de periodiek nr. 96

of 16 /16
UPP / UNIE VAN DE UITGEVERS VAN DE PERIODIEKE PERS KMO uitgevers: vele ‘kleintjes’ maken één groot … Small is beautiful … COLLECT Arts Antiques Auctions Usability: hoe gebruiksvriendelijk is mijn website? Het Expert Usability Report van Studio Straid PrintAdBooking.com, het Belgische automated buying platform voor de magazinepers Bier & magazines? Meer gelijkenissen dan u denkt! Het Belgische reprografiesysteem getoetst aan het Europese recht UPP info verschijnt driemaandelijks I € 6 I januari - februari - maart 2016 I n° 96 I www.upp.be Meten van de reclamedruk in België Nielsen MDB pige Ook voor KMO uitgevers een opportuniteit?

Author: upp-belgium

Post on 26-Jul-2016

217 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • UPP / UNIE VAN DE UITGEVERS VAN DE PERIODIEKE PERS

  KMO uitgevers: vele kleintjes maken n groot Small is beautiful COLLECT Arts Antiques Auctions Usability: hoe gebruiksvriendelijk is mijn website?Het Expert Usability Report van Studio Straid PrintAdBooking.com, het Belgische automated buying platform voor de magazinepersBier & magazines? Meer gelijkenissen dan u denkt!Het Belgische reprografiesysteem getoetst aan het Europese rechtUPP info

  vers

  ch

  ijn

  t d

  rie

  ma

  an

  de

  lijk

  s I

  6

  I j

  an

  ua

  ri -

  fe

  bru

  ari

  - m

  aa

  rt 2

  016

  I n

  9

  6 I

  ww

  w.u

  pp

  .be

  Meten van de reclamedruk in BelgiNielsen MDB pige

  Ook voor KMO uitgevers een opportuniteit?

 • de periodiek I januari - februari - maart 20162

  KMO uitgevers: vele kleintjes maken n groot Small is beautiful COLLECT Arts Antiques Auctions

  In de kijker - Media DataBase (pige)Meeting van de reclamedruk in Belgi door Nielsen

  In de kijker - usabilityHoe gebruiksvriendelijk is mijn website?Het Expert Usability Report van Studio Straid

  Trends - PrintAdBooking.comHet Belgische automated buying platform voor de magazinepers

  UPP NieuwjaarsreceptieOp bezoek bij PALM Belgian Craft BrewersBier & magazines? Meer gelijkenissen dan u denkt!

  Pro JustitiaHet Belgische reprografiesysteem getoetst aan het Europese recht

  Wist u dat?

  UPP info

  #inhoud

  #colofon

  Wist u dat bij de metingen van de reclamedruk door Nielsen in de diverse mediakanalen, de drager tijdschriften nog slechts 6,5 % vertegenwoordigt (komende van 14,7% in 2001)? Uiteraard speelt de harde concurrentie voor advertentiebudgetten - in hoofdzaak met de digitale media - een rol. Minstens zo belangrijk echter is de vaststelling dat het aandeel van de tijdschriften een sterke onderschatting inhoudt. Vele KMO uitgevers (publieksbladen n vakbladen) en ledenbladen participeren niet aan de Nielsen metingen waardoor het aandeel tijdschriften geen realistisch beeld weergeeft van het werkelijke gewicht van het medium tijdschriften via het welke adverteerders hun publicitaire boodschappen brengen. Deze onderwaardering is nefast voor de gehele tijdschriftensector. De keuze van de adverteerder, de reclameregie en/of het mediabureau om tijdschriften al dan niet op te nemen in de mediamix wordt steeds minder noodzakelijk geacht. Op pagina 4 leest u een verslag over het meten van de reclamedruk en het belang om hierin aanwezig te zijn, ook voor KMO uitgevers en ledenbladen.

  De kleinere uitgevers zijn bijzonder performant inzake het werven van sectoradvertenties. Hun bladen onder de aandacht (kunnen) brengen van nationale adverteerders is echter een veel moeilijkere klus. Ook hier zijn er (technologische) evoluties die kleine en middelgrote uitgevers toelaten zich te tonen aan nationale adverteerders / mediabureaus. Eind vorig jaar werd www.PrintAdBooking.com opgericht, het eerste Belgische automated buying platform voor de magazinepers. Op pagina 10 kijken we even wat het inhoudt en waarom dit webplatform ook kansen biedt aan kleinere uitgevers.

  Tot slot stelt De Periodiek u graag haar nieuwste ledendienst voor: een kwalitatieve usability onderzoeksmodule op maat van de KMO uitgever tegen een uiterst scherpe prijs. UPP is hiervoor een samenwerking aangegaan met Studio Straid die een aparte onderzoeksmodule uitgewerkt heeft om de gebruiksvriendelijkheid van uw site in kaart te brengen. U leest er alles over op pagina 8.(ldp)

  KMO uitgevers: vele kleintjes maken n groot 2

  3

  4-7

  8-9

  10-11

  12-13

  14-15

  1516

  Werkten mee aan dit nummer:Luc De Potter - Isaac De Taeye - Renaud Homez

  Redactieadres & advertentiewerving:Ed. Machtenslaan 79/23 - 1080 BrusselTel: 02 414 12 35 - Fax: 02 414 23 [email protected] - www.upp.be

  Ontwerp: Kliek Creatieve Communicatie

  Druk: Corelio Printing

  Verantwoordelijk uitgever:Steven Van de Rijt, Parmastraat 65 - 9120 Melsele

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 3

  #small is beautiful ...

  Arts Antiques Auctions werd opgericht in 1971, als het eerste tweetalige blad voor de kunstliefhebber. Sinds september 2007 heet het magazine COLLECT Arts Antiques Auctions, en is het verkrijgbaar in een Nederlandstalige n een Franstalige versie. COLLECT Arts Antiques Auctions bericht uitsluitend over het allerbeste wat de kunstwereld nationaal en internationaal te bieden heeft.Naast het volgen van de actualiteit bij de Belgische galerijen, brengt het maandblad eveneens de trends in de kunst, antiek en design. Maar ook de evoluties in de sector van de veilinghuizen en beurzen komen aan bod. Het magazine richt zich niet enkel tot de ingewijden van de kunstwereld. Integendeel: verzamelaars, kunstenaars maar ook kunstliefhebbers en studenten vinden er hun gading.COLLECT Arts Antiques Auctions neemt een dominante positie in binnen zijn niche. Gelijkaardige magazines zijn de afgelopen jaren van de markt verdwenen door toedoen van het internet.

  EEN 85% TWEETALIGMAGAZINE

  Het magazine is zowel in een Neder-landstalige als in een Franstalige versie beschikbaar. De inhoud van beide versies is voor 85% gelijklopend. Maar bestaat er een echt verschil tussen het lectoraat van beide versies? "Toch wel" beaamt Christophe Desogne, hoofdre-dacteur van de Franstalige versie van COLLECT Arts Antiques Auctions "Op cultureel vlak zijn de verschillen gelinkt aan de Belgische geschiedenis en geografie. Vlaanderen is strikter, meer anglo-saksisch, terwijl terwijl Walloni en Brussel meer gericht zijn op Frankrijk. Er is aan Franstalige zijde meer luchtig-heid, wat eigen is aan de Latijnse wereld. Maar die verschillen verliezen beetje bij beetje aan belang. De Belg, of hij nu Waal, Vlaming of Brusselaar is, staat initieel open voor kunst. De Belg is een geboren verzamelaar".

  KUNST EN PERS

  Is de verhouding tussen kunst en pers gemakkelijk? Christophe Dosogne stelt dat "de kunstwereld zeer veel met de pers moet communiceren, zowel met de gespecialiseerde pers als met de grote publieksbladen. Het is zowiezo in het belang van de kunstwereld, of het nu over een tentoonstelling, een beurs of een openbare verkoop gaat, het komt er steeds op neer zoveel mogelijk mensen te bereiken". En hij voegt er aan toe: "In deze tijden van internet en instant-informatie is communicatie onontbeerlijk. Zij die nog geloven dat de aandacht wel vanzelf zal komen, riskeren zowiezo te verdwijnen "

  DIGITAAL

  COLLECT Arts Antiques Auctions bestaat ook in een digitale versie (PDF versie van het magazine) voor tablet en

  is eveneens beschikbaar via bepaalde gespecialiseerde sites. "Maar de digitale impact is eerder gering bij ons", vertelt C. Desogne. "Ons lezerspubliek blijft sterk vasthouden aan papier. Uit onze tevredenheidsenqutes blijkt dat COLLECT lezen voor hen een maan-delijks plezier is waar ze graag met ongeduld op wachten. Een zomereditie, exclusief digitaal uitbrengen behoort dan wel weer tot de mogelijkheden." In de toekomst wenst de uitgever verder in te zetten op de verjonging van het lezerspubliek. Een lezerspubliek die sinds 2008 onafgebroken blijft stijgen. De advertentie-inkomsten blijven stabiel en stijgen zelf op specifieke momenten in het jaar. "De inspanningen van de directie om schaalvoordelen te realiseren met andere activiteiten binnen de uitgeverij en de vernieuwde formule hebben ervoor gezorgd dat het magazine aantrekkelijker en rendabeler geworden is."

  IDENTIKIT

  Uitgever: Patrick SnoeckHoofdredacteur: Els BrackeOplage: 4000 ex.Verkoopprijs: 5,90 Verschijningsfrequentie: maandelijksDistributie: AMPDigitaal: www.collectaaa.be

  A R T S A N T I Q U E S A U C T I O N S

  MAART 2016NR. 461 5,90 Nederlandstalige editie

  MA

  AN

  DB

  LAD

  ver

  schi

  jnt

  niet

  in ja

  nuar

  i, ju

  li en

  aug

  ustu

  s -

  5,9

  0 -

  Nr.

  46

  1 -

  P6

  08

  06

  1

  TEFAF Bloemenschilder

  BALTHASAR VAN DER ASTMARTHE DONASBelgisch avant-gardiste

  Het mysterie HENRI MICHAUX

  Genspireerddoor de BOEDDHASTERREN

  EN HUN JUWELEN

  TOPSTUKKEN OP

  A R T S A N T I Q U E S A U C T I O N S

  OKTOBER 2015NR. 457 5,90 Nederlandstalige editie

  MA

  AN

  DB

  LAD

  ver

  schi

  jnt

  niet

  in ja

  nuar

  i, ju

  li en

  aug

  ustu

  s -

  5,9

  0 -

  Nr.

  45

  7 -

  P6

  08

  06

  1

  Van Bosch tot BruegelLachen, verwonderen en vooral kijken GeorGes Le Brunverknocht aan de Hoge Venen

  europalia Turkijetoeslaan opFiAC en FrieZe

  Heropbloei van de HAuTe poque

  nakashimameester van het hout

  COLLECT Arts Antiques Auctions

 • de periodiek I januari - februari - maart 20164

  #in de kijker - MediaDataBase (pige)

  Meten van dereclamedruk in Belgidoor Nielsen.

  The Nielsen Company is een Amerikaans bedrijf, actief in mr dan 100 landen, dat voornamelijk diensten levert op gebied van het verza-melen en analyseren van marketing, bedrijfs-en media-informatie. De bedrijfsnaam verwijst naar de belangrijkste en bekendste merk-naam van haar dochterbedrijf AC Nielsen. Nielsen, het Belgische filiaal van The Nielsen Company, is een be-langrijke speler voor de tijdschriftenuitgevers. De Periodiek neemt de activiteiten van Nielsen Media Research onder de loep en gaat na waar het belang ligt voor uitgevers groot n klein. (ldp)

  Historiek

  The Nielsen Company ontstond uit en-kele overnames van VNU. VNU? Jawel, Verenigde Nederlandse Uitgeversbe-drijven, de voorloper van het huidige Sanoma. De uitgever VNU deed begin jaren 90 zijn drukkerijen van de hand. Dit was het begin van een strategische herorintatie van de uitgever die diverse Amerikaanse marketing-en onderzoeks-bedrijven opkocht. Al snel werden deze activiteiten in de totale omzet belang-rijker dan de uitgeversactiviteiten. De uitgeversactiviteiten werden geleidelijk aan allemaal verkocht (o.a. aan Sanoma WSOY). In 2007 veranderde VNU haar bedrijfsnaam in The Nielsen Company. Momenteel is het bedrijf in handen van 6 grote investeringsmaatschappijen. In 2013 kocht The Nielsen Company in Belgi Mediaxim en fusioneerde dit bedrijf met haar Belgische dochter Nielsen.

  Wat doet Nielsen?

  Nielsen heeft 2 hoofdactiviteiten: meten waar mensen naar kijken (Nielsen Watch) en meten wat mensen kopen (Nielsen Buy).

  1.Nielsen BuyNielsen verzamelt informatie over het aankoopgedrag van consumenten in de retail. Het gaat hier om informatiie over effectieve aankopen van consu-menten. Via overeenkomsten met de grootste (voedings)retailers beschikt Nielsen over de kassaticketten die ze op diverse manieren analyseert en via studies aanbiedt. Voor de Fast Moving Consumer Goods producenten is deze informatie onmisbaar geworden.

  2. Nielsen Watch Deze activiteit bevat enerzijds het meten van bereik voor televisie, online en mobile en anderzijds het meten van de reclamedruk via de zogenaamde Media DataBase (MDB) of pige in het jargon.

  Media DataBase (MDB)

  Wat? De MDB is een instrument om de reclamedruk in Belgi te meten. In de database zijn gegevens opgenomen met betrekking tot volgende media: bioscoop, gratis pers, internet, ma-gazines, out of home (bvb affichage), dagbladen, radio en televisie.

  Marie-Anne StevensSenior Commercial ManagerNielsen Media Research

  Mathieu LegrandMarketing ManagerNielsen Media Research

  Plejadenlaan 731200 Brussel

  Tel.: +32 2 778 70 11Fax: +32 2 778 70 78

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 5

  Door alle gegevens in n database onder te brengen, kunnen de diverse media onderling vergeleken worden.

  Door wie? Van 2001 tem 2011 viel dit meetinstru-ment onder de verantwoordelijkheid van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media). Sinds 2011 werd deze studie door MediaXim uitgevoerd en vanaf midden mei 2013 valt de MDB onder The Nielsen Company. Wat wordt gemeten? De reclamedruk in Belgi wordt geme-ten in brutocijfers in miljoen euro. Met andere woorden deze cijfers houden geen rekening met de talrijke tarief-kortingen die gangbaar zijn. Daarom geven deze cijfers eerder de aan-wezigheid van reclame weer dan de reclame-investeringen.

  Hoe de metingen uitvoeren? De metingen gebeuren ofwel op basis van declaraties of via gedigitaliseerde meting. Declaratief is het geval voor de media bioscoop (Brightfish), out of home (JCDecaux, Ckearchannel, ) en internet (via DMA).

  Media DataBase - magazines

  Wie maakt er gebruik van? De MDB is enerzijds een informatie voor de advertentiemarkt als geheel en anderzijds voor de diverse partijen die bij het reclamegebeuren betrokken zijn: de adverteerders, de reclameregies, de media-agentschappen en de media zelf.

  Evolutie van het aandeel van demagazines Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de positie van het medium tijd-schriften als reclamedrager schrikwek-kend aan belang ingeboet heeft. Tussen 2001 en 2015 is het aandeel van de magazines weggezakt van 14,7% naar 6,5%. Mr dan een halvering. Tijdschriften worden dus minder belangrijk in de mediamix van adverteerders of anders gezegd een

  adverteerder kan een zeer ruim publiek bereiken ook als hij de tijdschriften niet inschakelt in zijn mediamix

  Magazines in vrije val?Methodologische vertekeningof marktrealiteit?

  Waarschijnlijk een combinatie van beide. De magazines (in hoofdzaak de grote publieksbladen) kennen een sterke terugval in het aantal verkochte exemplaren n bovendien ondervinden ze sterke concurrentie van (commerci-ele) televisie en internet. Anderzijds speelt ook de methodolo-gische vertekening een belangrijke rol. De tijdschriftenmarkt is zeer gefrag-menteerd: enkele grote spelers en zeer veel kleine en middelgrote spelers. De totaliteit van deze kleine en middelgrote spelers vertegenwoordigen samen echter meer exemplaren dan de grote spelers samen. In de MDB zitten, op enkele uitzonderingen na, geen vakbla-den, geen ledenbladen en quasi geen publiekstitels van KMO uitgevers. Graaft de tijdschriftensector in deze deels zijn eigen graf? Eigenlijk wel. Het medium tijdschriften weegt ongetwijfeld veel zwaarder dan wat de metingen weergeven maar adverteerders,

  EVOLUTIE AANDEEL (%) MAGAZINES IN DE TOTALE RECLAMEDRUK IN BELGI, 2001 2015

  Sub-Media 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Bioscoop 1,6 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9

  Free Sheets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,0 4,8 4,8 4,1 3,9 4,0 3,4 2,9 2,5

  Internet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,7 3,8 4,1 4,9 5,3 5,6 6,0 6,3 5,5

  Magazines 14,7 13,9 12,6 12,3 11,7 10,0 9,7 9,5 8,9 8,6 7,6 7,3 7,0 6,8 6,5

  Out of Home 9,8 9,4 9,3 8,9 9,0 7,9 7,7 7,9 7,8 7,3 8,2 8,7 8,5 8,6 9,4

  Dagbladen 16,0 20,0 22,1 23,1 24,8 24,5 24,2 23,3 23,0 22,1 21,2 20,6 21,7 21,9 21,4

  Radio 11,6 10,8 10,7 11,0 12,1 11,4 12,2 11,9 11,3 11,5 12,4 12,9 13,1 13,9 13,5

  Televisie 46,3 44,7 44,2 43,7 41,1 37,4 37,6 38,1 39,3 40,8 40,5 40,1 39,4 38,5 40,3

  (bron: Nielsen)

  De positie van het mediummagazines als reclamedrager heeft schrikwekkend aanbelang ingeboet.

  >>

  In de Media DataBase zijn gegevensopgenomen mbt volgende media:bioscoop, gratis pers, internet,magazines, out of home,dagbladen, radio en televisie.

 • de periodiek I januari - februari - maart 20166

  reclameregies en media-agentschap-pen bepalen de mediamix logischer-wijze op basis van de beschikbare cijfers Dat het anders kan, bewijzen onze dag-bladcollegas. Ze zijn uiteraard met min-der spelers maar zij hebben het belang van een goede positie voor hun medium in de MDB ingezien en hebben hierop samen hard gewerkt. Met resultaat: van 2001 2015 stijgt het aandeel van de kranten van 16 % naar 21,4%.

  Whats in it for me?

  Als KMO uitgever van een publieksblad of een vakblad of als organisatie die een ledenblad uitgeeft (die reclame toestaat) is het van cruciaal belang om aanwezig te zijn in de studie van de meting van de reclamedruk. We weten dat de uitgevers zelf het best gepositionneerd zijn om sectoradver-teerders aan te spreken.

  Het onder de aandacht komen en/of de interesse wekken van nationale adver-teerders (bvb financile instellingen, ver-zekeringen, telecom, autoproducenten, ed) is echter een totaal ander verhaal.Aanwezigheid in de MDB geeft uw titel(s) visibiliteit op de Belgische markt: Uw titel(s) komt terecht in allerhande

  analyses op basis van de MDB welke gebruikt wordt door de meeste nationale uitgevers en/of hun media-agentschappen

  U hebt zelf toegang tot de analyses van de MDB: u kan bvb de analyse van de reclamebestedingen van voor u interessante adverteerders bekomen

  U kan uw titel(s) positioneren in zijn sector of tov concurrenten.

  De reclamedruk in Belgi wordtgemeten in brutocijfers en houdendus geen rekening met de talrijketariefkortingen die gangbaar zijn.

  Analysemogelijkheden via de Media DataBase

  - In welke mediadragers en voor welke bedragen is adverteerder x aanwezig?- In welke magazines of welke magazinefamilie investeert adverteerder x? - Investeert adverteerder x bij de concurrentie? - Wat is de evolutie van de reclamedruk in mijn titel? in het tijdschriftenmedium? van adverteerder x? - In welke periode plaatst adverteerder x advertenties? - Welke adverteerdersfamilies adverteren in mijn titel(s)? - Welke potentile adverteerder adverteert niet in mijn titel(s) maar wel in andere tijdschriften of andere media?

  ANALYSE VAN DE ADVERTENTIE-INVESTERINGEN IN EEN SPECIFIEKE TITEL

  (print - magazine - business & informatica) - september 2015

  Support Nom primaire Annonceur Anne-mois 2105-09

  DATA NEWS FR

  BNAMED

  BT BELGIUM

  CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE

  CONTRASTE EUROPE

  DELL COMPUTER BENELUX

  GARTNER SUMMITS

  GROUPE OODRIVE

  INTERXION

  JOURNEE DECOUVERTE ENTREPRISES

  PROXIMUS

  RICOH BELGIUM

  ROULARTA BEURZEN

  ROULARTA EVENTS

  ROULARTA MEDIA GROUP

  SAMSUNG

  SAS INSTITUTE

  VNU BUSINESS PUBLICATION

  Total

  #in de kijker - MediaDataBase (pige)

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 7

  VOORDEEL BIJ NIELSENWat moet u doen om uw titel(s) in de MDB studie te integreren? 1. Een MDB abonnement (prijs in functie van werkvolume)2. Uw bruto advertentietarieven en uw publicatiekalender3. En kopie per publicatie en per editie

  De prijs van een MDB abonnement is in functie van tal van parameters (aantal verschijningen, aantal advertenties, aantal bladzijden, tot welke analyses wenst u toegang). Nielsen heeft de afspraak gemaakt dat UPP-leden een korting op de aboprijs kunnen bekomen en/of van extra diensten gebruik kunnen maken. Nielsen contact: Marie-Anne Stevens - 0475 84 30 31 of [email protected]

  ANALYSE VAN DE ADVERTENTIE-INVESTERINGEN IN EEN SPECIFIEKE TITEL

  (print - magazine - business & informatica) - september 2015

  Support Nom primaire Annonceur Anne-mois 2105-09

  DATA NEWS FR

  BNAMED

  BT BELGIUM

  CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE

  CONTRASTE EUROPE

  DELL COMPUTER BENELUX

  GARTNER SUMMITS

  GROUPE OODRIVE

  INTERXION

  JOURNEE DECOUVERTE ENTREPRISES

  PROXIMUS

  RICOH BELGIUM

  ROULARTA BEURZEN

  ROULARTA EVENTS

  ROULARTA MEDIA GROUP

  SAMSUNG

  SAS INSTITUTE

  VNU BUSINESS PUBLICATION

  Total

  ANALYSE VAN DE ADVERTENTIE-INVESTERINGEN VAN EEN ADVERTEERDER

  (BNP Parisbas in magazines) (januari - september 2015)

  Marque secteur categorie SupportPriode

  01/01/2015 -> 30/09/2015

  BNP PARIBAS FORTIS

  CINEMASMAGAZINES FAMILIAUX

  DAG ALLEMAAL-EXPRES

  FOCUS VIF

  KNACK

  KNACK FOCUS

  LE VIF/L'EXPRESS

  PARIS MATCH

  COMMUNICATION AUX ENTREPRISES

  MAGAZINES BUSINESS & INFORMATIQUES

  TRENDS

  TRENDS-TENDANCES

  MAGAZINES FAMILIAUX

  KNACK

  LE VIF/L'EXPRESS

  CREDITMAGAZINES

  THEMATIQUES

  AUTOWERELD

  DE AUTOGIDS

  LE MONITEUR AUTOMOBILE

  EPARGNE - PLACEMENTS

  MAGAZINES FAMILIAUX

  HUMO

  KNACK

  LE VIF/L'EXPRESS

  MOUSTIQUE

  SOIRMAG

  MAGAZINES FEMININS

  FEMMES D'AUJOURD'HUI

  LIBELLE

  GESTION DE PATRIMOINE

  MAGAZINES BUSINESS & INFORMATIQUES

  TRENDS

  TRENDS-TENDANCES

  KNACK

  LE VIF/L'EXPRESS

  Total

  ADVERTENTIE

 • de periodiek I januari - februari - maart 20168

  #in de kijker - usability

  Hoe gebruiksvriendelijk is mijn website?Het Expert Usability Report van Studio Straid.

  Als beroepsvereniging van uitgevers krijgen we geregeld de vraag: bij wie ik kan terecht om bepaalde aspecten van mijn uitgeefactivitei-ten te analyseren via een compacte, betrouwbare n betaalbare tool? Die vraag heeft meestal betrekking op: de gebruiksvriendelijkheid van de website, lezers/tevredenheidsonderzoek en lay-out/look & feel. We hebben de handschoen opgenomen inzake usability (of hoe ge-bruiksvriendelijk is mijn website). We zijn op zoek gegaan naar n een betrouwbare partner n een kwalitatieve tool. Onze zoektocht heeft geresulteerd in het Expert Usability Report (Plus) van Studio Straid. (ldp)

  Website van het magazine /van de uitgever

  De meeste uitgevers zijn tevreden als hun website technisch goed functi-oneert. Ze kunnen ermee leven dat sommige minder noodzakelijke aan-passingen niet onmiddellijk gebeuren. De vraag die ze zich vaak niet stellen is: is mijn website interessant voor mijn doelpubliek? Vinden mijn leden of lezers wat ze zoeken? Is mijn website makkelijk in gebruik? Websites worden wel even getest door de uitgevers zelf. Dat valt hen meestal goed mee omdat ze weten hoe hij is opgebouwd en waar welke info staat. Voor de gebruikers kan dat echter een totaal ander verhaal zijn. Ze raken snel de weg kwijt door onduidelijke en/of dubbelzinnige navigatie-elementen, het gebruik van jargon of het gebrek aan consistentie in de opbouw van de site.

  Time, time, time,

  Als uitgever wil je weten of je website voldoet aan de verwachtingen van je gebruikers. Hoe pak je dat aan? Je gaat zelf op zoek naar een specialist die dergelijke analyses doet, die op maat van een KMO werkt, die een kwalitatieve analyse maakt n die betaalbaar is. Bovendien wil je met de

  analyseresultaten zo snel mogelijk iets doen. Hierbij wens je ook zo weinig mogelijk tijd te verliezen met het door-geven van voorafgaande info, Het is de combinatie van deze prakti-sche elementen die de check van de gebruiksvriendelijkheid van je website op de lange baan schuift

  Studio Straid

  KMO aanpak, internetervaring, hands-on, korte input, kwalitatief n betaalbaar. Met deze key parame-ters als uitgangspunt is UPP, na een intensieve zoektocht, uitgekomen bij Studio Straid, specialisten in internet & marketing en fundraising.

  Ludo Vangilbergen en Nik Grymon-prez, de managementpartners van Studio Straid, garanderen een hands-on aanpak. Internet is de speeltuin van Ludo terwijl marketing (en fundraising) voor Nik geen geheimen kent. Vanuit deze synergie en met reeds meer dan 10 jaar ervaring op de teller is Studio Straid een vaste partner ge-worden voor vele kleine en middelgro-te ondernemingen. Met een vestiging in Leuven, van waaruit men ook de Waalse markt bedient, en Brugge staan ze dicht bij de klant.

  Expert Usability Report (Plus)

  Met het Expert Usability Report bieden wij u als lid van de UPP, via Studio Straid, een onderzoeksmodule aan voor de analyse van de gebruiksvrien-

  Nik GrymonprezPartner - Studio Straid

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 9

  delijkheid van uw website met de ga-rantie van een kwalitatieve partner, een analysetool waarbij je direct met de resultaten aan de slag kunt. Dit tegen een bijzonder scherpe prijs.

  Aanvraagformulier

  De aanvraag (en basisinfo) voor een Expert Usability Report is bewust kort en laagdrempelig gehouden. Via een eenvoudig invulformulier (bijgevoegd bij deze De Periodiek en tevens beschikbaar op www.upp.be/usability en op www.studiostraid.be/expert-usability-report) kan Studio Straid aan de slag.

  Doelstellingen :

  1. U hebt inzicht in de factoren die de kwaliteit en de toegankelijkheid van uw website bepalen

  2. U hebt een referentiekader om uw website op een systematische en gecontroleerde manier te verbeteren.

  3. U optimaliseert uw website stap voor stap en in functie van de resultaten die u wenst te behalen: meer klanten, meer winst, een betere dienstverle-ning of lagere kosten.

  A. Een Expert UsabilityReport (slechts 350 excl. BTW)

  Werkwijze :1. de analyse van de website door een

  team van experten aan de hand van 250 criteria

  2. een presentatie van de resultaten in een gebiedsdiagram

  3. toelichting bij de resultaten4. de vijf belangrijkste usability factoren

  B. Een Expert UsabilityReport Plus(slechts 550 excl BTW)

  bestaat uit:Alle elementen van het Expert UsabilityReport met als extras 1. identificatie van de drie belangrijkste

  verbeterpunten 2. concrete aanwijzingen om de

  website op elk van die punten te optimaliseren

  www.upp.be

  www.studiostraid.be

  Ludo VangilbergenPartner - Studio Straid

  Home Page

  Writing &Content Quality

  Trust &Credibility

  Feedback & Error Tolerance

  TaskOrientation

  Search

  Layout & Visual Design

  Forms & Data Entry

  Navigation & I.A.

  100%

  50%

  25%

  775%

  Gebiedsdiagram en/of interpretatiesleutel

  KRITIEK

  PROBLEMATISCH

  KAN BETER

  GOED - UITSTEKEND

  Praktisch Info over dit UPP ledenvoordeel: bij UPP via [email protected] of contacteer ons op 02/414 12 35Aanvraagformulier: bij deze De Periodiek, op www.upp.be/usability en op www.studiostraid.be/expert-usability-reportOpvolging, analyse en facturatie: vanaf het versturen van het aanvraagformulier neemt Studio Straid de lead. Gedurende het gehele traject blijven UPP en Studio Straid in contact omtrent uw Expert Report.

 • de periodiek I januari - februari - maart 201610

  #trends - automated buying platform

  PrintAdBooking.comHet eerste Belgische automated buying platform voor advertentieruimtes in de magazinepers.

  Digitale platforms hebben zich een vaste plaats weten te verwerven in diverse sectoren van onze economie. Ze zijn de marktplaats waar vraag en aanbod op de meest actuele en flexibele manier samenkomen. Denken we in de media maar aan www.mediaspecs.be, een online database en zoekmachine die de actuele gegevens (contactgegevens, tarieven, redactionele specials) van alle reclamemedia groepeert en zo een handige gebruikstool is voor mediabureaus, reclamebureaus en mediaprofessionals in het algemeen. Op deze manier heeft MediaSpecs geruisloos de plaats ingenomen van de vroegere gedrukte mediacatalogi.Het nieuw gelanceerde initiatief www.PrintAdBooking.com positioneert zich als digitaal platform voor de verkoop van advertentieruimte in de magazinepers. Een opportuniteit, ook voor kleine en middelgrote uitgevers, om zich te tonen aan de (nationale) advertentiespelers. (ldp)

  Waarom PrintAdBooking.com?

  Het is geen geheim dat de magazine-pers in het algemeen onder druk staat. Het aandeel van het medium print in de totale reclamebestedingen is volgens de MediaDatabase van Nielsen terug-gevallen tot 6,5%. Daarenboven is er binnen het advertentiegebeuren in de magazinepers ook nood aan een grotere transparantie.

  En tot slot, veel kleine en middelgrote uitgevers missen visibiliteit in het (nationale) adverteerdersgebeuren.Het verkopen van advertentieruimtes in de magazinepers kan op diverse manieren en via diverse tussenpartijen. Dit maakt het verkoopproces tot een ondoorzichtig en administratief zwaar kluwen.

  Wat doet PrintAdBooking.com? PrintAdBooking.com staat open voor alle uitgevers en regies van de magazine-pers enerzijds en alle buyers, bureaus en adverteerders anderzijds. De eerste categorie kan een deel of het geheel van hun inventaris aanbieden voor een door henzelf bepaalde (netto) prijs, maw zon-der bureaucommissie. Het platform biedt een zoekmotor met meerdere criteria voor de beschikbare titels. Ook packa-ges formules (meerdere paginas binnen eenzelfde magazine op n of meerdere data of een package bestaande uit meerdere ruimtes in meerdere magazi-nes) worden te koop aangeboden. Eind februari zal binnen PrintAdBooking.com ook een negotiatie functionaliteit opera-tioneel zijn. In een latere fase gevolgd door last minute mogelijkheden. Dankzij het platform kan kan het hele proces van de creatie en het beheer van de campagne, de bevestiging van de bestellingen het beheer van het materiaal geautomatiseerd worden. De facturatie blijft rechtstreeks tussen uitgever en adverteerder gebeuren. PrintAdBooking.com is een ideaal advertentieruimte-verkoopsplatform voor alle soorten magazines: van vakbladen over publieksbladen tot ledenbladen.

  Patrick Steinfortmanaging director PrintAdBooking.com

  Annonceur

  Annonceur

  Annonceur

  Annonceur

  Annonceur

  Agence Crative

  Agence Mdia

  Magazine

  Magazine

  Magazine

  Magazine

  Magazine

  Editeur

  Rgie publicitaire

  Editeur

  What?

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 11

  Doelstelling

  Patrick Steinfort, managing director van PrintAdBooking.com (PAB) verwoordt de doelstelling en ambitie als volgt: De ambitie is de valorisatie van de magazi-nepers. Verder willen we de technieken voor de aankoop van reclameruimte moderniseren en vereenvoudigen. De aankoop van gewone paginas is een commodity geworden die de uitgevers en regies ook als dusdanig moeten opvatten. PrintAdBooking wordt complementair bij de bestaande com-mercile structuren: het biedt de teams de mogelijkheid zich te concentreren op de productmarketing en op sales met een grotere meerwaarde (op maat, crossmedia, native,). Verder zorgt het platform er ook voor dat titels die nu ontbreken op de radar van de buyers beter zichtbaar worden. Voor hen is de vereenvoudiging en automatisering van het proces veelbelovend, in de huidige context. PAB moet gezien worden als een extra verkoopkanaal voor de verkoop van advertentieruimtes voor de magazinepers en positioneert zich dus als complementair aan de bestaande manieren van verkoop.

  Pricing

  De werkmethode binnen PrintAdBoo-king.com voorziet een directe facturatie tussen de uitgever en de adverteerder. Voor het gebruik van het platform factu-reert PAB aan de uitgevers.

  De uitgever heeft de keuze tussen een pricing die enkel gebaseerd is op een commissie (12%) per verkochte adver-tentieruimte of een pricing gebaseerd op een combinatie tussen een fee per titel, afhankelijk van het aantal deelne-mende titels (gaande van 600 tem 1.200 / jaar) en een vaste commissie per verkochte advertentieruimte (6%).

  De wind in de zeilen

  PrintAdBooking is van start gegaan met 23 titels (waaronder Manager Magazine, Be TV magazine, Media Marketing, )

  die samen goed zijn voor zowat 150 commercialiseerbare reclameruimtes. Het digitale verkoopsplatform biedt aan de kleine en middelgrote uitgevers een ideale (en risicoloze) gelegenheid om hun advertentieruimtes aan te bieden aan de (nationale) adverteerders, me-diabureaus en reclameregies.Proberen is ons advies!

  Bron : MM, Digiforum

  How?

 • de periodiek I januari - februari - maart 201612

  #nieuwjaarsreceptie UPP

  Op bezoek bij PALM Belgian Craft Brewers

  Na de rondleiding is ruimschoots tijd voor een babbel (en een drink). Guy Steyaerts (Guido Magazine) en Anne Van-denborre (Boerenbond)

  Brouwers zijn gulle mensen. Als afsluiter krijgt iedereen een fles Cornet mee. Saskia Luteijn (bedrijfsrevisor) kan de geste appreciren.

  Ontvangst in stijl. De UPP-leden worden verwelkomt met een PALM Belgian Craft Brewers biertje naar keuze. Jan Vandenwyngaerden in gesprek met Serge De Schryver (MediaMarketing)

  Emmanuel Robert (BECI), n en al aandacht voor de presentatie van Jan Vandenwyngaerden

  Alle

  foto

  s:

  Jac

  obz

  phot

  ogra

  phy

  Eind december 2015, Steenhuffel, UPP leden, een brouwerij, de UPP nieuwjaarsreceptie bij Palm Craft Breweries. Een unieke locatie voor een aangename nieuwjaarsreceptie maar is er een link met het uitgeefvak? Jawel, niet in het minst in de persoon van onze gastheer Jan Vandenwyngaerden, CEO van PALM Belgian Craft Brewers maar in een vorig professioneel leven o.a. CEO van Mediaxis (de huidige tijdschriftenuitgever Sanoma) en voorzitter van de UBA (Unie van de Belgische Adverteerders). Een sfeerbeeld.

  Diversificatie

  Onze ervaren n gepassioneerde gids geeft toelichting bij de geschiedenis van de brouwerij, het productieproces n het creren van nieuwe bieren (bvb. het Cornet bier)

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 13

  Bier & magazines? Meer gelijkenissen dan u denkt!

  Tijdens de presentatie over de activiteiten van PALM Belgian Craft Brewers had Jan Vandenwyngaerden een bijzondere verrassing in petto voor de aanwezige uitgevers: de bier-en de magazinesector vertonen opvallend veel gelijkenissen an eye-opener!

  Parallellen - Bierwereld & Pers- / Magazinewereld

  1. Biermarkt Magazinemarkt

  2. Klassieke merken/segmenten Grote titels bv. Pils, Witbier (Hoegaarden), bv. Dag Allemaal, Cin TlRevue, Amberbier (PALM), HUMO, Flair,

  3. Innovaties / nichesegmenten / craft bieren Nichetitels / digitaal

  4. Klassieke Horecazaken Klassieke persverkooppunten

  5. Aandeel van bier Aandeel van magazines binnen Horeca binnen persverkooppunten

  6. Nieuwe Horecatypes Nieuwe mediatypes bv. Events (Tomorrowland, ), brewpubs, bv. Events, digitaal, Beleving Crossmediale Beleving

  7. Schaalvergroting Schaalvergroting! bv. consolidatie (SABInbev) bv. De Persgroep bv. export (> 55% Belgische productie) bv. Rossel

  8. Herdefiniren van de brouwerijpositionering Herdefiniren van de content positionering bv. PALM Breweries PALM Belgian Craft Brewers bv. Sanoma Magazines Sanoma Media

  9. Bierconsumptie verschuift Content consumptie verschuift van Horeca Thuisverbruik van Print Digitaal

  10. Diversificatie Diversificatie line extensions, limited editions, specials, services,

  P

  AL

  M B

  elg

  ian

  Cra

  ft B

  rew

  ers

  J

  an V

  and

  enw

  yng

  aerd

  en

 • de periodiek I januari - februari - maart 201614

  #Pro Justitia

  Het Belgische repro- grafiesysteem getoets aan het Europese recht

  Het Europese Hof voor Justitie heeft op 12 november 2015 een arrest geveld dat bepalend is voor de toekomst van het Belgische vergoedingssysteem voor de reprografie.

  Reprobel, als centrale beheersven-nootschap, is bij wet in Belgi belast met de inning n de verdeling van de vergoedingen voor reprografie (i.e. een vergoeding voor het fotokopiren van auteursrechtelijk beschermde werken). Deze reprografievergoedingen dienen verdeeld te worden tussen 2 grote categorien van rechthebbenden: de auteurs en de uitgevers.

  Belgisch reprografiesysteem

  De reprografie (letterlijk het kopiren van papier op papier) is, in juridische termen, een uitzondering op het exclusieve recht van de auteur en de uitgever. Deze uitzondering laat toe om fotokopies te maken van auteursrech-telijk beschermde werken zonder de voorafgaande toelating van betrokken auteur of uitgevers mits een financile vergoeding. Deze financile vergoe-ding wordt collectief gend door Repro-bel, enerzijds via de forfetaire vergoe-ding (i.e. een vergoeding betaald door de producenten van kopieerapparaten bij het op de Belgische markt brengen van die apparaten) en anderzijds de evenredige vergoeding (een vergoe-ding betaald door bedrijven, onderwijs-instellingen, in functie van het aantal gemaakte kopin). Sinds 2010, is Reprobel verwikkeld in een ingewikkelde juridische procedure aangespannen door Hewlett-Packard Belgium (hierna HP genoemd) bij het Brusselse Hof van Beroep. HP betwist de vergoedingen voor de reprografie die ze, conform de auteurswet, aan

  Reprobel dient te betalen op het in verkoop brengen van multifunctionele (met kopieer en printfunctie) kopieerap-paraten op de Belgische markt.

  Bezwaren van HP

  De bezwaren van HP slaan meer bepaald op de tarieven voor deze forfetaire ver-goeding. Tarieven die vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit en die variren in functie van de kopieersnelheid van de ap-paraten. Naast deze vergoeding (betaald door de fabrikanten van kopieerappa-raten), is er ook de evenredige vergoe-ding (op basis van het aantal effectief gemaakte kopies) welke betaald dient te worden door bedrijven, universiteiten, enz. Via dit duaal systeem beoogt de wetgever een zo correct mogelijke vergoeding te garanderen voor de schade die door de rechthebbenden geleden wordt omwille van het kopiren van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook de wette-lijkheid van dit duaal systeem wordt door HP in vraag gesteld. HP stelt dat uitgevers geen recht hebben op een deel van de gende vergoedingen voor reprografie, zoals door de Belgische au-teurswet voorzien, met als argument dat uitgevers geen rechthebbende zijn voor het auteursrecht binnen de Europese directieve dienaangaande (directieve 2001/29/CE).

  Toetsing aan hetEuropese recht

  Kortom, HP stelt dat het Belgische systeem in strijd is met het Europese

  recht dienaangaande en dit op diverse punten. Het Hof van Beroep in Brussel die gevat werd in deze zaak, besliste 4 'prejudiciaire' vragen te stellen aan het Europees Hof voor Justitie (hiernage-noemd EHJ) met als doel duidelijkheid te krijgen over de exacte interpretatie van bepaalde Europese regels .De antwoorden van het EHJ worden weergegeven in het fameuze arrest van 12 november ll. Op de vraag over de toekenning van een vergoeding aan de uitgevers, laat het EHJ verstaan dat in principe en voor zover dat deze geen afbreuk doet aan de vergoeding eigen aan auteurs, de zgn 'billijke vergoe-ding' (een Europese term waarmee men de vergoeding voor auteurs aanduidt), niks een vergoeding aan uitgevers verhindert. Hoedanook, vermits uitgevers niet als rechthebbenden beschouwd worden in de betekenis van de directieve, dient hun vergoeding gebaseerd te worden op het nationaal recht. De vraag inzake de dubbele vergoeding heeft reeds geleid tot veel en lange analyses. Het EHJ stelt de wettelijkheid van het duale systeem op zich niet in vraag maar

  Renaud HomezLegal advisor UPP

 • de periodiek I januari - februari - maart 2016 15

  specificeert de noodzakelijkheid om terugbetalingsmechanismen te creren voor het geval eenzelfde gebruiker teveel betaald zou hebben. Op deze manier zou de vergoeding overeenko-men met de werkelijk geleden schade. Bovendien wijst het EHJ op de nood-zakelijkheid om bij het bepalen van de inningstarieven rekening te houden met wie de finale eindgebruiker is: gaat het om een particuliere consument die kopieert voor priv-doeleinden of gaat het om een rechtspersoon die kopieert voor commercieel gebruik. Het komt uiteraard aan het Hof van Beroep te Brussel toe om een oordeel te vellen over de grond van de zaak, rekening houdende met de antwoorden van het EHJ op de prejudiciaire vragen. Wordt vervolgd.

  De positie van Repro PPen UPP

  Repro PP en UPP houden eraan de dwingende noodzakelijkheid van een robuust en efficint wettelijk systeem voor de auteursrechten onder de aandacht te brengen van de beleids-makers. Dit in het belang van auteurs n uitgevers. De vergoedingen op basis van het auteursrecht vergoeden de schade die geleden wordt door de miljoenen fotokopies die jaarlijks van auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt worden.Deze vergoedingen zijn onontbeerlijk voor het creatieve werk van de auteurs en de investerin-gen van de uitgevers om deze crea-tieve werken op de markt te brengen. (rh)

  #Prikbord

  Wist u dat? Het magazine ecoTips krijgt een nieuwe eigenaar

  na 20 jaar uitgegeven geweest te zijn door bvba

  Recorder. Vanaf 2016 komt het magazine in handen

  van Hilde De Wachter, zaakvoerder van Pergamino.

  ecoTips zal vooral de focus leggen op het volgen van de trends in duurzaamheid.

  De formule voor succes kan ik je niet geven. Die voor falen wel. En die luidt: het iedereen naar

  zijn zin willen maken. (Herbert Swope)

  PrintAdBooking.com, het Belgische automated buying platform voor de magazines is opgestart

  met 23 magazinetitels. De bekendste deelnemende

  magazines zijn: Be TV, de Manager Magazines, Audi

  magazine en MediaMarketing. Momenteel wordt er

  gewerkt aan een module die het mogelijk maakt de

  last minutes aanbiedingen extra onder de aandacht

  te brengen.

  bpost heeft de Belgische activiteiten van het Franse Lagardre Travel Retail overgenomen. Hierdoor komen mr dan 200 strategische persverkooppun-

  ten (Press Shop en RELAY) in trein-en metrosta-tions, op Zaventem-luchthaven, in shoppings en in

  de belangrijkste winkelstraten in handen van bpost.

  In de overname zit ook de distributeur AMP en de Kariboo!-afhaalpunten.

  Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen. (H. Jackson

  Brown)

  Cprojects&Advertising (CPA) verandert van naam en wordt MOiZO. De nieuwe naam staat symbool voor de evolutie die CPA de afgelopen 14

  jaar afgelegd heeft: van een klassiek communicatie-

  bureau (toen communicatie hoofdzakelijk printge-

  richt was) naar een full service communicatiebureau

  (inclusief online marketing en communicatie). Peter

  De Vester blijft instaan voor de marketing en media-

  activiteiten binnen MOiZO. Met resultaat: zo neemt

  MOiZO meteen een nieuwe titel in regie: Ruimte. Het magazine Ruimte is het driemaandelijkse vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

  (VRP) en mikt op ruimtelijke planners, stedenbouw-

  kundigen en iedereen met interesse in ruimtelijke

  ordening en stedenbouw.

  Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het

  beste reageert op veranderingen. (Charles Darwin)

 • Met dank aan

  businesspartnersstructurele partner

  #UPP info

  ACTIVITEIT 15 maart 2016Bedrijfsbezoek Corelio Printing,

  de grootste tijdschriftendrukker van de Benelux

  SprekersWalter Maldeghem, cloud

  mobile publishing manager, Agfa GraphicsGeert Van Nieuwenborgh

  commercieel directeur Corelio Printing

  Deelnameprijs: Gratis

  Inschrijvingen? Stuur vr 8 maart 2016 een mail naar [email protected]

  met als onderwerp "Bedrijfsbezoek Corelio Printing, vermeld in uw mail uw naam + e-mail adres,

  uw functie, uw bedrijf en uw telefoonnummer.

  Programma16u00 - 16u30 Onthaal16u30 - 17u00 Wat uitgevers verwachten van drukkers?17u00 - 17u30 Agfa Eversify: mobile publishing, delivered in one touch.17u30 - 18u30 Rondleiding in de heatset drukkerij Corelio Printing18u30 - 20u00 Napraten bij een natje en een droogje

  Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?

  Het Expert Usability Report slechts 350Het Expert Usability Report Plus slechts 550

  Analyse via de all-in-one module van UPP & Studio Straid. Enkel voor UPP-leden ! op maat van de KMO uitgever instapklaar duidelijke analyse- en verbeterpunten

  betrouwbare partner kwaliteit gegarandeerd scherpe prijs

  Nieuwe UPP dienst-verlening!

  Hoe eraan beginnen? 1. Vul in max 5 minuten het instapformulier in. (beschikbaar op www.upp.be)2. Studio Straid analyseert de gebruiksvriendelijkheid van uw website3. U ontvangt via mail een analyse met bijhorende aandachts- en/of verbeterpunten4. U kan onmiddellijk aan de slag met de ontvangen info

  Meer info? Contacteer UPP: [email protected] of bel ons op 02 414 12 35Contacteer Studio Straid: [email protected] of tel. 050 82 30 45