwerk precies

inhoudt. Soms kiest men een ruime benadering en betreft het eigenlijk

iedereen met wie een clint contact heeft. Soms geeft men de voorkeur

juist aan een smalle benadering en gaat het alleen om familieleden. In

weer andere gevallen worden specifieke personen niet meegerekend,

bijvoorbeeld professionals. Wij kiezen in deze wegwijzer voor een ruime

benadering: zowel wat betreft de functie van het netwerk (niet alleen

zorgtaken, ook gezelligheid) alsook de leden (iedereen met wie min of

meer duurzame banden bestaan).

Deze wegwijzer44 instrumenten en methoden. Je kunt erin grasduinen en ideen opdoen.

Leer van wat professionals in zorg n welzijn al ontwikkeld hebben en met

succes in de praktijk toepassen. Je kunt links en tips volgen en zo nog meer te

weten komen. Doe er je voordeel mee! De wegwijzer start met acht instru-

menten waarmee je het sociale netwerk van je clinten in kaart kunt bren-

gen. Maar daarmee alleen ben je er niet Daarna kun je aan de slag. Hoe?

Kies uit 36 methoden om het sociale netwerk te versterken. En voor wie nog

meer wil weten: achter in de wegwijzer staat meer informatie over waar je

nog meer aan zou kunnen denken bij het werken met sociale netwerken.

En ten slotte nog even een talenkwestieDe sectoren zorg en welzijn hanteren verschillende begrippen en spreken

andere talen. Professionals hebben het over zorg, ondersteuning, be-

geleiding, coaching, hulp of steun. En over clinten, bewoners, klanten,

deelnemers, burgers, naasten of patinten. Omdat de gebruikersgroep van

deze wegwijzer breed is, kiezen we ervoor om bij de beschrijving van de

instrumenten en methoden verschillende van deze begrippen door elkaar

te gebruiken, aansluitend bij het onderwerp waar we het op dat moment

over hebben. Daardoor zullen de gebruikte termen niet altijd aansluiten

bij jouw context. Aan jou het verzoek om de gebruikte begrippen telkens

te vertalen naar de begrippen waarmee jij bekend bent.

Wijkgericht: stimuleren van

sociale netwerken in wijk,

buurt of straat.

Eigen kracht: wat mensen

zelf kunnen doen om hun

netwerk te versterken.

Samenredzaamheid: wat

mensen samen met hun

netwerk kunnen doen.

Sociale media en websites:

online activiteiten om aan

het netwerk te werken.

Netwerk in kaart brengen:

* zes manieren om eenvoudig

te beginnen.

* een stap verder voor wie

meer wil.

Mantelzorg: betrekken en

ondersteunen van

mantelzorgers.

Eenzaamheid: het netwerk

versterken en uitbreiden,

met speciale aandacht voor

ouderen.

inhoudsopgave R

inleiding R

verdieping REenzaamheid SamenredzaamheidNetwerk in kaart Mantelzorg Wijkgericht Eigen Kracht Sociale media & websites

Movisie, Vilans en ActiZ * * * Aan de slag met sociale netwerken * * * pagina 6 van 109

METHODEN EN INSTRUMENTEN

Aan de slag met sociale netwerkenDe 44 meest bekende methoden verzameld

Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begin je en wat levert het je clint op? De publicatie Aan de slag met sociale

netwerken helpt je op weg en maakt je wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden. Je kunt de wegwijzer

downloaden op www.m

Recommended

View more >