de mangfoldige børn - børn med læsevanskeligehder/dysleksi - ucsj

28
DE MANGFOLDIGE BØRN LOLLAND Brugen af iPods/iPads for elever med kognitive udfordringer samt læsevanskeligheder/dysleksi. 1

Upload: jacob-thorsted

Post on 28-Nov-2014

3.361 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

TRANSCRIPT

Page 1: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

DE MANGFOLDIGE BØRN LOLLAND

Brugen af iPods/iPads for elever med kognitive udfordringer samt læsevanskeligheder/dysleksi.

1

Page 2: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

De mangfoldige børn – program for dagen

11.00 - 11.45 Præsentation af os

Projektet ”tejbjergit”

Kognitive udfordringer og visuel baseret struktur?

11.45 - 12.15 Frokost

12.15 - 13.00 Hvorfor er iPad´en motiverende

Tips og tricks

App´en iMovie præsenterer skemaer ved hjælp af FTVS HD

13.00 - 14.30 Gennemgang af ”BookCreator-modellen”

Workshop, MD – PuppetPals og iMovie

14.30 - 1500 Afrunding

2

Page 3: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Artiklen i Læsepædagogen3

Page 4: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Vores baggrund

Om os selvJacob Thorsted - pædagog, lærer og afdelingslederMarianne Glud – pædagog, lærer og vejleder

Vores skole Specialskolen Tejbjerg –

45 elever med ADHD/ASF/Relationsforstyrrelser.

4

Page 5: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

IPod - Projektet

Start – efterår 2011

Vi har 30 elever, der pt. er med. Vi stiller en iPod-touch til rådighed for dem der ikke har en i forvejen.

Vi har iværksat projektet over et antal værksteds- gange, hvor eleverne er blevet introduceret til iPod´en og app´en ”iPrompts”

Nødvendigt med stor opbakning til lærerne ift. tænkningen bagved og teknisk support.

5

Page 6: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Ipod/Ipad

Ipod/Ipad, vi bruger begge, men primært:

iPod´en til kognitiv støtte.

iPad´en bruger vi til kognitiv støtte og til læring tilpasset vores elevgruppe.

vi giver vores læsesvage elever iPad´s i stedet for den traditionelle PC rygsæk, da vi oplever at iPad´en er nemmere at bruge for vores elevgruppe.

6

Page 7: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Vi tror på at…

…børn gør det godt hvis de kan…..

…..hvis de ikke kan, må vi finde ud af hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe…

7

Page 8: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Hvad er udfordringen?8

Det er børn som man kan sige tænker og opfatter på en anden måde end andre børn.

Det er børn som ikke har så let en adgang til nogle af de tænkeredskaber andre børn bruger.

Det er børn med:ADHD, ASF, kognitive udfordringer, eksekutive funktionsnedsættelser, strategiforstyrrelser eller mangelfulde kognitive færdigheder/funktioner

Page 9: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Kognitive udfordringer

…kan være børn som er:

Impulsive, svarer før spørgsmål er afsluttet – har svært ved at vente på tur – afbryder eller maser sig på – taler for meget, uden situationsfornemmelse

Overaktive, uro i hænder og fødder, forlader sin plads i klassen eller ved bordet, løber, klatrer og farer omkring på en upassende måde – støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille m.m.

Uopmærksomme, har svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg – svært ved at huske - synes ikke at høre hvad der bliver sagt – har svært ved at følge instrukser eller fuldføre opgaver – har svært ved at tilrettelægge arbejde eller aktiviteter – lader sig distrahere af ydre stimuli m.m..

9

Page 10: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Opmærksomhed10

Page 11: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Eksekutive ”styre” funktioner

De eksekutive funktioner – processer - styres fra

frontallapperne og er afgørende for:

At vi kan tænke målrettede og problemløsende

Har betydning for evnen til at ignorere eller kontrollere uvedkommende stimuli

At vi kan lære af vores erfaringer

Har betydning for evnen til at fastholde en plan i tid og rum (den arbejdende hukommelse)

11

Page 12: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Barnet med eksekutive funktionsnedsættelser kan have vanskeligheder med:

At huske en plan

At skifte strategi, når en plan ikke virker

Impulskontrol ~ når ikke at tænke før de handler

At få en ide, at kunne danne indre forestillingsbilleder

At overskue, planlægge og udføre en plan i praksis

Fleksibilitet og organisering

At løse problemer

Tidsfornemmelse

12

Page 13: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Almindelige opdragelsesmetoder og pædagogik virker ikke for disse børn

Fordi de forudsætter at man:

Kan fastholde sin opmærksomhed, si og sortere og finde det væsentlige.

Har en god sprogforståelse/bearbejdning - opfatter nuancer

Er i stand til at opfatte og forstå sociale og følelsesmæssige signaler, social erfaringsdannelse og social tilpasning.

Kan hæmme sine impulser og udsætte sine behov

Kan sætte sig ind i hvad andre tænker, føler og mener

Kan bruge feedback konstruktivt

 

Kan man ikke det, har man brug for at omgivelserne kompenserer!

13

Page 14: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Verbal hjælp

ALT FOR MANGE ORD!!!

14

Page 15: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Hvordan kan vi hjælpe?

Ydre visuel struktur ~ disse elever mangler/savner indre struktur/skemaer, svært ved initiering og har brug for: dagsskemaer, ugeskemaer eller iPod med app´en iPrompts.

Motivation ~ disse elever har brug for at finde/få motivation til at løse dagens arbejde – i form af en ”belønning”.

15

Page 17: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Den visuelle strukturs betydning

Hjælp til at huske og/eller tydeliggøre rækkefølgen i en aktivitet

Fokuserer på det konkrete i stedet for det abstrakte

Hjælper barnet med at forstå

Hjælp til at fastholde væsentlige informationer for situationen/aktiviteten, og dermed udelukke uvæsentlige informationer

Hjælp til at få overblik over en situation/aktivitet der ellers ville synes meningsløs og forvirrende

Hjælp til at huske og anvende hensigtsmæssige strategier i en given situation.

Hjælper barnet til at blive selvstændigt

17

Page 18: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Eksempler på situationer hvor barnet kan have behov for et støtteskema

• Ankomst til skole

• Skift fra fag til fag

• Når der skal ske noget uventet

• Måltider

• I undervisningen

• Lektier

• Pauser/fri leg

• Af- og påklædning

• Toilet

• Ud af huset

• Vikarer

• Vrede/frustration

• Når barnet laver fejl

• Når barnet skal lære nyt

• At bede om hjælp

• At vente på tur

• Krav m.m.

Børn med mangelfulde kognitive

færdigheder, har brug for

YDRE STRUKTUR – inden vi

tænker på indhold…

At planlægge efter de 9 H´er –

giver barnet det overblik det selv

har så svært ved…

18

Page 19: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

De 9 Hèr

Hvad skal vi lave – indhold

Hvorfor skal vi lave det – mening

Hvornår laver vi det – tidspunkt

Hvor skal vi lave det – placering

Hvem laver vi det med – voksne, børn

Hvordan laver vi det – metode

Hvor længe laver vi det – tidsperspektiv

Hvor meget skal jeg lave - mængde

Hvad skal vi lave bagefter – indhold

19

Page 20: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

VisualiseringGiver mening og skaber sammenhængForenkler og gør hverdagen gennemskuelig for barnetHjælper barnet med selvstændighed

Giver det overskud der skal til for at lære nyt og få succeshistorier

20

Page 21: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Frokost21

Page 22: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Hvorfor iPad?

Den enkle brugerflade på iPad øger elevernes muligheder for at arbejde selvstændigt.

Kombinationen af leg og læring, samt den intuitive betjening og touchskærmens taktile egenskaber, understøtter vore elevers kompetencer.

Eleven får med det samme feedback på de bevægelser der udføres med fingeren, og bliver hurtigt involveret og engageret i opgaven.

22

Page 23: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

iPad og nedsat frustration

iPaden er altid klar til brug, på den måde udnyttes undervisningstiden bedre.

Vore elever undgår frustration og ængstelse når teknikken ikke fungerer.

23

Page 24: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

iPaden´s muligheder

iPadens ABC – kamera – lukke apps ned MultitaskningTage billederCloud baseret lagring (dropbox, evernote)Mail (gmail/hotmail osv.)

24

Page 25: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Tips og ideer!

Begrænsninger - Låse enkelte deleOplæsning af tekstForenklet adgangOpdateringer

25

Page 26: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Artiklen i Læsepædagogen

Mathias er 12 år og har dysleksi i kategorien ”Dobbelt Deficit” (hvilket indebærer vanskeligheder med både læsning og benævnelseshastighed).

Mathias har i en lang periode næsten haft givet op overfor læsning – det har været meget svært at motivere ham, ligesom han har haft svært ved at se mening med læsning.

Modellen på næste side, viser hvordan app´en BookCreator er omdrejningspunkt i et undervisningsforløb – hvor Mathias i høj grad får ejerskab til både tekst og læreproces

26

Page 27: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

BookCreator - skibet27

Page 28: De mangfoldige børn - Børn med læsevanskeligehder/Dysleksi - UCSJ

Afrunding

Nogen spørgsmål?

Hvad tænker I?Kan I bruge oplægget – app´sene i forhold til Jeres målgruppe?

Se mere på http://tejbjergit.wordpress.com og følg os på facebook under gruppen: tejbjergit

28