de feilloze computeropstelling  · web viewde joystick muis is een muis die door zijn vorm voor...

of 35 /35
De feilloze computeropstellin g 2016 EINDVERSLAG MELLE KLAVER V5A SILKE VAN MEIJL V5B PAULA SCHRIJVER V5C 24 JUNI 2016 HET COLLEGE | Weert

Upload: others

Post on 08-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

De feilloze computeropstelling

2016

EindverslagMelle KLaver V5A silke van meijl V5B Paula schrijver V5C24 JUNI 2016

het college | Weert

Page 2: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

InhoudsopgaveInleiding..................................................................................................................................................3

Hoofdstuk 1 Doel van de opdracht.........................................................................................................4

§1.1 De aanleiding voor de opdracht.................................................................................................4

§1.2 Deelvragen.................................................................................................................................4

Hoofdstuk 2 Stappenplan aan de hand van de 5 W’s.............................................................................6

§2.1 RSI onderzoek.............................................................................................................................6

§2.2 Functionele anatomie hand en arm............................................................................................6

§2.3 Testopstelling ontwerpen...........................................................................................................6

§2.4 Test ontwerpen..........................................................................................................................7

§2.5 Onderzoek uitvoeren..................................................................................................................7

§2.6 Adviesrapport.............................................................................................................................8

Hoofdstuk 3 Theoretische verkenning....................................................................................................9

§3.1 RSI onderzoek.............................................................................................................................9

§3.2 Functionele anatomie hand en arm............................................................................................9

§3.3 Testopstelling ontwerpen...........................................................................................................9

§3.4 Test ontwerpen..........................................................................................................................9

§3.5 Onderzoek uitvoeren..................................................................................................................9

§3.6 Adviesrapport...........................................................................................................................10

Hoofdstuk 4 Methode van onderzoek..................................................................................................11

§4.1 RSI onderzoek...........................................................................................................................11

§4.2 Functionele anatomie hand en arm..........................................................................................11

§4.3 Testopstelling ontwerpen.........................................................................................................11

§4.4 Test ontwerpen........................................................................................................................11

§4.5 Onderzoek uitvoeren................................................................................................................11

§4.6 Adviesrapport...........................................................................................................................11

Hoofdstuk 5 Resultaten en conclusies..................................................................................................12

§5.1 RSI onderzoek...........................................................................................................................12

§5.2 Functionele anatomie hand en arm..........................................................................................13

§5.3 Testopstelling ontwerpen.........................................................................................................13

§5.4 Test ontwerpen........................................................................................................................14

§5.5 Onderzoek uitvoeren................................................................................................................14

§5.6 Adviesrapport...........................................................................................................................15

Hoofdstuk 6 Aanbevelingen.................................................................................................................16

Hoofdstuk 7 Discussie...........................................................................................................................17

1

Page 3: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bronnenlijst..........................................................................................................................................18

Bijlagen.................................................................................................................................................19

Bijlage 1: werkgebied & RSI..............................................................................................................19

Bijlage 2: deelopdracht 1..................................................................................................................20

Bijlage 3: deelopdracht 2..................................................................................................................22

Bijlage 3: deelopdracht 3..................................................................................................................25

Bijlage 4: beschrijving opstelling.......................................................................................................27

Bijlage 5 De testen............................................................................................................................29

2

Page 4: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

InleidingAl heel lang kent men RSI. Deze verzamelnaam voor verscheidene aandoeningen in de nek, schouder, arm of hand wordt gebruikt wanneer iemand een van deze aandoeningen oploopt door kantoorwerk uit te voeren. Er zijn hiervoor al een heel aantal oplossingen gevonden waaronder een aantal computermuizen die ontworpen waren met het doel zo min mogelijk lichamelijk klachten te veroorzaken. Onze opdrachtgever heet K.J. van Zwieten en hij onderzoekt deze computermuizen en wil ze met elkaar vergelijken. Daarnaast is hij leraar anatomie en doet hij momenteel onderzoek naar

vergelijkende en functionele anatomie en bewegingsanalyse van de hand en de voet. Onze opdracht was om onze opdrachtgever te voorzien van een opstelling en test waarmee hij dit onderzoek uit kan voeren. Deze opstelling moest herhaaldelijk op dezelfde manier na te bouwen zijn. Ook verwachtte onze opdrachtgever dat wij hem voorzagen van een aantal beelden en een gedetailleerde beschrijving van hoe hij de opstelling na kan bouwen.

3

Page 5: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 1 Doel van de opdracht§1.1 De aanleiding voor de opdrachtOnze opdrachtgever was dhr. K.J. van Zwieten. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in 1980. Hij is momenteel werkzaam op de Universiteit Hasselt en is daar leraar anatomie. Daarnaast begeleidde hij verschillende master-thesissen en proefschriften binnen de functionele anatomie en biomechanica. Ook heeft dhr. K.J. van Zwieten meegewerkt in een aantal wetenschappelijke samenwerkingsprojecten op het gebied van vergelijkende en functionele anatomie en bewegingsanalyse van de hand en de voet. Hij is momenteel bezig met een onderzoek naar verschillende ergonomische computermuizen. De relevantie van dit onderzoek ligt in de verbetering van de preventie van RSI. RSI is een aandoening waardoor mensen soms maanden of zelfs jaren geen werk meer kunnen uitvoeren. Vooral kantoorpersoneel heeft veel last van RSI maar ook onder andere sectoren heerst RSI. Het onderzoek naar deze ergonomische muizen heeft als doel een verbetering te weeg te kunnen brengen in de preventie van RSI. Om deze ergonomische muizen op een representatieve manier te kunnen vergelijken, moesten alle omstandigheden tijdens deze vergelijkingen exact hetzelfde zijn. Daar lag het belang van ons deel in dit onderzoek, omdat wij de juiste omstandigheden moesten zoeken en deze zo maken dat ze herhaaldelijk kunnen worden bereikt.

§1.2 DeelvragenRSI onderzoek

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we RSI in kaart gingen brengen. We moesten dus een volledig onderzoek doen naar de verschillende aspecten van RSI, zoals het ontstaan en de oplossingen.

Deelvragen:

1. Wat is RSI?2. Hoe onstaat RSI?3. Wat zijn de sympomen van RSI?4. Op welke werkgebieden kan je RSI krijgen?5. Hoe kan je RSI oplossen?

Functionele anatomie arm en hand

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we onderzoek gingen doen naar de anatomie van de hand en de arm. Dit heeft ons geholpen bij de juiste proefopstelling te bouwen zodat we ook zeker zouden weten dat er geen RSI zou kunnen ontstaan.

Deelvragen:

1. Welke botten zitten er in de arm en de hand?2. Welk spieren zitter er in de arm en de hand?3. In welke standen kunnen de arm en de hand apart?4. In welke standen kunnen de arm en de hand samen?5. Welke mutaties kunnen voorkomen in de arm en de hand?

4

Page 6: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Testopstelling ontwerpen

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we in deze deelopdracht de testopstelling voor de ergonomische muizen gingen ontwerpen. Hierbij moesten met verschillende aspecten rekening gehouden worden en de testopstelling moest herhaaldelijk gebruikt kunnen worden.

Deelvragen:

1. Wat is het beste licht voor deze opstelling?2. Wat is de beste camerahoek voor deze opstelling?3. Welke camera is het beste voor deze opstelling?4. Hoeveel beweegruimte moet de muis hebben bij deze opstelling?5. Wat is de beste manier om de testopstelling vast te leggen?

Test ontwerpen

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we de computertest voor de testopstelling gingen ontwerpen in deze deelopdracht. Deze test moest aan een aantal eisen voldoen.

Deelvragen:

1. Welke programma’s zijn nuttig voor onze test?2. Hoe kunnen we het beste precisie van de muizen testen?3. Hoe kunnen we het beste de snelheid van de muizen testen?4. Hoe kunnen we reactievermogen de muizen het beste testen?5. Hoe kunnen we het uithoudingsvermogen van de hand en de arm per muis testen?

Onderzoek uitvoeren

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we de testopstelling en het testontwerp gingen uitvoeren. Hierbij konden we dus kijken of beide delen aan alle eisen voldeden en of er geen fouten in het ontwerp zaten.

Deelvragen:

1. Waar gaan we het onderzoek uitvoeren?2. Hoe gaan we het onderzoek vastleggen?3. Welke software gaan we gebruiken om het onderzoek te digitaliseren?

Adviesrapport

De opdrachtgever verwachtte van ons dat we ons advies rapporteerden in een mooi verslag.

Deelvragen:

1. Hoe stellen we ons adviesrapport op?2. We kunnen we onze resultaten het beste verwerken?3. Hoe kunnen we onze aanbeveling het beste beschrijven?4. Hoe kunnen we ons adviesrapport het beste presenteren?5. Hoe kunnen we het beste onze werkwijze duidelijk omschrijven?

5

Page 7: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 2 Stappenplan aan de hand van de 5 W’s§2.1 RSI onderzoekDe opdrachtgever wilde dat wij hem hielpen met zijn onderzoek naar de verschillende ergonomische computermuizen die als doel hebben om mensen met RSI klachten te helpen. Hij wilde dan ook dat wij een toereikende kennis hadden over RSI.

Deze kennis over RSI is heel belangrijk als wij wilden weten welk soort computermuizen in verhouding tot de andere beter zouden presteren. Deze onderzoeksresultaten konden we gebruiken bij het opstellen van onze onderzoeksopstelling en onze testen.

De informatie die we nodig hadden, hebben we voornamelijk gekregen van onze opdrachtgever. Meer informatie over dit onderwerp hebben we nog kunnen vinden op het internet.

Melle Klaver ging dit onderzoek uitvoeren en het werd gecontroleerd door Paula Schrijver en Silke van Meijl.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de week van 9 mei en was 13 mei afgerond. Hiervoor hadden we 4 blokken.

§2.2 Functionele anatomie hand en armIn ons onderzoek naar de verschillende ergonomische computermuizen en hun effect op de RSI klachten van patiënten, waren de spieren en botten in de hand en arm van vitaal belang. De opdrachtgever wilde dat wij een uitgebreide kennis hadden van de spieren en botten in de arm en hand en dan vooral in hun positie tijdens verschillende houdingen.

De relevantie van dit deel van het onderzoek lag in het onderscheiden van de verschillen tussen de verschillende computermuizen. Het voornaamste verschil tussen de computermuizen lag in de draaiingshoek. Wij moesten onderzoeken wat voor effect dit had op de functionele anatomie van de hand en arm.

De informatie voor dit deel van het onderzoek hebben we voor een groot deel van onze opdrachtgever ontvangen. Een verdere uitbreiding hiervan hebben we in boeken gevonden.

Paula Schrijver en Silke van Meijl gingen dit deel van het onderzoek uitvoeren met als controleur Melle Klaver.

Deze deelopdracht werd gestart in de week van 9 mei en was 13 mei afgerond zijn. Hiervoor hadden we 4 blokken.

§2.3 Testopstelling ontwerpenDe daadwerkelijke opdracht van de opdrachtgever was: Het maken van een test, waarmee de verschillende soorten ergonomische muizen met elkaar vergeleken konden worden. Deze test moest voldoen aan een aantal criteria waaronder, dat het herhaalbaar was en dat er met beelden van de test conclusies konden worden getrokken over de verschillende soorten computermuizen. De opdrachtgever wilde dat wij in dit deel van de opdracht een opstelling gingen maken die herhaaldelijk gebruikt kon worden om verschillende testen uit te voeren. Hiervan wilde hij een plattegrond met daarin afstanden en hoeken van de verschillende componenten.

Deze deelopdracht was erg belangrijk, omdat de testresultaten nooit betrouwbaar konden zijn als de opstelling geen constant gegeven was. Daarnaast was ook de materiaalkeuze, lichthoeken en afstand tussen verschillende componenten van de opstelling van belang.

6

Page 8: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Voor het maken van de opstelling hadden we een heel aantal materialen nodig. Naast de componenten van de opstelling zelf zoals een computer, de ergonomische computermuizen, lichtbronnen en camera’s, hadden we ook materialen nodig waarmee we de opstelling konden vastzetten en meten. Dit waren bijvoorbeeld een winkelhaak, een liniaal en plakband.

De opstelling werd gemaakt door Silke van Meijl en Melle Klaver. Later in het project werd de opstelling getest en dus ook gecontroleerd en daarom was er bij dit deel van het onderzoek geen controleur benodigd.

Het ontwerpen van de opstelling is gebeurt van 16 mei tot en met 27 mei. Hier hebben we 8 blokken voor. Uiteraard kunnen er later nog aanpassingen gedaan worden.

§2.4 Test ontwerpenDe opdrachtgever wilde dat wij een test ontwerpen waarin meerdere handelingen verricht werden met de computermuis. Deze test moest twee doeleinden hebben. Ten eerste zou door deze verschillende handelingen, een heel goed beeld gekregen worden van welke bewegingen iemand moest maken die de computermuis gebruikte. Deze test moest ervoor zorgen dat die verschillende handelingen allemaal aan bod kwamen zodat ze apart benadert konden worden. Het tweede doel van de test was, dat het de verschillende computermuizen met elkaar kon vergelijken. Hierbij ging het bijvoorbeeld over precisie, snelheid, reactievermogen en uithoudingsvermogen.

Dit deel van het onderzoek was belangrijk, omdat zonder goede test geen goede resultaten verkregen konden worden. Wanneer men lukrake handelingen uit ging voeren met de computermuis, zouden ze nooit vergelijkbaar zijn met elkaar. Dan kon dus ook geen betrouwbare resultaten over de computermuizen uitbrengen. Ook zou het kunnen zijn dat wanneer er willekeurige handelingen uitgevoerd werden, dat er bepaalde handelingen overgeslagen zouden worden en dat we hier dan geen materiaal van zouden hebben om te analyseren.

Voor het maken van deze test hadden we informatie nodig over welke verschillende handelingen door een computermuis uit te voeren zijn. Ook moesten we van onze opdrachtgever te weten komen op welke aspecten de muis getest moesten worden. Ten slotte moesten we ook een goed computerprogramma vinden waarop we de test konden ontwerpen.

Deze opdracht is uitgevoerd door Paula Schrijver. Later in het project werd de test getest en dus ook gecontroleerd en daarom was er bij dit deel van het onderzoek geen controleur benodigd.

Het ontwerpen van de test is gebeurt van 16 mei tot en met 27 mei. Hier hadden we 8 blokken voor.

§2.5 Onderzoek uitvoerenDe opdrachtgever wilde dat we de test en de opstelling ook daadwerkelijk gingen gebruiken. Ook wilde hij dat wij hem beelden zouden toereiken die hij kon gebruiken in zijn onderzoek. Dit waren dus de beelden van de handelingen die wij uitvoerden tijdens de test. Daarnaast verwachtte de opdrachtgever ook dat wij hem een programma aan zouden reiken waarin hij de beelden kan analyseren en er ook conclusies uit kon trekken.

De relevantie van onze opstelling en test uitvoeren was erg groot. In deze deelopdracht kwamen we er namelijk achter of onze opstelling en test naar behoren functioneerden. Zo kwamen we er dus achter of we deze nog verder moesten functioneren. Daarnaast was dit deel van het onderzoek belangrijk, omdat wij in dit deel het product afleverden waarmee de opdrachtgever verder wilde. Dit bestond uit de test en opstelling om verdere testen uit te voeren en de beelden die hij al kon gebruiken voor zijn onderzoek.

7

Page 9: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Voor deze deelopdracht hadden we de zelfgemaakte en herhaalbare opstelling nodig en de test die we ontworpen hadden. Ook hadden we een programma nodig waarop we deze beelden konden analyseren en stilzetten.

Deze opdracht werd uitgevoerd door onze gehele onderzoeksgroep. De controleur hiervan was onze opdrachtgever zelf aangezien dit het eindresultaat was.

Het testen van onze opstelling en test werd gestart op 30 mei en het werd op 10 juni beëindigt. Hiervoor hadden we 8 blokken de tijd.

§2.6 AdviesrapportWe sloten het onderzoek af met een rapport waarin alle informatie samen werd gevoegd. Hierin staan alle losse resultaten en ook een plattegrond met daarop de opstelling. Daarnaast hebben we onze opdrachtgever de test, de gemaakte beelden en het programma doorgestuurd om de beelden te kunnen bekijken.

Dit deel van de opdracht was het eindresultaat van het onderzoek. Hierin stond voor de opdrachtgever duidelijk wat wij hem aanboden en hoe hij onze resultaten kon gebruiken. Ook stond hierin wat wij gedaan hebben. Dit was daarom dus een belangrijk deel van ons onderzoek.

Voor deze deelopdracht hadden we alleen de resultaten van de andere deelopdrachten nodig om te kunnen verwerken in een adviesrapport.

Deze opdracht werd uitgevoerd door onze gehele onderzoeksgroep.

Het maken van ons adviesrapport werd gestart op 13 juni en werd op 24 juni afgerond. Hiervoor hadden we 8 blokken de tijd.

8

Page 10: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 3 Theoretische verkenning§3.1 RSI onderzoekhttps://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/rsi/item33423

Op deze website staat beschreven wat RSI precies inhoudt. Hier is een uitgebreide uitleg over wat het precies is, wat de oorzaak is, wat de symptomen zijn van RSI. Ook staat er beschreven hoe je RSI zelf kan voorkomen, maar er staat ook een uitleg voor hoe de werknemer RSI kan voorkomen. Er staan op deze pagina ook nog verwijzingen naar de behandeling van RSI. Hier is ook uitleg bij met video. Deze informatie hebben we gebruikt voor verdieping in onze opdracht en een begin van onze oriëntatie.

§3.2 Functionele anatomie hand en armhttp://wetenschap.infonu.nl/anatomie/89015-anatomie-spieren-en-functies-van-de-hand-en-onderarm.html

Op deze pagina staat beschreven wat alle spieren zijn van de hand en de onderarm. Alle Latijnse namen staat hier met de betekenis erbij. Verder wordt er per spier beschreven wat de oorsprong, aanhechting en functie is van de spier. Deze informatie hebben we kunnen gebruiken voor een begin van onze verdieping op de functionele anatomie van de arm en de hand.

§3.3 Testopstelling ontwerpenhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Testplan

Op deze Wikipedia pagina staat beschreven hoe je een testplan moet opstellen. Dit heeft ons geholpen met onze testopstelling zelf op te stellen. Er staan verschillende ‘fases’ beschreven voor het op stellen van zo een testplan.

§3.4 Test ontwerpenhttp://www.rsi-alert.nl/werkhouding.htm.php

Op deze site staat nog extra informatie die we kunnen gebruiken voor ons onderzoek. Er staat beschreven wat de perfectie werkhouding is. Dit hebben we ook mee kunnen nemen in onze proefopstelling. Er staat ook nog meer informatie op over RSI dit kunnen we ook nog gebruiken voor onze oriëntatie op RSI.

§3.5 Onderzoek uitvoerenhttp://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html

Op deze pagina staan de beste video editing software voor Windows 10 beschreven. Er staat een schema op deze site met een kant met software programma’s en een kant met punten die een software kan hebben. In dit schema staan vinkjes wanneer een software zo een punt heeft. Deze informatie hebben we kunnen gebruiken voor onze keuze welk programma we precies gingen gebruiken met alle voor en nadelen erbij.

9

Page 11: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

§3.6 Adviesrapporthttps://tallsay.com/page/4294976002/het-opstellen-van-een-adviesrapport-aanpak-opbouw-en-voorbeeld

http://kennisbank.hva.nl/document/359444

Voor deze theoretische verkenning hadden we twee sites gevonden. Deze waren allebei belangrijk bij het schrijven van een adviesrapport. De eerste pagina gaat over hoe je precies een adviesrapport moet opstellen en de aanpak hiervan. Verder staat de opbouw beschreven met punten die je niet mag vergeten. De andere site is een voorbeeld van een adviesrapport. Deze hebben we gelezen en daarna besloten welke punten wij ook in ons adviesrapport wouden.

10

Page 12: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 4 Methode van onderzoek§4.1 RSI onderzoekWe hebben op het internet gezocht naar antwoorden op onze vragen over RSI. Hiervan hebben we een goede indruk gekregen over wat RSI precies inhoud. Toen we dat eenmaal wisten, hebben we onze opdrachtgever gevraagd naar extra informatie over RSI. De informatie die hij ons heeft gezonden bracht een stuk meer diepgang. Daarnaast zond hij ons ook een verslag waarin beschreven werd wat voor rol de ergonomische muis speelt in het verhelpen van RSI.

§4.2 Functionele anatomie hand en armVoor deze deelopdracht zijn we begonnen met op het internet opzoeken van informatie. Hierdoor kregen we een globaal beeld. Toen heeft Silke van thuis een medisch handboek meegenomen waardoor we diepgang kregen. Ook heeft onze opdrachtgever meer informatie verschaft, waardoor we meer informatie hebben verkregen over de standen van de arm. Met al deze informatie hadden we genoeg om onze vragen bij deze deelopdracht te beantwoorden en er een verslagje bij te schrijven.

§4.3 Testopstelling ontwerpenAls eerste hebben we via internet een antwoord gezocht op de deelvragen die we hadden. Daarna zijn we alle materialen bij elkaar gaan zoeken. De handshoemouse hebben we van onze opdrachtgever gekregen en de rest van de materialen hebben we geleend van vrienden of zelf meegebracht. Deze materialen hebben we zo uitgestald dat de opstelling voldoet aan alle eisen. Ten slotte hebben we deze opstelling gedetailleerd beschreven.

§4.4 Test ontwerpenWe hebben als eerste op internet opgezocht wat voor ‘games’ er op het internet staan voor het testen van je muis. Er was een groot aantal spellen die je kon doen om behendig te worden met het werken met een muis, er waren wat minder spellen die echt testen hoe nauwkeurig of snel de muis was. Wij hebben dus eerst een oriëntatie gedaan om te kijken wat voor testen er al allemaal zijn. Hierna hebben we besloten om zelf van dit soort testen te maken. Hier voor hebben we Visual Studio – Microsoft Developer Tools voor gebruikt. Verder hebben we ook nog een programma gezocht zodat we het beeldscherm kunnen filmen terwijl we onze testen uitvoerden. Hiervoor hebben we Microsoft Expression Encoder 4 gebruikt.

§4.5 Onderzoek uitvoerenOm de vragen bij deze deelopdracht te beantwoorden moesten we de gegevens van deelopdracht 3 Testopstelling Ontwerpen en 4 Test Ontwerpen hebben. Hiermee konden we de opstelling opzetten en onze armen filmen. Ondertussen speelden we de games op de computer met verschillende muizen.

§4.6 Adviesrapport

Om antwoord te geven op de vragen bij deze deelopdracht hebben we gekeken in de literatuur die we gekregen hebben vanuit school. Dit en onze eigen ervaring met het schrijven van eindverslagen hebben onze vragen beantwoord.

11

Page 13: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 5 Resultaten en conclusies§5.1 RSI onderzoek

1. Wat is RSI?

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Letterlijk vertaald is dit herhaaldelijke spanningsverwonding. Het is dus een fysieke last die wordt veroorzaakt door het herhaaldelijk aanspannen van spieren. Die fysieke last zit bij RSI voornamelijk in de polsen, handen, armen schouders en/of nek. Denk hierbij niet aan fitness oefeningen waarbij spiergroepen opzettelijk aangespannen worden. RSI is een verzamelnaam voor verschillende klachten in verschillende gebieden en dokters gebruiken liever specifieke benamingen zoals muisarm of tenniselleboog. Het is vooral bekend als een kantoorziekte, omdat je bij kantoorwerkzaamheden vaak dezelfde spieren lang achter elkaar aanspant.

2. Hoe onstaat RSI?

De oorzaak voor het krijgen van RSI is het herhaaldelijk dezelfde beweging uitvoeren voor een lange tijd. Het is niet iets wat ineens komt, maar het is iets wat erger wordt, naarmate je de pijn langer negeert. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is de membrana interossea antebrachii een van de oorzaken voor het krijgen van RSI. Dit is een membraan gelegen tussen de ulna en de radius ofwel de ellepijp en het spaakbeen. Als deze membraan beschadigd is door te lange maximale aanspanning, dan krijgt men last van RSI. De diepe buig- en strekspieren voor de duim en de vingers, die vanaf deze membraan ontspringen, kunnen dan ook gespannen raken en beschadigen door calcium accumulatie en een te kleine bloedtoevoer. Calcium accumulatie wordt veroorzaakt door het lekken van LDH (lactaat dehydrogenase). Als dit intercellulaire enzym lekt, dan weet men dat er sprake is van schade aan de spieren. Deze schade zorgt voor de pijn die mensen met RSI voelen. Wanneer dit enzym lekt dan komt er ook calcium vrij in de intercellulaire ruimte. Doordat er nu een hoger calcium gehalte in de intercellulaire ruimte is, vind mitochondriale calciumresorptie plaats. Dit zorgt voor structurele schade en energieverlies.

3. Wat zijn de sympomen van RSI?

Het begint vaak als een tinteling en een verlamt gevoel. Dit gaat langzaam over in pijn. Vaak is het al te laat als de klachten serieus worden.

4. Op welke werkgebieden kan je RSI krijgen?

Bepaalde werkgebieden hebben hier meer last van als anderen. Dit zijn bijvoorbeeld: kappers, administratief werkers en kassapersoneel. Een volledig overzicht vindt u in bijlage 1.

5. Hoe kan je RSI oplossen?

De kans op het oplopen van RSI is het kleinst wanneer men de volgende factoren zo optimaal mogelijk maakt: Stress, de ergonomie van de werkruimte & de intensiteit van werken. Je kunt deze factoren optimaliseren door de volgende punten in acht te nemen. Ten eerste is het belangrijk dat je stoel recht staat en op de goede hoogte. Ook is het belangrijk dat er zoveel mogelijk afwisseling zit in het werk wat men doet. Zo worden dezelfde spieren niet constant aangespannen. Ook een regelmatige kleine pauze nemen helpt hierbij. Ten slotte kan men er ook voor kiezen speciale ergonomische muizen of toetsenborden aan te schaffen die ontworpen zijn om de kans op RSI aanzienlijk te verkleinen. Factoren als licht, temperatuur en lawaai hebben ook een kleine invloed op RSI. Een beschrijving van de ergonomische muizen kunt u vinden in bijlage 2.

Conclusie: RSI is een groep klachten die ontstaan door het uitvoeren van repetitief werk. Het wordt als erg pijnlijk beschouwt en word veroorzaakt door een membraan wat beschadigt is en tussen de

12

Page 14: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

ellepijp en het spaakbeen ligt. De klachten zitten onder anderen in de schouder, nek, hand en arm. Er zijn verscheidene manieren om de kans op het oplopen van RSI te verkleinen en een belangrijk onderdeel bij het verhelpen en vermijden van RSI zijn de ergonomische computermuizen. Deze computermuizen zouden de spanning verminderen en daarmee de kans op het oplopen van een beschadiging in het membraan tussen de ellepijp en het spaakbeen verkleinen.

§5.2 Functionele anatomie hand en arm1. Welke botten zitten er in de arm en de hand?

Van boven naar beneden zitten er de volgende botten en in de arm en de hand (inclusief de schouders): sleutelbeen, schouderblad, schoudergewricht, bovenarmbeen, spaakbeen (radius), ellepijp (ulna), handwortelbeentjes, middenhandsbeentjes en vingerkootjes.

2. Welk spieren zitter er in de arm en de hand?

Van boven naar beneden zitten de volgende spieren in de armen en de handen (inclusief de schouders): schouderbladspier, deltaspier, tricepsspier, bicepsspier, ban, onderarmdraaispier, handbuigspier, bovenarmspaakbeenspier, pinkmuis en duimmuis.

3. In welke standen kunnen de arm en de hand apart?

Door de losse binding van de botten en spieren in de arm is er een ruime bewegingsvrijheid. Ook kan de hand hierdoor 180 graden draaien. De hand maakt cirkelvormige bewegingen. De standen van de botten in de arm zijn pronatie, supinatie en neutrale positie van de voorarm. Bij pronatie kruisen de ulna en de radius elkaar, bij supinatie liggen de ulna en de radius in een frontaal vlak en bij de neutrale positie liggen de radius en de ulna in andere vlakken.

4. In welke standen kunnen de arm en de hand samen?

De standen van de arm en de hand samen is hetzelfde als de standen van de arm en de hand apart. Er is dus een ruime bewegingsvrijheid.

5. Welke mutaties kunnen voorkomen in de arm en de hand?

Er kunnen veel verschillende mutaties voorkomen in de arm en de hand. Deze mutaties zijn niet op te noemen, omdat er te veel variatie is. Er kunnen al mutaties gevormd zijn bij de geboorte in de het DNA of er zijn mutaties gevormd later in leven door bijvoorbeeld een ongeluk.

Voor een uitgebreidere uitleg van botten, spieren en standen van de arm en de hand zie bijlage 3.

Conclusie: De beste stand om RSI te voorkomen is supinatie. Hierbij is de arm het minst gespannen. Bij supinatie liggen de radius en de ulna in een frontaal vlak. De membrana interossea (het membraan in de arm) is ontspannen en gegolfd bij deze stand.

§5.3 Testopstelling ontwerpen1. Wat is het beste licht voor deze opstelling?

Het licht wat men moet gebruiken voor de testopstelling moet aan een aantal eisen voldoen. Het licht moet allereerst niet te fel zijn om overbelichting te voorkomen. Als de lichtsterkte echter te zwak is, dan wordt de muisarm onderbelicht en ontstaat er geen duidelijk beeld. Ook is het belangrijk om van verscheidene hoeken lichtbronnen te plaatsen om schaduwvorming te beperken. Zorg echter dat tegenlicht vermeden wordt (licht wat direct op de camera valt). Ten slotte is het belangrijk de hoeveelheid licht vanuit ongereguleerde bronnen te beperken

13

Page 15: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

2. Wat is de beste camerahoek voor deze opstelling?

Er zijn 4 aanzichten die we konden gebruiken. Het bovenaanzicht geeft het beste beeld van de bewegingen van de arm en de hand. Dit was vanuit een technisch oogpunt een zeer lastige camerahoek op te bewerkstelligen. Deze camerahoek kan vervangen worden door een linker- en rechterzijaanzicht en een vooraanzicht in beeld te brengen. Wanneer deze synchroon lopen met elkaar, geeft dit een gedetailleerde beschrijving van de bewegingen die de muisarm maakt, evenals de bewegingen van de hand.

3. Welke camera is het beste voor deze opstelling?

De camera die wij hiervoor gebruikt hebben moest in staat zijn filmbeelden te maken en dus niet alleen foto’s. De plaatsing en de kwantiteit van deze camera’s is een stuk belangrijker dan de soort camera en daarom hebben we geen specifieke camerasoort gekozen. Wel hebben we bewust gekozen voor een camera op een statief, omdat het hiermee makkelijker was een rechterzijaanzicht te kunnen filmen.

4. Hoeveel beweegruimte moet de muis hebben bij deze opstelling?

De beweegruimte die de muis nodig heeft is de muismat. Wij hebben bij de levering van de handshoemouse een muismat gekregen en deze hebben we dan ook als uitgangspunt gebruikt. Hier hebben we vervolgens de gevoeligheid van de muis op aangepast. Bij deze aanpassing van de gevoeligheid van de muis hebben we rekening gehouden met het werkgemak.

5. Wat is de beste manier om de testopstelling vast te leggen?

Naast de drie camera’s die we gebruiken om de bewegingen van de hand vast te leggen hebben we ook gebruik gemaakt van een computerprogramma om de bewegingen van de muis op het scherm vast te stellen. Dit programma heet: Microsoft Expression Encoder 4. Voor het bewerken van de camerabeelden en de bewegingen op het beeldscherm hebben we Windows Moviemaker gebruikt.

Conclusie: De opstelling dient goed belicht te zijn en vanuit de juiste hoek gefilmd. We hebben 2 lampen die voor de belichting zorgen en 3 camera’s die het beeld vastleggen. Het plaatsen van deze lampen en camera’s evenals het plaatsen van de rest van de opstelling is beschreven in bijlage 4. Hierin staat tevens een stappenplan waarin precies beschreven wordt hoe de opstelling opgebouwd dient te worden. Voor het vastleggen van de bewegingen op het beeldscherm gebruiken we Microsoft Expression Encoder 4. Deze beelden en die van de camera’s bewerken we vervolgens met Windows Moviemaker.

§5.4 Test ontwerpenBijlage 5

§5.5 Onderzoek uitvoeren1. Waar gaan we het onderzoek uitvoeren?

We hebben geprobeerd een stilteruimte te reserveren voor ons onderzoek, maar dit was niet mogelijk en daarom hebben wij de presentatieruimte gebruikt. Deze hebben wij zo gemodificeerd dat hij bruikbaar was voor ons onderzoek. Daarnaast hebben wij ook de ramen afgeplakt.

14

Page 16: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

2. Hoe gaan we het onderzoek vastleggen?

We hebben de 3 camera’s die we in onze vorige deelopdracht hebben verzamelt gebruikt en deze beelden vervolgens samengevoegd en gemonteerd. De verkregen beelden hebben we zo duidelijk mogelijk gepresenteerd.

3. Welke software gaan we gebruiken om het onderzoek te digitaliseren?

De beelden monteren we met het programma Windows Movie Maker. We hebben hiervoor gekozen omdat het een erg handig programma is wat makkelijk te begrijpen is. Daarnaast kunnen we Windows Movie Maker gebruiken om de beelden hetzelfde start- en eindpunt te geven.

Conclusie: Alle drie de computermuizen verschilde in resultaat. Hieruit kan geconcludeerd worden welke computermuis het meest praktisch was voor ons. Hiermee kan echter geen garantie worden gegeven dat deze computermuis voor het gemiddelde individu het meest praktisch is. Ook kunnen wij uit onze test niet concluderen welke muis het minst belastend is voor de gebruiker. Deze conclusie kan wel door specialisten getrokken worden.

De beelden, een gedetailleerde beschrijving van de werking van Windows Movie Maker, de resultaten van de test en de rest van ons project ontvangt onze opdrachtgever van ons op de dag van de presentatie.

§5.6 Adviesrapport1. Hoe stellen we ons adviesrapport op?

We stellen ons adviesrapport op volgens de regels in het voorschrift dat we verkregen hebben op school.

2. We kunnen we onze resultaten het beste verwerken?

De beste manier om onze resultaten te verwerken is om deze resultaten zoveel mogelijk in tabellen en grafieken te verwerken. Is dit niet mogelijk dan moeten we onze resultaten in een z’n bondig mogelijke tekst zetten.

3. Hoe kunnen we onze aanbeveling het beste beschrijven?

We kunnen onze aanbeveling het beste beschrijven door middel van een bondig stukje tekst. Hierin moeten alleen de belangrijkste elementen worden verwerkt.

4. Hoe kunnen we ons adviesrapport het beste presenteren?

De best manier van presenteren is informatief, maar niet saai. We kunnen hierbij hulpmiddelen gebruiken zoals Powerpoint en Prezi of filmpjes.

5. Hoe kunnen we het beste onze werkwijze duidelijk omschrijven?

De beste manier om onze werkwijze te omschrijven is door een informatief stukje tekst, die zo duidelijk mogelijk is.

Conclusie: De conclusie van deze deelopdracht is dit verslag.

15

Page 17: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 6 AanbevelingenWe hebben een aantal aanbevelingen voor onze opdrachtgever. Als eerste zouden we onze opdrachtgever erop willen wijzen dat we maar mensen zijn en natuurlijk fouten hebben gemaakt in ons proces. We willen graag dat de opdrachtgever hiervan leert. Wij hebben dan ook alle fouten die we hebben gemaakt in het proces in ons eindverslag en alle beschrijvingen die we gemaakt hebben gezet. Hierdoor kan er op deze zaken meer gelet worden en kan er tijd bespaart worden. Verder zou het beter zijn om nog meer spellen te maken zodat er nog meer functies van de hand en de arm getest kunnen worden. Hierbij kan je dus meer verscheidenheid van de muizen testen. Om de beste beelden te krijgen van de hand en arm raden wij om ons stappenplan te blijven volgen. Om de beelden die verkregen zijn doormiddel van het stappenplan te bewerken raden wij het programma Windows Movie Maker aan. Dit is een erg makkelijke manier om de beelden te kunnen bewerken. In de beschrijving die we hebben gemaakt over Movie Maker staat een duidelijke uitleg waarmee het bewerken van de beelden nog makkelijker wordt.

Uit de testen kunnen wij geen duidelijke conclusie trekken, omdat wij hiervoor niet voldoende informatie hebben en we dit beter aan de professionals over kunnen laten. De laatste aanbeveling is dan ook dat er een duidelijke conclusie uit onze beelden getrokken wordt of dat er met een of meerdere nieuwe testpersonen de test opnieuw wordt uitgevoerd en dat hieruit een duidelijke conclusie getrokken wordt.

16

Page 18: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Hoofdstuk 7 DiscussieHet begin van het project verliep goed. We hebben direct al veel mensen gemaild waarmee wij graag een opdracht wilden doen en we vonden dan ook al gauw een opdrachtgever. Dit was de heer Van Zwieten. Wij hebben tijdens dit project veel contact gehad met de opdrachtgever, zeker in het begin, en dit heeft ons geholpen het project goed op te starten. Daarna hebben we de taken verdeeld en het opdrachtvoorstel uitgetypt. We hebben de taken verdeeld op basis van elkaars sterke punten.

We waren direct goed bezig met gerichte vragen stellen aan onze opdrachtgever en ook de materialen hadden we al gauw bij elkaar gezocht. Daarnaast hebben we veel tijd besteed aan het maken van onze opstelling en onze test.

Er waren natuurlijk ook een aantal tegenslagen in onze opdracht. We hebben wat problemen gehad met het reserveren van een ruimte voor onze opstelling. In het ideale geval zou deze ruimte buiten gebruik gebleven zijn tijdens onze afwezigheid maar dit was helaas niet het geval. Daarnaast was het moeilijk te bepalen hoe we de beste lichtinval konden verkrijgen. Ook waren onze materialen vanwege een gelimiteerd budget en tijdsbestek voldoende, maar niet optimaal. Tijdens het maken van de beelden waren dus ook de accu’s van de camera’s een probleem waar we tegenaan liepen en dit heeft invloed gehad op de tijd die we voor het maken van de beelden nodig hadden. Ten slotte was ook het monteren van de beelden iets wat veel tijd in beslag nam. Omdat ons dit zoveel tijd gekost heeft, hebben wij de opdrachtgever een gedetailleerde beschrijving gegeven van de manier hoe wij onze beelden gemonteerd hebben zodat hij hiermee minder tijd kwijt is.

De samenwerking in onze groep liep vrij goed. Er was zeer veel overleg en het was duidelijk wie wat moest doen. De volgende keer moeten we ons beter houden aan onze planning en daarmee dus zorgen dat we de deadlines makkelijker halen

17

Page 19: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bronnenlijst Adviesrapport (onbekend). Kwaliteit van het vechtsportaanbod in Amsterdam, van het world

wide web gehaald op 16 juni 2016. http://kennisbank.hva.nl/document/359444 Gezondheidsplein (1 januari 2011). RSI, van het world wide web gehaald op 17 april 2016

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/rsi/item33423 Infonu (onbekend). Anatomie – Spieren en functies van de hand en onderarm, van het world

wide web gehaald op 17 april 2016. http://wetenschap.infonu.nl/anatomie/89015-anatomie-spieren-en-functies-van-de-hand-en-onderarm.html

Medisch Gezinshandboek (onbekend). Bewegingsapparaat; schouderbladen, armen en handen.

Repetitive strain injury (2016). RSI van het web gehaald op 15 mei 2016https://nl.wikipedia.org/wiki/Repetitive_strain_injury

RSI-alert (onbekend). De juiste werkhouding, van het world wide gehaald op 18 april 2016. http://www.rsi-alert.nl/werkhouding.htm.php

RSI-vereniging (2016). Verscheidene ergonomische muizen van het web gehaald op 15 mei 2016https://www.rsi-vereniging.nl/hulpmiddelen/computergebruik/290-muis.html

Tallsay (onbekend). Het opstellen van een adviesrapport, aanpak, opbouw en voorbeeld, van het world wide web gehaald op 16 juni 2016. https://tallsay.com/page/4294976002/het-opstellen-van-een-adviesrapport-aanpak-opbouw-en-voorbeeld

Wikipedia (1 juli 2014). Testplan, van het world wide web gehaald op 18 april 2016. https://nl.wikipedia.org/wiki/Testplan

Wondershare (21 juni 2016). Top 10 best free video editing software for Windows, van het world wide web gehaald op 18 mei 2016. http://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html

18

Page 20: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bijlagen Bijlage 1: werkgebied & RSI

19

Page 21: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bijlage 2: deelopdracht 1Wat is RSI:

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Letterlijk vertaald is dit herhaaldelijke spanningsverwonding. Het is dus een fysieke last die wordt veroorzaakt door het herhaaldelijk aanspannen van spieren. Die fysieke last zit bij RSI voornamelijk in de polsen, handen, armen schouders en/of nek. Denk hierbij niet aan fitness oefeningen waarbij spiergroepen opzettelijk aangespannen worden. RSI is een verzamelnaam voor verschillende klachten in verschillende gebieden en dokters gebruiken liever specifieke benamingen zoals muisarm of tenniselleboog. Het is vooral bekend als een kantoorziekte, omdat je bij kantoorwerkzaamheden vaak dezelfde spieren lang achter elkaar aanspant.

Oorzaak voor RSI:

De oorzaak voor het krijgen van RSI is het herhaaldelijk dezelfde beweging uitvoeren voor een lange tijd. Het is niet iets wat ineens komt, maar het is iets wat erger wordt, naarmate je de pijn langer negeert. Het begint vaak als een tinteling en een verlamt gevoel. Dit gaat langzaam over in pijn. Vaak is het al te laat als de klachten serieus worden. Bepaalde werkgebieden hebben hier meer last van als anderen. Dit zijn bijvoorbeeld: kappers, administratief werkers en kassapersoneel. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is de membrana interossea antebrachii een van de oorzaken voor het krijgen van RSI. Dit is een membraan gelegen tussen de ulna en de radius ofwel de ellepijp en het spaakbeen. Als deze membraan beschadigd is door te lange maximale aanspanning, dan krijgt men last van RSI. De diepe buig- en strekspieren voor de duim en de vingers, die vanaf deze membraan ontspringen, kunnen dan ook gespannen raken en beschadigen door calcium accumulatie en een te kleine bloedtoevoer. Calcium accumulatie wordt veroorzaakt door het lekken van LDH (lactaat dehydrogenase). Als dit intercellulaire enzym lekt, dan weet men dat er sprake is van schade aan de spieren. Deze schade zorgt voor de pijn die mensen met RSI voelen. Wanneer dit enzym lekt dan komt er ook calcium vrij in de intercellulaire ruimte. Doordat er nu een hoger calcium gehalte in de intercellulaire ruimte is, vind mitochondriale calciumresorptie plaats. Dit zorgt voor structurele schade en energieverlies.

Preventie van RSI:

RSI is moeilijk om vanaf te komen wanneer je het eenmaal opgelopen hebt. Preventie is daarom van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat RSI niet zozeer door lang op rustig tempo werken word veroorzaakt. Het meest risicovol is een kortere tijd zeer intensief werken. Ook stress is een factor die invloed heeft op het oplopen van RSI. Daarnaast is de ergonomie van de werkomgeving een invloedrijke factor. Wanneer deze factoren zo optimaal mogelijk zijn, dan is de kans op het oplopen van RSI het kleinste. Je kunt deze factoren optimaliseren door de volgende punten in acht te nemen. Ten eerste is het belangrijk dat je stoel recht staat en op de goede hoogte. Ook is het belangrijk dat er zoveel mogelijk afwisseling zit in het werk wat men doet. Zo worden dezelfde spieren niet constant aangespannen. Ook een regelmatige kleine pauze nemen helpt hierbij. Ten slotte kan men er ook voor kiezen speciale ergonomische muizen of toetsenborden aan te schaffen die

20

Page 22: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

ontworpen zijn om de kans op RSI aanzienlijk te verkleinen. Factoren als licht, temperatuur en lawaai hebben ook een kleine invloed op RSI.

Ergonomische muizen

Om RSI te voorkomen kan men dus aangepaste muissoorten kiezen. Deze zouden ervoor zorgen dat RSI minder gauw optreed. Wij behandelen 3 types:

1. De horizontale muis

De horizontale muis is een muis die zo gebouwd is dat de hand en pols er in volledige rust op kunnen liggen. Daarmee gebruikt deze muis niet alleen de pols en hand, maar ook de spieren in de volledige arm. Doordat deze muis de volledige hand kan ondersteunen, bevorderd dit ook het comfort van de muis. De hoek van 25° zorgt ervoor dat de onderarm ook volledig ontspannen is.

2. De verticale muis

De verticale muis zorgt ervoor dat de arm in een neutrale positie ligt. Dit is een positie die minder spanning geeft bij werken met de muis op de computer dan een normale muis. Echter is de spanning bij een horizontale muis nog minder. Een nadeel is dat de vingers gemakkelijker van de muis af kunnen glijden en dat je de hand niet in volledige rust op de muis kan leggen.

3. De joystick muis

De joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale positie aanneemt. Hierdoor spant de membrana interossea antebrachii zich aan en dit zorgt ervoor dat de kans voor het verkrijgen van RSI groter word. Ook de grijpende houding zorgt voor een belasting op de spieren.

21

Page 23: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bijlage 3: deelopdracht 2

22

Page 24: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

23

Page 25: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Pronatie van de voorarm.

Bij pronatie van de voorarm kruisen de ulna en de radius over elkaar, hierdoor wordt de membrana interossea ontspannen en gegolfd. Dit is een gunstige positie, maar de kleine bewegingen die men doet met de muis, en het zweven (“hovering”) van de vingers boven de muis kunnen zorgen voor de typische RSI-klachten.

Supinatie van de voorarm.

Tijdens supinatie van de voorarm liggen de ulna en de radius in één frontaal vlak. Ook nu is de membrana interossea ontspannen en gegolfd.

Neutrale positie van de voorarm.

Bij een neutrale positie van de voorarm is de membrana interossea zeer gespannen, dit komt omdat de radius in een ander vlak ligt ten opzichte van de ulna bij de supinatie van de voorarm, met andere woorden doordat de curvaturen van radius en ulna in deze loodrecht op elkaar staande vlakken niet overeenkomen. Uit de literatuur blijkt dat de spanning maximaal is bij een stand van 20° supinatie voorbij de loodrechte, neutrale positie.

24

Page 26: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Bijlage 3: deelopdracht 3Statief

Plaats de camera op een statief. Zo ben je alvast zeker van je opnamestandpunt en kan je ongestoord verder werken aan de opstelling van de objecten en het licht. In de handel zijn relatief goedkope statieven verkrijgbaar die voldoen aan je eisen. Kies een niet al te zware, want als je de smaak te pakken krijgt dan wil je het statief ook gemakkelijk mee kunnen nemen.

Belichting

Het licht dat je op het onderwerp laat schijnen bepaalt voor het grootste deel het welslagen van je compositie en dus ook van het eindresultaat: de foto. Breng er wat leven in door te spelen met hoofdlicht, eventueel bijlicht, reflectoren (dat kan een groot vel wit papier zijn of een wit paneel in isolatiemateriaal of karton) en schaduwen.

Niet het licht recht van voren, maar van een linkse en rechtse hoek. Dan krijg je het beste licht.

De achtergrond

Gebruik een zo neutraal mogelijke achtergrond bij het stilleven. Dat kan een doek zijn (liefst transparant), of een stevig groot vel papier dat je licht kan buigen zodat er een curve ontstaat. Hierdoor krijgt de lichtval een mooi en geleidelijk verloop. Belicht de achtergrond van bovenuit.

Meerdere invalshoeken

Toon het product vanuit verschillende oogpunten. Maak meerdere foto's die het product van alle kanten belichten. Sommige geavanceerde webshops hebben tools die ervoor zorgen dat de klant het product met de muis rond kan draaien. Heel mooi maar niet haalbaar voor iedereen. Probeer daarom eenzelfde effect te bereiken met meerdere foto's.

Zoom in

25

Page 27: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Durf details te tonen. De kijker wil het product van dichtbij kunnen bekijken en details waarnemen. Hij wil kunnen zien hoe de stof eruit ziet en wat de vorm is van dat ene knoopje. Zorg er daarom voor dat men in kan zoomen op de foto of plaats foto's die het product van dichtbij belichten. Maak een afzonderlijke foto van bijzondere details.

Bijlage 4: beschrijving opstellingOnze opdrachtgever vroeg ons om een opstelling te ontwerpen waarin wij de verschillende computermuizen onder dezelfde omstandigheden kunnen testen. Deze opstelling moet dan ook herhaaldelijk op dezelfde manier op te stellen zijn. We gebruiken voor deze opstelling: 2

26

Page 28: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Blauw: Camera linkerzijkant

Rood: Camera rechterzijkant

Groen: Camera voorkant

Roze: Muisplek

Paars: Lichtbronnen

handcamera’s, 1 camera op statief, 2 bureaulampen, een tafel, een verticale muis, een joystick muis, een horizontale muis, een standaard muis, een muismat, een stoel, een statief & een laptop. Deze onderdelen zijn nodig om een juiste lichtinval te krijgen, ervoor te zorgen dat de computergebruiker een juiste houding aan neemt & om alle camerahoeken in beeld te krijgen.

Hieronder een precieze beschrijving voor het opbouwen van de opstelling(aangeraden wordt hierbij de afbeelding te bekijken):

1. Zet een tafel neer(in ons geval een van 80 bij 80 cm). De achterpoten van deze tafel dienen in een lijn te staan met de voorpoten van het statief.

2. Zet de stoel recht voor de tafel, zodat de gebruiker in het midden van de tafel zit en zorg ervoor dat ook de laptop midden op het statief staat.

3. Plaats de lampen op dusdanige manier dat er geen sprake is van overbelichting of schaduwen bij het inbeeld brengen van de muisarm. De precieze afstand hiervan dient men zelf te zoeken aangezien dit samenhangt met het formaat van de lamp en de hierbij horende lichtsterkte.

4. Plaats de met blauw aangeduide camera (de camera die een linkerzijaanzicht op de muisarm geeft). Deze staat 32 cm van de linkerkant van de tafel en 20 cm van de voorkant van de tafel (vanuit perspectief van de gebruiker).

5. Plaats de met groen aangeduide camera (de camera die een vooraanzicht op de muisarm geeft). Deze staat 11 cm van de rechterkant van de tafel en 20 cm van de achterkant van de tafel (vanuit perspectief van de gebruiker).

6. Plaats de met rood aangeduide camera op een statief dat 20 cm rechts van de tafel staat. De poten van het statief dienen evenwijdig met de poten van de tafel te staan. De camera moet op dezelfde hoogte als de muisarm staan.

7. Controleer of er geen overbelichting is of dat er schaduwen op de camera te zien zijn.

8. Ga achter de tafel zitten met een rechte rug en beide voeten op de grond. Plaats je ellebogen op tafel en probeer een hoek van 90 graden met je armen te benaderen zonder het comfort te verliezen. De muisarm dient bloot te zijn, dus zonder sieraden of mouwen.

9. Meet waar de vingertoppen eindigen (dit is per gebruiker uiteraard anders). Plaats dan vervolgens het toetsenbord op de juiste hoogte en men kan in het vervolg de gemeten afstand gebruiken om het toetsenbord te plaatsen.

10. Plaats de muismat centraal aan de rechterkant van het toetsenbord.

11. Sluit de computermuis aan die getest moet worden.

12. Start het testprogramma op.

27

Page 29: De feilloze computeropstelling  · Web viewDe joystick muis is een muis die door zijn vorm voor een verminderde spieractiviteit zorgt. De muis zorgt ervoor dat de arm de neutrale

Legenda 1 Kleurcodering

28